TISKOVÁ ZPRAVA – PRAHA 29. 10. 2013
ANDREY KEZZYN
8. 11. - 29. 11. 2013
Galerie Vernon, U Průhonu 22, Praha 7
Výstava fotografií ruského fotografa Andreje Kezzyna, která bude zahájena 8. 11. 2013
v Galerii Vernon, se může suverénně zařadit do linie dekadentních a kontroverzních
výstav, které cynicky, mnohdy až sarkasticky poukazují na stále upadající politickou,
náboženskou a morální situaci dnešní společnosti.
Andrey Kezzyn, na internetu známý spíše jako Kezzyn Waits, je kreativní fotograf žijící
v Petrohradu. Kromě vlastní tvorby vede kurzy tvůrčí fotografie na Fotografické akademii
v Petrohradu, jedné z nejvýznamnějších škol fotografie v Rusku. Jeho tvorbu charakterizuje
nekonvenční a osobitý přístup k tématům, které na svých fotografiích zpracovává,
i k technice, kterou ke zpracování využívá.
Kezzyn se soustředí především na pečlivou přípravu scény, počínaje výběrem místa, přes
nalíčení a kostýmy, až k osvětlení. Samotné focení pak proběhne ve srovnání s tím vcelku
rychle a následné zpracování ve Photoshopu je minimální.
Na otázku, do jakého stylu by se sám zařadil, Kezzyn rád odpovídá, že se považuje za
„předpostpunkového“ fotografa. Jeho velkoformátové fotografie se vyznačují provokativními,
morbidními, mnohdy agresivními motivy, které ovšem slouží jako skořápka, pod níž je
ukryt svět tajemna, svět základních instinktů, svět archetypů a symbolů, svět, který nás
zneklidňuje, který nás nenechává jen tak chladně se dívat, ale nutí k ponoření do vlastních
úvah, k bilanci a zpochybnění historicky či společensky kodifikovaných pojmů a jejich
významů. Kezzynovy snímky probouzí cosi, co bychom raději nechali spát.
Vernisáž se uskuteční v pátek 8. 11. 2013 v 18 hodin v Galerii Vernon za přítomnosti
umělce a výstava potrvá do 29. 11. 2013.
Další informace a ukázky fotografií lze nalézt na webových stránkách umělce:
http://www.kezzyn.com.
Snímky ke stažení k dispozici na stránkách Galerie Vernon: www.galerievernon.com/gl--1070
O Galerii Vernon
Galerie byla založena v roce 2001 Monikou Burian Jourdan. Od začátku měl Vernon jasný cíl: podporovat kvalitní
současné umění a představovat ho veřejnosti. Stavět světové a české umění vedle sebe jako rovnocenné partnery
a hledat spojení mezi umělci, kteří se nemuseli nikdy potkat a přesto je něco spojuje. Galerii můžete navštívit v ul.
U Průhonu 22, Praha 7 ve ST, ČT, SO 13-18:30, ideálně po předchozí domluvě.
Děkujeme našim sponzorům: De'Longhi, Achour & Hájek, mediálním partnerům: ArtClue, Art Guide East, GoOut,
CityBee, a za podporu organizacím Academy of Photography in Surgut and ‘English Club’ International
Educational Centre.
Kontakt pro média / Media Contact:
Jitka Hanušová
T / +420 773 915 501
E / [email protected]
GALERIE VERNON | U Průhonu 22 | 170 00 Praha 7
www.galerievernon.com
www.facebook.com/VernonGalerie
Download

ANDREY KEZZYN - Galerie Vernon