Návod k použití DreamSpark
Autor: Mgr. Martin Trčka, poslední aktualizace 2. 11. 2012
VŠMIE je účastníkem programu DreamSpark (dříve MSDN Academic Alliance, též MSDNAA).
DreamSpark je licenční program, v rámci kterého mohou studenti pro potřeby studia bezplatně
používat vybraný software od firmy Microsoft. Tento návod popisuje, jak se se systémem
DreamSpark pracuje.
Základní informace o programu DreamSpark na VŠMIE naleznete na Informační stránce:
http://student.vsmie.cz/info/dreamspark/dreamspark.html
Obsah
Přihlášení do DreamSpark ....................................................................................................................... 2
Výběr software ........................................................................................................................................ 3
Instalace programu SDC .......................................................................................................................... 7
Stažení software (soubor *.sdx) .............................................................................................................. 9
Poznámky ke stahování ......................................................................................................................... 11
Co dělat se souborem *.iso? ................................................................................................................. 13
Kde najdu licenční klíč? ......................................................................................................................... 14
1
Přihlášení do DreamSpark
Na Informační stránce najdete informace o tom, jak získat přihlašovací údaje do systému
(přihlašovací jméno a heslo).
Stránka systému DreamSpark pro VŠMIE se nachází na adrese
http://e5.onthehub.com/WebStore/ProductsByMajorVersionList.aspx?ws=4e2de29d-a68b-e011969d-0030487d8897&vsro=8
Jazyk systému je angličtina (orientační český překlad budu uvádět v hranatých závorkách).
Postup pro přihlášení:
1. Vpravo nahoře klepněte na tlačítko „Sign In“ [Přihlásit].
2. Do políček „Username“ [Přihlašovací jméno] a „Password“ [Heslo] zadejte příslušné údaje.
3. Klepněte na tlačítko „Sign In!“ [Přihlásit].
V případě problémů s přihlášením (např. nevíte své heslo do DreamSpark) prostudujte informace
uvedené na Informační stránce (http://student.vsmie.cz/info/dreamspark/dreamspark.html).
2
Výběr software
Proces výběru a stahování software je podobný jako nakupování v e-shopu. Podstatný rozdíl je, že
v DreamSpark je „zboží“ zadarmo .
Pokud je software dostupný ve více jazykových verzí, je možné mezi nimi přepínat pomocí „záložek“
s názvem jazyka. U vybrané verze klepněte na tlačítko „Add To Cart“ [„Přidat do košíku“]. Zobrazí se
stránka s obsahem nákupního košíku:
Chcete-li přidat další software, klepněte na tlačítko „Continue Shopping“ [Pokračovat v nákupu]. Je-li
výběr kompletní, klepněte na tlačítko „Check Out“ [Odbavit].
3
V závislosti na vybraném software se můžou zobrazit podmínky používání:
Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nesmíte daný software používat. Pokud s podmínkami
souhlasíte, klepněte na tlačítko „I Accept“ [Přijímám] dole pod podmínkami.
V závislosti na vybraném software se můžou zobrazit další zprávy, např. upozornění na možnost
získat upgrade verzi programu apod. Pokračujte stisknutím tlačítka „Continue“ [Pokračovat].
Objeví se stránka s přehledem naší objednávky:
Stiskněte tlačítko „Proceed With Order“ [Pokračovat v objednávce].
4
Objeví se stránka s „účtenkou“:
Text v bledě žlutém rámečku nás informuje, že objednávka byla provedena a že během chvíle nám
bude poslán potvrzující e-mail (v mém případě dorazil do minuty), že si stránku s účtenkou můžeme
vytisknout (pro evidenci) a že podrobné informace o všech našich objednávkách najdeme v části
„Your Account“ [Váš účet] – odkaz je v horní části stránky.
Instalace většiny software v DreamSpark vyžaduje licenční číslo, to se během chvíle objeví za textem
„Product Key“ [Produktový klíč]. Zpočátku zde může být text „Retrieving…“ [Získávám…], je třeba
chvíli počkat.
Pokud se místo klíče zobrazí text „When will this be available?“ [Kdy to bude dostupné?], je systém
aktuálně příliš vytížen a bude Vám poslán e-mail v okamžiku, až bude klíč dostupný (v mém případě
dorazil za 2 minuty).
5
Příchozí e-mail má následující text:
Dear Martin Trčka,
The following item was retrieved for Order 100113546619: Product Key.
Full details of the order are available online at:
http://e5.onthehub.com/d.ashx?s=náhodné-znaky
[…]
Kliknutím na odkaz v e-mailu se zobrazí stejná stránka s „účtenkou“, jako je na obrázku výše (pokud
jste se mezitím z DreamSpark odhlásili, je třeba se znovu přihlásit). Tentokrát už je na účtence vidět i
získané licenční číslo (na snímku je pochopitelně cenzurováno):
V části „Instuctions“ [Instrukce] můžou být doplňující instrukce (pokyny), které se objednávky týkají.
