BRISK - PAL
PAL - JISKRA
F17C
G14Y
PAL Super
PAL
18F-5
BRISK - PAL
NR17C
G8Y
PAL - JISKRA
N7R
NR19
PAL Super
PAL
14-7R
14-5-RZ
G14YC
G8Y
NR19
N5R
14-5R
G15Y
G7Y
N08W
X19
S14-19 **
G15YC
G7Y
N10JW
X17J
////////////
14K-8
N12Y
N9Y
14-9Y
14-260
K17C
14K-7
N12YC
N9Y
14-9Y
14-260
14K-5
N12W
X17
S14-17 **
////////////
K19
14K-8R
N10S
X17
S14-17 **
K17C
14K-7R
N14
N9
14-9
14-240
K15YC
14K-8Y
N14C
N9
14-9
14-240
K15YC
14K-7Y
N14Y
N8Y
14-8Y
K17Y
14K-5Y
N14YC
N8Y
14-8Y
K19
14K-5R
N15
N8
14-8
14-225
14-225
L08W
Z19
N15C
N8
14-8
L08JW
Z19J
N15Y
N7Y
14-7Y
L10JW
Z17J
N15YC
N7Y
14-7Y
L12Y
L9Y
N15W
X15
S14-15 **
14L-9Y
14L-260
14L-260
L12YC
L9Y
14L-9Y
N11S
X15
S14-15 **
L12W
Z17
S14L-17 **
N17
N7
14-7
14-175
L10SL (L10S)
Z17
S14L-17 **
N17C
N7
14-7
14-175
L14
L9
14L-9
14L-240
L14C
L9
14L-9
14L-240
N17Y
N5Y
14-5Y
N17YC
N5Y
14-5Y
L14Y
L8Y
14L-8Y
N17W
X14
S14-13 **
L14YC
L8Y
14L-8Y
N19
N5
14-5
14-9514-145
L15
L8
14L-8
14L-225
N19C
N5
14-5
14-9514-145
L15C
L8
14L-8
14L-225
P15Y
P8Y
P7Y
L15Y
L7Y
14L-7Y
P17Y
L15YC
L7Y
14L-7Y
ZRB + L19C *
L15W
Z15
S14L-15 **
ZRB + L17C *
T18-7
L11SL (L11S)
Z15
S14L-15 **
ZRB + LR19 *
T18-5R
L17
L7
14L-7
14L-175
ZRB + LR17C *
T18-7R
L17C
L7
14L-7
14L-175
ZRB + L19C
18-5
L17Y
L5Y
14L-5Y
ZRB + L17YC
18-5Y
T18-5
L17YC
L5Y
14L-5Y
ZRB + L17C
18-7
LR12SL
Z14
S14L-13 **
ZRB + L17C
18-7-Z
L19
L5
14L-5
14L-9514L-145
ZRB + L17C
18-7W
L19C
L5
14L-5
14L-9514L-145
ZRB + L15C
18-8
L19C
14L-5-Z
ZRB + L15C
18-8W
LR14C
14L-9R
ZRB + LR19
18-5R
LR15C
14L-8R
ZRB + LR17C
18-7R
ZRB + LR17C
18-7RW
ZRB + LR15C
ZRB + LR15C
18-8R
18-8RW
LR15Y
////////////
LR15YC
LR17C
////////////
14L-7R
LR19
NR14
14L-5R
N9R
14-9R
NR14C
N9R
14-9R
NR15
N8R
14-8R
NR15C
NR17
N8R
N7R
14-8R
14-7R
ZRB = závitová redukce BRISK
* Použitím redukce není dodržen rozměr šestihranu originální
zapalovací svíčky.
** Speciální zapalovací svíčka se šestihranem 17mm.
Srovnání zapalovacích svíček v této tabulce je pouze orientační. Technologické a materiálové
rozdíly mezi jednotlivými výrobními období jsou velice rozdílné a jsou vázány na vývoj v této
výrobní oblasti.
Download

srov tab pal jiskra brisk.pdf