ZKOUŠKY
Tři orlí pera
Bobříci
Březový lístek
Žlutý kvítek
Modrý život
Tři orlí pera
Tři orlí pera je souhrnný název pro tři náročné celodenní zkoušky,
které plní starší táborníci, zpravidla na letních táborech.
Zkouška se sestává z:
• orlího pera mlčení – 24 hodin vydržet nemluvit (ani hlasitě
kašlat, kýchat apod.)
• orlího pera hladu – 24 hodin bez jídla, pouze čistá voda
(nebo hořký čaj) na pití
• orlího pera samoty (též neviditelnosti) – 24 hodin mimo
tábor, s omezenou zásobou potravin, avšak s úkoly (např.
pozorování tábora), které mu uloží vedoucí tábora, včetně
přespání pod širákem.
U skautů smí tuto zkoušku dělat pouze ti, kteří dovršili věk 14 let a
zároveň mají splněnou cestu vzduchu (dříve 1. stupeň).
Plnění Orlích per se liší oddíl od oddílu. V některých oddílech jsou zkoušky mlčení a hladu spojeny
a zkouška samoty je rozdělena na den mimo tábor a přenocování pod širákem. Někdy bývá
přehozeno pořadí prvních dvou zkoušek. Někde se zahajuje slavnostně na ranním nástupu celého
tábora, a to tak, že zkoušený zabodne svůj nůž s cedulkou (popisem zkoušky a své přezdívky) do
stožáru s vlajkou. Tak je osazenstvem celého tábora veřejně kontrolován, zda plní řádně podmínky
své zkoušky.
Po splnění těchto tří úkolů skauti dostanou oválnou nášivku na rukáv, která jsou, spolu s nášivkami
o splnění odborných zkoušek dokladem o získání znalostí a dovedností v různých oblastech
skautské činnosti.
Zdroj Wikipedia.CZ
Bobříci
Bobříci jsou určité zkoušky, které vymyslel Jaroslav Foglar. Jedná se o pozměněné
skautské odborky a zkoušku tří orlích per. Bobříci skautské zkoušky nevylučují - to
znamená, že mlčení lze držet pro bobříky i pro Tři orlí pera. Přestože tato myšlenka
nebyla proti skautingu, někteří činovníci označili bobříky za ničitele skautských
dovedností. Bobříci byli poprvé uvedeni v knize Hoši od Bobří řeky. Ti, kteří bobříka ulovili, přišili
si na košili dřevěné kolečko, které mělo stejnou barvu jako bobřík. U druhé třináctky bobříků, která
byla vymyšlena pro druhý díl „Hochů“ – Strach nad Bobří řekou, měli bobříci stejnou barvu, ale
„Hoši“ si přišívali místo koleček dřevěné čtverečky.
V příběhu Rikitan vymýšlel všechny bobříky podle příběhu o chlapci Royi. V tomto příběhu ho
indián Svištící šíp zkoušel, jestli vydrží tolik, jako indiánští hoši. Jednou našel Roy v podkroví
srubu staré železné skoby a umínil si, že všech třináct ozdobí bobřími kůžemi. Tyto hřeby s kůžemi
se staly symbolem třinácti bobříků. Celý příběh o Royovi provází knihy Hoši od Bobří řeky a
Strach nad Bobří řekou.
Původně bylo bobříků pouze 13, ale po napsání Strachu nad Bobří řekou se jejich počet
zdvojnásobil.
1 Bobřík mrštnosti: Bobřík mrštnosti má žlutou barvu. Pokud chceš ulovit prvního bobříka,
musíš být rychlý a hbitý jako Roy. Požadované výkony jsou uvedeny v tabulce.
Chlapci
Běh 50 m (s)
Běh 60 m (s)
Běh 100 m (s)
Skok vysoký (cm)
Skok daleký (cm)
5. třída 6. třída
8,5
8
100
110
340
360
7. třída
7,5
8,7
120
380
8. třída
8,4
125
400
9. třída
8,1
14
130
420
Dívky
Běh 50 m (s)
Běh 60 m (s)
Běh 100 m (s)
Skok vysoký (cm)
Skok daleký (cm)
5. třída 6. třída
9
8,8
100
110
340
360
7. třída
8,4
8,8
115
370
8. třída
8,5
120
380
9. třída
8,3
15
125
390
2 Bobřík míření: Má světle zelenou barvu. Ulovení bobříka je podmíněno min. 80%
úspěšnými pokusy ze 100 o vhození kamene (popř. jiného předmětu s podobnými
vlastnostmi) ze vzdálenosti 7,5 m do čtverce o rozměrech 1 x 1 m. Pokud kámen dopadne
do čtverce, ale odrazí se a nebo se vykutálí ven, pokus je platný. Opačně však ne – tedy
dopadne-li mimo čtverec a do něj se dostane odrazem, nepočítá se jako vhozený.
3 Bobřík záchrany: Jeho barva je černá. Pořiď si lékárničku a nauč se poskytovat první
pomoc. Zapamatuj si telefonní čísla záchranné služby (155), policie (158), hasičů (150) a
integrovaného záchranného systému (112).
3.1
Máš malou lékárničku pro první pomoc a umíš ji používat. Víš, k čemu je ten
který lék a všechno, co je v ní.
3.2
Umíš zavést umělé dýchání. (Naučíš se tomu v kursech první pomoci.)
3.3
Dovedeš vyčistit a ovázat ránu či odřeninu.
3.4
3.5
3.6
3.7
Víš, jak si počínat při mdlobách.
Víš, co dělat při nevolnostech a bolestech žaludku.
Umíš si poradit při ušknutí zmijí.
