NAŠE PRAHA 8
• www.nasepraha8.cz
titul je součástí sítě
2/2015
P rah a 8 l B řeziněves l Ďáblice l Do l n í C h a bry
Bývalá slavná kavárna smutně chátrá. Magistrát je zatím
na italského majitele krátký…
Více strana 3
Karlínské náměstí
v novém
Miss Renata
Langmannová:
Doma už
se cítím
na Žižkově
Rozhovor na stranách 8 a 9
Jaká je budoucnost
Paláce Svět?
Revitalizace čeká v následujících měsících Karlínské
náměstí. Jak to zde bude již
v létě vypadat?
Více strana 4
N
v c ejčt
4 e e
vý 95 7 lé P nějš
tis 00 ra í
ze
ků
Karlínský masopust
se vydařil!
Jak to vypadalo na tradičním
Karlínském masopustu?
Více strana 5
V V. koloně
se bude
bubnovat
Vezměte děti
na pohádku
do hvězdárny!
STRANA 12
STRANA 13
inzerce
[email protected]
DIVADLO HYBERNIA
HUDBA
JIŘÍ ŠKORPÍK
MUSICAL PRODUCTION UVÁDÍ
PŮVODNÍ ČESKÝ MUZIKÁL
LIBRETO
JIŘÍ HUBAČ
TEXTY PÍSNÍ
PAVEL VRBA
CHOREOGRAFIE
CARLI JEFFERSON
REŽIE
RADEK BALAŠ
MONIKA ABSOLONOVÁ,
IVA MAREŠOVÁ,
www.musical-production.cz
www.ticket-production.cz
ntoinetta_92x63_9_2014_3.indd 1
ýtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková Āerná
SC-340246/62
VLADIMÍR MAREK, BOHUŠ MATUŠ, MICHAL NOVOTNÝ,
PAVEL SOUKUP, PETER STRENÁČIK, DAVID ULIČNÍK,
DUŠAN VITÁZEK, ROMAN VOJTEK a další
25.09.14 8:24
Vychází již
18. února!
SC-350120/02
stran plných luštění
a zajímavostí o vašich oblíbených seriálech
SC-350183/01
68
Kupón pro podání řádkové inzerce do titulu NAŠE PRAHA
Cena za inzerát:
Seznam mutací titulu NAŠE PRAHA (zaškrtněte vybrané):
Cena 140 Kč je vždy za každých započatých 90 znaků. Řádkový inzerát si
můžete podat v jedné i více mutacích titulu NAŠE PRAHA. Potom se cena
násobí počtem zvolených mutací. Zvýhodněná cena 6x 140 Kč (6x 280 Kč nebo
6x 420 Kč) platí jen pro zveřejnění inzerátu ve všech mutacích titulu NAŠE
PRAHA najednou. V případě, že zvolíte opakování inzerátu ve více termínech,
násobí se cena inzerátu počtem vydání (opakovací slevy neposkytujeme).
NAŠE PRAHA CENTRUM
NAŠE PRAHA 5
NAŠE PRAHA 8
NAŠE PRAHA 3
NAŠE PRAHA 6
NAŠE PRAHA 9
NAŠE PRAHA 4
NAŠE PRAHA 7
NAŠE PRAHA 10
všechny mutace NAŠE PRAHA (zvýhodněná cena)
Text inzerátu: Text vypište tak, aby písmena, interpunkce i mezery měly vždy svá okna.
140 Kč
280 Kč
420 Kč
Následující informace nebudou zveřejněny, ale vyžaduje je tiskový zákon:
26. února
13. března
27. března
10. dubna
24. dubna
7. května
22. května
5. června
19. června
10. července
7. srpna
4. září
Firma/jméno: ………………….......................................
Tel: ……………………...….................
Adresa: ……………………….................................... Způsob úhrady: ……………………...…..........
IČO: ..............………………. E-mail: ..................………………. Podpis: ………....……………………..
Uvedené ceny jsou s DPH. Platí Obchodní podmínky. Vyplněný kupón zašlete spolu s dokladem o zaplacení (poštovní poukázka A, výpis z účtu nebo příkaz k úhradě) e-mailem nebo poštou na adresu: Strategic
Consulting, s.r.o., řádková inzerce, Na Poříčí 8, Praha 1, PSČ 110 00, tel.: 734 580 084 nebo 734 580 087, e-mail: [email protected] V požadovaném termínu otiskneme váš inzerát pouze v případě, pokud
obdržíme kupón a doklad o zaplacení nejpozději 7 dnů před datem vydání. V opačném případě otiskneme inzerát v dalším vydání titulu. Způsob úhrady: Poštovní poukázka typu
A, nebo převodem na účet: 2110626628/2700, variabilní symbol = vaše IČO nebo telefonní číslo. Fakturační adresa: Strategic Consulting, s.r.o., Pod Rapidem 10, Praha 10, 100 00.
NAŠE PRAHA
2 kupon.indd
1
9.2.2015 12:09:53
SC-341500/76
Požadované datum otisku (zaškrtněte vybrané):
Denní zpravodajství na www.nasepraha8.cz
U NÁS NA OSMIČCE
redaktor:
Michaela Kadlecová
tel.: 775 027 693
[email protected]
Milí čtenáři!
tentokrát vám z dobrých
zpráv přinášíme třeba tu, že
se bude renovovat Karlínské
náměstí a již brzy bychom se
zde měli dočkat hezčího prostředí. Bohužel ze špatných
zpráv musíme zmínit situaci
kolem bývalého automatu
Svět. Každý, kdo jde kolem, si
může všimnout, jak vypadá
a v nejbližší době se zřejmě
nic měnit nebude…
Přesto vám přejeme hezký
únor!
Michaela Kadlecová
JAK VZNIKLO JMÉNO
KOTLASKA
Usedlost Kotlaska získala
svůj název po svém majiteli – továrníkovi Antonínovi
Gottlasovi. Usedlost byla zničena v sedmdesátých letech,
kdy se zde stavěla železniční
trať. Doposud jde však o část
Libně, kde můžeme velmi
dobře pozorovat, jak staré
ustupuje novému.
praha 8
Italská pomsta Hrabalovi? Palác Svět italský
majitel opravovat zatím nehodlá
Michaela Kadlecová
Nejenom ti, kdo milují díla
spisovatele Bohumila Hrabala, znají palác Svět, který se
nachází na Elsnicově náměstí
v Libni. Tato majestátní budova působí v Libni poněkud
zvláštně, podobné paláce se
dříve stavěly spíše v centru Prahy. Bohužel na první
pohled je patrné, že palác má
časy své slávy jasně za sebou.
Svět je příkladem nepovedené privatizace, který se
táhne již od roku 1998, kdy
palác zakoupil italský občan
Antonio Crispini. Ten si za
tímto jednorázovým účelem
založil společnost Crispini
nemovitosti, což je fi rma,
kterou nelze žádným způsobem kontaktovat. Ačkoliv je
společnost uvedena v různých
databázích fi rem s různými
telefonními kontakty, jak
zpravodaj Naší Prahy prověřil,
ani jedno z těchto čísel není
funkční.
Proto je s podivem, že se
radnici Prahy 8 v minulosti
vůbec podařilo dosáhnout setkání s Crispinim: „V průběhu
minulého volebního období
s ním vedení radnice opakovaně komunikovala. Výsledkem této komunikace bylo
částečné zabezpečení stavby
a odstranění všech cenných
součástí z budovy,“ informovala zpravodaje Naší Prahy 8
Anna Patočková z tiskového
PALÁC Svět přežil povodně, přežije také nezodpovědného majitele?
odboru Prahy 8. Podnikatel
sliboval citlivou rekonstrukci
s tím, že zde otevře kavárnu, kino, obchody… Bohužel
zůstalo pouze u slibů.
Současné vedení radnice
vidí situaci neradostně: „Již
minulé vedení radnice usoudilo, že další jednání s tímto majitelem je bezcenné,“
sdělila nám Anna Patočková.
Do budoucna tak Praha 8 vidí
jedinou cestu v pokutování
italského majitele: „Magistrát
má pravomoc udělit majiteli
pokutu. Praha 8 bude opakovaně vyzývat magistrát, aby
tak činil,“ dozvěděli jsme se na
závěr. O tom, jaký je k záležitosti postoj magistrátu a zda
lze čekat obrat k lepšímu, vás
budeme dále informovat.
Palác Svět
Budova automatu Svět byla vybudována mezi lety 1932 až 1934 architektem
Františkem Havlenem. Svůj název získala stavba po realitním podnikateli
Ladislavu Světovi, majiteli budovy. Od Světa získala budovu Pražská městská
pojišťovna. Původní majitel Svět v paláci dožil jako řadový nájemník. Dále budova připadla OPBH, po revoluci pak Ministerstvu pro správu národního majetku
a jeho privatizaci. Budovu chtělo privatizovat několik jejích nájemníků, bohužel
nesehnali investora. Stát prodal budovu Ekoagrobance, která byla spolknuta
Union bankou. V roce 1998 odkoupil budovu italský budovatel Antonio Crispino,
respektive jeho firma Crispino nemovitosti registrovaná na Bahamách. Majitel
chtěl na budovu vydat po povodních v roce 2002 demoliční výměr. Tomu však
zabránil krok Ministerstva kultury, které budovu prohlásilo za kulturní památku.
INZERCE
%(=3(£12S71¨D9(³(1(;7
%(=3(£1¸'2029=A£¨1œ'9(³0,
ZDARMA*
%(=3(ý12671Ë9L2ä.$(99$,&6
%(=3(£12S71¨7³¨'A2'2/1œ%803,1*8
SC-350156/01
PobÓH{QÈ3rDKD)ORrHQc_777_ZZZQext.cz
DkFHSODWÈGRSÓLREMHGQ¼QÈVGvHÓPL
3
praha 8
CHCETE JI?
