Ročník 5 • leden/únor 2013
ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.
Dvouměsíčník o životě v mikroregionu Střední Polabí
TĚŠÍTE SE?
ŘEKNĚTE NÁM
SVŮJ NÁZOR
NA FACEBOOKU
Zvenku hotovo, do finále jdou úpravy interiéru
NOVÉ NÁDRAŽÍ V BOLESLAVI
SE OTEVŘE V BŘEZNU
Kulturu cestování zlepší vytápěná hala. Bezpečí zajistí nová stanice
městské policie.
Rekonstrukce autobusového nádraží
ve Staré Boleslavi finišuje. Provozní
hala již stojí a září bíle, červeně a šedě.
Nyní se pracuje vevnitř. „Hrubá stavba
včetně vytápění a rozvodů je hotová,
následují poslední úpravy interiéru.
V provozní budově se topí, práce tedy
pokračují podle plánu. Je potřeba
dodělat omítky, podlahy, obklady
apod.,“ uvedl starosta Ondřej Přenosil.
Venkovní prostranství pak čeká především instalace ocelových přístřešků na
nástupištích.
Podle zastupitele Miroslava Emra,
který ve Staré Boleslavi bydlí,
bude zrekonstruované nádraží
velkým přínosem. Všem občanům
Staré Boleslavi přinese zkulturnění
a zlepšení dopravní obslužnosti.
„Bývalá budova vznikla někdy
v padesátých letech, a úroveň
služeb neodpovídala požadavkům
21. století. Nové nádraží bude
znamenat výrazné zkvalitnění
služeb, zkulturní se doprava do
školy i zaměstnání,“ řekl pan
Emr a dodal: „Tím, že zde bude
služebna městské policie, zvýší se
i bezpečnost v této lokalitě.“
Všechny spoje až do ukončení
opravy odjíždějí z ul. Josefa Truhláře,
pro příjezd již většina autobusů
používá plochu nádraží. Přesný
termín ukončení rekonstrukce
nebyl do uzávěrky znám, ale pokud
nenastane nic neočekávaného, nové
autobusové nádraží by mělo být
hotovo do konce března.
Milena Doksanská, foto ZMST
2 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
Tento příběh je smyšlený a jakákoliv podobnost s reálnou postavou či událostí je ryze náhodná.
OBSAH
DĚJE SE
4
EVERGREEN JMÉNEM KAUFLAND
Kolem možné výstavby obchodního
centra je opět živo.
DO PLAVEK!
dovolte mi, abych na místě
vyhrazeném pro úvodník
citovala z dopisu, který jsme
našli v redakční poště. Je od
mimozemšťana, který se odmítl
podepsat. Zřejmě proto, že jej
psal mamince a k nám dorazil
jen kosmickým nedopatřením.
„Škoda, že už mám zpáteční
jízdenku a musím domů. Ale
vím, co budu všem nejvíc
vyprávět. Před pár dny totiž
začalo chumelit. To ti je
taková paráda! To budou
všichni koukat, až jim popíšu,
co to je, to chumelení. A co
je to sníh. A že ten sníh se
skládá z vloček. Vločky jsem
se tady naučil vystřihovat
ze složeného papíru a beru
si jich pár s sebou. Doma ty
papírové vločky všem ukážu,
aby si dokázali představit
krásu těch skutečných vloček,
které si s sebou vzít nemůžu.
Je mi moc líto, že si nemůžu
odvézt aspoň jednu. Tady jich
mají tolik a někdy mám pocit,
že o ně vůbec nestojí. Hodně
pozemšťanů ještě donedávna
štěkalo, co že je to za zimu,
když nechumelí. A sotva se
město obléklo do bíla, štěkat
přestali jen proto, aby mohli
začít štěkat, kolik toho zase
napadlo. Tohle mi tykadla vážně
neberou. Těším se na buchty od
tebe. Ahoj brzy.“
S přáním „neštěkejme tolik“,
OSOBNOST
DOTAZY PRO ODBORNÍKY
Cukrovka a novinky
v exekučním řízení.
Brandýský kameraman, muzikant
a gastronom.
Kulturní akce a výstavy ve
středním Polabí.
HOUSLOVÝ MISTR SVĚCENÝ
Prvotřídní zahájení kulturní sezóny.
SPORT
10
MĚSTO V TŘINÁCTCE
Letošní rok ve znamení rekonstrukcí a nové výstavby.
CO CHTĚJÍ OBČANÉ?
Žebříček investičních projektů
očima obyvatel.
Vůdčí osobnost atletického oddílu
Slavoj Stará Boleslav.
16
POLABSKÉ KARNEVALY
Lázně Toušeň a Káraný chystají
karnevalové zábavy.
POPLATKY ZA ODVOZ ODPADU
Kolik v našem regionu letos
zaplatíme?
LÁVKU NAHRADÍ PŘÍVOZ
Lávka přes Labe z Čelákovic
do Káraného se uzavře.
RODINA A SENIOŘI
22
STRAŠIDLA V BRANDÝSE
Report z osmého ročníku večerní
procházky pro odvážné.
MICHAL JE KVÍTKO!
Michal Nesvadba a jeho nové
dobrodružství v Brandýse.
30
POHLED ZE SEDLA
Současné aktivity jezdeckého klubu
Stará Boleslav.
SPORTOVCI ROKU
4. ročník plný nováčků a nových
kategorií.
ARCHITEKTURA
PROFIL JIŘÍHO KREUTERA
POLABÍ
26
KAM VYRAZIT
6
JAN CHLEBOUN
MĚSTO A LIDÉ
25
KULTURA
V Brandýse si konečně
zaplaveme.
Milé čtenářky, milí čtenáři,
PTÁTE SE
32
ARCHITEKTURA NAŠEHO REGIONU
Očima Ing. arch. Jana Límana.
LABUŽNÍK
33
BOLESLAVSKÝ STEAK HOUSE
MEDIUM RARE
Někdo chválí, někdo už ho
nenavštíví. Jak dopadl náš test?
KŘÍŽOVKA
34
PROSTOR PRO PROCVIČENÍ
MOZKOVÝCH ZÁVITŮ
PROSTOR A VY
Potěší nás, když budete sledovat náš
internetový deník a posílat své náměty
na reportáže a pozvánky na akce.
E-mail: [email protected]
Web: www.novinyprostor.cz
Facebook: Prostor: Novinky
z Brandýsa a Boleslavi
Prostor – dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a okolí
vydává Prostor Media s.r.o.
Šéfredaktorka: Milena Doksanská | Grafická úprava: Stanislava Rohan | Adresa redakce:
Prostor Media s.r.o., Wolkerova 603, 250 01 Brandýs nad Labem, e-mail: [email protected], tel.: 222 742 655 | Inzerce: [email protected], www.novinyprostor.cz/
reklama-a-inzerce/ | Distribuce: zdarma do schránek v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi,
Lázních Toušeň a prostřednictvím partnerských míst: Brandýs – Infocentrum, Stará Boleslav
– Lékárna U Sv. Ludmily, Čelákovice – MÚ, Káraný – OÚ, Kostelec nad Labem – Tabák HAS,
knihovna, Lysá nad Labem – Knihovna, Přerov nad Labem – OÚ, zdravotní středisko, ZŠ/MŠ |
Náklad: 10 300 výtisků. Nevyžádané rukopisy, fotografie ap. se nevracejí | Redakce
nezodpovídá za obsah zveřejněné inzerce a reklamy | Toto číslo vychází: 28. ledna 2013 |
Uzávěrka příštího čísla: 10. března 2013 | Příští číslo vychází: 1. dubna 2013.
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
3
DĚJE SE
EVERGREEN
JMÉNEM KAUFLAND
KAUZE
SE BUDEME
NADÁLE VĚNOVAT
Po více než roce je kolem možné výstavby obchodního
centra v Brandýse opět živo. Vlnu nesouhlasu tentokrát
vzedmuli hlavně zahrádkáři.
A nejenom oni. Ve hře je také
jeden bytový dům, resp. lidé, kteří
v něm bydlí. Jak je to možné a co
tomu předcházelo? Nápad investora směnit pozemky a vybudovat
obchodní centrum na jiném než
původně uvažovaném místě.
Zájem o jiné pozemky
Majitel pozemků, společnost Quinn
Invest, chtěl stavět pod náměstím,
na místě bývalého zahradnictví.
Nyní investor od původního
úmyslu odstoupil a chce směnit
tyto pozemky za pozemky města,
které se nacházejí při výjezdu na
dálnici. Pro ty platí od roku 1996
územní plán města. Jsou určeny
pro zástavbu obchodními a výrob-
ními provozy, tedy pro zástavbu
průmyslovou. Jde o kraj města,
kde se nachází jeden bytový dům
a jinak samé podniky.
Investor nabízí směnu pozemků
v poměru jedna ku jedné, přitom
vyčíslena v korunách je hodnota
pozemku pod náměstím několikanásobně vyšší než hodnota
pozemku u dálničního výjezdu.
Vstříc zahrádkářům
Na místě, na němž by nakonec
mohl Kaufland vyrůst, se nachází
zhruba pětadvacet zahrádek.
Zahrádkáři platí městu minimální nájem, a to s vědomím, že
užívání pozemků je dočasné.
Město je nyní ochotno jednat
V JEDNÁNÍ JSOU KOMPENZACE PRO
ZAHRÁDKÁŘE I MAJITELE BYTŮ.
Bytový dům vedle zahrádek, to je, oč tu také běží
4 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
s investorem o směně pozemků za
splnění několika podmínek. „Řekli
jsme, dobře, ale je třeba vyřešit
tři věci. Za prvé, zahrádkářům
poskytneme náhradní pozemky,
kde by mohli dál zahrádkařit,“
vysvětluje starosta Ondřej Přenosil
a pokračuje: „Dále, budoucí investor by měl zahrádkáře odškodnit
formou chatiček atd., byť na to
zahrádkáři nemají právo, neboť
věděli o době určité.“
Zlepšit prostředí
Třetí podmínkou je vyřešení vztahu
k bytovému domu, který stojí vedle
zahrádek. Zdejším majitelům bytů
se případná výstavba i samotná
existence nákupního centra moc
nezamlouvá, ale vědí, že na okolí
domu nemají žádná práva a že
i jim může stavba centra přinést
pozitiva.
„Dojde k likvidaci zahrádkářské
kolonie a veškeré přírody, která
za tu dobu vyrostla. Je tu dvě stě
ovocných a jehličnatých stromů,
zvířata, hmyz, to vše přijde vniveč,“
líčí Vlastimil Šrut, předseda
společenství vlastníků bytových
jednotek. „Sám jsem proti směně,
ale nemáme žádné páky, abychom
si mohli diktovat. Jsme odkázáni na
to, jaké kompenzace nám město
a investor nabídnou.“
Investor může výstavbu centra
kompenzovat např. tím, že zdejší
prostředí zkultivuje. „Nyní se sem
jezdí přes zahrádky, parkuje se dost
nadivoko na trávníku. Firma by zde
postavila garáže či garážová stání,“
ujišťuje starosta a říká, že o návrhu
na směnu pozemků by mělo
zastupitelstvo jednat v nejbližších
měsících.
Milena Doksanská, foto ZMST
DĚJE SE
sportu tentokrát nebude určena pouze lidem organizovaným v klubech
a jednotách, ale i zcela nesportovním
rodinám, jednotlivcům a seniorům.
Bazénu pro všechny drží palce také
šéflékař olympioniků MUDr. Větvička:
„Plavání je jedním z nejlepších sportů
pro dlouhodobou kondici a zdravé
tělo… dochází při něm k rovnoměrnému zapojení svalů a nezatěžuje
klouby.“
Pro radost i pro zdraví
Konečně si tu zaplave i veřejnost
DO PLAVEK!
V občanských anketách postrádá možnost celoročního
plavání v Brandýse 90 % respondentů, ačkoli už léta
koukáme prosklenou stěnou fakultní budovy na
prázdný bazén.
Od 4. února 2013 konečně budeme
moci plavat, ve všední den od 17
do 21 hodin a o víkendu celé odpoledne. Pro zvláště aktivní zájemce
lze otevřít v pondělí a v úterý už
v šest ráno. Jednání s pedagogickou fakultou přineslo dohodu
o pronájmu dostatečného množství
hodin pro veřejnost za výhodnou
cenu, náklady na provoz i garanci
odborného dohledu dále ponese
fakulta.
Bazén pro všechny
Plné návratnosti vložených prostředků by bylo možno dosáhnout jen při
plném vytížení celé kapacity bazénu,
ale skutečným ziskem je v tomto případě rekreační a sportovní příležitost
pro všechny v centru našeho města,
pohodlně, bez dojíždění. Podpora
Rádi bychom poskytli prostor
řadě zkušených odborníků,
kteří by alespoň některé hodiny
vedli. Potápění, focení pod vodou,
rehabilitační plavání, vylepšení
plaveckého stylu atp.
Alespoň jednou týdně hodinu
uvede některá zajímavá osobnost.
Svou účast slíbil např. ministr zdravotnictví Leoš Heger: brandýský
bazén zná a rád prý přijede ukázat,
že v ministerském křesle se netloustne. A kolik nás bude plavání
stát? Cena pro dospělé je 40 Kč za
75 minut, pro studenty 30 Kč, děti
do 6 let v doprovodu rodičů mají
bazén zdarma. Další informace na
webu www.brandysko.cz a v Infocentru.
Nina Nováková, foto Václav Kváča
ZAVZPOMÍNAT NA FAKULTNÍ
BAZÉN PŘIJEDE I MINISTR.
NEMOCNIČNÍ PÉČE ZAJIŠTĚNA
Občanům může spadnout kámen ze srdce. Brandýská
nemocnice bude mít smlouvy s pojišťovnami.
K podpisu jsou připraveny rámcové
smlouvy na pět let s VZP a dalšími
pojišťovnami. „Přistoupili jsme na
požadavek VZP k restrukturalizaci
nemocnice s tím, že zůstávají akutní interní lůžka včetně jednotky
intenzivní péče,“ vysvětluje majitel
nemocnice Petr Švikovský. Zbytek
se přesouvá do následné péče, do
rehabilitačních a sociálních lůžek.
Klasické chirurgické a ortopedické
výkony budou řešeny formou tzv.
jednodenní péče. K tomu přistoupí
široký komplement ambulancí.
Zůstává rentgen, laboratoř i rehabilitace.
Porodnice padá
Pan Švikovský potvrdil, že se ruší
porodnice, a to vinou vytrvalé neochoty pojišťoven ji nasmlouvat.
Tím zatím padají i plány na vybudování centra asistované reprodukce.
„Doufám, že do budoucna se uvidí.
Regionální pobočka VZP pro Prahu
a Středočeský kraj pod vedením
I po restrukturalizaci zůstává
akutní interna s JIP
pana Pivrnce opět nedodržuje dohody, které byly uzavřeny s novým
ředitelem VZP. Bojkotuje uzavření
smluv a blokuje dotažení do finále,“
uzavírá.
MiD, foto ZMST
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
5
OSOBNOST
KAMERA MĚ VŽDY LÁKALA
Při rozhovoru s Janem Chlebounem mi došlo, jak je důležité mít srovnaný život a umět
si v hlavě udržet vlastní názor. Pak vás žádný
ambiciózní novinář či člověk, který „někam
píše“, nedostane.
Kamera, muzika, gastronomie,
Brandýs – člověk s takovýmihle
sklony se mi zpovídal jedna báseň.
V Brandýse nad Labem ses narodil,
v Brandýse žiješ. Cítíš k němu silné
pouto?
Rozhodně ano, a nedokáži si představit, že by to bylo někdy jinak.
Znám v Čechách spoustu krásných
míst a moje žena pochází z nádherné Třeboně, ale v Brandýse jsem
prostě nejraději.
A jako dítě jsi zmizet nechtěl?
(smích)
Vůbec. (smích) Do nějakých patnácti let jsme měli takovou partu, se
kterou jsme pravidelně vyráželi
sbírat zážitky. Naším oblíbeným
místem byla řeka Labe, v okolí
zahrádek a třešňové aleje u současného parkoviště pro návštěvníky cyklostezky. Tam to mám i dnes
velmi rád. Nesmím také zapomenout na staroboleslavské lesy, kam
jsme s tátou chodili na houbařské
procházky. A rád vzpomínám
na pravidelné rodinné plavby naší
5členné rodiny po Labi na kánoi
z loděnice na Proboštská jezera.
Teď už jsi ale dospělák, a dospěláci
nejvíce mluví o práci. Jak tě napadla zrovna média?
