XV. ročník fotbalového turnaje
LORD CUP
RÝMAŘOV 2014
Pořadatel : TJ Jiskra Rýmařov
Datum
: 20. 6. – 21. 6. 2014
Přílohy :
Propozice
Pravidla
Časový harmonogram
Tabulka výsledků
Soupiska mužstva (odevzdat společně s registračními průkazy před začátkem turnaje)
Turnaj je pořádán fotbalovým oddílem TJ Jiskra Rýmařov
a garantem turnaje je město Rýmařov
Oficiální webové stránky turnaje: www.jiskrarymarov.com
www.lordcup.com
Propozice fotbalového turnaje přípravky
XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
LORD CUP - RÝMAŘOV 2014
Pořadatel:
TJ Jiskra Rýmařov
Datum:
Pátek 20.6. – sobota 21.6. 2014
Místo:
Fotbalový stadión TJ Jiskra Rýmařov (ul.8.května 42, Rýmařov)
Sraz zúčastněných mužstev v pátek 20.6.2014 do 11.00 hod. v areálu stadiónu
Informativní schůzka vedoucích mužstev v 11:30 hod.
Vedoucí turnaje:
Furik Milan (mobil: 608 631 218, email: [email protected])
Organizační
zajištění, kontakt:
Kudlák Zdeněk (mobil: 777 254 118, fax: 554 254 112, email: [email protected])
Furik Kamil (mobil:604 101 508, email: [email protected])
Info o turnaji: www.jiskrarymarov.com
Účastníci:
8 mužstev včetně domácí TJ Jiskra Rýmařov
Startují:
Žáci narozeni po 1.1.2003 a mladší s platným registračním průkazem, popřípadě žákyně
narozené po 1.1.2002 a mladší. Registrační průkazy odevzdá vedoucí mužstva s vyplněnou
soupiskou před zahájením turnaje vedoucímu turnaje.
Předpis:
Hraje se podle platného soutěžního řádu malé kopané, pravidel kopané a těchto propozic. Hraje
se na polovinu velkého hřiště (cca 61x49m), na branky o rozměrech 2x5 m. Nastupuje 8 hráčů,
z nichž jeden musí být brankář (7+1). Hrací doba je 2x15 minut s 5 minutovou přestávkou.
Hraje se míčem velikosti č.4. Podrobná pravidla naleznete v příloze těchto propozic. Případné
dotazy a nejasnosti budou upřesněny před zahájením turnaje na informativní schůzce.
Hrají se vždy dvě utkání současně, hrací systém – každý s každým (viz. časový harmonogram).
V případě stejného počtu bodů rozhodují o umístění následující kritéria:
1. vzájemné utkání
2. rozdíl branek
3. větší počet vstřelených branek
4. pokutové kopy (zákl. série 3 kopy)
Rozhodčí:
Zajistí pořadatel turnaje s platnou licencí
Ubytování
a stravování:
Pro všechny hráč bude zajištěn pitný režim po celou dobu turnaje. V rámci startovného má
každé mužstvo zajištěn sobotní teplý oběd v nedaleké jídelně pro 17 osob (15 hráčů + 2
funkcionáře). Lze zajistit oběd i nad uvedený počet, ale náklady spojené se stravováním je
hrazeno z vlastních zdrojů – nutné nahlásit předem. Pro vedoucí a trenéry mužstva bude zajištěn
VIP vstup na malé občerstvení v klubovně oddílu. Po oba dva dny bude v areálu možné
zakoupit drobné občerstvení. Pořadatelé vám mohou dle vašeho přání zajistit ubytování dle
vašeho požadavku v okolních hotelech, penzionech, ubytovnách popř. v tělocvičně. Cena za
ubytování bude upřesněna dle vašeho požadavku a hradí si ji každé mužstvo samo
s provozovatelem vybraného ubytování. Objednávky na ubytování, stravování a doklad o
zaplacení startovného zašlete poštou nebo faxem na adresu jednoho z organizačních pracovníků
do 1.6. 2013 (popř. dle dohody s organizátorem turnaje).
Startovné:
Každé zúčastněné mužstvo zaplatí startovné 2000,- Kč splatné předem poštovní poukázkou
nebo bankovním převodem do 1.6. 2014 (popř. dle dohody s organizátorem turnaje).
Závěr:
Po ukončení posledního utkání turnaje bude provedeno vyhodnocení s předáváním cen. Každé
družstva obdrží pohár, věcné ceny, upomínkové předměty. První tři mužstva obdrží pamětní
medaile. Dále budou vyhlášeni individuální ocenění a to: nejlepší hráč, brankář, střelec, talent
turnaje, nejužitečnější hráč, cena Fair Play a další dle uvážení pořadatele.
pozn. Případné doplňky, pravidla a dotazy k propozicím budou upřesněny před začátkem turnaje.