FENKA KÁJA
Hledáte milou a klidnou společnici, spolehlivou kamarádku? Přesně taková je fenka středního vzrůstu Kája.
Tahle psí dáma oslavila páté
narozeniny a jde o naprosto
bezproblémové stvoření,
které se v pohodě snese
s ostatními psy. Fenka je
velmi mazlivá, hodí se jak do
bytu, tak na zahradu. Pokud
se chcete s Kájou skamarádit a poskytnout jí domov,
ozvěte se do třeboradického
útulku panu Dvořákovi na
telefon 605 189 844.
Co se děje kolem vás na www.nasepraha8.cz
Na Karlínském náměstí vyroste basketbalové
hřiště, ozáří ho nová světla
Jak jsme vás minule informovali, Karlínské náměstí
by mělo prokouknout. Dnes
poněkud nevzhledné místo,
které hyzdí posprejované
polorozpadlé betonové prvky
a nepořádek, by se mělo stát
příjemným místem plným
zeleně, kam si zajde rád kdokoliv posedět a zrelaxovat.
Opravovat se bude i hřiště: „Revitalizace by měla
zahrnovat následující úpravy:
dětské hřiště, které si zachová
staré herní prvky, ale přibudou i nové - nový průchod,
oplocení, pítko, dva větší
herní prvky a velká provazová šplhací pyramida, hrazda
a houpací síť,“ sdělila nám
Anna Patočková z tiskového
odboru Prahy 8. Hřiště se
opraví nejenom pro malé děti,
KARLÍNSKÉ náměstí hyzdí díla sprejerů. ale využije ho i omladina:
„Samostatnou částí hřiště
bude nově i plocha doplněná
o basketbalové koše – zmenšené basketbalové hřiště,“
dozvěděli jsme se.
Park by měl být vyladěný
do všech podrobností: „Objeví
se mobiliář (plůtky a odpadové koše v litině, oplocení),
nové chodníky (ve stávajících
trasách), zrekonstruuje se
kašna, vznikne nové osvětlení (repliky plynového osvětlení a osvětlení kašny zapuštěnými svítidly ve vodě),
vybuduje se závlahový systém
s výsuvnými postřikovači,“
VZNIKNOUT zde má nové hřiště pro děti nebo třeba osvětlení
uzavřela Anna Patočková.
zabudované ve vodě!
Na Palmovce otevřeli první kardiozónu svého druhu v České republice
Fitness Svět pod Palmovkou
představilo unikátní projekt
mířící na ty, kteří bojují se
svými novoročními předsevzetími. Spoteee Running
Zone je název kardiozóny,
která je spojením profesionálních kardio strojů, full HD
projekce a běžeckých videotras. Díky moderním tech-
nologiím už lidé při běhání
nemusejí jen tupě koukat do
zdi nebo v lepším případě na
televizi, ale podívají se do nepoznaných koutů ČR i Evropy.
Úhlopříčka projekce měří
čtyři a půl metru a běžec se
tak nechá snadno vtáhnout do
prostředí londýnských parků
či adršpašských skal.
„Lidé za námi často přicházejí nejen s tím, že je toto
běhání zábavnější, ale hlavně,
že vydrželi na stroji déle. Na
někoho může působit běhání
před velkým obrazem trochu
jako virtuální realita, ale o co
jde především, je dobrý pocit
ze sportovního výkonu,“ uvádí
provozovatel Jan Pulkráb.
INZERCE
SKVĚLÁ
DOVOLENÁ
ZA
SUPER
CENY!
Skvěle vybavená rekreační střediska na jižní Moravě v hlubokém kaňonu řeky Jihlavy u obce Mohelno.
Týdenní pobyt pro 1 dospělou osobu včetně všech služeb!!!
od 2.599 Kč
Z nabídky služeb v ceně vybíráme:
• ubytování • plná penze •
• bazén • tenisový kurt • horolezecká stěna s instruktorem •
• trampolína • minigolf • skákací hrad • aerobic s profesionální cvičitelkou •
• nafukovací fotbalové hřiště • stolní tenis •
• půjčovna sportovních potřeb •
• hřiště na nohejbal, volejbal, košíkovou •
Všechny služby v ceně pobytu!!!
tel.: 737 389 808, 603 513 723, 546 410 267
4
SC-350045/04
Podrobné informace najdete na:
www.happydovolena.cz
Aktuality z vašeho okolí na www.nasepraha8.cz
praha 8
INZERCE
Karlínský masopust přilákal davy
12. - 15. 2.
SLEVA
*
V SOBOTU 7. února bylo celý den slunečné počasí, přesně to pravé pro Karlínský masopust, který probíhal tradičně na Karlínském náměstí u kostela.
Foto: Marek Špaček
Lidé okukovali stará řemesla
NA MASOPUSTU se lidé mohli občerstvit u několika stánků nebo zhlédnout
ukázky starobylých řemesel. Kovář, bednář, přadlena nebo třeba truhlář
Foto: Marek Špaček
předvedli svá umění.
z každých
Klobouky ve všech podobách
nákupu
na nábytek
Nabídka platí od 12. 2. do 15. 2. 2015 nebo do vyprodání zásob ve všech
prodejnách v ČR vyjma e-shopu www.asko.cz, a to – není-li u konkrétního
zboží uvedeno jinak – až do vyprodání zboží skladem, poté si zákazník zboží
může v uvedené době v prodejně objednat za stejných podmínek a cen.
*40 % sleva z každých 10 000 Kč se odečítá při nákupu veškerého nábytku.
Slevy se odečítají z doporučených prodejních cen a nelze je kombinovat ani
sčítat s dalšími akčními nabídkami. Platí pouze pro nově uzavřené zakázky.
Nevztahuje se na akční zboží z naší reklamy a již zlevněné zboží, kuchyně,
elektrospotřebiče a bytové doplňky.
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SC-350039/03
LETOŠNÍM motem masopustu byly klobouky ve všech podobách. Masky si
Foto: Marek Špaček
mnozí připravovali dlouho dopředu.
NC EUROPARK, NÁKUPNÍ 444/6
5
velká Praha
Zprávy z Prahy denně na www.nasepraha.cz
Otravuje vás soused zplodinami?
„ AIDS, ptačí chřipka nebo ebola? Kdepak, jedním z nejmasovějších
zabijáků současnosti jsou nemoci vznikající vinou zplodin z lokálních
topenišť! Každý rok tak celosvětově zbytečně umírají miliony. Jak je na
tom Praha? Které čtvrtě trpí nejvíc? Týká se to i vás? A především –
jak se bránit, když vás soused chce takto udusit?
Martin Dudek, Jan Bělohubý
Je soused, který topí lokálními kamny tak, že do nich hází
odpadky a smetí z domácnosti, „jen“ nepříjemný, nebo
to ohrožuje i zdraví? Podle
zdravotnických odborníků
dotázaných časopisem Naše
Praha stačí jen nanogramové
množství takto vzniklých
plynů v ovzduší, a již mají
destruktivní vliv na náš organismus. Ne však okamžitě:
život v zamořeném prostředí
se podepisuje na genetice,
a následky se pak projevují
ve zkrácené době života nebo
v poškozených chromozomech – ty pak předáváme
potomkům. Podle statistik
EU na následky znečištěného ovzduší ročně umírají
miliony lidí po celém světě
a celá unie průměrně přichází o 11 měsíců života. V ČR,
která oproti jiným zemím
nezakázala využívat lokální
topeniště na pevná paliva, jde
dle informací časopisu Naše
Praha o ještě vyšší číslo, o dva
až tři roky!
TMAVÝ KOUŘ Z KOMÍNA nevěští pro životní prostředí nic dobrého...
s putnami. Kde je to nejproblematičtější? Reportéři
časopisu Naše Praha upozorňují především na místa ve
starší vilové zástavbě, jako
například Spořilov v Praze 4,
Strašnice či Malešice v Praze
10, Jarov v Praze 3, či rozsáhlé
vilové části v Prahách 5, 6, 8
nebo 9. A samozřejmě všude
na okrajích města, kde často
stoupá z komínů podivně barevný a čpavý dým. „Lokální
Komínem proletí bačkory
topeniště nejsou odprašněi smetí z kuchyně
ná ani odsířená a pyrolýza
Ačkoliv je město plynofikova- probíhá na primitivní úrovni.
né a bytové domy napojeny na Navíc lidé šetří a kotle na noc
centrální vytápění, odhadem ,přiškrcují’, čímž dochází
až 10 % domácností Prahy si
k nedokonalému spalování
každoročně objednává uhlíře uhlí. Zároveň klidně do kotle
nebo kamen vyklopí košík na
smetí, přihodí plasty, staré
boty a další odpadky,“ popisuje stav odborník Jiří Bendl
z Přírodovědecké fakulty UK
a Odboru pro udržitelný rozvoj Úřadu vlády ČR. Nejen že
si tímto zákonem zakázaným
pálením odpadu ničí komín,
jejich činnost má mnohem
závažnější důsledky!
Pozor! Jako bojové plyny
v první světové!
SPALOVAT umělohmotné lahve, navíc
naplněné odpadem, je zákonem zakázáno!
6
Jaké nebezpečí hrozí všem
okolo? „Do vzduchu totiž
stoupají prudce jedovaté
látky, jejichž složení koresponduje s bojovými plyny
používanými v první světové válce!“ varuje čtenáře Naší Prahy Jiří Bendl.
A zcela bezpečno není podle
něj ani při spalování uhlí.