Vždy mě lákala práce s kamerou
a vše kolem toho. Od dětství sním
o tom, že natočím pořádný hraný
film. Začal jsem s kamarády před
pár lety, vytvořili jsme takové hrané
dílko s názvem Chatař (s rozpočtem 5125 Kč), a i když se jednalo
o amatérskou práci, tak to byly
hodiny a hodiny zážitků a příjemně
strávených dnů. Jinak začátky byly
takové, že jsem od cca 15 let točil
všechno možné na tátovu kameru
poháněnou pružinou; kouzlo
bylo v tom, že jsem pak měsíc
čekal na vyvolání a potom jsme se
všichni doma sešli, zatemnili jsme
a těch sedm minut jsme si promítli
na zeď. Dokonce jsem v té době
vytvořil animovanou pornopohádku
o Sněhurce (rozmaloval jsem asi
150 na sebe navazujících obrázků
– 2 měsíce práce, a bylo z toho asi
15 vteřin). Po revoluci pak na trh
přišly první videokamery. Občas
jsem si jednu půjčil a s partou
kamarádů jsme začali točit reportáže. Později jsem se seznámil
s Milošem Radou, který v našem
městě rozjížděl kabelovou televizi.
Nabídnul nám, ať něco natočíme,
že by to mohlo být fajn a ještě
bude co vysílat. To bylo zhruba
v roce 1991.
S kým jsi tehdy pracoval?
Na festivalu s kapelou Klasickej postup za zády
6 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
Náš „štáb“ pracoval ve složení Martin Hrubý, Pavel Hrubý, Michal Král,
Martin Pšenský a Petr Daněček.
Byla to legrace, točili jsme hlavně
ankety mezi Brandýšťáky, což bylo
v té době něco nevídaného. Nebyl
internet, veškerý televizní program
sestával z ČT1 a ČT2, a do toho
měli lidi na svých televizích místní
vysílání, kde viděli sebe i své sou-
OSOBNOST
NA BRANDÝS
NEDÁ DOPUSTIT
sedy. Dnes nám to nepřijde, média
jsou všude kolem nás, jen těžko
jim unikáme, ale tenkrát to byla
„velká věc“.
A jaký byl ohlas?
Ohlas na místní vysílání „kabelovky“
byl výborný, lidé nám psali a volali,
ať natočíme výstavu zvířectva
a sportovní zápasy, lodní modeláře,
anketu o kouření, rozhovory s místními politiky, podnikateli… Námětů
bylo strašně moc, a tenkrát jsem si
začal uvědomovat, kolik je ve městě
aktivních lidí, kteří se věnují
zajímavým věcem. A tak jsme točili
další a další reportáže, sledovanost
byla velmi dobrá, pořídili jsme profi
kameru a snad jsme začali i profesně růst. Postupně se celá parta
rozprchla, přišel rok 1995 a došlo
k osudovému setkání s Václavem
Kváčou. Václav má perfektní oko,
má všechny předpoklady výborného
fotografa a kameramana. Jsem rád,
že naše spolupráce trvá dodnes.
Jak se v té době vašemu studiu
dařilo?
Postupně jsme získávali zakázky
pro Českou televizi, Primu i Novu.
V rozvoji nám tehdy pomohl i Standa Huml, který jako šéf Středočeské dopravní policie naše studio
podporoval.
V oblasti médií úspěšně působíš již
několik let, můžeš tedy hodnotit.
Jak se pozná dobrý novinář, dobré
médium?
Ale já žádný novinář nejsem, a byť
jsem se k téhle profesi občas přichomýtnul, za novináře se prostě
nepovažuji. I když je bohužel kolem
nás spousta lidí, kteří si to o sobě
myslí, a výsledky jejich práce
hovoří za vše.
Kluci v akci: s Vaškem Kváčou spolupracuje dodnes
„DOKONCE JSEM VYTVOŘIL
ANIMOVANOU PORNOPOHÁDKU
O SNĚHURCE, TRVALA 15 VTEŘIN.“
Naprosto souhlasím.
Takzvaně novinářské výstupy v médiích kolem nás jsou dle mého názoru v mnoha případech katastrofální, zejména ty rádoby investigativní.
Těch je bohužel hodně. Je těžké zachovat si v tom mediálním přetlaku
vlastní zdravý úsudek a nenechat se
vtáhnout do účelových článků, které
dnes mohou beztrestně napadat
cokoliv a kohokoliv. Jsou to vlastně
do jisté míry novináři a média, kdo
určuje, kam bude směřovat naše
společnost, kdo bude řídit zemi,
koho je potřeba odstřelit, koho
nahradit, atd. Na druhou stranu,
skuteční novináři, profesionálové,
jsou pro demokracii samozřejmě
nesmírně důležití a nezbytní.
Tak to se rovnou zastavme u lednové
amnestie prezidenta Václava Klause.
Jistě je v pořádku s ní souhlasit, či
nesouhlasit. Zajímavé ale bylo, jak se
ztrapňovala značná část české veřejnosti i politiků. Proběhlo protestní
sundávání obrazů Václava Klause,
které nikdy nikdo nemusel pověsit.
Aktivní byl i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, který nevěděl,
do jakých novin má dříve žalovat,
jaké má ten pan Klaus špatné poradce. Přitom právě Pavel Rychetský,
Otakar Motejl a Dagmar Burešová
připravili slavnou první amnestii Václava Havla z ledna roku 1990. Za tuto
amnestii je Václav Havel kritizován
dodnes. A česká politická scéna?
V parlamentu proběhlo tradiční
hlasování o nedůvěře vládě.
Zrovna v tomto případě je vliv médií
určitě obrovský. Neumím zhodnotit,
co dobrého a co špatného amnestie
přinesla, jednak nemám čas se prokousávat všemi těmi informacemi,
nechci jen slepě věřit médiím, která
vlastně všechna přináší jen laciné
zprávy o tom, v čem je amnestie
špatná. Opačný názor jsem ještě
v novinách neviděl, a přitom jsem
přesvědčený, že i v tomto případě
platí, že každá mince má dvě strany.
Každá amnestie s sebou vždy
nesla nějaké následky. Ale když to
srovnám s dobou před dvaceti lety,
tehdy si člověk koupil noviny, večer
mrknul na zprávy, v hospodě si
zanadával a tím to skončilo. Dneska
se na nás hlavně z internetu valí
24 hodin denně hromada informací,
často neověřených, a především
negativních, to mají lidi nejraději.
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
7
OSOBNOST
S Ondřejem Synkem se sešel na akci Sportovec roku 2010
Takové zprávy hltají, s kdekým to
sdílejí, řeší. Mnoho lidí tak utíká
od vlastních problémů, potřebují
mít pocit, že je kolem nich všechno
špatně. A média to moc dobře vědí.
To je velmi zajímavé téma, skoro
na samostatný rozhovor. Vraťme
se k tobě. Tebe zná řada lidí jako
muzikanta. Málokdo už ale ví, že jsi
muzikant od dětství, hrál jsi dokonce výborně dechovku na baryton.
Muzikou jsem žil odmala. Ve školce
jsem zpíval na dětských besídkách,
ve druhé třídě jsem se přihlásil
do tehdejší Lidové školy umění
a 11 let hrál na zobcovou flétnu.
Později jsem začal hrát na baryton
a pozoun. Nejdřív mě dechařina moc
nebavila, ale pak jsem objevil kouzlo
dechového orchestru, kde hraje víc
muzikantů (školní dechovka pod vedením pana Rašína a velký dechový
orchestr Labín pana Jiřího Bayera).
A to mě dostalo. Stačilo jenom
slyšet, když 40 muzikantů zahrálo
obyčejnou stupnici, nádhera. Bylo to
výborné muzikantské období, hráli
jsme nádherné pochody, předehry
k operám, vždyť si to pamatuješ.
Pak se z Německa vrátil Jaroslav
Bayer, současný ředitel ZUŠ, a došlo
i na moderní repertoár. Taky si vzpomínám, jak byla tenkrát celá dechovka vykulená, když na nás vytáhnul
elektronickou ladičku. (smích)
Orchestr Labín, to byl opravdu
zážitek. Měl vynikajícího kapelníka
Jiřího Bayera i skvělé hráče. A ty zájezdy... (smích) Co říkáš na současnou mladou hudební generaci?
Vidím to v našem městě dobře.
Podle mě mají žáci ZUŠ poměrně
brzy jasno v žánrovém uplatnění,
takže zakládají vlastní kapely, které
hrají opravdu výborně.
Ty máš kapelu Klasickej postup.
Jak vlastně vznikla?
V tomto klasickém bigbeatovém
složení hrajeme od roku 2006.
Začátek byl pozvolný. Nejdříve jsem
si tak hrál pro sebe, přátelům, pak
jsem k sobě přibral parťáka na basu
Pavla Hladíka. Jednou nás Zdeněk
Tvým dalším koníčkem a profesí je
gastronomie. Několik let jsi se tomuto
oboru věnoval na brandýském zámku,
nyní v Praze provozuješ restaurant
Vojanův dvůr na Malé Straně. Jak se
dnes podniká v tomto oboru?
Není to úplně jednoduché. Stále je
u nás dost lidí, kteří se chtějí najíst
kvalitně, ale pokud možno téměř
zadarmo. Také je u nás dost číšníků,
kterým o hosta vůbec nejde. A jen
málokterý kuchař dělá svoje povolání srdcem. Koneckonců, televizních
pořadů o vaření je mnoho a mnoho
z nás je sleduje, takže všichni víme,
o čem je řeč. S Jaroslavem Sapíkem
jsem v dubnu otevřel Vojanův dvůr,
a i když je to zápřah – 22 zaměstnanců, velký prostor, spousta práce,
peněz –, restaurace jede dobře,
ceny máme fakt normální, postupně
se nám daří sestavit dobrý kolektiv,
lidi se vrací. Co ti budu povídat, přijď
se podívat.
Co tvůj volný čas?
Mám ho spoustu. (úsměv) Jednoznačná odpověď: Rodina.
Hodně jsi viděl, hodně jsi natočil.
Co máš v Brandýse nejraději?
V Houštce vyzpovídal mladičkou
Terezu Kerndlovou
„V ŠUPLÍKU MÁM DOST VLASTNÍCH
VĚCÍ, JEN JE ZATÍM NEMÁM ODVAHU
VYTÁHNOUT.“
8 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
Vitouš pozval na loď, na ni jsem vzal
Honzu Svatuňka na bonga. Na lodi
nás viděl bubeník Patrik Jirchovský,
který tam byl tenkrát jako turista.
Později jsem se náhodou poznal
s Karlem Chodorou a Klasickej
postup byl na světě. Akcí přibývá,
baví to nás i, dle ohlasů, posluchače.
Jsme klasická zábavovka a hrajeme
převzaté skladby, což řada muzikantů považuje za béčkovou produkci.
V šuplíku mám dost vlastních věcí,
jen to zatím nemám odvahu vytáhnout. Ale to přijde.
Správně, zpátky k městu. Občas
se dívám na naše staré reportáže
a nestačím se divit, jak se město
změnilo – k lepšímu. Zámek, náměstí, mosty, polabská cyklostezka,
budovy, obchody, zeleň. Jen je
málo lidí, kteří to dokážou všechno
ocenit. Já tu ale prostě žiju rád
a na Brandejs nedám dopustit.
Marek Huber, foto Václav Kváča,
Otmar Průša a archiv Jana Chlebouna
PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Seznamte se s Programem
celoživotního učení
Program celoživotního učení je vzdělávací program
Evropské unie pro roky 2007 až 2013, který
umožňuje získání grantu na mezinárodní projekty
ve vzdělávání. Mezi instituce, které mohou program
využít, patří mimo jiné mateřské, základní, střední
a odborné školy.
Co může škola od Programu
celoživotního učení získat?
Co musí škola udělat, když chce
realizovat projekt?
Zejména peníze pro rozvoj školy
a vzdělávání studentů. Cílem
programu je celoevropská podpora
mezinárodní spolupráce ve školství,
v níž hrají důležitou roli zahraniční
studijní pobyty učitelů i žáků. Velký
důraz je v programu kladen na
studium jazyků a osvojování si
komunikačních technologií, ale i na
podporu mezikulturního dialogu,
aktivního občanství, tvořivosti
a konkurenceschopnosti. Program
má pomáhat zvyšovat kvalitu ve
všech oblastech vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.
Jednou ze základních podmínek je
najít jednoho či více zahraničních
partnerů ze zemí zapojených do
Programu celoživotního učení.
Kromě 27 států Evropské unie je
také možné hledat spolupracovníky
ve dvou kandidátských zemích –
Chorvatsku a Turecku – nebo čtyřech
členských státech Evropského
sdružení volného obchodu, tedy na
Islandu, v Lichtenštejnsku, Norsku
a Švýcarsku.
Co může škola v rámci Programu
celoživotního učení dělat?
Například vyměňovat si zkušenosti
se zahraničním partnerem a spolupracovat na zajímavých projektech.
Při nich si žáci a studenti zábavnou
formou prohlubují své znalosti
a rozšiřují jazykové schopnosti.
Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy (NAEP) podporuje i takzvané mobility, tedy
studium či odborné stáže žáků
a studentů na zahraničních školách
a další vzdělávání pedagogických
pracovníků v zahraničí. Tyto aktivity
nabízejí především podprogramy
Comenius a Leonardo da Vinci,
virtuální prostředí pro mezinárodní
spolupráci škol poskytuje
aktivita eTwinning. Ředitelé škol
mají možnost získat zkušenosti
či navázat nové kontakty díky
studijním návštěvám pro odborníky
ve vzdělávání v rámci Průřezového
programu.
Kde může škola partnery pro
projekt hledat?
Například na webových stránkách
Národní agentury pro evropské
vzdělávací programy www.naep.cz
najdete odkazy na různé databáze,
Najděte si zahraničního partnera
na naep.cz
kde je možné se zaregistrovat a najít
si partnera.
Kde se uchazeč může inspirovat?
Na výše uvedených webových
stránkách naleznete v sekcích
jednotlivých podprogramů přehled
úspěšně realizovaných projektů
z minulých let. Současně jsou zde
zveřejněny i termíny pro podávání
žádostí.
PR
Program cílí i na předškoláky a školáky
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
9
MĚSTO A LIDÉ
VYŠLA KNIHA
O NAŠEM
SOUMĚSTÍ
Od loňského prosince je
k dostání unikátní publikace fotografa Kamila Voděry
Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav ve fotografii.
MĚSTO V TŘINÁCTCE
Letošní rok bude ve znamení dalších rekonstrukcí
i nové výstavby. Obojí jde nám občanům vstříc.
Šťastná třináctka v nastalém
letopočtu se bude činit i v našem
dvojměstí. Co nás čeká?
V zámku a podzámčí
Rekonstrukce sídliště ve Staré
Boleslavi je jednou z priorit pro
letošní rok. Prostoru to sdělil
starosta města Ondřej Přenosil:
„V tomto roce by měla pokračovat
započatá rekonstrukce sídliště.
Dokončena by měla být nejpozději do léta.“ Tato již druhá etapa
revitalizace sídliště zahrnuje
komunikace, veškeré inženýrské
sítě, veřejné osvětlení, parkoviště
a zeleň a vyjde na deset milionů
korun.
Město by dále rádo zahájilo rekonstrukci kočárovny zámku. „Teď
se dopracovával projekt, následně
proběhne soutěž na dodavatele,
Víte, jaké krásy denně míjíte?
Kniha napoví
Jedná se o sbírku nejhezčích
uměleckých fotografií autora
knihy, které vyprávějí o našem
městě.
PLÁNUJE SE
PROPOJENÍ
CYKLOSTEZKY
PODÉL LABE
PŘES OSTRŮVEK.
Marek Huber, foto Kamil Voděra
10 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
Krásně podél Labe
Pokud vyjde žádost o dotaci,
kterou město podalo na začátku
ledna, můžeme se brzy těšit z většího sepětí s naší řekou. Plánuje se
totiž propojení cyklostezky podle
Labe přes ostrůvek. Jak vysvětlil
pan Přenosil, „cyklostezka by se
propojila malým mostem přes plavební kanál, resp. mlýnský náhon.
S dotací bychom měli cyklostezku
ještě letos.“
Neméně přínosně vypadají i další
projekty, s nimiž se v letošním
roce počítá, ať už je to rekonstrukce historického domu na
náměstí či vybudování multifunkčního kulturního domu.