Základní pravidla fotbalového turnaje přípravky
XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
LORD CUP - RÝMAŘOV 2014
Počet hráčů:
Hraje se 7 hráči v poli a brankářem (7+1). Dostane-li hráč červenou kartu, je vyloučen do konce zápasu,
mužstvo hraje o jednoho hráče v poli méně a tento hráč nesmí nastoupit v dalším utkání. Dostanou-li dva hráči
z jednoho mužstva červenou kartu, platí předchozí pravidlo, ale jednoho hráče nahradí další hráč tak aby
neklesl počet hráčů pod 6 hráčů v poli plus brankář.
Hrací plocha:
Hrací plocha „malého hřiště“ (61x49m) je polovina hlavního travnatého hřiště. „Malé hřiště“ je vymezeno
postranními čárami velkého hřiště a čárami bílé barvy. Mezi hřišti budou umístěny reklamní bannery.
Pokutové území bude vyznačeno bílou barvou. Každá polovina hřiště bude označena písmeny „A“ a „B“.
Funkcionáři družstev se mohou zdržovat pouze ve vymezeném prostoru u střídaček mužstev. Fanoušci a
rodiče mají vstup na hrací plochu zakázán.
Střídání hráčů:
Na každém „malém hřišti“ budou k dispozici zastřešené střídačky. Střídání lze provádět v prostoru před těmito
střídačkami. Střídání je opakované a lze je provádět i v nepřerušené hře, ale nesmí se tímto střídáním ovlivnit
regulérní průběh hry. Hráč, který byl vystřídán, se smí v témže utkání znovu vrátit na hrací plochu a zúčastnit
se další hry. Střídání se týká všech hráčů uvedených na soupisce mužstva. Střídání hráčů nemusí být oznámeno
rozhodčímu, ale při nahlášení střídání rozhodčímu v přerušené hře (např. při hromadném střídání) rozhodčí dá
pokyn ke hře až po dokončení střídání. Střídání musí být provedeno co nejrychleji, aby nedocházelo
k promarňování doby hry. Za správné provádění výměny hráčů i jejich správný počet na hrací ploše
zodpovídá trenér, či vedoucí družstva. V případě, že rozhodčí zjistí vyšší počet hráčů z jednoho týmu na hrací
ploše, hru přeruší (pokud neuplatní výhodu ve hře) a upozorní trenéra, aby přebývající hráče odvolal z hrací
plochy. Hru naváže NVK v místě, kde byl míč v okamžiku přerušení hry.
Zakázaná hra:
Hraje se podle pravidla 12 pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
I. Pokud je zahrána “malá domů“ nohou, brankář ji nesmí chytit rukama. Pokud brankář chytí rukou
„malou domů“ od svého spoluhráče, bude tým potrestán pokutovým kopem.
II. Pokud se dotkne míče brankář rukou opětovně po té, co jej z rukou pustil, aniž by se mezitím někdo jiný
míče dotknul, je tým potrestán nepřímým volným kopem z hranice PÚ na vertikální linii přestupku.
III. Brankář musí po jakémkoliv chycení míče dát míč do cca 6 vteřin na zem, nebo rozehrát. Pokud by dle
rozhodčího držel brankař míč v rukou déle, vyžádá si rozhodčí míč a podá jej brankáři soupeře na
druhou půlku hřiště.
IV. Odehraje-li brankář ze svého pokutového území mimo něj míč nohou, musí jím zahraný míč dopadnout
na vlastní polovinu „malého hřiště“, nebo se míče musí dotknout na vlastní polovině jiný hráč dříve, než
míč přejde půlící čáru. Tato podmínka platí i pro ostatní hráče ve vlastním pokutovém území, byl-li míč
před tím ze hry (při rozehrání standardní situace). Porušení pravidla je trestáno nepřímým volným
kopem z pomyslné půlící čáry v místě, kde ji míč přešel. Rozhodčí může uplatnit pravidlo o ponechání
výhody ve hře soupeři. V rozehrání míče rukou není brankář omezen.
Standardní situace:
Platí ustanovení dle Pravidel fotbalu s těmito odchylkami:
Kop z rohu
Zahrávají se „malé“ rohy ze značky ve vzdálenosti 14m od brankové konstrukce.
Kop od branky
Provádí se pouze ze země tak, že míč bude umístěn před branku ve vzdálenosti asi 2 m od brankové čáry.
Hráči mohou po kopu od branky svého týmu převzít míč v PÚ a po té smí být v pokutovém území bráněni.
Hráči soupeře jsou při kopu od branky mimo PÚ. Kopem od branky není možné překopnout pomyslnou
polovinu bez doteku spoluhráče či dopadu míče na zem na vlastní polovině.
Volný kop
Při provádění volných kopů musí být hráči soupeře nejméně 5 m od místa přestupku.
Pokutový kop
Pokutový kop je zahráván ze vzdálenosti 8 m.
Různé:
Družstva jsou zodpovědná za své fanoušky. V případě, že se fanoušci družstva dopustí hrubého porušení
provozního řádu stadionu, výtržnosti a vulgárnostmi budou ohrožovat plynulý chod turnaje, vyhrazuje si
pořadatel právo vykázat fanoušky ze stadionu a vyloučit družstvo z turnaje.