Dovedeš pomoci při slunečním úžehu a úpalu. (Úpalem člověk onemocní v příliš
přetopené místnosti, například v kotelně, u rudných pecí apod.)
3.8
Znáš telefonní čísla hasičů, zdravotnického střediska a policie.
3.9
Víš, kde je ve tvém okolí nejbližší telefon a požární automat, ve velkých městech
i hlásič na policii.
3.10
Znáš adresu zdravotnického střediska a ordinační hodiny lékaře.
4 Bobřík plavce: Jeho kožíšek je červený U tohoto bobříka musíš umět to, co bobři dobře
znají - plavat. Pro ulovení je potřeba uplavat jakýmkoli stylem nejméně 60 m.
5 Bobřík dobrých činů:
dobrých činů.
Jeho barva je tmavomodrá Pátý bobřík ti ukládá udělat alespoň 100
6 Bobřík odvahy: Má tmavohnědou barvu Šestý bobřík je jeden z nejtajemnějších. Musíš
dojít na nějaké místo, ze kterého máš strach - například místo, kde lidé našli oběšence, na
hřbitov,...
7 Bobřík květin: Jeho srst je tmavozelená. Nauč se znát přírodu jako Roy. Poznej tedy
alespoň 50 rostlin (stromů, keřů,...) v naší přírodě.
8 Bobřík velkého mlčení:
vydržet 24 hodin mlčet.
Jeho barva je oranžová. Osmý bobřík patří k nejtěžším. Musíš
9 Bobřík osamělosti: Jeho barva je růžová. Od východu Slunce do tmavého soumraku (10
hodin) setrvej o samotě, aniž by tě někdo viděl.
10 Bobřík zručnosti: Je fialové barvy. Vyřež 13 koleček o průměru 1 cm a propal do nich
dírky jako u knoflíku a obarvi je barvami bobříků. Vyrob také nějakou důmyslnou a užitečnou
věc ze dřeva (truhlík, stoličku, model letadla...)
11 Bobřík síly: Je světle modrý Pětkrát se vytáhni na větev, která je ve stejné výšce jako
tvoje napnuté ruce (= 5 shybů).
12 Bobřík hladu: Je světle hnědý. Pro ulovení tohoto bobříka musíš vydržet den o hladu.
Smíš pouze pít čistou vodu.
13 Bobřík ušlechtilosti: Má bílou barvu. ZMĚŇ SVÉ CELÉ CHOVÁNÍ! Buď takový jako
Roy nebo Luděk. Nesmíš po 30 dnů použít jediné neslušné slovo, být hrubý, lhát, dělat
cokoli nečestného, ošidit nebo podvést někoho... Musíš se pokusit pomáhat co nejvíce lidem
a ochraňovat slabší,... Pokud během 30 dnů lovu, ale i po ulovení nějaký z požadavků
bobříka porušíš, musíš začít znovu.
14 Bobřík indiánských měsíců:
měsíce.
Jeho barva je žlutá Nauč se psát a pojmenovat indiánské
15 Bobřík hmatu: Jeho barva je světlezelená Poslepu rozděl hromádku geometrických útvarů
(kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník) vystřižených z papíru do čtyř skupin podle tvaru. Za
špatně zařazený ústřižek se ti připočítává k času 5 s. Bobříka obdrží hráč s nejlepším časem.
16 Bobřík paměti: Jeho barva je černá Zapamatuj si 10 uložených úkolů a ve hře „čísla pod
kameny“ si pamatuj alespoň pět čísel ve správném pořadí. (Pod každým z 10 kamenů je
jedno dvojciferné číslo. Hráč běží od jednoho kamene k druhému a má za úkol si
zapamatovat tato čísla. Po proběhnutí napíše čísla, která si zapamatoval na papír.)
17 Bobřík žízně:
Jeho barva je červená Za parného dne vydrž 6 hodin bez pití.
18 Bobřík hvězd:
souhvězdí.
Jeho barva je tmavomodrá. Nauč se nalézt a určit 10 nevýznamnějších
19 Bobřík ohně:
V dešti rozdělej oheň z mokrého dřeva. Oheň ti musí vydržet hořet 5 minut.
20 Bobřík času: Jeho barva je tmavozelená. Dvacátý bobřík ti ukládá, abys odhadl co
nejpřesněji dobu jedné hodiny. (Splést se můžeš pouze o 5 minut.)
21 Bobřík barev: Jeho barva je oranžová. Obarvi tři kusy bílé látky přírodním barvivem a
pojmenuj rostliny, z kterých jsi barvivo získal.
22 Bobřík slepoty: Jeho barva je růžová. Tento těžký bobřík po tobě chce, abys vydržel dvě
hodiny se zavázanýma očima. Během lovu se nesmíš hnout ze stanu nebo místnosti, kde lov
provádíš.
23 Bobřík hbitosti: Jeho barva je fialová. Při lovu bobříka se smíš pouze pohybovat u stěny
dlouhé 2 metry. Ze vzdálenosti 20 metrů tě bude někdo ostřelovat míčky a ty se musíš
vyhnout minimálně 80 ze 100.
24 Bobřík indiánských signálů: Jeho barva je světle modrá. Nauč se přijmout a odeslat v
morseovce 12 znaků za minutu a v semaforu 15 znaků za minutu.
25 Bobřík uloupených míst: Jeho barva je světle hnědá. Nasbírej minimálně 50 pohledů
českých měst (některá pravidla vyžadují na pohledu znak města). (Pravidlo, dle kterého
lovili tohoto bobříka Hoši od Bobří řeky, určovalo, že museli nasbírat 13 pohledů z oblastí,
které byly odtrženy od Československa.)