Milena Doksanská, foto ZMST
MOŽNÁ DOJDE
I NA
REKONSTRUKCI
ZÁMECKÉ
KOČÁROVNY
V čem je kniha jedinečná?
Ačkoliv není příliš obsáhlá,
najdete v ní vše, co zachycuje
a popisuje historii i současnost
Brandýsa nad Labem-Staré Boleslavi. Na své si přijdou milovníci
architektury, detailu, přírody,
dějin i umění. Atraktivní je jak
pro turisty, návštěvníky, tak pro
nás místní. Možná budete překvapeni, kolem jaké krásy denně
v našem souměstí chodíte, a ani
o tom nevíte. Knihu textem
obohatil Milan Novák. Koupíte ji
v knihkupectví Sylvie a v brandýském Infocentru.
tak abychom letos mohli začít
stavět,“ uvedl starosta. Připravují se také opravy komunikací
a byly podány žádosti o dotace na
rekonstrukci dvou ulic v Brandýse
nad Labem.
Sídliště ve Staré Boleslavi se letos
také dočká
MĚSTO A LIDÉ
KOMUNITA = NADĚJE
Komunita znamená, že lidé vědí o těch druhých
alespoň to, co je nejvíc trápí, a není jim to jedno.
přicházet každé odpoledne, na
druhé straně chodby bude Senior
otevřený klub. Studovna poslouží
k přípravě do školy a doučování,
využití jistě najde i sálek pro
pohybové aktivity. Brandýský
Matýsek tu získá azyl pro skupinu
Opiček a rodiče snad ocení služby individuální pedagogicko-psychologické a rodinné poradny.
Bezpečí a soudržnost
Městské komunitní centrum startuje
v únoru v budově pedagogické fakulty
Garanci nad činností Městského
komunitního centra bude mít
Městský dům dětí a mládeže
a odbor sociálních věcí. „Umístění budovy je ideální, v blízkosti
škol, centra města i zámecké zahrady. Náklady se snažíme omezit na minimum. Nejde o luxus,
jde o bezpečný pobyt pro mladé
i starší, přístup je zajištěn také
vozíčkářům.“ A jelikož v komunitě fungují tamtamy, dva chystané
běhy prázdninového tábora pro
děti už jsou téměř zaplněny.
Slova „komunita“ a „komunitní“
mohou být výrazem skromně
koncipované naděje zejména pro
naši mládež a seniory.
Z komunity uniknete jen vystěhováním – do komunity jiné. Všude
budete dýchat s někým vzduch,
chodit po stejných chodnících
a sdílet silnice, platit stejně za
vodu i za svoz odpadu. V komunitě se pere společné prádlo na
společných sítích, a někteří z nás
si zvykli věšet vybrané neoblíbence na oprátku internetu.
a dcery zaměstnaných rodičů.
Čekání na autobus a na kroužek
či jen prostá chuť nejít ještě
domů znamenají jistá nebezpečí.
Také proto bude v budově pedagogické fakulty od února Městské
komunitní centrum. Na ploše 400
m2 prosvětlených místností začne
fungovat Junior otevřený klub,
kam mohou starší děti a mládež
Pro děti i seniory
KOMUNITA A KOMUNITNÍ PLÁN
NEJSOU NESLUŠNÁ SLOVA.
Komunita jsou i městskými zákoutími bloudící odrostlí synové
Nina Nováková, foto Václav Kváča
ŠEBESTŮV DŮM SPOLKŮM
Vzácný Šebestův dům č. 98 na brandýském náměstí
má šanci být v dobrých rukou.
Město i ve spolupráci s brandýskými
spolky chystá rekonstrukci této budovy na spolkový dům. Dům by tak byl
zázemím pro místní spolky, sportovní
organizace a nejrůznější sdružení,
kterých je v našem městě nespočet.
S takovým projektem je také možné
dosáhnout na dotaci od Regionálního
operačního programu Střední Čechy.
města Ondřejem Přenosilem na první
společné poradě. Setkání to bylo pro
obě strany velmi užitečné a počítá
se s další spoluprací se spolky na
realizaci tohoto náročného projektu.
V tuto chvíli připravuje projekční kancelář Murus, s. r. o., studii rekonstrukce Šebestova domu č. 98.
Náměstí ožije
Spojenými silami
Představitelé místních spolků se
v prosinci 2012 sešli se starostou
Okamžitě po vypracování projektu
bude město žádat o dotaci. „Pevně
doufám, že projekt spolkového
Záchranou budovy se rovněž
oživí náměstí
domu vyjde. Zachráníme tak cennou
budovu, a ještě můžeme přispět
k dalšímu oživení náměstí. Dovedu
si totiž představit úzkou spolupráci
s uživateli spolkového domu na
pořádání kulturních akcí přímo na
náměstí,“ dodává předseda kulturní
komise Marek Huber.
red, foto Václav Kváča
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
11
MĚSTO A LIDÉ
OBČANÉ SOUMĚSTÍ
JASNĚ VĚDÍ, CO CHTĚJÍ
Hlasování v anketě internetového deníku
novinyprostor.cz poskládalo žebříček investičních
projektů našeho souměstí očima obyvatel.
Překvapivě velký zájem o hlasování
To, že investiční projekty souměstí
patří mezi ostře sledované vlaky,
nám dokázal enormní zájem
čtenářů internetového Prostoru
o hlasování. Jen za prosinec
odhlasovalo 912 unikátních
návštěvníků. V lednu se k nim
přidalo dalších 515.
Výsledky hlasování (% z celkového
počtu hlasů)
1. Stavba kulturního domu: 59 %
(842 hlasů)
2. Rekonstrukce komunikací: 18 %
(257 hlasů)
3. Boleslavská cyklostezka do
Káraného: 14 % (200 hlasů)
4. Rekonstrukce domu č. 98: 9 %
(128 hlasů)
Bude to v našem kulturáku žít
podobně jako tady na obrázku?
Od půlky prosince loňského roku
až do poloviny ledna 2013 měli
návštěvníci portálu novinyprostor.cz
možnost hlasovat pro jeden ze čtyř
možných městských investičních
projektů. Cílem ankety bylo zjistit
náladu mezi spoluobčany a udělat
si lepší obrázek o tom, co občané
v našem souměstí skutečně
postrádají. K hlasování posloužila
anonymní anketa s kontrolou
unikátnosti IP adres.
Tři, dva, jedna...
Anketní nabídka byla stanovena na
základě oficiálních informací města
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
o možných investičních projektech
letošního roku. Těmi jsou boleslavská cyklostezka do Káraného,
rekonstrukce domu č. 98 (Šebestův
dům na Masarykově náměstí
v Brandýse nad Labem), výstavba
kulturního domu a rekonstrukce
komunikací.
STAVEBNÍ ÚŘADE,
SBÍRÁME DŮKAZY
Od loňského léta se věnujeme kauze podivných postupů
vládnoucích na stavebním úřadě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.
V minulém Prostoru jsme po reakci
stavebního úřadu slíbili další vývoj,
a jsme rádi, že jsme pokročili.
Drtivou většinu z celkových 1427
hlasů překvapivě získala výstavba
kulturního domu, což ukázalo
aktuální potřebu veřejnosti. Tento
projekt nechal daleko za sebou
i takový evergreen, jakým je rekonstrukce komunikací. Ta nasbírala
pouze necelou pětinu hlasů.
Fanoušci ve facebookové diskusi
nám však pod jedním z článků
připomenuli, že kultura je jistě pro
naše souměstí důležitá a potřebná,
ale nemělo by se zapomínat na
zdraví, které symbolizuje plně
funkční brandýská nemocnice.
red, foto archiv
případů od čtenářů jsme dostali
hned několik a dva nejzásadnější
jsme obdrželi v posledním týdnu po
uzávěrce, tedy těsně před vydáním
těchto novin. Vzhledem k tomu, že
se ve většině případů jedná o anonymní zprávy, budeme nyní ověřovat
pravdivost údajů a v dalším čísle se
vynasnažíme seznámit vás s aktuální
situací nebo snad již i faktickou
reakcí úřadu. Všem, kdo nám napsali, moc děkujeme, a budeme rádi
za jakékoli další případné důkazy.
Už se to rýsuje
čísle čtenáře, aby nás kontaktovali
a dodali nám další důkazy ve věci
stížností a průkazných pochybení, či
dokonce poškození obyvatel v rámci
stavebního řízení. Konkrétních
Jelikož je stavební úřad v Brandýse
nad Labem-Staré Boleslavi, dle
svého vyjádření, připravený celou
věc řešit, oslovili jsme v minulém
STAVEBNÍ ÚŘAD JE PŘIPRAVEN VĚC
ŘEŠIT, ČTENÁŘI SE S NÁMI DĚLÍ
O SVÉ ZKUŠENOSTI.
12 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
red
MĚSTO A LIDÉ
JÍZDNÉ PODRAŽILO
S novým rokem došlo v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi ke zvýšení ceny jízdného MHD.
U plného jízdného o 3 Kč, u polovičního o 1 Kč.
Rada města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav schválila od
1. ledna 2013 navýšení ceny
jízdného městské dopravy. Starosta
města Ondřej Přenosil nám objasnil,
proč muselo ke zdražení dojít:
„Důvodů je několik, ale hlavními
jsou růst cen pohonných hmot
a všech dalších vstupních nákladů,
změny DPH v posledních letech.
V roce 2008 byla u linky č. 478 roční
ztráta 802 tisíc Kč a pro letošní
rok i po zdražení se předpokládá
ztráta 1,3 mil. korun. Tyto ztráty
(i z dalších linek) musí město hradit
ze svého rozpočtu.”
Kolik nás tedy bude stát cestování
po městě?
Obyčejné jízdné se zvýšilo ze 7 na
10 Kč a poloviční jízdné pro děti
6–15 let ze 4 na 5 Kč. Plná měsíční
Navzdory zdražení bude
MHD ztrátová
jízdenka podražila ze 180 na 200 Kč,
poloviční měsíční jízdenka pro děti
6–15 let stoupla z 90 na 100 Kč.
red, foto archiv
DLUHY SPLÁCÍME
MĚSTO DLUŽÍ
BANKÁM
125 MILIONŮ
KORUN
Úvěry, které si vzalo město na realizaci dvou
projektů, se daří bez problémů splácet.
V současné době dluží město Brandýs
nad Labem-Stará Boleslav bankám
125 milionů korun. Jde o úvěry, které
radnice postupně splácí.
Městě. Jeho původní výše činila
160 milionů korun, dnešní zůstatek
je 100 milionů. „Tento úvěr nás
v účetních výkazech sice zatěžuje,
ale de facto nás nezatěžuje vůbec.
Veškeré splátky včetně úroků totiž
dostáváme od lidí, kteří tam bydlí,”
uvedl starosta Ondřej Přenosil.
Druhý úvěr ve výši 55 milionů korun
Na bydlení a čističku
Radnice si v uplynulých letech vzala
dva úvěry. Jeden byl na výstavbu
nájemních bytů v Zahradním
byl na výstavbu čistírny odpadních
vod. „Půlka ceny čističky byla
hrazena z dotace Státního fondu
životního prostředí, půlku jsme
hradili právě z tohoto úvěru,” dodal
starosta k závazku, který bude
MiD
město splácet ještě tři roky.
NOVINY PROSTOR NA E-MAIL
Chcete dostávat zdarma noviny Prostor do své e-mailové schránky?
Ročník 4 • listopad/prosinec 2012
ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.
Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a středním Polabí
Ročník 4 • září/říjen 2012
ZDARMA, vydává Prostor Media s.r.o.
Dvouměsíčník o životě v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi a středním Polabí
STCEDWEFWEF ERFER
STCEDWEFWEF ERFER
egrgergergergergb 3gNeque cuscia posam, comnis duntorum everfer
ferrovi ducimus dolest, quis exceaquatet omnimus ulpa cor aped quibers
egrgergergergergb 3gNeque cuscia posam, comnis duntorum everfer
ferrovi ducimus dolest, quis exceaquatet omnimus ulpa cor aped quibers
15. prosince si nenechte ujít Ladovy staroÏeské Vánoce
Na duchovní program naváže hudba a zábava
PO ROCE MĚSTO
OVLÁDNOU VÁNOCE
POZVÁNÍ
NA VÁNOČNÍ AKCE
UVNITŘ ČÍSLA
TA NAŠE POUŤ
LETOS JIŽ PODESÁTÉ
28. ZÁŘÍ V 10 HOD.
SLAVNOSTNÍ
POUTNÍ MŠE,
MARIÁNSKÉ
NÁMĚSTÍ
Máte doma čerstvý čtyřnohý přírůstek? Pak jste možná
navštívili první z předvánočních akcí v našem městě.
Národní svatováclavská pouť vypukne v předvečer
Dne české státnosti, tedy 27. září. Opět se máme nač těšit.
„Máme rádi zvíĖata“ je název projektu, který letos probÝhl již pojedenácté. Vzhledem k tomu, že se akce
konala na brandýském zámku první
prosincový den (tedy po uzávÝrce
tohoto Ïísla), nemĬžeme poreferovat
více. Ale vÝĖíme, že jste dorazili vbhojném poÏtu, se vstupenkou vbpodobÝ
nÝjakého toho psího nebo koÏiÏího
pamlsku. Že jste se obdivovali historickému i sportovnímu šermu, taneÏnímu vystoupení i ukázkám drezúry
koní. Že vás uhranula závÝreÏná oh-
Rodinným stĖíbrem by se dala
nazvat tradice, jejíž obnovení letos
uctíváme již podesáté. AbtoÏí se kolem
naší staré dobré Staré Boleslavi,
nejstaršího Ïeského poutního místa.
Národní svatováclavskou pouĢ lze
bez výhrad oznaÏit za nejvýznamnÝjší
duchovní akci vbÎechách. My obÏané
polabského dvojmÝstí máme být
právem naÏ hrdi. VždyĢ odtud
pocházejí odkazy na poÏátky našeho
státu a národního života, odkazy,
které se nám všem pĖíslušníkĬm
06_2012_Prostor_OK.indd 1
nivá show. A že jste si tĖeba nakonec
odnesli domĬ opuštÝné zvíĖátko.
Pokud vás dostihl pĖedvánoÏní shon
a stres, všeho nechte a zavítejte do
Arnoldinovského domu, resp. do
brandýského muzea. PĖipravili pro
vás Îeské lidové Vánoce a s nimi
pĖíjemnou atmosféru, v níž si mĬžete
odpoÏinout i naÏerpat inspiraci.
Kbzakoupení jsou nejrĬznÝjší vánoÏní
dekorace z Ïeských dílen, pĖípadnÝ si
je tam mĬžete sami vyrobit.
Mariánské námÝstí ve Staré Boleslavi
ozdobí v polovinÝ prosince LadĬv
betlém v životní velikosti. Ladovy
staroÏeské Vánoce slibují vedle
vánoÏních trhĬ také ukázky lidových
Ėemesel a chybÝt nebude ani kulturní
program.
Ke zklidnÝní pĖispÝjí i vánoÏní
koncerty, aĢ už ty poĖádané v kapli
brandýského zámku Ïi koncert, jenž
na druhý svátek vánoÏní rozezvuÏí
staroboleslavský chrám Nanebevzetí
Panny Marie.
Milena Doksanská, foto ZMST
25/11/2012 3:41:31 PM
05_2012_Prostor_E.indd 1
tohoto národa pĖipomínají, Ïi by
se mÝly pĖipomínat, zas a znova
absbneutuchající intenzitou.
PrávÝ proto pĖerostla „ta naše pouĢ“
hranice našeho dvojmÝstí a stala se
událostí, o níž vÝdí ve všech koutech
republiky. Slavnostní bohoslužbÝ pod
širým nebem na Mariánském námÝstí
bude pĖedsedat Mons. Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita
moravský.
Národní svatováclavská pouĢ se
letos navíc stává souÏástí projektu
Îeši ve svÝtÝ – oslavy Dne Ïeské
státnosti, a pĖivítá i ty Ïetné poutníky
ze zahraniÏí, kteĖí nÝjakým zpĬsobem
pĖispÝli k šíĖení Ïeských tradic, kultury
a povÝdomí o Ïeském národÝ.
Na své si mĬže pĖijít každý, kdo
na pouĢ zavítá. Vedle duchovního
zamÝĖení je doprovázena také
bohatým kulturním a zábavním
programem, který si mĬžete
vychutnat tĖeba v historickém
centru mÝsta nebo Houštce.
Milena Doksanská, foto archiv
Bezplatné zasílání Prostoru e-mailem
Zadejte Váš e-mail...