„V kamnech a v kotlech se
u nás většinou topí v tuzemsku vytěženým hnědým
uhlím. To vzniklo v severočeském hnědouhelném
revíru, v oblasti bývalých
sopek, a často obsahuje
negativní prvky, jako jsou
arzen, vysoké koncentrace
síry, antimon a další těžké
kovy. Jejich spalováním
vznikají zdravotně rizikové
látky, které jsou mutagenní a karcinogenní. Není
před nimi úniku, vážou se
totiž na aerosol a chovají se
jako plyn. Tyto emise pak
prostupují všemi možnými
škvírami a v místech s vysokou koncentrací topenišť
jsou jejich hladiny enormní.
A pozor: nejen ve vytápěných domech a bytech, ale
VÍTE, ŽE:
je Praha čistější než
venkov? Tedy pokud...
Před několika lety zdražení zemního plynu vedlo
v některých mimopražských
lokalitách k návratu k topení
pevným palivem. „Dlouhou
dobu se tradovalo, že nejčistší ovzduší je v jižních
Čechách, ale podle našich
měření například obyvatelé
Prachatic dýchají dnes horší
vzduch než lidé v Praze nebo
Teplicích,“ upozorňuje Radim
J. Šrám, vedoucí Oddělení
genetické ekotoxikologie
Ústavu experimentální
medicíny Akademie věd ČR
a expert WHO. Zjištění, že
v Praze může leckdy být
čistější vzduch než na malém
okresním městě s výrazně
vyšším podílem lokálních
topenišť, může být překvapením. Ale je to tak. Tedy
pokud nemáte souseda šílence, který do kamen dá cokoli!
Jak se bránit? To se dozvíte
na této dvoustraně.
také například v přilehlých
tělocvičnách a školkách.“
Magistrátu pomohou k akci
až stovky mrtvých?
Na přelomu ledna a února
2015 a ještě víc při inverzním
počasí je to problém aktuální. Jenže kudy cesta k nápravě? V první řadě v tlaku
na úřady a magistrát. „Je
s podivem, že to toleruje
90 % lidí v Praze, kteří
Soused zase čoudí! Jak se bránit? Co udělat?
nesmějí vstupovat do domácností
1. Pokuste se souseda nejprve po doba prohlížet kotle, ale již se diskutuje
rém přesvědčit, aby přešel na zemní
o novele, která by toto umožnila.
plyn. Zdůrazněte zdravotní aspekt
pro obě domácnosti i celé okolí.
4. Dalším řešením je oznámení na úřad
městské části. Úředníci mohou
2. Pokud neuspějete, požádejte ho,
zkontrolovat přípustnou tmavost souaby v kotli spaloval jen to, co se
sedova kouře podle Ringelmannovy
smí. Tedy uhlí a dřevo, a nikoliv
stupnice (šest čtvercových polí na
rozřezanou pneumatiku, PET lahve
bílém podkladě měří tmavost kouře).
a další nepovolené druhy paliva.
Pokud výsledky nejsou v souladu
3. Znovu jste neuspěl/a? Nutno přis požadavky zákona o ochraně ovzdutvrdit. Jakmile se z komína začne
ší, může úřad přistoupit k domluvě a při
linout smradlavý odér, volejte
opakovaném prohřešku k pokutě až
městskou policii (156) či Policii ČR
50 tisíc korun. Tématu se věnujeme na
(158), pálení odpadu je v domácnoswww.nasepraha.cz.
tech zakázáno. Muži zákona nyní
Celopražská témata na www.nasepraha.cz
velká Praha
Zkracuje vám život až o tři roky!
rozhodnutí a legislativně
zakázali domácnostem topit
uhlím. „Když to šlo v Londýně, Glasgow a v nedávno
v irském Dublinu, proč by
to nemohlo jít také v Praze,
která má oproti nim méně
lokálních topenišť?“ ptá se
odborník Bendl a pokračuje:
„V současné době dispo-
nujeme několika nástroji,
jak majitelům kotlů na tuhá
paliva pomoci s přechodem
na zemní plyn. Mohou například využít finanční dotace
na nákup vysoce účinných
plynových kondenzačních
kotlů a rovněž zateplovat
domy, čímž spotřebu sníží na
minimum.“
Změřte si své topeniště s Naší Prahou sami!
Pro orientační zjištění si pomůžete
naší pomůckou - pro zjišťování tmavosti kouře se používá Ringelmannova stupnice. Tmavost se zjišťuje
okem, v pravém úhlu na směr pozorování, za dne, ne proti slunci, terénu
nebo zástavbě, ze vzdálenosti asi
150 až 400 m. Dívejte se opakovaně
asi 30x v půlminutových intervalech.
ZJISTĚTE SI: orientační pomůcka časopisu Naše Praha. Foto: Jan Třeštík
netopí uhlím a jen pasivně
dýchají vzniklé zplodiny. Že
nepožadují od svých politiků a zastupitelů ukončení
znečišťování ovzduší,“ podivuje se Jiří Bendl. Pražský
magistrát by si podle postřehů redakce Naše Praha
mohl vzít příklad z Londýna,
který v roce 1953 zahalila
několikadenní mlha jako
z detektivky o Sherlocku
Holmesovi. Byly to však
emise z topenišť na uhlí, plyn
a prach. Za pár dní tu vzrostla úmrtnost o stovky procent
(!). Tento fakt stačil londýnským politikům k ráznému
0
1
2
Přípustná tmavost je považována za
dodrženou, pokud průměrná tmavost
není tmavší než stupeň 2 (tedy 40 %).
Naše pomůcka slouží pro orientační
laické zjištění – nemusí být ale na
škodu si kouř zdokumentovat fotoaparátem. Další a přesnější fakta
vám poskytnou kompetentní úřady
a orgány.
3
4
5
INZERCE
800
080 800
bezplatná zákaznická linka
Energie ve Vašich rukou
„Investuji energii tam, kde se mi vrátí.“
Taťána Kuchařová
CENY - nejvýhodnější ceny energií na trhu
SMLOUVA - jednoduchá smlouva formátu 1x A4
GARANCE - jistota slušného a férového jednání
SC-341233/06
ZMĚNA - snadný proces změny dodavatele
ON-LINE - pohodlná registrace na www.3-e.cz
7
rozhovor
Rozhovory najdete na www.nasepraha8.cz
Miss Renata Langmannová: Doma už se
„ Jedna z našich nejvyhledávanějších modelek a Česká Miss
2006 Renata Langmannová pochází z Hané, ale v Praze žije
devět let. Osmadvacetiletá modelka v rozhovoru pro celopražský časopis Naše Praha uvedla, že po letech přechodného bydlení zakotvila spolu s partnerem ve svém
– na Žižkově se cítí už doma.
snů, tak by to bylo asi nejvyšší
patro proskleného mrakodraJak se „holka z malého měspu v nějaké světové metrota“ ocitla téměř den ze dne ve
poli, nejspíše v New Yorku. Já
„velké“ Praze?
jsem od malička chtěla bydlet
Máte pravdu, narodila jsem se
ve velkém městě a byl to můj
nedaleko Vyškova v Ivanovicích sen. Už jako malá jsem doma
na Hané na jižní Moravě a žila
rodičům říkala, že chci bydlet
jsem tam s rodiči celé dětství.
buď v Praze, kam jsme kdysi
Po střední škole na obchodní
jako do velkého města jezdili
akademii ve Vyškově jsem asi
s rodiči za strejdou, nebo
rok přebývala na koleji v Olov New Yorku. No tak se mi
mouci, ale v té době (rok 2006 – splnila ta Praha…!
pozn. redakce) se konala Česká
Miss, kam jsem se přihlásila.
To je krásné, když se sny plní
Když jsem ji vyhrála, tak jsem
– třeba bydlet v New Yorku
v podstatě den ze dne přesídlila v nejvyšším patře mrakodrado Prahy. Takže jsem přerušila
pu! Úplně vidím ten bazén nastudium na Pedagogické fakultě hoře… výšek se jistě nebojíte.
v Olomouci a přestěhovala jsem Ale teď bydlíte již zhruba rok
se do Prahy.
na Žižkově. Jste tu spokojeni?
S partnerem bydlíme spolu již
V počátku jste si asi vlastní
řadu let, ale nyní téměř rok na
bydlení nepořizovala…
Žižkově konečně ve vlastním
V počátku ne, k výhře totiž pat- bytě. Hodně jsme vybírali –
řil i roční pronájem bytu v Ládví jak lokalitu, tak i typ bydlení.
a s tím spojená i řada povinností Tedy zda volit byt blízko cenvyplývající z korunky České
tra nebo třeba dům za měsMiss. Jenže ten „počátek“ se
tem. Jelikož jsme oba takoví,
trochu protáhl – skoro na devět že město hodně využíváme,
let. Bydlela jsem v těch letech
třeba pro nabídku kultury, kin,
v Praze na několika místech,
divadel, restaurací a společvčetně Vinohrad, u Podvinného nosti, tak nakonec, s ohledem
mlýna či na Pankráci v Praze 4. na dobrou dostupnost, padla
Asi po roce kolotoče kolem Miss volba na Žižkov v nové výstavjsem začala studovat na Policej- bě nedaleko Parukářky.
Jan Bělohubý
Po Praze jezdím často tramvají.
Hlavně když jedu tam, kde se
špatně parkuje. Je to fajn.
ní akademii. Nikdy se v těchto
případech ale nejednalo – už
vzhledem k mé profesi vyžadující časté cestování – o vlastní
bydlení. Pochopitelně – dělat
práci modelky znamená přebývat každou chvíli na jiném
místě. Své bydlení tak příliš
neřešíte a přistupujete k němu
jako k něčemu provizornímu.