Případné protesty k regulérnosti turnaje podává pouze vedoucí mužstva u vedoucího turnaje. Současně
s podáním protestu složí vedoucí protestujícího mužstva manipulační poplatek 100,- Kč.
pozn. Případné doplňky a dotazy k pravidlům budou upřesněny před začátkem turnaje.
Časový harmonogram fotbalového turnaje přípravky
XV. ROČNÍK FOTBALOVÉHO TURNAJE
LORD CUP - RÝMAŘOV 2014
Pátek 20.6. 2014
Příjezd všech zúčastněných mužstev - do 11:00 hod
Organizační pokyny, schůzka vedoucích mužstev
Slavnostní zahájení turnaje, focení jednotlivých mužstev
11.30
12.30
hřiště „A“
hřiště „B“
13.00
-
13.35
FC Kopřivnice
: TJ Jiskra Rýmařov
FC Hlučín
:
MKZ Rájec-Jestřebí
13.45
-
14.20
Kovohutě Břidličná
: SK Slavia Kroměříž
FC Kuřim
:
1.FC Olomouc
14.30
-
15.05
TJ Jiskra Rýmařov
: FC Hlučín
MKZ Rájec-Jestřebí
:
FC Kopřivnice
15.15
-
15.50
FC Kuřim
: Kovohutě Břidličná
1.FC Olomouc
:
SK Slavia Kroměříž
16.00
-
16.35
MKZ Rájec-Jestřebí : TJ Jiskra Rýmařov
FC Kopřivnice
:
FC Hlučín
16.45
-
17.20
SK Slavia Kroměříž : FC Kuřim
1.FC Olomouc
:
Kovohutě Břidličná
Večeře
Sobota 21.6. 2014
Snídaně
9.00
-
9.35
TJ Jiskra Rýmařov
: SK Slavia Kroměříž
MKZ Rájec-Jestřebí
:
1.FC Olomouc
9.45
-
10.20
FC Kuřim
: FC Hlučín
FC Kopřivnice
:
Kovohutě Břidličná
10.30
-
11.05
1.FC Olomouc
: TJ Jiskra Rýmařov
SK Slavia Kroměříž
:
MKZ Rájec-Jestřebí
11.15
-
11.50
FC Kopřivnice
: FC Kuřim
FC Hlučín
:
Kovohutě Břidličná
Oběd (odchod dle pokynů organizátorů turnaje - ihned po skončení svých utkání)
12.15
-
13.00
Vložené exhibiční utkání mladší přípravky Jiskry Rýmařov
13.15
-
13.50
TJ Jiskra Rýmařov
: FC Kuřim
MKZ Rájec-Jestřebí
:
Kovohutě Břidličná
14.00
-
14.35
1.FC Olomouc
: FC Kopřivnice
FC Hlučín
:
SK Slavia Kroměříž
14.45
-
15.20
Kovohutě Břidličná
: TJ Jiskra Rýmařov
MKZ Rájec-Jestřebí
:
FC Kuřim
15.30
-
16.05
FC Hlučín
: 1.FC Olomouc
SK Slavia Kroměříž
:
FC Kopřivnice
16.30
Slavnostní vyhlášení výsledků, předání cen
pozn. Organizátoři turnaje si vyhrazují právo na případné změny v časovém harmonogramu turnaje
L
FC Kopřivnice
FC Hlučín
TJ Kovohutě Břidličná
FC Kuřim
1.FC Olomouc (dívky)
SK Hanácká Slávia Kroměříž
MKZ Rájec-Jestřebí
TJ Jiskra Rýmařov
1
2
3
4
5
6
7
8
O
2.
R
3.
D
4.
-
5.
V případě stejného počtu bodů na konci turnaje rozhodují následující kritéria:
1. vzájemné utkání (v případě více mužstev se stejným počtem bodů rozhoduje minitabulka)
2. rozdíl branek
3. větší počet vstřelených branek
4. pokutové kopy (zákl. série 3 kopy)
Bodování: Vítězství 3 body, nerozhodný výsledek 1 bod, prohra 0 bodů.
1.
LORD CUP - 2014
X
XV
V.. R
RO
OČ
ČN
NÍÍK
KT
TU
UR
RN
NA
AJJE
E „„L
LO
OR
RD
DC
CU
UPP –– R
RÝ
ÝM
MA
AŘ
ŘO
OV
V 22001144““
TABULKA VÝSLEDKŮ
C
6.
U
7.
P
8.
Body
:
:
:
:
:
:
:
:
Skóre
Pořadí
SOUPISKA MUŽSTVA
Barva dresu
... ...... ....... ...... ...
název mužstva
Číslo
hráče
Příjmení a jméno hráče
doplňte barvy kombinace dresu
Datum narození
pozn. maximální počet hráčů na soupisce je omezen na 15 hráčů
VEDOUCÍ MUŽSTVA : …………………………………………………….
TRENÉR MUŽSTVA :
Barva dresu
…………… ……… ……… …… ………… ……….
Počet vstřelených
branek
Download

ZDE - TJ Jiskra Rýmařov