Odebírat
16/09/2012 4:24:25 PM
Pak nám zanechte svůj e-mail na www.novinyprostor.cz
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
13
Inzerce
Archiv čísel >
MĚSTO A LIDÉ
VÝLETY DO HISTORIE
V PŘÍŠTÍM ČÍSLE
STŘEDNÍ POLABÍ
ZA TŘICETILETÉ
VÁLKY
STŘEDNÍ POLABÍ NA
PŘELOMU 16. STOLETÍ
Rudolf II. nebyl příliš schopným panovníkem,
ale za jeho vlády vznikaly v Českém království
a v celé římské říši velké umělecké sbírky.
Rudolf II. povýšil Brandýs na
královské komorní město
Z vlády Rudolfa II. (1576–1612) těžili
obyvatelé Čech, protože skutečným
hlavním městem celého soustátí
se stala právě Praha, která v tomto
období zažívala velký kulturní rozkvět.
Stará Boleslav
Na přelomu století došlo k zásadní
přestavbě baziliky svatého Václava.
Přestavby v renesančním duchu
se dočkaly její boční lodě, opatřeny
novou klenbou a vnějšími opěrnými
pilíři. Jižní boční loď byla zakončena
kaplí sv. Pěti bratří s kamennou
křtitelnicí. Roku 1609 mariánská pouť
získává, díky jezuitům, celonárodní
záštitu a je založen kult tzv. Palladia
české země. Úcta k Palladiu byla tak
veliká, že k němu putovaly desetitisíce poutníků, čemuž nestačil malý
kostel Panny Marie a sv. Jiří, a od roku
1613 proto začalo budování raně
barokního kostela Nanebevzetí Panny
Marie, který stavěl italský stavitel
Jacoppo de Vaccani.
14 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
době známa také jako zastávka dostavníků vratislavské pošty a od roku
1615 pošty slezské.
Brandýs nad Labem
Lysá nad Labem
V roce 1581 byl Brandýs povýšen
na komorní město, neboť zámek si
oblíbil císař Rudolf II., který ho dal
vybavit jako své hlavní mimopražské
městské sídlo. Proto jej na přelomu
století rozšiřoval. Stěny zámku byly
postupně pokrývány sgrafitovou
výzdobou. K zámku patřila rozsáhlá
zahrada italského typu s letohrádkem, míčovnou, bohatě zdobenou
balustrádou se sochami a kašnami,
které zásoboval dřevěný vodovod.
Jedním z jeho vývodů byla kamenná
hlava delfína v manýristickém slohu.
Do zahrady se vcházelo krytou chodbou na pilířích, zvanou Rudolfína.
Na přelomu 16. století je Lysá nad
Labem střediskem rozsáhlé lovecké
oblasti Habsburků, kam král se svou
družinou zajížděl za lovem a zábavou.
Mělník
Král Ferdinand I. zastavil v r. 1542 mělnické panství feudálnímu velmoži Zdislavu
Berkovi z Dubé, jenž dal hrad upravit
a velkoryse přestavět. Byla dostavěna
schodišťová hranolová věž přiléhající
k novému severnímu křídlu a opatřená
jehlancovým psaníčkovým sgrafitem
a slunečními hodinami nesoucími latinský nápis znamenající: „Stín ukazuje, kolik je hodin, nepoznáš však podle stínu,
co jsi, dokud nepřijde stín tvé smrti.“
Čelákovice
Pod čelákovickou tvrzí na Labi stál
mlýn, který ke konci 16. století patřil
k největším a technicky nejdokonalejším v Čechách. Ve stejné době byl
prostor kolem kostela Nanebevzetí
Panny Marie, užívaný jako hřbitov,
opevněn vlastní hradební zdí. Bývalý
hřbitov ještě dnes připomínají dva figurální náhrobky z roku 1561 a 1581.
Na přelomu století byly dále položeny
základy městské radnice.
Lázně Toušeň
Koncem 16. století byl toušeňský
přechod přes Labe opatřen mostem
a zámek upraven jako vedlejší rezidence k sídlu Rudolfa II. Na přelomu
let 1606–1607 v toušeňském zámku
sídlil nejvyšší štolba a maršálek
královského dvora v Čechách Adam
mladší z Valdštejna. Toušeň byla v té
Přerov nad Labem
Po roce 1598 došlo k postupnému
rozprodání významné části přerovského panství, jehož zbytek byl připojen
k brandýskému císařskému panství.
Kostelec nad Labem
Město bylo od druhé poloviny 16. století v držení Vančurů z Řehnic a na
Jiřicích, po nich nastoupili Košinové
z Košin a na Kostelci. V roce 1586 byl
Kostelec nad Labem připojen k panství
brandýskému a přestal být městem
věnným. Při bojích mezi Rudolfem II.
a Matyášem bylo v roce 1611 císařské
vojsko rozloženo ve zdejším kraji.
V Kostelci byli ubytováni Valoni, kteří
při odchodu založili požár.
red, zdroj: brandysko.cz, celakovice-mesto.cz,
laznetousen.cz, melnik.cz, mestolysa.cz, kostelecnadlabem.cz, wikipedia.org, foto archiv
HLAVNÍM SÍDLEM MIMO PRAHU SE
PRO CÍSAŘE RUDOLFA II. STAL
BRANDÝSKÝ ZÁMEK.
PROFIL OSOBNOSTI
MĚSTO A LIDÉ
V JINÉM MĚSTĚ BY
SE SNAD ATLETICE
ANI NEVĚNOVAL
Na stadionu v Houštce je svědkem
trhání rekordů
PŮL STOLETÍ
ATLETEM
Jiří Kreuter je vůdčí osobnost místního atletického oddílu Slavoj Stará Boleslav. S atletikou
v našem městě je spojen již přes 50 let.
Narodil se v Praze, ale celý život žije
v Brandýse nad Labem. K atletice
poprvé přičichl ještě jako student
místního gymnázia J. S. Machara,
a to zejména díky profesorovi
tělesné výchovy Františku Šimkovi.
Trenér z povolání
Po skončení studia nástavby
průmyslové školy v Mladé
Boleslavi a povinné vojenské
službě začal v roce 1965 pracovat
v Brandýských strojírnách. Atletiku
měl jen jako zálibu až do r. 1977,
kdy se rozhodl, že se svým
největším životním koníčkem spojí
svoji profesní dráhu. Při zaměstnání
absolvoval Trenérskou školu
specializace atletika při Fakultě
tělesné výchovy a sportu. V roce
1983 přijal místo metodika Českého
atletického svazu (ČAS) a v této
funkci vydržel až do roku 2009.
Návrat do Houštky
Zároveň s tím se i nadále věnoval
atletice v našem městě. Od roku
1991 je předsedou oddílu Slavoj
a v roce 2009 byl zvolen na Valné
hromadě TJ jejím předsedou.
Současně zde léta působí jako
trenér. Rukama mu prošla řada
atletů, z nichž někteří dosáhli
zajímavých výkonů i výsledků na
reprezentační úrovni, především
v mládežnických kategoriích.
Krása místa
Místní atletika je v tuzemsku
z dlouhodobého hlediska velmi
úspěšná a pan Kreuter na
tom má velkou zásluhu.
On sám ale vše skromně přičítá
jiným věcem. Například dlouhé
a slavné historii klubu, nebo týmu
spolupracovníků, kteří jsou schopni
dlouhodobě doplňovat atletické
řady mládeží. A v neposlední
řadě také specifičnosti a kráse
stadionu Houštka. Místní určitě
vědí, že ten je postaven uprostřed
krásné přírody. To je hlavní důvod,
proč jsou na stadionu tak často
překonávány vytrvalostní rekordy.
Stromy totiž poskytují úplně jiné
klima, než mají ostatní stadiony
obehnané paneláky. I kvůli tomu si
pan Kreuter nedovede představit,
že by se atletice věnoval v jakémkoli jiném městě.
Úspěchy
Velkým úspěchem je, že se
družstva dospělých atletů i atletek
dlouhodobě drží v 1. lize, 2. nejvyšší
soutěži v ČR. Není to tak dlouho, co
atletky po tři sezony patřily do extraligy, nejvyšší tuzemské soutěže.
Jako současnou největší osobnost
atl. oddílu pan Kreuter jmenoval
čtvrtkaře Jana Tesaře. Ten byl loni
nominován ČAS na ME dospělých
v Helsinkách. To je něco, co se
v Houštce nestalo od roku 1954.
Nebo koulařka Markéta Červenková,
halová mistryně ČR a účastnice ME
do 23 let v Ostravě v roce 2011. Za
zmínku stojí i talentovaná Nikola
Strachová či kladivář Adam Holeček
a koulař Petr Toman.
„Víte, trenér musí přijít na trénink
s optimistickou náladou. Své osobní
starosti v danou chvíli potlačit a hledat správný motiv, jak se dopracovat k vytouženému výkonnostnímu
cíli. Svým přístupem a postoji musí
přesvědčit svěřence o správnosti
zvoleného tréninkového počínání,“
uzavřel pan Kreuter.
Pavel Folprecht ml.,
foto Václav Kváča
VYCHOVAL ŘADU ATLETŮ, NĚKTEŘÍ
TO DOTÁHLI AŽ DO REPREZENTACE.
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
15
POLABÍ
V KOSTCE VYSVĚDČENÍ ZA 2012
Toušeňské Hromnice
2. února, na svátek Hromnic
neboli Uvedení Páně do chrámu,
bude od 19.00 v kostele sv. Floriána v Lázních Toušeň probíhat
žehnání svíček hromniček. Celé
žehnání bude doprovázeno
vystoupením toušeňského chrámového sboru.
Kostelečtí baráčníci
Sdružená obec baráčníků Kostelec
nad Labem srdečně zve na Valné
hodnotící sezení, které se koná
dne 2. února od 14.00 v restauraci U Přemysla. Na programu je
vzpomínka na zemřelé, uvítání
hostů, zprávy činovníků, zprávy
slídilů účtu, projevy hostů a volné
návrhy.
Brigáda v Lysé
Zámecký zahradník a město Lysá
nad Labem pořádají 16. března
od 9.00 brigádu – probírání
náletového porostu javorů na
svahu západně od kláštera.
Sraz u vrátnice v Zámecké ul.,
pracovní oděv, rukavice a obuv
s sebou. Občerstvení u táboráčku
zajištěno. V případě deště se
brigáda přesouvá na 17. 3.
Přerovské popelnice
Známky na popelnice vydává OÚ
pouze v těchto termínech: 27. 2.
a 6. 3. 8.00–11.30 a 13.00–17.00, 2.
3. a 9. 3. 8.00–12.00. Kdo nebude
mít po 11. 3. vylepenou známku,
tomu popeláři nádobu nevyvezou.
Rok se s rokem sešel a je tu opět leden, tedy měsíc
bilancování. Zeptali jsme se proto starostů polabských měst, jak by zhodnotili rok minulý, co se
městům podařilo a kde vidí zlepšení.
Čelákovice
Čelákovicím se podle starosty
Ing. Josefa Pátka (ODS) podařilo
zahájit nové tradice typu Výroční
ceny, loučení s prázdninami na
náměstí, setkání se sportovci
a další. Z investičních akcí pak
dokončení revitalizace náměstí,
intenzifikace čistírny odpadních
vod a zahájení stavby lávky přes
Labe. Za neúspěch považuje
zejména nekonečné napětí a negativní emoce v rámci zastupitelstva
města. „Jsem však přesvědčen, že
se našim občanům v roce 2012 ve
městě žilo dobře a cítili se tu jako
doma, a to je hlavní,“ doplnil své
vyjádření Pátek.
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
„Pro naše město a život v něm se
vloni udály dvě důležité skutečnosti,“ řekl Prostoru starosta Brandýsa
nad Labem-Staré Boleslavi Ondřej
Přenosil (ODS). „Po 4 letech byly
zprovozněny mosty přes Labe a slavnostně otevřeno zrekonstruované
brandýské náměstí. Tím se život
vrátil do normálních kolejí.“ A co
se nepovedlo? Pokročit v přípravě
rekonstrukce ulice Pražská se Středočeským krajem (tedy majitelem
komunikace). „Doufám, že se nyní
situace zlepší, a práce, po slibném
začátku v polovině roku 2011, budou
obnoveny,“ dodal Přenosil.
Lysá nad Labem
Naši předci
V Městské knihovně Čelákovice se
28. února v 17.30 koná beseda s
novinářkou a spisovatelkou PhDr.
Stanislavou Jarolímkovou na téma
její nové knihy Co nevíte o životě
našich předků.
16 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
JAK POLABSKÉ
RADNICE
HODNOTÍ
UPLYNULÝ ROK
Mgr. Jiří Havelka (ODS), starosta
města Lysá nad Labem považuje za
největší úspěch radnice realizaci
čtyř velkých projektů, a to výstavbu
mateřské školy, intenzifikaci ČOV,
revitalizaci historického centra
města a dobudování kanalizace
ve městě. „Všechny tyto akce
získaly podporu evropských fondů,
u kterých je i větší administrativní
náročnost. Kromě těchto projektů
město realizovalo i spoustu dalších
menších akcí.“
Káraný
Nejdůležitějším úspěchem loňského roku pro starostu obce Káraný
Petra Zatloukala (nez.) je bezesporu výstavba a zahájení provozu
mateřské školky, jež obci již citelně
chyběla. „Bohužel se nepovedlo
zajistit na stavbu nové školky žádnou dotaci, takže jsme velmi těžko
dávali dohromady každou korunu,
abychom dětem zajistili kvalitní vybavení. Naštěstí se našlo i několik
menších nezištných dárců, kteří
školku při rozjezdu podpořili.“
red
CÍL VŠECH AKTIVIT: SPOKOJENÝ
OBČAN.
POLABÍ
VZHŮRU NA POLABSKÝ MASOPUST
Že nemá masopust ve středním Polabí tradici? Ale jděte.
Pokud se chcete osobně přesvědčit o opaku a pobavit nejen
sebe, ale i celou rodinu, nenechte
si ujít masopustní veselí v Přerově nad Labem a v Lysé nad
Labem. Akce probíhají ve dvou po
sobě jdoucích únorových sobotách, takže si můžete i vybírat.
tradičně srocuje v restauraci
Na Hřišti v 8.00 hodin ráno.
Poté se masky přesouvají na
stanoviště Na Plácku v Novém
Přerově, odkud průvod vyráží
v 9.00 hodin, za hudebního doprovodu pana Parízka.
PŘEROV
NAD LABEM 2. 2.
LYSÁ NAD LABEM
9. 2.
ČELÁKOVICE 15. 2.
Masopustní rej v Lysé
Masopust neboli karnevalové
období byla v minulosti doba od
Tří králů do Popeleční středy.
Dnes se jako masopust označuje
zejména masopustní veselí, jež
je doprovázeno hodováním a obřadním průvodem masek, který
obchází s muzikou vesnicí.
Masopustní Přerov
V sobotu 2. února se koná již
7. ročník Masopustního průvodu
obcí. Jako každý rok akci pořádá
místní TJ Sokol Přerov, za značné
spolupráce obyvatel. Průvod se
Masopustní rej startuje v Lysé
nad Labem na Husově náměstí
v sobotu 9. února od 13.00 hodin. Na programu bude domácí
zabijačka, od 14.30 vypukne
průvod masek, který v 15.00
vystřídá taneční vystoupení
dětského souboru Šáteček.
Následovat bude odpoledne
s klauny a akci v 16.00 hodin
uzavře vyhlášení nejpěknější
masky. Na organizaci celé akce
se podílí město Lysá nad Labem,
Městská knihovna, Spolek pro
rozvoj města a Farní charita.
Loňský ročník se vydařil, těšme se
na letošní
Masopustní průvod masek
městem plánuje i ZŠ J. A. Komenského Čelákovice, a to na pátek
15. února od 10.00 hodin.
red, foto archiv Přerov nad Labem
VÝROČNÍ CENA
MĚSTA 2013
Karnevalová sezóna je v plném
proudu
KÁRANSKÉ
KARNEVALY
TJ Jizera Káraný pořádá druhého
března od 20.00 v sále OÚ Nový
Vestec Sportovní karneval na
téma Amerika. K poslechu
a tanci zahraje Evergreen kvartet.
Občerstvení zajištěno. Vstupné
100 Kč. Vstupenky objednávejte
na e-mailu [email protected]
Děti v maskách všeho druhu
si užijí zábavu na Dětském
karnevalu 9. března od 14.00,
taktéž v sále OÚ Nový Vestec.