Jste hodně městský typ? Jak by
podle vás vypadalo bydlení snů?
Jsem hodně městský typ!
Kdybych si mohla vybrat bez
ohledu na cokoli své bydlení
8
Čím podle vás právě takové
lokality blízko centra bodují?
Právě především dobrou
dostupností. Navíc nejezdím
výlučně autem. Po Praze
jezdím často tramvají. Hlavně
když jedu tam, kde se špatně
parkuje. Je to fajn. Navíc nám
zastavuje přímo před domem.
Jaká další hlediska pro bydlení
blízko pražského centra jste
zvažovali?
Vzhledem k tomu, že plánujeme brzo rodinu, tak se nám
oběma líbí, že tu je všude
V PRAZE JE DEVĚT LET - od vítězství v České Miss 2006
hodně zeleně, u našeho domu
máme park, který je navíc
přístupný pouze rezidentům,
takže tam je i bezpečno. Navíc
kousek od domu máme školku a základní škola je nedaleko. Jsou tu služby a celý servis
– prostě nám to tu vyhovuje.
Je to tu fajn. Myslím, že celá
Praha 3 půjde ještě nahoru.
Co nákupy?
To je snad jediná věc, která tu
na Žižkově není zcela ideální.
Když jsme bydleli na devítce,
tak jsem byla zvyklá chodit na
nákupy na Harfu, anebo jezdit
do Edenu. Chybí mi tu v dosahu
pěkný velký supermarket. Na
Floru také občas zajdu, protože to je nejblíže, ale úplně mi
nevyhovuje. Takže kdyby se
postavil blízko nás na Žižkově
někde v dosahu pěkný supermarket, tak by mi to nevadilo.
Používáte slovo domov po těch
letech a přebývání v přechodném bydlení?
Určitě! Domov je samozřejmě
tam, kde prožijete dětství,
s rodiči. Ale doma už se cítím
v Praze na Žižkově, v našem bytě, kde s partnerem
a rodinou chci trávit další
roky. Není to tu pro mne
přechodné bydliště. Udělali
jsme si byt podle našich představ a s ohledem na rodinu.
V následujících deseti letech
přesídlení neplánujeme. Víc
než místo je pro mne „doma“
spíš prostor, kde je i nastávající manžel a naše budoucí
rodina.
Mimochodem, kde plánujete
svatbu?
S největší pravděpodobností
na Moravě. Rádi bychom,
aby na ní byli všichni naši
příbuzní, a i když jsme
uvažovali o místě v nějakém
exotickém ráji, tak přítomnost našich nejbližších je pro
nás nejdůležitější. Dokonce uvažujeme o vícedenní
svatbě…
Denní zpravodajství na www.nasepraha8.cz
rozhovor
INZERCE
cítím na Žižkově
Myslím, že málo žen na světě
mělo na sobě před svatbou tolik
krásných svatebních šatů jako
vy. Co vy a tradice?
To máte pravdu – měla jsem
na sobě desítky a desítky
svatebních šatu a jako symbol
to pro mne není nic zcela
výjimečného. Takže já si na
těch svých šatech zas tak moc
nezakládám. Ale budou určitě
krásné, bude mi je šít kamarád a dvorní návrhář Lukáš
Lindner. Své svatební šaty
nechám na něm.
Opravdu do toho nebudete
zasahovat?
Opravdu ne – on mne zná
řadu let a šije na mne celou
dobu. Jen jsem mu řekla, že
chci něco jednoduchého.
Povídali jsme si dnes především
o bydlení a životě v Praze – vy
ale velkou část času s ohledem
na své povolání cestujete po
světě. Když srovnáte zahraničí
a Česko, jaké vidíte největší
rozdíly?
Byla bych raději, kdyby Češi
byli daleko víc otevření vůči
světu. Ale asi to bude spíš
až časem. Je to na dalších
generacích, aby byly „světovější“. Já se teď po měsíci
vrátila z Havaje a to vidíte
úplně zřetelně. Chápu, že
profil
Renata Langmanová (*1986)
Narodila se v Ivanovicích na Hané
na Vyškovsku. Asi třítisícové
jihomoravské město má na svém
kontě kromě několika slavných
rodáků dřívějška i třeba moderátora Jana Rosáka. V současnosti
modelka působí převážně na
mezinárodním poli. Zastává funkci
marketingové a PR ředitelky cestovní agentury Thailand Exclusive
Travel. Mnohaletým partnerem
Renaty Langmannové je majitel
cestovní agentury Ondřej Novotný.
Z charity mj. v poslední době podpořila projekt Girls&Business 2015,
který představuje cílevědomé
ženy v různých oborech a záměrem
je získání prostředků na ženy bez
domova a jejich děti.
tam mají prakticky 365 dnů
v roce sluníčko, ale myslím,
že toho „sluníčka“ mají více
i v sobě. I oni mají problémy jako každý z nás, ale
usmívají se, baví se životem
a je to na nich vidět. Nehledají negativní věci a neutápí
se ve svých problémech.
Základem společnosti jsou
ale lidé a nelze to schovávat
za počasí. U nás totiž cítím
hodně pesimismu a to se
jako národ rozhodně nemáme špatně.
12. - 15. 2.
P
U
K
3
2
bytové
doplňky,
koberce
a světla
ZAPLAŤ
JEN
Nabídka platí na všechny bytové doplňky, světla a koberce zakoupené od 12. 2. do 15. 2. 2015
ve všech prodejnách Asko nábytek, včetně e-shopu www.asko.cz. Neplatí na produkty
letákové nabídky 50201 a 502M1. Sleva se vždy vztahuje na nejlevnější produkt z nákupu.
NC EUROPARK,
NÁKUPNÍ 444/6
SC-350039/04
PRAHA - ŠTĚRBOHOLY
SE SNOUBENCEM Ondřejem jsou již několik let. Foto Jan Penkala a Marek Musil
9
cestování
Pozvánky a tipy na www.nasepraha8.cz
Češi na horách: na víkend zůstávají v Česku,
delší pobyty vybírají raději v zahraničí
„ Do Rakouska, Itálie a Francie v zimě
každoročně vyráží přes půl miliónu Čechů.
Tuzemské areály Čechy už příliš nelákají.
„Oproti zahraničí je kvalita českých sjezdovek
tristní,“ shoduje se většina lyžařů.
Petra Ďurčíková
Českých lyžařským střediskům dávají lyžaři přednost
jen na krátkodobé pobyty.
Když chtějí na horách strávit
více času, raději odcestují.
Víkendová „lyžovačka“
Už pár kilometrů od Prahy si
můžete užít zimní radovánky.
V provozu by během února
měly být areály Monínec na
Příbramsku, Chotouň u Prahy
a Šibeniční vrch u Mnichovic.
Provozovatelé slibují alespoň
půlmetrovou nadílku technického sněhu. „Na Monínec jezdíme pravidelně, vždycky ráno
sedneme v Praze na autobus
a večer jedeme zpět. Hlavně
pro děti je to tady ideální,“
řekla nám lyžařka, kterou jsme
zastihli přímo na svahu. Provoz zatím nezahájila sjezdovka
v Kvasejovicích u Sedlce-Prči-
ce, která je závislá na přírodním sněhu. Zavřený zůstává
i příbramský areál Padák.
Alpy jsou sázka na jistotu
Zimní dovolená v téměř
jarních měsících je velmi oblíbená. Kde ale najít ke konci
sezóny ty nejlepší podmínky
pro radovánky na sněhu?
V Rakousku! Ledovec Hintertux dokonce slibuje skvělé
sněhové podmínky po celý
rok. Jedná se o jediné celoroční středisko Rakouska. To
nabízí díky nadmořské výšce
až 3 250 metrů velmi dobré
podmínky. Rakouská vesnice
Walser je s 10 metry nového sněhu ročně považována
za jednu sněhem nejjistější
vesnici na světě. Jistotu sněhu
najdete i v lyžařském středisku Espace Killy, které patří
se 300 kilometrů sjezdovek
k největším ve Francii. „Le-
VOLÍTE ČESKÉ nebo zahraniční lyžování a proč?
DOMA JE DOMA. Ale ledovec je ledovec.
dovcové středisko Allalin ve
Švýcarsku nad náhorní plošinou Saas-Fee nabízí v průběhu
celého roku nejlepší podmínky s prašanem. Vleky v lyžařském středisku vás vyvezou
do výšky 3 600 metrů, kde si
vychutnáte požitek z jízdy až
do léta,“ popsal Ondrej Kubec
ze snowtrex.cz.
Ukradené lyže nahlaste do
15 dnů
Ať už vyrazíte na lyže do Čech
nebo do zahraničí, buďte opa-
trní na své věci. Pokud vám ale
například z hotelu ukradnou
lyže, za škodu odpovídá jeho
provozovatel. „Této odpovědnosti se provozovatel nezprostí
ani jednostranným prohlášením například ,za odložené lyže
neručíme‘. Právo na náhradu
škody je pak nutné uplatnit bez
zbytečného odkladu, nejpozději
15 dní po dni, kdy se poškozený
o škodě dozvěděl,“ popsal Pavel
Fráňa z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa
a partneři.
Přemýšlejte už o letní dovolené
Některé cestovní kanceláře už
od Vánoc nabízejí letní dovolené
na takzvaný „first minute“, tedy
dovolené, která se rezervuje
s velkým předstihem. Při výběru
dovolené se ale nenechte zlákat jen
dobře vypadající cenou, zjišťujte,
co vše je v ceně obsaženo a jaké
benefity cestovní kanceláře nabízí.
