šotoRIS
Martin Čežík
šotoRIS
představení
aplikace pro
šotoRIS
online sledování provozu
DPMB
online sledování provozu v Brně
představení aplikace
Martin Čežík
březen 2012
šotoRIS
Úvod – odkud se berou data?
 během roku 2011 došlo k uvolnění aplikace Wifi-Tram pro telefony s
operačním systémem Android
 původním účelem aplikace bylo zobrazovat vozy vybavené volně
dostupným přístupovým bodem bezdrátového internetu, následně byly
zpřístupněny všechny vozy linek 1-13
 autorem aplikace je Aleš Pecha, zaměstnanec společnosti T-Mapy
s.r.o., která se podílí mimo jiné na Řídícím informačním systému (RIS)
Dopravního podniku města Brna s.r.o. (DPMB)
 tato aplikace získává data právě z brněnského RISu
 mobilní zařízení si data stahují ze soukromého serveru pana Pechy
úvod
šotoRIS
Vznik šotoRISu
 aplikace Wifi-Tram nefunguje na počítačích a jiných mobilních
telefonech (např. OS Symbian, iOS, Windows Mobile), dle slov pana
Pechy se ani rozšíření na jiné platformy neplánuje
 aplikace zobrazuje mapu s vozidly na lince, bohužel chybí jakékoli
přehledy; zároveň jsem jako zájemce o MHD chtěl mít přehled o více
věcech, než aplikace nabízela
úvod
šotoRIS
funkce
Co šotoRIS umí
 v současné době zobrazuje šotoRIS informace poskytnuté zdrojem dat
(evidenční číslo vozu, GPS polohu, linku, konečnou stanici a zda má wifi)
 z GPS souřadnic vozu dopočítá nejbližší zastávku a její vzdálenost
 z vypravenosti a evidence vozidel BMHD.cz si šotoRIS zobrazuje kurz
vozidla, pokud je vozidlo v soupravě tak i další vozy soupravy (v datech z
RISu jsou pouze 1. vozy souprav) a další podrobné informace (výrobce,
typ vozidla atd.)
 dle typu ukazuje obrázek vozidla (popř. celé soupravy)
 vše je možné zobrazit v přehledné tabulce s možnosti filtrování linek a
trakce, případně detailní informace o vozidle
šotoRIS
tabulkový přehled
šotoRIS
detailní informace o vozidle
šotoRIS
vývoj nových funkcí
Další funkce ve vývoji
 mapa
 přehled brněnské sítě s pohybem vozidel MHD
 možnost sledování konkrétního vozidla
 možnost filtrování dle linek, typu vozidla atd.
 možnost vytvoření vlastních seznamů sledovaných vozidel
 vyhledávání nejbližších vozů
 dle zadané zastávky (nebo aktuální polohy z GPS) a dalších
volitelných parametrů je možné vyhledat nejbližší vozidla od daného
místa
 doplnění dalších funkcí a zlepšení stávajících (výběr)
 dopočítávání kurzů na základě polohy vozidla
 označování garantovaných nízkopodlažních kurzů
 označování nízkopodlažních vozidel
 rozšířené možnosti filtrování v tabulce
šotoRIS
mapa
šotoRIS
vyhledávání nejbližších vozů
 na zařízeních vybavených funkcí pro zjišťování polohy (např.
GPS v mobilu nebo tabletu) bude možné zjištění aktuálního
umístění a dle toho vypsání nejbližší vozů
šotoRIS
Přínos aplikace
 hlavní cílovou skupinou je odborná veřejnost (=šotouši, nadšenci)
 uplatnění se ale najde i u široké veřejnosti
 možnost detailního zobrazovaní vozů pro cestu
 pohodlné a rychlé plánování („tramvaj mi teprve vyjíždí ze Staré
Osady, stihnu si koupit svačinu“)
 zvýšení zájmu o MHD („co to je za vozidlo, ve kterém jedu?“)
 užitečnost z jednoho z nejmodernějších systémů pro řízení MHD v
Evropě bude k dispozici i řadovým občanům
přínos
šotoRIS
budoucnost
Budoucnost zdrojových dat
 ocenili bychom případnou ochotu DPMB k poskytování dat oficiální
cestou nebo ještě lépe jejich rozšíření o další položky
 vize dalšího vývoje:
 přesunutí zdroje dat na servery DPMB, stávající soukromý hosting
není spolehlivý a má časté výpadky
 rozšíření dat o kurzy vozidel – v současné době je nutné získávat
data jinou formou, pokud budou kurzy k dispozici přímo od zdroje,
můžeme naprosto spolehlivě zobrazovat garantované nízkopodlažní
kurzy a vozidla, následující zastávky a další užitečné informace
 v případě přímé spolupráce s DPMB je možné vyvarovat se
vypisování nežádoucích dat a usměrnit vývoj aplikace tak, aby byla
výhodná pro obě strany
 do budoucna možnost přípravy konkrétních aplikací pro různé
platformy a zařízení
šotoRIS
Martin Čežík
šotoRIS
vytvořil Martin Čežík jako podklad pro aplikaci šotoRIS
představení aplikace pro
online sledování
provozu
http://sotoris.cz
DPMB
kontakt: [email protected]
březen 2012
Download

šotoRIS