Mediakit 2014
Signs & Promotion
Jediný odborný dvouměsíčník
o signmakingu, tisku a POS
Signs&Promotion je odborný časopis, který pravidelně přináší aktuální
informace z oboru signmakingu, tisku, reklamních nosičů a reklamy
v místě prodeje.
Časopis přináší praktické a nadčasové informace o trendech,
materiálech, technologiích a praktickém využití reklamních nosičů
v praxi. Elektronický newsletter je určen pro aktuální důležité
informace formou krátkého a přehledného zpravodajství.
Jedná se o jediný časopis na českém a slovenském trhu, který se
komplexně věnuje problematice v ýroby reklamy a využití reklamních
nosičů jako nedílné součásti komunikačních nástrojů firem.
Z A J Í M AV O S T I
H L AV N Í T É M A
TIŠTĚNÁ REKLAMA
SVĚTELNÁ REKLAMA
Součástí předplatitelského servisu pro čtenáře je i elektronický
čtrnáctideník S&P News, zaměřený na aktuality a novinky z oboru.
MARKETING
05 l 1 3
APLIKACE
PRAXE, CASE STUDY
O D B O R NÝ D V O U M Ě S Í Č N Í K O V I Z UÁ L N Í KO M U N I K A C I , T I S K U A P O S
Aplikace roku 2014
TIPY NA NOVOU SEZÓNU
co se bude nosit?
SERVISNÍ SMLOUVY
CÍLOVÁ SKUPINA
pro klid v duši
COOL PLASTY
pro váš zisk
VELETRH VISCOM
co bylo k vidění
N AV Š T I V T E
W W W.S I G N S - P R O M O T I O N.C Z
S&P MAGAZÍN V PRODEJI NA
Hlavní téma: ZISKOVOST A MARŽE
z Hlavní téma – komplexní pohled na aktuální problematiku oboru, analýzy, rozhovory
h
s osobnostmi
b t i
z Tištěná reklama – praktické i teoretické informace, tipy a triky, recenze strojů, návody
z Světelná reklama – problematika světelných zdrojů, návrhu, designu a výroby světelných reklam
z Digital Signage NEW - vybavení, software, instalace, design
z 3D tisk NEW - stroje, aplikace, software
z Aplikace - POS/POP, obaly, outdoor, praktická aplikace
z Marketing – využití produktů a reklamních nosičů v praxi, efektivita a návratnost
vratnost
z Case studies – úspěšné realizace z tuzemského i zahraničního trhu
Z A J Í M AV O
ODBORN
AV O S T
MA
CO SE STAR
možnosti recyklace
NOV INKY
využití v praxi
Redakce a inzerce:
Signs & Promotion
Opletalova 4, Praha 1, 110 00, tel.: +420 739 419 218
[email protected], www.signs-promotion.cz,
facebook.com/signs.promotion, youtube.com/user/SignsPromotion,
https://cs.publero.com/title/signs-promotion
SL
KO VÉ
TISějte
více
y
UŽ BY
se ome
pole
Event & promotion, s.r.o.
Všechny ceny uvedené v tomto mediakitu jsou v Kč bez DPH.
TI PY
pro
o 3D
SP2013-03-v
er04.indd
1
N
MOTIO
a:
tém
Hlavní
H RE
VELETR
KLAM
2013
xi
tisku
V PR ODE
D E JJII N
NA
A
PA
RV
ád mís
to
SI G N
N A PL
LA
A ST
nu
ST
sezó
ITA L
SI
YA
BU
UDE
ala FES
ČNÍ
K O
V
TIŠT
IZU
D IG
IG
ÁLN
Í KO
SVĚT
MU
NIK
ACI
, TI
S
KU
A P
M A KI
K
3 13:22
03.05.1
: UD
Á LO
ST I
APL
XE,
CAS
Í TI
T SK
NGU
Y
G N AG
AG E
PO VĚ
RY
RO KU
2013
16 12
Á
MAR
PRA
IT
I TÁ
Á LN
ĚN
ELN
OS
V SIG
SIG
G
SP20
13-06
-ver0
2.ind
d 1
LYGRAF
A-PO
novou
D IG
v pra
M ÝT
: EKO LOG IE
&P RO
SIG NS
NA
DE JI
V P RO
1
má poř
Z VE LE
LETR
E TR
R HU
H U FESPA
VS. NÁH
H RA
RAD
A DA
S&P MAG AZÍN
Hlavní téma
zení
LY
MO BI
AU TO
LA MĚ
s
příno
V Rpy,EK
provoz,
PA PÍ
INSTALACE
LED
YBY
JŠ Í CH
AS TĚ
NE JČ
CI LE D
TA LA
V I NS
rovat
se vyva
čeho
RA ZE
G V P
AK IN
SIG NM
chystá
použít?