26 Bobřík věrnosti:
Jeho barva je bílá. Vydrž jeden rok v nějakém sdružení, oddíle, klubu,...
Březový lístek
• Na ocenění Březovým lístkem má
právo každý kdo dlouhodobě a nezjištně
pracuje ve prospěch dětí a mládeže.
• Základním a nezastupitelným dokladem o
ocenění je udělovací list, který by měl
obsahovat barevný symbol BL (u
jednobarevného symbolu BL číslo stupně),
jméno, příjmení, případně přezdívku nositele
BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších
signatářů s vypsáním jejich podpisové
hodnoty, a datum udělení. Měl by obsahovat i
stručně vyjádřené důvody ocenění.
• První tři podepsaní navrhovatelé jsou z
nejlepších přátel navrhovanéhoa ručí
ostatním za to, že Březový lístek je udělen do
správných rukou.
• Udělení je platné, je-li podpořeno
desetinásobnou silou podpisů na
udělovacím dekretu. Tedy na například na udělení třetího stupně BL je na dekret třeba
nashromáždit podpisovou sílu nejméně 30.
• Hodnota/síla podpisu udělovatele se rovná číslu nejvyššího stupně BL, který mu byl
udělen (například 3. stupeň má podpisovou hodnotu 3).
• Vyšších stupňů může být udělena maximálně polovina ve srovnání s počtem nositelů
nejbližších nižších stupňů. Například žlutý Březový lístek může být udělen jen tam, kde už
existují 2 tmavomodří, 4 světlemodří a 8 zelených nositelů... Tím se vytváří rostoucí pyramida.
(viz pyramida)
• Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh a vývoje oceňovaného pokračuje
nejblíže vyšším stupněm. "Přeskoky" prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob,
které přes svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup. V zásadě
je však jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí.
• Věkové limity pro oceňování nejsou stanoveny. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné
zachovávat časový odstup alespoň jednoho roku.
• Na oděvu nebo stejnokroji se nosí viditelně jen nejvyšší dosažený stupeň BL.
• Každý nositel BL může navrhovat, udělovat a podepisovat BL dalším osobám.
AKTUALIZOVANÁ PRAVIDLA HNUTÍ BŘEZOVÝ LÍSTEK
ÚNOR 2007
1. HISTORIE OCEŇOVÁNÍ BŘEZOVÝMI LÍSTKY
V padesátých a šedesátých letech minulého století, kdy byla v naší republice zakázána činnost skautských a jiných
organizací, řada nadšenců připravovala a podporovala spontánní sdružování a sebevýchovu dětí a mládeže v různých klubech,
podněcovaných a usměrňovaných z redakcí některých časopisů. Příkladem byly především čtenářské kluby Mladého
hlasatele, které doznaly velkého rozmachu v tzv. První republice a krátce po roce 1945. Potřeba oceňovat příkladnou činnost v
takových klubech a společenstvích byla pociťována na jejich instruktážních srazech, výrazně na setkání malých kolektivů na
přelomu června a července 1965 v Prachovských skalách. Tam byla úspěšným frekventantům odborného kurzu vydána
dopisovatelská oprávnění pro dětské a mládežnické časopisy, v lednu roku 1966 v Praze bylo poprvé uděleno pro činovníky
malých kolektivů písemné ocenění „Přítel mikrokolektivu“, zatím bez symbolu březového lístku (dále jen BL). Ocenění pro
širší okruh osob začali udělovatelé vystavovat později, stále jen v podobě skrytě vypisovaných „dekretů“ – udělovacích listů
na papíru, kůži, březové kůře či sušeném březovém lístku. Na oceněních se objevoval stále častěji symbol BL, podporoval to i
název tehdejšího neveřejného občasníku „Březová kůra“. Oceňování vzorných činovníků a členů malých kolektivů se
rozrostlo takovou měrou, že bylo nutno dohodnout jeho odstupňování na JUN (pro juniory) a SEN (pro seniory). Pravidla
udělování JUN byla písemně stanovena zpočátku pro jejich tři první stupně. Později byla k JUN připojena řada 9 ocenění
SEN. Na kurzu pro malé dětské kolektivy, pořádaném v Bělči nad Orlicí ve dnech 28. června až 2. července 1966, byla
definitivně uzavřena devítistupňová juniorská řada. O několik let později byla seniorská řada zkrácena na třístupňovou a
namísto názvu SEN se vžilo označení Olympijská. Udělování olympijských BL začalo v roce 1980.
Dobrovolné uplatňování principů oceňování vybraných jedinců Březovým lístkem nabylo koncem šedesátých let
minulého století takového rozmachu, že lze právem hovořit o širokém, nezávislém a dobrovolném hnutí (dále jen Hnutí BL).
V roce 1968, při tzv. Pražském jaru a při mohutném rozmachu práce a jejího oceňování v malých společenstvích, zanikla
nutnost BL tajit. Byl rychle uplatněn nápad zviditelnit ocenění BL kovovým odznakem. Zásluhou Milana Mádleho byla
zhotovena jeho první legální raznice s podnápisem JUN (junior). Odznaky BL-JUN se rozšířily po celém tehdejším
Československu, pyšnili se jimi členové Raketových posádek, Hlídek přírody, Dívčích klubů, Turistických rozvědek,
ostravského oddílu BVÚ, Modré stovky, Kruhu optimistických rodin, Otevřeného kruhu a dalších organizací i společenství
mimo ně. Odznaky byly po opětovném zákazu Junáka státními orgány považovány za jeho propagaci, jejich veřejné nošení
bylo považováno za provokaci. Raznice odznaku BL-JUN byla v redakci časopisu ABC mladých techniků a přírodovědců
zabavena tehdejší StB a u ní také zmizela. Odznaky BL-SEN (senior) nebyly nikdy vyrobeny.