Vstupné dobrovolné, občerstvení
zajištěno.
red, foto archiv Káraný
Město Čelákovice zahájilo
v loňském roce novou tradici,
udílení Výroční ceny města
Čelákovic. Tato cena, jejíž
umělecké ztvárnění, krásnou
skleněnou plastiku ozdobenou stříbrnou plaketou, navrhl
výtvarník Michal Burda, bude
každoročně 28. října udílena
občanům Čelákovic, kteří svou
prací, činy nebo celoživotním
dílem šířili a šíří dobré jméno
města. Za významný přínos
k rozvoji školství a kultury ve
městě Čelákovice získal Výroční
cenu za rok 2012 pan Bohumír
Hanžlík. Do 31. března můžete
posílat návrhy kandidátů na
letošní ocenění. Návrh musí být
podán písemně na adresu Města
Čelákovice.
red
Trénink naučí víc než se jen bránit
DOKÁŽETE SE
UBRÁNIT?
TJ Sokol Kostelec nad Labem ve
spolupráci s SK karate Dragon
DDM Neratovice pořádá 5. 2.
a 7. 2. od 17.00 v místní sokolovně
nábor nových členů do oddílu
karate. Nábor je určen pro děti od
7 let, mládež i dospělé. Naučíte se
obranné a útočné techniky karate,
sebeobranu, boj se zbraní, zdokonalíte svou fyzickou a psychickou
kondici. Více Ing. František Kocourek, tel. 606 902 650 nebo e-mail
[email protected]
red, foto archiv SK karate Dragon
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
17
POLABÍ
PRODANÁ NEVĚSTA
V TOUŠEŇSKÉ SOKOLOVNĚ
„Potřebujete-li načerpat optimismus v dnešní nepříliš útěšné době, pak sokolská Prodanka působí jako zázračná živá
voda.“ – Helena Havlíková, Operní panorama.
Divadelní soubor při TJ
Sokol Lázně Toušeň uvádí
mimořádné představení lidové
hry se zpěvy a tanci na libreto
Karla Sabiny a s hudbou
Bedřicha Smetany Prodaná
nevěsta. Na jevišti se vystřídá
přes 60 účinkujících ze sokol-
ských souborů z Pyšel, Prahy,
Slatiňan a Lázní Toušeň.
Neotřelé a plné invence
Svérázná adaptace slavné opery,
ušitá na míru sokolským divadelním
spolkům, srší energií, nápady a je
osvěžující. Představení se koná
Svérázné představení srší
energií a osvěží
2. března od 18.00 hodin v toušeňské sokolovně. Vstupenky v ceně
100 Kč pouze na rezervaci a zakoupení předem. Prodej vstupenek od
1. února na Úřadu Lázní Toušeň,
rezervace na e-mailu lubos.jakub@
seznam.cz a tel. 728 404 852.
red, foto archiv DS Pyšely
JEDINEČNÝ IVAN KLÁNSKÝ
Jeho vystoupení bude jedním z vrcholů koncertní
sezóny 2012/2013 v Lysé nad Labem.
Těšte se na 18. březen,
bude to zážitek
Vynikající klavírní virtuos, laureát
řady světových klavírních soutěží,
předseda Společnosti Fryderyka
Chopina a prezident Mezinárodního Chopinova festivalu v Mariánských Lázních, vedoucí katedry klávesových nástrojů hudební fakulty
AMU a profesor na konzervatoři ve
švýcarském Luzernu – to jsou jen
některé z hudebních aktivit pianisty
Ivana Klánského.
Život v hudbě
Znám je také z Kruhů přátel
hudby, kde řadu let aktivně
působí. Na svém kontě má přes
čtyři tisíce koncertů. Z koncertního pódia ho však většinou
znají posluchači v zahraničí, např.
v Německu, Anglii, Švýcarsku,
Francii či Španělsku. Přesto si
ve svém diáři udělá místo i pro
domácí české publikum.
Virtuos v Lysé
V polovině března bude mít tuto
možnost i publikum v Lysé nad
Labem. Koncert Ivana Klánského
se uskuteční 18. března od 19.30
v městském kině. Těšit se můžeme
na průřez hudbou od baroka po
20. století. Zazní hudební velikáni
J. S. Bach, L. van Beethoven, F.
Chopin či L. Janáček. Vstupenky
na koncert v hodnotě 150 Kč jsou
k dispozici v předprodeji v Městské
knihovně Lysá nad Labem.
Jana Bajerová, foto archiv I. K.
KARNEVALOVÁ TOUŠEŇ
Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně Toušeň a TJ Sokol
Lázně Toušeň nám chystají karnevalový únor.
Toušeňský vesmír
Dětské karnevaly
Připravte se na cestu vzdálenými
zákoutími vesmíru, na níž se setkáte
s neohroženými průzkumníky,
děsivými monstry i s neznámou civilizací – startujeme 15. a 16. 2. ve 20.00.
O hudbu se postará Klasickej postup,
chybět nebude bohatá tombola a
divadelní program. Vstupné 129 Kč.
Předprodej na Úřadě Lázní Toušeň.
Nezapomeňte vesmírné masky!
V sobotu 16. února si přijdou na
své děti, připraven je karneval i pro
ně. Dětský karneval je rozdělen na
dvě etapy: 10–12 hodin pro děti
do 3 let a 14–16 hodin pro děti od
3 let. Na programu jsou soutěže
o ceny, tancování v maskách a volba nejlepších masek. Občerstvení
je zajištěno. Vstupné dobrovolné.
18 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
red, foto archiv
Masky nesmírně vesmírné s sebou!
POLABÍ
DOBROVOLNÍK
VZPOMÍNKA
STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2012 J. KOVÁŘÍKA
Ten, kdo navštěvuje v Přerově nad Labem různé akce, může často
potkat „kouzelnou babičku“, jak jsme si ji mezi sebou pojmenovali.
V říjnu loňského roku jsem
se dozvěděla, že Středočeský
kraj vyhlásil soutěž Dobrovolník Středočeského kraje 2012.
Nebylo však vůbec lehké z mnoha
dobrovolníků, kteří v naší obci
působí, vybrat toho jediného.
Pohádková nominace
Nakonec jsem k nominaci zvolila,
po poradě s kulturní komisí, paní
Janu Vojáčkovou, která se aktivně
„Kouzelná babička“
paní Vojáčková (vzadu)
BEZBARIÉROVÁ
LÁVKA
Obci Káraný se podařilo, ve
spolupráci se Středočeským
krajem, získat finance pro stavbu bezbariérového nájezdu na
lávku do Toušeně. „V tuto chvíli
jsou udělané základové patky
a ve výrobním závodě se tvoří
vlastní ocelová konstrukce,”
informoval Prostor v půlce
ledna starosta Káraného Petr
Zatloukal a dodal: „Demontáž
schodiště a montáž nájezdu
proběhne v jednom z únorových víkendů, aby se nenarušil
provoz lidí, jež lávku používají
na cestu do práce nebo školy.”
Dokončení této stavby je
plánováno do 28. 2. 2013.
red
připojila k pořádání Běhů pohádkovým lesem či zámeckou zahradou,
Nocí s Andersenem, Muzejních
nocí a Dožínkových slavností.
Dalším důvodem je, že nadchla
k dobrovolnictví i své dvě dcery a tři
vnučky. Odborná komise složená
ze zástupců Středočeského kraje
a nestátních neziskových organizací
nominaci paní Vojáčkové podpořila
a pozvala ji na slavnostní předání
ceny Dobrovolník Středočeského
kraje 2012 do divadla Lampion
v Kladně.
Budu moc ráda, když všichni dobrovolníci naší obce, a je jich skutečně
mnoho, budou vnímat toto ocenění
i jako své vlastní. Mnoho občanů se
snaží pomoci při obnovování a zachování kulturního a společenského
dění v naší obci. Děkuji, že jim život
v naší obci není lhostejný.
Irena Gregárková, foto archiv PnL
HUDEBNÍCI
STŘEDNÍHO
POLABÍ
Tématem únorové
přednášky Univerzity volného času
v Lysé nad Labem
budou hudebníci
zdejšího kraje.
O tom, že hudební život Polabí byl RNDr. Jan Králík,
CSc.
a stále je velmi
rušný a bohatý, nás přesvědčí
hudební publicista, toušeňský rodák
RNDr. Jan Králík, CSc. Těšit se můžeme na povídání i zvukové ukázky
napříč muzikantskou historií našeho kraje. Přednáška se uskuteční
v úterý 12. února od 17.00 hodin
v prostorách Městské knihovny
Lysá nad Labem. Vstup zdarma.
NA ZIMU
Ještě ani nevyschly
kaluže a již očekávali
jsme příchod ledu.
Snad každý z nás měl připravené
dlouhé bidlo, abychom se mohli
vozit na tabulích ledu. Skoro denně
se některý z nás vykoupal v té
špinavé jarní vodě, která se rozlila
po loukách. Rok co rok rozvodnila
se řeka, že i náš dům se zahrádkou byly zaplaveny. Několikrát
voda i ve světnici, třebaže ta byla
o 1 metr výše než dvůr. Měli jsme
totiž zápraží se šesti schody, tak
jako všichni sousedé bydlící blízko
řeky. Nám klukům dělalo radost,
když lávky, od jednoho domu ku
druhému postavené, mohli jsme
„podvrknout“ tak, že druhý na nich
procházející se vykoupal. Byl z toho
potom výprask. Nám to nijak nevadilo, a druhý den byly lávky znova
podtržené.
Kuličky
Přešla voda a začínaly jarní hry. Prvé
byly kuličky. Šest kusů za jeden krejcar, to byla cena kuliček v krámku.
Kde ale vzít ten krejcar? Kolikrát
bylo mi do breku, když nemohl
jsem hrát a jen „čuměl“, jak jsme
říkali. Však dobrý nápad je lepší než
šesták, říkal můj děda. A ve mně
nápad zrodil se hned, jak kluci hráli
vytloukanou z důlku. Vylítly-li 3–4
kuličky, přišlápla se jedna nebo dvě,
jakoby nic, a už bylo s čím hrát.
Míval jsem někdy štěstí, že jsem
vyhrával, kuličky pak prodával i se
ztrátou, neb dělal jsem konkurenci
a dával podle kursu 8–10 za jeden
krejcar. Ale bylo mi to málo platné.
Večer, když maminka spravovala
kalhoty, krejcárky zmizely. To bratr
Eman na zahradě ve vyhnilém suku
jabloně měl svou skrýš. Kolik let
trvalo, než se na to přišlo.
red
J. Bajerová, foto Martin Fišer
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
19
POLABÍ
POPLATKY ZA ODVOZ
ODPADU 2013
ZPŮSOB
A TERMÍN
SPLATNOSTI
SE LIŠÍ
S novým rokem přišly změny ve výši poplatků za odvoz odpadu.
Pojďme se podívat, jak to bude v našem regionu letos vypadat.
musí platit jednorázově již do
31. března 2013.
Kolik kde za odpad?
Jaká je tedy v polabských městech
a obcích výše poplatku za odpad?
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav:
660 Kč za osobu/rok. Čelákovice:
516 Kč za osobu/rok. Káraný: 700 Kč
Co město, to jiný poplatek za odpady
Nejprve si stručně shrňme, že
poplatek za odvoz odpadu se týká
osob s trvalým pobytem na území
obce či města, cizinců s dlouhodobým pobytem (více než 90 dní)
a majitelů nemovitostí. Platí se na
pokladně místního úřadu, převodem
z účtu, popř. složenkou. Pozor,
někde – např. v Brandýse, Lysé a
Toušeni – složenky nezasílají! Splatnost poplatku se liší. V Čelákovicích
a Přerově n. L. je do 30. června.
V Brandýse lze platit ve dvou stejně
velkých splátkách v termínech do
30. 6. a do 31. 10. V Lysé n. L. platí
občané ve dvou stejně velkých
splátkách do 31. 3. a do 30. 9., ale
majitelé nemovitosti v jedné splátce
do 31. 3. V Kostelci n. L. dvě splátky,
první do 31. března a druhá do 30.
června. V Káraném mají splatnost
do 30. dubna. A v Lázních Toušeň
za osobu/rok, děti mladší 18 let
400 Kč na osobu/rok, senioři nad
60 let 500 Kč na osobu/rok, senioři
nad 80 let 0 Kč. Kostelec nad Labem:
550 Kč na osobu/rok. Lázně Toušeň:
750 Kč na osobu/rok. Lysá nad
Labem: osoby 6 až 70 let 520 Kč
na osobu/rok, majitelé rekreačních
objektů 690 Kč/rok, děti a senioři
430 Kč na osobu/rok. Přerov nad
Labem: 492 Kč na osobu/rok, na děti
mladší 6 let je možno vyřídit si úlevu
ve výši 100 nebo 200 Kč.
red, foto archiv AVE CZ
JEZOVOU LÁVKU V ČELÁKOVICÍCH
NAHRADÍ PŘÍVOZ
Ještě do března 2013 bude možné přejít přes Labe z Čelákovic do Káraného po zdymadlech. V druhé polovině
března je nahradí přívoz.
O tom, že se Povodí Labe, s. p.,
chystá uzavřít přechod přes
zdymadla včetně jezové lávky mezi
Čelákovicemi a Káraným, jsme
informovali v minulých vydáních
Prostoru.
Čelákovic Ing. Josef Pátek v půlce
ledna Prostoru řekl, že město tento
přívoz stále ještě soutěží. „V prvním
CENÍK PŘÍVOZU
Děti do 6 let
Bezpečí přívozu
Termín uzavření zdymadel byl
stanoven na 15. března. Aby lidé
nemuseli v době uzavření zdymadel
využívat pro přechod přes řeku
nebezpečný železniční most,
rozhodlo se město Čelákovice pro
náhradu formou přívozu. Starosta
20 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
0 Kč
Mládež 6–18 let,
senioři nad 65 let,
ZP a ZTP
10 Kč
Dospělí 18–65 let
20 Kč
Kolo, kočárek, pes
Malý motocykl do 50 ccm
5 Kč
20 Kč
Jízdní doba mimo řád – přirážka 100 %
kole byla cena přes jeden milion Kč,
což je výrazně vyšší cena, než jakou
radnice očekávala. Proto budeme
soutěžit znovu, a doufáme, že se
nám podaří cenu snížit.“
Po vodě na druhý břeh
Přívoz by dle informací měl fungovat od 16. března, tedy od prvního
dne po uzavření jezové lávky.
Provozní doba přívozu byla stanovena od 7 do 19 hodin, o prázdninách do 21 hodin. Intervaly jsou
půlhodinové, a je možné se nechat
převést i mimo plavební řád, avšak
se 100% přirážkou. Přívoz bude
fungovat do otevření nové lávky,
což by mělo být v říjnu tohoto
red
roku.
NOVINKY V PROSTORU
PROSTOR JE JIŽ
V 7 MĚSTECH
Od ledna jsme pro čtenáře připravili řadu
novinek, které se týkají jak obsahu tištěného
a elektronického média, tak i samotného rozvoje a expanze do dalších polabských měst.
ještě dvě nová tlačítka. Jedno
umožňuje stažení Prostoru v PDF
formátu do počítače, druhé dovolí
jeho on-line listování.
3. Čtení ještě přehlednější.
Mezi obsahové novinky patří
usnadnění čtení článků. Vždy
na konci článku vám stránky
automaticky vyberou a nabídnou
články podobného zaměření,
Na základě kladných ohlasů
z okolních měst a po dohodě
s jejich vedením distribuujeme
od ledna Prostor na dvě nová
místa. K Brandýsu nad Labem-Staré Boleslavi, Čelákovicím,
Káranému, Lázním Toušeň a Lysé
nad Labem tak přibyla města
Kostelec nad Labem a Přerov
nad Labem. Zároveň máme
v Čelákovicích nové distribuční
místo, a to lékárnu Erika
v Masarykově ulici.
Pohled na architekturu Polabí
Také obsah tištěného Prostoru
narostl. Rozšířili jsme oddíl Polabí,
a zároveň zavedli novou zajímavou rubriku: Polabská architektura očima známého architekta
Jana Límana.
