Některé lokomotivy a motorové vozy
používané v minulosti i v současnosti na Jesenicku
Lokomotiva
řady 354
„Všudybylka“
Tento typ lokomotivy patřil na našich železnicích
k nejrozšířenějším. V provozu se
tyto stroje udržely
od 30. do 70. let
20. století a nechyběly samozřejmě ani na Jesenicku, kde nalezly
uplatnění především v osobní dopravě.
Všudybylka v Horní Lipové koncem 60. let 20.století.
Lokomotiva řady 623 „Malletka“
Lokomotiva řady 534
„Krémák/Blafoun“
Tyto do 2. světové války naše největší lokomotivy byly začátkem
50. let 20. století stahovány z hlavních tratí a tak se dostaly i na Jesenicko, kde se uplatnily v těžké
osobní i nákladní dopravě.
Motorový vůz řady 810
„Orchestrion“
Již v době svého vzniku poměrně zastaralé a veřejností nepříliš
oblíbené „motoráky“ vznikly za
účelem náhrady populárních Hurvínků (řada 131). Cílem bylo vytvořit jakýsi autobus na kolejích
pro lokální tratě, který by využíval komponenty hromadně vyráběné automobilovým průmyslem
(motor LIAZ, převodovku Praga).
V letech 1973 – 1982 jich bylo vyrobeno bezmála 700 a staly se tak
nejrozsáhlejší řadou hnacích vozidel tehdejších ČSD.
Populární královna předválečných železnic na Jesenicku na nádraží v Hanušovicích.
Lokomotiva řady 534 ve stanici Horní Lipová.
Unikátní lokomotivy předurčené pro horské dráhy s děleným rámem
Malettovy konstrukce byly vyrobeny v Budapešti v době 1. světové
války. Po rozpadu habsburské monarchie se dostaly i do nově vzniklého Československa a zprvu sloužily na Slovensku. Od roku 1930
se postupně stěhovaly na Moravu a do Slezska. Jejich předností bylo
výborné přizpůsobení směrově složitým horským tratím, a
proto značná část „Malletek“
byla nasazena i na „Ramzovské“ trati. Ještě začátkem 50.
let bylo v Hanušovicích šest a
v Dolní Lipové pět těchto lokomotiv, které jsou právem považovány za královny jesenických Malletka čísla 623.003 v Dolní Lipové.
železnic.
Nehoda Malletky u Branné v roce 1947.
Motorový vůz řady 810 přijíždí
do zastávky Lipová-lázně.
Na lokáních tratích na Jesenicku zabezpečuje dopravu nejčastěji motový vůz řady 810.
Lokomotiva řady 751
„Bardotka/Zamračená“
Lokomotivy tohoto typu byly
v 60. letech 20. století navrženy
jako univerzální; přičemž se s nimi
počítalo jako s náhradou dosluhujících parních trakcí. Byly předurčeny zejména pro vozbu lehčích
osobních a nákladních vlaků a
rychlíků. Patří mezi nejzdařilejší
lokomotivy ČKD a mezi naše nejlepší lokomotivy vůbec. Důvodem
je především jejich velmi vysoká
spolehlivost a nízká provozní náročnost.
Bardotky 749 a 751 v Jeseníku.
Motorový vůz řady 830 „Ponorka“
Tyto motorové vozy, jež vznikly v rámci poválečné obnovy vozového
parku ČSD, a které ještě donedávna brázdily železnice na Jesenicku,
patří k nejstarším hnacím vozidlům, s nimiž se můžeme ještě dnes setkat v pravidelném provozu. V 80. letech 20. století část z nich prošla
rekonstrukcí a dostaly motory určené původně pro tlačné říční remorkéry. Vozům této modernizované řady se přezdívá nejčastěji podle původu nového motoru a charakteristického zvuku „loďák.“
Odstavená 831.183 čeká na svůj
další výkon v Jeseníku.
Loďák s připojeným vozem 020 na
Ramzové.
Download

Klip č. 14 (PDF)