ÝMI
M I REK
R E KL
LAM
L AMA
AMI
MI??
rutina zabíjí
vyráb
r02 indd
Vydavatel:
ORIG INÁL
jaký inkoust
zkoum
ĚSÍ
V PR
zpátk
Jsme !
ve h ře
JA KÝ
gu
UM
014
I NA
Ekolo gie
v signmakin
S&P
SÍ
UNIK
.CZ
UMĚ
OM
NÍ K
3
DVO
ION
O
Ý DV
UÁL
NÝ
MOT
RN
DBO
Z
O V I
ČNÍK
BOR
PF 2
N.CZ
O
3
OD
ACE
STUDY
IO
TIVTE
OMOT
N AV Š
S-PR
.SIGN
WWW
02 l 1
SE
E, CA
S
06 l 1
ETING
APLIK
PO
U A G
APLIKACE
PRAXE, CA
SE STUDY
MA
EKLA
LNÁ R
MARK
TISK
ACI,
MARKETIN
IKACI, T
ISKU A P
OS
O D EJ
KLA
NÁ RE
PRAX
LNÍ KOM
UN
I
PRO
TIŠTĚ
SÍČNÍK O
V I Z UÁ
REKLAMA
TÉMA
Í
H L AV N
SVĚTE
Ý DVOU
MĚ
SVĚTELNÁ
N AV Š T I V T E
W W W.S I G
NS-PROM
ZAJÍM
STI
H L AV N Í T É
MA
TIŠTĚNÁ R
EKLAMA
03 l 1 3
N AV
ŠTIV
TE
WW
W.S
IGN
S-
PRAVIDELNÉ RUBRIKY
NEJLEPŠÍ APLIKACE
digital signage
OTION.CZ
z Výrobci reklamy, POP/POS a poskytovatelé tiskových služeb
z Produkční, reklamní a komunikační agentury
z Marketingová oddělení zadavatelů reklamy
E ST
Časopis Signs & Promotion – Profil média
Komu je časopis určen
Proč číst a inzerovat v Signs&Promotion
Signs & Promotion přináší odborné a prakticky použitelné informace
výrobcům a poskytovatelům reklamy a reklamních nosičů, dále pracovníkům v reklamních a produkčních agenturách a marketingových oddělení středních a velkých firem. Magazín je zaměřen na informace pro
efektivnější využití materiálů a technologií výroby reklamy, a aplikaci
produktů a reklamních nosičů v komunikačním mixu.
Reklamním agenturám a koncovým zadavatelům ukazuje, jak nejnovější trendy v oboru využít pro efektivnější marketingovou komunikaci.
Jediný časopis na českém a slovenském trhu, jehož náplní je komplexní
informování o oboru výroby reklamy a signmakingu a jeho uplatnění
v rámci komunikačního mixu. Přináší praktické rady a tipy, informuje o novinkách v materiálech a technologiích pro výrobu reklamy,
zaměřuje se na úspěšné uplatnění technologií a reklamních nosičů při
konkrétních případech marketingové komunikace.