Rozvoj internetového deníku
novinyprostor.cz
Novinyprostor.cz odstartovaly na
konci května 2010, a od té doby
se průměrná měsíční návštěvnost
vyšplhala na 6500 unikátních čtenářů. Abychom udrželi vysokou
úroveň a zároveň nejnovější trendy webové architektury, připravili
jsme následující úpravy:
1. Pošleme Prostor na váš e-mail.
Pokud jste nenašli Prostor ve své
poštovní schránce, může být vždy
alespoň ve vaší schránce e-mailové. A jak na to? Na www.novinyprostor.cz (na hlavní stránce pod
Facebookem) stačí anonymně
vložit svou e-mailovou adresu, na
kterou vám pak redakce Prostoru
bude noviny posílat v elektronické
podobě.
Mapa pokrytí Prostoru
se stále rozšiřuje
PROSTOR
NOVĚ TAKÉ
V PŘEROVĚ N. L.
A KOSTELCI N. L.
a k tomu i případnou facebookovou diskusi.
Chcete s námi spolupracovat?
2. Stáhnout, či raději listovat
elektronickým Prostorem?
Prostor má ve svém elektronickém archivu, kromě zasílání,
Chceme přinášet kvalitní a pestré
informace z našeho regionu, a proto rádi uvítáme v redakčním týmu
nové členy a externí dopisovatele.
Pokud máte zájem o placenou
spolupráci, kontaktujte nás na:
[email protected] red
PROSTOR VOLNĚ K ODBĚRU
Brandýs nad Labem
Infocentrum
Stará Boleslav
Lékárna U Sv. Ludmily
Čelákovice
MÚ a lékárna Erika
Káraný
OÚ
Kostelec nad Labem
Městská knihovna a Tabák HAS
Lázně Toušeň
Úřad městyse
Lysá nad Labem
Městská knihovna
Přerov nad Labem
OÚ, zdravotní středisko, ZŠ/MŠ
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
21
RODINA A SENIOŘI
INVAZE STRAŠIDEL
ZAŽEHNÁNA
Druhou lednovou sobotu nebylo v Brandýse
bezpečno, řádila zde totiž už
poosmé Polabská strašidla.
Akci pořádal přístav vodních
skautů RETRA Brandýs pro více než
230 dětí, které na trase vedoucí historickou částí Brandýsa nad Labem
odvážně plnily strašidelné úkoly.
FOTOREPORT
I VIDEOZÁZNAM
NA NAŠEM WEBU
Katovna a popletená písnička
Tahle akce vyžadovala od dětí
pěknou dávku odvahy
DĚTI POMÁHALY
KATOVI SHODIT
HLAVU ZE
ŠPALKU.
Trasa začínala v brandýském muzeu, kde dostal každý stopař glejt,
kam mu strašidla za splněné úkoly
dávala razítka. Děti se letos setkaly
s muzikantem, kterému před Liduškou pomohly složit popletená slova
písničky. U katovny strašili kati,
těm děti pomáhaly shodit hlavu
ze špalku. A protože špalek hlídal
divoký popravčí pes, musely se do
ní děti trefit míčkem. Na ostrůvku
se proháněly bludičky, ukradly rybáři úlovek, a ten se stopaři snažili
získat nazpět.
Pod mostem a mezi upíry
Pod hlavním mostem bylo potřeba
rozsoudit strašidelné cyklisty
a vybrat jim správnou přilbu
pro bezpečnou jízdu na kole.
Na kamenném mostě čarodějnice předváděla se svou vúdú
panenkou v životní velikosti,
jak se nevyplácí lhaní. Do černé
kuchyně letos přiletěli upíři
a s těmi, kdo se k nim odvážili,
hráli ruletu o život. V případě
prohry bylo jedinou záchranou
sníst kousek česneku, to aby
upíry přešla chuť a nechali hráče
odejít. Na závěr stopaře čekal
v zámecké zahradě obrovský
duch, ale kdo měl rychlé nohy,
ten se bát nemusel.
MICHAL JE PĚKNÉ KVÍTKO!
Pokropte ho vodou, a nikdy nezvadne. Kdo by Michala
nechtěl mít doma v obýváku! A když ne doma, tak
aspoň v brandýském kině, kam v březnu přijede se svým
novým dobrodružstvím.
O kytky je potřeba se starat, to
ví každé dítě. A pokud snad neví,
Michal mu to ukáže. Pod jeho
péčí rozkvete celé jeviště, a to
bez ohledu na počasí a roční období. A protože Michal Nesvadba
dobře ví, co mají květiny rády,
rozesměje a roztančí v různých
rytmech celý sál, děti i kytky. Jeho
představení, to je zkrátka ne-
22 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
přetržitý proud legrace, fantazie
a báječných nápadů.
Co se to ozývá za plotem?
A to ještě nevíte, co se děje za plotem v Michalově zahrádce! Kopretina zpívá, kaktus do všeho mluví,
konev má rýmu a umělá kytka má
z toho všeho obrovskou legraci!
Nevěříte? Tak přijďte 3. března ve
14.00 hodin do brandýského kina,
tam to všechno uvidíte a zažijete
na vlastní oči.
Soutěž o vstupenky
Vstupenky v ceně 169 Kč na
představení Michal je kvítko
můžete zakoupit v předprodeji
v Infocentru Brandýs nad Labem
nebo v Cukrárně u Ulčů ve Staré
Boleslavi. Nezapomeňte také
sledovat naše webové stránky,
v brzké době tam proběhne
soutěž o vstupenky. Třeba štěstí
sedne právě na vás!
red, foto archiv M. N.
RODINA A SENIOŘI
NEJEN PRO NEJMLADŠÍ
Quilling, Jarní prázdniny, Dance tábor
Quilling – Výtvarná dílna s Vlastou seznámí s technikou
využívající proužků papíru, které jsou různě stáčeny.
V ceně je materiál.
Kdy: 9. 2. od 9.30, Cena: 200 Kč, děti 60 Kč, Rezervace: [email protected], tel.: 732 410 323
Kdo se bál víc, matka,
nebo potomek?
Úkoly splnili všichni statečně, na
glejty s nasbíranými razítky dostali
speciální pečeť, která je po celý příští rok ochrání před všemi strašidly,
a ještě si za odměnu odnesli domů
perníkového kostlivce a pohlednici
se strašidly.
Jitka Honzíková, foto Václav Kváča
Jarní prázdniny – V pondělí výtvarná dílna 8.00–12.00, v úterý zimní zoo
8.00–16.00, ve středu turistický výlet po okolí 8.00–16.00, čtvrtek a pátek
dílna s Vlastou 8.00–12.00. Lze se přihlásit i na jednotlivé dny.
Kdy: 25. 2.–1. 3., Cena: Všechny dny 400 Kč, zoo 160 Kč, ostatní 60 Kč
Přihlášky: [email protected], tel.: 732 410 323
Příměstský tábor Dance – Vede Veronika Daňková.
Kdy: 15. 7.–19. 7. pro děti 6–10 let, 22. 7.–26. 7. pro děti 10–15 let.
Cena: 1200 Kč, Přihlášky: [email protected]
Keramika, Tvoření, Sebeobrana,
Výživa, Karneval
Keramika pro dospělé – Keramika pro dospělé se koná
pravidelně 1x za měsíc. Vyrobíme si stojánek na tužky.
Kdy: 4. 2. od 20.00, Cena: 70 Kč/hod., Kde: Zahradnická
Tvoření pro maminky – Malování na textil pro začátečníky
i pokročilé. S sebou světlý textil na malování, ostatní
materiál v ceně.
Kdy: 18. 2. od 20.00, Cena: 120 Kč, Kde: Zahradnická
Sebeobrana – Přednáší Michal Žežulík. Vstup zdarma. Kdy: 20. 2. od 18.00
Rezervace: [email protected], tel.: 773 842 464, Kde: Riegrova
Celý rok teď budou mít
od strašidel pokoj
Výživa dětí, první příkrmy – Přednáší dětská zdravotní sestra a laktační
poradkyně Jana Motlová. Vstup zdarma.
Kdy: 21. 2. od 15.30, Kde: Zahradnická
Karneval – Divadélko – Večerníčkohraní, diskotéka, tombola, vyhlášení
nejlepších masek. Předprodej vstupenek v Matýsku od 25. 2. Masky
k zapůjčení v Matýskově půjčovně kostýmů. Kdy: 10. 3. od 16.00
Cena: 50 Kč/dítě (sourozenec do 1 roku zdarma), dospělí zdarma
Rezervace: [email protected], Kde: jídelna ZŠ Palachova
Tábor, Bazárek, Sobotní školička
Příměstský tábor „hledání pokladů Středočeského kraje“
– Tábor je určen pro děti 6–12 let. Zajištěna celodenní strava
a pití. Program bude pestrý, s výletem do okolí. Na děti
čeká hodně zábavy, poučení i překvapení. Kdy: 25. 2.–1. 3.,
7.30–18.00, Cena: 2500 Kč, Přihlášky: [email protected],
tel.: 605 490 035, Kde: RC Toušeňský Myšák
Bazárek – Jarní bazárek všeho možného pro děti,
s možností ponechání dětí v herně zdarma.
Kdy: 11. 3. 16.00–18.00, Kde: RC Toušeňský Myšák
Michal Nesvadba
v květinové empatii
Sobotní školička – Dopolední hlídání dětí od 2 let. Podrobný program na
jednotlivé soboty naleznete na webových stránkách. Svačinu s sebou, pitný
režim zajištěn. Kdy: so 8.00–12.30, Cena: 200 Kč, Rezervace:
[email protected], tel.: 605 490 035, Kde: RC Toušeňský Myšák
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
23
PTÁTE SEA SENIOŘI
RODINA
RECEPT NA SPOKOJENÉ STÁŘÍ
Na stáří není lék. Jde spíše
o to, jak kvalitní život ve
stáří povedeme.
Z mého pohledu sociálního pracovníka mi přijdou nejsmutnější
osudy seniorů, kteří vedle
vysokého věku mají závažné
zdravotní problémy. Navíc jsou
osamělí, izolovaní, nemají nikoho
v okolí, kdo by jim pomáhal, ačkoli
vzhledem ke své nesoběstačnosti
pomoc potřebují. Nemají peníze
na živobytí, často se potýkají
s dluhy. Se svým osudem jsou
nesmíření, jsou rezignovaní,
zapšklí, bez víry v naději.
Jak se takovému osudu vyhnout?
Je potřeba připravovat se na spokojené stáří daleko dříve, již v produktivním věku. Zde je „jednoduchý“ recept.
Peníze
Myslet na horší časy, kterými důchodový věk je. Spořit si od mládí. Nezatěžovat
se na stáří dluhy a exekucemi. Naučit se hospodařit. Nespoléhat na druhé.
Zdraví
Myslet na své zdraví. Léčit se, dokud máme dost sil. Neodkládat zdravý životní
styl napotom. Dostat pod kontrolu nešvary jako přejídání, nadměrné pití alkoholu, kouření, nepravidelné a nezdravé stravování. Mít dostatek fyzické aktivity
a sportu.
Vztahy
Vybudovat si stabilní rodinu a udržovat teplo rodinného krbu. Pěstovat
přátelské vtahy. Mít zájem o druhé a pomáhat jim. Umět si říci o pomoc.
Aktivita
Naučit se zabavit se i jinak než prací. Umět se starat o své věci. Dokázat dobíjet
energii aktivitou. Umět vydržet sám se sebou.
Víra
PŘÍPRAVA NA
STÁŘÍ JE UMĚNÍ.
NEODKLÁDEJME
JI NA ZÍTŘEK.
Věřit něčemu, co přesahuje nás jako jedince. Mít naději. Umět myslet optimisticky. Uvěřit, že celý náš život měl smysl a stáří je jeho vyvrcholením.
Jak vidíte, dobře zestárnout
je umění. A vedle „osudu“ je
Mgr. Petr Macek, sociální pracovník
OCHUTNÁVALA SE
GUATEMALA
Denní stacionář Vyšší Hrádek, p. s. s., opět otevřel své dveře
veřejnosti, a to při příležitosti třetího tematického dne.
Tentokrát se návštěvníci přenesli,
po Indii a pobaltských státech,
do středoamerické Guatemaly.
Poutavým vyprávěním o svém
měsíc trvajícím putování po části
Latinské Ameriky všechny zaujal
známý místní cestovatel Petr Ulrich, který s sebou měl jak velkou
zásobu krásných fotografií přírody,
Tkaní po indiánsku
24 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
zde velký prostor pro vlastní
zodpovědnost.
památek a obyvatel, tak i několik
videí, jež dokreslovaly tamější život
potomků dávných Mayů.
Památka trvalé krásy
Zpestřením cestopisné přednášky
byla ochutnávka tradičního jídla,
jímž bylo kuře na sladkokyselý
způsob s tropickým ovocem.
Překvapení všem připravila
manželka Petra Ulricha, která
přinesla ze společného putování
dovezený indiánský kolíkový stav,
na němž předvedla zvídavým
návštěvníkům složitý postup
tkaní. „Dlouho jsme přemýšleli,
co si přivézt na památku. Nakonec jsme si řekli, že ideální
bude něco, na čem budeme moci
NA CESTOPISNÁ
POVÍDÁNÍ
SE TĚŠTE
I LETOS
doma dále tvořit,“ podotkla
k suvenýru Iva Ulrichová.
„Denní stacionář ve Staré Boleslavi bude také v roce 2013 pro
veřejnost připravovat cestopisná
povídání z různých koutů světa.
Na přípravách se budou i nadále
podílet uživatelé sociální služby,“
zve místní občany na další akce
vedoucí sociální služby
Markéta Blažíková.
Miroslav Ondra,
Vyšší Hrádek, p. s. s.
PTÁTE SE
SLADKÉ NEBEZPEČÍ
Po přejídání na konci roku přichází čas řešit otázku, co s přebytečnými kily. Problém nadváhy je o to závažnější, že se může
rozvinout v onemocnění cukrovkou.
Cukrovka (diabetes mellitus) je souhrnný název chronických onemocnění
projevujících se zvýšenou hladinou
cukru v krvi (hyperglykemií). Regulaci
hladiny cukru v krvi má na starosti
hormon inzulin. Inzulin umožňuje
vstřebat cukr z krve do buněk, kde je
využíván jako zdroj energie. Bez něj
nemohou naše buňky cukr získávat.
Dva typy cukrovky
Rozlišujeme dva základní typy cukrovky, s podobnými příznaky, ale odlišnými příčinami vzniku. Podstatou diabetu 1. typu je autoimunitní proces, při
kterém organismus zničí vlastní buňky
produkující inzulin. Diabetes 2. typu
je způsoben sníženou citlivostí tkání
těla k inzulinu. Příznakem diabetu je
zvýšená koncentrace glukózy v krvi s
charakteristickými projevy zvýšeného
pocitu žízně, častějšího močení, únavy, poruch vidění či úbytku hmotnosti.
Při diabetu 2. typu se často vyskytují
také zvýšené koncentrace krevních
lipidů a zejména cholesterolu, které
zvyšují riziko onemocnění srdce a cév.
Léčba diabetu spočívá ve snižování
koncentrace cukru v krvi k doporučeným cílovým hodnotám.
PŘI CUKROVCE SE ZVYŠUJE RIZIKO
ONEMOCNĚNÍ SRDCE A CÉV.
PharmDr. Jan Ponec
Stres a nepravidelnost škodí
Diabetes 2. typu většinou vzniká v dospělosti. Hlavními příčinami vzniku
nemoci jsou nevhodný životní styl,
nevhodné či nepravidelné stravování,
nedostatek pohybu a odpočinku,
stres. I vy tedy můžete udělat několik
zásadních kroků pro jeho prevenci.
Především zmírnit problémy spojené
s nadváhou a obezitou. Snížit vysoké
hodnoty tuků ve stravě, pravidelně
jíst, dodržovat pitný režim a omezit
požívání alkoholických nápojů.
PharmDr. Jan Ponec
EXEKUČNÍ ŘÍZENÍ
Dne 1. ledna 2013 nabývá účinnosti novela občanského soudního řádu, exekučního řádu a dalších souvisejících zákonů.
Mgr. Marek Nemeth
toto možné nebylo, a dlužníci často
zneužívali druhého z manželů, aby
nemuseli své dluhy řádně platit.
potřebují pro výkon svého povolání
či pro výdělek.
Ochrana zvířat
Novela přináší několik zásadních
novinek. První z nich je povinnost
věřitele ještě před podáním žaloby
vyzvat dlužníka k dobrovolnému
zaplacení. Pokud by tak věřitel
neučinil, neznamená to sice, že by
se svého práva u soudu nedomohl,
ale soud by mu nepřiznal náhradu
nákladů řízení.
