2. POLICEJNÍ POCHOD ČR
Sportovní klub policie Nový Jičín
Pořadatel:
oddíl nohejbalu
ul. Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
Datum konání:
16. 5. 2015
Místo startu:
Česká republika, HOSPŮDKA U TOMA, Nad Přehradou 2128, Frýdek-Místek,
přehrada Olešná – GPS 49.6641978N, 18.31122817E
Délka trasy a jejich průběh:
1)
2)
12 km - určeno pro děti do 15 let a jejich doprovod,
- nebo osoby ve věku 45 let a starší.
23 km - střední náročnost.
Ocenění účastníků:
- pamětní medaile se stuhou v krabičce a stužkou, udělovací
dekret,
- pamětní medaile je vyrobena v povrchové úpravě starobronz,
Program:
07,45 – 09,45 prezentace na místě, převzetí účastnické karty,
07,45 – 09,45 průběžný start,
11,30 – 15,30 výdej ocenění účastníkům v cíli.
2. POLICEJNÍ POCHOD ČR
-
16.5.2015
Registrace:
- přes e-mail [email protected], s uvedením:
hodnost, titul:
jméno a příjmení:
kontaktní e-mail:
délka trasy:
útvar:
(např. Policie ČR, Armáda ČR, HZS ČR, Vězeňská služba ČR, civil apod.),
-
-
nebo cestou elektronického formuláře na http://1-policejni-pochod-cr.webnode.cz/
maximální počet účastníků pochodu je 500 osob,
na Vámi zaslaný email odpovíme nejpozději do tří pracovních dní,
v odpovědi Vám bude zasláno startovní číslo, které použijete jako variabilní
symbol, pod kterým je nutné provést platbu startovného do jednoho týdne od
obdržení odpovědi,
účastník je úspěšně registrován ve chvíli, kdy platba ze startovného dorazí na náš
účet.
Podmínky registrace a účasti:
- vyplněním přihlášky dává osoba souhlas se všemi podmínkami akce a se
zpracováním poskytnutých údajů pro potřeby organizátora ( v souladu se zákonem
101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ),
- účastník zároveň prohlašuje, že podmínky účasti, pravidla účasti a platné zákony
bude dodržovat pod hrozbou diskvalifikace v případě jejich porušení.
Startovné:
-
500,- Kč za osobu, v ceně startovného je pamětní medaile se stuhou
-
v krabičce, stužka a dekret k medaili, pochodová mapa a pitný režim,
platby na účet přijímáme do 15.4.2015, platby přijaté po tomto termínu vracíme
na bankovní účet odesílatele.
Platba převodem: ( z účtu na účet, hotovostním vkladem u Poštovní spořitelny, nebo složenkou na účet)
-
číslo účtu: 242 276 405
kód banky je 0300
variabilní symbol (VS) = startovní číslo - sdělíme Vám odpovědním
emailem po přihlášení.
2. POLICEJNÍ POCHOD ČR
-
16.5.2015
-
v případě, že zašlete v přihlášce více jak jednu osobu, stává se osoba uvedená
v přihlášce na prvním místě vedoucím skupiny (není podmínkou, že skupina musí
absolvovat pochod spolu), vedoucí skupiny může provést platbu za všechny
přihlášené.
Organizační pokyny:
- trasa bude vyznačena v mapě účastnické karty,
- trasa bude vyznačena pomocí barevné pásky ve výši očí a šipkami na silnici,
- účastníci jsou povinni dodržovat Lesní zákon 289/1995 Sb., zejména s ohledem na:
-

znečišťování životního prostředí v průběhu celé trasy,

rozdělávání ohně a kouření v lese,
odpadky vyhazovat pouze na kontrolních bodech do předem připravených pytlů,
každý účastník se pochodu účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel účastníky
nepojišťuje úrazovým ani jiným pojištěním v den pochodu,
pro případ zranění na trati doporučujeme vzít s sebou mobilní telefon.
Podmínky udělení pamětní medaile:
- celá trasa pochodu musí být absolvována pouze chůzí nebo během,
- v pochodové kartě musí být zaznamenán průchod všemi kontrolními body,
- dodržení pravidel chování v lese na které budou dohlížet traťoví rozhodčí.
Parkování:
- v bezprostředním okolí startu se nachází čtyři parkoviště s kapacitou cca 150
vozidel,
- organizátoři pochodu neručí za zaparkovaná vozidla a předměty uvnitř.
Prezentace na místě:
- po příchodu do budovy hospůdky vyhledejte stanoviště organizačního štábu,
- prokažte se platným dokladem totožnosti a podle přiděleného startovního čísla si
najděte příslušného člena organizačního štábu,
- po vydání účastnické karty proveďte kontrolu údajů na ní uvedených, seznamte se
s obsahem karty a instrukcemi na ní.
2. POLICEJNÍ POCHOD ČR
-
16.5.2015
Pochod a trasy:
- dodržte časy presentace, startu a nezapomeňte si nechat na každém kontrolním
bodu potvrdit jeho průchod,
- dodržujte pravidla účasti po celou dobu akce,
- na trase budou rozmístěni traťoví rozhodčí, kteří v případě porušení pravidel
provedou diskvalifikaci účastníka bez nároku na ocenění,
- po příchodu do cíle předložte ke kontrole kartu na stejném místě jako při
prezentaci,
- na základě úspěšného absolvování pochodu Vám bude vydána pamětní medaile s
certifikátem.
Těšíme se na Vaši účast.
2. POLICEJNÍ POCHOD ČR
-
16.5.2015
Download

2. Policejní pochod ČR - pořádá SK policie Nový Jičín