Parametry distribuce
Struktura distribuce
z standardní náklad 5000 výtisků
z výrobci signmakingu, POP/POS,
z přímá distribuce, personifikovaná databáze
tiskových služeb, reklamních nosičů
z reklamní agentury
z zadavatelé reklamy
z ostatní
vydavatele
z reklamní promoakce, veletrhy, výstavy
z elektronická distribuce (Publero.com)
60%
23%
14%
3%
Eletronický čtrnáctideník Signs & Promotion News
Nový signmakingový videokanál
Signs&Promotion
Časopis Signs&Promotion připravil pro své čtenáře novinku – videokanál na Youtube.
Budeme zde zveřejňovat zajímavá videa, zejména nejrůznější návody, reportáže a
představení nových technologií. Než se začne obsah rozrůstat, můžete se podívat na
video z křtu časopisu, který proběhl 14. května na veletrhu Reklama, Polygraf. ⊗
Pravidelný přehled aktualit a novinek do vašeho e-mailu. Součást předplatitelského servisu časopisu.
ZAJÍM
TI
Vydavatelské parametry
Í TÉMA
REKLA
ŠTĚNÁ
SVĚTE
EKLA
LNÁ R
MARK
03 l 1 3
MA
DVO
UMĚ
S
Í KOM
UNIK
ACI,
TISK
O
U A P
Reklamní oplatky - luxusní dárek
Tradiční lázeňské oplatky s vlastním reliéfním motivem. Na míru upečené oplatky
dodáváme s 9 příchutěmi, s průměrem od 120 do 180 mm, kulaté, hranaté i s jiným
nepravidelným tvarem a motivem dle Vašeho přání. Oplatky je možné zpracovat jako
luxusní dárek v krabičce s Vaším individuálním potiskem. Druhou variantou je rozdávání
ohřátých oplatek na Vaší akci, výstavě nebo konferenci. Další podrobnosti a objednávky
na www.reklamnioplatky.cz. ⊗
Democentrum Avery Dennison
g ie
E ko lo mak ingu
I?
v sign
AMAM
I R EK LA
M
STA RÝ
CO SE
yklace
SPA
sti rec
možno
H U FE
EL ET R
KY Z V
IN
V
O
N žití v praxi
A
vyu
D
A
HR
S. N Á
IN Ážít?L V
O RinkIG
oust pou
jak ý
04 l 1 3
CE LED
LA
A
INST
zabíjí
EJ
E JI NA
rutina
PROD
V P
N
ZÍ
AG A
S&P M
U
A K IN G
IG N M
IE V S
O LO G
téma: EK
Hlavní
ODBORN
Předplatné zahrnuje tištěný časopis a pravidelný e-mailový čtrnáctideník
S&P News. K dispozici je také elektronické přeplatné magazínu pro tablety,
mobilní telefony i on-line prohlížení magazínu prostřednictvím kisoku
Publero.com. Sledujte také náš facebook a youtube kanál.
P
S
04 indd
Ý DVOU
MĚ
SÍČNÍK O
V I Z UÁ
Společnost Avery Dennison otevřela
v pražském VGP Parku democentrum, kde je
možné si vyzkoušet například nejnovější
řadu materiálů pro polepy aut Avery
Supreme Wrapping Film. Tento speciální film
je vyroben ze dvou vrstev, a to barevné a
následně transparentní, tedy ochranné. Díky
této konstrukci je možné se spolehnout na
velmi vysokou životnost, vzhled jako by auto
bylo lakované barvou s velmi vysokým
leskem, popřípadě matným ošetřením.
V nabídce je 70 standardních barev, dále
neomezená možnost ColorMatch
(individuální barva dle přání zákazníka)
a v neposlední řadě speciality jako je bílý a
černý karbon či folie se vzhledem
broušených kovů.
Všechny konstrukce disponují patentovanou technologií Easy Apply RS, jež umožňuje velmi
snadnou aplikaci, žádné vzduchové bubliny pod nalepenou fólií a taktéž usnadňuje odstranění
folie z vozu i po několika letech. Největší výhodou u Easy Apply RS ovšem zůstává tzv.