Konec čachrů s účty manželů
Od ledna 2013 může exekutor
obstavit účet druhého manžela
za předpokladu, že manželé mají
společné jmění manželů. Dosud
Dražby, zabavování ŘP
Při dražbě nemovitostí byl zaveden
institut tzv. předražku, tedy pokud
se do 15 dní ode dne konání dražby
najde osoba, která složí minimálně
o 25 % vyšší částku, než vydražitel,
dojde k příklepu nemovitosti této
osobě. Novinkou je i možnost
dražby členských práv v družstvu.
Dále novela zavádí možnost
dražit pohledávky, obchodní
podíly, a možnost exekučně zabavit
řidičský průkaz pro nedoplatek
výživného na nezletilé dítě, s výjimkou těch, kdo řidičské oprávnění
ZÁSADNÍCH NOVINEK V EXEKUČNÍM
ŘÍZENÍ JE HNED NĚKOLIK.
Zavádí se nemožnost exekučně
postihnout zvířata, která tvoří
společnost dlužníku – nikoli však
zvířata hospodářská. Současně je
novinkou i to, že pokud má dlužník
několik dluhů u jednoho věřitele,
dojde ke sloučení exekučního
vymáhání. V praxi to znamená, že
dlužník ušetří na nákladech exekuce.
Povinnosti exekutorů
Exekutor má povinnost vrátit movitou věc neoprávněně zabavenou
třetí osobě na místo, kde došlo
k jejímu zabavení. Exekutor je rovněž
povinen na požádání provést o mobiliární exekuci videozáznam.
Mgr. Marek Nemeth
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
25
KULTURA
VZPOMÍNKA NA
JINDŘICHA MINXE
SKVĚLÝ MUZIKANT,
NA KTERÉHO
NAŠE MĚSTO
NEZAPOMENE
Mezi svátky, dne 28. prosince, nás ve věku 87 let
nečekaně opustil Jindřich Minx, výborný trumpetista
a hudebník.
Milovník jazzu šel vždy svojí cestou
Věřte, že napsat o Jindřichu Minxovi pár slov je nadlidský výkon,
protože do poslední vteřiny žil
naplno, a o jeho hudebním životě
to platí dvojnásob.
Osudový jazz a swing
Jindřich Minx svůj pracovní život
trávil v tehdejších Brandýských
strojírnách a slévárnách, kde se již
na přelomu 50. a 60. let formovala
budoucí generace vynikajících
místních muzikantů. V té době již
v Brandýse a okolí působilo několik
skvělých tanečních orchestrů. To
bylo pro Jindřicha Minxe určitě veliké
štěstí, protože díky tomu mohl naplno uplatnit svůj mimořádný talent
pro jazz, swing a improvizaci. A je
potřeba dodat, že v té době nebylo
zrovna jednoduché tyto obtížné hudební žánry studovat. I s tím si však
Jindřich Minx poradil, takže u něj na
mnoho let zvítězil právě tento žánr.
Život plný hudby
Nejvíce je jeho jméno spjato
s tanečním orchestrem Antonína
Krejcárka, který v našem městě
působil v 60. letech. Jindřich Minx
také postupně spolupracoval
s muzikanty kolem kapelníka Emila Lokaje, jenž v našem souměstí
vedl dechový orchestr. S touto
ČERTOVSKÁ POHÁDKA
NADĚLOVALA
Brandýský Matýsek a divadlo Černý Petr uspořádali
13. ledna v 16.00 hodin v brandýském kině dobročinnou akci pro Lukáška.
Lukášek se z důvodu zdravotního
postižení dorozumívá znakovou
řečí. V poradně doporučili zakoupit Lukáškovi iPad se zvukovým
výstupem, který by mu velmi
pomohl v komunikaci s okolím. Naši Černí Petrové v kině
odehráli oblíbenou Čertovskou
pohádku. Nálada byla výborná,
26 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
peníze se jenom sypaly, takže se
pro Lukáška vybralo celkem
8567 korun.
Poděkování všem
„Moc děkuji zaměstnancům
Matýska, městu Brandýs nad
Labem-Stará Boleslav, ochotnickému divadelnímu spolku Černý
kapelou, kterou později převzal
syn Antonín Lokaj, se Jindřich
Minx ještě do poloviny 90. let
podílel jako muzikant na obnově
kulturního, spolkového a společenského života v celém zdejším
regionu. Parta muzikantů hrála za
každého počasí na pohřbech, masopustech, fotbalových zápasech
a na mnoha spolkových akcích nejenom v Polabí. Od počátku 90. let
tato kapela muzicírovala také na
znovuobnovené Mariánské pouti
ve Staré Boleslavi. Jindřich Minx
se natrvalo zapsal mezi skvělé
muzikanty, na které se v našem
souměstí nikdy nezapomene a na
které se vždy bude vzpomínat
s úsměvem a radostí.
Marek Huber, foto archiv
DO POSLEDNÍ
VTEŘINY ŽIL NAPLNO,
HUDEBNÍ ŽIVOT
NEVYJÍMAJE.
Petr a všem, kdo v rámci adventní a lednové akce na podporu
Lukáška pomohli k získání celkové
částky 34 230 Kč (z toho 20 360 Kč
od dárců, 5303 Kč na vánočním
koncertě a 8567 Kč na lednovém
divadélku),” děkuje od srdce Iva
Filípková z brandýského Matýska
a doplňuje: „Z výtěžku byl pořízen
a na vánočním koncertě již předán
iPad. Po specifikaci nejvhodnějšího
technického řešení bude Lukáškovi
zakoupen software Grid 2, zvukový
výstup, vzdělávací aplikace a kurzy
znakové řeči pro asistentky.
Věříme, že toto je hlubší smysl naší
práce – pomáhat a společnými
silami rozdávat radost.“
Marek Huber
KULTURA
KAM VYRAZIT
Chystané kulturní akce v únoru a březnu
13. 2. František Ringo Čech
Už máš všechno hotový?
Veselé, vtipné, ale i poučné vyprávění
známého herce, scenáristy, komika,
zpěváka, textaře, dramatika, spisovatele,
moderátora, bubeníka, publicisty i politika,
proložené písničkami.
Vstupné: 200 Kč předprodej, 230 Kč na
místě, Čas: 19.30, Místo: KD Čelákovice
Perníkové smyčce válejí
Corvus Quartet, přední hráči na smyčcové
nástroje Komorní filharmonie Pardubice,
zahrají za spoluúčasti prvního klarinetisty
téhož orchestru Jiřího Šlégra Mozartův
Klarinetový kvintet A dur, úpravy filmových
melodií a rockových hitů. Vstupné: 50 Kč,
studenti a mládež 20 Kč, Čas: 19.30
Místo: kaple brandýského zámku
Co na to ochránci zvířat?
Nejtvrdší čajová kapela, nejhlučnější
z tichých a nejostřejší z jemných. V minulosti byly Květy mimo jiné dvakrát oceněny
žánrovou hudební cenou Anděl. V květnu
2011 vydaly své osmé album, nazvané
V čajové konvici.
Vstupné: 100 Kč předprodej, 120 Kč na
místě, Čas: 20.00, Místo: Egzyl Brandýs n. L.
Alternativa v Egzylu
Kuzmich Orchestra tvoří dvě výrazné
postavy české alternativní scény:
kytarista a skladatel Josef Ostřanský
a zpěvačka, cellistka a baskytaristka
Dorota Barová. Koncert pořádá Egzyl
kino klub & Samoděj o. s.
Vstupné: 100 Kč předprodej, 120 Kč na
místě
Čas: 20.00, Místo: Egzyl Brandýs n. L.
SNÍLEK
A PROBUZENEJ
SPÁČ MILAN
DROBNÝ
V rámci aktivit pro seniory se
v Brandýse nad Labem-Staré
Boleslavi uskutečnilo lednové
zastaveníčko s Milanem
Drobným, hvězdou české
pop-music.
14. 2. Od klasiky k rocku
22. 2. Květy
8. 3. Kuzmich Orchestra
Inzerce
14. 3. Zuzana Lapčíková
a Josef Fečo
Zuzanka nezahálí
Uznávaná cimbalistka a zpěvačka Zuzana
Lapčíková tvoří spolu s kontrabasistou
Josefem Fečem empatické, pulsující duo,
které na svých vystoupeních spojuje
osobitým způsobem moravskou lidovou
hudbu s jazzem. Vstupné: 50 Kč, Čas:
19.00, Místo: Městské muzeum Čelákovice
Začínal v Semaforu, dnes
má o čem vyprávět
Každému se při jméně Milan Drobný okamžitě vybaví některý z mnoha evergreenů českého zpěváka,
jehož pěvecká kariéra začala
v divadle Semafor, kde účinkoval
po boku takových hvězd, jako je Jiří
Šlitr, Jiří Suchý a Karel Gott. A právě
začátkem nového roku měli senioři
našeho souměstí možnost na jeho
šlágry nejen zavzpomínat, ale
i poslechnout si je naživo, spolu se
zpěvákovým zábavným vyprávěním
různých perliček ze života. Vše
se odehrálo ve čtvrtek 10. ledna
v kapli brandýského zámku, vládla
dobrá nálada, a tak čas strávený ve
společnosti Milana Drobného všem
přímo uletěl.
V naší fotogalerii na novinyprostor.cz
se můžete přesvědčit o tom, že
atmosféra setkání byla vskutku
plná pohody.
red, foto Václav Kváča
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
27
KULTURA
VÝSTAVY VE
STŘEDNÍM POLABÍ
Řemesla Polabí VI
Výstava prací účastníků výtvarných
kurzů a kroužků domů dětí a dalších
organizací, na téma Přírodní živly.
Vernisáž 2. 2. v 10.00.
Kdy: 2. 2.–16. 2., út–ne 9.00–12.00
a 13.30–17.00
Kde: Městské muzeum Čelákovice
Po stopách
Bedřicha Hrozného
Výstava výtvarných prací žáků ZŠ
B. Hrozného v Lysé nad Labem, na
téma Bedřich Hrozný.
Kdy: 28. 1.–3. 3., út–ne 9.00–12.00
a 12.45–17.00
Kde: Muzeum B. Hrozného Lysá n. L.
Ferda Mravenec (si) hraje
Výstava věnovaná životu a dílu malíře
a spisovatele Ondřeje Sekory.
Kdy: do 3. 3., st–pá 10.00–16.00,
so 10.00–17.00, ne 10.00–15.00
Kde: OMPV Brandýs nad Labem
Modely
Něco pro mužské pokolení. Výstava
modelů parních strojů a letadel.
Kdy: 14. 2.-31. 3., st–pá 10.00–16.00,
so 10.00–17.00, ne 10.00–15.00
Kde: OMPV Brandýs nad Labem
Fotografie
Miroslava Břeského
Výstava čelákovického fotografa.
Vernisáž proběhne 23. 2. od 10.00
v Síni Jana Zacha, účinkují žáci ZUŠ
Jana Zacha Čelákovice.
Kdy: 23. 2.–17. 3., út–ne 9.00–12.00
a 13.30–17.00
Kde: Městské muzeum Čelákovice
28 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
JAROSLAV SVĚCENÝ
V BRANDÝSKÉM KINĚ
Umělecká agentura PET-ART zahájila s městem
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav naši kulturní
sezónu vskutku prvotřídně.
Dne 5. února 2013 v 19 hodin
proběhne v brandýském kině
exkluzivní koncert houslového
mistra Jaroslava Svěceného a Tria
Amadeus. V příjemném prostředí
brandýského kina si budete moci
v podání tohoto skvělého hráče
poslechnout skladby J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, J. N. Hummela
a dalších.
Mistr smyčce
Jaroslav Svěcený patří
k současné špičce českých
houslistů. Je velmi úspěšný
v zahraničí, zejména v USA,
Kanadě. Koncertoval také
v Brazílii, Jordánsku a Saudské
Arábii. Zároveň se mu z houslí
podařilo udělat nástroj, který
si rád poslechne opravdu
každý. Vstupenka na tento
jedinečný koncert stojí pouhých
100 Kč. Noviny Prostor jsou
mediálním partnerem koncertu,
Housle v jeho podání si každý
rád poslechne
těšte se tedy na tradiční soutěž
o vstupenky.
Marek Huber,
foto archiv Jan Svěcený
VEČER PLNÝ POESIE
Knihovna Eduarda Petišky Brandýs nad Labem vás zve
na Valentinský poetický večer autorského čtení současné české poesie. Koná se 15. února od 19.00 hodin.
Valentýn je mužské jméno, které
znamená zdravý, silný (z lat.
valens). Svátek slaví 14. února,
tedy v den, jenž je zároveň Dnem
svatého Valentýna. Anglosaská
tradice jeho oslav dorazila před
více než deseti lety i k nám. Ať
už patříte k příznivcům svátku
lásky a partnerské náklonnosti,
nebo k jeho odpůrcům, vězte, že
hezké chvíle lze prožít kdykoliv,
mnoha způsoby. Například právě
v brandýské knihovně.
Valentýn 2013
Valentinský poetický večer je letos
jubilejní, již desátý. Poslechnout si
můžete verše sedmi autorů: Josefa
Straky, Venduly Eliášové, Pavla Hozy,
Jitky Koreňové, Zbyňka Ludvíka Gordona, Radany Šatánkové a Martina
Petišky. O hudební část večera se
postará písničkářka a kytaristka
Jana Šteflíčková. Tak přijďte. Večer
v příjemné společnosti básníků
a básnířek za to stojí.
red
PROFESIONÁLNÍ PARTNER
V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
• zajištění komplexních služeb v oblasti odpadů
• čištění a údržba komunikací
• údržba veřejné zeleně
• realizace a provoz sběrných dvorů
• správa a údržba veřejného osvětlení
• údržba městských mobiliářů a hřbitovů
AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.
Provozovna Benátky nad Jizerou
Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou
T: +420 326 316 322
F: +420 326 316 406
E: [email protected]
• kontejnerové služby
www.avecz.cz
• poradenská činnost v oblasti odpadového hospodářství
Společnost skupiny AVE Energie AG Umwelt
Profesionální
zelené datacentrum
U VLÍDNÉ MAD ONY
Nově otevřený antikvariát
v ulici F. X. Procházky
s důrazem na zboží
pro širší klientelu.
Pronájem dedikovaných a managed
serverů od 990 Kč měsíčně
Vysoký výkon a dostupnost služeb
Provozní doba:
Brandýs nad Labem
F. X. Procházky 24
tel.: 606 953 851
Y
www.greenhousing.cz
Provoz neomezen.
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
29
Inzerce
Z
Máte otázky? Potom nás kontaktujte:
ujte:
e-mail: [email protected] | tel.:
l 245 006 026
STAROŽITNICTVÍ
V PODZÁMČÍ
tím
NĚ Z
Bezplatná kalkulace
PE
Windows & Linux
C E NÍ
RÁ
UK A V
ÁR
10 % zisku putuje na zelené
elené
projekty
S
O servery se starají profesionální
administrátoři
sle to ku
vo pón
AN
u em
T
U IK
50 kn
V
V
M L A
AD ÍD R
% iha se
O NÉ IÁT
N
Po–Pá 10.00–11.00 a 13.00–17.00
So 8.00–12.00
SPORT
PŮL STOLETÍ
V KOŇSKÉM
SEDLE
Jezdecký klub Stará Boleslav funguje na
Hluchově a již přes
50 let je neodmyslitelnou
součástí našeho
dvojměstí.
Připravkou sportovní kariéra nekončí, ale začíná
PRVNÍ KRŮČKY
PŘÍPRAVKY FALCONU
Sotva opustili mateřskou školu a už válčí
na florbalových hřištích.
Ano, řeč je o přípravce, tedy
nejmladší věkové kategorii
brandýsko-boleslavského
sportovního klubu Floorball Club
Falcon, konkrétně o klucích ve
věku sedm až osm let.
Každý je osobitý a svůj
Nováčci mají za sebou pět
turnajů, a postupně zjišťují,
o čem ten florbal vlastně je.
Někteří jsou rodilí průzkumníci
a pomalu vše okukují. Jiní
jsou zase bojovníci a statečně
se perou s mnohdy o dost
zkušenějšími soupeři. A mezi
nimi se občas najde i takový typ,
kterému jde vše samo od sebe,
jakoby náhodou, a nad ostatními
vyčnívá. To pak je na trenérech,
aby ho drželi nohama pevně
na zemi, protože v přípravce
sportovní kariéra nekončí, ale
začíná!
SEDMI- AŽ
OSMILETÍ KLUCI
JSOU PRO FLORBAL
ZAPÁLENÍ.
