černá azurová purpurová žlutá
Ročník
Roãník 12
16
č.
5/2008
ã. 4/
2012
Manažeři kritizují,
ohl
m
c
ale jsou optimisté 2Co si nta. šine
Současná společenská atmosféra, charakterizovaná úpadkem morálky, v důsledku toho
lhostejností a ignorancí lidí, a také dopady
špatně řízeného státu, byrokracie a korupce
jsou tím, co tuzemským manažerům nejvíc
odebírá jejich energii. Zároveň ale valná většina z nich věří, že se situace v České republice do budoucna změní. Vyplynulo to z nedávno prezentované sondy mezi finalisty
19. ročníku soutěže Manažer roku.
„Manažeři nejsou spokojeni s nízkou úrovní
řízení státu. Právem, protože oni jsou stabilizujícím faktorem této země a vytvářejí hodnoty. Jsou sebevědomí, spoléhají především
sami na sebe a na týmovou práci,“ řekl
Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu
a dopravy ČR, který je spolu s Konfederací
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů
ČR a Českou manažerskou asociací (ČMA)
vyhlašovatelem soutěže.
Na rozdíl od předchozích let, kdy se manažeři museli vypořádávat s tlakem na produktivitu a snižování nákladů, nyní se největší
část z nich soustřeďuje na kladné hospodářské výsledky a posun podniků na špici v oboru, na budování kvalitních a motivovaných
pracovních týmů. Za klíčový faktor úspěchu
v loňském roce považují schopnost rychle
a účinně se přizpůsobit novým podmínkám.
Že jim tato vlastnost nechybí, to ostatně potvrdilo i dřívější šetření Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE, podle
něhož se právě díky flexibilitě našich manažerů podařilo české ekonomice v rámci zemí
EU nejlépe vypořádat s dopady krize let 2008
a 2009, podobně jako v případě Němců,
Rakušanů a Dánů.
V oblasti motivace zaměstnanců kladou naši
manažeři velký důraz na osobní příklad, zejména na pracovitost, slušné jednání a týmovost, a také na povzbuzování iniciativy zaměstnanců. Jen menší část z nich, sotva čtvrtina, upřednostňuje finanční odměnu jako
hlavní způsob motivace.
(sp)
Rodinný podnik
.
ěru
v
ů
d
ČR má deset milionů „akcionářů“, musejí ji řídit odborníci
cejí lou ou
a
r
v v
k
a celkově mé podnikatelské aktivity
stry r s Pa zident
a
l
pod větším drobnohledem médií, saK ovo pre
mozřejmě, že se nás nyní snaží poh ou, vé
z
o
R kov stro
škodit víc lidí než před mým loňs kla
ským vystoupením. Ale protože jsem
u
ř
B dní
přesvědčen, že jsme se v podnikání
o
nedopustili ničeho nekalého, musím
Nár iace.
jen trpělivě lidi, a novináře zvlášť,
c
přesvědčovat o správnosti svých poaso
…
stojů a poctivosti v podnikání.
,
o
zlat v ČR
o
Čeho zatím iniciativa ANO 2011
n
ech paliva vé
dosáhla a kam bude směřovat?
š
v
í
s
o
K iniciativě se přihlásilo k dnešnímu
Nen m o bi však i
dni 19 tisíc lidí, dalších sedm a půl
e
tisíce nás podporuje na Facebooku,
Záj , mají
nyní dokončujeme naše regionální
e
struktury a připravujeme se na přerod
rost rce.
občanského sdružení na politické
ů
p
.
ci
hnutí. Zároveň jsme zveřejnili praod
u
k
e
covní teze ANO 2011 a dál pokračuv ex
jeme na jejich zpřesňování či konkrem
tizování některých programových téit dů
p
mat. Taky se potkáváme se sympatiu
o
k
zanty napříč republikou a hledáme
k
a
J
í
vhodné kandidáty do senátních von
vá
leb, které mají být takovou „psychoá
l
ě
,
d xy“
logickou zkouškou“ před volbami
z
v
é í „se í
parlamentními.
k
s
v en ezn
o
ň
Uč nás n u koh
Nenahrává vašim snahám současný stav ve vládní koalici a byl bysu
m
ž
u
u oho
te pro předčasné volby?
m
V předčasné volby moc nevěřím.
o
p y?
Tahle vládnoucí garnitura, a Věci ved
řejné zvlášť, se bude svých křesel drfon
žet do poslední chvíle.
3
5
7
8
9
í
ridn
b
y
–h
00h
2
T
us C k.
Lex amíne
j
ben
pším
e
l
j
e ne
d
u
b
?
Kdo ažerem
man
ČR
:
)
I
F k (A y a vý
e
ž
a
l Bl sti věd nciál.
i
m
Ka obla ý pote
v
má u velk
m
zku
á
htěn
c
e
n
ái
n
ě
t
Ch asa.
biom
12
Pilíř exportu ČR 15
Automobilový průmysl produkuje víc než
20 % celkového objemu výroby ČR a významně se podílí také na českém exportu. Ten
roce 2010 dosáhl hodnoty 555,7 mld. Kč, což
představuje 22,09 % celkového vývozu České
republiky. Vloni zaznamenala produkce silničních vozidel historický rekord – víc než
milion osobních automobilů. ČR je 5. největším evropským výrobcem osobních vozů
(po Německu, Francii, Španělsku a Velké
Británii) a 2. největším na světě v přepočtu na
počet obyvatel (101,8 ks/1000 obyvatel/rok),
hned za Slovenskem (101,9).
(m)
Témata měsíce: Automobilový
průmysl / Letecký
průmysl
/ Leasingmajetku
a fleet management
Konkurenceschopnost
/ Odpady
/ Ochrana
a dat
oli
dov
TOP a družstva
Dvojice českých výrobních družstev získala
ocenění v soutěži 100 nejobdivovanějších firem ČR 2012. Sdružení CZECH TOP 100
nedávno vyhlásilo výsledky 14. ročníku prestižního žebříčku. Dřevozpracující družstvo
Lukavec obsadilo v kategorii „Dřevozpracující, papírenský a polygrafický průmysl, vydavatelská činnost“ třetí místo. Náš svého
druhu největší exportér ročně prodá do zahraničí nábytkářské díly za víc než miliardu korun. Podnik s padesátiletou tradicí spolupracuje například i se švédským obchodním řetězcem IKEA. Vánoční ozdoby, DUV – družstvo
ze Dvora Králové nad Labem skončilo na
4. příčce v kategorii „Průmysl skla, keramiky,
porcelánu a stavebních hmot“. Podnik patří mezi největší tuzemské výrobce a vývozce vánočních ozdob. Oba subjekty jsou členy Svazu českých a moravských výrobních družstev. (vd)
Informace pro
management
/ náklad
výtisků
/ www.podnikatel-info.cz
Informace
protoptop
management
firem16 000
/ cílená
distribuce
/ www.epod.cz
20
Nikdy nechodí kolem horké kaše, říká, co si myslí.
A pěkně zostra, bez vytáček a planých slov. Je mu
jedno, zda svými řečnickými náboji střílí do pravé
či levé části politického
spektra. Majitel holdingu
Agrofert a třetí nejbohatší
občan ČR Andrej Babiš
založil loni iniciativu ANO
2011 (Akce nespokojených
občanů) a v rozhovoru
pro list Podnikatel tvrdí:
„Česká republika je rodinný podnik, do kterého si deset milionů akcionářů volí
představenstvo, tedy parlament a vládu. A podle toho
se všichni musíme chovat.“
Pane Babiši, vaše loňské veřejné
vystoupení proti korupci a poměrům v nejvyšších patrech české
politiky a byznysu vzbudilo poměrně velký ohlas. Šlo spíš o intuitivní reakci na vývoj situace, nebo
o promyšlený tah?
Rozhodně nešlo o žádný promyšlený tah. Na korupci, rozkrádání státních prostředků a na kmotry včetně Romana Janouška jsem upozorňoval už v listopadu 2010, ale reakce politiků i médií byla nulová.
Loni na podzim mě naštval pan prezident, když tvrdil, že tu žádná výjimečná korupce není, že by chtěl
nejprve vidět „tvrdá data“. Proti tomu jsem se ohradil a tentokrát média
zareagovala. Dostal jsem tisíce spontánních reakcí a bylo mi jasné, že
musím něco udělat. Tak vznikla v říjnu 2011 iniciativa ANO 2011.
Zmínil jste se, že vás podporují
i významní podnikatelé, ale většinou se k tomu nechtějí přihlásit
veřejně; z obav před pomstou
státních struktur. Nemyslíte, že
pokud by se vám je podařilo přesvědčit o opaku, že by vaše úsilí
mělo daleko větší váhu a šanci na
úspěch?
Podnikatelé se k podpoře iniciativy
hlásí a chtějí konkrétně pomoci.
I jim je ale jasné, že se proti mně
a proti ANO 2011 povede tvrdá mediální kampaň, což nakonec dokazuje i ta bulvární ze začátku tohoto měsíce. Samozřejmě, že ne každý o takovou publicitu stojí. Konkrétní návrhy na spolupráci máme na stole.
A co dnes říkají pánové Jančura,
Bakala, Kellner? Že je tu korupce
horší než v Rusku!
Tvrdíte, že i český stát řídí gorily,
že tu působí dobudovaná síť politicko-ekonomické mafie, že „lobbista“ Janoušek je zločinec atd.
Sdílejí s vámi tyto názory i další lidé z velkého byznysu, nebo vám
tato konstatování činí potíže a třeba i brzdí byznys?
Myslím, že každý, kdo zná zákulisí
byznysu v České republice, se mnou
musí souhlasit. I proto je podpora
našemu projektu ze strany podnikatelů velká, i když zatím ne mediálně.
Samozřejmě, že jsou teď Agrofert
Sázíte na parlamentní cestu prosazení změn v činnosti státu a fungování české společnosti. Považujete
to za jediný demokratický způsob
řešení současných problémů a jak
se díváte na snahy typu Holešovská
výzva?
Ano, tvrdíme, že změna systému
může nastat teprve poté, kdy v demokratických parlamentních volbách jasně zvítězí lidé a subjekty,
kterým nejde jen o jejich vlastní prospěch, a to ať už finanční nebo kariérní. Správu naší země musejí do rukou dostat odborníci, kteří začnou
problémy, jichž je tu víc než dost,
opravdu řešit. Holešovská výzva
udělala chvilkový humbuk a její subjekty se mezi sebou pohádaly. Tyhle
pokusy sice vypovídají hodně o stavu společnosti, ale výsledný efekt je
velmi malý.
Jakou má podle vás ANO 2011
šanci na úspěch v parlamentních
volbách?
Jsme na začátku, budujeme struktury,
jezdíme po regionech, vysvětlujeme,
vytváříme program. Něco možná napoví volby do Senátu. Opravdu ale
záleží pouze na voličích, jestli budou
chtít pokračovat v marazmu současných politických stran, nebo zda vyzkouší jiný projekt, který má fungovat spíš jako krizový management
a z tohoto marazmu zemi vyvést.
Kdyby došlo k pádu vlády, tedy
k předčasným volbám, bude vaše
sdružení schopné se jich zúčastnit a máte už jasno o volebním
týmu, kandidátce, v tom, koho
obecně chcete oslovit, aby se ztotožnil s vašimi představami?
Dokončení na str. 2
ãerná azurová purpurová Ïlutá
2 /duben/ 2 0 1 2
Aktuality
Cestovní ruch hrál i loni nezastupitelnou roli v domácí spotřebě obyvatel
Co si našinec mohl dovolit
Telegraficky
Autotrh stagnuje
V zemích EU-27 a EFTA
(Norsko, Island a Švýcarsko)
bylo v 1. čtvrtletí t. r. poprvé
registrováno 3 427 677 osobních automobilů, což je o 7,28 %
méně než ve stejném období
roku 2011. V členských zemích unie byl pokles dokonce
o 7,72 %, což je pod úrovní zatím prodejně nejslabšího roku
2009, kdy bylo nově registrováno „jen“ 3 362 099 vozů.
Na čtyřech největších evropských trzích (registrace za
1. čtvrtletí 2012 nad 400 000 ks),
tj. v Německu, Itálii, ve Francie
a Velké Británie, došlo k celkovému poklesu prvních registrací
o 9,34 %. Německý trh však vzrostl o 1,34 % a britský o 0,94 %,
naopak italský klesl o 20,95 %
a francouzský o 21,57 %.
(m)
Vydává: PROFIL Brno, s. r. o.
Redakce a administrace:
Rosická 1, 602 00 Brno
tel./fax: 543 210 224–225
e-mail: redakce@podnikatel-info.cz
www.epod.cz
Redakce:
Petr Ihm (šéfredaktor)
Miloš Vávrů (zástupce šéfredaktora)
Obchodní oddělení:
Vlasta Piskačová, Tomáš Kovalčík,
Markéta Machanová,
Lucie Hrabálková,
Lucie Podsedníková
Redakční rada listu Podnikatel:
Ing. Petr Dolina, Svaz českých
a moravských výrobních družstev
• Ing. Petr Ihm • Zdeněk Kubín
(předseda), Hospodářská komora
České republiky • Ing. Jiří Kyncl,
Sdružení automobilového průmyslu
• PhDr. Milan Mostýn, Svaz průmyslu a dopravy ČR • Ing. Robert
Toman, Kompass Czech Republic
s.r.o. • Ing. Pavel Tunkl, Svaz
dovozců automobilů • Ing. Irena
Vlčková, Svaz obchodu
a cestovního ruchu ČR
Typografická koncepce:
Vítězslav Švalbach
Grafická úprava:
Martin Kudláček
Tisk:
CTP tisk, spol. s r. o.
Heršpická 6, 639 00 Brno
Distribuce:
5P agency, s. r. o.
U Sýpky 555, 664 61 Rajhradice
.
Placená prezentace
Podávání novinových zásilek
povoleno Českou poštou, s. p.,
OZJM Ředitelství v Brně
č.j. P/2 – 1241/98, ze dne 5. 3. 1998
ISSN 1211–815x • MK ČR E 7717
Uzávěrka tohoto čísla: 18. 4. 2012
Tištěný a distribuovaný náklad
ověřuje ABC ČR, člen IF ABC.
Nevyžádané rukopisy se nevracejí.
Cestovní ruch je zpravidla
sledován a hodnocen podle
počtu příjezdů zahraničních
hostů a jejich ekonomického
přínosu pro hostitelskou
zemi. Má však také značný
význam pro životní úroveň
obyvatel v souvislosti s jejich vlastní spotřebou prostřednictvím domácího a výjezdového cestovního ruchu.
Nachází tak po výdajové stránce
své místo především ve spotřebě
domácností, projevuje se v obvyklé struktuře výdajů v rodinných
účtech (např. ve výdajích na stravování a ubytování, na dopravu,
na rekreaci apod.). Český statistický úřad důsledně a soustavně
vede statistiku cestovního ruchu
v souladu se zavedenými mezinárodními požadavky na sledovaná
kriteria, a poskytuje též žádoucí
přehledy o domácím a výjezdovém cestovním ruchu. Za minulý
rok 2011 je vydal na svých webových stránkách koncem 1. čtvrtletí t. r. Domácí cestovní ruch představuje turistiku rezidentů v domácím prostředí (tedy v našem
případě v ČR), výjezdový cestovní ruch turistiku realizovanou rezidenty do zahraničí.
Pro celkovou představu lze z národních účtů ČR podle ČSÚ uvést, že
v roce 2011 vynaložili rezidenti ČR
(v kontextu se spotřebou domácností) v zahraničí na výjezdový
cestovní ruch přes 40 mld. Kč, zatímco nerezidenti přijíždějící do
ČR u nás utratili asi třikrát víc. Tato
relace má samozřejmě pro naši zemi pozitivní odraz v HDP i v platební bilanci, na druhé straně ale
ukazuje i to, co si mohou naši lidé
v zahraničí „dovolit“, resp. kolik na
své cestování v cizině vydali.
Delší cesty byly hlavně dovolené
Statistika nám umožňuje nahlédnout
do domácího a výjezdového CR
mnohem detailněji – a jsou to v mnohém zajímavé údaje. Především je
třeba vycházet z toho, že se v zájmu přehlednosti člení na delší cesty (4 a víc přenocování) a kratší cesty
(1–3 přenocování) a kromě toho zahrnuje zvlášť i služební cesty.
Povšimněme si nejprve delších
cest, které mají především podobu
dovolených a delšího trávení volného času. Statistika ukazuje, že
za rok 2011 jich rezidenti uskutečnili asi 11,5 mil., z toho bylo 63 %
v tuzemsku a 37 % do zahraničí,
víc než polovina z obou (55 %) se
konala ve 3. čtvrtletí. Zajímavé je,
že se jich účastnilo o 3 p. b.víc žen
než mužů.
Jelikož se statistika (prováděná
výběrově v domácnostech a propočítávaná na celou populaci) účastníků táže i na účel cesty, můžeme
konstatovat, že podstatnou část
(75 %) delších cest věnovali rezidenti právě dovoleným a rekreaci
ve volném čase, zbytek pak návštěvám příbuzných a známých
a spíš jen ojediněle zdravotním pobytům. Asi 45 % delších cest trávili účastníci v hromadných ubytovacích zařízeních, pětina ve vlastních
zařízeních a zbývající část u příbuzných a známých či jinak. Pro dvě
třetiny cest použili automobil, pro
13 % autobus, stejně tak letadlo
a jen pro 6 % vlak.
Cestovní kanceláře a agentury zabezpečovaly jen asi pětinu delších
cest (vesměs zahraničních), zatímco ostatní si účastníci organizovali
individuálně. Průměrné výdaje na
jednu delší cestu po ČR v roce
2011 činily 2800 Kč, na cestu do
zahraničí 11 500 Kč. Průměrný
počet přenocování u delších cest
po ČR byl 7,0 noci, u cest do zahraničí 7,7 noci.
Rodinný podnik
Dokončení ze str. 1
Jak jsem už říkal, k předčasným volbám podle mě nedojde. I tak na ně
budeme připraveni. Registrace hnutí
by se měla uskutečnit do konce května, krajské a okresní struktury pomalu začínají dávat dohromady předběžné kandidátky. Nejtěžší bude samozřejmě najít těch 350 spolehlivých lidí, kteří budou kandidovat do
sněmovny. Ale nejde mi o to, aby se
někdo ztotožňoval s „Babišovými
představami“. My s ANO 2011 nabízíme prostor a prostředky pro to,
aby zde byla vytvořena jasná, čitelná
alternativa dnešním politickým stranám, které jednoznačně selhaly. Je to
nabídka a uvidíme, jak na ni lidé
a subjekty, kteří chtějí měnit naši zemi k lepšímu, zareagují.
Od začátku svých veřejných vystoupení jste tvrdil, že by stát měl
být řízen jako firma. V nedávném
rozhovoru pro Českou pozici jste
to upřesnil: jako rodinný podnik.
V čem vidíte rozdíl?
Já tvrdím, že Agrofert pracuje právě
na principu rodinného podniku. K rodinnému podniku máte přece jen jiný
vztah, než k firmě, do které vás někdo
najme jako zaměstnance. Říkáme, že
Česká republika je rodinný podnik,
do kterého si deset milionů akcionářů
volí představenstvo, tedy parlament
a vládu. Kdybychom s vámi jako akcionáři měli podíl v podniku, který by
řídila dnešní vláda, tak bychom ji
okamžitě odvolali pro neschopnost,
protože bychom nechtěli, aby „naši
rodinnou firmu“ přivedla „zu grunt“.
A navíc: ve státě, stejně jako v rodině,
jsou lidé schopnější a méně schopní,
zdraví a nemocní. A ti zdraví, schopní
by se měli umět postarat i o ty nemocné nebo méně schopné. Solidarita
v rodině je velká, měla by být i ve státě. Pomoc jednoho druhému v rodině
je taky velká. Proto mluvím o řízení
státu jako o rodinné firmě.
Řekl jste také, že by se v tomto státě dalo „najít“ nejméně 200 miliard korun ročně, a nebylo by třeba zvyšovat daně z příjmů, ani
DPH. Jak byste to udělal?
Začali bychom opravdu vybírat daně, zaměřili se na daňové úniky.
Nastavili bychom jasná pravidla výběrových řízení, která by byla vypisována elektronicky. Transparentní
musí být vlastnictví firem, které se
těchto výběrových řízení účastní.
Některé zakázky jsou přitom vypisovány zcela zbytečně – nebo si někdo kromě Pavla Béma a Romana
Janouška opravdu myslel, že v Praze
bude olympiáda? Pokud se ve veřejném sektoru investuje 600 miliard
korun ročně do zakázek, tak tvrdím,
že při profesionálním řízení státu
a dalších institucí můžeme časem
minimálně třetinu ušetřit.
Podle statistik společnosti ČEKIA
přemístilo vloni do některého z tzv.
daňových rájů (Panama, Kypr,
Panenské ostrovy ad.) své sídlo
328 českých firem. Celkově jich tam
prý je už 11 750. O čem to svědčí?
Na jedné straně to svědčí o tom, že
v téhle džungli už někteří lidé podnikat nechtějí, to mluvím o těch
slušných. Na druhé straně si zde
stát nedokáže zajistit, aby ten, kdo
podniká v Česku, platil v Česku ta-
Kratší cesty patřily víkendům
Pro víkendovou rekreaci a krátkodobé cestování jsou důležité statisticky sledované kratší cesty
(s 1–3 přenocováními). V roce
2011 se jich uskutečnilo 22,5 mil.,
z toho bylo 95 % po ČR a 5 % do
zahraničí. Byly rozloženy do všech
čtvrtletí roku. Na rekreaci a volný
čas z nich připadlo asi 53 %, ostatní byly návštěvy příbuzných, známých apod. Převážná část těchto
cest se realizuje ve vlastních nebo
spřízněných zařízeních, jen malá
část (asi 10 %) v hromadných ubytovacích zařízeních. Velká většina
(asi 85 %) byla vykonána automobilem, necelých 10 % autobusem,
zbytek ostatními dopravními prostředky. Organizují si je zpravidla
účastníci sami a jen ojediněle k tomu využívají služeb cestovních
kanceláří nebo agentur.
Při posuzování údajů o kratších
cestách musíme brát v úvahu, že
jsou v mnohém opakované (za stejným účelem, na stejné místo a touké daně. A to je mnohem tragičtější. Řešit se musí oboje: jak vylepšit
podmínky pro slušné podnikatele,
tak zamezit tunelům z Česka do
offshorových firem.
Jak by bylo tedy možné tyto „úniky“ omezit?
Takovou věc bych řešil jako prioritu. Nechal bych si zjistit, které
firmy zde podnikají a odvádějí daně do zahraničí. Jejich majitele
bych vyzval, aby začali platit daně
v Česku. Ty poctivé bych se snažil
přesvědčit k návratu tím, že pro ně
vylepšíme podmínky u nás, na nepoctivé bych poslal kontroly a jejich seznam zveřejnil na internetu,
kde by byly popsány jako firmy
s nejasnou strukturou.
Děkujeme za rozhovor.
Redakce
Foto: archiv
též dopravou). Průměrný výdaj na
jednu kratší cestu po ČR dosáhl
v roce 2011 asi 780 Kč, na cestu do
zahraničí 3300 Kč.
Statistika domácího a výjezdového
cestovního ruchu českých rezidentů
je natolik komplexní, že vedle delších a kratších cest zahrnuje též cesty
služební, pokud jsou spojeny s alespoň jedním přenocováním. Loni se
celkově přes meziroční (zřejmě ekonomikou vyvolaný) pokles uskutečnilo 1,8 mil. služebních cest, z toho
633 tis. do zahraničí. Průměr přenocování při nich dosáhl 2,6, při cestách jen do zahraničí 3,9. Výdaje na
jednu služební cestu po ČR byly
2620 Kč, do zahraničí 9860 Kč.
Na jeden novinový článek je to hodně čísel. Šlo však o to ukázat, co vše
nám zatím ne tak frekventovaná statistika domácího a výjezdového
cestovního ruchu (jako důležitá
součást spotřeby) poskytuje, a že také motivuje k hlubším analýzám.
Ladislav Šípek
Foto: Turism-Review.cz
Andrej Babiš (57)
Narodil se v hlavní městě
Slovenska, vystudoval gymnázium a VŠE v Bratislavě, kde promoval v roce 1978 s červeným
diplomem. V roce 1989 během
Listopadové revoluce působil
v Maroku, v roce 1993 stál
u zrodu Agrofertu. „Mým hlavním majetkem je 28 listinných
akcií reprezentujících 100 %
základního jmění Agrofertu
a nedisponuji miliardovými
částkami v hotovosti,“ píše
o sobě ve svém životopisu.
Podle české mutace časopisu
Forbes, který uveřejňuje žebříček nejbohatších lidí světa, má
Andrej Babiš jmění ve výši 1,4
mld. USD, je třetím občanem
ČR v tomto pořadí za Petrem
Kellnerem a Zdeňkem Bakalou
a letos mu patří 913. místo.
Kresba: Lubomír Vaněk
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
3
Konkurenceschopnost
Klastry vracejí důvěru
„Spolupracujte!“ je krátké poselství Pavly Břuskové, prezidentky Národní klastrové asociace
Ne vždy musejí firmy stejného či podobného zaměření z téhož regionu mezi sebou „válčit“ až do úmoru.
Možná to na první pohled
vypadá divně, ale pro tyto
subjekty může být naopak
prospěšná spolupráce.
Proto prezidentka Národní
klastrové asociace Pavla
Břusková nabádá: „Spolupracujte mezi sebou!“
a v exkluzivním rozhovoru
pro list Podnikatel roli
klastrů vysvětluje.
PaedDr. Pavla Břusková.
Můžete pojem klastr nějak definovat?
Přestože se v češtině slovo klastr skloňuje ve všech sedmi pádech už od roku 2002, nejde o zcela jednoduchou
záležitost. „Star cluster“ je česky
hvězdokupa, takže pod souslovím
„industrial cluster“ si můžeme představit seskupení firem a nejrůznějších
souvisejících organizací v určité oborové, mezioborové či vynořující se
(emerging) specializaci. Těchto teritoriálních uskupení a jejich potenciálu
si všiml americký ekonom Michael
Porter na začátku 90. let minulého
století a od té doby se koncepce klastrů rozvíjí na celém světě. Popsal ten
úžasný jev, že když se někde nějaký
obor rozvine, je to dáno specifikem
daného místa, faktory výhodnosti pro
konkrétní obor, jeho zdroji, lidmi, infrastrukturou. To všechno plodí další
„externality“ – výhody ze sdílení
těchto specifik a kapitálu, především
toho lidského. Klastry jsou základem
neopakovatelné a nenapodobitelné
konkurenční výhody určitého místa.
Jak se dá jejich vznik iniciovat?
Klastry nejde uměle vytvořit, ale je
možné je odhalovat a zajistit podmínky, aby prosperovaly. To se děje
formou řízené – facilitované spolupráce všech zúčastněných subjektů,
tj. firem, ale i veřejných a akademických institucí, a to už hovoříme
o klastrové iniciativě, kde iniciátorem může být kraj, univerzita, konzultační firma nebo některý z vedou-
cích podniků v oboru. Tam, kde dojde k poznání, že spolupráce v klastru je víc než izolace, dovede facilitátor zainteresované aktéry až k založení klastrové organizace, tedy
sdružení či družstva, které potom
pod vedením manažera klastru realizuje společné projekty, hlavně se zaměřením na inovace, spolupráci
s univerzitou ve výzkumu a vývoji
a internacionalizaci. O tom všem je
klastrový slogan „Firmy se spojují
lokálně, aby rostly globálně.“
Jak se klastrovým formacím daří
v českém ekonomickém prostředí?
Nebylo lehké v roce 2003, kdy
z první studie o klastrech v ČR zaměřené na Moravskoslezský kraj vyplynulo strojírenství jako prioritní
obor, předstoupit před manažery firem (ba ani je svolat) a říct jim, bylo
by pro vás dobré, kdybyste spolupracovali a společně řešili problémy, na
jejichž zvládnutí nikdo z vás samostatně nemá potřebnou kapacitu. Na
to musel přijet do Ostravy tehdejší
ministr průmyslu a obchodu, uspořádala se konference, o zkušenosti se
podělili zahraniční konzultanti a zaselo se semínko, z kterého pak vzešla první česká klastrová organizace
– Moravskoslezský strojírenský klastr. Nedůvěra mezi manažery firem
a neochota spolupracovat kvůli obavám o zneužití obchodních informací byla silná a stále se projevuje.
Ta nedůvěra a neochota se dá při
pohledu zvenčí pochopit. Jaké argumenty tedy mají firmy přesvědčit, aby se spojovaly v klastrech?
Přínosem klastrů je, že umožňují
společně řešit překážky, které brání
růstu konkurenceschopnosti a s nimiž může pomoci právě veřejná sféra či výzkum a školy. Konkurenti
nadále soutěží mezi sebou, ale porostou rychleji, když v zásadních
problémech potáhnou za jeden provaz (vznikl už termín co-opetition –
spolupráce v prostředí konkurence).
Např. vybudují v klastrové organizaci takové laboratoře, které umožní
dosahovat vyšší kvality. Zabezpečí si
z univerzit a odborných škol přísun
kvalifikovaných lidí, jež pro svůj
rozvoj potřebují. Vytvoří si takové
mosty na zahraniční trhy, které jsou
pro jejich strategické plány optimální. Sáhnou si společně na zakázky,
jaké by samostatně nikdy nemohli
získat. Spolupráce v klastru tak přispívá k všeobecnému růstu konkurenceschopnosti nejen zúčastněných
firem, ale celého regionu, který se
stává atraktivním pro zahraniční investory, protože má jasnou specializaci a strategii. V ideálním případě
se na zahraničního investora „nečeká“, ale klastr si aktivně hledá vhodného partnera k zaplnění identifikované mezery ve svém hodnotovém
řetězci, na niž už sám technologicky
a kapitálově nestačí.