V roce 1979 byla zhotovena, tehdy ilegálně, z popudu Břetislava Boháče a za výtěžek činovnické sbírky, druhá raznice
odznaků v podobě samotného BL, tedy bez podnápisu JUN. Tyto odznaky byly a jsou zhotovovány ve značných počtech. Tím
se postupně začal nahrazovat zkratkový název odznaku JUN názvem Březový lístek - BL. Dnes tvoří odznaky vyrobené z
raznice vzor 1979 drtivou většinu udělených BL - do roku 2004 jich bylo vyraženo kolem 40.000 kusů. Používání souhrnného
názvu JUN (juniorské) pro 1. až 9. stupeň BL dnes spíš doznívá, jsou udělovány i dospělým. Devítistupňová řada je výstižněji
nazývána základní.
Některá moravská kolegia nositelů ocenění BL dávají přednost původnímu názvu a podobě odznaku s podnápisem JUN,
oceněným předávají často jen udělovací listy. Taková ocenění jsou ryze intimní a nesledují veřejný smysl Hnutí.
Po návratu podmínek svobodného organizování dětí i dospělých si společenství Otevřený Kruh v Holešově v roce 1990,
se souhlasem Jana Šimáně, pořídilo raznici třetí podoby BL. Jako výraz pokračování násilně přerušené tradice vrátilo svému
odznaku podnápis JUN, navíc k němu připojilo i název společenství. Rozšířenou podobu navrhl J. Pospíšil-Davy, první
odznaky byly vyraženy v roce 1991. Existence odlišných odznaků, i když zachovávají společný symbol BL, občas vyvolává
dosud neuzavřenou diskusi o tom, zda to Hnutí prospívá, nevadí či škodí.
V roce 1993 bylo dosavadních 12 stupňů BL (9 základní řady a 3 olympijských) rozšířeno o Čestný. Raznici pro jeho
výrobu navrhl Zbyněk Švabík ze Ždánic.
2. AUTORSKÁ PRÁVA A JEJICH ŠÍŘENÍ
Vznik autorských práv, vztahujících se k ideám Hnutí BL, k Velké Pedagogické Hře a ke kovovým odznakům, není ve
smyslu dnešních zákonů dokumentován. Koordinované individuální a kolektivní nápady byly šířeny neomezovaně, účelově a
zdarma. Za autory idejí a symbolu BL jsou všeobecně uznáváni především Jan Šimáně-Galén a () Miloš Zelinka. Jejich
nejvýznamnějšími spolupracovníky byli Jan Tůma-Akéla, Miroslav Chupík-Bílý Los, Milan Mádle, Miroslav Hrabinec-Nemo,
Břetislav Boháč, Josef Chvíla-Červánek a další. Raznice pro výrobu odznaku vzor 1979 je společným majetkem účastníků
jednorázové sbírky a je spravována Josefem Chvílou-Červánkem. Raznice odznaku BL+JUN+Otevřený kruh je ve vlastnictví
společenství Otevřený kruh Holešov.
3. SMYSL A CHARAKTER HNUTÍ BL
Hnutí vychází z ojedinělých principů práce s dětmi v klubech, jak je „vynalezl“ a uplatňoval Jaroslav Foglar-Jestřáb.
Současné Hnutí BL se navenek projevuje především oceňováním příkladně činných členů a členek nejrůznějších malých
společenství či součástí organizací dětí, mládeže i dospělých. Ve skutečnosti je oceňování, samo o sobě nanejvýš důležité a
potřebné, nástrojem k dosahování cíle Hnutí. Tím je od roku 1966 dodnes rozvoj a utužování pevného přátelství jedinců a
kolektivů dlouhodobým působením na ně v mimoškolním čase.
Hnutí BL je výjimečné tím, že je výsledkem vysoce společensky uvědomělé, zcela svobodné, dobrovolné, neplacené a
organizačně nezávislé činnosti nositelů BL. Hnutí umožňuje a vybízí své účastníky ke skromnému, ale veřejnému oceňování
osob příkladně činných při organizování sebevýchovy a využívání volného času dětí a mládeže. Podstatným a mimořádným
prvkem takového vyzdvihování správných příkladů je to, že udělování BL probíhá tzv. zdola, bez zásadního ovlivňování
„shora“. Je to dáno mj. tím, že Hnutí není organizací s pevným organizačním řádem. Jediným, do určité míry koordinujícím,
ale hlavně servisním nástrojem Hnutí jsou kritické diskuse a závěry každoročních setkáníporad iniciativních nositelů. Polovinu
minimalizovaných nákladů za taková setkání si hradí účastníci, polovinu GN - Galénův nadační fond. Výdaje spojené
s nákupem odznaku hradí ti, kdož ho někomu udělují.
Pro oceňování byl zvolen přitažlivý a postupně dotvářený princip veselé i vážné celoživotní Velké Pedagogické Hry
(VPH). V pojmu Velká je vyjádřen záměr vtáhnout do hry široký okruh dětí a mládeže. Ve výrazu Pedagogická se skrývá cíl
hry - vychovávat její účastníky k organizačně nelimitovanému přátelství, k dosahování ušlechtilých cílů a jednání. Pojem Hra
dokazuje, že využívá principů řízené úkolové hry se soutěžním prvkem. Tím je dosahování ideálního poměru udělených
stupňů ocenění podle pravidel struktury tzv. ideální Pyramidy BL **/viz odst. Symbolika Pyramidy na této straně/. Smysl a charakter
Hnutí BL jsou dále doloženy obsahem kapitoly 4.