Pokračujte klepnutím na tlačítko „Start Download“ [Začít stahování]. Objeví se stránka s pokyny, jak
software stáhnout:
Stažení software probíhá ve 4 krocích:
1.
2.
3.
4.
Stáhnutí instalačního souboru programu Secure Download Manager (SDM).
Instalace programu SDM.
Stažení souboru *.sdx (který je unikátní pro každou objednávku).
Otevření souboru *.sdx – tím začne stahování software.
V zásadě jde tedy o to, že ke stažení vybraného software potřebujeme speciální program, Secure
Download Manager (SDM). Tento program je tedy nutné v první řadě nainstalovat (kroky 1 a 2).
Jednotlivé objednávky pak stahujeme pomocí tohoto programu. Informace o konkrétní objednávce
jsou pak uloženy v souboru *.sdx, který po každé objednávce musíme stáhnout a otevřít. Instalace
programu SDM a použití souboru *.sdx je popsáno v následujících kapitolách.
6
Instalace programu SDC
Klepnutím na tlačítko „Download SDM“ [Stáhnout SDM] začne stahování instalačního souboru
programu SDM. Pro operační systém Windows je to soubor SDM_EN.msi a má velikost kolem 800 kB.
Po spuštění souboru začne instalace programu:
1) Příprava instalace, počkejme chvíli…
2) Základní informace o programu, klepněte na tlačítko „Next“ [Další].
3) Licenční ujednání. Pokud s ním souhlasíte, vyberte volbu „I Agree“ [Souhlasím] a klepněte na
tlačítko „Next“ [Další].
7
4) Výběr složky, kam se program nainstaluje. Obvykle není nutné výchozí cestu měnit.
Pokračujte klepnutím na tlačítko „Next“ [Další].
5) Instalace je hotová. Okno zavřete stisknutím tlačítka „Close“ [Zavřít].
Na ploše se objeví ikona programu SDC (ale k ničemu dále nebude potřeba):
8
Stažení software (soubor *.sdx)
Klepnutím na tlačítko „Dowload .SDX“ [Stáhnout .SDX] začne stahování souboru *.sdx. Jeho jméno
závisí na čísle objednávky (v mém případě je to 100113546619.sdx) a je to velmi malý soubor, má jen
okolo 200 bajtů.
Otevřením souboru *.sdx (např. poklepáním na soubor) dojde ke spuštění dříve nainstalovaného
programu Secure Download Manager (SDC):
Hned po spuštění se program SDC se pokusí zobrazit zabezpečenou webovou stránku s informacemi
o dané objednávce. Při tom se může zobrazit následující chyba:
Chci pokračovat, tedy mačkám tlačítko „Ano“. A takto vypadají zmíněné informace o objednávce:
Za slovy „Download Location“ [Umístění stažení] je uvedena složka, kam se bude software stahovat.
Klepnutím na odkaz „Change Location“ [Změnit umístění] je možné vybranou složku změnit.
Dole za slovy „Size“ [Velikost] je uvedena velikost software, který se bude stahovat.
Poznámka: Program SDC zřejmě obsahuje chybu, protože ukazuje velikost 2 GB i pro software, který
je větší.
9
Stisknutím tlačítka „Start Download“ [Začít stahování] začne stahování software:
Už v okamžiku začátku stahování se ve vybrané složce vytvoří soubor o celkové (cílové) velikosti
(v mém případě je to soubor cs_windows_8_x64_dvd_915456.sdc o velikosti 2,93 GB). Průběh
stahování tedy nelze sledovat pomocí průběžně se zvětšujícího souboru, jediným způsobem je zdá se
ukazatel průběhu v okně programu SDC:
Po stažení je soubor *.sdc programem SDC automaticky „rozbalen“. V cílové složce vznikne podsložka
s názvem, který odpovídá staženému software, např. „Windows 8 (x64) - DVD (Czech)“. Tato
podsložka pak obsahuje soubor nebo soubory staženého software. Průběh rozbalování zobrazuje
program SDC takto:
Vpravo od ukazatele průběhu je napsáno „Downloading“ [Stahování], což je pro uživatele matoucí,
logicky by tam mělo být něco jako „Unpacking“ [Rozbalování].
Na konci rozbalování se v ukazateli průběhu objeví text „Done“ [Hotovo] a vedle ukazatele se zobrazí
tlačítko „Launch“ [Spustit]:
Co se stane, když uživatel stiskne tlačítko „Launch“, to může záviset na typu staženého software.
V mém případě se jen otevřela složka, kam byl software stažen.