V jakých oblastech se dá klastrování nejvíc využívat, a které naopak pro ně nejsou vhodné?
Nedá se předem říct, že by některé
oblasti nebyly pro klastry vhodné.
Jde vždy jen o to, zda v daném místě
je, či není kritická míra firem, lidí,
znalostí, společných zájmů a vůle
k spolupráci v klastru. U nových, tzv.
vynořujících se oborů, může jít o nevelké lokální ohnisko – výzkumné
pracoviště, tým lidí, kteří přicházejí
s novými tématy a oslovují nové cílové skupiny. V důsledku jejich vývojové činnosti mohou vzniknout
tzv. spinn-off firmy, které jsou výsledkem tolik žádoucího procesu komercializace výzkumu a vývoje. Zde
sehrávají velkou roli partneři z veřejného sektoru – kraje, obce, agentury,
a to zřizováním podpůrného prostředí vědecko-technologických parků či
inkubátorů a počátečního kapitálu
(seed fondy).
Jsou klastry užitečné i pro mimoprůmyslové obory?
Zatím v ČR nejsou rozvinuty klastry
ve službách a v jiném než zpracovatelském průmyslu, což je bohužel
dáno i zaměřením podpory klastrů
z Operačního programu Podnikání
a inovace. Z 50 klastrových organizací si jich na dotace z MPO, resp.
z CzechInvestu, „sáhlo“ přes třicet.
První klastrovou organizací ve službách je KLACR – klastr cestovního
ruchu v Ostravě. Tyto klastry v nově
akcentovaných odvětvích, jako jsou
kreativní průmysly, ale i zdravotní
a sociální služby či zemědělská výroba, nemají v ČR oporu v žádném
ze současných národních programů.
Klastrům u nás dlužíme zastřešující
národní meziresortní orgán, který by
pokryl všechna odvětví, i přesun
kompetencí pro počáteční fázi rozvoje klastrů na kraje. Tyto poznatky
a náměty jsou mimochodem také
předmětem výzkumného projektu
z programu OMEGA Technologické
agentury ČR nazvaného „Klastrové
politiky ČR a jejích regionů pro globální konkurenceschopnost a udrži-
telný růst“, jehož řešitelem je Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity T. Bati ve Zlíně. Výstupem
výzkumu budou certifikované metodiky, které pomohou krajům vytvářet
pro rozvoj klastrů podpůrné podmínky a na národní úrovni podporovat
klastry, jež splňují evropská kritéria
pro klastrovou excelenci.
Jakými ekonomickými argumenty lze klastrování vyjádřit?
Firmy se mohou ptát, jaké ekonomické přínosy pro ně bude členství
v klastru (myslím v klastrové organizaci) mít, tvůrci zase na to, jak efektivně klastr funguje a zda něco přináší regionu. U první roviny je základním a prokázaným argumentem
úspora z rozsahu a sdílení nákladů.
Firmy mohou v klastru nejrůznějším
způsobem snižovat své náklady při
společném nákupu služeb a zboží,
při financování výzkumu a vývoje,
marketingu a svém zviditelnění i získání mezinárodních kontaktů. To už
jsou i kvalitativní přínosy, které nelze vždy vyjádřit čísly. Při spolupráci
v klastru je to ale samozřejmě stejné
jako v každém vztahu – přijímání
a dávání jde ruku v ruce. Zapojení
členové klastru musejí dofinancovávat větší projekty ze svého, stejně jako umět svými členskými příspěvky
udržet klastrovou organizaci v dobré,
výkonné kondici. V některých projektech je také třeba počítat s dlouhodobou návratností, zvlášť při investicích do lidských zdrojů. Mimořádně důležitou roli hraje osobnost
manažera klastru, jeho integrační role jako neúnavného a důvěryhodného iniciátora rozvojové spolupráce.
Přesto, existuje nějaká měřitelná
hodnota efektivity klastrů?
Způsob hodnocení klastrů z hlediska
jejich ekonomické efektivity se hledá. V evropských zemích se provádí
měření výkonnosti klastrů, měření
výkonnosti a kvality managementu
klastru, benchmarking klastrů, vyhodnocování dopadů na region
apod. Tato praxe je v ČR spíš ojedinělá a je rovněž předmětem zmíněného grantu UTB ve Zlíně.
Jakými nástroji hodlá pomáhat
efektivnímu rozvoji klastrů Evropská komise?
O aktivitách Evropské komise ve
prospěch klastrů by se daly napsat
už celé publikace. Důležitá je však
nejen strategická podpora klastrů
jako důležitých nástrojů zvyšování
konkurenceschopnosti EU a doporučení členským zemím, která z jejich iniciativ vyplývají, ale i významný posun od kvantity ke kvalitě klastrů, kvalitě jejich managementu a dalšího růstu k dosažení
tzv. klastrové excelence. Pro tento
cíl zřídila EK speciální projekt –
Evropskou iniciativu pro klastrovou excelenci, která měla za úkol
vytvořit metodiku pro identifikaci
silných evropských klastrů, sestavení měřitelných kritérií a vytvoření marketingové značky pro
klastry excelence. Výsledky tohoto tříletého projektu byly nyní prezentovány na Evropské klastrové
konferenci ve Vídni.
Mohou klastry „překročit hranice“? Může se tato spolupráce týkat i dvou regionů, oddělených
státní hranicí, byť v schengenském prostoru?
Na podporu klastrů se zaměřuje
7. rámcový program VaV a program Evropské územní spolupráce.
Ten zahrnuje projekty přeshraniční,
středoevropské nebo meziregionální (Interreg) umožňující financovat
i obory, které v ČR v dotačním systému nejsou zahrnuty. Tak vzniká
ve Zlínském kraji klastr kreativních
průmyslů ve spolupráci s Trenčínským krajem jako přeshraniční česko-slovenský projekt. V řadě projektů spolufinancovaných z operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa (OP Central)
jsou řešena například témata vzdělávání manažerů klastrů, optimalizace klastrů a internacionalizace.
Velkým a strategickým projektem
je CluStrat, rovněž financovaný
z OP Central, který má pomoci klastrům otevřít se inovačním, vynořujícím se oborům ve třech tematických oblastech – aktivní stárnutí,
zelená ekonomika a udržitelná mobilita. Partneři za ČR, tj. Národní
klastrová asociace a Karlovarská
agentura rozvoje podnikání společně s Karlovarským krajem, budou
prezentovat výsledky mapování vynořujících se oborů na národních
fórech, a přispějí tak k utváření nových klastrových koncepcí.
Firmy, které se prostřednictvím členství v klastrové organizaci do evropských projektů zapojují, dostávají
nové impulzy formou účasti na seminářích a workshopech umožňujících získat nové informace a navázat
mezinárodní kontakty, podílet se na
dalším rozvoji vlastního klastru či na
vytvoření nového meziklastrového
projektového týmu. Jan Hrabálek
www.nca.cz
černá azurová purpurová žlutá
4 /du ben /2 012
H o s p o d á fi s k á p o l i t i k a
Má ministr financí Kalousek nedostatek informací, nebo odvahy?
Kdo se bojí snížit daň
Index důvěry
Index důvěry českých firem
se od září 2011 snížil o 39 b.
(na 64). Klesající trend
zaznamenaný v březnu
a září 2011 tedy podle celosvětového Indexu důvěry
firem zveřejněného společností Regus dál pokračuje.
Počet českých společností, které
zaznamenaly nárůst obratu, se snížil. Ve srovnání s obdobím před
šesti měsíci jejich podíl klesl
z 39 na 15 %. Společností dosahujících nárůstu zisků je také méně
(15 % místo 17). Firmy jsou si vědomy, že pokud se chtějí dopracovat k udržitelnému růstu, potřebují
mít náklady pod kontrolou. České
podniky identifikovaly jako hlavní
zdroj problémů během recese náklady na nepotřebné kancelářské
prostory (51 % dotázaných) a neflexibilní marže placené prodejcům, distributorům a marketérům
(51 %). Mezi nástroje, pomocí kterých mohou společnosti nejvíc
ušetřit, aniž by přitom omezovaly
šance na další rozvoj, patří kratší
zásobovací řetězec (53 %) a možnost širšího využívání pracovníků
na částečný úvazek (38 %) i na
volné noze (36 %). Firmy uvádějí,
že k zlepšení budoucí obchodní
stability tak, aby ji bylo možné
využít jako platformu pro rozvoj,
by nejvíc přispěly flexibilnější
pracovní podmínky pro zaměstnance (49 %) a širší portfolio zákazníků (45 %). Z globálního pohledu je Index důvěry firem nižší
spíš u malých firem (107 b.) než
u velkých (124).
(mv)
Vláda opětovně odmítla navrhované snížení spotřební
daně z nafty, což zdůvodnila
obavami z propadu příjmů
státního rozpočtu a údajnými rozpory s Manchesterskou dohodou, která unijní
státy zavazuje, že nebudou
na výkyvy cen ropy reagovat změnou daňových sazeb.
Zdá se tedy, že ministru financí Miroslavu Kalouskovi, zodpovědnému za vládní
stanovisko, chybí nejen odvaha, ale i řada informací.
V roce 2010 přinesl tzv. Janotův balíček, podporovaný i dnešním ministrem Kalouskem, neprozřetelné
zvýšení spotřební daně. Učinil tak
přes jasné varování mnoha odborníků z řad ekonomů, distributorů pohonných hmot i dopravců, že nedojde k posílení příjmu státního rozpočtu, ale naopak k jeho propadu snížením tankovací turistiky, omezením
tuzemského čerpání tranzitujících
vozidel, a především velkých spotřebitelů z řad mezinárodních dopravců. Od té doby má Česká republika
pátou nejdražší naftu v Evropě a přesně podle varovných prognóz opírajících se o dřívější zkušenosti například ze Slovinska a Slovenska přichází ročně o 6–8 miliard korun.
Na aktuální téma
Jen samé škrty a zvyšování daní
Břemeno navrhovaných opatření
vlády ČR z poslední doby je v podstatě naloženo na obyvatele a znamená snížení příjmů všech skupin
obyvatel. To bude podle stanoviska
Svazu podnikatelů ve stavebnictví
v ČR ve svém důsledku znamenat
další zpomalení ekonomiky a snížení možností investování pro podnikatelský sektor i veřejnost.
Celý požadovaný objem financí
pro rok 2013 bylo možno uspořit
na výdajích na státní správu, která
je neúměrně zbytnělá, a přitom
stále víc nefunkční.
Opatření vládní koalice opět neobsahují žádná prorůstová řešení, vše
se odehrává v rovině škrtů a zvyšování daňového zatížení všech sku-
pin obyvatel i podnikatelů. Pro stavebnictví to jednoznačně znamená
prohloubení recese.
Naprosto nepřijatelné je například
stažení celého výnosu z emisních
povolenek do státního rozpočtu.
Podle SPS by měla být polovina
příjmu věnována na dosažení
úspor energií v budovách.
Celkově svaz hodnotí opatření jako
nevyvážená, zbytečně razantní a působící proti ekonomice. V současné
situaci národní ekonomiky by kroky
vedoucí k vyrovnání schodku státního rozpočtu měly být pozvolnější.
S tímto stanoviskem hodlá Svaz jít
na mimořádné jednání tripartity,
která má projednávat prorůstový
program vlády.
(sps)
Přestože je kromě zahraničních
zkušeností k dispozici také řada
studií dokazujících pravděpodobnost zvýšení daňových výnosů
z prodeje nafty, pokud dojde k snížení spotřební daně asi o 2 Kč, ministr Kalousek tvrdohlavě prohlašuje, že by tak stát přišel až o 15
miliard korun. Z jeho postoje jsou
však cítit nikoliv obavy o příjmy
státního rozpočtu, ale spíš strach
přiznat vlastní chybu, kterou učinil
podpořením zvýšení daně v roce
2010. Rovněž argumentace Manchesterskou dohodou je lichá, neboť v našem případě nejde o reakci
na výkyvy cen ropy, nýbrž o korekci chybného rozhodnutí z předminulého roku. Stejně tak není relevantní odmítat snížení spotřební
daně s poukazem na neovlivnitelný růst cen na světových trzích.
Ten se týká všech zemí stejně a nijak neovlivňuje vysokou cenu české nafty v porovnání s ostatními
evropskými zeměmi.
Odvahu ministru financí k tomuto
kroku dodává generální tajemník
Sdružení ČESMAD BOHEMIA
Martin Špryňar férovou nabídkou:
„Jestliže má ministr financí obavy
o propad státního rozpočtu, nabízíme vstřícně možnost kompenzace
případného snížení výběru daně
formou dalšího zvýšení sazeb mýtného. V tomto případě by české
vládě už nic nemělo bránit v tom,
aby spotřební daň z nafty snížila.“
Martin Felix
Foto: archiv
Výdaje domácností v potravinářském maloobchodě letos ekonomice Česka nepomohou!
Kvůli rostoucí inflaci víc utrácejí, reálně ale šetří
Stagnace nebo mírný pokles, to je optimistický výhled pro trh s rychloobrátkovým zbožím. Pesimistická, ale reálná varianta naznačuje možnost až 5 %
propadu.
Dopad recese let 2009 a 2010 v České republice výrazně neovlivnil spotřební chování českých domácností.
V tom období se ve svých výdajích
za potraviny, nápoje a drogerii ještě
nijak výrazně neomezovaly. Naopak, každý rok utrácely za toto
zboží větší množství peněz. Navzdory tomu, že jinde už šetřit začaly (viz
negativní vývoj maloobchodního obratu v roce 2009 a 2010). Důvodem
byla poměrně komfortní situace –
růst průměrných mezd, relativně příznivá, byť rostoucí, míra nezaměstnanosti a nízká cena potravin. Cenu
rychloobrátkového zboží začaly navíc pozitivně (rozumějme z hlediska
domácností) ovlivňovat letákové
a promoční akce maloobchodních
řetězců, které se snažily zvýšit loajalitu nakupujících, a uspět tak v neustálém boji o zákazníka.
Tento pozitivní spotřební trend se
zbrzdil až v roce 2010. To se už makroekonomické údaje sice vrátily
převážně k pozitivním trendům, ale
výrazně vyšší nezaměstnanost a pokles reálných mezd citelně ovlivnily
finanční situaci rodin. Rodinné výdaje do rychloobrátkového zboží začaly stagnovat, protože se domácnosti orientovaly na nákupy v ak-
cích, a snižovaly tím hodnotu svých
výdajů. Jejich očekávání budoucího
vývoje byla opatrná, ale optimismus
výhledu se zvyšoval. Mohl být podpořen i poměrně širokou nabídkou
všech možných slevových akcí, které se rozšířily do oblastí jak rychloobrátkového, tak ostatního zboží.
Prvními vlaštovkami byly akční nabídky ve službách.
Negativní očekávání utáhla kohoutky
Rok 2011 se všemi ekonomickými
i politickými zvraty přinesl do nákupních úmyslů rodin velký prvek nejistoty. Medializace ekonomických
problémů Evropské unie, nejistota
ohledně úsporných opatření vlády
a výrazných změn v právních úpravách zasahujících do života obyčej-
ných lidí se odrazily ve velmi negativních očekáváních. České domácnosti
pod tlakem těchto událostí „utáhly“
kohoutky výdajů v rychloobrátkovém
zboží. Nejméně šetřily v lednu, kdy
jejich výdaje za monitorované kategorie vzrostly o 2 %, v dalších měsících se už ale index hodnoty měsíčních nákupů nezřídka dostal do minusové pozice. Situaci nezlepšily ani
maloobchodníky velmi očekávané
vánoční nákupy. Přestože někteří plíživě zvýšili standardní ceny zboží
a zároveň výrazně posílili promoční
nabídky, „kouzlo Vánoc“ se v roce
2011 nedostavilo. Domácnosti dále
šetřily, ještě víc se zaměřily na akční/promoční nabídky, a v důsledku toho poprvé po velmi dlouhé době hodnota jejich nákupů ve vánočním období v rychloobrátkovém zboží kles-
la. Poprvé to zasáhlo i moderní prodejní formáty. Negativní vánoční
vývoj ovlivnil i celkový roční výsledek – hodnota nákupů domácností
v potravinách, nápojích a drogerii se
loni meziročně snížila o 1,4 %.
Šetří české domácnosti všude? Existují kategorie, kde je vidět výrazný
nárůst nakoupeného objemu? Jak se
vůbec změnila skladba nákupního
koše domácností? Lze říci, že výrazně omezily výdaje jen u nealkoholických nápojů a drogistického zboží.
Výrazně omezily nákupy u nápojových kategorií, u nichž došlo meziročně k výraznému cenovému růstu
– džusy a další nesycené ovocné nápoje, ledové čaje, ale i ty, které se
mohou jevit jako zbytné – neochucené vody. Další velkou kategorií, kde
lidé snížili výdaje, jsou mléčné výrobky. Zřejmě i v důsledku výraznějšího nárůstu prodejních cen. Jak už
bylo uvedeno, domácnosti šetřily také na drogistickém zboží, především
na domácích detergentech.
Co se ještě kupuje a kupovat bude
Na druhé straně jsou i kategorie,
kterým se dařilo dobře. Úspěch některých spočívá ve změně životního
stylu – energetické nápoje, ovesné
vločky, jiných pak ve změně domácích zvyklostí. Domácnosti se znovu vracejí k „vaření doma,“ ale přitom preferují jiné zboží, než tomu
bylo v minulosti. Nákupní košíky se
plní mraženou pizzou a dalšími polotovary, které se na trhu teprve rozvíjejí, nebo představují přechod
k domácím gurmánským hodům.
Pravdivost těchto trendů naznačují
i vleklé existenční potíže řady restaurací a podobných zařízení.
Je však otázkou, zda budou tyto
trendy pokračovat i v letošním roce.
Domácnosti jsou totiž pod silným
ekonomickým tlakem – zvyšující se
inflace (přes 3 %) je tažena právě
cenou potravin. Tyto výdaje může
domácnost ovlivnit – např. tím, že
se bude ještě víc orientovat na promoční nákupy, nebo omezí spotřebu. To se dá čekat třeba u vajec, jejichž horentní ceny k takovému šetření přímo vyzývají. Zvyšují se
i další výdaje – na přepravu, bydlení, zdravotní péči. Tam jsou ale plánovité úspory složitější, leckdy vyžadují i vysoké vstupní investice.
Z tohoto pohledu se pro letošní rok
jeví jako reálné očekávané zvýšení
spotřeby domácností v úrovni 2 %.
Bude taženo především inflací.
V nákupu rychloobrátkového zboží
můžeme opatrně odhadovat nulový
vývoj s negativním trendem, v horším případě pokles do 5 %.
Už první reakce potravinářských
maloobchodníků na začátku tohoto
roku vyznívaly spíš negativně – domácnosti se do nákupů rychloobrátkového zboží nijak nehrnou.
Vladimíra Šebková, GfK Czech
Foto: Ahold CR
Nepřehlédněte:
www.prodopravce.cz
www.komora.cz
www.gfk.cz
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
5
PrÛmysl a doprava
Zájem o biopaliva roste také v České republice, mají však i své odpůrce
Není všechno zlato, …
V České republice se loni
oficiálně prodalo 345 nových
automobilů na bioetanol
E85. Zájem o tato vozidla
u nás roste, o rok dřív totiž
přibyla takových aut jen desetina. Podle statistik si řidiči koupili víc vozidel spalujících bioetanol než na plyn.
Zájem o auta spalující zelená paliva
v ČR každoročně roste také díky jejich nižším cenám. Úrovně západní
Evropy ve využívání biopaliv však
podle odborníků stále nedosahujeme. Počítá se s tím, že se na biopaliva bude jezdit stále víc, i když Evropská unie zaujímá k těmto pohonným hmotám kritičtější přístup,
než tomu bylo před několika lety.
Loňský trend by měl pokračovat
i letos. Zástupce CZ Biom - Českého sdružení pro biomasu Jiří Trnka
předpokládá, že se prodej vozidel
na biopaliva zvýší na 600 až 800.
Zájem motoristů o tzv. Flexi Fuel
Vehicles (FFV), tedy automobily
na alternativní paliva, zvyšují zejména rostoucí ceny ropné nafty
a benzinu (k tématu též na str. 20
tohoto vydání).
Palivo E85 je směs 85 % bioetanolu
a 15 % Naturalu 95. Jeden litr je přibližně o osm až deset korun levnější
než litr benzinu. Průměrná cena této
pohonné hmoty se v současné době
pohybuje kolem 26,50 korun za litr.
Nižší cenu biopaliv umožňuje jejich
osvobození od spotřební daně. Pokud by tomu tak nebylo a cena biopaliv by převýšila cenu fosilní nafty
nebo benzinu, zákazníci by neměli
důvod je kupovat.
Řidiči, kteří jezdí na zelená paliva, navíc nemusejí platit silniční daň. Tímto
zvýhodněním stát podporuje šetření
fosilních zdrojů a nižší produkci uhlíkových emisí. Uživatelé biopaliv také
platí menší náklady na distribuci, protože jejich výrobci jsou většinou místní. Vozidla FFV však mají při použití
biopaliva o 10 až 30 % vyšší spotřebu
než při spalování klasických pohonných hmot.
Nemají jen samé výhody
Automobily schopné pohonu na alternativní paliva na náš trh dodávají
Ford, Škoda, Renault, Dacia, Volvo
nebo Saab. Je také možné upravit
pro spalování biopaliva běžný vůz.
Celkem dnes v České republice jezdí na bioetanol asi dva tisíce aut.
Bioetanol E85 tu lze natankovat asi
u 180 čerpacích stanic. Nejvíc je
v Evropě využívání biopaliv rozšířeno ve Skandinávii, především ve
Švédsku. Největším průkopníkem
bioetanolu je však Brazílie, kde toto palivo používá většina aut. U nás
bude podle České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu trvat
ještě nejméně 20 let, než začnou
motoristé používat převážně jiné
než fosilní zdroje energie.
Kritici biopaliv upozorňují mj. na
to, že jejich výroba zvyšuje ceny
potravin a snižuje procento volné
zemědělské půdy. Navíc je podle
nich třeba také počítat s faktorem
nepřímých změn využití krajiny
(ILUC) a skrytých emisí.
Evropská unie nedávno vydala studii, která ukazuje, že přínos biopa-
liv pro životní prostředí možná není
tak velký, jak se předpokládalo.
Unie se proto v současné době snaží
najít k biopalivům nový přístup.
Probíhá v ní spor, zda by se při posuzování „prospěšnosti“ biopaliv
nemělo hledět také na nepřímé změny využití krajiny (ILUC). Podle
studie vydané letos v únoru používání konvenčních biopaliv, jako
je například biodiesel, zvyšuje
množství uhlíkových emisí. Navíc
jsou biopaliva příliš drahá na to, aby
mohla být dlouhodobě využívána
jako alternativní palivo. Bude-li se
Evropa snažit o snížení emise uhlíku prostřednictvím spalování biopaliv, bude ji to prý stát sto až tři sta
eur za tunu uhlíku. Autoři ovšem
připomínají, že k této ceně je potřeba ještě připočítat nepřímé dopady,
které využívání biopaliv přináší.
V roce 2007 si EU stanovila cíl
zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv
v dopravě na 10 %. O dva roky později byl sice tento závazek změněn
na 10% podíl obnovitelných zdrojů
energie (OZE), experti se však domnívají, že konvenční biopaliva budou hrát v plnění tohoto cíle prim.
Cukr a palivo – není už pozdě?
„Politici v Evropě i mimo ni prosa-
zují používání biopaliv z jiných důvodů než environmentálních,“ domnívá se David Laborde, který pro
Evropskou komisi vypracovával už
několik studií na téma biopaliv.
Jedním z nich je podle Laborda důraz na energetickou bezpečnost
a snížení závislosti na dodávkách
ropných produktů. Druhým je podle
něho skutečnost, že jde o také snadný způsob, jak dotovat zemědělce.
Důležitou roli hraje také lobby podniků, které biopaliva vyrábějí.
Když Unie v roce 2008 projednávala
směrnici o využívání energie z OZE,
lobbistické skupiny údajně ovlivňovaly vyjednávání europoslanců s tehdejším francouzským předsednictvím. Tvrdí to lucemburský poslanec
za zelené Claude Turmes: „Předpisy
týkající se emisí CO2 a automobilové
dopravy se snažil ovlivnit automobilový průmysl a zemědělci pěstující
cukrovou řepu.“
Garantovaná cena cukru totiž po reformě Společné zemědělské politiky v roce 2006 výrazně klesla. Záchranou se tak pro pěstitele i zpracovatele stala garantovaná cena etanolu vyráběného z cukru. Vyšší
zisk však mají farmáři pěstující
plodiny pro výrobu bionafty, která
se v Evropě používá víc.
Laborde také připomněl hlavní
problém evropského přístupu k biopalivům: „Evropa udělala chybu.
Deset let jsme tvrdili, že potřebujeme biopaliva, abychom snížili emise. Až nyní se zamýšlíme nad nepřímými dopady, které výroba
a spalování biopaliv přináší.“
Brusel proto chce ještě letos navrhnout způsob, jak by se nepřímé
emise započítávaly do celkové uhlíkové náročnosti biopaliv. V této
otázce však nepanuje shoda mezi
generálním ředitelstvím Komise
pro životní prostředí a generálním
ředitelstvím Komise pro energetiku. To nechce, aby se při hodnocení
biopaliv posuzovaly i nepřímé změny využití krajiny.
Podle zástupců CZ Biom však výroba biopaliv nemůže být energeticky negativní, ani mít vyšší emise než spalování fosilních paliv.
Kromě toho v Evropě prý existuje
dostatek zemědělské plochy pro
potravinářství i výrobu biopaliv.
Jen v České republice je údajně
až milion hektarů volné půdy, na
které by mohly energetické plodiny růst. A tak možná „zlatých“
polí, která zdobí naši krajinu každé jaro, ještě přibude.
Zdroje: EurActiv, CZ Biom, EK (vam)
Hra o 200 miliard Podniky se chystají do Iráku
Firmy chtějí přes dostavbu Temelína do světa
Tuzemské firmy se chtějí
dostat na zahraniční trhy
prostřednictvím mezinárodních konsorcií, která zvítězí
v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Temelín.
Tento záměr podporuje
Svaz průmyslu a dopravy
ČR a také Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR.
„České firmy by se měly dostat
s velkými dodavateli jaderných zařízení i na další trhy,“ soudí Zdeněk
Liška, generální ředitel SP ČR
a připomíná, že Česká republika je
jednou z deseti zemí na světě, které
dokážou vyrábět komponenty pro
jadernou energetiku.
Svaz se výrazně angažuje v tom,
aby tuzemské firmy byly v co největší míře do dostavby Temelína
zapojeny. Před delší dobou je vy-
Vize JE Temelín po dostavbě.
zval k založení klastrů, které by se
společně ucházely o subdodávky.
Celkově o podíl na zakázce podle
některých informací usiluje stovka
našich firem, včetně Národního
strojírenského klastru s 28 členy.
Jeho prezidentem je Jan Světlík,
generální ředitel a předseda představenstva Vítkovice, a.s.
Nedávno SP ČR podpořil uzavření
memoranda o porozumění mezi českým průmyslem, reprezentovaným
i zmíněným klastrem, a zájemci o dodávky jaderných bloků, tedy francouzskou společností AREVA a ruským RUSATOM. Tato ruská společnost má ve světě rozpracovány na tři
desítky jaderných elektráren. „Firmy
by se mohly na těchto projektech podílet,“ míní Zdeněk Liška.
Podle ministra průmyslu a obchodu
ČR Martina Kuby v je důležité, aby
české firmy využily příležitosti
a prosadily se do subdodavatelských řetězců na výstavbu jaderných elektráren.
O tom, kdo se stane vítězem tendru
společnosti ČEZ na dodávku zařízení pro Temelín, se má rozhodnout
do konce června letošního roku.
Rozsah investice vyplyne z konečné
nabídky účastníků tendru. Odborníci předpokládají, že by měla překročit částku 200 mld. Kč. Tím by se
stala historicky největší zakázkou
v České republice.
(pod)
Foto: archiv ETE
Jak jsme avizovali už v minulém vydání Podnikatele,
po letošním lednovém
Česko-iráckém podnikatelském fóru bude následovat
obchodní mise do Bagdádu
a Erbílu, připravovaná
Svazem průmyslu a dopravy
ČR na 21. až 24. května
t. r. Povede ji ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.
Podpora česko-iráckého byznysu je
pro Svaz průmyslu a dopravy ČR
podle jeho prezidenta Jaroslava Hanáka velmi důležitá. Proto také Svaz
usiloval o zařazení Iráku do seznamu dvanácti prioritních zemí v nové
Exportní strategii ČR. Díky podpoře
ministerstva průmyslu a obchodu se
mu to podařilo prosadit.
Významným mezníkem vzájemné
spolupráce byla loňská oficiální návštěva předsedy vlády ČR Petra Nečase v Iráku. Představitele státu doprovázela tehdy delegace českých firem, kterou organizoval SP ČR.
Značný zájem o konkrétní projekty
potvrdil rovněž plný sál během lednového Česko-iráckého podnikatelského fóra, které Svaz připravil ve
spolupráci s MPO. Byla také ustavena Česko-irácká podnikatelská rada.
