07/2013
TF 303
TF 303
ELASTICKÁ PODLOŽKA THOMSIT-FLOOR®
Univerzální elastická podložka pod podlahové krytiny v tl. 3 mm
VLASTNOSTI
u
u
u
u
u
u
izolační podklad na bázi PUR granulátu
s velmi nízkými emisemi
praktické rozměry rolí, pro snadnou přepravu
velmi dobře se řeže, rychle se pokládá
málo zvyšuje podklad, kročejový útlum 19 dB
broušený povrch
odolnost vůči stárnutí
OBLASTI POUŽITÍ
K tlumení kročejového hluku s tepelně izolačními vlastnostmi pod lepené
elastické pásové podlahové krytiny, např. PVC, CV, PO, linoleum
od 3,2 mm, kaučukové podlahové krytiny, textilní a dřevěné podlahy.
Lze aplikovat na nosné části stropu, potěry, dřevěné prkenné vystěrkované
podlahy a různé užitkové podlahy jako např. PVC, pružné dlaždice,
kamenné a keramické podlahy a parketové lakované podlahy.
PŘÍPRAVA PODKLADU
Podklady musí být rovné, trvale suché, nosné, bez velkých trhlin
a separačních prostředků, pevné v tahu a tlaku dle ČSN 744505.
Nerovnosti vyrovnejte vhodnou podlahovou hmotou Thomsit.
Anhydritové potěry vždy přebruste (zrnitost 16), vysajte a opatřete
vhodným penetračním nátěrem. Věnujte pozornost návodům k použití,
zvláště míře vyzrálosti pro pokládání.
ZPRACOVÁNÍ
Elastickou podložku Thomsit-Floor® TF 303 klaďte na celé ploše místnosti
v pásech. Hrubě nařezejte např. pomocí kobercového nože anebo
elektrických nůžek. Poté pásy z poloviny přeložte a na připravený
podklad naneste lepidlo. Pro lepení na savé podklady použijte
lepidlo Thomsit T 410 nebo K 188 E. Na nesavé podklady použijte
výhradně lepidlo Thomsit K 188 E. Po dostatečném odvětrání lepidla
pásy položte do lepidlového lože, dbejte na těsnost spojů a pečlivě
uválcujte. Na druhé polovině pásů postupujte stejným způsobem
a následně přiřízněte u stěn. V případě lepení dřevěných podlah lepte
podložku Thomsit-Floor® TF 303 lepidlem Thomsit P 625 bez odvětrání.
Thomsit-Floor® TF 303 na dřevěné prkenné podlahy: Před
pokládkou elastické podložky Thomsit-Floor® TF 303 vystěrkujte dřevěné
prkenné podlahy pomocí stěrky Thomsit SL 85 nebo FA 97. Podrobnější
popis nezbytných pracovních postupů naleznete v technickém listu
k Thomsit SL 85 a Thomsit FA 97.
Thomsit-Floor® TF 303 pod elastické podlahové krytiny
(PVC, CV, PO, linoleum a kaučuk): Podlahové CV krytiny lze
pomocí Thomsit K 188 E přilepit ve fázi, kdy lepí, přímo na ThomsitFloor® TF 303. Lehce snímatelné pokládání provádějte pomocí přípravku
Thomsit TK 199 (univerzální fixace). Před lepením podlahových krytin
z PVC, PO, kaučuku a linolea na izolační podklad nejprve nalepte
vyztužovací tkaninu Thomsit TF 300 pomocí Thomsit Chemopren
na podlahy a poté, co zcela vyschne (asi 24 hodin), celoplošně
vystěrkujte přípravkem Thomsit FF 69 Flex-Finish nebo Thomsit S 810.
Thomsit S 810 je zásadně nezbytné před nanesením lepidla obrousit.
Linoleum nalepte pomocí Thomsit TKL 300. Na PVC použijte Thomsit
K 188 E v jeho lepivé fázi. Podlahové krytiny z PO a kaučuku lepte
pomocí lepidla Thomsit K 188 E v kontaktní technologii (viz technický
list Thomsit K 188 E).
Thomsit-Floor® TF 303 pod textilní podlahové krytiny:
Textilní podlahové krytiny lze lepte pomocí lepidla Thomsit T 410
přímo na Thomsit-Floor® TF 303. Lehce snímatelné pokládání provádějte
pomocí přípravku Thomsit TK 199 (univerzální fixace).
Thomsit-Floor® TF 303 pod dřevěné podlahové krytiny:
Dřevěné podlahové krytiny lze lepit pomocí Thomsit P 625 nebo
Thomsit P 685 přímo na celoplošně lepenou podložku Thomsit-Floor®
TF 303. Třívrstvé dřevěné podlahové krytiny lze pokládat plovoucím
způsobem na celoplošně lepenou i volně položenou podložku
Thomsit-Floor® TF 303.
Upozornění: Přímo na izolační podklad Thomsit-Floor® TF 303 lze
lepit i při zatěžování kolečkovými židlemi tyto následující podlahové
krytiny:
– PVC např. Mipolam Accord 300, Tarkett Eminent, DLW Contour,
DLW Royal, Dunlop Derby-typy
– Kaučuk např. Noraplan
TF 303
NEPŘEHLÉDNĚTE
Dbejte pokynů, uvedených v technických listů dalších výrobků Thomsit
a pokynů pro pokládku, vydaných výrobcem krytiny. Bodové zatížení
(např. nožkami nábytku) může vést k trvalým stopám v podlahové
krytině.
SKLADOVÁNÍ
Neomezené, pokud je svisle postavená, v suchém prostředí, v originálních
a nepoškozených (neotevřených) obalech.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Barva:
černo-bílo-zelená žíhaná
Plošná hmotnost:
cca 1300 g/m2
Tloušťka materiálu:
3 mm
Tepelná odolnost pro transport
a skladování:
od -20 °C do +50 °C
Tepelná odolnost po položení:
Odolnost při čištění:
lze používat na konstrukcích
s podlahovým vytápěním
lze čistit – na této vrstvě nalepené
kobercové podlahové krytině lze
provádět důkladné čištění
Tepelná vodivost:
0,08 W/mK dle DIN 52612
Odpor vůči prostupu tepla:
0,038 m2 K/W dle DIN 52612
Snížení kročejového hluku:
19dB dle DIN 52210
Vhodné pod kolečkové židle:
ano – ve spojení s vhodnými
podlahovými krytinami
BALENÍ
šířka role 1,25 m, délka role 36 m
19 dB
Vhodné
pod kolečkové
židle
Vhodné
na podlahové
vytápění
Kročejová
hlučnost (19 dB)
Naše doporučení:
Veškeré údaje vycházejí z našich dlouholetých znalostí a zkušeností. Vzhledem k rozdílným podmínkám při realizacích a k množství
používaných materiálů slouží naše písemné a ústní poradenství jako nezávazné doporučení. V případě pochybností a nepříznivých
podmínek doporučujeme provést vlastní zkoušky, popřípadě si vyžádat odbornou technickou konzultaci. Používejte pouze doporučené
výrobky a dbejte pokynů výrobců podlahových krytin. Uveřejněním těchto informací o výrobku pozbývají všechny dříve uveřejněné
informace svoji platnost.
Henkel ČR, spol. s r.o.,
U Průhonu 10, 170 04 Praha 7
tel.: 220 101 630, fax: 220 101 407
www.thomsit.cz
e-mail: [email protected]
Kvalita pro profesionály
Download

TF303_Layout 1