Česká tábornická unie – Osada Jizera
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy uznaná nestátní nezisková organizace pro oblast práce s dětmi a mládeží ve volném čase
Národní 370, 460 08 Liberec 8, IČO: 70693617, bankovní spojení: 164170196/0300, www.osadajizera.cz
P O Ř Á DÁ T R A D IČ N Í P OD Z I M N Í V Í K E N D OVO U A KC I P RO D Ě T I
U P Ř ÍL E Ž I TO S T I 9 6 . V Ý R OČ Í PR OT R Ž E N Í P Ř E H R A DY N A B Í L É D E S NÉ
14. - 16. 9. 2012
„ P O S T O PÁ C H V L Á D C E J I Z E R S K ÝC H H O R M U H U “
Místo:
Mariánskohorské boudy – základna Správy CHKO Jizerské hory Tomanka
Sraz:
pátek 14. 9. 2012 v 16:45 na hlavním vlakovém nádraží v Liberci
(Jablonečtí přistoupí v Jablonci a připíší to do e-mailu kvůli společné jízdence)
Návrat:
neděle 16. 9. 2012 v 15:56 na vlakové nádraží v Liberci (Jablonečtí vystoupí v Jablonci)
Výbava:
spacák, karimatka, baterka, pevná obuv, přezůvky, teplé oblečení, pláštěnka, čepice, náhradní
ponožky, lahev na pití a dobrou náladu  - ostatní dle uvážení
Přihlášení: do 10. 9. 2012 vedoucímu akce – Lukáš Staněk, tel.: 728 868 498, e-mail: [email protected]
Jídlo:
páteční večer každý vlastní, od soboty společné
Cena:
230,- členové osady Jizera; 280,- ostatní
Každé hory mají svého vládce, Krakonoš a Rampušák společně stvořili Muhu – ten má samozřejmě spoustu práce
a tak je těžké ho spatřit, občas se podaří zahlédnout mlžný opar a z dálky je slyšet zahoukání muhůůůů ... to si
můžete být jisti, že je to ON. Kde jinde než v Jizerkách proto strávit víkend plný zábavy. Muhu tam bude s námi .
A přihlédněte prosím k aktuálnímu počasí, přeci jen jedeme do hor .
Luky
Download

„PO STOPÁCH VLÁDCE JIZERSKÝCH HOR MUHU“