First minute se vyplatí zejména
rodinám s dětmi, pro které cestovní
kanceláře nabízejí řadu slev. Klíčem
ke klidné dovolené je výběr kvalitní
cestovní kanceláře ale také důkladné pročtení smlouvy. Cestovní
smlouva o zájezdu, jehož součástí
je ubytování, musí obsahovat jeho
polohu, kategorii, stupeň vybavenosti a další údaje. „Doporučuji
klientům, aby při uzavírání cestovní
smlouvy trvali na doplnění bodů
zájezdu, které považují pro sebe
za důležité a za které si i případně
připlatili. Mezi ně například patří
pokoj s výhledem na moře, úroveň
sociálního zařízení, popis stravování nebo to, že součástí ceny zájezdu
je vstup do sauny, bazénu a podobně. Pouze při takovéto specifikaci
se vyhnou budoucím dohadům,
co bylo v ceně zájezdu zahrnuto,
a co nikoli,“ vysvětlil Pavel Fráňa
z advokátní kanceláře Hartmann,
Jelínek, Fráňa a partneři. (pet)
Už máte jazykový test s certifikátem?
Jazykový test z angličtiny
a francouzštiny s certifikátem otevírá dveře k zajímavé
a lépe placené práci i studiu
v zahraničí i doma. Získat ho
lze v Bohemia Institutu s.r.o.
Bohemia Institut je akreditovaným testovacím centrem
největší světové testovací
společnosti ETS a nabízí
v rámci časově omezeného pi-
10
lotního programu test s elektronickým vyhodnocením
pouze za 600 korun. Světově
nejrozšířenější mezinárodní
jazykové zkoušky z angličtiny
či francouzštiny společnosti
ETS Global jsou: TOEIC, TOEFL ITP nebo TOEFL Junior,
případně TFI (francouzština).
Jde o uznávané zkoušky mající i verzi pro mladší stu-
denty a žáky či angličtináře
začátečníky (TOEIC Bridge).
Výhodou je rychlé vyhodnocení testu (do 14 dnů), jistota,
že multiúrovňový test vždy
úspěšně složíte (test deklaruje
vaši znalost ve škále A1-C1;
testem tedy nikdy „nepropadnete“), detailní rozbor
znalostí i akreditace zkoušek
Ministerstvem školství ČR.
K testu lze doobjednat
tištěný certifikát a detailní rozbor znalostí (Score
Report) pouze za cca 1000
až 1800 korun (dle kurzu).
Více e-mailem: [email protected],
telefonicky: 274 776 256,
724 173 829, osobně: Bohemia Institut, Tuklatská 3,
Praha 10. Heslo PILOTNÍ
PROJEKT. (pr)
Pozvánky a tipy máme i na Facebooku
volný čas
Takovou školu najdete
jen v Praze
Nevzdávejte se naděje
JEDNOU Z PODMÍNEK JE, že se studenti nebojí dřiny!
FOTOGRAFIE místo slov se jmenuje výstava fotografií, kterou najdete v metru ve
stanici Florenc. Jde o snímky pořízené Romanem Benickým v Adeli Centru v Piešťanech, kde se léčí také české děti trpící mozkovou obrnou. Právě těm, jako jediným
nepřispívá na léčbu pojišťovna. Adeli Centrum nabízí unikátní metodou, která dovede
pohnout i s beznadějnými případy. Více na adeli-method.com (tík)
INZERCE
cestovní kancelář
SLEVY AŽ DO
30 %
ZA VČASNÝ NÁKUP
ZDARMA
Seniorský
program
55+
Lazarská 13/8, Praha tel.: 800 202222
p 4
Odjezdy / Odlety
PRAHA
on-line rezervace:
www.ckglobtour.cz
SC-350154/01
DĚTI DO 16 LET
Co škola studentům nabízí ?
Zájemci mají na výběr tři
obory. Jezdec a chovatel
koní – tříletý obor s výučním listem. Dále je Chovatelství – čtyřletý denní obor
s maturitou a pro absolventy
s výučním listem nabízíme
tříleté dálkové nástavbové Trenérství dostihových
a sportovních koní s možností si doplnit maturitu.
Povodně v červnu 2013 zatopily přízemí, které je stále
neobyvatelné. V Chuchli
tak probíhá jen praktické
vyučování u koní. Náhradu
jsme našli v zapůjčených
budovách ve Strašnicích.
Jaké jsou podmínky pro přijetí
na školu?
Žákem se může stát kdokoliv, kdo má opravdový zájem
o koně, nebojí se dřiny, má
fyzickou kondici a odpovídající zdravotní stav. Podrobnosti najdete na našich stránkách www.dostihovaskola.cz
Pořádáte nějaké akce pro
veřejnost?
Každoročně to jsou dny otevřených dveří, (letos
30. 1. a 27. 2. vždy v 9 hodin,
ne později) kde se zájemci
dozví vše o škole a vzdělání a hlavně se podívají
na závodiště a do stájí, kde
najdete 30 koní různých
plemen určených pro výuku. V sezoně lze přijít i na
pravidelné dostihy. Program
se připravuje, více najdete
na www.velka-chuchle.cz,
www.dostihyjc.cz, www.
ceklus.cz a www.dostihovaskola.cz.
SC-350177/01
Střední škola dostihového
sportu a jezdectví u závodiště
Velká Chuchle je republikovým unikátem, jako jediná
v ČR už přes 60 let poskytuje
komplexní vzdělání dostihových jezdců a vedoucích
pracovníků v oblasti chovu i tréninku dostihových
a sportovních koní. Proto
jsme požádali ředitelku školy
Soňu Froňkovou o odpověď na
několik otázek.
11
kultura/volný čas Kulturní přehled je na www.nasepraha8.cz
KDE VÁS VSTUPNÉ
NEZRUINUJE
DIVADLO
FILM
Vydat se s celou rodinou do muzea,
galerie nebo zoologické zahrady
je poměrně nákladná záležitost.
Pravidelně vám proto budeme
představovat místa, kde se vstupné neplatí.
Trčkovská galerie
Přijďte se podívat do galerie vybudované v dlouho
nepřístupných sklepních
prostorách Valdštejnského
paláce!
K vidění je stálá výstava protokolárních darů, tedy předmětů, které
dostávají senátoři na zahraničních
cestách nebo které si naopak
zahraniční návštěvy od nás odvážejí. Galerie je volně přístupná
veřejnosti každý den od 10 do
16 hodin z prvního nádvoří Valdštejnského paláce. (pet)
KONCERT
Přijďte si zabubnovat
do V. kolony!
Kavárna V. kolona se nachází v areálu psychiatrické léčebny a zajít sem
můžete nejenom na kávu, ale také na
zajímavé kulturní události.
V pátek 20. února si sem můžete
přijít dokonce zabubnovat! Přinést si
můžete i vlastní bubínky a chřestítka a
zapojit se spolu s ostatními do rytmu!
Během večera dokonale zrelaxujete
a pobavíte se. Začíná se už v 18 hodin.
Vstupné se neplatí.
Pohádková strašidla zvou do divadla
Padesát odstínů v Atlasu
V neděli 21. února můžete vzít své děti na pohádku
do Divadla Karla Hackera.
Hrát se bude pohádka Strašidla na hradě Kulíkově v podání
loutkohereckého divadla Jiskra. Na hradě Kulíkově se
chystají velké oslavy a prý to bude stát za to. Do hradu se
trousí podivní návštěvníci, aby bývalému hradnímu pánu,
nyní duchu Ruprechtovi, blahopřáli k významnému jubileu.
Vedle známého pana kastelána Krbce a jeho zvířátek se
zde objeví i řada podivných strašidel. Ta mají všelijaké
strašidlácké nápady a zvyky a to se ví, že se něco semele. Pohádka začíná v 10 hodin, za vstupné zaplatíte jen
25 korun. Pohádka je vhodná již pro děti od čtyř let.
Dlouho očekávaná premiéra filmu 50 odstínů šedi proběhla
a vy se na tento film můžete zajít podívat třeba do kina
Atlas.
Ve filmu plném sexuálních scén se v hlavní roli nevinné
Anastázie představí Dakota Johnson a jako její milý Christian Jamie Dornan. Kniha se stala absolutním světovým
bestsellerem, a lze tedy čekat, že film bude rovněž velmi
oblíbený. Kniha je plná velmi odvážných scén, ve kterých
nechybí i velmi drsné sadomasochistické hrátky, které by
měly být zobrazeny i ve filmu. Pokud se chcete na tento
hit přijít podívat, můžete zajít do kina Atlas třeba v sobotu
14. února od 20 hodin. Za vstupenku zaplatíte 130 korun.
RECEPT: Zamilovaný koláč přímo z Francie
Těsto do formy o průměru 27 centimetrů:
225 g hladké mouky, 150 g másla,
75 g cukru moučka, 1 vejce,
3 g vanilkového cukru
Náplň: 300 g vlašských ořechů,
250 g hořké čokolády,
200 g rozinek, 100 g másla,
50 g cukru krupice, 250 ml smetany
Nechte povolit máslo, přidejte vanilkový i moučkový cukr, do směsi rozklepněte vejce, promíchejte a postupně
přisypávejte mouku. Těsto dejte na 1–2 hodiny odpočinout do lednice. Potom natlačte těsto do
vymazané formy a pečte asi 25 minut na 190-200 stupňů.
RECEPT je z pekárny a cukrárny La Petite France.
Mezitím připravte náplň: V rendlíku rozpusťte máslo, přisypte cukr a nechte dobře rozpustit. Poté přidejte hořkou
čokoládu (nejlépe 60%) a opět pomalu rozpusťte, nalijte
smetanu a nakonec vsypte rozinky a vlašské ořechy.