"slideability", což je schopnost manipulovat s filmem na automobilu po jeho přiložení na povrch
aniž by se bez přitlačení samovolně přilepil. Vedle možnosti dosažení výborného estetického
vzhledu jsou uživatelé schopni dosáhnout úspor času při aplikaci až o 35% a dokonce až 90ti
procentní úspory času při odstraňování folie. ⊗
Z A J Í M AV O
STI
H L AV N Í T É
MA
TIŠTĚNÁ R
EKLAMA
SVĚTELNÁ
REKLAMA
MARKETIN
LNÍ KOM
UN
IKACI, T
ISKU A P
OS
G
Novinka od Fuji se ukáže na Fespě
Společnost Fujifilm ukáže už za pár dní na veletrhu Fespa v Londýně novou tiskárnu
Acuity Advance Select HS. Ta doplňuje portfolio UV tiskáren výrobce. Tiskárna je
postavena na zbrusu nové platformě, která slibuje rychlost až bezmála 50 m2/hod
v produkčním módu. Klíčem k takovým rychlostem je například šestice nezávislých
inkoustových kanálů. Kanály číslo pět a šest mohou být využit různě – pokud vyžadujete
větší rychlost, můžete je osadit dalšími zásobníky cyanu a magenty, pokud naopak dbáte
na dokonalý vzhled vašich výtisků, zvolíte bílou a čirý lak, případně dva zásobníky bílé,
pokud je pro vás nejdůležitější podtisk bílou barvou. ⊗
APLIKACE
PRAXE, CA
SE STUDY
0
27.07.13
15:5
1
Trendy ap
velkoplošnlikace
ého tisku
POD
v menších
ZIM NÍ ÚRO
formátech
NEJ EFE KTIV
k zákazníkům
NAV IGAČNÍ
šest fází výroby
NOV INKY
oken autobus
ů
Hlavní téma
NĚJ ŠÍ CES
CH
N V PR ODE
: TRE NDY V SI
1
TA
SYS TÉM Y
V POL EPE
S&P MAG AZÍ
SP2013-04
-ver02.indd
DA
JI NA
GNM AKI NGU
OTION.CZ
ORNÝ
UÁLN
Instalace fotografií probíhá formou jejich nakašírování na podložku, nejčastěji desku
v podobě hliníkového sendviče, a pevného, ale snadno demontovatelného, spojení
s pevnou konstrukcí systému X-module. Jednodušší a levnější instalace může být i
formou vypnutých bannerů. V této podobě slouží stojany spíše jako reklamní poutače. ⊗
ACE
STUDY
CASE
RAXE,
ON.CZ
IVTE
MOTI
N AV Š T
S-PRO
.SIGN
WWW
ODB
IZ
K O V
ÍČNÍ
Výstavy fotografií potřebují základní prvek - kvalitní stojan. Modulární systém X-module
nabízí různé varianty řešení pro interiér i exteriér. Každé z nich je možné postavit v
několika různých rozměrech a nainstalovat různě velké fotografie. „Jednoduchý“ tvar se
dá využít pro jednostranné i oboustranné instalace fotografií. Tvar „kostka“ je vhodný pro
interiér i exteriér. Tvar „harmonika“ má možnost neomezeného napojování pod různými
úhly, takže je možné např. zaplnit obvod celé místnosti.
ETING
APLIK
6 x ročně
5 000
210 x 305 mm
4/4
V 1
990 Kč
Výstavní stojany
na velkoplošné fotografie
MA
N AV Š T I V T E
W W W.S I G
NS-PROM
Periodicita
Náklad
Formát
Barevnost
Vazba
Cena ročního předplatného
I
AV O S T
H L AV N
Nové POP pro
energy drinky
od Dago
Interaktivní
displej
z Corianu
Společnost Coca Cola nechala vyrobit
nové POP materiály pro své energy
drinky Burn a Monster. Návrh řešení
parazitních displejů včetně jejich výroby
zajistila společnost Dago. Hlavním cílem
parazitních displejů, které jsou
instalovány v sekci alkoholických nápojů,
je podpořit impulzní nákupní chování
zákazníků a inspirovat je k míchání
alkoholických nápojů společně s energy
drinky. V horní části jsou displeje
vybaveny vizuálem s funkčně emočním
impulzním sdělením, které motivuje
k vyzkoušení míchaných nápojů.