4. SYMBOLIKA A PRAVIDLA HNUTÍ BL
jsou definovány následujícím textem a jsou v něm rozděleny do tří skupin: v první jsou tučně vytištěná zásadní
ustanovení, závazná pro všechny nositele BL, ve druhé skupině jsou kurzívou vytištěna rámcová
doporučení, která je možno v souladu s ustanoveními první skupiny přizpůsobovat místním podmínkám. Třetí skupinu
tvoří (zúženým kolmým písmem vytištěné) informace a vysvětlivky.
Pravidla Hnutí BL se netýkají členských práv a povinností, stanovených pro účastníky Hnutí BL v jejich organizacích či
nezávislých malých kolektivech. Hnutí BL nemá a nepotřebuje mít určeny organizační vztahy s institucemi, jejichž členové se
Hnutí účastní. Takovéto organizace informuje o své činnosti a doporučuje jim např. zařadit odznaky BL do jejich krojových
řádů.
SYMBOLIKA HNUTÍ BŘEZOVÝ LÍSTEK
Základním symbolem Hnutí BL je stylizovaná podoba lístku břízy. Březový lístek je pro všechny
účastníky Hnutí BL symbolem přátelství hřejícího za všech okolností, tedy i v časech, kdy je k nim osud nepříznivý, kdy jim
právě "slunce nesvítí".
SYMBOLIKA PYRAMIDY
Tvar pyramidy je symbolem přirozeného růstu oceňovaných od základny k vrcholu, znázorňuje jejich celoživotní cestu
vzhůru. Pyramida také znázorňuje účastníkům Hnutí BL přátelství, pozitivní sebevýchovu a společenskou orientaci, poučení,
náročnost, zodpovědnost, vstřícnost, toleranci, slušnost, trpělivost a obětavost. Pyramida dovoluje statistické srovnávání
výsledků Hnutí BL v širším prostředí. Tvar a struktura pyramidy (dále jen Pyramida) představují soutěžní cíl Hnutí BL, to
znamená dosažení vzájemného, pravidly určeného poměru počtů udělených stupňů.
Dosáhnout ideální skladbu úplné Pyramidy není snadné. Udělování BL se řídí samostatnými pravidly a je ovlivněno
místními podmínkami, neřídí se potřebami souvislého budování Pyramidy po vrstvách. Určitý nositel nedostává určitý stupeň
BL proto, že ten chybí v Pyramidě, ale proto, že k němu svým vývojem dospěl.
Zemřelí nebo nečinní nositelé se ze záznamů nevyškrtávají.
Tzv. ideální Pyramida má být složena z dvanácti vrstev 1. až 12. stupně BL. Vrchol tvoří
jedno ocenění 12. stupně, každá pod ním ležící vrstva ocenění má obsahovat nejméně
dvojnásobek počtu ocenění na ní ležících **(viz nákres s popisem vrstev vč. počtů "kamenů). /
POPIS VRSTEV PRO NÁKRES, NEBUDE VE VÝSLEDNÉM TEXTU: VRSTVY SHORA DOLŮ : 1 BL ZLATÝ + 2 STŘÍBRNÉ + 4 BRONZOVÉ
+ 8 ČERNÝCH + 16 ŠEDÝCH + 32 BÍLÝCH + 64 KARMÍNOVÝCH + 128 ČERVENÝCH + 256 ŽLUTÝCH
+ 512
TMAVOMODRÝCH + 1024 BLEDĚMODRÝCH + 2048 ZELENÝCH = CELKEM 4.095 OCENĚNÍ). Tímto principem se rozšiřuje vliv
Hnutí BL na další osoby a současně motivuje péče o trvalý kvalitativní růst nositelů.
Pojem Pyramida se smí používat i pro neúplné Pyramidy (s menším počtem vrstev než 12), lze
je rozlišovat názvem barvy nejvyššího dosaženého stupně. I pro tyto neúplné Pyramidy platí
pravidlo, že nižší vrstva má obsahovat nejméně dvojnásobek počtu ocenění na ní ležících.
Slučování místních a neúplných Pyramid do Pyramid většího územního rozsahu je možné. Souhrn
statistických údajů o Pyramidách na území Republiky se nazývá Celostátní Pyramidou (Deskou cti).
SYMBOLIKA BAREV ODZNAKŮ BŘEZOVÝ LÍSTEK A PRINCIPY JEJICH
UDĚLOVÁNÍ
První stupeň základní řady odznaků je v barvě zelené. Zelená barva je barvou luk a lesů, symbolem
nového života. Znázorňuje začátek cesty, kterou oceněný nastoupil a na níž uctívá, zasévá a pěstuje hodnoty pravého přátelství
mezi kamarády. Zeleným odznakem je odměňovanému za jeho příkladnou činnost nabídnut vstup do Hnutí BL.
Ve společenstvích dětí se uděluje rádcům a začínajícím vedoucím.
Druhý stupeň má barvu světlemodrou. Světlemodrá-blankytná barva vyjadřuje pohled vzhůru k obloze.
Nositel 2. stupně umí snít a své sny uskutečňovat, umí hledat vyšší hodnoty ukryté v lidech. 2. stupeň se uděluje odhodlaným
a obětavým vedoucím, těm, kteří už vědí, co je smyslem Hnutí BL. První a druhý stupeň základní řady BL může
být udělen také
dospělým buď za činnost v Hnutí BL, nebo za příkladnou, dlouhodobou a dobrovolnou práci
v různých občanských společenstvích dospělých.