Klíčovou letošní akcí v obchodní
spolupráci s Irákem bude však zmíněná podnikatelská mise do Irácké
republiky. „Je společným zájmem
českého byznysu i české politické re-
prezentace přispět k hledání podnikatelských příležitostí, ať už v oblasti
energetiky, těžby nerostných surovin,
strojírenství a dopravní infrastruktury, nebo vodohospodářství, potravinářství, zdravotnictví a dalších odvětvích. V nich jsou naše firmy úspěšné
a konkurenceschopné, mají dostatek
zkušeností, odbornosti a know-how,“
zdůraznil Jaroslav Hanák.
Irácký trh představuje pro české
vývozce ve vybraných sektorech
obrovský potenciál. Irácké zásoby
ropy a zemního plynu jsou srovnatelné se zeměmi Perského zálivu. V objemu zjištěných zásob ropy je Irák podle dostupných údajů
na čtvrtém místě ve světě. V současné době těží průměrně 2,6 mil.
barelů denně a do konce letošního
roku se předpokládá zvýšení těžby o 0,5 mil. bpd. Pro rok 2017
odhadují nezávislí analytici těžbu
už na 6 až 7 milionů bpd. Příjmy
z budoucího exportu ropy vytvoří
dostatečné finanční zdroje k úhra-
dě nákladů potřebných pro rekonstrukci a modernizaci iráckého
hospodářství.
„Naši dodavatelé jsou irácké straně
z minulosti dobře známí – československé firmy vybudovaly víc
než 60 % iráckých kapacit zpracování ropy a zemního plynu. V posledních letech se ty nejaktivnější
jako Technoexport, Chemoprojekt,
Prokop Engineering, UNIS a další
už zapojily do probíhající rekonstrukce,“ připomenul ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Ve
hře jsou podle něho nové zakázky
na zvýšení kapacity rafinérie Sallahuddin I a II, a především výstavba
čtyř nových rafinérií, každé v hodnotě asi 1,5 mld. USD.
(sp)
Zajímavé adresy:
biopalivafrci.cz
www.spcr.cz
www.cez.cz
černá azurová purpurová žlutá
6 /du ben/2 012
Stavitelství
České stavebnictví se na začátku roku opět výrazně propadlo
Jako na bobové dráze
Top inovace
Společnost Autodesk ocenila
firmu Green Structures
titulem „Inventor of the Year
2011“ za vývoj energeticky
úsporného systému Ventive,
který se ideálně hodí pro
modernizaci budov.
Systém ventilace s rekuperací tepla
Ventive využívá k proudění vzduchu
a tepla už existující komíny. To je výrazný rozdíl proti současným systémům ventilace s mechanickou rekuperací tepla, které vyžadují instalaci složitých potrubí napříč celou budovou.
Systém Ventive lze nainstalovat za necelých 30 minut. Poskytuje tak daleko
rychlejší a levnější alternativu modernizace budov nejnovějšími ekologickými technologiemi. Green Structures
sídlí ve Velké Británii a vyvíjí komerčně atraktivní čisté technologie s nízkým obsahem emisí do prostředí budov. Autodesk vybírá každý měsíc vítěze pro ocenění „Inventor of the
Month“ na základě vynikající vývojové práce a převratných inovací. (m)
Meziroční pokles stavební
výroby v České republice
se v únoru t. r. prohloubil
na 16 %. Jde o největší
propad v posledních necelých dvou letech. Kromě neutěšené hospodářské situace
se na tom podle ČSÚ podepsalo také mrazivé počasí.
Snížil se rovněž počet vydaných
stavebních povolení a ubylo zahájených a dokončených bytů. Po očištění od vlivu počtu pracovních dnů
se tuzemská únorová stavební produkce meziročně snížila o 17,2 %.
Očištěná od sezonních vlivů byla
proti lednu t. r. menší o 2,4 %.
V pozemním stavitelství stavební
výroba v únoru meziročně klesla
o 11,3 %, produkce inženýrského
stavitelství dokonce o 30,2 %. Počet vydaných stavebních povolení
se meziročně snížil o 4,9 % na
6774. Orientační hodnota těchto
staveb klesla skoro o polovinu na
21 mld. Kč, částečně v důsledku
vysoké srovnávací základny z února 2011.
Podle Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR souvisí propad hodnoty
nových staveb s tím, že se v posledních letech nezahajují žádné velké
projekty. Ani pro letošní rok svaz
nepočítá se změnou k lepšímu.
Na letošní propadu mělo velký podíl zvýšení nižší sazby DPH k 1. 1.
2012. V důsledku této změny bylo
mnoho zakázek fakturováno už
v prosinci loňského roku, což vedlo
Vývoj bytové výstavby v ČR od počátku roku 2009 do konce loňského 3. čtvrtletí.
ke klamnému růstu stavebnictví
o 14,5 %. K realizaci prací však došlo až po Novém roce. Ve srovnání
s předkrizovým lednem a únorem
2008 klesla v prvních dvou měsících letošního roku stavební výroba
o 38,4 %.
Zahájených staveb bytů v únoru
meziročně ubylo o 11,9 % na
1845 jednotek. Zatímco u bytů
v bytových domech byl pokles
o 46,6 %, u bytů v rodinných domech došlo naopak k nárůstu
o 12,6 %. Počet dokončených bytů
se snížil o 2,2 % na 2091, v bytových domech klesl o více než dvě
Tuscon-CETIAD
Pomůže Jessica?
Zkuste si najít:
www.sps.cz
www.czso.cz
www.sfrb.cz
Bez cenzury
V návaznosti na mnohé telefonické
a písemné žádosti a dotazy k obsahu
setkání představitelů státu se stavbaři v průběhu Fóra českého stavebnictví 2012, které se konalo začátkem března t. r., zveřejnili jeho organizátoři necenzurovaný záznam
jedné z konferenčních částí. V otevřené a bouřlivé diskusi pod vedením redaktora ČT Martina Veselovského vedle sebe zasedli ministři
Vlády ČR a zástupci největších firem na našem stavebním trhu. Na
její záznam se můžete podívat na
http://www.youtube.com/watch?v=X
VkMrqkWxc0&feature=youtu.be.
Stavbařská veřejnost má rovněž šanci
ovlivnit zaměření či výběr řečníků
a panelistů příštího ročníku Fóra českého stavebnictví, které se má uskutečnit 5. března 2013. Organizátoři
akce budou rádi, když zájemci své náměty a svá přání ohledně jejího programu a organizace zašlou na e-mail:
info@BlueEvents.eu.
(r)
S podobnými obrázky nově rozestavěných objektů se zřejmě budeme u nás setkávat
stále zřídkavěji.
Foto: UNO
Tuscon-CETIAD (Konfederace podnikatelů a průmyslníků Turecka) nabízí pomoc
a asistenci českým podnikům a podnikatelům.
Díky síti svých kontaktů je schopna zajistit veškeré služby, včetně
organizování obchodních delegací,
investičních projektů a pomoci
mezinárodním společnostem při
zprostředkování kontaktů s jejich
tureckými protějšky. Kromě pobočky v Praze má i další čtyři zastupitelské úřady ve Washingtonu,
v Bruselu, Moskvě a partnerské
organizace a zástupce ve 130 zemích světa.
Tuscon-CETIAD je nevládní organizace zastřešující 7 obchodních
federací a 168 podnikatelských
svazů, v současné době sdružuje
35 000 podnikatelů a 100 000 společností.
Hlavní aktivity:
• program Mosty obchodu – umožňuje tisícům účastníků spojení na
základě jejich obchodních zaměření,
• organizování obchodních a investičních delegací do potenciálně
rozvinutých zemí,
• péče o obchodní delegace pobývající v Turecku, organizace bilaterálních obchodních jednání a seminářů pro představitele podnikatelské i vládní sféry.
Program Mosty obchodu se letos
bude konat 3.–6. června v Istanbulu.
Přihlášky a další informace poskytuje Tuscon-CETIAD v Praze na adrese Opletalova 1013/59, tel./fax: 224
267 668, e-mail: info@cetiad.org,
www.cetiad.org.
(pod)
Vláda projednala novelu
zákona o Státním fondu
rozvoje bydlení č. 211/2000
Sb., umožňující Fondu využívat prostředky EU k snižování energetické náročnosti bydlení a k zvyšování
kvality bydlení obecně.
Novela byla předložena v březnu
t. r. k projednání poslanecké sněmovně skupinou poslanců napříč politickými stranami, v čele s poslankyní
Zdeňkou Horníkovou. SFRB tak poprvé hodlá využít nástroje finančního
inženýrství Jessica. Právě tuto formu
podpory, z pohledu jejích poskytovatelů návratnou, významně preferuje
Evropská komise. Jejím principem je
s využitím prostředků strukturálních
fondů motivovat soukromé investory,
kterými mohou být i vlastníci byto-
pětiny, v rodinných vzrostl téměř
o osm procent. Průměrný počet
pracovníků ve stavebních podnicích
s 50 a více zaměstnanci byl v únoru
meziročně o 4,6 % nižší. Průměrná
měsíční nominální mzda se zvýšila
o 4,8 % na 26 346 Kč.
Méně kritická je situace v Evropské
unii jako celku. Po očištění od vlivu
počtu pracovních dnů se podle Eurostatu v letošním lednu stavební
produkce v 27 členských zemích
meziročně snížila o procento. Pozemní stavitelství se pokleslo o 0,8 %
a inženýrské o 1,4 %.
Zdroj: ČSÚ, SPS
(vam)
vých jednotek, k realizaci ekonomicky návratných opatření. Pro pilotní
ověření takto poskytované pomoci
počítá Fond pro rok 2013 s částkou
600 mil. Kč. I přes poměrně rozsáhlé
státní dotace, které byly dosud pro renovaci bytového fondu poskytnuty
prostřednictvím programu Panel, je
stále potřeba opravit přes 1,5 mil. bytů. Prostředky potřebné pro realizaci
tohoto záměru se odhadují na částku
vyšší než 500 mld. Kč.
Jessica umožní otevřít program dlouhodobých výhodných úvěrů, jejichž
propočty vycházejí výhodněji než dosavadní dotace. Cílem je motivovat
vlastníky k opravám a regeneracím
bytových domů. Nízko úročené úvěry
tak budou moci být poskytnuty dalším zájemcům a na rozdíl od dosud
používaných státních dotací se okruh
příjemců podpory nebude zužovat.
Zdroj: SFRB
(am)
Co míní stavbaři o prodloužení záruk a valorizací
Výsledná kvalita jakéhokoli
stavebního díla není podle
Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR výlučnou
záležitostí dodavatele stavby, ani pouze výsledkem
dobrého nebo špatného provedení prací. Je předurčena
parametry nastavenými
pro funkci díla investorem
(zadavatelem).
Je rovněž dána projektantem, který
předepisuje použité materiály (se znalostí jejich vlastností, a tím i použitelnosti), technologie a další náležitosti.
Proto jsou pro celkovou efektivnost
projektu a dobrý výsledek hotového díla bezpodmínečně nutné soulad a spolupráce investora, projektanta a dodavatele ve všech fázích výstavby.
Prováděcí vyhláška k novele zákona
o zadávání veřejných zakázek hovo-
ří o záruční době v délce 60 měsíců,
u speciálních stavebních konstrukcí a prací pak může stanovit zadavatel lhůtu delší, je-li to odůvodněno
charakterem a účelem stavební konstrukce nebo práce.
K tomu je nutno dodat, že ani ve
zdůvodněném případě nelze považo-
vat prodloužení záruční lhůty za
způsob, jakým zadavatel zajistí
kvalitu a funkčnost stavby beze
změny. Stav provozovaného díla
ovlivňuje nepřiměřený provoz,
u komunikací přetížené kamiony.
Dalším důvodem zhoršení mohou
být dodatečné zásahy provozovatele (budování nových objektů, osazování různých zařízení) bez koordinace s požadavky původního projektu. Především je to ale zanedbané provádění oprav a údržby.
Výrazné prodloužení záručních
dob diskvalifikuje především malé
a střední firmy, které jsou technicky
i organizačně schopné stavbu v požadované kvalitě provést, ale jejich
kapitálová síla není taková, aby
mohly finanční zátěž příliš dlouhé
záruční lhůty unést.
V této souvislosti je také třeba zmínit se o možnosti realizace stavby
formou PPP, kde diskuse o délce
záruční lhůty odpadají, jelikož zho-
tovitel se o údržbu stará po dohodnutou dobu (15 až 20 let) sám. Po
jejím uplynutí pak dílo předává investorovi v neporušeném stavu,
protože udržovat ji v této podobě je
především v jeho zájmu.
Pokud dodavatel způsobí zpoždění
stavby (nedodržení smluvního termínu) vlastní vinou, nese kromě
smluvních sankcí i povinnost dokončit stavbu v cenách bez jakékoli
valorizace.
Je-li ale stavba opožděna z důvodu
na straně zadavatele (rozhodnutí
o dočasném zastavení stavby, chybějící finanční prostředky, působení
občanských iniciativ, výkupy pozemků), pak je valorizace naprosto
legitimní, protože v mezidobí dochází ke změnám cen vstupů (materiál,
energie), mnohdy velmi podstatným.
V tomto případě nemůže dodavatel
nést cenové dopady z důvodů, které
nejsou na jeho straně.
(sp)
Foto: archiv
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
7
O b c h o d , s l u Ï b y, f i n a n c e
Jak koupit dům v exekuci
Je to velmi snadné, zvlášť když o takovém závazku nemáte ani tušení
Prodej domu v exekuci je
často jediná a poslední záchrana dlužníka. O to větší
riziko padá na kupujícího.
Při výběru každé nemovitosti je proto na místě velká
obezřetnost, stejně jako je
dobré přenést starost o tuto
transakci i odpovědnost za
ni na skutečné profesionály.
Svěřit své úspory na bydlení neprověřené realitní kanceláři nebo se
pokusit o získání bytu nebo domu
vlastní cestou se může v dnešním
záludném světě byznysu s realitami
krutě vymstít.
Šokující zjištění
Už téměř půl roku bydlela jistá rodina ve svém. Na vytoužený byt
v krajském městě, který objevila
přes inzerát, si vzala stoprocentní
hypotéku. Většina měsíčního příjmu
mladého manželského páru se dvěma dětmi putovala na její splátky.
Po krátké době byli však obyvatelé
DHL pro děti
Na galavečeru k 20. výročí působení
DHL na tuzemském trhu předal Vít
Návrat, ředitel divize DHL Freight,
šek v hodnotě 100 000 Kč občanskému sdružení Chance 4 Children.
To se zabývá podporou nemocných a jinak znevýhodněných dětí. Další částka byla pak pro sdružení vybrána v průběhu oslavy za
prodej upomínkových předmětů,
které vytvořily děti z dětských
domovů. DHL Freigt spolupracovalo se sdružením Chance 4 Children od roku 2002 už na mnoha
projektech. Po zahajovacím ceremoniálu následovalo divadelní
představení z repertoáru Divadla
na Vinohradech. Komedie Brouk
v hlavě režiséra Jiřího Mencla
v hlavní roli s Viktorem Preisem
a Ivanem Trojanem byla pro tento
večer skvělou volbou.
(tz)
šokováni zjištěním, že je na jejich
nemovitost kvůli dluhům předchozího majitele uvalena exekuce. Podobné případy řeší realitní makléři
dost často; jsou to klasické situace,
v nichž se lidé ocitnou vinou vlastní
nevědomosti. Nový majitel předchozího nesehnal, a tak na něm le-
želo břemeno platby 189 tisíc korun
bez penále. Byl v zoufalé situaci.
Stejně jako řada dalších lidí, kteří
hledají bydlení, chtěl koupit vhodnou nemovitost sám, bez pomoci
renomovaných odborníků. Při výběru se řídil především svými pocity, zapomněl však na důležité kro-
Společný zájem
Ministr zemědělství ČR
Petr Bendl vyzval na nedávném setkání se zástupci rozhodujících velko- a maloobchodních společností na našem trhu, aby při vytváření
nabídky pro své zákazníky
víc preferovali výrobky
od českých potravinářů.
Zdůraznil, že důvěra zákazníků v český
trh s potravinami je v zájmu jak zemědělců, tak i obchodníků. Podle Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR tomu
tak skutečně je. Ale tuzemští dodavatelé musejí operativně reagovat na požadavky obchodu a dodávat svou produkci v neměnné standardní kvalitě.
Ministr Bendl dále požádal obchodníky, aby reagovali na nedostatky zjiš-
těné při prodeji dozorovými orgány
státu potrestáním konkrétních viníků.
K tomu prezident SOCR Zdeněk
Juračka sdělil: „Obchodníci nemají
zájem krýt nešvary v prodeji zboží,
chtějí naopak ve spolupráci s kontrolními orgány dál zvyšovat jeho kvalitu
a čerstvost prodávaného sortimentu.“
Účastníci setkání hovořili také o tvorbě cen. Mj. o aktuální situaci na trhu
s vejci. Obě strany se shodly, že potřeba věrohodných informací je jedním z předpokladů, které mohou spotřebiteli pomoci k lepší orientaci
v tom, jak se vytváří cena potravin.
K zajištění lepší informovanosti se
proto Petr Bendl a Zdeněk Juračka
dohodli na vzájemném ověřování
zásadních údajů týkajících se cen
potravin i podílu českých potravin
v tuzemské obchodní síti.
(so)
ky, které zkušení makléři realitních
kanceláří provádějí automaticky –
prověřit prodávajícího v placených
registrech exekucí, prostřednictvím zápisů okresních a krajských
soudů, na správě sociálního zabezpečení, finančním úřadu a mnoha
dalších místech.
Počet případů exekucí nově koupených bytových objektů u nás přitom roste. Je proto ošidné spoléhat
jen na vlastní síly a možnosti. Dobré realitní firmy jsou schopny zjistit
dluh třeba i u telefonního operátora. Ve výše uvedeném případě např.
makléř v centrální evidenci obyvatel bydliště dlužníka, tedy předešlého majitele nemovitosti, našel.
A při prověřování jeho bonity zjistil, že ještě v době trvání manželství
koupila jeho žena chatu v hodnotě
700 tisíc korun. Dlužník tedy měl
majetek, který spadal do společného jmění manželů, ačkoli v listině
vlastníků chaty uveden nebyl.
S touto skutečností byl seznámen
exekutor a na základě doložených
důkazů došlo k výmazu nařízení
exekuce z bytu mladého páru a k je-
ho přesunu na chatu rodiny dlužníka. Bez pomoci profesionálů by
mladí manželé museli uhradit včetně penále dluh přes čtvrt milionu
korun. Kvůli své nízké bonitě by
pravděpodobně peníze nesehnali,
o bydlení by přišli v dražbě a zůstaly by jim obrovské dluhy.
Rada Realitní komory
Po rozhodnutí obrátit se na profesionála při vyhledání a koupi vhodné nemovitosti by však měl následovat také pečlivý výběr odborníka, který může při této nákladné
a riskantní transakci kvalifikovaně
pomoci. „Lidé by se měli jednoznačně spolehnout na velkou síťovou realitní kancelář s bohatými
zkušenostmi. Vyhnout se naopak
neprověřeným amatérům, společnostem typu fyzická osoba či
s. r. o. s jedinou kanceláří, levným
nábytkem a dvěma makléři, bez jakéhokoli kapitálu a vlastních nemovitostí,“ upozorňuje Milan Zavadil, předseda výkonné rady Realitní komory České republiky.
Zdroj: M&M Reality
(vam)
Právní poradna
Úskalí spotřebitelské soutěže o ceny
Oblíbeným reklamním tahem
mnoha firem je
pořádání soutěží o ceny. To
však má své zákonné limity.
Co třeba soutěž
o ceny, které se
mohou zúčastnit spotřebitelé, pokud
si koupí u podnikatele určitý výrobek? Jestliže ji firma uspořádá pro
zákazníky při zakoupení zboží, výherce bude slosován a hlavní výhrou
bude nepeněžité plnění nad 20 000
Kč, dopustí se nezákonného jednání. V tomto případě lze totiž jako
výhru poskytnout jen plnění v hodnotě do 20 000 Kč, s tím, že takto lze
udělit výhry za kalendářní rok v celkové hodnotě max. 200 000 Kč. Pokud by měl být výhrou v soutěži
dražší předmět, např. zájezd nebo
auto, nelze ji vázat na podmínku
nákupu zboží. Poskytnout výhru
pouze osobě, která si zakoupí naše
zboží, lze tedy jen při dodržení výše
uvedených finančních limitů. A nebo nevázat výhru na slosování a podmínit ji splněním určitých podmínek
(získáním nejvíce čárových kódů,
vytvořením nejvtipnějšího sloganu
atd.)
Iva Frömlová, advokát
www.advokatCR.cz
Nekvalitní potraviny jsou jen jeden z nešvarů
Pokulhává také hygiena v obchodech. Důvodem je nedbalost provozovatelů a současná absence jasných pravidel
Nekvalitní a prošlé potraviny, které se v poslední době
objevily na pultech českých
obchodů, jsou špatnou vizitkou prodejců. Ale nejen to.
Zákazníci se setkávají také
s nízkou úrovní čistoty prodejního prostředí. Dosud
platné nařízení Evropského
parlamentu a Rady, které
upravuje požadavky na hygienu potravin, je z hlediska
nároků na čistotu prodejních míst formulováno jen
velmi obecně a v mnoha
bodech nejasně.
Provozovatelům to dává možnost
mezi hygienickými normami lavírovat a nezřídka je takřka nepostihnutelně i obcházet. Zákazníci
by se nejen v rámci ochrany svého
zdraví měli víc zajímat, jaký servis
a v jaké kvalitě za svou loajalitu
vůči obchodu ve skutečnosti dostávají. Také Ministerstvo zemědělství by se mělo touto problematikou vážněji zabývat.
České obchody sázejí na to, že zde
jasně definovaná pravidla a požadavky na hygienu v prodejních pro-
storách chybějí. Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických
požadavcích na prodej potravin
a rozsah vybavení prodejny podle
sortimentu prodávaných potravin
č. 347/2002 byla v roce 2004 nahrazena Nařízením o hygieně potravin ES č. 852. To uvádí povinnost provozovatele obchodu stanovit si hygienické zásady a dodržovat je, a stejně tak povinnost zabezpečit zdravotní nezávadnost potravin, jsou to však požadavky jen
obecného charakteru.
Obecné požadavky nic neřeší
Nařízení například nespecifikuje
úroveň kvality hygienických zásad,
tedy to, v jakém rozsahu, jak důkladně a jak často má být sanitace
prodejních prostor prováděna. Provozovatelé proto nejčastěji zajistí
jen nejnutnější sanitární služby, bez
ohledu na možná zdravotní rizika
zákazníků. Nejednoznačně jsou popsány také kontrolní mechanismy.
Nařízení uvádí všeobecné hygienické požadavky, například jak mají vypadat stěny a povrchy prostor,
zmiňuje se o povinnosti provozovatele stanovit si mikrobiologická kritéria a dodržovat je. Jaká to budou,
je však na provozovateli. Zákazník
se tak musí smířit s tím, že není ni-
kde dáno, jak často je potřeba provádět sanitaci prodejen a ani v jakých intervalech má být dodržování
hygienických zásad kontrolováno
pověřeným orgánem. Státní zemědělská a potravinářská inspekce je
tak často bezmocná.
„Až do 90. let minulého století
u nás platilo, že stát byl v případě
kontroly hygienických norem mocným dozorovým orgánem. Existovaly městské a okresní veterinární
správy a hygienické stanice, které
byly pověřeny kontrolou provozoven, v nichž byly pravidelně odebírány stěry a vzorky potravin. Prodejci byli zkrátka pod přísnou hygienickou kontrolou a prodejny důkladně sledovány. Tehdejší počet
veterinárních inspektorů umožňoval zkontrolovat každou prodejnu,
včetně celé prodejní plochy, zařízení i lahůdkářské výrobny, až jednou
měsíčně. Provozovatelé byli tlačeni
k udržení určitého standardu čistoty,“ uvádí MVDr. Dana Walterová,
konzultantka v oblasti hygieny.
Po roce 1990 však podle ní stát
postupně přenesl své pravomoci
na provozovatele obchodů, kteří
i v důsledku toho, že v současných
předpisech chybí přesný výklad pojmu sanitace, vzali hygienické
předpisy do svých rukou. Na kuráží
jim dodává i to, že personální kapacita současného kontrolního orgánu
pravidelné a časté prověrky přímo
v prodejnách neumožňuje.
Převažuje „česká“ úroveň
To potvrzuje také Milan Horyl ze
společnosti Clean4you, která se zabývá speciální údržbou a čištěním
obchodů: „Důraz na čistotu prodejních prostor a kvalitu úklidu je
u provozovatelů různý. Většina se
spokojí s klasickou sanitací, jako je
mytí podlah a odstranění viditelných nečistot z povrchu regálů
a vybavení prodejny. Jen zatím bohužel minoritní skupina si už uvědomila, že se kvalitní a komplexní
hygiena prodejních prostor vyplatí.
Tam jsou úklid a sanitace prováděny nad rámec běžné české úrovně.“
Prodejny, zvláště potravinové,
představují místo, kde je nákaza
a její rozšíření velmi snadné. Jedním z nejvíc kontaminovaných veřejných povrchů jsou např. madla
nákupních vozíků. Přitom je prokázáno, že osmdesát procent infekcí
je šířeno prostřednictvím kontaktu
rukou s jiným objektem. Dotekem
se mohou šířit také virová onemocnění jako chřipka, rotavirové
infekce nebo hepatitida. Důkladná
a pravidelná dezinfekce a sanitace
frekventovaných kritických míst
by tedy měla být alfa omegou každého provozovatele obchodu.
Špína odrazuje zákazníky
Nehledě na to, že zákazníky od nákupu prokazatelně nejvíc odrazují
znečištěné a neudržované prodejny.
Podle americké studie publikované
v odborném periodiku Convenience Store Decisions působí znečištěné prodejní prostory negativně na
99 % dotazovaných. Špinavé toalety odpuzují 95 % lidí a zápach
v nákupním prostoru 92 %. Na negativním vnímání obchodu se podepisuje také nízká úroveň zákaznického servisu (90 %), špinavé
podlahy (86 %), znečištěné nákupní vozíky a košíky (84 %), vzhled
a úprava zaměstnanců (83 %), louže a skvrny na podlahách (83 %),
neoznačené kluzké podlahy (76 %),
zaprášené povrchy prodejních
ploch (74 %) či znečištěné skleněné
vitríny a okna (68 %).
Zdroj: PEPR Consulting
(mv)
Stojí za pozornost:
www.dhlfreight.cz
www.socr.cz
eagri.cz
černá azurová purpurová žlutá
8 /du ben/2 012
Evropská unie
Na poslední chvíli
Učňovské vzdělání už u nás není „sexy“, pomohou mu kohezní fondy?
Česká republika dostala
z Evropského sociálního
fondu na programovací
období 2007–2013 finance
ve výši 3,8 mld. eur. V jejich
čerpání se však potýká
s velkými problémy a je
trnem v oku Evropské komisi. Proto se nyní usilovně
ministerstva snaží přesunout nevyužité prostředky
z některých operačních
programů na jiné priority.
Pokud prostředky nebudou využity,
vrátí se zpět do Bruselu a dostanou
je k dispozici ostatní země. Ve velkých problémech se právě zmítá jeden ze tří operačních programů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. O tom, jaké jsou priority
pro nové programovací období, jak
zlepšit alokace z fondů EU a nastavit systém efektivně, hovořili počátkem letošního dubna účastníci
debaty v Evropském domě se zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, krajů, zaměstnavatelů a vládní agentury pro sociální inkluzi. Jednoznačně se při ní shodli,
že by kohezní fondy měly být využity jen na provedení změn (reforem), nikoliv na běžný provoz, což
se současně neobejde bez legislativních úprav, stejně jako změny
v myšlení lidí.
Česká republika je ochotna kohezní
fondy „utratit“, málokdy ale umíme
dotace skutečně investovat. V současné době projednávají Evropský
Foto: SOŠ Třemošnice
parlament a Rada nařízení, které dá
fungování ESF rigidní rámec. Členské státy budou muset při sestavování operačních programů z ESF
vybírat z 18 priorit.
Téměř pětina z celkové alokace by
měla jít na sociální začleňování
a boj s chudobou. „ČR se však
z hlediska chudoby daří z členských států nejlépe. Otázkou je, zda
se tedy neorientovat raději na priority, jako je zaměstnanost, vzdělávání, výměnné pobyty či finanční
gramotnost“, uvedl Oldřich Vlasák,
místopředseda Evropského parlamentu a člen Výboru pro regionální
rozvoj Evropského parlamentu.
Ředitel Agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček však upozornil, že ačkoli se 20% podíl prostředků z ESF na sociální začleňování
a boj s chudobou může z pohledu
celkového stavu v ČR zdát jako vy-
soký, chudoba v příhraničních oblastech rychle roste, a s ní i počet lidí
závislých na transferových dávkách,
což začíná způsobovat nepokoje.
Proto se tedy nelze k prioritám ESF
stavět negativně. „ČR se v předchozím (2004–2006) a v současném
programovacím období (2007–13)
naučila prostředky využívat a naší
agentuře se osvědčila koordinace intervence na místní úrovni s obcemi
a městy. Polovina intervence je však
postavena na změně v myšlení lidí,
a to prostředky z fondů nenahradí“,
dodal Šimáček.
