15.1.
NOVOROČNÍ ČTENÍ z nových knih
LEDEN V KNIHOVNĚ
14.1.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Občanská 1, Dolní Datyně
LISTování novými knihami
15.1.
Místo a čas konání:
od 14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město
Posezení nad knihami… tentokrát POLÁRNÍ ZÁŘE
NAD KNIHOVNOU
19.1.
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí
KOMIKSOVÉ LEGRÁCKY
Místo a čas konání:
od 13.00 do 16.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá
21.1.
ODPOLEDNE PLNÉ HER
Místo a čas konání:
od 14.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. U Jeslí 2, Havířov - Šumbark
27.1.
VERNISÁŽ
Tradiční výstavky prací dětí školní družiny při ZŠ
Kpt. Jasioka.
Místo a čas konání:
od 15.00 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá
28.1.
LITERÁRNÍ KLUB
Místo a čas konání:
13.30 hod.
Oddělení pro děti, ul. Svornosti 2, Havířov - Město
7.1.
RELAXAČNÍ KURZ J. MAŽGUTA
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město
13.1.
NOVOROČNÍ ČTENÍ z nových knih
Místo a čas konání:
15.30 hod.
Odd. pro děti a dospělé, ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá
19.1.
ZLATÁ PROMOCE - filmové odpoledne
Video ze slavnostního ceremoniálu konaného
při příležitosti 50. Výročí ukončení studia
absolventů tehdejších tří fakult VŠB - hutnické,
hornicko-geologické a strojní.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Stálá expozice k historii Havířova a hornictví,
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město
20.1.
S. P. I.
Setkání se členy literární skupiny SPI a jejich
novoročními literárními příspěvky.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město
21.1.
PŘÍRODNÍ KRÁSY AMERICKÝCH NÁRODNÍCH
PARKŮ - cestopisná přednáška Robina Hilla
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Vstupné:
čtenáři 10 Kč, ostatní 30 Kč
Odd. pro děti a dospělé, ul. Seiferta 8, Havířov - Město
22.1.
RŮŽOVÉ MOŘE - EVA VEJMĚLKOVÁ
Povídání s herečkou a psychoterapeutkou
E. Vejmělkovou o její nové knize a o knihách
„co ji drží nad vodou.“
Místo a čas konání:
17.00 hod.
Oddělení pro dospělé, ul. Svornosti 2, Havířov - Město
BARVY PŘÍRODY - Marcela Gorniaková
26.1.
GRILOVÁNÍ KUŘAT V DOLE
Slavnostní křest knihy plné veselých hornických
historek.
Místo a čas konání:
15.00 hod.
Stálá expozice k historii Havířova a hornictví,
Společenský dům, ul. Dlouhá tř. 19, Havířov - Město
28.1.
Kdy a kde: Od 28. 1. 2015, Oddělení pro hudbu
a umění na ul. Svornosti 2, Havířov - Město
EVA VEJMĚLKOVÁ - Růžové moře
SNĚHOVÝ KVÍZ - soutěžní kvíz nejen pro děti
Místo konání: Odd. pro děti a dospělé, ul. Gen.
Svobody 14, Havířov - Šumbark
ZIMA V KNIHOVNĚ - soutěžní kvíz o drobné ceny.
BARVY PŘÍRODY
Vernisáž výstavy Marcely Gorniakové. Autorka
technikou enkaustiky vyjadřuje svůj obdiv
k přírodě. Výstava potrvá do pátku 20. 2. 2015.
Místo a čas konání:
18.00 hod.
Odd. pro hudbu a umění, ul. Svornosti 2, Ha - Město
Místo konání: Oddělení pro děti, ul. Šrámkova 2,
Havířov - Podlesí
Nadále probíhá soutěž o nové logo výstavní expozice.
Dětem je určena výtvarná soutěž o nejzajímavější
leporelo s tematikou Havířova a hornictví. Obě
soutěže probíhají od 1.10.2014 do 30.4.2015.
Více
informací
na
webových
stránkách
www.stalavystava.cz.
