Sbor Bratrské jednoty baptistů
ve Vsetíně
SBOROVÉ ZPRÁVY
Vděčně vzpomínáme na službu tekovsko-lužianského
tamburáše a spevokolu v jednom uplynulý víkend
v našem sboru, i na nedělní slovo br.kaz.Tibora
Bánskeho : chráň svoje srdce! (Přísloví 4,23)
prožívali jsme, že nás spojuje Boží láska. Díky Bohu
za tyto dny a to, čím nás zahrnul!
KVĚTEN 2014
_______________________________________
Vychází v neděli 4.května 2014
AKTUÁLNĚ
Dirigent br.Pavel Tóth a kazatel br.Tibor Bánsky
SPOLEČNÉ ČTENÍ PÍSMA
Poděkování patří Vám všem, kdo jste se jakkoliv
podíleli na přípravách i vlastním průběhu celého
víkendu!
2014-04-27 19:51 (neděle večer)
Dobrý večer,
milý brat, šťastne sme došli domov, chceme sa
ešte raz poďakovať za výborné zorganizovanie
našej návštevy, za Vašu lásku, pohostinnosť, za
to, že ste otvorili pre nás vaše domovy a my sme
sa mohli cítiť ako v kruhu svojej rodiny. Prosím,
odovzdaj celému sboru naše veľké ďakujem, ale
prosím Ťa ešte zvlášť odovzdaj poďakovanie
sestrám, za ich obetavosť a výborné jedlá, ktoré
pre nás nachystali.
Prajeme
Vám
všetkým
hojnosť
Božieho
požehnania a niekedy opať dovidenia.
S láskou Tóthovi
V dubnu jsme začali číst společně KNIHU JOB,
ze které bude několik úvah z našeho sboru
v každodenním čtení Slova života 2015. Protože
kniha Job je rozsáhlejší než kniha Rut, kterou jsme
četli před nedávnem, a především náročnější, dejme
si na tuto významnou knihu čas ještě i tento měsíc.
Zejména jednotlivé promluvy Jobových přátel a
Jobovy odpovědi na ně, které tvoří většinu knihy, jsou
poměrně obsáhlé. Věřím, že už teď máme ze čtení
užitek.
OHLÉDNUTÍ
Radostné bylo vidět také v sobotu večer řadu přátel
a zaplněné lavice naší modlitebny. Ohlasy na sobotní
večer jsou velmi milé. Milé bylo i samo společenství
s našimi hosty. Ačkoliv jsme se nikdy neviděli,
První dubnovou neděli nás oslovil br.Petr Mrázek ml.
slovem o amnestii, osvobození a vyjití z vězení. Druhý
víkend na prahu velikonočního týdne jsme prožili
sederovou večeři s hostem br.Kimlerem, který nám
posloužil i na Květnou neděli. Na Velký pátek uvedli
mladí pašijovým čtením službu br.Jardy Zubíka
o odpuštění . Neděli vzkříšení jsme prožívali jako
svátek těch, kteří si nejen připomínají že Kristus vstal,
ale i jako svátek těch, kteří jsou pozváni na svatbu
Beránkovu a hledí k této budoucnosti.
KVĚTEN 2014
Naše shromáždění ve Vsetíně
Pravidelná nedělní shromáždění začínají v 9:30 hod.
Nácvik pěveckého sboru začíná v 8:45, pokud se
zpěváci nedohodnou jinak.
Mysleme na to, že společná shromáždění – nejen
sváteční - jsou také příležitostí k pozvání našich
přátel.
4. 5. br. Petr Mrázek
10. 5. Překlad Bible
zkušenosti z překladatelské práce,
ThDr. Jindřich Slabý, sobota 18.00hod.
11. 5. br. ThDr. J. Slabý, Večeře Páně
18. 5. br. Josef Tomeš, Karlovy Vary
25. 5. br.kaz. Jan Vychopeň
společný oběd, sborová hodina
Shromáždění ve Valašském Meziříčí v „Cukrárně“
nad prodejnou Albert začínají každou neděli v 9:45
hod.
VÝHLED
Předseda VV BJB br. kaz. Kern přislíbil svoji návštěvu
v našem sboru první červnovou neděli tj. 1. června.
Letošní sborový den plánujeme na první červnový
víkend 7. - 8. června v Kateřinicích ve skautském
centru. Prosíme, poznačte si do kalendáře
a rezervujte si tento čas.
Narozeniny v květnu mají:
7
13
25
28
br.Petr Mrázek
br. Jan Juříček
s. Rut Bangievská
br. Vratislav Savko
MODLEME SE
modleme se za práci našeho sboru
prosme za to,
aby Pán Bůh dával našemu sboru to,
co potřebuje,
aby dával svá obdarování k potřebným službám
prosme za to, aby nás Pán Bůh oslovoval
a buďme otevření Jeho oslovení
modleme se za děti z věřících rodin našeho
sboru, které v našem sboru vyrůstaly
Tyto sborové zprávy ale i další (např. fotografie
ze společných setkání) najdete na internetových
stránkách http://bjbvsetin.webnode.cz/
modleme se za mladé lidi z našeho sboru
a vyprošujme pro ně Boží ochranu i požehnání
V sobotu 10. května v 18:00 hodin bude naším
hostem br. farář ThDr. Jindřich Slabý, který se s námi
podělí o zkušenosti z překladatelské práce
na Ekumenickém překladu Bible.
PAMATUJME
také na návštěvy našich nemocných a těch, kteří
Večer chval ve Vsetíně:
neděle 25.5. v 18:00 tentokrát v našem sboru
se nemohou dostat do společných shromáždění.
Modleme se za br. Blažka, s. Pallovou s. Lidku
Mrázkovou ze Sychrova, s. Olinku Adamíkovou,
mysleme na Leu v jejím zármutku i osamění, Karmen
Kudláčkovou, Pavlínu Srbovou, Radka Vojtka i další.
Download

Sborové zprávy 4. května 2014.pdf (541430)