Společnost Hanton světelné reklamy
připravila pro svého klienta zajímavý
projekt stojanů s dotykovými monitory,
které jsou díky zabudované kameře,
reproduktoru, mikrofonu a čtečky
čárových kódů schopny komunikovat se
zákazníkem a přiložením čárového kódu
produktu ke čtečce ihned poskytnout
potřebné informace o daném zboží.
„POP kampaň využívá vzájemné
komplementarity těchto produktů a je
ukázkou správné práce s logikou a
relevancí umisťování POP médií
v prostoru prodejny,“ sdělil Ondřej Balvín,
marketingový manažer společnosti Coca
Cola. Kromě toho tento POP displej je
navržen tak, že vybízí zákazníky
k interakci, vzhledem a polohou produktů
vyrušuje z nákupní rutiny a výrazně
posiluje prodejní efektivitu celé kampaně.
Kampaň probíhá v maloobchodní síti
Tesco. ⊗
Navíc díky zabudované kameře bude
moci klient, kterým je síť prodejen, vést
průzkum u svých cílových zákazníků
prostřednictvím kamery, která rozpozná a
zařadí zákazníka do cílové skupiny, určí
věkové ohraničení, pohlaví a produkty,
o které má daná skupina zájem.
Tyto informace pomohou síti prodejen
zlepšit služby pro své zákazníky. Korpusy
stojanů jsou vyrobeny z velmi trendového
luxusního materiálu značky Corian. ⊗
Z A J Í M AV O
Časopis Signs & Promotion – Ediční plán 2014
Ý DVOU
MĚ
SVĚTELNÁ
SÍČNÍK O
V I Z UÁ
REKLAMA
MARKETIN
LNÍ KOM
UN
IKACI, T
ISKU A P
OS
ÚRODA
OTION.CZ
NĚJŠÍ CESTA
SYSTÉ MY
V POLEP ECH
S&P MAGA
ZÍN V PRO
DEJI NA
01/2014
04/2014
Vychází 10.3.2014/Uzávěrka objednávek 28.2./Podklady do 5.3.
Vychází 29.8.2014 / Uzávěrka objednávek 15.8. / Podklady
kl d do 20.8.
d 20 8
Hledání nových trhů může být pro signmakera zásadní. Podíváme se
na aplikace, které přinášejí nové možnosti.
Tištěná reklama: Tiskové materiály, Speciality
Světelná reklama: Translucentní fólie, Vlastnosti LED
Digital Signage: Základy digital signage
3D tisk: Příklady využití
Aplikace: Rámové systémy
Marketing: Jak si vybrat správné yvbavení
02/2014
Vychází 2.5.2014 / Uzávěrka objednávek 17.4. / Podklady do 24.4.
Veletrh Reklama – Polygraf
05/2014
Vychází 7.10.2014 / Uzávěrka objednávek 23.9. / Podklady do 30.9.
03/2014
06/2014
Zelené myšlení je dnes součástí velkých zadavatelů reklamy. Sociální
odpovědnost se pak logicky promítá i do signmakingu. Kvůli tomu
je nutné adaptovat nové technologie, materiály a výrobní postupy.
Ekologii jako příležitost pro výrobce reklamy představí téma tohoto čísla.
Tištěná reklama: Nové technologie, Inkousty
Světelná reklama: Možnosti LED, Materiály
Digital Signage: Vybavení
3D tisk: Materiály
Aplikace: Výšková instalace, shop-in-shopy
Marketing: Spokojenost zákazníka, Metody prodeje
MAKIN GU
Výroba reklamy se rychle vyvíjí a je potřeba objevovat a aplikovat
novinky dříve, než všichni ostatní. Představíme vám ziskové produkty
signmakingu, nové výrobní postupy, možnosti a technologie pro
zefektivnění vaší výroby a přineseme také pohledy zadavatelů.