CESTA NA SEVER - fotografie Miroslava Böhma
Kdy a kde: Od 14. 1. 2015 podél schodiště
do 1. poschodí, ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí
Od listopadu 2014 začala
Městská knihovna Havířov, jako
jedna z dalších knihoven v České
republice nabízet půjčování
e-knih.
V současné
době
si mohou registrovaní čtenáři
vybrat z 500 titulů.
Více informací na www.knihhavirov.cz nebo ve všech
pobočkách MěK Havířov.
Fotografie Vladimíry Poláškové
Kdy a kde: celý měsíc, prostor před vstupem
do půjčovny a studovny, ul. Šrámkova 2, Ha - Podlesí
LEDNOVÁ VÝROČÍ, ZAJÍMAVÉ OSUDY
Tematické výstavky knih.
Kdy a kde: celý měsíc, Oddělení pro dospělé,
ul. Šrámkova 2, Havířov - Podlesí
OBJEKTIVEM PETRA NAZAROVA
Kdy a kde: celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé,
ul. Seiferta 8, Havířov - Město
VÝSTAVKA ŠKOLNÍ DRUŽINY ZŠ Kpt. JASIOKA
ROBIN HILL - Přírodní krásy amerických
Kdy a kde: celý měsíc, Odd. pro děti a dospělé,
ul. Dělnická 64, Ha - Pr. Suchá
národních parků
FOTOKLUB HAVÍŘOV 2014
Kdy a kde: Mini galerie
na ul. Svornosti 2, Havířov - Město
„Po
VYDALA: STUDOVNA A ČÍTÁRNA, 2015
schodech“
národních parků. Podělí se s námi o zážitky
s promítáním fotografií z magických míst amerického
západu ze své letošní čtyřtýdenní cesty. Vstupné:
čtenáři knihovny 10,- Kč, ostatní 30,- Kč.
Muzikant, fotograf, tramp,
řezbář a cestovatel Robin
Hill se nám ve středu 21.
ledna od 17.00 hodin
představí v pobočce na ul.
J. Seiferta 8 v pořadu Přírodní krásy amerických
E. Vejmělková se narodila
4. března 1969 v Karviné,
je
českou
herečkou,
básnířkou,
scenáristkou
a psychoterapeutkou.
Vystudovala
herectví
na ostravské konzervatoři
a psychologii na Univerzitě
Palackého v Olomouci.
Kromě herectví se věnuje
psychologii a práci s drogově závislými. Se svým
manželem Dušanem Rapošem a s dvěma dcerami
Tarou a Ritou žije v Havířově.
Pokud se chcete o Evě Vejmělkové dozvědět více
a přímo se s ní setkat, zavítejte ve čtvrtek 22. 1. 2015
v 17 hodin do Oddělení pro dospělé na ul. Svornosti 2.
Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Eva_Vejm%C4%9Blkov%C3%A1
Zdroj fotografie: http://www.denik.cz/galerie/foto.html?mm=eva-vejmelkova2014kaha&s=57
JAROSLAV ČIHAŘ - Grilování kuřat v dole
Jaroslav Čihař, autor knihy „50
let od
tragédie
na
Dole
Dukla“, slavnostně pokřtí svou
další knihu s názvem „Grilování
kuřat v dole“. Tato kniha obsahuje
veselé historky hornické, které
se odehrály na Dole Dukla.
Kniha je doplněna ilustracemi
Josefa Stružky. Slavnostní křest se bude konat
v pondělí 26. 1. 2015 v 15 hod. ve Stálé výstavní
expozici na ul. Dlouhá tř. 19. Jste srdečně zváni.
Zdroj fotografie: http://ostrava.idnes.cz/foto.aspx?r=ostrava-zpravy&c=A121211_1865589_ostravazpravy_jog
MARCELA GORNIAKOVÁ - Barvy přírody
Enkaustika je znovuobjevená antická technika
malování horkým voskem. Tuto techniku využívá
i Marcela Gorniaková, která ve středu 28. 1. 2015
představí svou tvorbu na vernisáži v 18 hodin
v Hudebním oddělení na ul. Svornosti 2.
Download

LEDEN V KNIHOVNĚ - Městská knihovna Havířov