Česká republika je v Evropské unii
z hlediska čerpání ESF třetí nejhorší. Hrozí, že „rizikové“ země, mezi
nimiž je ČR, nevyčerpají 250 mil.
eur. Upozornila na to generální ředitelka Svazu českých a moravských výrobních družstev Soňa van
Deleenová. Daleko významnější je
však čerpat prostředky efektivně
a smysluplně. Z pohledu zaměstnavatelů je klíčové podpořit učňovské
školství, a to tak, aby bylo dlouhodobě udržitelné. Současný vzdělávací systém neodpovídá požadavkům trhu. Stát by měl podle ní stimulovat technické vzdělávání, přičemž možnosti spatřuje v posílení
vazby mezi školskými/vzdělávacími zařízeními a zaměstnavateli, zavedení nepeněžních náhrad, zlepšení kultury výuky a zavedení certifikace škol. ESF musí být chápán jen
jako podpůrný a doplňkový nástroj
při změně systému. Potřebná je také změna Zákoníku práce (prodloužení zkušební doby ze 4 na 8 měsíců, zkrácení výpovědní doby na
1 měsíc, řetězení pracovních poměrů na dobu určitou, možnost sdílet
pracovníky a další).
Vladimír Kváča, vrchní ředitel Sekce
fondů Evropské unie z Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR, uvedl, že
si je jeho úřad vědom nerovnováhy
poptávky a nabídky technického
vzdělání na pracovním trhu. Inovační
vlny přicházejí mnohem rychleji a je
potřeba přizpůsobit pomalu se rozvíjející programy vzdělávání dramaticky se vyvíjející nabídce zaměstnání.
Upozornil, že v tomto ohledu se ČR
musí soustředit na děti z rodin s intenzivní nezaměstnaností. „Fond
však musí být využit na financování
změn, nikoliv na běžný provoz“, upozornil Kváča. Pro budoucí období
platí výzva redukovat počet operačních programů a vytvořit šablonové
projekty, aby ESF už neživil armádu
konzultantských firem.
V zlepšení alokace prostředků z ESF
doufají i kraje. Částka vyčleněná na
projekty v rámci ESF je v tomto období velmi vysoká, úspěšnost čerpání je však nízká, postěžoval si Tomáš
Novotný, ředitel úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti střední Čechy. MPSV je v čerpání na devátém
místě ze 17 zemí. Pro nový ESF platí, že 25 % bude muset být použito
na tzv. měkké projekty. To nám ubere na investice do infrastruktury a bude vyžadovat efektivní alokaci prostředků, které nelze dosáhnout bez
kvalitní koncepce. „Na regionální
úrovni se setkáváme s neprovázaností priorit a překrýváním podpor.
Rovněž chybí udržitelnost projektů. Přitom řada neziskových subjektů si na dotační tituly zvykla.
Není také správné financovat z kohezních fondů čistý provoz základních škol, dodal Novotný.
Debata byla organizována jako součást projektu Zastoupení Evropské
komise v ČR a Informační kanceláře
Evropského parlamentu v ČR s cílem
prodiskutovat aktuální evropská témata s širokou skupinou odborné
i laické veřejnosti. Jeho realizace se
ujala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ve
spolupráci s CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU. Víc informací na prague@cebre.cz.
(tz)
www.cebre.cz
Evropa má brojit proti hluku Chtějí podnítit růst
Exekutiva EU navrhuje
do roku 2017 snížit úroveň
hluku v případě nových
osobních aut a dodávek
o čtyři decibely, u nových
nákladních aut a autobusů
o tři decibely. Protože se
to nebude týkat starších
dopravních prostředků,
přínosy opatření by měly
být patrné až v roce 2030.
Podle údajů Světové zdravotnické
organizace (WHO) je nadměrný
hluk v evropských zemích příčinou
mnoha zdravotních problémů. Proto se Evropská unie snaží vysoké
úrovni hlukových emisí čelit zavedením nové legislativy. Evropský
parlament v současné době posuzuje návrh nařízení, které by mělo po-
moci snížit množství emisí hluku
z automobilové dopravy.
Jak ale vyplývá ze studie nizozemské konzultantské společnosti TNO,
měla by Komise přijít s ambicióznějším návrhem. V takovém případě by bylo možné ochránit před
přílišným hlukem až osm milionů
lidí a ušetřit během dvaceti let 326
mld. eur. Zprávu si od společnosti
vyžádalo nizozemské ministerstvo
životního prostředí spolu s lobbistickou skupinou T&E (Transport
and Environment).
Hluk pocházející ze silniční dopravy v Evropě představuje nejrozšířenější problém životního prostředí, který ohrožuje lidské zdraví.
Víc než 44 % evropské populace –
asi 210 mil. lidí, musí pravidelně
čelit hluku na úrovni vyšší než
55 decibelů. To podle WHO může
zvyšovat krevní tlak, vyvolávat
stres a duševní poruchy, ale také
způsobovat nespavost, podrážděnost a špatné pracovní výkony.
Podle nedávné studie výzkumné organizace CE Delft zemře v Evropské unii kvůli hluku každoročně
předčasně 50 000 lidí a 200 000
obyvatel onemocní kardiovaskulárními chorobami.
(am)
Britské Financial Times
informovaly o přípravě
plánu Evropské komise
na to, jak v evropské sedmadvacítce povzbudit hospodářský růst a zaměstnanost.
Slibuje si od něj mj. obnovení důvěry finančních trhů,
které zneklidňuje prohlubující se recese na jihu
Evropy, především
ve Španělsku.
Dokument má údajně 28 stran
a několik příloh. Vyzývá národní
vlády, aby urychleně implementovaly řadu opatření, která povedou
k větší flexibilitě trhu práce a podpoří tvorbu nových pracovních
míst v Evropské unii.
Zároveň po členských státech poža-
duje, aby odstranily přetrvávající
překážky na trhu práce, a usnadnily
tak volný pohyb pracovních sil
v rámci evropské sedmadvacítky.
Podle Financial Times se tvůrci
dokumentu Evropské komise v této souvislosti zmiňují zejména
o Francii, kde jsou vůči pracovníkům z nejnovějších členských zemí Evropské unie, z Bulharska
a Rumunska, až do roku 2014
uplatňována přechodná omezující
opatření.
S výzvou k zaměření pozornosti na
hospodářský růst a dokončení jednotného trhu EU přišli začátkem tohoto roku představitelé několika
zemí, především britský premiér
David Cameron a jeho český protějšek Petr Nečas. Poukázali na to,
že se unie příliš zaměřuje na záchranu společné měny a na ostatní
problémy zapomíná.
(m)
Kdo je největší poskytovatel humanitární pomoci
Evropská unie se už 20 let podílí na odstraňování následků konfliktů a přírodních katastrof po celém světě
Evropské unii se za posledních 20 let podařilo výrazně
zlepšit koordinaci členských
států při poskytování humanitární pomoci. Díky jejich
společnému úsilí se dostává
pomoc k obětem konfliktů
a přírodních katastrof
mnohem rychleji.
Od svého vzniku v roce 1992 pomohl úřad ECHO obětem mnoha humanitárních krizí, ať už šlo o uprchlíky z bývalé Jugoslávie, oběti zemětřesení v Peru, záplav v Bangladéši či hladomoru v Somálsku.
Byl založen v reakci na situaci v roce
1991, kdy došlo hned k několika dalekosáhlým humanitárním krizím po
sobě. Tehdy se ukázalo, že Unie není
v této oblasti dostatečně flexibilní.
Úřad dostal proto za úkol úsilí členských států koordinovat, aby v takovýchto situacích mohly postupovat
společně, a tudíž i efektivněji.
Od jeho vzniku se tak zásahy Unie
v krizových situacích dál optimalizují. Pomoc se k obětem dostává rychleji, díky čemuž se daří zachraňovat
víc lidských životů. Tak například od
roku 2001 je Unie schopna v případě
krizové situace zmobilizovat do
48 hodin až 3 miliony eur. Od roku
2010 má úřad rovněž na starost civilní ochranu obětí katastrof, k nimž
došlo v Evropě.
Vloni byl zahájen zkušební provoz
Evropského dobrovolnického sboru
humanitární pomoci, do něhož se
mohou zapojit občané, kteří chtějí
osobně pomoci při odstraňování
následků přírodní či jiné katastrofy.
Díky těmto činnostem se objem humanitární pomoci EU víc než ztrojnásobil – minulý rok činil rozpočet
na tuto oblast 1 miliardu eur.
Tento nárůst rovněž odráží častější
výskyt přírodních katastrof a konfliktů ve světě. Zároveň je však důkazem
pevného odhodlání Unie postarat se
o ty, kteří pomoc potřebují. Podle nedávného průzkumu podporuje tento
závazek 80 % občanů EU.
Finanční prostředky EU na humanitární pomoc distribuuje úřad ECHO
prostřednictvím přibližně 200 humanitárních organizací, včetně nevládních organizací a agentur OSN.
Využívají se na bezprostřední pomoc ve formě potravin, pitné vody
či lékařského ošetření. Zároveň se
vynakládají na pomoc dlouhodobého charakteru pro oběti v uprchlických táborech (výstavba škol, sanitárních zařízení apod.).
V roce 2011 poskytla Unie mimo
jiné pomoc 160 000 hladovějícím
dětem z oblasti Sahelu v Africe,
obětem přírodních katastrof či konfliktů na Haiti, v Japonsku, v Libyi,
Jemenu či Somálsku.
Evropská unie je největším poskytovatelem humanitární pomoci na
světě. Spolu s členskými státy zajišťuje víc než polovinu veškeré oficiální světové humanitární pomoci.
Zdroj: EK
(vam)
Nepřehlédněte:
ec.europa.eu
www.euractiv.cz
www.evropska-unie.cz
ãerná azurová purpurová Ïlutá
duben/2012/
9
Automobily
Lexus CT 200h v testu našeho spolupracovníka Vojtěcha Štajfa
Hybridní benjamínek
Mladá, ale velmi ambiciózní
značka Lexus se rozhodla
ovládnout další segment –
a to především v Evropě.
Prémiová odnož Toyoty
za poslední čtvrtstoletí
zcela přesvědčivě dobyla
Ameriku a také na starém
kontinentu se postupně
v souboji se zavedenými
automobilkami jako Audi,
BMW a Mercedes stále víc
prosazuje. K většímu podílu
na tržním koláči jí má
pomoci luxusní kompakt
CT 200h, který jsme měli
možnost otestovat.
ských kolonách. Podvozek je skvěle vyladěn i pro dynamičtější jízdu,
omezující jsou však sériově montované pneumatiky s nízkým valivým odporem. Spotřebu lze reálně
držet na hranici pěti litrů naturalu
na 100 km, což je při slušné dynamice zajímavé. Největší úspora proti klasickému pohonu je pak v městském provozu, kde vůz velmi často
popojíždí na elektrický pohon.
Lexus CT 200h je jediným plně hybridním luxusním kompaktem na trhu.
Novinka vstoupila na český i světový trh jako dosud nejmenší model
značky, a to s jedinou pohonnou
jednotkou. V duchu průkopnického
naturelu značky Lexus jde o hybridní systém zážehového motoru
a elektromotoru. Inženýři firmy se
po úspěších Toyoty Prius dozajista
nebáli, že by snad nebyl spolehlivý.
Hybridní Lexusy se už několik let
úspěšně prodávají, takže rozhodnutí vytvořit i hybridní kompakt se jako moc odvážné nejeví. Víc opti-
mismu ale mají v Lexusu ohledně
prodejních cílů – v Evropě 19 000
vozů, což je s ohledem na jedinou
motorizaci pod kapotou dost smělé.
Jízdní dojmy jsou příjemné
Lexus CT 200h je poháněn řadovým zážehovým čtyřválcem o objemu 1,8 l s variabilním časováním
ventilů VVT-i, který je doplněn synchronním elektromotorem s permanentním magnetem. Nenapájejí
jej v současné době hojně používané lithium-iontové baterie, nýbrž
nikl-metal hydridové (NiMH).
Poháněna jsou přední kola, o přenos točivého momentu se stará
ústrojí E-CVT s plynulou změnou
převodů. Pětidveřový automobil
s karoserií dlouhou 4320 mm, širokou 1765 mm a vysokou 1430 mm
je schopen jízdy pouze na elektřinu,
ale jen asi 2 km při rychlosti do
45 km/h, převážně tedy v měst-
Malý, ale přesto luxusní
Konstruktéři nejmenšího Lexusu
pracovali s tezí, že i nejmenší model musí ctít klasické charakteristiky značky, jako jsou speciálně vybrané materiály, nejnovější technologie, pohodlí, nízký hluk a příjemný pocit z řízení. Vůz tak v základu
nabízí elektrická okna vpředu i vzadu, elektronicky řízenou klimatizaci, bluetooth telefonické připojení
s hlasovým ovládáním, veškeré
elektronické bezpečnostní asistenty
a pasivní bezpečnostní prvky v podobě čelních, bočních, hlavových
a kolenních airbagů. Na rozdíl od
evropských konkurentů je nadstandardní výbava u Lexusu nabízena především ve formě doplňkových paketů k třem výbavám: základní Komfort, střední Executive
(739 000 Kč) a nejvyšší Premium
Typ vozu
Motor
Lexus
CT 200h
Audi A3
Sportback 1,4 TFSI
BMW
116i 5D
Hybrid: záž. 1798 cm3
+ synchronní elektromotor
zážeh. 4válec
turbo 1390 cm3
zážeh. 4válec
turbo 1598 cm3
100/136
92/125
100/136
Výkon (kW/k)
Max. toč. moment (Nm/ot. min. )
207/4000
200/1500
220/1350
Max. rychlost (km/h)
180
203
210
Zrychlení 0–100 km/h (s)
10,3
9,6
8,5
Komb. spotřeba (l/100 km)
3,8
5,8
5,5
4320
4292
4324
375–985
370–1100
480
-1
Délka (mm)
Objem zavazadl. prostoru (l)
Emise CO (g/km)
87
134
129
Základní cena (Kč)
699 000
604 600
632 500
2
Přístrojová deska, sedadla a vnitřní výbava jsou na první pohled
z prvotřídních materiálů.
Řeč statistiky
Za první čtvrtletí roku 2012 bylo
v ČR registrováno celkem 43 529
nových osobních a 2833 lehkých
užitkových automobilů, 176 autobusů, 1558 nákladních vozidel
a 3047 motocyklů. Registrace nových osobních automobilů proti
stejnému období loňského roku
vzrostly o 1503 ks (3,58 %). V březnu 2012 však došlo k meziročnímu poklesu o 2,5 % (437 ks). První
je značka Škoda s 13 300 registrovanými osobními automobily (podíl 30,55 %), následují značky
Hyundai – 3900 ks (8,95 %),
Volkswagen – 3658 ks (8,40 %),
Ford – 3157 ks (7,25 %), Renault –
2909 ks (6,68 %), Kia – 1993 ks
(4,57 %), Peugeot – 1804 ks (4,14 %),
Citroën – 1344 ks (3,08 %), Nissan
– 1187 ks (2,72 %), Toyota –
1023 ks (2,35 %) atd. Z hlediska
segmentů je na prvním místě kategorie malých automobilů s 24,16 %,
na druhé příčce je střední třída
s 20,19 %, následuje terénní –
15,70 %, nižší střední – 15,42 %,
MPV – 14,28 %, vyšší střední –
4,16 %, mini – 3,64 %, sportovní –
0,52 %, luxusní – 0,18 %, nezjištěno je 1,70 %. Pokud jde o provedení karoserie, je na prvním místě
kombi s 31,86 %, na druhém
hatch/lift s 19,02 %, následují terénní – 15,70 %, MPV – 14,28 %,
sedan – 13,24 %, mini – 3,64 %,
sportovní – 0,52 %, nezjištěno bylo
1,70 %.
(m)
100 kW hybridního systému je na úrovni méně výkonných klasických agregátů konkurence.
(979 000 Kč). Kvůli dodacím lhůtám a časové náročnosti transportu
ze země vycházejícího slunce se totiž vozy nevyrábějí přímo na zakázku pro jednotlivé klienty.
Testovaný vůz byl v prostřední výbavě, ke které lze ještě doobjednat
tři pakety – Navigace, Luxury
a Dynamic. Vyberete-li si pakety Luxury a Dynamic, získáte za
60 000 Kč samozatmavovací zpětné
zrcátko s monitorem parkovacího
asistenta, parkovací senzory vpředu
i vzadu, tempomat, automatické stěrače, systém bezklíčového nastupování a vystupování, tónovaná skla
a kola o rozměru 215/45 R17. Takto
vybavený vůz přijde na 799 000 Kč
a je rozumnou volbou s ohledem
na poměr nabízené hodnoty a ceny.
Jízda s tímhle autem je příjemná
a i přes méně objemný zavazadelník
je pro zajímavou možností, jak se stát
majitelem prvního Lexusu. Zbývá
otázka, kolik zákazníků dá tomuto
spíš exotickému vozu přednost třeba
před moderními turbodiesely nebo
maloobsahovými přeplňovanými zážehovými agregáty prémiových modelů jiných značek, kde je spotřeba
na hodně nízké úrovni a když vyšší
cena při pořízení hybridního Lexusu
se jen tak nevrátí.
Vojtěch Štajf
Foto: archiv autora
Nízká spotřeba Luxusu CT 200h je „zaplacena“ vyšší pořizovací cenou vozu.
Poslední dva ročníky ankety Car of the Year opanovaly elektromobily
Opel Ampera jede jen na elektřinu
Opel Ampera (v USA se
prodává jako Chevrolet
Volt) je teprve druhým
elektromobilem, který se
stal Evropským autem
roku, a to letos. Loni získal
prestižní titul „čistokrevný“
elektromobil Nissan Leaf,
pětidveřový hatchback
s dojezdem na jedno
nabití asi 160 km.
Ampera je sice hybrid, ale vždy poháněný pouze elektromotorem.
Čerpá energii výhradně z baterií,
které se dobíjejí buď z elektrické sítě, nebo během jízdy z benzinového
generátoru. Celkový dojezd vozu je
tak kolem 500 kilometrů, což je asi
třikrát víc než u současných elektromobilů. Může ale být i výrazně
vyšší, v závislosti na stylu jízdy.
Pětidveřový čtyřmístný hatchback je
plnohodnotný rodinný elektrický
automobil. Prvních 40 až 80 km ujede díky své 16kWh lithium-iontové
baterii jen na elektřinu. A když energie dojde na cestě, převezme funkci
dobíjení spalovací motor o objemu 1,4 l. Podle Oplu však 80 %
Evropanů nenajezdí denně víc než
60 km, takže jim většinou postačí
Ampera je k nerozeznání od běžného hatchbacku se spalovacím motorem.
Leaf má nabíjecí zásuvku v přední kapotě.
dobít baterii z běžné 220V zásuvky,
a to lze učinit během pouhých tří hodin. Elektromotor má hned po nastartování vozidla výkon 111 kW
(150 k) a točivý moment 370 Nm.
Vůz zrychlí z 0 na 100 km/h za méně než 10 vteřin a dosahuje max.
rychlosti 160 km/h. Má zavazadlový
prostor o objemu 301 litr.
Titul nejlepšího evropského auta pro
letošní rok Car of the Year 2012 zís-
Opel Ampera dovozce nabízí i v České
republice a jeho cena začíná na
částce 1 080 000 Kč.
(vam)
Foto: archiv
kal Opel Ampera v souboji s dalšími
finalisty soutěže, kterými byly
Citroën DS5, Fiat Panda, Ford Focus,
Range Rover Evoque, Toyota Yaris
a Volkswagen Up! V odborné anketě
hlasovalo 59 motoristických novinářů z 23 evropských zemí. Vybírali
z 35 nominovaných novinek. Auto
roku se poprvé v padesátileté historii
soutěže oznamovalo v předvečer ženevského autosalonu 5. března t. r.
Zajímavé adresy:
portal.sda-cia.cz
www.autosap.cz
www.opel.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 0 /du ben /2 012
Vzdûlání, vûda, inovace
Významná prezentace českého i zahraničního biotechnologického sektoru
BioForum a marketing
BioForum, největší a jedna
z nejdůležitějších biotechnologických akcí v Evropě, se
bude poprvé konat v České
republice, na brněnském
výstavišti od 23. do 24. května t. r. Mezi tématy, kterým
se mají její účastníci zabývat, nechybí ani marketing.
Součástí akce je rovněž
mezinárodní biotechnologická konference Gate2BrnoBiotech, kterou bienálně pořádá Jihomoravské inovační
centrum (JIC). Letos se na
ní chce český biotechnologický sektor prezentovat
jako celek a renomovaní
zahraniční odborníci budou
přednášet o posledních
trendech ve světě.
Vědci, nejen v oblasti biotechnologií, mají hlavu plnou zajímavých
nápadů. Některé nebyly nikdy vyzkoušeny, jiné jsou testovány, ale
výsledky nesplnily očekávání.
Ovšem jsou i takové objevy, jejichž
testování potvrdilo, že by mohly
být komerčně úspěšné, a ty stojí za
pozornost.
gie apod.) do oblasti zdravotnictví,
farmacie, potravinářství, kosmetiky
či ochrany životního prostředí. Návštěvníci BioFora budou mít jedinečnou příležitost seznámit se
s úspěšnými vědeckými projekty
i firmami a poslechnout si přednášky předních světových odborníků.
Jak vznikají, jak jsou ověřovány
a prodávány? Které z nich mohou
dobýt trh a získat pro univerzitu či
firmu nemalé finanční prostředky
z prodeje patentu? Jak se následně
na trh dostanou a jak osloví ty
správné lidi? Tyto a mnohé další
otázky budou zodpovězeny na
květnovém BioForu v Brně sociologem Emersonem Smithem z Metromark Research z Univerzity
v Jižní Karolíně v USA.
BioForum se koná už pojedenácté
a minulé ročníky vždy přilákaly tisíce zájemců z řad firem, výzkumníků, studentů i novinářů z celého
světa. Letošní akce se poprvé uskuteční v České republice a na její organizaci se podílí JIC.
Hlavním posláním BioFora je propojovat středoevropské podnikatele
a firmy s jejich západními protějšky i mezi sebou navzájem. Tato
akce také podporuje transfer z oblasti tzv. life sciences (biotechnologie, biochemie, molekulární biolo-
Uspěli na veletrhu CeBIT
Společnost INVEA-TECH
uspěla na březnovém mezinárodním veletrhu CeBIT.
Získala prestižní cenu
„European Seal of e-Excellence“ za řešení pro monitorování a bezpečnost počítačových sítí FlowMon.
Porota vybrala čtyřicet dva projektů z osmnácti zemí světa, které zařadila do hodnocení v kategoriích
Platinum, Gold a Silver. Na řešení
FlowMon ji zaujal především mimořádný inovační přístup a skvělý
marketing, takže společnosti INVEA-TECH přiznala ocenění Silver, podobně jako osmnácti dalším
firmám z celého světa.
FlowMon je kompletní řešení pro
monitorování a bezpečnost počítačových sítí na základě IP toků, kte-
ré v současnosti monitoruje víc než
třetinu českého internetu. Každá organizace může mít díky FlowMon
přesný přehled o provozu své počítačové sítě. Monitorování sítě na
základě IP toků přináší četné výhody a snížení finančních nákladů na
správu sítě pro malé, střední a velké
firmy, vládní i akademické organizace a poskytovatele internetu.
Umožňuje monitorovat provoz na
síti v reálném čase, zvyšuje bezpečnost sítě i možnost odhalení vnějších a vnitřních útoků. Analyzuje
také dlouhodobé statistiky s rozlišením na jednotlivé počítače, aplikace a konverzace, detailně sleduje
uživatele a služby. Statistiky o síťovém provozu ukládá, a poskytne
tak kdykoliv přehledné výpisy o síťovém provozu.
FlowMon zahrnuje výkonné autonomní sondy pro všechny typy sítí
až do rychlosti 10 Gb/s, kolektory
pro uložení, zobrazení a analýzy síťových statistik a rozšiřující moduly. Bezpečnostní pluginy využívají
technologie analýzy chování sítě
a umožňují detekovat hrozby, proti
kterým jsou ostatní bezpečnostní
nástroje neúčinné. Jde např. o malware psaný na míru, viry a botnety
nepodchycené antiviry, sociální inženýrství a další hrozby.
(am)
O výhodách i rizikách nové služby – cloud computingu
Plaťte jen to, co spotřebujete
Cloud computing otevírá
společnostem novou dimenzi
v IT. Velký zájem budí u zákazníků už samotný výklad
tohoto pojmu. Skrývá v sobě
totiž řadu otázek, na něž
je třeba dát jednoznačné
odpovědi, ať už jde o přínos
cloudu, nebo o jeho úskalí.
S ohledem na všeobecně rostoucí zájem odborné i laické veřejnosti o vše,
co se kolem cloudu děje a chystá,
představily nedávno společnosti Infinity a Microsoft všechny kroky potřebné pro úspěšné zavádění cloudových technologií. Hlavně informace
o návratnosti investic, o nákladových úsporách a možnostech efektivní implementace tak, aby se dostavil okamžitý přínos pro každý podnik, který chce cloud využít.
Když jde o bezpečnost dat, jaké řešení pro vaše
obchodní data v síti preferujete?
5%
7%
19 %
69 %
Vlastní server spravovaný interním IT oddělením.
Vlastní server spravovaný specializovanou externí firmou.
Pronajatý server v zabezpečeném centru externí firmy.
Ve speciálně zabezpečeném Cloudu (např. serverovém centru Microsoftu).
Pomohli už pěti desítkám firem
JIC patří v oblasti biotechnologických oborů k důležitým aktérům
českého a středoevropského prostředí. Podporuje mnoha projekty
spolupráci mezi komerčními firmami a výzkumnými pracovišti.
Provozuje dva technologické inkubátory a jeden biotechnologický.
Zajišťuje pro inkubované firmy finance, prostory, poradenství, kontakty, propagaci i PR a pomoc při
transferu technologií. Za dobu osmi let tak pomohlo vzniknout víc
než pěti desítkám firem, z nichž už
28 inkubační program úspěšně
ukončilo.
Kromě jiného JIC nabízí podporu
začínajícím biotechnologickým
firmám a poskytuje jim cenné rady, vybavené laboratoře i finance
do začátku. Provozuje Innovation
Park INBIT, který vytváří zázemí
pro zajímavé projekty. Velkou výhodou pro nájemníky je umístění
INBIT v life science kampusu
Masarykovy univerzity. Víc informací na www.jic.cz.
„Firmy od nás často chtějí, abychom jim pomohli s uvedením výrobku na trh, konzultací či vypracováním obchodní strategie, s hledáním vhodných distribučních partnerů v zahraničí,“ vysvětluje Miloš
Sochor, hlavní konzultant JIC.
Podobné zkušenosti má také Emerson Smith s americkým prostředím:
„Marketing ve vědeckém prostředí
je hlavně o tom, jak dát ostatním
vědět o výzkumu, patentech, myšlenkách a znalosti s cílem prodávat
produkt nebo nápady.“ Vědci nejsou v této problematice často školeni, a tudíž potřebují mít lidi na univerzitách či instituce, na které se
mohou obrátit. Dobří vědci se prezentují například v prestižních vědeckých časopisech, které fungují
jako marketingový nástroj. Firmy
to mají těžší. Musejí mnohdy oslovit širší publikum, a to je stojí víc
času a peněz.
Pokud vás tato problematika zajímá, navštivte BioForum a poslechněte si přímo přednášku Emersona
Smitha v panelu s názvem „Marketing your biotech company“. Budete mít možnost zeptat se ho i na to,
co se týká vašeho produktu, či jak
oslovit právě váš potenciální trh.
Zdroj: JIC
(vam)
Roste nový VTP
Vědeckotechnický park
za 130 mil. Kč se od letošního jara staví v Čelákovicích.
Investorem je výzkumný
ústav SVÚM a.s., který se
věnuje výzkumu materiálů
a sídlí v Praze-Běchovicích.
Park vznikne na rozloze
4500 čtverečních metrů
v sousedství podniku
TOS Čelákovice.
Podle předsedy představenstva SVÚM
a.s. Ivo Haina ústav získal na výstavbu dotaci 70 mil. Kč od Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR v rámci
programu Inovace a podnikání. Zbývající část financí pochází z bankovního úvěru a z vlastních zdrojů.
Zaměří se především na vědecký
a technologický výzkum, průmy„V případě využití cloudových služeb platíte skutečně vždy jen za to,
co reálně spotřebujete, a můžete se
tedy zcela oprostit od mnohdy neprůhledných investic do vlastního
firemního IT,“ uvádí přednosti tohoto řešení Jaroslav Procházka ze
společnosti Infinity.
Cloudové technologie mohou významně ovlivnit podnikové náklady
a produktivitu. Nástup obliby cloud
computingu v posledních dvou letech
má jeden zásadní důvod. Finanční
krize přinutila firmy i státní organizace, aby začaly fungovat efektivněji.
Větší flexibilita a finanční úspory
jsou benefity cloudu, které české firmy pociťují často okamžitě.
„Cloud obecně – to jsou nízké pořizovací náklady, tedy IT pro každého,
kdy klient jednoduše využívá pouze
cash, resp. takovou hotovost, kterou
má právě k dispozici, a nemusí si půjčovat.“ doplňuje Tibor Koleják ze
společnosti Microsoft.
V souvislosti s cloud computingem se
často diskutuje také o rizikách přechodu na novou technologii a o (ne)bezpečnosti cloudu, což je úzce spojeno
s výběrem vhodného implementačního partnera. A také o srdci cloudu –
datových supercentrech, využívajících
slové osvojování výsledků výzkumu, inovace výrobků a rozvoj
podnikání. SVÚM a.s. si od něj
slibuje, že se stane jednou z klíčových výzkumných organizací
v České republice. V rámci
vědeckotechnologického parku
vznikne na 50 nových pracovních
míst a najdou zde své nové zázemí i malé podniky se zaměřením
na služby v oblasti právního poradenství- patentového práva, IT,
marketingu a komunikace. Kromě sídla SVÚM a.s. budou v novém vědeckotechnickém parku
dva inkubátory, kde mají sídlit
čtyři nové firmy.