Tištěná reklama: Ripy, Kvalita tisku
Světelná reklama: Tvarování plastů, Neonové reklamy
Digital Signage: Design
3D tisk: Zajímavé aplikace
Aplikace: Pravidla pro instalaci orientačních systémů, Výstavy a veletrhy
Marketing: Investice, Prvky podpory v místě prodeje
Ziskovost a marže
Ekologie v signmakingu
TRENDY V SIGN
indd 1
Trendy v signmakingu
Každoroční nejvýznamnější oborová akce v České republice
přinese sumář nejdůležitějších novinek a trendů na nadcházející
signmakingovou sezónu. Signs&Promotions nabídne čtenářům
jako pozvánku na veletrh to nejdůležitější, co bude na letňanském
výstavišti k vidění.
Tištěná reklama: Tiskové služby, Laminace
Světelná reklama: Akryláty, Profily
Digital Signage: Software
3D tisk: Jak začít s 3D tiskem
Aplikace: Tapety, Životnost tisku
Marketing: Využití automobilů pro reklamu, Cenotvorba
Vychází 31.7.2014 / Uzávěrka objednávek 20.7. / Podklady do 24.7.
Hlavní téma:
SP2013-04-ver02.
N AV Š T I V T E
W W W.S I G
NS-PROM
formátech
NAVIG AČNÍ
šest fází výroby
NOVIN KY
oken autobusů
G
APLIKACE
PRAXE, CA
SE STUDY
Trendy apli
velkoplošnékace
ho tisku
PODZ IMNÍ
v menších
NEJEF EKTIV
k zákazníkům
Nové trhy, nové příležitosti
STI
H L AV N Í T É
MA
TIŠTĚNÁ R
EKLAMA
04 l 1 3
ODBORN
Představíme vám ty signmakingové aplikace, která vaší firmě přinesou
největší zisk. Zaměříme se na ceny a marže jednotlivých produktů
signmakingu a ukážeme, kde vám utíkají peníze. Přineseme tipy, jak
s minimem investic zvýšit celkový výnos z výroby reklam.
Tištěná reklama: Potisk textilu, Servis strojů
Světelná reklama: Instalace LED, Sendvičové materiály
Digital Signage: Jak vyrábět reklamní nosiče
3D tisk: Uplatnění produktů na trhu
Aplikace: Promostolky, Gravírování
Marketing: Jak prodávat signmaking, Označení obchodů
Vychází 12.12.2014 / Uzávěrka objednávek 28.11. / Podklady do 7.12.
Události a osobnosti roku 2014
Vybereme nejzajímavější realizace roku 2014, řekneme vám, v čem jsou
výjimečné a představíme jejich autory. Přineseme návody, jak v roce 2014
oslovit pomocí zajímavých nápadů vaše zákazníky. Představíme vám
desítku osobností oboru podle časopisu Signs&Promotion.
Tištěná reklama: Papíry, Nekomerční grafika
Světelná reklama: Interiérová reklama, Elektrické zdroje
Digital Signage: Efektivní reklama
3D tisk: Zajímavé aplikace
Aplikace: Obchodní centra, Podlahová grafika
Marketing: Jak na výběrové řízení, Self-promotion signmakera
Časopis Signs & Promotion – Ceník inzerce 2014
Zrcadlo
1/2
90 x 255
33 500 Kč
(šířka x výška v mm, cena bez DPH)
1/2
180 x 127
33 500 Kč
1/3
60 x 255
18 500 Kč
1/3
180 x 85
18 500 Kč
Atraktivní pozice
4. strana obálky
2. strana obálky
3. strana obálky
1/3 strany vedle úvodníku
Spad
1/4
180 x 64
14 800 Kč
1/4
90 x 127
14 800 Kč
1/1
210 x 305
55 000 Kč
Elektronický čtrnáctideník S&P News
67 000 Kč
62 000 Kč
62 000 Kč
21 500 Kč
630x200 px strany s proklikem
630x400 strany s proklikem
630x600 Zveřejnění prokliku v aktualitě
5 000 Kč
7 500 Kč
10 000 Kč
Malé formáty plošné inzerce (boxy)
1/6 strany (90x85 mm)
1/8 strany (90x60 mm)
9 700 Kč
8 200 Kč
Video umístěné do S&P YouTube kanálu s obrazovým proklikem z S&P News 13 500 Kč
Objemové inzertní slevy
Storno poplatky
Slevy za opakování: 2x 5%, 3x 10%, 7-9x 15%, 10x a více 20 %
Slevy za objem: od 2 stran 10%, od 6 stran 15%, od 9 stran 20%, od 10 stran dohodou
Sleva za finanční objem: 500 001 – 1 000 000 Kč 20%, 1 000 000 a více cena dohodou
Slevy se stanoví ze základní ceny inzerátu a při závazné objednávce všech inzercí.