Třetí stupeň je tmavomodrý. Tmavomodrá je barvou hlubokého širého moře a symbolizuje hloubku a šířku
zájmů nositele o dění kolem něho, nevyčerpatelnost jeho elánu a ukrytou sílu ducha. Uděluje se vytrvalým a optimistickým
vůdcům.
Čtvrtý stupeň má barvu žlutou. Žlutá je barvou Slunce, které je zdrojem síly, světla, tepla a životní energie.
Nositel 4. stupně pomáhá přátelům křísit jejich dobré vlastnosti, probouzet jejich ušlechtilé tužby a podněcovat je k činnosti.
Uděluje se všestranným i specializovaným vedoucím.
Pátý stupeň základní řady BL je zhotoven v barvě červené (rumělkové). Červený je symbol
lidského srdce, červené jsou žhnoucí uhlíky v ohni. Červená symbolizuje zápal k dosažení vysokých cílů, vytrvalost, bezpečí a
jistoty. Uděluje se zkušeným vedoucím, dlouhodobě se věnujícím svému společenství a spolupracujícím s dalšími
komunitami.
Šestý stupeň - barva karmínová. Touto barvou září zakalovaný kov, symbol pevnosti a neústupnosti od
ušlechtilých cílů. Karmínový BL je určen těm, jejichž práce a šíření myšlenky přátelství daleko přesahují hranice jejich
místního společenství.
Sedmý stupeň má barvu bílou. Bílá je symbolem ušlechtilosti a čistoty ducha, o něž vyznamenaný u sebe i
svých nesčetných přátel neustále usiluje. Bílý BL patří lektorům a budovatelům zázemí, dlouhodobě sloužícím společenství.
Osmý stupeň - barva šedá. Šedá barva je symbolem moudrosti. Uděluje se rádcům života, kteří vyzařují tichou
sílu, mají autoritu a zkušenosti.
Devátý stupeň je barvy černé. Černá v sobě obsahuje všechny barvy předcházejících stupňů a symbolizuje
nejedno překonání porážky, které vedlo a vede nositele k ještě větší houževnatosti a úsilovnosti. Devátý stupeň je určen
nezdolným vytrvalcům s širokým působením.
Desátý stupeň má barvu bronzu - je určen tomu, kdo dlouhodobě reprezentuje nositele i udělovatele BL,
účinně působí v regionu či kraji a prohlubuje vzájemné styky kolektivů.
Jedenáctý stupeň - stříbrný - se uděluje těm, kteří působí v kraji či republice mnoha činnostmi, směřovanými
k dětem a mládeži, k jejich výchově a vzdělávání, těm, kteří organizují celostátní hry a výměny zkušeností.
Dvanáctý - nejvyšší stupeň - zlatý. Zlatá je barvou sluneční záře a drahého kovu, dotvrzuje trvalé úspěchy
nositele při všestranném působení na dětská a mládežnická společenství v celé republice. Zlatý BL patří těm osobnostem, které
jsou trvalými pilíři přátelství a spolupráce, zdroji moudrosti a síly.
Čestný odznak BL je zhotovován v kombinaci zelené a zlaté barvy, které symbolizují začátek a
vrchol snažení. Čestný BL je udělován výjimečně a samostatně těm, kteří jsou pro chování dětí a mládeže vzorem, kteří
spoluvytvářejí materiální a morální zázemí pro činnost dětských a mládežnických společenství a působí v takových
společenstvích nebo mimo ně.
Právo udělovat čestný BL mají nositelé všech stupňů BL. Udělovací list čestného BL je
platný, dosahuje-li součet hodnot podpisů na něm minimálně čísla 60. Čestný BL stojí mimo
Pyramidy a proto jeho nositel není oprávněn udělovat BL.
Odznaky 1. až 12. stupně a odznaky čestné vyjadřují ocenění jen spolu s udělovacím
listem. Bez něho mají pouze sběratelskou hodnotu.
Současná podoba kovových odznaků devíti stupňů základní řady BL (vzor 1979), tří tzv.
olympijských stupňů a Čestného odznaku BL je závazná a může být chráněna registrací.
Místo kovového odznaku je možno viditelně nosit nášivku BL, která však v žádném případě
nenahrazuje kovový odznak. Nášivka musí svou velikostí a barvou odpovídat kovovému odznaku.
Distribuci nášivek zajišťuje pouze Strážce celostátní Pyramidy.
DŮVODY OCEŇOVÁNÍ
jsou formulovány obecně jako doporučení, aby při praktickém ocenění měli jeho udělovatelé možnost zohlednit místní
podmínky a potřeby. Přednostním důvodem jsou konkrétní činy a působení, které rozvíjejí přátelství,
příkladné a dlouhodobé aktivity, obětavost, spolehlivost, nápaditost a pohotovost jedince v určitém
kolektivu, v místě, okrese, kraji, regionu a republice. Vodítkem pro zdůvodnění ocenění BL jsou také
ustálené obecné popisy zásluh a vlastností oceňovaného (viz odstavec Symbolika barev odznaků Březový
lístek **… na ***** této stránce nahoře).
UDĚLOVACÍ LIST
je základním a nezastupitelným dokladem o ocenění. Lícová strana by měla obsahovat
barevný symbol BL (u jednobarevného symbolu BL číslo stupně), jméno, příjmení, případně
přezdívku nositele BL, podpisy navrhovatele, ručitelů a dalších signatářů s vypsáním jejich
podpisové hodnoty, a datum udělení. Měla by obsahovat i stručné vyjádření důvodů ocenění.