V České republice nyní existuje devět akreditovaných a 34 ostatních
vědeckotechnických parků. Akreditaci může získat park s rozlohou
nad 3000 čtverečních metrů užitné
plochy. Udílí ji Společnost vědeckotechnických parků ČR.
(m)
špičkové bezpečnostní nástroje a odborníky, které si většina firem nemůže dovolit. Klidný přechod firmy
k čerpání cloudových služeb má dvě
zásadní podmínky: plnou důvěru
v poskytovatele, a zároveň ochotu
a možnost vše si monitorovat.
Zajímavé informace přinesl i nedávný průzkum společnosti Infinity realizovaný u 128 malých a středně velkých společností v rámci celé ČR.
Největší obavu o bezpečnost a svěření svých dat do rukou externí firmy
mají společnosti s obratem nad 500
mil. Kč (92 % respondentů). Pětina
firem s ročním obratem do 50 mil. Kč
tyto obavy nesdílí. Téměř třetina podniků by uvítala, kdyby mohla platit
za IT jako za službu, stále však převažují společnosti, které IT jako službu
odmítají. Společným jmenovatelem
všech odpovědí zůstávají tři premisy:
nízká pořizovací cena, důvěra a bezpečnost plus úspora nákladů.
Zdroj: Infinity
(mv)
Zkuste si najít:
www.cebioforum.com
www.infinity.cz
www.svtp.cz
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
11
Finance
Lze koupit klidný spánek?
Pojištění pohledávek je dobrým pomocníkem, patří však do rukou specialistů
Úvěrové pojištění je na českém trhu relativně mladou
disciplínou a zájem o ně roste. Objevilo se až v letech
1992–1993 prostřednictvím
EGAP. Zabývá se velmi specifickou problematikou pojištění pohledávek. Je proto
náročné na práci analytiků
a expertů a na získávání relevantních informací o firmách tak, aby bylo možno
vyhodnotit jejich rizikovost.
To je důvod, proč mají velké pojišťovny, které pojišťují různé druhy rizik, toto
pojištění v portfoliu svých
služeb zařazeno pouze okrajově pro VIP klienty, nebo
ho neposkytují vůbec.
Většina pojistek tohoto druhu (85 %
evropského trhu) je tak v rukou vysoce specializovaných úvěrových
pojišťoven. Mezi tři největší hráče
patří také společnost Coface. O rozhovor jsme požádali generálního ředitele Coface Czech Ing. Martina
Růžičku.
Jaká je v českém podnikatelském
prostředí úroveň informovanosti
o specifikách úvěrového pojištění?
Řekl bych, že informovanost je stále ještě poměrně nízká. To je také
důvod, proč každá firma, která tuto
službu poskytuje, musí trh neustále
vzdělávat a přinášet informace
o tom, k čemu pojištění pohledávek
slouží.
Růst hypoték
Zájem o hypoteční úvěry
v České republice neklesá.
Právě naopak, v březnu
t. r. bylo sjednáno téměř
o 600 hypotečních úvěrů
víc než v předchozím měsíci.
Celkem bylo v březnu uzavřeno 6111 hypoték. Letos
poprvé se celkové objemy
přehouply přes hranici
deseti miliard korun.
Úrokové sazby v březnu zaznamenaly lehký nárůst. Z únorových
3,61 % se dostaly na 3,68 %. Přestože došlo k jejich mírnému zvýšení, zůstávají nadále velmi příznivé.
Objemy hypotečních úvěrů vzrostly
na 10,32 mld. Kč a ve srovnání s
předešlým měsícem se zvýšily asi
o jeden a půl miliardy korun.
„Březnový růst sazeb byl prozatím
jen mírný, přičemž byl tažen především pětiletými fixacemi, které se
odpoutaly od svých minimálních
hodnot. Ačkoliv došlo z hlediska objemu i počtu k výraznému meziměsíčnímu růstu, v meziročním srovnání jde o pokles, který byl však způsoben rekordním loňským březnem,
kdy došlo k oživení hypotečního
trhu,“ uvádí Josef Rajdl, vedoucí
analytik společnosti Fincentrum.
Nejvíc oblíbené jsou stále pětileté
a tříleté fixace, i když úrokové sazby u nich mírně stouply. Sazby klesly jen u variabilní hypotéky, a to
o 0,27 p. b., úroky u hypoték s plovoucí sazbou tedy znovu klesly pod
tři procenta, přesně na 2,76 %.
Variabilní sazby hypoték se skládají
z variabilní složky, kterou je nejčastěji
měsíční úroková sazba na mezibankovním trhu (1M PRIBOR), a fixní přirážky, jež tvoří marži banky a rizikovou
přirážku. V únoru variabilní sazby vyskočily o 0,24 p. b. a v březnu se zase
vrátily na původní úroveň.
(pod)
Jak rozsáhlá je tedy síť společnosti Coface?
Dnes je Coface v 66 zemích světa.
Ve srovnání s ostatními hráči na
tomto trhu má jednoznačně nejširší
síť. Vedle toho, že má vlastní, přímé
zastoupení v 66 zemích, spolupracuje s ostatními partnerskými pojišťovnami v rámci sdružení, které se
nazývá CreditAlliance. Společnost
Coface byla iniciátorem jeho založení. Díky CreditAlliance se celkový počet zemí, kde Coface působí,
přehoupl přes stovku. Expanze
v 90. letech minulého století přinesla firmě Coface nový, mezinárodní rozměr. Byla privatizována
a stala se soukromou společností.
Ing. Martin Růžička.
Kam až sahá historie společnosti
Coface?
Coface je zkratkou dlouhého názvu
francouzské společnosti Compagnie
Francaise d Assurance pour Commerce Extérieur. Ta vznikla v roce
1946 jako státní firma, která měla za
úkol podporovat francouzský export
formou pojištění úvěrů (obdobou
u nás je státní EGAP). Dlouho se
pak orientovala ryze na velké investiční celky a na podporu vybraných
odvětví. V roce 1991 došlo ke změně vedení a zároveň začala mezinárodní expanze. Coface koupila několik společností. Začala britským
trhem, pak expandovala do Itálie,
Německa, Rakouska, a poté i do dalších, mimoevropských zemí. Dobývá asijské trhy, Latinskou Ameriku
i Severní Ameriku.
Co je hlavní konkurenční výhodou společnosti Coface?
Strategií společnosti Coface bylo
v první řadě vytvoření kvalitního informačního zázemí. Investovala do
vlastní sítě informačních agentur,
jejichž cílem byl sběr informací
o firmách, o informačních výkazech
a o bonitě firem. Tím se Coface odlišuje od ostatních hráčů, kteří se
soustřeďují na vlastní pojištění a tyto informace nakupují. Coface je
expertem a současně poskytovatelem informací i dalším zájemcům.
Neméně důležitá část, které se
Coface věnuje, je inkaso pohledávek, vymáhání pohledávek.
Coface pomáhá svým klientům
v rámci celého životního cyklu úvěrového pojištění. Na začátku je zjišťování informací o firmě a určení
míry akceptace rizika. Poté dochází
k pojištění. Dojde-li pak k pojistné
události – k nezaplacení pohledávky, nastupuje Coface jako pojistitel,
který substituuje dlužníka, platí za
něj a vymáhá pohledávku.
Poskytuje Coface všechny tyto
služby i v ČR?
Samozřejmě. Úvěrové pojištění
v sobě nese také poskytování informací o firmách a inkaso pohledávek. Tyto dvě služby však lze nakupovat samostatně.
Jak velké klienty Coface obsluhuje?
Máme produkt, který nazýváme
Globalliance. Ten je cílený na klienty všech velikostí. Nezaměřujeme se
tedy pouze na velké firmy, ale také
na malé a střední. Jde o jeden způsob
pojištění, nicméně konkrétní řešení
se liší podle velikosti firmy.
V ČR máme nejvíc klientů z oblasti
těžby a zpracování kovů, ve strojírenství, poměrně velké zastoupení
máme v chemii a v IT. Velký podíl
klientů máme také v oblasti dopravy a přepravy.
Přináší úvěrové pojištění podnikatelům skutečně klidný spánek?
Řekl bych, že ano. Podnikatel se
potřebuje věnovat především klíčovým činnostem svého byznysu. Díky pojištění se tak „nemusí starat“
o to, zda dostane zaplaceno. Vždyť
důsledkem nezaplacených pohledávek je mnohdy i likvidace firmy. Je
pojištěn se spoluúčastí 15 %, která
ho motivuje k tomu, aby si nevybíral pouze rizikové partnery. Pojišťovna se svými 75 % pojistného
plnění je tak rozhodně elegantním
řešením, přičemž ceny pojištění se
pohybují v řádech promile. Pojistné
se platí z hodnoty vydaných faktur.
Country Risk Conference
Tradiční událostí, kterou Coface
každoročně organizuje, je Country
Risk Conference, pořádaná v hlavních městech vybraných zemí, kde
firma Coface působí. Letos tato
konference proběhla 18. dubna
v Praze a přinesla řadu zajímavých
témat. Jedno z nich představoval
nový občanský zákoník z pohledu
věřitelů a dlužníků. Další příspěvek
se zabýval podrobným vyhodnocováním rizik v zemích, jako je Rusko, Německo, Itálie a Španělsko.
Ve světě podnikání platí, že tam,
kde je vyšší riziko, jsou mnohdy
lepší příležitosti. Důležitým tématem byl pochopitelně pohled na vývoj platebních selhání v ČR, konkurenceschopnost ČR a význam
exportu. Zajímavé bylo zamyšlení
nad tím, zda banky přispívají ke
konkurenceschopnosti ekonomiky,
nebo zda ji spíše svými přísnými
pravidly omezují.
Podrobný souhrn aktuálních informací z Country Risk Conference
najdete, včetně tohoto rozhovoru,
na portálu www.EPOD.cz, v sekci
Finance.
Vlasta Piskačová
.
www.coface.cz
Do Česka přiteklo 2,5 bilionu korun!
Celkem 2,5 bil. Kč přinesli
do České republiky od roku
1993 přímí zahraniční investoři. Vyplývá to z údajů,
které zveřejnil Český statistický úřad. V roce 2010 se
příliv těchto investic víc než
zdvojnásobil na bezmála
130 mld. Kč proti 52,2 mld. Kč
v roce 2009. Údaje za loňský
rok zatím nebyly zveřejněny.
Příliv přímých investic z cizích zemí
vyvrcholil kolem roku 2000. Tato
kulminace byla způsobena prodejem
státních podílů v tuzemských firmách
a bankách. V roce 1998 totiž začaly
platit investiční pobídky, které nalákaly do Česka řadu zahraničních investorů. Mezi největší přímé zahraniční investice, které od státu získaly
pobídky, byly automobilky TPCA
v Kolíně a Hyundai v Nošovicích.
Nejvíc zahraničních investic připadá
podle údajů ČSÚ na Nizozemsko
(684 mld. Kč), za kterým následuje
Německo (317), Rakousko (279),
Lucembursko (156) a Francie (147).
V roce 2009 u nás firmy pod zahraniční kontrolou zaměstnávaly přes
milion lidí, tedy 5,7krát víc, než
v roce 1995. Za stejné období se podíl zahraničních investorů na produkci ekonomiky České republiky
zvýšil ze 7,3 na 42,5 %.
Životní cyklus investic
Prudká křivka nárůstu zahraničních
investic zřejmě skončí, nebo už dokonce skončila. Důvodů je podle nedávného článku v Lidových novinách víc: „Řada zahraničních investorů v poslední době stáhla z Česka
volné prostředky, které pak využila
na úrovni celé skupiny například
k restrukturalizaci financování nebo
k investicím v jiných zemích,“ citoval list Jana Linharta z poradenské
firmy KPMG. Podle něho hraje roli
i životní cyklus investic.
Zájem o Česko vrcholil v letech
1999–2007, nyní nastává podle ekonomických analytiků čas získat investované miliardy zpět. „Pokud by
stát měl tomuto vývoji bránit, jen
stěží bychom od konce devadesátých let minulého století mohli být
Strategie podpory přímých zahraničních investic
Pozice
Město
Země
1.
Katovice
Polsko
2.
Krakov
Polsko
3.
Lublaň
Slovinsko
4.
Lvov
Ukrajina
5.
Brno
ČR
6.
Varšava
Polsko
7.
Ostrava
ČR
8.
Poznaň
Polsko
9.
Cheb
ČR
Moskva
Rusko
10.
TOP 10 měst východní Evropy v hodnocení FDI Magazine.
příjemci masivních investic, které
se staly zdrojem růstu naší ekonomiky po většinu minulé dekády,“
vyjádřil své stanovisko na stránkách LN Luděk Niedermayer z poradenské firmy Deloitte.
Stahování kapitálu
Tahounem české ekonomiky ve zmíněné dekádě byl automobilový průmysl. Není proto divu, že se stahování kapitálu děje právě v tomto
sektoru. A nejen tam. Například Telefónica Czech Republic na konci
února oznámila, že sníží základní
kapitál o třináct procent, aby udržela
dividendu 40 Kč na akcii. V praxi to
znamená, že kapitál podniku klesne
o 4,2 mld. Kč, z toho víc než dvě třetiny poputují do mateřské společnosti ve Španělsku.
Česká města si vedou velmi dobře
I když v vcelku zřejmě aktivita cizího kapitálu do Česka ochabne,
některá města a regiony České republiky v podpoře přímých zahraničních investic bodují. Hodnoce-
ní investorské aktivity přinesl nedávno britský investiční časopis
FDI Magazine. V sekci „Evropská
města a regiony budoucnosti
2012/2013“ si česká města a kraje
vedou velmi dobře právě v přílivu
cizího kapitálu. Brno, Ostrava
a Cheb se dostaly do TOP 10 východoevropských měst s nejlepší
podporou investic. Na přední pozice podobného žebříčku východoevropských regionů se vměstnaly Středočeský, Plzeňský a Pardubický kraj. Prahu britský časopis zařadil do společnosti TOP 10
podnikatelsky přívětivých evropských hlavních měst.
„Gratuluji českým městům a regionům k umístění v tomto průzkumu
a doufám, že budou nadále stoupat
nejen v různých žebříčcích, ale
především v očích investorů, a budou inspirací pro další města a kraje. Zvýšení jejich konkurenceschopnosti je rovněž cílem ministerstva průmyslu a obchodu a agentury
CzechInvest,“ ocenil tento úspěch
ministr Martin Kuba.
(hh)
černá azurová purpurová žlutá
1 2 /du ben /2 012
ManaÏer roku 2011
Kdo bude nejlepší?
19. ročník soutěže Manažer
roku 2011 spěje k velkému
finále. Už 26. dubna se dozvíme, komu Národní komise
udělí prestižní ocenění za
loňský rok. Měsíčník Podnikatel, který je jedním z mediálních partnerů soutěže,
představuje čtenářům nominované finalisty a finalistky,
včetně jejich odpovědí na
otázku: Na čem v posledních
třech letech nejvíc závisel
úspěch vaší společnosti?
Ing. Jiří Bakalík, tajemník, Magistrát města Přerova:
Asi nejvíc v podmínkách rekonstrukce úřadu
a měnící se politické reprezentace na psychické
odolnosti a schopnosti pracovat
v „bojových“ podmínkách, aniž by to pocítili klienti.
Rovněž na semknutosti a týmové
práci, kdy jsem si pro všechny výzvy, úkoly a projekty vytvořil akční výkonný pracovní tým, který
byl tahounem změn a převodníkem mezi mnou a zaměstnanci.
Ing. Jaroslav Besperát, předseda
představenstva a generální ředitel, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.:
Na spolupráci
všech útvarů uvnitř společnosti,
na dobré komunikaci a motivaci
externích partnerů. A na lidském
přístupu.
Petr Bilavčík, ředitel, Prima
Bilavčík, s.r.o.:
Na preciznosti,
rychlosti, serióznosti a odbornosti. Stále se setkávám, nejen ve
stavebnictví, ale
i v jiných službách, s tím, že si
musím vše desetkrát zkontrolovat. A práci, kterou objednávám jako prvotřídní
a také ji tak platím, musím několikrát reklamovat. Nezájem obsluh v supermarketech a podobných zařízeních je projevem naprostého úpadku a je pravděpodobně v přímé úměře k jejich
motivaci.
Ing. Václav Blažek, předseda,
ZD Rosice u Chrasti:
Na rozšíření podnikatelských aktivit do oblasti výroby, zpracování
a prodeje zemědělských produktů až ke konečnému spotřebiteli.
Tedy na vybudování vertikály z pole až na stůl.
Ing. Zdeněk Blažek, předseda
představenstva, Dřevojas v.d.:
Na inovaci výrobků, na rozšiřování obchodní
sítě a na neustálém zlepšování
kvality a služeb
zákazníkům.
Ing. Ladislav Brázdil, ředitel,
ZLKL, s.r.o.:
Díky mnoha faktorům jsme ze světové krize vyšli silnější, než jsme
do ní vstupovali. Budoucí úspěch
je, věřme, zajištěn i v minulých letech proběhnuvší generační výměnou lidí na manažerských postech
a zapojením synů do řízení firmy.
Ing. Radek Brychta, manažer
a předseda, Klastr českých nábytkářů, družstvo:
Především na
schopnosti desítek členů KČN,
nábytkářských
firem a vědeckých institucí domluvit se, spolupracovat a kooperovat na společných projektech. Jde o jev, který
byl před založením KČN v nábytkářství zcela nevídaný.
Ing. Pavel Bursík, obchodní ředitel, Lias Vintířov LSM k.s.:
Naše společnost
má velkou výhodu v diverzifikaci výroby. V případě, že nějaký
segment výroby
zasáhla krize nebo pokles, ostatní segmenty to
vždy eliminovaly. Jsme inovativní
firma s vlastním vývojem.
Ing. Blahoslav Dobeš, ředitel prodeje a marketingu, Moravská
ústředna Brno, d.u.v.:
Být ve správnou
dobu na správném místě a být
připraven zvládnout výzvy, které
přicházely. Mezi
klíčové momenty
řadím projekty:
„Do
kosmu
s Krtkem“ – účast našeho výrobku
na palubě raketoplánu Endeavour,
úspěšnou propagaci na Světové výstavě EXPO 2010 v čínské Šanghaji a zapojení do projektu Krtek velvyslanec mládeže EU v ČLR, a také inovaci licenční řady výrobků
a úspěšné uvedení nových licenčních motivů na trh (Doba ledová,
Kocour Mikeš, Garfield).
Ing. Martin Doksanský, MBA,
generální ředitel a předseda
představenstva, SMP CZ, a.s.:
Na posílení v personální oblasti,
zkvalitnění obchodu, přísnějším
dodržování stanovených pravidel a na kontrole
v oblasti ekonomické a finanční.
Ing. Josef Droběna, předseda družstva, Agro – družstvo Morava:
Na diverzifikaci
zemědělské výroby. Racionalizaci výroby a práce, snižování nákladů, kdy je pro
naši společnost
ekonomické hledisko rozhodující. Kdo dokáže ve stejných podmínkách snížit náklady na jednotku produkce, ten vítězí.
Ing. Dana Ficlová, generální ředitelka hotelu Albion, Top Hotels
Group a.s.:
Vzhledem k stále
rostoucí konkurenci v hotelovém
průmyslu to byl
určitě důraz na
kvalitu a schopnosti personálu
v každé linii řízení.
Ing. Oldřich Glogar, jednatel,
2G-spol. s r.o.:
Postupně jsme
odešli z řetězců
v ČR a začali ve
větší míře vyvážet do EU.
Ing. Jaroslav Hána, ředitel, Meclovská zemědělská, a.s.:
Rozšíření podnikatelských aktivit o další bioplynovou stanici. Firma díky
svému renomé
a kvalitě plemenného materiálu chovu skotu, což je mj. dáno kvalitním ošetřovatelským personálem (lidským
potenciálem firmy), exportuje plemenný materiál do vyspělých zemí,
a to i mimo EU, což přináší značný
ekonomický efekt.
Ing. Jiří Havlík, předseda představenstva a ředitel, Pozimos, a.s.:
Na schopnosti
rychle a účinně
se přizpůsobit
prudkému nárůstu konkurenčního
boje na stavebním trhu, a tím
udržet, a dokonce
zvýšit zakázkovou náplň.
Ing. Josef Hendrych, MBA, ředitel, Rehabilitační ústav Kladruby:
Jednoznačně na
profesionalitě
a nasazení jednotlivců ve prospěch týmového
výsledku. A samozřejmě na výběru nejbližších
spolupracovníků.
Ing. Jan Houdek, Ph.D., jednatel
a spolumajitel, INCO engineering s.r.o.:
Na získání některých zakázek,
což bylo velmi
obtížné. Nicméně jako ještě obtížnější se ukázalo
zajistit
plnění smluvních závazků po
stránce personální, materiální i organizační. Myslím ale, že se to
podařilo. Ve jmenovaném období
došlo k několikanásobnému nárůstu obratu.
RNDr. Roman Hrnčíř, CSc.,
předseda představenstva a ředitel, Severochema, družstvo pro
chemickou výrobu, Liberec:
Náš úspěch nejvíc závisí na
schopnostech,
motivaci a pracovním nasazení
našeho
týmu.
Největším vnějším vlivem je určitě kolísání cen
ropy a situace, které ovlivňují koupěschopnost spotřebitelů. Aktivním
rozvojem sortimentu a zahraničního obchodu bojujeme proti vnějším
vlivům.
Ing. Petr Choulík, CSc., generální ředitel a člen představenstva,
Linde Gas a.s.:
Bezesporu největší zkouškou
pro nás, stejně
jako pro mnoho
jiných firem, byla krize. Podařilo se nám však
včas přeorientovat se z růstového kurzu v období turbokapitalismu na hledání úspor a zlepšování
procesů uvnitř podniku. To se ko-
nec konců projevilo v tom, že Linde Gas vyšel z krize posílen, zlepšil
svou míru ziskovosti, připraven
k další expanzi.
Ing. Jiří Jangl, ředitel závodu Řetenice, AGC Flat Glass Czech a.s.:
Drastické snížení
všech nákladů,
investic, důraz na
kvalitu výrobků,
servis zákazníkům, kvalitní tým
spolupracovníků
na všech úrovních, spolupráce
mezi jednotlivými závody.
Ing. Lumír Juroš, ředitel, ZOD
Hlavnice:
V počátcích krize v roce 2008
byla provedena
SWOT analýza,
která se stala
součástí taktického a strategického plánování
rozvoje firmy.
Výstupem je snížení výrobních
nákladů a mobilizace finančních zdrojů, např. odprodejem
neproduktivního majetku. Došlo
i k stabilizaci zaměstnanosti
a dosažení vysoce nadprůměrného výdělku.
Ing. Jiří Kalužík, předseda představenstva a generální ředitel,
Gumotex, a.s.:
Na vysokém pracovním nasazení
a flexibilitě spolupracovníků a na
schopnosti managementu předvídat, včas a důrazně reagovat na
vzniklou situaci.
Lukáš Kapitán, ředitel, Zebr
s.r.o.:
Na inovacích, patentech a novinkách, které jsme
přinesli na trh,
a současně na
schopnosti udržet
tyto aktivity na
rozumné míře.
PharmDr. Jiří Korta, předseda
představenstva a generální ředitel, Pharmos, a.s.:
Úspěch závisel
především
na
schopnosti přizpůsobit se novým podmínkám, na rychlosti
zavádění inovací, které reagovaly na měnící se
trh a nové požadavky zákazníků.
Ing. Petr Kostohryz, předseda
družstva a předseda představenstva, Otava, výrobní družstvo:
Na zavedení nového systému řízení ve firmě a na
jednání se zákazníky a schopnosti
získávat je.
Ing. Libor Kraus, předseda představenstva a finanční ředitel,
Comtes FHT a.s.:
V roce 2008 jsme
se transformovali
na a.s. a zároveň
jsme do stanov
zapracovali klauzuli o povinnosti reinvestovat
vytvořený zisk
do dalšího rozvoje. To nám umožnilo využít
strukturální fondy a prakticky
ztrojnásobit kapacity firmy.
Ing.
Zdeněk
Kunický, ředitel divize Recyklace, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.:
Stavíme na 700leté tradici výroby
stříbra a olova,
máme univerzální technologii, rozmanitost aktivit, schopný a zkušený tým
zaměstnanců. Máme na čem stavět.
Ing. Jaroslava Kunová, ředitelka,
Fakultní nemocnice Plzeň:
Na řízení a organizaci práce s cílem získat co
nejvyšší příjmy
od zdravotních
pojišťoven, na
snižování nákladů snižováním
nákupních cen
při zachování výkonnosti a kvality
zdravotní péče a její atraktivnosti
pro pacienty.
Ing. Zdeněk Kunta, předseda,
Kooperativa, výrobně obchodní
družstvo:
Na schopnosti najít v nepřeberném
množství informací ty správné,
dobře je vyhodnotit a řídit se heslem: „Věřit, vědět, pracovat, odvážit se a mlčet“.
Mgr. Olga Kupec, Ph.D., prokuristka, Abydos s.r.o.:
Východiskem
byla bezpochyby
poptávka zákazníků po našich
službách a naslouchání jejich
potřebám. Trvalost úspěchu je
však výsledkem
každodenní, spolehlivé práce motivovaného a výkonného týmu zaměstnanců.
Ing. Miroslav Křížek, Ph.D., generální ředitel, CzechInvest:
Na kvalitních manažerech, stejně
tak jako na píli
a nasazení všech
zaměstnanců. Také samozřejmě na
podpoře Ministerstva průmyslu
a obchodu.
Ing. Jiří Lejnar, jednatel a ředitel, Würth, spol. s r.o.:
Na
loajalitě
a pochopení ze
strany
zaměstnanců.
Ing. Pavel Loutocký, tajemník,
Magistrát města Brna:
Na schopnosti
rychle reagovat na
změny legislativy,
která ovlivňuje
chod úřadu (např.
při převodu agend
z odboru sociální
péče na úřad práce). Na aktivním
a pozitivním přístupu k občanům.
Úřad se stal otevřeným pro občany.
Ing. Jan Mík, manažer odboru techniky, AGC Flat Glass Czech a.s.:
Na radikálním
snížení nákladů
na výrobu při
současném zvýšení výtěžnosti
výrobních linek.
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
13
ManaÏer roku 2011
Ing. Ivo Mader, generální ředitel
a předseda představenstva, Ardagh
Metal Packaging Czech Republic:
Vzhledem k tomu, že jsme dodavatelem především do skupiny,
jsme výrazně závislí na získání
zakázek pro ni,
zejména na západoevropských
trzích, a to se s minimálními výkyvy podařilo.
Ing. Antonín Machala, ředitel,
Altech, spol. s r.o.:
Jsme trvale exportní firmou.
U hlavního výrobku export dosahoval až 87 %.
Z toho plyne důležitost stabilního kurzu eura vůči koruně a také
stabilita podnikatelského prostředí.
Ing. Pavel Migota, předseda,
Velos, výrobní družstvo:
Na snížení nákladů, zvýšení
produktivity práce, rozšíření výrobního sortimentu, nových
technologiích,
nákupu vstupních surovin ve
vhodný okamžik na delší dobu.
Ing. Vladimír Mogiš, ředitel,
EMP s.r.o.:
Na snížení nákladů, zvýšení
produktivity
a zlepšení konkurenceschopnosti. Na neustálém vyhledávání
nových zakázek.
Mieczyslaw Molenda, ředitel
a jednatel, Gascontrol, spol. s r.o.:
Především na výzkumu, vývoji,
inovacích a zavádění nových technologií.
Např.
v oblastech: spalovací turbíny na
výrobu energií,
mikroturbíny –
ORC, výstavba plnících stanic CNG,
výstavba bioplynových stanic, důlní
klimatizace pro hlubinné doly. Pak
především na práci s lidmi a vytváření
kolegiálního a motivujícího prostředí.
Ing. Tomáš Morávek, ředitel, Evropské vzdělávací centrum s.r.o.:
Na kvalitě zaměstnanců, úspěšném představení
projektu Online
a SMS jazyků,
schválení EU dotací, založení Cambridge zkouškového centra a získání Brand Image Evropy 2.
Ing. Renata Mrázová, generální
ředitelka, ING Life and Pensions
Czech and Slovak Republic:
Krize zasáhla
nás všechny, ale
i v pozitivním
smyslu. Uvědomili jsme si,
v čem jsme výjimeční, a co nám
nakonec pomohlo překonat překážky: silný tým, stabilní mateřská
společnost, klient v centru pozornosti a schopnost přizpůsobit se.
Ing. Petr Nožička, jednatel, Kobit,
spol. s r.o.:
Především na úspěchu v zahraničí.
Dokázali jsme
udržet zahraniční
trhy a získat nová
teritoria, kde se
z jednotlivých zakázek podařilo
vybudovat dlouhodobou spolupráci.
Ing. Pavel Pachovský, generální
ředitel a ředitel nákupu, Iveco
Czech Republic, a.s.:
Na úrovni nabízených výrobků
a vývoji trhů.
Uplynulé tři roky potvrdily, jak
důležitá je skutečná
týmová
práce a včasné
předávání informací. Nerovnoměrný vývoj potřeby
nových autobusů na trzích, kam naše produkty nabízíme, ovlivnil
všechny klíčové procesy ve společnosti a vynutil si nastavení vysoce
flexibilních nástrojů řízení. Uplatnění konta pracovní doby jako nerovnoměrného rozvržení pracovní
doby, reorganizace logistiky výrobního závodu či upgrade informačního systému jsou jen namátkou vybraná opatření, která pomohla naplnit cíle společnosti a dodržet závazky učiněné zákazníkům i v podmínkách stále rostoucího tlaku konkurence a diktátu trhů.