Dobře promíchanou směs vlijte do vychladlého korpusu
a celý koláč dejte ztuhnout do chladničky.
INZERCE
řádková inzerce
-67(1$320$7(³6.¤'292/(1¤1(%252',£
6$02m,9,7(/"3³(0¸i/¨7(269¤035$&291¨083/$71§1¨"
$NUHGLWRYDQpY]GĆOiQtYRERUXÄ3RUDGFHSURYĪåLYX´YiPGiSĚtOHåLWRVWXSODWQLWVHQDWUKXSUiFH
QDSĚYHGRXFÈwNROQÈMÈGHOQ\YØ{LYRYØSRUDGFHYHILWQHVVFHQWUXVDQDWRULÈFK
3ĚLKODVWHVHQDUHNYDOLILNDþQtDNUHGLWRYDQĪNXU]
d325$'&(3529¸m,98q='$50$YFHQÇ.Ã
+/¨'œ1¨'§7¨$2%£(5679(1¨=$-,i7§12
.RQWDNW(NRODQGLDVUR6<1277,3$5e1$86ODYLHD3UDKD²9UãRYLFHNXU]\
HNRODQGLD#JPDLOFRPZZZHNRODQGLDF]âiUND+DYHONRYiWHO
(YD6ODQiWHO0tVWRNRQiQtNXU]X6<1277,3$5e1$'pONDFHOpKRNXU]XKRGLQ
12
SC-350173/01
(GXNDþQtDNWLYLW\MVRXUR]GĆOHQ\GRWĆFKWRWĚHFKEORNĤNXU]Ĥ
$NUHGLWRYDQĪNXU]Ä3RUDGFHSURYĪåLYX´
0DQDåHUVNpY]GĆOiQtY]iNODGHFKSRGQLNiQtDĚt]HQt
0LQLSUD[HÄ([NXU]HGRSURYR]X´
$EVROYHQWL]tVNDMtRVYĆGþHQtR~VSĆãQpPDEVROYRYiQtNXU]XDNUHGLWRYDQpP0â07
• Žaluzie. Akční ceny, zaměření a konzultace zdarma. Tel.: 603 715 285,
www.interierservisgroup.cz.
• WWW.TOPMARKET.CZ. E-shop specializovaný na kamerové systémy
a bezdrátové alarmy.
• Odvoz starého nábytku na skládku.
Vyklízení sklepů, bytů, pozůstalostí
atd. Naložíme a odvezeme cokoliv.
Stěhování všeho druhu.
Vše za rozumnou cenu!
Volejte: 773 484 056
• Výklad z tarotových karet. Pomoc
v rozhodování. Vyjasnění partnerských vztahů. Po-ne 10-22 hod.
Praha 8-Troja nebo u Vás doma.
Claudia Ghimel, tel.: 723 510 626,
www.moje-poradna.cz.
• ELEKTROINSTALACE-OPRAVY
i v panelových bytech. Revize. Stavební dokončení. Tel.: 608 278 778.
• Hledám ke koupi byt 2+1, 3+1 nebo kk
v Praze blízko MHD. Přímo od majitele. Tel.: 604 617 788.
• Spojení půjček bez registru. Úvěr na
exekuci. Oddlužení. Tel.: 800 210 310,
www.oddluzime-vas.cz
• Z každého nákupu peníze zpět!
Baťa, Albert, OMV. Aktivace zdarma:
www.mylyconet.com/marekmaly.
Denní zpravodajství na www.nasepraha8.cz kultura/volný čas
DIVADLO
Co nového v zoo – Janita je březí
Představení a punk
v divadle Kámen
Divadlo Kámen se nachází nedaleko
stanice Invalidovna.
Ve čtvrtek od 19:30 se sem můžete
vypravit nejenom na divadelní představení, ale také na punkový koncert!
Představení Asi ani zahrada má v podtitulu „příběh a koncert o zahradních
kráterech a létajících předmětech
těžších než vzduch“, v koncertní části
vystoupí kapela Vychcaný knedlíky. Vstupenky na celý večer stojí
180 korun.
JEDENÁCTILETÁ slonice Janita, kterou pražská zoo v roce 2012 získala spolu s o rok mladší Tamarou ze Srí Lanky, je
březí. Potvrdily to analýzy vzorků krve. Otcem očekávaného slůněte je býk Mekong, který – vyprovokován přítomností dalšího samce - Janitu v létě několikrát úspěšně pářil. Narození slůněte lze očekávat na sklonku jara roku 2016.
Na pohádku do hvězdárny
V ďáblické hvězdárně můžete nejenom pozorovat oblohu dalekohledem, ale
konají se zde i nejrůznější zajímavé akce, včetně pohádek pro děti. Třeba
v neděli 15. února zde budou uvádět pohádku Odkud svítí Sluníčko. Tato pohádka je určena dětem od čtyř do osmi let, za jasného počasí je doprovázena
také pozorováním slunce.
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
KOUPÍM starý nábytek
práce obkladačské, zednické,
elektro, instalaterské, podlahářské,
malířské, výroba nábytku
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
SC-341943/69
Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
SC-350189/01
INZERCE
DIVADLO
INZERCE
MaloMalování
vání od 20,-odKč20m2Kč m
Broušení parket od 240 Kč/m
2
štukování panelu – stěrkování,
lakování oken, dveří,
pokládka lina, čištění koberců, úklid,
maskování ploch folií, sestěhování nábytku,
vše za rozumné ceny
tel. 272 734 264, 607 719 394
SC-341711/04
2
SC-341835/03
tel.: 604 11 44 66
[email protected]
• Přijmeme pracovníky úklidu – dle
dohody, tel.: 737 991 105,
e-mail: [email protected]
b[aY[¿Yl_Ÿ[d{
• Levně vyklízení, odvoz, výkup.
Vyklízení bytů, garáží, sklípků.
Bourání bytových jader i s odvozem
na skládku za 5 900 Kč. Odkup
funkčního nářadí, sportovních
potřeb, strojů. Autodoprava.
Tel.: 777 207 227.
• Sídlo pro s. r. o./OSVČ Praha 5, 10, 9
od 149 Kč/měs. Tel.: 728 991 247,
www.sidloprofirmupraha.cz.
PLATNOST DO 31.3.2015
VOUCHER ZDARMA
w w w. s ve t p o d p a l m ov ko u .c z
PLATNOST DO 31.3.2015
VOUCHER ZDARMA
f“_¿aekf_¿j“{c¥i{Ÿd{¿f[hc_Y[
c¥i{Y¿pZ?hc?
13
SC-350161/01
• Truhlářská pohotovost - opravy nábytku na zavolání. Tel.: 775 254 002,
www.tomainterier.cz.
VSTUP
DO FITKA
nebo
řádková inzerce
• Koupím poštovní známky, starší
pohledy a dopisy. Přijedu.
Tel.: 606 286 629.
SC-350169/01
koupíme jednotlivé knihy i celé sbírky,
XWb˛[\ITW[\QIXWL
8ˇQRMLMUMXZWKMTSaVILS[
bIXTI\yUMWL^MbMUMKMTnʐ:
SC-350062/02
VÝKUP KNIH
A KNIHOVEN
Užitečné informace na www.nasepraha8.cz
Blíží se přijímání
do mateřských škol
Chcete si nechat zkontrolovat vodoměr?
Do mateřských škol jsou
přednostně přijímány děti,
které mají jít za rok do základní školy, jejich přijetí je
garantováno, avšak docházka
tento rok není povinná. Požádat o přijetí dítěte do mateřské školy lze kdekoliv, pokud
ho však hlásíte do pražské
školky a nemáte v místě
trvalé bydliště, jste prakticky
bez šance. Do mateřských
škol se přijímají děti, které
do 31. 8. 2015 dovrší věk 3
let, děti mladší pouze, pokud
školka kapacitně dostačuje.
Termíny zápisu určuje
ředitel zařízení, zpravidla se
konají od února do dubna.
O kritériích pro přijetí opět
rozhoduje ředitel mateřské
školy. Plusové body má dítě
za to, že do školky chodí starší sourozenec,
nebo za věk.
O přijetí
dítěte nerozhoduje datum podání
ani pořadí
podání
žádosti.
Michaela Kadlecová
Foto: www.morguefi le.com
servis
Jste plátcem účtu za vodu? Pak
jistě víte, že vodné a stočné dnes přijde na nemalé
peníze, až si někdy říkáte
zda voda někde neutíká,
nebo zda je v pořádku
vodoměr. Český metrologický institut nabízí
ověření funkčnosti
vodoměrů, a to aniž
byste si museli vodoměr
nechat odmontovat.
Dříve se vodoměry
odmontovávaly a odvážely do autorizovaného
metrologického střediska, při
demontáži však může dojít ke
změně technického stavu vodoměru, a proto institut nabízí kontrolu na
místě odběru. Žadateli bude po provedení zkoušek na místě vydán tzv.
odborný metrologický posudek
ČMI s výrokem vyhověl/nevyhověl s přílohou obsahující
popis příslušných technických zjištění (ČMI je též
znaleckým ústavem
v oblasti metrologie,
registrovaným u Ministerstva spravedlnosti). Žadatel pak
v případě záporného
výsledku zkoušky
může uplatnit tento
posudek u subjektu,
který údaje vodoměrů
používá pro rozpočet
nákladů na vodné a stočné, popř. v extrémním
případě až u soudu, nebude-li
zjednána náprava.
Jak získat informace o osobách přihlášených k trvalému pobytu?