14 dní před uzávěrkou 100%, 15-21 dnů 75%, 22-40 dnů 50%
Slevy získané při dlouhodobé či objemové inzerci se při nedodržení stanovených
podmínek ruší a klient je povinen doplatit částku do výše ceníkové ceny inzerce.
Platební podmínky
Nový inzerent platí 100% ceny inzerce do 5ti dnů po objednání inzerce, nejdéle však do data uzávěrky inzerce. Nový inzerent je inzerent, který řádně realizoval objednávku inzerce pouze
jednou nebo dvakrát v daném kalendářním roce. Stálý inzerent platí 100% ceny inzerce se splatností 7 dnů po vydání titulu. Dlouhodobé a celoroční inzerce platí inzerenti po sepsání
závazné objednávky podle výše uvedených podmínek. Celá objednávka je posuzována jako jedna inzerce. Druhy slev nelze kombinovat.
* Uvedené ceny inzerce platí pro propagaci služeb, výrobků a značek inzerenta, nikoliv jeho partnerů nebo zákazníků. Prezentace třetích subjektů podléhá schválení vydavatele.
* U vkladů je podmínkou zaslání podkladů v elektronické podobě ke schválení minimálně 7 pracovních dní před uzávěrkou podkladů.
Technické specifikace
Inzerce je přijímána pouze v elektronické podobě. K dokumentům je třeba přiložit kontrolní barevný nátisk.
V případě, že kontrolní nátisk není dodán, neručí vydavatel za barevnou věrohodnost ani správnou podobu
vytištěného inzerátu.
U inzerátů „na spad“ je potřeba ponechat spadávku 3 mm.
Dokumenty k tisku ve formátu:
PDF
Dokumenty PDF musí být vytvořeny za pomoci programu Acrobat Distiller z kompozitniho postscriptového
souboru v nastavení na maximální kvalitu tisku. Vložené bitmapové
obrázky musí mít minimální rozlišení 300 dpi, bez komprese či downsamplingu. Písma musí být vložena
v dokumentu postscriptovým ovladačem (popřípadě převedena do křivek) a všechny použité barvy musí
být v režimu CMYK.
Illustrator EPS
Dokumenty EPS (Encapsulated PostScript) musí obsahovat výhradně barvy režimu CMYK
a písma musí být převedena do křivek. Dokument je uložen ve formátu Tiff.
Inzerce zhotovená v našem studiu
Ceny za zhotovení a úpravy inzerce v našem studiu se stanoví individuálně.
Podklady
Veškeré texty musí být předány výhradně v elektronické podobě ve formátu .rtf, případně .doc (Microsoft
Word) pro Windows nebo MAC OS. Texty jsou dodány po konečné korektuře zákazníkem.
Pro dodání obrázků a grafiky platí stejné podmínky jako pro dodávání hotových inzerátů. Při požadavku
použití konkrétního fontu musí být tento dodán s podklady. S objednávkou musí přijít konkrétní, srozumitelné zadání inzerátu.
Předávání podkladů
E-Mail nebo FTP
Podklady do objemu 10 MB mohou být zasílány elektronicky. Přílohy musí být zkomprimovány (např.
WinZip) jako ochrana proti poškození souborů.
Zadavatel inzerce plně ručí ze obsah i za správnost a použitelnost dodaných podkladů.
Download

SaP Mediakit 2014 - CZ - CZK 01.indd