Ing. Miloslav Pavlas, předseda
představenstva a ředitel, Kovolis
Hedvikov a s.:
Na poctivé práci
všech spolupracovníků. Zejména na práci obchodního úseku,
což přineslo start
projektů pro nového strategického zákazníka
Wabco, a na jejich úspěšném zvládnutí s vytvořením vývoje, na získání vývojových projektů pro PSA
a zvládnutí náběhu těchto projektů.
Ing. Jaroslav Pehal, předseda
představenstva, NADOP – výroba nábytku, a.s.:
Na odvaze učinit
ve firmě nezbytná a mnohdy nepopulární opatření, která vyplývají z ekonomických změn
v ČR a Evropě
a jež firmě NADOP zajistila ekonomickou stabilitu.
Ing. František Plachý, ředitel,
Novem Car Interior Design k.s.:
Na vysoké kvalitě našich výrobků a spolehlivosti dodávek náročným zákazníkům a na získání
si dobrého jména u nich.
RNDr. Miloš Podpěra, ředitel,
China Tours s.r.o.:
Snažili jsme se
nepodlehnout
obecným tlakům
na snižování cen
na úkor kvality
a dostát svým
zásadám, tj. zejména držet produkt v maximální kvalitě. Ukázalo se, že na to zákazníci slyší, což je pro nás zároveň i velkým povzbuzením pro budoucí roky.
Ing. Vojtěch Policar, ředitel
a jednatel, Schiedel, spol. s r. o.:
Rozhodně to bylo vysoké nasazení a motivace
prodejního týmu. Došlo rovněž k stabilizaci
ve výrobním závodě v Teplicích, kde se
zlepšily dodací termíny i kvalita
výrobků, a to mělo příznivý dopad
pro celou skupinu Schiedel.
Jiří Povolný, předseda představenstva, Mátra Transport a.s.:
Jednoznačně na správně zvolené
dlouhodobé strategii rozvoje společnosti, kdy veškeré vytvořené zisky byly vždy ponechány na účtu
firmy pro její další rozvoj. Tato politika umožnila zajistit růst firmy
převážně z vlastních zdrojů a cizí zdroje byly
používány jen
v omezeném rozsahu na investiční akce. Tento
postup zajistil firmě v době krize,
kdy zakázky klesaly, dostatečné rezervy a nemusela být přijímána žádná významná restriktivní opatření.
Ing. Petra Procházková, finanční
ředitelka, Agrofert Holding, a.s.:
Na
správném
využití obchodních příležitostí,
na příznivých
cenách komodit.
Mgr. Jan Rafaj, MBA, ředitel
pro personalistiku a vnější vztahy, ArcelorMittal Ostrava a.s.:
Na schopnosti
hledat nové přístupy a řešení, na
odvaze rychle je
realizovat a udržet motivovanost
zaměstnanců
i přes nepříznivé
vyhlídky. K úspěchu přispěl i skvělý tým, vedený
špičkovým manažerem Augustinem
Kochuparampilem.
Ing. Miroslav Res, generální ředitel a prokurista, Čedok a.s.:
Na flexibilitě –
schopnosti rychle reagovat na
změny, a to jak
v oblasti produktu, tak v cenové
politice.
Ing. Vít Rybák, CSc., jednatel,
Glatt - Pharma, spol. s r.o.:
Na schopnostech týmu zvládat v krizi růst,
na jeho kreativitě a odborné řemeslné úrovni.
Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.,
ředitelka a předsedkyně rady AV
ČR, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i.:
Na mezioborové
spolupráci, na soustavném uplatňování a využívání
výsledků výzkumu z laboratoří
v praxi, na získávání grantových
prostředků na výzkum a inovace, na výchově postgraduálních studentů, na mezinárodní spolupráci v řadě projektů 5 .–7. RP EU.
Ing. Otakar Šašek, ředitel, ZD
Klapý:
Nejen v posledních letech závisel na tom, že kupujeme jen to, na
co máme. Že se
chováme slušně
ke všem oprávněným osobám,
že nezapomínáme na ty, kteří odešli do důchodu.
Jsem přesvědčen o tom, že vybudování zemědělské firmy je běh na delší trať. A pokud budeme vytrvalí
a slušní, nemáme se čeho obávat.
Ing. Ivana Šachová, ředitelka
a jednatelka, Silex spol. s r.o.:
Na osobním nasazení většiny
zaměstnanců, na
rozšíření vlastní
maloobchodní sítě, udržení původní koncepce prodeje kvalitního
bytového textilu
pouze pod vlastní značkou SCANquilt, na vhodné sortimentní a trendové nabídce výrobků spojených s obsluhou proškolovaného personálu.
Ing. František Ševčík, ředitel
a jednatel, ZAM-Servis s.r.o.:
Na důsledném
plnění svých závazků, na finanční disciplíně
a uvádění nových výrobků na
trh.
Ing. Gustav Slamečka, MBA,
předseda představenstva, ČD
Cargo, a.s.:
Na lidech a samozřejmě
na
schopnosti přizpůsobit se přáním a potřebám
našich zákazníků.
Bc. Miloš Škrdlík, MBA, MSc.,
jednatel, Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r.o.:
Na trvalém postupném budování značky, stabilitě, uvážených rozhodnutích, upřednostňování kvality před kvantitou,
na dlouhodobé
personální stabilitě, na mnohaleté úspěšné týmové
práci.
Jiří Slovák, jednatel, Trachea,
s.r.o.:
V lepších časech
jsme pamatovali
na horší a vytvořili jsme si dostatečné rezervy.
Díky tomu jsme
přečkali období
recese a mohli investovat do moderních technologií a rozvoje.
Karel Šnour, ředitel a jednatel,
Rosenberg s.r.o.:
Na zaměstnávání
erudovaných zaměstnanců, zvyšování efektivity
a produktivity
práce a perfektní
kontrole výrobních nákladů.
Ing. Theodor Sojka, tajemník,
Statutární město Chomutov:
Úspěch spočíval
v dodržování zásad dobrého hospodáře a v invenčním potenciálu
zaměstnanců.
Ing. Josef Špryňar, výrobní náměstek, Metrostav a.s.:
Na důsledné personální práci se
zaměstnanci
a absolventy. Na
zefektivňování
procesů řízení
a kontroly.
Lubomír Stoklásek, generální ředitel a předseda představenstva,
Agrostroj Pelhřimov, a.s.:
Na týmové práci, předvídavosti
a dlouhodobém
obchodním a investičním plánování na období
3 až 5 let.
Už ve Starém
zákoně se hovoří
o vykrmených
a hubených kravách.
Takže
když jsou léta
hojnosti, je třeba
myslet na to, že
může být hůř.
Protože jsem si toto vždy uvědomoval, své postavení na stavebním
trhu jsme si udrželi i v krizovém
období.
RNDr. Tomáš Votruba, CSc.,
MBA, generální ředitel, Roche
spol. s r.o.:
Na schopných lidech v naší společnosti.
Karel Vytřísal, jednatel, Domat
Control System s.r.o.:
Na mě a týmu
spolupracovníků, který vedu.
Miroslav Závada, MBA, facility
manager, Krajská majetková, p.o.:
Na vytvoření týmu, který je
schopen značného pracovního
nasazení, a na
úspěšném zavedení facility managementu v naší společnosti.
Ing. Jindřich Zítek, předseda
představenstva a výkonný ředitel, VSP Data a.s.:
Na chuti myslet
a pracovat. Podařilo se nám
držet směr, krok
a tempo s našimi
zákazníky a partnery, a dokázali
jsme se odlišit
a odpoutat od našich konkurentů. Snažíme se uchopit krizi jako svou příležitost.
Ing. Martin Žáček, CSc., generální ředitel a předseda představenstva, Uniqua pojišťovna:
Na správných
rozhodnutích
v pravou chvíli
a
entuziazmu
klíčových spolupracovníků, i na
jejich schopnostech přinášet nové nápady a řešení. Dále pak na nadstandardním
přístupu celého týmu k našim klientům.
Ing. Jan Žižka, generální ředitel,
Mondi Štětí a.s.:
Na udržení konkurenceschopnosti v oblasti
nákladů, kvality
produktů i zákaznického servisu
a na inovačním
procesu v oblasti
produktů s vyšší
přidanou hodnotou.
(pod)
Jaroslav Šrajer, ředitel, Texsr
s.r.o.:
Na každodenní
poctivé práci, na
serióznosti firmy
a samozřejmě na
dlouholetých
kontaktech.
Ing. Jan Urbiš, ředitel a jednatel,
Slezské stavby Opava s.r.o.:
www.manazerroku.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 4 /du ben/2 012
Konkurenceschopnost
Otevřené diskusní fórum
Přijďte nám pomoci s řešením neuspokojivé situace na trhu práce v České republice
Pro zvýšení informovanosti
o systému Národní soustavy
povolání – databázi povolání,
která obsahuje popis podrobných požadavků na vykonavatele práce ve formě obecných a odborných kompetencí, pořádá nyní realizační
tým v jednotlivých krajích
České republiky tzv. kulaté
stoly, tj. setkání, na kterých
se u jednoho stolu sejdou
zástupci Úřadu práce ČR,
personálních a vzdělávacích
institucí, krajských samospráv a zaměstnavatelů.
Kulaté stoly, které se budou konat
až do června tohoto roku, slouží
především k předání podrobných
informací o Národní soustavě povolání, jejím vzniku, tvorbě typových
Kraj
Datum konání
Místo konání
Čas konání
Olomoucký a Zlínský
19. 4. 2012
Olomouc
10.00–13.00 hod.
Královéhradecký
24. 4. 2012
Hradec Králové
10.00–13.00 hod.
Karlovarský a Ústecký
26. 4. 2012
Most
09.00–13.00 hod.
Pardubický
17. 5. 2012
Pardubice
10.00–13.00 hod.
Jihočeský
22. 5. 2012
České Budějovice
10.00–13.00 hod.
Plzeňský
24. 5. 2012
Plzeň
10.00–13.00 hod.
Moravskoslezský
05. 6. 2012
Ostrava
11.00–13.00 hod.
Jihomoravský
07. 6. 2012
Brno
10.00–13.00 hod.
pozic, ale hlavně k informování návštěvníků, v čem a jak jim Národní
soustava povolání může pomoci.
Nechybí ani prezentace k navazující Národní soustavě kvalifikací
a jejím přínosům. Zástupci konsorcia hosty rovněž seznámí s mode-
lem sektorových rad, které jsou jako zástupci zaměstnavatelů nejdůležitějšími tvůrci obou systémů, a se
sektorovými dohodami, jež nyní vybrané sektorové rady realizují, a které mají napomoci ke zlepšení situaci
na trhu práce České republiky.
Kulaté stoly jsou pojaty jako otevřená diskusní fóra, tzn. že kdokoli může kdykoliv během prezentací pokládat dotazy a diskutovat
k tématu, které ho zajímá.
Dosavadní kulaté stoly měly velmi uspokojivou návštěvnost a ukázaly, že se lidé už pomalu začínají
seznamovat s unikátním nástrojem
dalšího vzdělávání, jakým jsou
právě budované systémy Národní
soustava povolání a Národní soustava kvalifikací.
Všechny, kdo se zajímají o rozvoj lidských zdrojů, neuspokojivou situaci na trhu práce a možná řešení, srdečně zveme k účasti na kulatých stolech.
Termíny a místa konání jednotlivých setkání jsou uvedeny v přiloženém přehledu.
Pro registraci kontaktujte regionální zastoupení Svazu průmyslu
a dopravy ČR (http://www.spcr.cz/
organy/regionalni-zastoupeni).
(pod)
www.nsp.cz
Soulad cíle jednotlivce s cílem společnosti
Jste spokojeni s dopady
vzdělávacích a rozvojových
programů na konkrétní
dlouhodobý výkon vašich
zaměstnanců? Touto otázkou se snad bez ustání zabývají všichni manažeři pohybující se v oblasti HR.
Je mnoho propracovaných
metod a postupů jak tyto
dopady zvyšovat. Zkusme se
však zamyslet nad základní
podstatou přirozené motivace člověka. Kdy a za jakých
okolností je člověk schopen
a ochoten naplno využívat
svůj vlastní potenciál?
Odpověď může být na první pohled velmi jednoduchá. Pokud se
jeho přirozené osobní cíle co nejvíc přiblíží cílům a vizím společnosti. V jednoduchosti této odpovědi je však skryta i podstata
problému. Rozpoznat a přiblížit se
k základním motivačním prvkům,
hodnotám a prioritám každého
člověka, vyžaduje rozvinout prostředí s vysokou mírou důvěry.
Právě prostředí ve společnosti se
stává klíčovým prvkem pro její
dlouhodobý růst.
Aby vzdělávací a rozvojové programy mohly v maximální míře
zasáhnout požadované cíle, je třeba k zasetí nových semínek dostatečně připravit půdu.
Velmi často se setkáváme jak s vynikajícím zpracováním procesů, tak
výborným rozvojovým a motivačním plánem pro zaměstnance,
a přesto výsledky nenaplňují očekávání. Jedním z nejdůležitějších
kroků je uvědomit si, že k plnému
výkonu v jakékoli roli v organizaci,
nestačí jen odborná znalost pracovníků a schopnost uvést tuto znalost
do praxe, ale je nutný zejména jejich osobní přístup k naplnění své
role. Na tomto místě se najednou
ocitáme v nové a nepříliš probádané oblasti. Samotná vnější motivace zpravidla nemá dlouhodobý dopad, a je tedy třeba neustále ji inovovat a rozvíjet. To stojí nemalé
úsilí i náklady.
Jako řešení se nabízí vytvoření stimulujícího prostředí, které inspiruje k přijetí vlastní odpovědnosti za
dosažení výsledků. Velkou roli zde
hraje vyzrálost osobnosti. Tím je
míněna schopnost nazírat na věci
v širších souvislostech a uvědomovat si důsledky a dopady svého jed-
nání. Prostředí je obecně klíčovým
prvkem pro rozvoj společnosti
a v podstatě provazuje procesní nastavení s lidmi. Pokud má tedy firemní prostředí v sobě aktivně zakomponovány prvky rozvíjející důvěru, přirozenost, samostatnost,
spolehlivost, tvůrčí přístup, schopnost dosáhnout výsledku, pak se
celý proces uvedení těchto hodnot
do praxe významně urychlí. Zejména zde však platí moudré pravidlo,
že vychovávat lze pouze inspirací.
Proto musí být prostředí nastaveno
konzistentně pro celou organizaci
a všechny úrovně vedení.
Dalším nepostradatelným prvkem
je perspektiva. Je to základní stavební kámen pro tvorbu stabilního
a vyspělého týmu. Perspektiva je
hnací silou rozvoje a růstu jak jednotlivců, tak návazně celé organizace. Na konci roku 2011 se uskutečnila malá anketa na téma zaměstnanecké benefity. Vedle běžných výhod, jako jsou stravenky, ukázala
zvyšující se zájem o osobní růst.
Velmi často se právě rozvojové programy podílejí na významném
zlepšení perspektivy pro zaměst-
nance. Zejména pokud kombinují
odbornou kvalifikaci a kvalitu života. Zaměstnanci si stále víc uvědomují, že s vlastním rozvojem roste
i jejich cena na trhu práce.
Pokud se tyto dva prvky plně rozvinou, představují úžasný potenciál
pro rozvoj odborných kompetencí.
Aktivita přirozeně přechází na stranu zaměstnanců, kteří jsou díky tomu schopni podstatně efektivněji
a s hlubším dopadem rozvíjet své
odborné znalosti a dovednosti. Management se potom může víc orientovat a soustředit na oblasti vývoje
a inovací.
Řízení skrze prostředí současně násobí tvůrčí sílu celého týmu, schopnost přicházet na nová řešení a vytvářet mnohem víc nových příležitostí. Především však umožňuje lidem přijmout plnou odpovědnost
nejen za hodnotné uplatnění své role v organizaci, ale zejména za svůj
vlastní život. A to může být významný krok k ozdravení celé naší
společnosti.
Ing. Milan Pařil, coach & trainer,
předseda představenstva,
INPRAM a.s.
Chytrá investice do IS šetří peníze mnoha firem
z oblasti výroby, průmyslu, služeb
a obchodu. V posledních letech
prošla naše firma bouřlivým rozvojem, který mj. souvisí i s rozšířením řad IT profesionálů. Ti disponují zkušenostmi z oblasti zakázkového vývoje softwarových
řešení a tvorby webových stránek.
Proto jsme schopni každému zákazníkovi opravdu ušít řešení na
míru. Spektrum služeb společnosti CDI.CZ, s.r.o., začíná analytickou činností a konzultacemi, po
kterých následuje vývoj zakázkového softwaru a jeho provoz. Naše
služby zahrnují i dodávky potřebného HW vybavení, jakým jsou
aplikační a databázové servery či
uživatelské PC stanice.
K tématům, o nichž se
dnes nejvíc diskutuje, patří
i efektivita firemních procesů. Není divu, zvlášť když
firmy hledají každý nástroj,
který by i v období hospodářského útlumu udržel
jejich finanční toky ve zdravém poměru. Na efektivitu
tohoto procesu mají nemalý
vliv informační systémy
a technologie.
Mezi velmi úspěšné poskytovatele
těchto služeb patří společnost
CDI.CZ, s.r.o., která je na trhu téměř 18 let a daří se jí i v období
ekonomické recese. Zabývá se
především tvorbou zakázkových
softwarových řešení pro klienty,
a to nejen z ČR. Poskytuje ovšem
i služby v oblasti tvorby individuálních www prezentací, marketingu
a prodeje HW. Požádali jsme o rozhovor obchodního ředitele firmy
Ing. Ondřeje Kubáta.
V čem vidíte nejdůležitější přínos
svých aktivit pro vaše zákazníky?
Ing. Ondřej Kubát.
Pokud bych chtěl odpovědět co
nejstručněji, řekl bych, že společnost CDI.CZ, s.r.o., svým zákazníkům šetří finanční prostředky
díky zefektivňování jejich podnikových procesů. Naši vedoucí
pracovníci mají za sebou mnoho
úspěšných projektů pro významné
české i mezinárodní společnosti
Jak probíhá celý proces spolupráce s vašimi klienty?
Jak jsem se už zmínil, každý projekt vývoje softwarového řešení
začíná detailní analýzou potřeb
klienta. CDI.CZ, s.r.o., svým zákazníkům v rámci analýzy zdarma
zpracovává analýzu ROI, na jejímž základě se mohou dál rozhodnout, zda má pro ně navrhované řešení smysl a přinese jim po-
žadovaný efekt. Jako příklad bych
uvedl zakázku pro jednu významnou společnost z oblasti výroby
elektrosoučástek. Té jsme připravili softwarové řešení, které mělo
za cíl ušetřit práci s výkazy na výrobních linkách, a zvýšit tím produktivitu jednotlivých pracovnic.
Po nasazení systému mají pracovnice na lince víc času na svou práci, tedy na výrobu. Naším přičiněním se zvýšila produktivita o několik procent, takže investice do
softwarového řešení měla smysl.
Výsledkem je výrazná úspora peněz klienta.
Kdo je potenciálním uživatelem
vašich řešení?
Mezi spokojené uživatele softwarových řešení CDI.CZ, s.r.o., patří víc
než 20 firem z Czech Top 100. Nejvýznamnější jsou např. ČEZ, T-Mobile,
TPCA, Plzeňský Prazdroj, Schneider
Electric, American express, Ardo Austria Frost, Fiat ČR, 02, CONDOR
a další.
Zajímají vás pouze velké společnosti?
Rozhodně ne. Důkazem, že naše
řešení pomáhají i menším firmám,
kde jsou navíc úspory viditelnější,
je např. sklenářství Alfaglass nebo
aukční síň KODL. Navíc se snažíme našim zákazníkům pomoci
i s financováním námi poskytovaných systémových řešení, a proto
od počátku roku 2009 zajišťujeme
financování pomocí leasingu. Tím
se snažíme dostát firemní filozofii, kterou je opravdu komplexní
služba.
(tk)
.
CDI.CZ, s.r.o.
Na Balkáně 2075/70
130 04 Praha 3
tel.: +420 222 541 930, 931
info@cdi.cz
www.cdi.cz
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
15
Konkurenceschopnost
Máme velký potenciál
Bez zahraničních investic se
česká ekonomika neobejde.
Širokou škálu služeb v tomto segmentu poskytuje
Sdružení pro zahraniční investice – AFI. Jeho hlavním
cílem je zajistit, aby vstup
zahraničních investorů byl
co nejsnazší a nejrychlejší.
Nejen o tom jsme hovořili
s předsedou této instituce
Kamilem Blažkem.
Cílem AFI je usnadňování vstupu zahraničních investic do ČR.
Dá se obecně shrnout, jaké jsou
nejčastější překážky?
Podle typu projektu je možné hovořit o určitých faktorech, které v různé míře investorovi vstup na trh
znesnadňují. Překážkami bych to
nenazýval. ČR je investorsky atraktivní destinace, ve které se tradičně
velmi dobře daří průmyslu. Stejně
jako v kterékoliv jiné oblasti podnikání, i zde platí, že kvalitně a včas
získané informace mohou značně
uspořit čas, rizika a náklady. Investorům poskytuje AFI nejčastěji odpovědi na otázky týkající se obchodní legislativy, systému daní
a cel, velikosti a struktury pracovního trhu a poradenství v oblasti
průmyslových nemovitostí. Konkrétní oblast zájmu se potom odvíjí
od individuálních potřeb investora.
Nemusí se přitom jednat jen o zahraniční společnost. Naše sdružení
podporuje investice v ČR obecně,
a pomáhá tedy i domácím investorům – nejen svým expertním zázemím, ale i řadou dalších aktivit.
Je rozdíl najít pro zahraniční investory v Česku společnou řeč se
AFI, je investora pro ČR získat.
Společnou řeč tak nachází s oběma. Určitě je ale stále co zlepšovat,
zejména v oblasti otevřenější vízové politiky ČR vůči třetím zemím
nebo ve sféře užší spolupráce škol
s podniky.
Předseda AFI Kamil Blažek.
soukromou firmou, nebo se státním subjektem?
Jednání investora s veřejným nebo
soukromým sektorem se liší
v mnoha různých ohledech a oba
typy subjektů mají pro vstupující
firmu svůj přínos. Podniky jsou
zpravidla velkým zdrojem knowhow. Informace z trhu se k nim dostávají rychleji, mají dobrou znalost prostředí a oboru a jsou schopny reagovat pružně. Státní správa
a samospráva může na druhé straně
dát investorovi podporu, jak finanční, například ve formě pobídek nebo dotací, tak nefinanční.
U státu samozřejmě záleží na tom,
o jaký investiční projekt jde a zda
je umístění takové investice pro
ČR nebo určitý region žádoucí.
Sdružení AFI při komunikaci s investory úzce spolupracuje s agenturou CzechInvest, takže investující firmě jsou poskytnuty jak služby
státního, tak soukromého sektoru.
Zájem CzechInvestu, stejně jako
Ve které oblasti českého průmyslu se zahraničním investicím nejvíc daří?
ČR je tradičně lídrem automobilového průmyslu. Mezi roky 1993
a 2011 zprostředkovala agentura
CzechInvest v oblasti výroby dopravních prostředků investice
v hodnotě 294 939 mil. Kč, a pomohla tak vytvořit 75 402 pracovních míst. Struktura investic je korigována státem tak, aby docházelo
k podpoře slabších regionů a investic do odvětví, které jsou pro ČR
potřebné. K tomu stát využívá investiční pobídky, dotační programy
a jiné nástroje. Svou roli může sehrát také přístup samosprávy k investorům.
Česko disponuje velkým vědeckým potenciálem. Orientují se
zahraniční investice i do vědy
a výzkumu?
Potenciál Česka v oblasti vědy
a výzkumu je skutečně značný
a my s CzechInvestem se snažíme
tyto typy investic maximálně podporovat. Velkým úspěchem a prakticky nejcennější investicí posledních let v této oblasti se stal pro
Česko projekt globálního inovačního centra firmy Eaton, které bude realizovat výzkumy zaměřené
na vývoj energeticky účinných napájecích systémů a elektrifikaci
dopravy, dopravních prostředků
a leteckých aplikací. Eaton plánuje
zaměstnat v prvním roce až 50 vysoce kvalifikovaných inženýrů
a tento počet zvýšit na přibližně
300 zaměstnanců v příštích čtyřech až pěti letech, což je fantastické číslo. Získávání tohoto typu
investic je ale běh na velmi dlouhou trať. Argumentem číslo jedna
sice zůstává tradice a kvalita českého vysokého školství a jeho
přední odborníci, přesvědčit o nich
investory ale není samozřejmostí.
Navíc, málokdy zde společnost
vybuduje inovační centrum hned
při svém prvním vstupu, jednoduše proto, že firma prostředí ČR
nezná natolik důvěrně, aby jí svěřila tak nákladnou a náročnou investici. Ve většině případů jí proto
předchází jiné, většinou výrobní
projekty, které se na investice s vysokou přidanou hodnotou rozšíří
až po letech působení.
Jak by měla vypadat ideální symbióza zahraničních a českých firem pro zařazení ČR mezi vyspělé inovativní ekonomiky?
Při uvažování o ČR jako o inovativní ekonomice nesmíme zapomínat na vysoké školy. To jsou centra inovací, bez kterých by řada takových projektů neměla šanci
vzniknout. Pokud bych se měl
zmínit o ideálním stavu symbiózy,
pak musím bez váhání uvést projekt Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, jehož cílem
je vybudovat nově koncipované
klinicko-výzkumně-vzdělávací
centrum, které by mělo pomoci
urychlit lékařský pilotní výzkum
a vývoj až o 50 %. Budou se na
něm podílet české a světové univerzity a víc než 30 partnerských
organizací z řad průmyslových firem. Projekt se přihlásil do soutěže Nejlepší spolupráce roku, kterou pořádáme společně s Americ-
kou obchodní komorou a Technologickou agenturou ČR pod hlavičkou širší platformy Česká inovace. Nemůžeme však podceňovat
ani výrobní projekty, které vytvářejí dlouhodobě nejvíc pracovních
míst a současně – jak jsem se už
zmínil – bývají předvojem, a tedy
i potenciálním zdrojem reinvestic
právě v oblasti inovací.
Jak jsme na tom z hlediska zahraničních investic ve srovnání se
sousedními zeměmi?
Česká republika je investory nejčastěji porovnávána s Polskem,
Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem. V této konkurenci máme nejvyšší podíl objemu zahraničních investic k HDP, ovšem jakékoliv porovnávání čísel je velmi
zjednodušující. Velkým konkurentem je nám v poslední době Polsko, a to díky přímé finanční podpoře investorů a rychlosti povolovacích procesů před zahájením výroby. To jsou oblasti, kde se snažíme brát si příklad. Právě v této době prochází senátem novela zákona o investičních pobídkách, která
by měla Českou republiku v očích
investorů víc zatraktivnit. Na jejím
koncipování se velkou měrou podílelo i Sdružení pro zahraniční investice – AFI.
Jan Hrabálek
Velmi dobře využitá pohybová energie
Vysokozdvižný vozík s hybridním pohonem je šetrný k životnímu prostředí, pracuje tiše a efektivně
Vysokozdvižný vozík RX 70 HYBRID je tak dalším stavebním kamenem, přinášejícím vyšší efektivitu a ohleduplnost k životnímu
prostředí.
Rostoucí ceny energií, přísnější emisní normy a rostoucí ekologické povědomí
podporují i v intralogistice
poptávku po úsporných
vozících s nízkými hodnotami emisí. Dosavadní vývoj
v této oblasti dosáhl na mezní hodnoty úspor jak u spalovacích motorů a elektromotorů, tak u pohonů hydrauliky. Zvýšení efektivity
proto dnes přináší využití
hybridních technologií, které spočívají v kombinací různých pohonných koncepcí.
Z vozíku RX 70, který byl už při
svém uvedení na trh v roce 2006
nejúspornějším vysokozdvižným
vozíkem se spalovacím motorem ve
své třídě, proto firma Still vyvinula
vozík s označením RX 70 Hybrid.
Je ideální tam, kde je potřeba časté
zrychlování a brzdění, např. při nakládání a vykládání nákladních automobilů v nápojovém průmyslu.
Nový a úspornější
Vysokozdvižný vozík RX 70 HYBRID využívá energii, která se získává při brzdění z jeho pohybové
energie. Ta se ukládá a při příštím
zrychlování se opět užitečně využije. RX 70 Hybrid pracuje tišeji.
Místo motoru s výkonem 44 kW
stačí novému vozíku RX 70 HY-
BRID při stejném objemu překládky dieselový motor o výkonu jen
36 kW. Pohyby pojezdu a zdvihu
jsou řízeny inteligentně – s podporou elektricky regulovatelného hydraulického čerpadla.
Při nasazení 1500 motohodin ročně
se vyšší investice amortizuje za necelé dva roky.
Zásobník energie je základem
Dosud nevyužívaná brzdná energie
se nyní ukládá do zásobníku energie
a znovu se využívá k pojezdu při
následném zrychlování. Zásobník
energie tak hraje v této koncepci
hlavní roli. Musí dokázat velmi
rychle absorbovat vysoký brzdný
výkon a kvůli velké jízdní dynamice a někdy náročným podmínkám
nasazení být odolný vůči vysokému
mechanickému namáhání. Kromě
toho musí být i cenově přijatelný,
aby se pro zákazníka zvýšené pořizovací náklady formou úspor ve
spotřebě paliva co nejrychleji amortizovaly. V současné době jsou k tomu účelu nejvhodnější dvouvrstvé
kondenzátory, tzv. ultrakapacitory.