30 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
Vždy naplno a s vervou
Žádnému hráči přípravky však
nechybí zápal do hry, kolektivní myšlení, chuť vyhrávat
a zlepšovat se. Na první
pohled je vidět, že florbal
kluky baví. Navíc mají dobrý
kolektiv a obětavé rodiče,
kteří jim vytváří podmínky
pro sportování. Za to jim
patří poděkování. Do této
chvíle odehráli přípravkáři
už zmíněných pět náročných
turnajů a zlepšují se s každým
dalším střídáním. Na prvním
turnaji Falconi startovali pouze
s jedním týmem, a jelikož je
o florbal v Brandýse a Boleslavi velký zájem, tak hned od
druhého turnaje byl přihlášen
i druhý tým. V brzké době
bude pravděpodobně vytvořen
dokonce třetí. Hlavní zásada
Falconu je jasná, do hry chce
zapojit každého svého hráče.
Florbal v našem dvojměstí
prostě jede!
Jakub Ších,
foto archiv FBC Falcon
O současných aktivitách klubu
jsem si povídal s Klárou Voctářovou, která ke klubu neodmyslitelně patří.
Jaký byl rok 2012 pro váš
jezdecký klub?
Myslím, že velice úspěšný. Všechny naplánované závody proběhly
bez problémů a úrazů, a to je
vždy velká úleva.
Povídáme si v lednu, takže co
chystáte v letošním roce?
Kromě běžné činnosti to jsou
hlavně jezdecké závody.
Jejich přesné termíny už jsou
na stránkách klubu
www.jkstaraboleslav.cz.
K zásadním společenským událostem v našem dvojměstí patří
každoroční Cena města. Bude
i letos?
Ano, Cena města je součástí
letních závodů. Letos chystáme
některé změny v této soutěži,
aby se jí mohlo účastnit více
soutěžících.
Antonín Schrott, Oldřich Semerád,
rodina Jandourkova, tvůj otec
Jaroslav Voctář, ty, Kláro, to jsou
jména, která se vybaví každému,
kdo v Houštce zahlédne koně.
V podstatě jsi na Hluchově vyrostla, i proto máš k této krásné
zálibě takový vztah. Jaké máš ty
osobně plány?
Já se věnuji především dětem
a mládeži, tedy průběžné přípravě
SPORT
ROZPIS
ZÁVODŮ NAJDETE
NA STRÁNKÁCH
KLUBU
SPORTOVCI ROKU
Zatímco nejúspěšnější sportovci ČR za rok 2012
byli oceněni již v prosinci, ti z Brandýsa nad
Labem-Staré Boleslavi si museli počkat do ledna.
začínajících jezdců, včetně těch
nejmenších. Některé bych ráda
připravila na zkoušky k získání
jezdecké licence a s tím samozřejmě souvisí jejich účast na
různých závodech. O prázdninách
chci pokračovat s cyklem sportovních soustředění, loni velmi
dobře hodnoceným dětmi i jejich
rodiči. A máme v plánu rozvíjet
spolupráci s jízdárnami v okolí,
jako je Staroboleslavský dvůr,
Mnozí z oceněných se v anketě umístili vůbec poprvé
Čtvrtý ročník ankety Sportovec
roku se na brandýském zámku
konal 16. ledna.
Ušlechtilost a elegance
popisek nepotřebují
kam se budeme s našimi koňmi
brzy stěhovat, nebo jízdárna ve
Dřísech. Je toho víc, ale znáš to...
dávejme si reálné cíle.
Marek Huber,
foto Václav Kváča
Rodí se další talenty
V minulosti ceny umístěným předával např. Ondřej Synek či starosta města Ondřej Přenosil, letos se
čestné role zhostil několikanásobný olympionik Jaroslav Volf. Většina
oceněných se v anketě umístila
poprvé, a to je jen dobře. Znamená
to, že naše město neustále chrlí
nové sportovní talenty.
V kategorii nejlepší dívka skončila
třetí Tereza Glauschová z veslařského klubu KV Kondor, druhé
místo si vybojovala Andrea Valsová ze šermířského klubu Houštka
a nejvýše na bednu se postavila
skokanka do výšky z atletického
Slavoje Pavla Cabrnochová.
I u chlapců zvítězil atlet, konkrétně kladivář a koulař Adam
Holeček, za ním se umístil šermíř
Jiří Ploner. Tomu dýchala na záda
ZE SPORTOVCE
ROKU SE STÁVÁ
DOBRÁ TRADICE.
MÁ Z ČEHO
VYBÍRAT.
další nová tvář: Jakub Duchoslav
z florbalového klubu Falcon, mimo
jiné vítěz kanadského bodování ve
II. lize kadetů.
Kolektivy a nově i dospělí
Do nejlepších kolektivů se oproti
minulému roku vešly veslařky se
svou párovou čtyřkou dorostenek.
Druhé místo braly nejmladší minižákyně basketbalového BK Brandýs a zlato dokázali z loňského
stříbra přetavit brandýští šermíři.
Nově se vyhlašovala také smíšená
kategorie dospělých jednotlivců
a kategorie dospělých kolektivů.
První zmiňovanou zaslouženě
ovládl čtvrtkař Jan Tesař, účastník
loňského ME v atletice v Helsinkách. Zbylá dvě místa patřila
ženám, atletce Červenkové a šermířce Ďáskové.
V kolektivech dospělých dominovaly stejné sportovní kluby jako
u mládeže: ženy z BK Brandýs,
atletky Slavoje a na úplný top vystoupal dvojskif mužů z KV Kondor.
Nejen za svůj dlouholetý přínos
místnímu basketbalu se nejlepším
trenérem stal Jiří Zeman.
Pavel Folprecht ml.,
foto Václav Kváča
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
31
ARCHITEKTURA
ARCHITEKTURA
V PROSTORU
Architektura ve všech svých podobách kráčela a kráčí
evropským prostorem, nevyhnula se ani našemu
regionu. Nebude jistě na škodu věnovat jí prostor
i v Prostoru.
Povíme si, jak se která doba
podepsala a nadále podepisuje
na vizáži našeho dvojměstí a jeho
okolích měst a obcí, co naši
předkové a my stavíme krásného
a co se nám příliš nepovedlo.
Nemělo by to být poučování,
ale vlídný vhled do občas
opomíjeného řemesla nazývaného
architektura. Ostatně, ve staré
řečtině je původ slova architektura odvozen od slova tesař
(arcitektón). A tak jako tesařina
má svá pravidla a fortele, má je
i architektura.
Prostor v architektuře
Už během školní docházky jsme
se dovídali o starém Baby-
lonu, Egyptě, o Aztécích, Incích
a dalších. Tyto kultury neměly na
vzhled Brandýsa, a dokonce ani
Staré Boleslavi žádný prokazatelný vliv. Jinak je to však se
starými Řeky a Římany! Ti už
nás ovlivňovali proklatě moc.
A o to právě jde. Měli bychom
vědět, co kolem nás je a s čím
žijeme. Obklopují nás slohy
různých období. Románský sloh,
gotika, renesance, baroko, rokoko,
klasicismus, empír, eklektismus,
secese a další... ale o tom později.
Zdálo by se, že dnes žijeme
v době bezslohové, leč není tomu
tak, i když je asi třeba slovo „sloh“
nahradit slovy „to teď frčí“, to je
teď „in“, apod.
DOBROU ARCHITEKTURU NEZARUČÍ
ŽÁDNÝ ZÁKON, NÝBRŽ ČLOVĚK
A JEHO CITLIVÉ VNÍMÁNÍ OKOLÍ.
Harmonie starého s novým
32 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
SERIÁL NA
POKRAČOVÁNÍ
ČTĚTE V PŘÍŠTÍCH
ČÍSLECH
PROSTORU
Architektura v regionu
Naší ambicí je soustředit se na
současnost architektury v našem
regionu, na to, čeho bychom si
měli vážit, na co bychom neměli
dát dopustit, ale také čeho bychom se neměli dopouštět. A to
nejen na jednotlivých stavbách,
nýbrž i na urbanismu města, tedy
obecně na našem vpravdě živém
prostředí.
Tvořivá mysl člověka
Jsme si vědomi neblahé skutečnosti, že řada lidí si, do jisté
míry oprávněně, říká: „Já si na
svém pozemku a za své peníze
mohu postavit to, co se líbí mně.
Budu zde žít, tak nevím co mi
má kdo radit nebo poroučet.“
Toto citlivé téma se táhne historií
jako červená nit, a jakmile lidstvo
vymyslelo stát, začalo se řešit.
A to formou regulace stavění
pomocí předpisů nebo ekonomických pák. Staří Řekové měli
dimenze a proporce chrámů
předem nadekretované, největší
český urbanista císař Karel IV. budoval Nové Město pražské podle
naprosto jasných regulačních
podmínek, stavební zákony jsou
dnes absolutní nezbytností ve
všech vyspělých civilizacích. Ale
– jak už to bývá – zákon je zákon,
a život si mnohdy jde jinými stezkami. Elegantní, krásnou a k okolí
citlivou architekturu a špičkový
urbanismus žádný zákon zaručit
nemůže, rozhodující je individuální lidská mysl.
Proto chápejme tento cyklus
jako skromný pokus ovlivnit naše
mysli, aby se ubíraly směrem ke
vnímání harmonického prostředí,
ve kterém by se dobře žilo.
Ing. arch. Jan Líman,
foto Václav Kváča
LABUŽNÍK
HODNOCENÍ
PROSTŘEDÍ
typ rodinného domu, neútulné
•••••
NABÍDKA
zajímavá paleta pokrmů, každý si
určitě vybere
Náš odchod doprovázely
rozporuplné pocity
NEZÁVISLÝ TEST
UTAJENÉHO
LABUŽNÍKA
FINANCUJE
REDAKCE
•••••
KVALITA JÍDLA
porce odpovídají gramáži, maso
šťavnaté, nápaditě upravené
KVALITNÍ
•••••
JÍDLO NA ČEKANOU
OBSLUHA A SERVIS
Našemu verdiktu neunikla staroboleslavská
restaurace Steak House Medium RARE.
Na podnik, který otevřel před
necelým rokem ve Staré Boleslavi
v ulici Na Písku, byly velmi rozporuplné reakce. Někdo jej nemohl
vynachválit, jiný řekl, že už ho
vícekrát nenavštíví.
Rozporuplné entrée
Parkovat můžete přímo před restaurací, míst je tam dost. Vstup
do restaurace nás vedl přes zapáchající kanál a skrze venkovní
chodbu, takže jsme měli pocit,
jako bychom se dostali k někomu
do obýváku. Hlavní místnost
s barem je prostorná, ideální
pro pořádání větších akcí. Další,
menší místnost má vzhled bez
nápadu. V krbu namísto plápolajícího ohně byla stará televize
a výzdoba celkově působila jako
společenská místnost horské
chaty osmdesátých let. Je v ní
však dětský koutek se stolečkem,
což rodiče přicházející s dětmi
můžou ocenit. Restaurace je celá
nekuřácká.
Náladu odnesl čas
Jídelní lístek je dle typového
očekávání restaurace steak house velmi dobrý, nechybí v něm
ryby a na první pohled zajímavé
speciality. Gratinované žampiony s modrým sýrem a sušenou
šunkou jako předkrm neoslnily,
ale ani neurazily. Překvapila nás
však délka čekání, 25 minut po
objednávce je na předkrm moc.
To, co následovalo, už bylo příliš.
Mezi předkrmem a hlavním
jídlem uběhla téměř hodina, a to
i po opakované urgenci! Chyba
sice byla uznána, ovšem sleva či
nějaká satisfakce nenásledovaly.
Škoda, rump steak po anglicku
se sázeným vejcem a slaninou,
objednaný jako medium, byl
velice chutný, přesně propečený,
a domácí tatarka k hranolkám
byla znamenitá. Rozporuplné
pocity – to jsou asi nejvýstižněji
popsané emoce, které nás doprovázely cestou z restaurace.
obsluha ochotná, rychlost přípravy
pokrmů v kuchyni absolutně
nedostatečná
•••••
CENA/VÝKON
ceny odpovídají kvalitě, času
strávenému bez talíře již nikoli
•••••
HYGIENA
interiér čistý, na tolik míst málo
toalet
•••••
VERDIKT
Dlouhé čekání vše zkazilo, bez něj
by hodnocení bylo o dost vyšší.
•••••
red, foto archiv
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
33
KŘÍŽOVKA
KŘÍŽOVKA O CENY
Je to už dávno, kdy jednoho
dne beze stopy zmizel starší
bratr Sáry Finchové a celou její
rodinu tato tragédie hluboce
zasáhla. Sáře je nyní něco přes
dvacet a bydlí s matkou, která
své chmury zahání alkoholem
a pokojíček svého syna udržuje
v někdejším stavu jako jakousi
podivnou svatyni. Sára učí na
zdejší škole, a jednoho dne zase
někdo zmizí… Pokud si chcete
přečíst napínavý thriller z irského
prostředí, pošlete nám správné
znění tajenky společně se svou
adresou a telefonním číslem.
Knihu vydalo nakladatelství Argo.
ODPOVĚDI POSÍLEJTE DO 4. 3. 2013 NA ADRESU
KŘÍŽOVKA NOVINY PROSTOR, WOLKEROVA 603,
250 01, BRANDÝS NAD LABEM. K ADRESE
UVEĎTE VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO.
34 • leden/únor • 2013 • PROSTOR •
Výherce minulé křížovky:
Helena Křivánková, Čelákovice
• Účetnictví mzdy a daně
• Správa nemovitostí 129 Kč/byt
• Daňová přiznání DPFO za 1 490 Kč
• Zakládání firem od 14 900 Kč
StartUp CZ, s. r. o. | Hynek Homolka | Havlíčkova 333 | Stará Boleslav
tel. 312 315 417 | [email protected] | www.startupcz.com
PŮJČOVNA
PŮJČO
O VN
N A • SKISERVI
SKISERVIS
I S • SKIBAZAR
S KIBA
A ZAR
R
PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP ZA NÍZKÉ CENY!
Sychrova 1318 • Stará Boleslav • tel.: +420 603 526 216
s k i s e r v i s n e d ve d . c z
vé
o
d
o
h
,
, vc
Okna ové dveře
s
a tera ahrady vohliník
z
e
zimní ík I Dřevo I Dř
ZIMNÍ AKCE
více na webu
Animo Bohemia, s. r. o.
F. X. Procházky 30 I 250 01 Brandýs nad Labem
Info linka: 810 888 810 I E-mail: [email protected]
Inzerce
Hlin
Plast I
Společnost s 15 letou tradicí působící po celé ČR.
Komplexní realizace od projektu po montáž a servis.
Poradenství, cenové nabídky a zaměření zdarma.
Veškeré příslušenství a doplňkové služby.
Kvalitní záruční a pozáruční servis.
• PROSTOR • 2013 • leden/únor •
35
Rezidence Nad pramenem
splní vaše očekávání
Společnost KEGA INVEST, a. s., pro vás připravuje developerský projekt Rezidence Nad pramenem
ve Staré Boleslavi, jenž se nachází pouhých 15 minut jízdy autem z centra Prahy.
Základní myšlenkou projektu je nabídnout vám nadstandardní prostředí
s dostatkem soukromí a klidu v samostatně stojících rodinných domech
se zahrádkou, vlastním dětským hřištěm, mateřskou školkou
a parkem pro rezidenty.
Rezidence Nad pramenem představuje bydlení v klidné lokalitě naproti
golfovému hřišti v blízkosti Proboštských jezer a přitom s vlastní
občanskou vybaveností a možností bohatého sportovního vyžití.
Projekt je koncipován jako soubor 89 zasíťovaných stavebních
pozemků s výměrou od 480 m2 do 1245 m2.
Rezidence navíc počítá s výstavbou prodejny potravin, restaurace
s kavárnou, mateřské školky s dětským hřištěm, ordinace
zdravotnického zařízení s lékárnou a fitness umístěných
na náměstíčku společně se zastávkou autobusu.
volné
prodané
rezervované
Vyberte si z následujících variant a staňte se součástí nového rezidenčního projektu:
• Stavební pozemek zasíťovaný
• Stavební pozemek zasíťovaný + základová deska rodinného domu
• Stavební pozemek zasíťovaný + rodinný dům (jeden z 20 typů)
Inzerce
pozemky od 750 000 Kč vč IS
Pro více informací kontaktujte:
Martin Kadeřábek | [email protected]
728 •103 200
• PROSTOR • 2013| •tel.:
leden/únor
36
Download

prostor - Novinyprostor.cz