10
Poznámky ke stahování
1. Po začátku stahování už není možné cílovou složku změnit.
2. Stahování je možné kdykoli přerušit zavřením okna programu SDC. Při pozdějším spuštění
programu SDC (otevřením *.sdx souboru) se zobrazí stránka s dosavadním stavem stahování
a stisknutím tlačítka „Resume“ [Pokračovat] máme možnost ve stahování software
pokračovat:
3. Může se stát, že stahování „vytuhne“ (zastaví se a nepokračuje). Není proto špatné jednou za
čas průběh stahování zkontrolovat, a když se delší dobu nic neděje, tak stahování
„restartovat“ – program SDC ukončit a spustit znovu (viz výše předchozí bod).
o
Pokud stahování „vytuhne“ tak, že ani přes opakované „restarty“ se nedaří ve
stahování pokračovat, pak je možná nějaký problém se servery, ze kterých jsou
soubory stahovány. Doporučuji zkusit pokračovat ve stahování až za několik hodin, to
už může být vše v pořádku.
o
Když se stahování opakovaně nedaří (prográmek stáhne pár procent a konec), může
být problém v nestabilním (nekvalitním) připojení k Internetu. Zkuste stahování
zahájit z jiného počítače (v práci, u kamaráda/spolužáka doma, ve škole apod.).
Pokud se stahování povedlo alespoň kamarádovi/spolužákovi, můžete pro instalaci
software použít stejný soubor. Licenční číslo však budete muset použít vlastní.
Aktualizace 2. 11. 2012: Jak se ukázalo, některé programy mají zřejmě licenční klíč
„zabudovaný“ přímo v sobě (např. některé verze Visual Studia), použití kamarádovy
verze programu tedy nedoporučuji.
4. Může se stát, že program SDC místo stahování zobrazí nějakou chybu, například:
Někdy stačí zkusit spustit stahování (nebo pokračování ve stahování) ještě jednou, třeba
s mírným časovým odstupem, a už to bez problémů funguje.
11
5. Může se stát, že rozbalování souboru *.sdc skončí chybou:
V takovém případě byl balíček při stahování nějak poškozen, je tedy nutné celý balíček
stáhnout znovu.
6. Jak je vidět z předchozích bodů, stahování software přímo z DreamSpark může provázet řada
problémů. Na středisku Praha 5 existuje pro studenty jedna alternativa – můžou některý
software stáhnout ze školního FTP serveru. Podrobnosti najdete na webové stránce
http://student.vsmie.cz/info/dreamspark/dreamspark.html#skolni-ftp-server
12
Co dělat se souborem *.iso?
Stažený soubor bude obvykle jednoho ze dvou typů:
1. Běžný spustitelný soubor (*.exe). Jde zpravidla o instalátor (instalační program), jeho
spuštěním tedy začne instalace stáhnutého software.
2. Soubor *.iso neboli „Soubor bitové kopie disku“, slangově též „ISO image“ („obraz ISO“).
V principu jde o to, že obsah tohoto souboru odpovídá obsahu disku CD/DVD. Se soubory
*.iso lze pracovat v zásadě dvěma způsoby:
a) Je možné obsah souboru *.iso vypálit na disk CD/DVD a poté instalaci software
provést z výsledného disku CD/DVD. Pozor – vypalování obsahu souboru *.iso se ve
vypalovacím programu provádí obvykle jinou funkcí než vypalování ostatních
souborů.
b) Je možné použít speciální program, který předstírá, že je v počítači nová CD/DVD
mechanika. Pomocí takového programu je možné se souborem *.iso pracovat
podobně, jako se skutečně vypáleným diskem CD/DVD (prohlížet si soubory, spouštět
je apod.). Program tohoto typu se označuje jako tzv. „virtuální mechanika“.
3. Podrobný popis práce se soubory *.iso by vydal na samostatný návod, proto uvedu jen pár
odkazů na další informace:



http://cs.wikipedia.org/wiki/ISO_obraz
http://extrawindows.cnews.cz/jak-vypalit-soubor-iso
http://jnp.zive.cz/soubor-iso-otevreni-a-vytvoreni-ve-windows-bez-tajemstvi
13
Kde najdu licenční klíč?
Licenční klíč byl zobrazen už na stránce s „účtenkou“ (viz str. 5), když jste software „kupovali“.
Přidělená licenční čísla jsou naštěstí v systému DreamSpark stále evidována, takže i když toto číslo
zapomenete, lze ho později zjistit znovu:
1. Po přihlášení do systému DreamSpark v nabídce úplně nahoře klepněte na odkaz „Your
Account“ [Váš účet]:
2. Pak v části „Order history“ [Historie objednávek] klepněte na odkaz s názvem příslušného
software:
Zobrazí se „účtenka“ vybraného software (objednávky), kde je licenční klíč viditelný:
[Konec návodu]
14
Download

Návod k použití DreamSpark (PDF, 1,3 MB)