Podpisy udělovatele (prvního ručitele) a dvou spoluručitelů by měly být vždy zvýrazněny. Na rub
Udělovacích listů je možno umístit další informace, např. výňatky z pravidel Hnutí BL. Text na rubu
Udělovacího listu může být nahrazen jinými ucelenými písemnými informacemi o Hnutí BL, jež nositel dostává současně s
oceněním.
ÚČAST V HNUTÍ
Hnutí se zúčastňují nositelé BL, strážci Pyramid a strážce Celostátní Pyramidy.
Základními kolektivními rozhodovacími orgány jsou (zpravidla dle místa nazvaná) kolegia,
která jsou složena z nositelů z daného společenství a řeší místní problémy Hnutí BL. Účastníci
Hnutí svou dobrovolnou činnost zpravidla vyvíjejí jako součást své práce s dětmi a mládeží v malých společenstvích, které
jsou buď součástmi organizací dětí a mládeže či působí samostatně mimo ně.
Právo účasti v Hnutí má každý nositel BL.
Práva nositelů BL:
Nosit viditelně na svém oděvu nebo stejnokroji udělený odznak BL; Ponechat si BL i po
skončení své účasti v Hnutí - BL je důkazem aktivity oceněného v době udělení a je
neodnímatelný; Působit jako udělovatel BL, tzn. navrhovat a udělovat ocenění BL dalším
osobám; Odmítnout podpisovou podporu pro udělení BL určité osobě, kterou dostatečně
nezná, u níž není přesvědčen o její kvalitě či pro kterou považuje udělení určitého BL za
časově ukvapené.
Povinnosti nositelů BL:
Pokud chce nositel BL udělovat ocenění BL dalším osobám, má je navrhovat a udělovat ve
správném pořadí, bez duplicit a vynechávání stupňů; Svůj záměr na udělení BL konzultovat
se strážcem místní Pyramidy; Zajistit pro udělení BL dva další nositele BL, kteří patří k
nejlepším přátelům navrhovaného a dobře ho znají, a kteří spolu s udělovatelem ručí za
potřebnou úroveň oceňovaného. Pravidlo minimálního počtu 3 navrhovatelů odstraňuje možnost individuálního
udělování ocenění, například jedním nositelem vyššího stupně BL; Nositelé BL by měli reagovat na všechny
podněty k ocenění osob, pomáhat nositelům ze své i jiných organi-zací překonávat překážky
k oprávněnému udělení BL (vzájemným poznáváním, spoluprací se strážci Pyramid); Uvádět za
svým podpisem na udělovací list svou podpisovou hodnotu; Zajistit platnost udělovacího
dekretu tím, že docílí jeho podepsání tolika nositeli BL, aby součet hodnot jejich podpisů byl
minimálně desetinásobkem hodnoty udělovaného BL; Dodržovat pravidla pro dosahování
ideálního tvaru Pyramidy; Zajistit odznak BL a udělovací list, pokud nemůže využít služeb
místního správce Pyramidy; Spolu s dvěma ručiteli v případě potřeby uhradit nákup odznaku
BL a pořízení udělovacího listu; Předávat BL nositelům přednostně na setkáních kolektivů či
společenství pokud možno slavnostnějšího rázu; Přesně zaznamenávat jméno, příjmení a
přezdívku oceněného, název a místo společenství, ve kterém oceněný působí, a datum, kdy mu
bylo ocenění uděleno. Se souhlasem oceněných tato data nejméně 2x ročně, a to v květnu a
listopadu, oznamovat strážci Pyramidy; Osobní údaje o nositeli nezveřejňovat; V informacích
pro strážce Pyramidy ohlašovat i dostupné údaje o úmrtí nositelů.
Práva strážců Pyramid:
Účastnit se jednání a rozhodování místního kolegia; Vyjadřovat se k udělovatelským
záměrům nositelů BL; Dle zvláštního pověření soustřeďovat osobní data o místních nositelích
BL, využívat je bez zveřejňování jejich osobních údajů pro potřeby Hnutí a k porovnávání
jím "strážené" Pyramidy s Pyramidami jinými; Komunikovat s jinými kolegii, strážcem
Celostátní Pyramidy a GN-Galénovým nadačním fondem. Strážce Celostátní Pyramidy je
oprávněn podmiňovat distribuci odznaků BL navrhovatelům ocenění BL a strážcům místních
Pyramid splněním jejich povinnosti aktualizovat kompletní údaje o jejich Pyramidě.
Povinnosti strážců Pyramid:
Obstarávat a distribuovat odznaky BL, případně i předtisky udělovacích listů; Evidovat počty
nakoupených i udělených odznaků; Snažit se o docilování ideální skladby místní Pyramidy;
Nejméně dvakrát ročně, a to v květnu a listopadu, ohlašovat strážci Celostátní Pyramidy
aktuální údaje o místní Pyramidě. Pro inspiraci udělovatelů archivovat kopie vybraných
udělovacích listů. Strážce Celostátní Pyramidy (Desky Cti) ji průběžně aktualizuje. Statistické
údaje z ní smějí být užívány je pro potřeby Hnutí.
POSLOUPNOST UDĚLOVÁNÍ BL
Udělování BL začíná prvním stupněm a podle zásluh a vývoje oceňovaného pokračuje
nejblíže vyšším stupněm. "Přeskoky" prvního stupně BL jsou výjimečně tolerovány u osob, které
přes svou dlouholetou kvalitní práci ve smyslu Hnutí BL neměly k němu přístup. V zásadě je však
jakékoli přeskakování stupňů nežádoucí.