Tyto elektrostatické zásobníky
energie mají velmi velký aktivní
vnitřní povrch a jsou k dispozici
v kapacitách až 5000 F při napětí
článků 2,7 V. Kondenzátory jsou
velmi robustní, mohou být montovány v jakékoli poloze a lze je
používat ve velkém teplotním rozsahu. Zásobníky navíc vydrží i při
velkých nabíjecích výkonech velký
počet cyklů a mají velmi malý vnitřní odpor.
Efektivita, hospodárnost a životní
prostředí
Společnost Still zaměřuje velkou
pozornost na spotřebu energie svých
vysokozdvižných vozíků a skladové
techniky. Prostřednictvím programů
pro úsporu energie, např. Blue-Q
a Optispeed, rekuperací energie
u elektricky poháněných strojů, optimalizací charakteristik spalovacích
motorů a regulacemi pohonu klade
velký důraz na efektivitu a hospodárnost, stejně jako na ochranu životního prostředí.
Produkty Still už nyní splňují zpřísněné emisní normy podle 97/68/ES,
stupeň 3b, které vstupují v platnost
v letech 2012 a 2013.
Still
Společnost STILL je předním poskytovatelem inteligentního řízení
intralogistiky, kompletních vnitropodnikových materiálových a informačních toků. Vedle rozmanité palety vysokozdvižných vozíků vyvíjí
inovativní služby a řešení materiálových toků. Předkládá širokou nabídku služeb, která zajišťuje maximální efektivitu na celém světě.
Rychlý servis a hustá servisní síť zaručují vysokou hospodárnost a spolehlivé zajištění výrobních procesů.
V současnosti je jen v Evropě víc
než 7000 kvalifikovaných pracovníků připraveno splnit individuální
požadavky každého zákazníka.
Zdroj: materiály firmy Still (pod)
.
www.still.cz
černá azurová purpurová žlutá
1 6 /du ben /2 012
Konkurenceschopnost
Hodnocení „ekorizik“
Od 1. ledna 2012 vstoupilo
v platnost nařízení vlády
č. 295/2011 Sb., o způsobu
hodnocení rizik ekologické
újmy a bližších podmínkách finančního zajištění.
Jde o prováděcí předpis
zákona o ekologické
újmě č. 167/2008 Sb.
Ekologická újma
Prováděcí předpis zákona o ekologické újmě stanovuje novou legislativní
povinnost, která se vztahuje na 40–80
tisíc podnikatelských subjektů. Jsou
to provozovatelé 15 provozních činností uvedených v příloze č. 1 k zákonu (např. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky
nebo závadnými látkami, vypouštění odpadních vod nebo čerpání vod,
provozování zdrojů znečištění ovzduší a další), s nimiž se spojuje objektivní odpovědnost za ekologickou újmu
vyvolanou samotnou povahou takové
provozní činnosti, tedy bez ohledu na
porušení právního předpisu.
Za ekologickou újmu se považuje
jen taková újma, která je měřitelná
a má závažné nepříznivé účinky na
vybrané přírodní zdroje, tj. chráněné druhy volně žijících živočichů
a planě rostoucích rostlin a jejich
přírodní stanoviště, povrchové nebo podzemní vody a půdu.
Hodnocení rizik ekologické újmy
Hodnocení rizika vzniku ekologické újmy provádí provozovatel pro
každé místo provozní činnosti a pro
každou provozní činnost zvlášť (až
na výjimky). Hodnocení je prováděno ve dvou stupních:
• Základní hodnocení rizik – indika-
tivní zhodnocení zranitelnosti životního prostředí. V případě, že je celkový počet bodů dosažených v základním hodnocení rizika vyšší než
50, provádí příslušný provozovatel
druhý stupeň hodnocení rizik.
• Podrobné hodnocení rizik – rozpracování detailních scénářů vzniku ekologické újmy a jejích důsledků. Výsledkem je finanční vyčíslení nákladů na nápravná a preventivní opatření související se
vznikem ekologické újmy.
Finanční zajištění
Povinnost finančního zajištění se
vztahuje na ty provozovatele, kteří na
základě podrobného hodnocení rizik
dospěli k závěru, že svou provozní
činností mohou způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava a náklady
spojené s preventivními opatřeními
přesáhnou částku 20 mil. Kč.
Výjimky (EMAS, ČSN EN ISO
14 000)
Provozovatel registrovaný v Programu EMAS, nebo provozovatel, který
má certifikovaný systém ISO 14 000,
nebo provozovatel, který prokazatelně zahájil činnosti potřebné pro zaregistrování či získání certifikace, provádí pouze základní hodnocení rizika. Současně se na něj nevztahuje povinnost mít finanční zajištění.
Postup při hodnocení rizik ekologické újmy
Při zpracování hodnocení rizik ekologické újmy, zejména podrobného, není možné obejít se bez mezioborových
znalostí, případně bez spolupráce s interními či externími experty na danou
oblast. Základními podklady pro zpracování jsou dokumenty, které má provozovatel k dispozici na základě tzv.
složkových či jiných zákonů, a dále
charakteristika lokality, kde činnost
provádí. Při hodnocení je nutné identifikovat zdroj rizika, stanovit expoziční
cesty, identifikovat potenciální exponované populace/předmět ochrany,
stanovit expozice, způsob provedení
preventivních a nápravných opatření
včetně vyčíslení jejich nákladů. Odborné nároky na hodnocení rizik jsou
velmi vysoké, proto je vhodné svěřit
hodnocení odborné firmě.
Společnost TÜV SÜD Czech zajišťuje komplexní služby v této oblasti od zpracování základního a podrobného hodnocení rizik ekologické újmy přes zpracování havarijních plánů až po zajištění komunikace s orgány státní správy a informační servis pro získání dotací
na investiční opatření eliminující
dopady na životní prostředí.
Na závěr jen krátké připomenutí:
Hodnocení rizik musí být zpracováno
nejpozději do konce roku 2012.
Soňa Hykyšová,
TÜV SÜD Czech, s.r.o.
.
www.tuv-sud.cz
Nestrukturovaná data a efektivní komunikace
Současné výrobní a obchodní společnosti jsou beze
zbytku vybaveny nejméně
jedním elektronickým informačním systém. Základní
kámen podnikových informačních systémů představuje obvykle ERP pro zpracování podnikových agend,
doplněný aplikací typu MIS,
systémem CRM pro řízení
vnějších vztahů a často škálou doprovodných programů. Tyto systémy vesměs
používají a zpracovávají
přísně strukturovaná data.
Strukturovaná data ale tvoří jen zlomek (asi 10 %) všech informací, které se ve společnostech vyskytují.
Většina informací je obsažena v datech nestrukturovaných. Pro rychlé
a správné využití těchto informací je
třeba informační systémy doplnit
o možnost efektivně zpracovávat
a ukládat i nestrukturovaná data všeho druhu.
V podnikové komunikaci je jako klíčový komunikační prostředek používána elektronická pošta. Ta je málo efektivní, a to zvlášť při podpoře
dynamické spolupráce. Dokumenty
se mnohokrát posílají tam a zpět
a množství odpovědí, odpovědí na odpovědi atd. způsobuje zmatek v dokumentech, které zprávy obsahují. Je tím
výrazně ztíženo týmové sdílení kontextu a výstupů e-mailových diskusí.
Budoucnost efektivní týmové komunikace a spolupráce lze proto spatřovat v přenesení větší části komunikace
do podnikových sociálních sítí.
Systém OR-INFO zkvalitňuje práci
a šetří čas
Společnost OR-CZ Moravská Třebová nabízí systém OR-INFO pro
práci s nestrukturovanými daty
a IBM Social Business pro efektivní podnikovou komunikaci. Univerzální komunikační systém ORINFO prošel dlouhodobým vývojem
a sdružuje funkcionality, které lze
využít pro evidenci aktivit v prakticky jakékoliv společnosti nebo organizaci. Systém je nasazen např. ve
výrobních i obchodních organiza-
cích, ale také v nemocnicích či na
městských úřadech a v advokátních
kancelářích.
Systém OR-INFO je určen pro správu nestrukturovaných dat, která
vznikají v rámci obchodních a projektových aktivit organizace (záznamy z jednání, úkoly, korespondence, porady, smlouvy apod.).
Mezi další výhody systému patří
možnosti řízení akcí (workflow),
plánování a organizace času, sdílení
datových zdrojů, fulltextové vyhledávání a řízení přístupových práv.
Komplexně tedy řeší problematiku
oblastní CRM, HelpDesk, Project
Management, Dokument Management a ISO Management. Systém je
složen z několika modulů, které
jsou vzájemně propojeny.
Systém významně zvyšuje produktivitu pracovních skupin. Šetří čas
a zlepšuje kvalitu denně prováděných operací. Usnadňuje komunikaci mezi členy týmu a všechny informace automaticky uchovává a kategorizuje. Pomáhá pracovníkům přistupovat k informacím, sdílet je, sledovat, zabezpečovat a organizovat
zcela unikátním způsobem.
Na principu sociálních sítí
IBM Social Business je naopak novinkou. V poslední době odborníci na
komunikaci tvrdí, že používat e-mail
uvnitř podniku je ztráta času, a poukazují na jeho velmi nízkou efektivitu. Na druhé straně je jasné, že zatím
se bez e-mailu nelze obejít. Je však
tento stav trvalý? Stačí se podívat na
sociální sítě typu FaceBook, které si
miliony lidí spontánně oblíbily a staly
se jejich nadšenými uživateli. Proč tedy nepřenést stejné principy do podnikového prostředí a nevyužít faktu, že
sociální interakce a sdružování je přirozenou lidskou potřebou? Odpovědí
na tuto otázku je vznik nové formy
podnikové komunikace a spolupráce,
tzv. Social Business, která integruje
sdílení obsahu, blogy, wiki, osobní
profily, komunity atd. do firemního
komunikačního prostředí. Vzniká tak
další vrstva, která navazuje na e-mail,
kalendáře, sjednocenou komunikaci
a na aplikace pro řízení spolupráce
(např. OR-INFO) a významně zvyšuje efektivitu spolupráce. Social Business umožňují vybudovat podnikovou sociální síť, která úzce spolupracuje s klasickým systémem pro řízení
spolupráce a komunikaci a doplňuje
jej o další podstatné funkce.
Lepší komunikace i firemní kultura
Na efektivitu a konkurenceschopnost
firmy má zásadní vliv trvalé zlepšování procesu získávání, ukládání a následného využívání všech dostupných
informací. Společnost OR-CZ je nyní
připravena poskytnout kvalitní nástroje, které lze použít pro zlepšení práce
s nestrukturovanými daty okamžitě
a jež jsou, díky použitým technologiím IBM, připraveny pro zavedení
nové podnikové platformy pro podporu spolupráce Social Business. Funkce sociálních sítí, které společnost nabízí v rámci řešení OR-INFO, mohou
podstatně změnit způsob komunikace
a spolupráce, ale i způsob myšlení a firemní kulturu.
(pod)
.
www.orcz.cz
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
17
Konkurenceschopnost
Trendy moderních investic
Rychlý vývoj technologií
vyžaduje značné investice
do nových studií, projektů
a produktů. S tím úzce
souvisí potřeba společností
vkládat prostředky do inovačních procesů a schopných
a flexibilních zaměstnanců.
Rozhovor s Ing. Petrem Novotným, jednatelem společnosti Automotive Lighting,
třetího největšího celosvětového výrobce světlometů do
automobilů, se zabývá otázkou konkurenceschopnosti
ČR na mezinárodním trhu
a toku investic v moderních
společnostech.
V úvodu rozhovoru se ing. Novotný
zamyslel nad minulostí a s ní souvisejícími otázkami potenciálu pracovní síly obyvatel České republiky: „Ať
si to uvědomujeme, či ne, jsme
ovlivněni naší historií. Týká se to
všech jednotlivců, celé společnosti.
Naše současná situace vychází z naší
minulosti, novodobé historie. Česká
kotlina nemá moře, máme omezené
nerostné bohatství, jsme malá komunita ve středu Evropy. Naší silnou
stránkou vždy byla průmyslová výroba a s ní spojené aktivity.“
Jakým směrem by se podle vašeho názoru měl vyvíjet český trh
a na jaké oblasti by se měl specializovat?
Jsem přesvědčen, že je potřeba pokračovat ve specializaci na průmyslovou výrobu. Po politickoekonomickém převratu v roce 1989 jsme
těžili z našeho technicko-výrobního potenciálu, z levné pracovní síly
roční výroby k 5 mil. kusů, a dařilo se
nám i po stránce jakosti a produktivity. Spolu s dynamickým rozvojem
výrobních procesů odstartoval také
velmi dynamický růst vývojového
oddělení, které intenzivně buduje
a rozvíjí svoji činnost.
a nízkých výrobních nákladů.
I když náklady rostly, dařilo se
nám díky zvýšení produktivity udržet atraktivitu pro investory. V poslední dekádě se ukazuje, že pozici
výrobně levného regionu ztrácíme.
Všechny společnosti, které chtějí
nejen přežít, ale také se dál úspěšně rozvíjet, musejí proto hledat nové strategie pro zajištění „udržitelného růstu“.
i management. Museli jsme snížit
výrobu a zaměstnanost ve výrobních i nevýrobních útvarech.
Jaký faktor považujete za zásadní, aby společnost v dnešním konkurenčním prostředí obstála?
Jedním z hlavních úkolů je mít jasnou strategii a tu naplňovat konkrétními kroky.
Jak hodnotíte zvolenou strategii
s odstupem času?
I přes krizi v letech 2008–2009
jsme pokračovali v rozvoji a rozšiřování vývojového oddělení. Dnes
se ukazuje, že tato filozofie byla
správná. Posílili jsme naši pozici
jak na trhu, tak i v rámci naší skupiny. V současné době máme před sebou industriální revoluci, způsobenou prudkým nástupem technologie LED, která vyžaduje další růst
vývojového oddělení v rovině
kvantitativní, ale i kvalitativní.
Jaká byla vaše strategie?
Naše vize byla „po krizi budeme
silnější než před krizí“. Součástí této strategie bylo zlepšovat naše klíčové procesy a zvýšit znalosti zaměstnanců. To bylo možné pouze
při zachování silného technického
personálu. V době propadu výroby
jsme si technické pracovníky nechali i za cenu, že vykonávali náhradní činnosti. Období krize bylo
velmi náročné pro zaměstnance
Můžete uvést konkrétní kroky,
které jste v této oblasti učinili?
Už nyní jsme začali s vývojem mechatroniky a elektroniky. Společně
s vývojem rozšiřujeme i technické
pozice ve výrobě. Do roku 2016 se
můžeme bavit o čísle se dvěma nulami. Automotive Lighting je v současné době na trhu vnímám jako velmi
inovativní dodavatel. Závod v Jihlavě
patří mezi pilíře pro výrobu předních
světlometů. V roce 2007 jsme docílili
V jaké fázi sestavování týmu vývojového oddělení jste?
Jak jsem naznačil, máme nedostatek
pracovníků, kteří by tento tým posílili
a posunovali ho dále. Ve své činnosti
chceme být nejlepší. To je motivace,
která nás vede dál, kupředu. Bude pro
nás velmi klíčové tyto nové technické
pozice obsadit. Máme různé projekty,
jak externí, tak interní. Bohužel, už
delší dobu vidíme, že školství v ČR
není na tak dynamický růst potřeby
technicky vzdělaných absolventů připraveno. Tento problém se ovšem týká mnoha firem nejen v ČR, ale vlastně v rámci celé EU.
Máte dojem, že školy nepřipravují absolventy na dostatečné
úrovni pro práci v moderních
společnostech?
Obecně mám spíš na mysli nedostatečnou podporu a motivaci, budování povědomí o našem potenciálu
ze strany státu. Dostatečně se nepoukazuje na to, v čem jsme vždy
byli dobří.
Jaké předpoklady by měli mít lidé, kteří by mohli posílit vývojové centrum Automotive Ligting?
Zkušenost ukazuje, že při takto dynamickém růstu by to neměli být lidé z jedné oblasti. Požadavky se liší
i v souvislosti s pozicemi.
Počet zateplených budov totiž
vzrostl o 12 % při očekávané ploše
zateplení téměř 18 mil. m2 domovních stěn. Ten, kdo stihl do konce
roku 2011 zateplit, vyhrál v mnoha
ohledech. Téměř rekordní zima
a tradiční zdražování energií vytáhly z českých peněženek zase o něco
větší částky za vytápění, navíc se
zvyšující se sazba DPH s platností
od nového roku promítla i do stavebních prací. I toto mohou být důvody rekordní spotřeby pěnového
polystyrenu v roce 2011, která se
dotkla hranice 62 tisíc tun.
„Další nárůst spotřeby pěnového polystyrenu loni jen potvrdil, že jde
v České republice o nejrozšířenější
tepelně izolační materiál používaný
při výstavbě budov. Díky zateplení
mohly úspory na energiích u průměr-
ně velkého bytu o 70 m2 za chladný
leden a únor dosáhnout až několik tisíc korun,“ uvádí Pavel Zemene,
předseda Sdružení EPS ČR.
Zateplený byt je ceněnější
Počet zahájených bytů v roce 2011
meziročně poklesl o 2,1 %, u bytů
v bytových domech nastal ve srovnání s rokem 2010 pokles dokonce
o 13,5 %, na 79 % klesl i počet dokončených bytů. Zateplování se ale
dařilo a podle informací Cechu pro
zateplování budov vloni bylo zatepleno až 18 mil. m2 obvodových
stěn. „Zdá se, že místo pořizování
nového bydlení lidé spíš zateplují,
čímž samozřejmě zvyšují hodnotu
nemovitosti, ale výrazně také komfort a kvalitu bydlení,“ doplňuje Pavel Zemene.
Jaká je vaše strategie v současné
době?
Musíme výrazně investovat nejen do
lidí, ale také do procesů a technologií. Sériová výroba světlometů s masivním nasazením LED bude startovat až v roce 2013–2014. Jestliže ale
máme už dnes výrazný nárůst technických pozic, musíme je též „uživit“. Mám na mysli, jak maximálně
využít tento mozkový potenciál. Proto sledujeme přínos techniků v rámci
zlepšování procesů – tzv. „hard saving“, do budoucna budeme muset
monitorovat i tzv. „soft saving“.
Naším záměrem je být „excellent“
ve výrobních a manažerských procesech, a k tomu mít program produktových i procesových inovací.
Jsem přesvědčen, že to je ta správná
strategie udržitelnosti přiměřeného
růstu.
Lucie Podsedníková
.
Můžete je upřesnit?
Pokud hledáme manažery, potřebujeme „hotové“ lidi s vysokoškolským
vzděláním a manažerskými zkuše-
Výstavba stagnuje, lidé raději zateplují
Stavební produkce v roce
2011 klesla meziročně o 3,1 %,
spotřeba pěnového polystyrenu (EPS) jako izolačního
materiálu naopak zaznamenala ve srovnání s rokem
2010 nárůst o 9 %. Za období leden až prosinec 2011 se
spotřebovalo na 62 000 tun
EPS. Příčinou zvýšené poptávky po zateplení EPS
mohla být právě stagnující
výstavba nových bytů, která
veřejnost vybízí k zhodnocování starších nemovitostí
rekonstrukcí a zateplením.
nostmi. Jeden segment by měli tvořit
vysokoškoláci vzdělaní v technickém
a elektronickém oboru s praxí. Druhou část by měli tvořit studenti téhož
zaměření. My ovšem nemáme striktní pravidla. Musí to být člověk flexibilní, kreativní a musí se chtít učit
novým věcem. Růst zaměstnance tedy u nás není podmíněn léty práce na
určité pozici, ale jeho schopnostmi.
Investice do takových lidí je smysluplná. Za neméně důležitou pro udržení konkurenceschopnosti považuji
finanční stabilitu firmy.
Zatepluje celá Evropa
V porovnání s ostatními zeměmi Evropy zaujímá Česká republika ve spotřebě EPS na hlavu jedno z čelních míst
před státy jako Německo, Španělsko,
Francie, Itálie, Polsko, Slovensko.
V absolutní spotřebě je na tom nejlépe
Německo následované Polskem a velmi rychle rostoucím Tureckem. Jižní
státy Evropy kromě Turecka zaznamenaly obecně pokles spotřeby EPS.
Energetické parametry a požadavky
Snižování energetické náročnosti
budov je sledováno napříč celou
Evropou. S tím souvisí i novela Směrnice Evropského parlamentu a Rady
2010/31/EU o energetické náročnosti
budov, která by měla být implementována do české legislativy nejpozdě-
ji do poloviny roku 2012. Ta ukládá
povinnost významně snížit energetickou náročnost budov ve všech členských státech EU. Od roku 2020 proto budou mít všechny nově postavené
budovy v EU téměř nulovou spotřebu
energie. Požadavky jak na novostavby, tak na existující zástavbu se budou zvyšovat postupně. Nejúčinnější
formou jak omezit energetickou náročnost je přitom prevence v podobě
snížení spotřeby energií na vytápění.
„Přestože si majitelé objektů v České
republice význam zateplení už pomalu uvědomují, stále zůstává přes 200
mil. m2 obvodových stěn nezateplených,“ upozorňuje Pavel Zemene.
Trendu si ale všímají i stavební firmy.
Z průzkumu celosvětové sítě poradenských společností KPMG Global
Construction Survey 2012: The great
global infrastructure oportunity vyplynulo, že podle předních inženýrských a stavebních společností ovlivňuje směřování stavebního průmyslu
právě poptávka po energiích. (red)
Švarcsystém je od ledna 2012 ilegální
ních fondů, jakož ani povinnost odvádět daň z příjmu. Současně není
vázán ustanoveními zákoníku práce, jež chrání zaměstnance.
Donedávna zaměstnavatelé
využívali systému zaměstnávání živnostníků, aby se
snadno vyhnuli celé škále
povinností, které jsou na ně
kladeny. Od letošního roku
však hrozí osobám vykonávajícím závislou práci mimo
pracovněprávní vztah, jakožto i firmám, které jim
to umožňují, za obcházení
zákona o zaměstnanosti
vysoké peněžité pokuty.
Zaměstnávání fyzické osoby prostřednictvím obchodněprávního,
popř. občanskoprávního vztahu je
pro zaměstnavatele (resp. podnika-
tele) ekonomicky výhodnější, neboť mu za takovou fyzickou osobu
nevzniká povinnost odvodů na
zdravotní pojištění anebo do sociál-
Neplatná smlouva
Zákoník práce v této souvislosti
jasně stanovuje, že pokud člověk
odvádí osobní výkon podle pokynů zaměstnavatele jeho jménem,
za úplatu, v pracovní době, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, jedná se o tzv. závislou práci,
a ta může být vykonávána pouze
v pracovněprávním vztahu podle
zákoníku práce. Pokud se zaměstnavatel snaží obejít ustanovení
pracovního práva sloužící k ochraně zaměstnanců například tím, že
s ním místo pracovní smlouvy
uzavře smlouvu o dílo, je tato
smlouva pro obcházení zákona neplatná. Správní orgány však mohou objednateli zpětně doměřit odvody na sociální nebo zdravotní
pojištění, popř. daň z příjmů.
Hrozba pokuty
Zákon o zaměstnanosti posuzuje
práci ve švarcsystému jako ilegální,
stejně jako práci bez pracovního povolení. Osobám vykonávajícím ilegální práci pak hrozí pokuta do výše
100 000 Kč a jejich zaměstnavatelům pokuta až do výše 5 mil. Kč
v případě fyzických osob, resp.
10 mil. Kč u právnických osob.
Jak je to v cizině?
Švarcsystém není jen záležitostí
České republiky, ale v různých podobách jej najdeme i v prostředí
sousedních států. Např. na Slovensku dosud právní úprava zakazující
švarcsystém chybí. V současnosti
je slovenská obdoba švarcsystému
běžně rozšířená a relativně velmi
laxně sankcionovaná. Proti tomu
Rakousko ukládá za obcházení
předpisů nemalé finanční sankce.
Při úmyslném neplacení zaměstnavatelského, resp. zaměstnaneckého
poplatku na sociální pojištění hrozí
dokonce trest odnětí svobody až do
3 let. Rakouské zákony na druhé
straně umožňují uzavírat tzv. volnou pracovní smlouvu, která je
smíšenou formou mezi smlouvou
pracovní a smlouvou o dílo a neplynou z ní stejné povinnosti jako
ze smlouvy pracovní.
Mag. Thomas Rechberger, Ph.D.,
advokát, enwc Advokáti
černá azurová purpurová žlutá
1 8 /du ben /2 012
Te p l á r e n s t v í
Najdou uplatnění?
Pokud by měly jednotky
EVO malých ročních zpracovatelských kapacit (asi
pod 20 kt/r) splňovat veškeré standardy nakládání
s odpady, budou odbornou
veřejností obecně považovány
za ekonomicky neudržitelné.
Do jisté míry je tento názor oprávněný a podepřený několika fakty,
na druhé straně však existuje řada
důvodů, proč tomuto konceptu věnovat pozornost. Společnost EVECO Brno zpracovala řešení, které
vyhovuje všem legislativním požadavkům. Úspory provozních
a investičních nákladů tak umož-
Jednotky pro energetické
využití odpadů (EVO)
Proč NE:
• Požadavky kladené na systémy měření a řízení jsou prakticky stejné
jak pro jednotky menších zpracovatelských kapacit, tak pro jednotky
větších kapacit. Například investiční náklady automatického emisního monitoringu požadovaného legislativou, jehož provedení i cena
nejsou závislé na kapacitě jednotky, se relativně nepříznivěji projeví
u jednotek s menší kapacitou.
• Zařízení malých kapacit má velmi podobné nároky na personální obsazení ve srovnání se zařízením obvyklé kapacity okolo
100 kt/rok. Mzdové náklady se
tedy relativně nepříznivěji projeví
u jednotek s menší kapacitou.
• Zařízení s roční zpracovatelskou
kapacitou nad 100 kt lze koncipovat
ve více spalovacích linkách. Tzn.
možnost aplikovat do jisté míry „sériovou výrobu“, která se odrazí
v nižší konečné investiční ceně.
• Určité strojní celky musejí být dimenzovány stejně, bez ohledu na
kapacitu zařízení. Např. vyzdívka
spalovací komory musí mít při
stejné spalovací teplotě v komoře
Zateplení pro
pevné zdraví
Až 90 % našeho života trávíme v místnostech, jejichž
kvalita přitom významným
způsobem ovlivňuje naše
zdraví. Studie totiž prokázaly vliv tepelných izolací
budov na snížení respiračních onemocnění až o 50 %,
pozitivně se podílejí i na
snížení úmrtnosti v zimě.
Kvalitní zateplení má pozitivní vliv
nejen na naše peněženky. Ředitelka programu výzkumu bydlení
a zdravotnictví Philipa HowdenChapmanová z univerzity v Otagu
na Novém Zélandě prokázala pozitivní dopad zateplení na lidský organismus. V rámci studie zkoumal
vědecký tým členy 1352 náhodně
vybraných domácností.
Rovněž profesor Marmot z oddělení epidemiologie a veřejného zdraví na University College London
potvrzuje v práci nazvané „Vliv
chladných domácností a palivové
chudoby na zdraví“ společenský
přínos tepelných izolací.
Podle novozélandské studie došlo
v souvislosti se zateplením domů
k výraznému zlepšení zdravotního
stavu obyvatel, a to asi o 10 %. Dospělí i děti trpěli méně dýchavičností, rýmou a vyhýbali se jim i další respirační problémy. K snížení těchto
příznaků přitom došlo až u poloviny
zkoumaných. Tématem zateplení
a lidského zdraví se zabýval i doktor
JD Healy z irské University College
Dublin. Ten prokázal vliv zateplení
na zimní úmrtnost – země s vyšším
počtem zateplených domů registrují
v zimním období menší nárůst úmrtí
než země, které se tepelným izolacím věnují v menším měřítku. (rep)
a při požadavku na shodnou povrchovou teplotu pláště spalovací
komory pro jednotky všech kapacit stejnou tloušťku. To v důsledku znamená relativně vyšší investiční cenu spalovací komory pro
jednotky s nižší kapacitou.
Proč ANO:
• Roční zpracovatelská kapacita
10 kt představuje tepelný výkon
kotle okolo 3 MW v závislosti na
výhřevnosti paliva. Kotle tohoto
výkonu jsou na trhu běžně nabízeny jako sériové produkty s výrazně nižší cenou, než kotle pocházející z kusové výroby.
• Malé jednotky s malými hmotnostními průtoky znečišťujících
složek umožňují přijmout technická řešení, která jsou u větších
jednotek nerealizovatelná. Např.
sila sorbentů u nich mohou být
představována přímo přepravními
nádobami (přepravní pytle, tzv.
„Big-Bag“). Nemusejí být rovněž
budovány kapacitně velké systémy skladování reziduí (popílek,
škvára), které lze skladovat přímo
v přepravních kontejnerech.
ňují využití těchto jednotek i pro
čistě komerční subjekty.
Jednotka EVO
Řešení spočívá ve využití moderních technologií, často kombinujících více jednotkových operací
v rámci jednoho aparátu, např. tzv.
„4D filtrace“, slučující víc jednotkových operací do jednoho aparátu:
• odloučení tuhých znečišťujících látek ze spalin (TZL) – DeDusting,
• snížení obsahu kyselých složek ze
spalin – DrySorption,
• snížení obsahu oxidů dusíku –
DeNOx,
• snížení obsahu PCDD/F – DeDiox.