Pokud pronajímáte byt, pak
osoba, které jste poskytli
nájemní smlouvu, se může
i bez vašeho souhlasu do nemovitosti přihlásit k trvalému
pobytu. Na druhou stranu
přihlášení k trvalému pobytu
může u problémových nájem-
níků znamenat třeba příchod
exekutora. Víte, jak zjistit,
kdo všechno je u vás v bytě
přihlášen?
O seznam těchto osob zažádáte na kterémkoliv úřadu
obce, k předložení žádosti
potřebujete občanský průkaz
nebo cestovní pas k prokázání
své totožnosti, výpis z katastru nemovitostí a vyplněnou
žádost o sdělení údajů z evidence obyvatel (formulář vydá
evidence obyvatel). Správní
poplatek činí 50 korun. Výpis
se poskytuje obratem.
INZERCE
Nedostali jste
časopis
NAŠE
PRAHA 8?
Zavolejte nám a my to zařídíme!
příští číslo vychází 27. 2. 2015
SC-341500/46
SC-350119/02
tel.: 773 161 747
Turné k příležitosti 70. výročí
osvobození a ukončení 2. světové války
EUROPEAN TOUR 2015
14
Vstupenky v pokladně divadla, Křižíkova 10, Praha 8,
tel.: 221 868 666, obchodním odd. tel.: 221 868 777,
e-mail: [email protected], v síti TicketArt
vč. všech poboček CK Čedok. www.hdk.cz
SC-341925/02
WWW
W.ALEXA
A NDROV
VCI.CZ
SC-341951/01
17. 10. 2015 PRAHA TIPSPORT ARENA
Praktický servis na www.nasepraha8.cz
14. 2.– 15. 2.
Ukradli torzo Jupitera Snowboarďáci
Rendymu a Jáchymovi je šestnáct
a konečně mohou vyrazit na svou
první „pánskou jízdu“ bez rodičů.
Slavný americký film oceněný pěti
Oscary se tématicky vrací do období vietnamské války. Hrají: R. De
Niro, J. Savage, M. Streepová aj.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Stigmata
Spiknutí
Mel Gibson a Julia Robertsová
v psychothrilleru o podivínském
newyorském taxikáři, který vidí
všude kolem sebe nějaké spiknutí.
kde kamenná socha ronila krvavé slzy. Hlavní roli ztvárnila
Patricia Arquetteová.
NE 22. 2. / Nova / 22:45
ROMANTICKÝ
Štěstí
Navždy spolu
PO 20. 2. / ČT2 / 21:45
PO 20. 2. / Prima / 20:15
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Anna Geislerová ve filmu,
který vypráví o neobyčejných
zázracích docela obyčejných
každodenních lásek.
Život Paige a Lea poznamenala
tragická autonehoda, která ženě přivodila amnézii. Paige nikoho nepoznává, ani manžela,
ale ten se rozhodl bojovat.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
ÚTERÝ
26. 2.
85%
DRAMA
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Když se Mitchel po třech letech
vrací z vězení, má ty nejlepší
úmysly... V hlavních rolích 75%
C. Farrell a K. Knightleyová.
D. Mooreová se pokusí ve firmě,
kde oba pracují, svést M. Douglase, s nímž měla kdysi poměr.
Když neuspěje, obviní ho
ze sexuálního obtěžování. 85%
PO 16. 2. / Prima / 22:45
Dvacetiletá kadeřnice Frankie
vede bezstarostný život. Vše se
změní, když jí matka z cesty
po Mexiku pošle „obyčejný“
suvenýr – růženec z kostela,
NE 22. 2. / Prima / 21:30
NE 15. 2. / Nova / 22:55
ČTVRTEK
16. 2.
PONDĚLÍ
20. 2.
PÁTEK
HOROR
Londýnský gangster
SO 21. 2. / ČT2 / 21:40
Skandální odhalení
Nestává se, že volné pokračování
filmu předčí úspěch prvního.
Komediím Něžné kuře a Ukradli
torzo Jupitera se to podařilo.
Lovec jelenů
NE 15. 2. / ČT1 / 21:45
24. 2.
SO 14. 2. / ČT1 / 22:10
21. 2.– 22. 2.
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
KOMEDIE
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Partie krásného
dragouna
podivné praktiky fešného Rudiho Macháčka. Jaroslav Marvan v nezapomenutelné roli.
ÚT 24. 2. / ČT1 / 20:55
Mordparta rady Vacátka řeší
loupežnou vraždu staré ženy
z Libně a přitom se přijde na
THRILLER
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Replikant
90%
ho lze jen s pomocí jeho klonovaného dvojníka. V titulní
roli Jean-Claude Van Damme.
ČT 26. 2. / Nova / 22:15
Kriminální thriller o psychopatickém zabijákovi, který si říká
Torch a který vyhledává ženy,
jež jsou podle jeho názoru
špatnými matkami. Dopadnout
Fotografie v TV tipech jsou převzaty z fotoservisu televizí nebo volně šiřitelných zdrojů
TELEVIZNÍ TIPY NA VÍKEND
tv tipy
www. tv-pohoda.cz
, nejaktuálnější televizní časopis
Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • šéfredaktor Jan Bělohubý, odpovědný redaktor Michaela Kadlecová, e-mail: michaela .kadlecová@ceskydomov.cz • Manažeři inzerce: Vít Vrbický,
tel.: 603 786 170, e-mail: [email protected] • Jiří Cibulec, tel.: 608 703 497, e-mail: [email protected] • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821 •
náklad 57 400 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • MK ČR E 21858 • Vychází 13. 2. 2015
VYDAVATEL ČASOPISU
JE DRŽITELEM
Do každého domova patří
INZERCE
VÝSTAVIŠTĚ PRAHA - HOLEŠOVICE
24. STŘEDOEVROPSKÝ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
NON-HANDICAP
NON-H
HATOP
NDGASTRO
ICAP & HOTEL
19. - 22. 2. 2015
PRAGOMEDICA
P
RAGOMEDICA
19. - 22. 2. 2015
18. ROČNÍK
R
ROČN
ÍK VÝSTAVY PRO Z
ZDRAVOTNĚ
DRAVOTNĚ
Ě POS
POSTIŽE
POSTIŽENÉ
TIŽGASTRONOMII,
NÉ
9. VELETRH
PRO
HOTELY A RESTAURACE
36.
36
3
6. ROČNÍK
6
ROČN
NÍK Z
ZDRAVOTNICKÉHO
DRAVOTNICKÉHO VELETRHU
DRAV
22.
2
2. - 24.
24. www.top-gastro.cz
10.
10. 2014
Výstaviště
Výst
Vý
ýsta
staavviišštěě Praha
st
Praha
raahaa - Holešovice
Hoolleš
ešov
ovic
ice
www.incheba.cz
ww
ww
w..in
inch
heb
eba.
eba
a.cczz
Monika Žídková
patronka veletrhu
V ST U P Z
I>K6A
JGB:I;:H
™CDKč< D
:
w:M=>7>8
H@
6C
B
™76G
:8>6A>IN
HE
6
N
:H
™9:A>@6I
HKčI6
O8:Aw=D
DARMA
SC-350098/07
YHRAJTE
PŘIJĎTE A V
www.incheba.cz
15
Schindeleho minerály: snadná cesta k uzdravení?