HODNOTA/SÍLA PODPISU UDĚLOVATELE
se rovná číslu nejvyššího stupně BL, který mu byl udělen (například 3. stupeň má podpisovou hodnotu 3).
VĚKOVÉ LIMITY PRO OCEŇOVÁNÍ
nejsou stanoveny. Mezi udělením jednotlivých stupňů je nutné zachovávat časový odstup
alespoň jednoho roku.
Toto znění Pravidel je výsledkem kolektivní oponentury Návrhů aktualizací pravidel hnutí Březový lístek, schválených účastníky 10.
a 11. PONS. Určeno pro vnitřní potřebu Hnutí Březový lístek.
Běleč leden 2005 a Olomouc leden 2006 a leden 2007.
Žlutý kvítek
Jsou zásady, jejichž autorem je spisovatel Jaroslav Foglar - Jestřáb. Podle jeho knížek
byly zásadami Vontů - tajemného společenství chlapců ze stínadel. Žlutý kvítek
v klopě symbolizuje to, že jeho nositel se k zásadám hlásí. Třebaže ti knižní Vontové
jsou vymyšlení, předlohou jim byli skuteční hoši. Budeš i ty takovým?
1. Přátelství
Buď dobrým přítelem. Važ si každého přátelství. Podej ruku těm, kteří pomoc potřebují.
V přátelství buď věrný a tolerantní.
2. Slušnost
Hraj fér, jednej čestně, nepoužívej hrubé a neslušné výrazy.
3. Ochota
Pomáhej ochotně kamarádům, zvlášť mladším.
4. Pracovitost
Pracuj obětavě pro svůj oddíl, buď prospěšný oddílu, lidem, přírodě. Nevyhýbej se práci.
5. Dobro
Prosazuj dobro, radost, úsměv. Odmítej násilí a nespravedlnost, ochraňuj slabší. Rozdávej
kolem sebe radost a nadšení.
6. Volný čas
Naplň svůj čas užitečnou, pěknou činností. Snaž se prožít vše naplno. Získej pro dobrou
činnost ostatní. Buď věrný svému oddílu. Nevynechávej schůzky a výpravy.
7. Životní styl
Vyhýbej se alkoholu, kouření a drogám. Propaguj zdravý životní styl. Sportuj, hledej
zdravou stravu, žij Modrým životem, usmívej se. Hledej své slunko pro svou duši i pro
druhé.
Modrý život
V knížce „Přístav volá“ Jaroslava Foglara žil výjimečně dobrý a ušlechtilý
chlapec Láďa Vilemín, který si sestavil několik pravidel, které si umínil
každodenně plnit a dodržovat. Tomuto každodennímu systému začal říkat
Modrý život, jako připomínku morálních i fyzických vlastností každého chlapce
a děvčete po vzoru příslušníků modré krve. Podle něho si pak zařídil svůj denní
program i jeho kamarád Jiří Dražan a potom i mnoho čtenářů, kteří se
podrobnosti o Modrém životě dozvěděli z knihy „Kronika Ztracené stopy“.
Rozhodneš-li se i ty žít Modrým životem, dodržuj těchto jeho sedm zákonů:
1. Ranní cvičení
Ráno budeš důkladně cvičit nejméně čtvrt hodiny (nepodaří-li se ti to někdy výjimečně pro
nedostatek času, můžeš si cvičení odbýt v jinou dobu téhož dne). Malá rozcvička je důležitá pro
začátek každého dne. Protáhni si ruce, tělo i nohy a přidej pár dřepů. Rozcvička není trénink, a tak
se nepřepínej.
2. Čištění zubů
Ráno a večer si pořádně vyčistíš zuby. Dvakrát denně je minimum pro splnění úkolu. Jednou to
nestačí. Chytrý kluk ale ví, že zuby si máme čistit po každém jídle.
3. Mytí studenou vodou
Umyješ se celý studenou vodou. Otužování je půl zdraví. Nemusí z tebe být otužilec, ale své tělo
můžeš utužit opláchnutím obličeje studenou vodou a přidej i krk. Ti odvážnější z vás se mohou
opláchnout do půl těla, tedy od hlavy až k pasu.
4. Slušná mluva
Nepromluvíš během dne ani jedno hrubé či dokonce neslušné slovo. Tento úkol si vybarvi na závěr
dne. Přemýšlej, zda si nepoužil pro tento den některé sprosté slovo, zda jsi někoho nenazval
ošklivým slovem.
5. Čestné chování
Neuděláš nic nečestného: nebudeš lhát, nikoho neošidíš, neurazíš, nikomu ani slovem neublížíš,
nepoškodíš žádný majetek, ať veřejný či osobní.
6. Dobrý čin
Každý den vykonáš aspoň jeden, byť třeba nepatrný, dobrý skutek, což je celoživotní úkol každého
skauta.
7. Radostný prožitek
Každý den se pokusíš prožít něco radostného – přečteš si kousek nějaké knížky, příjemně se pobavíš
s dobrými kamarády, dozvíš se nějakou dobrou zprávu, někdo o tobě řekne něco hezkého, ve škole
dostaneš pěknou známku, prožiješ báječnou výpravu nebo schůzku se svým klubem nebo oddílem a
podobně. Nauč se radovat z maličkostí.
V tabulce Modrého života si každý den splněná okénka vybarvi modře. Nesplníš-li některé, ponech
je bílé. Snaž se mít co nejvíce okének modrých! Každý večer posuzuj přísně a spravedlivě, které
okénko jsi splnil natolik poctivě, abys je mohl modře vybarvit bez výčitek svědomí. Nešiď sám
sebe!
Download

ZKOUŠKY