1HERMHQQ¼KRGDSODFHERÃLGRNRQFHSRGYRG"
0´m(72+/(%¸71œ+2'$"
-HPLOHW&HOØVYÔM{LYRWMVHPE\OÃLQQØYHVSRUWXYHVSROHÃHQVNÄP{LYRWÇ{LOMVHPEH]X{ÈY¼QÈOÄNÔD{GRVYØFK
OHW3DNSÓLwO\EROHVWLQHPRFLFXNURYNDRSHUDFHVUGFHY\VRNØNUHYQÈWODNREH]LWDNWRPXQDYÈFwHGØ]¼NDO
ÕQDYDPDO¼WQRVWQHVSDYRVW7DNPL]Q¼PØNROHJDSRUDGLOX{ÈYDW6FKLQGHOHKRPLQHU¼O\2QMHX{ÈY¼ML{URNDSU¼YÇ
VLREMHGQ¼YDOSOHFKRYNXQRYRX-¼MVHPSRMHKRGRSRUXÃHQÈ]DÃDOW\WRPLQHU¼O\X{ÈYDWWDNÄDMVHPQDGwHQYDwÈP
YØURENHPMHOLNR{VHPL]OHSwLOFHONRYØ]GUDYRWQÈVWDYML{SRGÎ]H=DwOHWHPLSURWRGDOwÈDGÇNXML
/XPÈU3DONRYVNØ2VWUDYD
9SURVLQFLMVHPVHSURQHVQHVLWHOQRXEROHVWN\ÃOÈUR]KRGOREMHGQDWYDwHPLQHU¼O\3RPÇVÈFÈFKMVHPPRKO
FKRGLWEH]EROHVWL3URPÇWRMH]¼]UDNDWÇ{NRKOHG¼PVORYDNY\M¼GÓHQÈWRKRFRFÈWÈP2EMHGQ¼Y¼PVLPLQHU¼O\ML{
SRWÓHWÈWHQWRNU¼WLSURPDQ{HONXEDOHQÈQDMHGQRX 0LODQ0LQ¼ULN+DYÈÓRYiXPEDUNOHW
7HQWRPÔMÃO¼QHNPÔ{HWHRWLVNQRXW0LQHU¼O\MVHPVLREMHGQDODML{YURFHSRGHOwÈÕYD]HLGREUØFKRKODVHFKYDwLFK
]¼ND]QÈNÔDOHPÇODMVHPSRFLW{HPLQDPÄSUREOÄP\VDUWUÎ]RXQHSRP¼KDMÈWDNMVHPMHSÓHVWDODX{ÈYDW/RQLQDMDÓHMVHP
VHNSUDYLGHOQÄPXX{ÈY¼QÈYU¼WLODDYØVOHGHNVHGRVWDYLO,WODNVHPLVURYQDOQDWROLN{HX{QHPXVÈPX{ÈYDWOÄN\]OHSwLOD
VHOXSÄQNDWDNÄWRSURVSÇORPØPYODVÔP0LQHU¼O\X{PLGRwO\WDNSRVÈO¼PQRYRXREMHGQ¼YNXGRSRUXÃXMLDGÇNXML
0DUFHOD0LNXQGRY¼.RSÓLYQLFH
'REUØGHQ-HPLOHWDMVHPW\SLFNØSURGXNWGQHwQÈGRE\3ÓÈwHUQÇVHVWUDYXMLNRXÓÈPDWÇORFYLÃQ¼PVHY\KØE¼P
REORXNHP 0¼P SRFLW {H YwHFKQ\ VYÄ KÓÈFK\ GR{HQX SRWUDYQÈPL GRSOÍN\ 6DPR]ÓHMPÇ EH] ÕVSÇFKX $OH YDwH
PLQHU¼O\ PL Y\UD]LO\ GHFK 1HMHQ{H VH PL SR S¼U GQHFK XSUDYLOR ]D{ÈY¼QÈ DOH SR PÇVÈFL X{ÈY¼QÈ YDwLFK PLQHU¼OÔ
MVHPQDMHGQRX]MLVWLOD{HPÇSÓHwHOFKURQLFNØNDwHODSÓHVWDORPÇEROHWNROHQRNYÔOLNWHUÄPXMVHPPXVHODLYQRFL
YVW¼YDWDE\FKKRW]YUR]FKRGLODDY]DODVLWDEOHWXQDEROHVWWDN{HVHQ\QÈLY\VSÈP-VHPFKRGÈFÈUHNODPDQDYDwH
PLQHU¼O\DREMHGQ¼Y¼PGDOwÈG¼YNX
6GÈN\(YD.OLPHQWRY¼3UDKD0RGÓDQ\
.PLQHU¼OÔPPÇSÓLYHGOPODGwÈV\QNWHUØSURGÇODOLQIHNFLQDM¼WUHFKGORXKRGREÇPDURGLODKOHGDOQÇFRSUR]OHSwHQÈ
]GUDYÈ1DUD]LOQDYDwHPLQHU¼O\NWHUÄRGWÄGRE\SUDYLGHOQÇX{ÈY¼PHREDGYDX{VNRURURN\-¼RVREQÇMVHPSR]QDOD
]OHSwHQÈXVYÄKROÄNDÓHSÓLSUHYHQWLYQÈFKSURKOÈGN¼FK1DMHGQRXVPÇÓXMHNOHSwÈPXFKROHVWHUROFXNULWODN1DVREÇ
SDNFÈWÈP]OHSwHQRXNYDOLWXYODVÔSÓHVWDODMVHPPÈWFKXzQDVODGNÄP¼PSUDYLGHOQRXVWROLFL]FHODY\PL]HO\QRÃQÈ
NÓHÃHYOØWN¼FKDXVWXSXMÈEROHVWLYNRWQÈNXSR]ORPHQLQÇ,NG\E\VH]OHSwLORMHQMHGQR]YØwHXYHGHQÄKRVWRMÈWR]DWR
/XGPLOD/HGYLQRY¼+UDQLFH
32i/(7(1œ069´-35$9',9¸3³¨%§+$=¨6.(-7(3/(&+29.80,1(5œ/´='$50$$6/(981$3³¨i7¨1œ.83
1(%261$'32'92'"
=¼PÇUQÇVLQHFK¼Y¼PHRGND{GÄKR]¼ND]QÈNDVFKY¼OLWXYHÓHMQÇQÈMHKR]NXwHQRVWÈVPLQHU¼O\SRGFHOØPMPÄQHP
DPÇVWHP7LOLGÄMVRXGRKOHGDWHOQÈ-HQQHFKFHPHDE\MLPGUQÃHO\WHOHIRQ\SURWREH]FHOÄDGUHV\WRMHMLVWÇSRFKRSLWHOQÄ.G\E\WRQHIXQJRYDORQLNGRE\Q¼PQHQDSVDO$QLNGRE\VLPLQHU¼O\QHREMHGQDOSRGUXKÄ
5DNXwDQÄY\Y¼{ÈPLQHU¼O\GRPQRKD]HPÈLPLPRHYURSVNØFK9\WÇ{HQ¼KRUQLQDSRGOÄK¼SUDYLGHOQØPNRQWURO¼PY5DNRXVNX2GERUQÄDQDOØ]\XG¼YDMÈYÇURKRGQÄLQIRUPDFHRYVWÓHEDWHOQRVWLMHGQRWOLYØFKSUYNÔ9wHMHPR{QÄ]NRQWURORYDWQDQDwLFK
VWU¼QN¼FKQHERQDVWU¼QN¼FKYØUREFHwww.mineralien.co.at,VWHMQÇMDNRYÈFHQH{IÄURYÄFHQ\SURÃHVNÄ]¼ND]QÈN\
3/$&(%2"
2[LGNĚHPLþLWĪ
SiO 2
J
=LQHN
=Q
J
2[LGKOLQLWĪ
Al 2O 3
J
KREDOW
Co
J
2[LGGUDVHOQĪ
K 2O
J
Mol\EGHQ
Mo
J
2[LGåHOH]LWĪ
)H 2O J
%yU
%
J
2[LGviSHQDWĪ
&D2
J
&KURP
&U
J
2[LGKRĚHþQDWĪ
0J2
J
1LNO
Ni
J
2[LGVRGQĪ
1D 2O
J
VDQDG
V
J
0DQJDQ
0Q
J
)RVfRU
P
J
0ĆĀ
&X
J
(QHUJiHNM‡%tONRviQ\
TXN\‡CXNU\
6ORåHQtQDJSUiãNX
1LNG\MVPHQHWYUGLOL{HMHWRYwHOÄN1LFQHQÈVWRSURFHQWQÈ$OHPÔ{HVLQÇNGRSRPQRKDOHWHFKREWÈ{ÈYVXJHURYDW
ÕVWXSDUWUÎ]\QHERSUDNWLFN\Y\OÄÃHQÈGQ\NG\MVRXOLGÄQDMHGQRXGORXKRGREÇEH]REWÈ{È"6QÈ{HQÈKODGLQ\FXNUX
FKROHVWHUROX NUHYQÈKR WODNX t Y PQRKD SÓÈSDGHFK QD ]FHOD QRUP¼OQÈ KRGQRW\" 2GH]QÇQÈ PQRKDOHWØFK PLJUÄQ
UÔ]QØFKJ\QHNRORJLFNØFKREWÈ{È"-DNWR{HOLGHPQDMHGQRXPL]ÈUÔ]QÄY\U¼{N\HN]ÄP\OXSÄQND"3URÃVHQDMHGQRX
GDOHNROÄSHYwHFKQRKRMÈ"$WGDWGPRKOLE\FKRPSRNUDÃRYDW=OHSwHQÈVWDYXYODVÔQHKWÔWU¼YHQÈSÓÈOLYHQHUJLH
DFKXWLGR{LYRWDX{EHUHPHVNRURMDNRVDPR]ÓHMPRVW$NGRG¼Y¼PLQHU¼O\VYÄPX]YÈÓ¼WNXQHERNYÇWLQÇ]DS¼U
WØGQÔREY\NOHQHYÇÓÈFRVHWRGÇMH=GHRHIHNWXSODFHEDWÇ{NRPÔ{HEØWÓHÃ
${HWRQHQÈNOLQLFN\RYÇÓHQØOÄN"1HQÈWROÄNMHWRUR]HPOHW¼KRUQLQD-HWRVPÇV{LYRWDG¼UQØFKSUYNÔDGLWLYRYDQÄ
SDOLYRSURWÇORNWHUÄVHSDNREY\NOH]DÃQHX]GUDYRYDWVDPR
6W¼OH]DWDNQÈ]NRXFHQX{H]EØY¼VQDGMHQSÓLSXVWLWVL{HE\WRPRKODEØWSUDYGD
&HQDPOHWØFKPLQHU¼OÔYSOHFKRYFH.ÃJYÃSRwWRYQÄKRY\GU{ÈPÇVÈFH
0QR{VWHYQÈVOHY\ML{RGGYRXEDOHQÈNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
&HQ\NDSVOÈNV .ÃNV .ÃNXVNV .ÃNXVNV .ÃNVNV .ÃNVRGNV .ÃNV
3ÓLREMHGQ¼QÈDYÈFHEDOHQÈREGU{ÈWHNQLKXR6FKLQGHOHKRPLQHU¼OHFKYFHQÇ.Ã]GDUPD
0QR{VWHYQÈVOHY\O]HY]¼MHPQÇNRPELQRYDW1DSÓSOHFKRYN\NDSVOH .ÃNQLKD]GDUPD
GHQQÈQ¼NODG\.ÃSRGOHFHQ\]DSOHFKRYNXWHG\]DFHQXPDOÄRSODWN\OHYQÇMwÈQH{WÓHWLQNDSLYDQHERS\WOÈNEUDPEÔUNÔ
=¼UXNDSÔYRGXDVOR{HQÈPLQHU¼OÔUDNRXVNØPYØUREFHPDPÈVWQÈPLSÓÈVQØPLNRQWURODPL
'ÇGLQVN¼s3UDKD7HOsPRE
www.kamennezdravi.cz
SC-350141/01
Kamenné zdraví, s.r.o.
Download

NP8 - 2/2015 - Naše Praha 8