Kapacita, která vyhovuje
Jako optimální vychází jednotka
s roční zpracovatelskou kapacitou přibližně 10 kt, což umožňuje
její využití v rámci mikroregionů
s počtem obyvatel kolem 25 tis. Zároveň má kotel této jednotky tepelný výkon asi 3,5 MW, což jej předurčuje pro použití nejen ve sféře
menšího a středního průmyslu, ale
také pro účely vytápění obytné zástavby a veřejných budov.
Kde jsou rezervy?
Na základě ekonomické analýzy, kterou provedla společnost EVECO
Brno, spočívají primární úsporná
opatření v co nejvyšší bezobslužnosti
jednotky a spojení pracovních funkcí
jednotlivých osob obsluhy v rámci
jednotky případně jiných subjektů
(svozová firma atp.). Dále z bilance
vyplývají následující body, které by
pro úspěšné ekonomické fungování
jednotky měly být splněny:
• Jednotka musí maximalizovat prodej tepelné energie, a to nejlépe
i během letního období (např. ohřev
TUV, generování chladu). Avšak
jednotka může být ekonomicky
udržitelná i v případě, že je schopna
udat svůj plný tepelný výkon pouze
pro účely sezonního vytápění.
• Teplo musí být prodáváno za cenu srovnatelnou s cenou tepla ze
zemního plynu.
Tyto body se mohou jevit jako velmi
omezující, avšak vzhledem k tepelnému výkonu nejsou nereálné.
Průmysl i obytná zástavba
Jednotka může sloužit pro vytápění
výrobního areálu s několika většími
montážními halami nebo tam, kde
je vyžadováno teplo v podobě páry
či horké vody. Vzhledem k malé
kapacitě má jednotka předpoklad
k tomu, aby byla veřejností lépe
vnímána. Tím pádem může být
umístěna blíže k obytné zástavbě
a teplo využito také pro účely vytápění obytných objektů.
Úspory na přepravě odpadu
V případě celkového pohledu na
ekonomiku svozu odpadu, a tedy
i uvážení dopravních nákladů, může být ekonomická bilance jedno-
tek EVO malých kapacit investorsky zajímavější, a to zejména pokud by jinak docházelo k výraznějšímu nárůstu nákladů na svoz a dopravu odpadu.
Nižší zpracovatelská kapacita, kterou
naplní jedno město či úzce spolupracující obce (např. sdružení obcí – mikroregion), může znamenat vyšší stabilitu projektu uzavřením řetězce:
Producent (vlastník odpadu)–zpracovatel–koncový uživatel produktů
(zejména tepelná energie). (pod)
.
www.eveco.cz
Jak je to s penězi za emisní povolenky?
V minulých dnech vydala
některá média zprávu, že
peníze z emisních povolenek
nebudou určeny k dosahování energetických úspor
v rezidenčních budovách.
Na semináři iniciativy
Šance pro budovy konaném
16. 4. 2012 uvedl zástupce
MŽP, že 50 % peněz by
MŽP připadnout mělo,
věc je ale stále předmětem
budoucího rozhodnutí
Vlády ČR. SFRB připravuje nový projekt úvěrů na
zateplování a opravy domů.
Podle slov Pavla Zámyslického z Odboru energetiky a ochrany klimatu
MŽP bylo na minulém jednání Vlády
ČR ministrem financí řečeno, že ačkoliv budou peníze z prodeje emisních povolenek vykázány jako příjem
státního rozpočtu, neznamená to, že
by nebyly vůbec určeny na snižování
energetické náročnosti budov a dalších emisí CO2. Současný stav počítá
s tím, že by pro tyto účely bylo určeno
50 % těchto finančních prostředků.
Obchodování s emisními povolenkami
To potvrdil i ministr životního prostředí Tomáš Chalupa v tiskovém
prohlášení 17. 3. 2012. Doplnil, že
je vládou pověřen zpracovat návrh
zákona o obchodování s emisními
povolenkami, který by měl pravidla
přesně nastavit.
V letech 2013 až 2020 se předpokládá obchodování s 645 mil. EUA,
z toho 342 mil. EUA je určeno pro
aukce a 303 mil. EUA bude společnostem rozdáno zdarma. V roce
2013 bude podíl aukcí na celkovém
obchodování 22 %, v roce 2020 už
to bude 60 %, přičemž v roce 2020
už žádné povolenky nebudou určeny výrobcům elektřiny. Reálný odhad ceny povolenky v roce 2020 je
necelých 11 eur. Nejčernější scénář
MŽP počítá s tím, že z aukcí získá
50 mld. Kč, nejoptimističtější varianta pracuje se 150 mld. Kč.
Nové projekty Státního fondu
rozvoje bydlení
Státní fond rozvoje bydlení připravuje program, který by poskytoval od
roku 2014 kolem dvou miliard korun
ročně na zateplování a opravy bytových domů. Zdroje k těmto účelům
neplynou ze státního rozpočtu, ale jako vracející se finanční prostředky
z předchozích programů. Nebudou
však už k dispozici dotace formou
hrazení úroků z úvěrů. SFRB předpokládá, že bude poskytovat nízkoúročené úvěry s fixní úrokovou sazbou
od 2 % až na 30 let, kryjící až 70 %
nákladů. Poprvé se jedná také o čerpání evropských peněz pro tyto účely
v rámci programu Jessica. Pilotní
projekt by měl mít v roce 2013 k dispozici 600 milionů korun (viz informace též na str. 6 tohoto vydání). Na
semináři iniciativy Šance pro budovy
to řekl šéf Státního fondu rozvoje
bydlení Jiří Koliba.
Jednotný projekt podpory úspor
energií v budovách nevzniká
V současné době Státní fond rozvoje bydlení finanční prostředky
neposkytuje. Ani ministerstvo životního prostředí nemá nyní zpracován žádný návrh programu pro
úspory energií a emisí CO2 v budovách. Podle Zámyslického byly
před současnými úspornými balíčky veškeré úvahy pouze ve formě debat. Nerozvíjejí se ani úvahy o tzv. Zelené bance. Na semináři Šance pro budovy byl prezentován německý projekt podporující energetickou efektivnost
a úspory v podobě Německé rozvojové banky KfW sledující cíl
40% redukce CO 2 do roku 2020
a 80% do roku 2050. Panelisté se
na semináři shodli, že podobný
model by v ČR uvítali. Úvahy
o takovém projektu však na půdě
ministerstev ani nevládních organizací ani nezačaly.
Zdroj: portál TZB-info
Ing. Petr Bohuslávek
černá azurová purpurová žlutá
černá azurová purpurová žlutá
2 0 /du ben /2012
O d p a d o v é h o s p o d á fi s t v í
Chtěná i nechtěná biomasa
Co je nejrychleji rostoucím
odvětvím „obnovitelné energetiky“? Biomasa! V Evropě
představuje asi dvě třetiny
všech obnovitelných zdrojů
a její význam v souvislosti se
zvyšujícími se cenami klasických fosilních paliv stále
roste. Jak si v tomhle ohledu
stojí Česká republika, na to
jsme se zeptali předsedy
CZ Biom - Českého sdružení
pro biomasu Ing. Jana
Habarta, Ph.D.
Česko se zavázalo zvýšit hrubou
spotřebu OZE v letech 2010–
2020 na 13,5 %. Daří se tento závazek plnit a jaké jsou vyhlídky
do nejbližších let i ke konci tohoto časového limitu?
Je potřeba říct,
že se z principu
změnil základ
pro výpočet tohoto cíle. Do roku 2010 platil cíl
využívat
osm
procent elektřiny
z obnovitelných
zdrojů, zatímco nový cíl ukládá
zvýšit toto číslo na třináct procent
tzv. obnovitelné energie. Nikoliv
pouze elektřiny, ale i tepla, a dokonce i chladu. Touto změnou se
probudily další sektory energetiky
jako třeba vytápění, využití technologického tepla apod. Zatím nejsou
k dispozici statistiky za rok 2011,
takže nelze dělat žádné seriózní závěry. Můj osobní odhad je optimistický, obávám se naopak toho, že
vláda bude rozvoj v tomto sektoru
uměle tlumit. První takovou vlaštovkou jsou tzv. autorizace, nová
nadbytek půdy asi o 600 000 hektarů. Stát pak vynakládá značné
prostředky na tzv. intervenční výkup obilí, aby nedocházelo k přílišnému přebytku nabídky nad poptávkou, a tím k výraznému snížení cen komodit.
Jak se k takovým plánům, tedy
využívání biomasy k vytápění
v bytech a domech, staví koncoví
uživatelé?
Já si myslím, že velmi vřele. Kdo
by nechtěl být nezávislý na pochybných dodávkách uhlí a zemního plynu, když je cena tepla
z biomasy srovnatelná s ostatními
zdroji.
povinnost nebo spíš administrativní
zátěž pro zemědělce, kteří chtějí
postavit bioplynovou stanici či pro
obce připravující větrnou elektrárnu. Vydáváním autorizací je pověřeno Ministerstvo průmyslu a obchodu a stavitel musí pro získání
autorizace doložit řadu údajů, jako
je finanční plán projektu, posouzení souladu s národním akčním plánem pro obnovitelné zdroje a další
náležitosti.
Legislativně se tento plán opírá
o Národní akční plán. Jenže zákon vrátil prezident do Parlamentu k opětovnému projednávání.
V čem je legislativní problém?
Gesto pana prezidenta je pro mě
nečitelné. Nerozumím tomu, čeho
chce dosáhnout. Nový zákon o podporovaných zdrojích vláda připravila proto, aby snížila ekonomické
dopady podpory OZE na stát a spotřebitele elektřiny. Jde o několik
miliard korun. Nevím, zda chce pan
prezident zachovat současné zatížení občanů vícenáklady, nebo jestli
žádá vládu o ještě progresivnější
přístup. To podle mých informací
nikde nevysvětlil. Zákon se však
vrací zpět do Parlamentu, kde může
být prezidentské veto přehlasováno, a tak by vstoupil v platnost i bez
prezidentova souhlasu.
Pojďme ke konkrétnějším formám využití biomasy. V Bystřici
nad Pernštejnem vznikla plantáž
na rychle rostoucí dřeviny. Je
tohle cesta k efektivnímu využití
biomasy?
V Bystřici je dřevní štěpkou vytápěna celá obec, včetně sídliště,
kde bydlí horníci z nedalekých
uranových dolů. Pěstování topolů
a vrb s krátkou dobou obmýtí (tedy rychle rostoucích dřevin) je zajímavý způsob získávání biomasy,
dají se tak využít jinak těžko využitelné plochy půdy. V současné
době má totiž Česká republika
Kousek za hranicemi, v rakouském Podyjí, provozují regionální
kotelnu na biomasu. Je tohle inspirace, jak se s biomasou vypořádat v rámci mikroregionů, nebo jsou tam jiné, u nás nepoužitelné podmínky?
Dá se říct, že si tento příhraniční
region zvolil svou cestu k vytápění. V technologickém vybavení určitě problém není, dokonce si
troufnu tvrdit, že dnes jsme s rakouskými sousedy na stejné technické úrovni a ve využití zemědělské biomasy, například slámy,
jsme o krok napřed.
Jaké můžeme přebírat mezinárodní zkušenosti z regionálního
využívání zemědělské biomasy?
Existuje řada dobrých případů
hodných následování, ale také dost
alarmujících nesmyslů. Za velký
nerozum lze označit výrobu elektřiny bez využití tepla. Do očí bijícím případem je Polsko, kde se
biomasa vozí na dlouhé vzdálenosti. Putuje ze zemědělských regionů do oblastí, kde se těží uhlí,
Radnice se zbaví starostí, a ještě ušetří
I díky přispění obcí loni
Češi odevzdali k recyklaci
přes pět milionů úsporných
světelných zdrojů. Do přírody se tak nedostalo 25 kg
toxické rtuti a recyklovaly
se stovky tun skla, plastů
a kovů. Nejvíc se na zpětném odběru podílely firmy.
Domácnosti zatím zaostávají, třídí jich jen 40 %.
Podle Radoslava Chmely, zástupce
společnosti Ekolamp, tuzemské domácnosti a firmy loni sebraly a předaly k recyklaci 801 tun světelných
zdrojů, což představuje asi pět mi-
lionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a světelných zdrojů
LED. Proti roku 2010 šlo o 11%
nárůst. Ekolamp, zajišťující zpětný
odběr a recyklaci osvětlovacích za-
řízení, očekává, že počet recyklujících domácností dál poroste.
Proč platit, když nemusím?
Zejména menší sídla se nyní učí vy-
užívat bezplatný systém zpětného
odběru elektrozařízení. Nechce se
jim totiž platit nesmyslné částky za
likvidaci firmám (obvykle odpadovým společnostem), které fungují
mimo režim zpětného odběru.
Zájem firem a municipalit o umístění malých sběrných nádob meziročně vzrostl o 26 %. Dosud jich společnost Ekolamp rozmístila víc než
1400, a letos očekává přírůstek dalších přibližně 400 nádob. Do budoucna chce Ekolamp zajistit ve
všech obcích a městech nad 2000
obyvatel alespoň jedno veřejně dostupné sběrné místo, kam budou
moci občané odevzdat vysloužilé
zářivky. Lidé se totiž už naučili při
své pravidelné cestě do práce, na
úřad nebo na nákup třídit starý papír,
stovky kilometrů. Uhelné elektrárny jsou pracně přestavovány na
elektrárny spalující také biomasu,
přitom účinnost jejího využití je
kolem 30 %. A do oblastí se zemědělskou výrobou se naopak vozí
uhlí k vytápění zemědělských usedlostí a rodinných domů. Vynikajícím příkladem je naopak využití
biomasy v Dánsku, které má velmi
vyspělé systémy centrálního zásobování teplem; je to taková teplárenská velmoc Evropy. Využití
biomasy je tam vždy lokální, aby
se ušetřilo na dopravě, a zásadně je
využíváno také teplo. Celková
účinnost tedy dosahuje 85 %.
Jakou roli hraje biomasa v systému hospodaření s pohonnými
hmotami v ČR?
V současné době marginální, ale
lze sledovat silný vzestup. Podařilo se překonat prvotní problém
„vejce, či slepice” – benzinové
pumpy váhaly s nabídkou biopaliv,
protože k tomu nebyla přizpůsobena auta, a řidiči zase váhali s nákupem těchto vozů, jelikož nebylo
kde tankovat. V loňském roce ale
došlo k určitému průlomu. V ČR
je už přes 300 pump, které nabízejí palivo E 85 na bázi etanolu nebo
bionaftu. U obou komodit spotřeba roste. Na trhu se objevuje řada
modelů aut připravených na využívání biopaliv. Lídrem je v ČR
Ford. Jde o automobily „flexifuel“, které mohou spalovat jak fosilní paliva, tak biopaliva, obvykle
v kombinaci natural 95 a etanol
(E85) nebo klasické nafty a směsné motorové nafty (30 % biosložky). Jejich majitelé tak nejsou limitováni druhem paliva a mají
možnost kdykoli natankovat buď
fosilní paliva, nebo cenově výhodnější biopaliva.
Jan Hrabálek
sklo či plasty, mají-li sběrné kontejnery v těsné blízkosti bydliště.
Odměna za každé kilo
Sběrné místo společnosti Ekolamp
bude vybaveno vhodnými kontejnery, odevzdané světelné zdroje budou
následně odvezeny a recyklovány.
Ekolamp se rovněž postará o veškerou administrativu spojenou s evidencí použitých elektrozařízení.
Kromě toho obce získají odměnu za
každý kilogram sesbíraných zářivek,
výbojek a průmyslových svítidel.
Lipno rtuti
Za šest let působení na českém trhu
zabránila společnost Ekolamp úniku
asi 120 kg rtuti do volné přírody a na
skládky. Kdyby se toto množství rtuti dostalo do životního prostředí,
mohlo by znečistit vodu o objemu
víc než jedné přehradní nádrže Lipno či téměř 80 Máchových jezer.
Zdroj: Moderní obec
(r)
černá azurová purpurová žlutá
duben/2012/
21
O d p a d o v é h o s p o d á fi s t v í
Despekt není na místě
Jako červená nit se celým
ekonomickým spektrem táhne nutnost šetřit na každém
kroku. Týká se to měrou
vrchovatou i stavebnictví,
zvláště pak té části, kde vzniká stavební odpad. Byť se to
může zdát divné, tento segment se stává ekonomickým
i ekologickým fenoménem.
A v podstatě za to „může“
jediné slovo – recyklace!
Tento pojem se začal ve světě stavebního byznysu objevovat až počátkem 90. let minulého století. Do
té doby si se stavebním odpadem
nikdo hlavu moc nelámal – odvezl
se na skládku a basta! A že se ho
tam hromadily kopce, to nikoho
příliš netrápilo.
Plnohodnotná náhražka
Za recyklovaný stavební odpad tedy můžeme považovat to, co se dá
druhotně využít. Tyto materiály
vznikají vhodnou kombinací drcení
notnou náhražku přírodních materiálů. Právě v tomto bodě dochází
k propojení ekonomického a ekologického aspektu celé recyklace: není třeba platit za nové materiály a likvidací starého odpadu se ušetří životní prostředí.
a třídění na frakce s ohledem na jejich maximální využití v další stavební výrobě. V dnešní době se o to
starají ve většině případů mobilní
stroje o velmi vysoké výkonnosti
až stovek tun za hodinu.
Vhodnost recyklátů k novému
použití ve stavebnictví je ověřována
pravidelným prováděním zkoušek
akreditovanou zkušebnou. Recyklát
musí splňovat řadu přísných podmínek. Jednotlivé druhy recyklovaných materiálů pak tvoří plnohod-
Kde všude se dají dnes recykláty
používat?
Obecně samozřejmě platí, že jejich význam a uplatnění stále roste. Ondřej Svoboda, který přednáší
o recyklaci na vysoké škole, v časopise Odpadové fórum mj. napsal: „Dnes musíme ještě akceptovat, že recyklovaný materiál je využíván jako náhražka, která je ale
čím dál tím víc považována za
plnohodnotnou. Cílem do budoucna je dosáhnout toho, aby se tento
výrobek stal plnohodnotným stavebním prvkem, který nahradí například cihly a tvárnice.“
Certifikované laboratoře sice kvalitu zkoušeného recyklátu vyhodnotí,
ale rozhoduje se o ní mnohem dřív:
při demoličních a výkopových pracích a třídění stavebního odpadu
Rebel v srdci Vysočiny
V roce 2000 založil Ing. Dušan
Tripal společnost TRIPET
v Třeštici, která se specializuje na výrobu proložek
z kartonů z vlnité a strojní
lepenky. Malá rodinná firma v srdci Českomoravské
vrchoviny o osmi zaměstnancích získala za dobu
své existence na trhu mnoho
ocenění: Firma Vysočiny
pro obor výroba, Krizi
navzdory a Český patron.
Opakovaně uspěla v soutěži
Živnostník roku pro Kraj
Vysočina, Byznys rebel
pro Kraj Vysočina, a také se
úspěšně umístila v celostátním finále Podnikatel roku.
Součástí portfolia výrobků jsou mimo proložek z kartonů a strojní lepenky také proložky z plastového
materiálu, specifická fixační střiž
a od roku 2012 vlastní výroba kartonů. O osobité podnikatelské filozofii
majitele vypovídají údaje uvedené
v živnostenském listu. Oficiální ná-
zev je Ing. Dušan Tripal – TRIPET:
„Mnoho lidí mne oslovuje pane Tripet. Zatím funguji jako OSVČ, ale
mým snem je přeměna formy podnikání na akciovou společnost.“
Správný impulz jak začít
V počátcích byla provozovna umístěna nejprve v garáži pana Tripala.
S růstem výroby musela být přemístěna do prostor bývalého teletníku
v Třeštici. Při stavbě krovu byl použit
materiál z někdejšího skladu, na stavbu zdí se hodily cihly z několika rozbouraných kravínů v okolí. Posuvné
dveře jsou vyrobeny ze starého kartonu a podlaha je z vadných gumových
podložek. Pan Tripal se nad tím usmívá a dodává: „Vše je podle mé zásady: botky obnošené, ale čisté.“
Od pololetí 2006 je společnost zaměřena na výrobu proložek a fixačních střiží, a také na nepohyblivé
zásoby v oblasti obalů, především
kartonáže, a to včetně výkupu
použitých kartonů.
K recyklaci kartonového materiálu
vedla dlouhá cesta. Vystudovaný ekonom nasbíral v předešlých zaměstnáních mnoho zkušeností (10 let učil na
strojírenském učilišti v Dačicích)
a velký byznys si vyzkoušel v podniku Kostelecké uzeniny, kde několik
let pracoval na pozici vedoucího
MTZ: „Na učňáku pro mě byl velký
nákup stovka linkovaných sešitů.
V podniku jsem najednou objednával
materiál po vagonech… Tam jsem také poprvé začal přemýšlet o tom, jak
efektivně využívat zásoby, a řešit,
kam s obaly a kartony.“ A jak se stal
z nákupčího podnikatelem? „Rozhodl
jsem se z dobře placeného místa odejít a založit vlastní firmu. Z odpadu
jsem začal dělat nové věci.“
Proložky
Výchozím materiálem při výrobě nových proložek jsou použité proložky,
nepohyblivé zásoby kartonáže na
skladech firem, použité kartony
a zbytkové odřezy z větších kartonážek. Na základě několikaletých pracovních zkušeností Dušan Tripal zjistil, že je na trhu nedostatek společností, které by efektivně využívaly především kartonový odpadový materiál
pro další zpracování: „Většina firem,
s nimiž spolupracujeme, ušetřila díky
našim dodávkám i statisíce korun za
přímo v místě jejich vzniku! Kvalitu rovněž určuje i technologie zpracování tohoto odpadu.
Mladé a šetrné odvětví
Jak už jsme naznačili, recyklace
stavebního odpadu je poměrně mladé odvětví. I proto se k němu někteří investoři či orgány stavebního
dozoru stavějí s despektem. Nicméně doba ekonomické recese nutí
všechny zúčastněné ve stavebnictví
obracet každou korunu. Význam
recyklátů jako finančně velmi lákavé a technologicky plně využitelné
náhražky tudíž roste.
Tím spíš, že je škála produktů recyklace stavebních odpadů obrovská
a neustále se zvětšuje. Mnohdy se
pod pojmem recyklace skrývá pouhá úprava materiálu, u níž si člověk
ani neuvědomuje, že ji provádí
sám. Např. při rekonstrukci vlastního domu, kdy čistí cihly, maltu
a vybourané zdivo použije jako násyp, čímž se obecně šetří naše příroda už tím, že ji prostě a jednoduše
nezatěžujeme energeticky náročnou výrobou nových materiálů.
rok.“ Při výrobě nových proložek vynechávají proces recyklace starého papíru, protože zpracovávají použité
proložky a nevyužité zásoby kartonů
ve společnostech, kartony (a to jak nevyužité zásoby, tak také kartony,
v nichž chodí do firem materiál) a proklady, které ve firmách končí jako odpad. „Karton je obalový materiál, který je vhodný pro použití kdekoli,“ vysvětluje pan Tripal a dodává: „Například v supermarketech se dávají proložky kartonu třeba mezi kelímky hořčic, aby se nepomačkaly, zemědělci je
dávají na palety pod pytle s bramborami, a předcházejí tak jejich protržení
a následnému přerovnávání celé palety (asi 1,5, tuny). Když přijedu do nějaké firmy, zajímá mě, jestli mají skladem kartony, které nevyužívají. Buď
je od nich koupím, nebo je zadarmo
odvezu – záleží na dohodě.“
Vše má ekonomický aspekt
Efektivita recyklace je to o větší,
o co menší je trasa odvozu stavebního odpadu na místo recyklace. Jinými slovy: nejvýhodnější je taková recyklace, která se provádí přímo na místě stavby, a výsledný produkt se pak na tom samém místě
použije jako stavební materiál.
Během recyklace však vznikají i nežádoucí produkty, jako jsou příměsi
plastů a komunálního odpadu, jež zatím končí na řízených skládkách.
„Věřím, že stát začne podporovat i tuto recyklaci. Svým způsobem k tomu
už dochází, a to třeba separací a prodejem plastů, papírů apod. Problémem ale je, že mnoho takových produktů ještě nenašlo svého koncového
odběratele či dalšího zpracovatele,“
napsal dále Ondřej Svoboda.
Podle něj je velkým českým problémem velká byrokracie a neprůhledné rozhodování úředníků, především v oblasti státních zakázek.
Nic to ale nezmění na skutečnosti,
že se recyklace stavebních odpadů
stává nedílnou součástí celého stavebního průmyslu.
(hh)
xační střiž Tribrash 23, kterou Tripet
vyrábí z odpadového papíru od samolepek. Za originální zpracování
a šetrnou recyklaci dostal v roce
2008 ocenění Byznys rebel roku.
„Pokud vím, jsme patrně jediní zpracovatelé tohoto materiálu a výrobci
v ČR, ne-li na světě. Střiže dělá víc
firem, ale z jiných materiálů a jiným
způsobem. Střiž Tribrash 23 je ideální především pro výrobce a přepravce skla či křehkých materiálů jako televizory a jiná elektronika, křehkých
zásilek, ale také se používá na vyplnění velkých exportních boxů. Je to
skvělý materiál pro logistické a stavební firmy, zásilkové služby, potravinářské společnosti, sklárny, porcelánky, designová studia, nábytkářské
firmy apod.,“ říká Dušan Tripal a na
závěr dodává: „Moc mě ale mrzí, že
se ze světa byznysu vytrácí slušnost
a lidskost.“ Lucie Podsedníková
.
Kartony
„Pro výrobu kartonů používáme
nově nakoupenou kartonáž, ale také
různé ořezy a přířezy jako v případě výroby proložek. Umíme vyrobit karton i z různého lehce pomačkaného materiálu (to v případě přepravního kartonu úplně stačí), jehož cena je o hodně nižší.“
Fixační střiž Tribrash 23
Velmi specifickým výrobkem je fi-
Příští vydání listu Podnikatel
květen–červen 2012
Uzávěrka: 8. 6. 2012
Hlavní témata:
Automobily / Energetika / Export / Zkušebnictví, certifikace / Manažer roku 2011
www.tripet.cz
černá azurová purpurová žlutá
2 2 /du ben /2 012
Ochrana majetku a dat
Podnikejme bezpečně
Program Bezpečný podnik
napomáhá k zavedení integrovaného řízení bezpečnosti
(bezpečnostního managementu), který odpovídá
požadavkům směrnic EU
a právním předpisům ČR.
Splnění požadavků programu je především praktickým
naplněním zásady: dát bezpečnosti a ochraně zdraví
při práci, spolu s ochranou
životního prostředí při řízení
firmy, stejnou váhu jako
ekonomickým hlediskům.
Program Bezpečný podnik podporuje Ministerstvo práce a sociálních
věcí a spolu se Státním úřadem inspekce práce je jeho garantem. Od
jeho vyhlášení v roce 1996 se do
programu zapojily mnohé firmy,
kterým byl udělen certifikát Bezpečný podnik. Certifikát se uděluje
na dobu tří let, po této době jej firmy musejí (i opakovaně) obhajovat.
Stály u zrodu programu
V říjnu 2011, tedy v jubilejním patnáctém roce trvání programu, obdrželo osvědčení Bezpečný podnik jedenáct společností. Dvě z nich, společnost ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany a Nestlé Česko, závod Sfinx Holešov, získaly osvědčení už popáté. Tyto
firmy vlastní osvědčení už 15 let, byly
tedy u zrodu programu Bezpečný pod-
nik. Jeho principy nepřetržitě naplňují, a tak významně přispívají k zvyšování prestiže celého projektu.
V České republice se prokazuje
platným osvědčením Bezpečný
podnik víc jak pět desítek firem,
pro něž shodně platí, že změnami
v přístupu k bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci pomáhají zvyšovat
kvalitu pracovního života.
Snížit pracovní úrazy
Programu Bezpečný podnik přispívá nejen k vyšší úrovni prevence pracovních rizik, ale i k lepší
kultuře bezpečnosti, příznivější
úrovni pracovní pohody, vyšší
produktivitě práce, a tedy i k vyšší konkurenceschopnosti. V neposlední řadě pak vede také k snižování počtu pracovních úrazů,
který u nás už několik let přesahuje 80 000 ročně. Schválená
strategie EU předpokládá snížit
počet pracovních úrazů do konce
roku 2012 o 25 %. Důvodem je
skutečnost, že pracovní úrazovost
a nemoci související s vykonávanou prací výrazně zatěžují ekonomiku jednotlivých členských zemí
Evropské unie. Především snižují
její konkurenceschopnost a zvyšují náklady na systémy sociálního
zabezpečení.
Kdo může získat certifikát Bezpečný podnik?
Do programu se může zapojit každá firma v případě, že v ní prováděné činnosti představují zvýšenou
míru ohrožení života a zdraví osob,
případně také životního prostředí.
Je zřejmé, že se kvalita pracovního
života jednotlivce, stejně jako produktivita a konkurenceschopnost
firmy, odvíjejí od kvality pracovního prostředí a podmínek, které management podniku pro své zaměstnance vytvoří. A právě program
Bezpečný podnik představuje ideální způsob k prosazení řízení firmy, které bude trvale posilovat kvalitu BOZP a zasazovat se o zlepšování pracovních podmínek.
Řada podniků totiž vyžaduje systémový přístup k řízení BOZP i od
svých dodavatelů. Roste tak počet
firem, které sice certifikát přímo
nevlastní, ale na bezpečnost práce
kladou velký důraz. A to je také
jedním z cílů programu.
V neposlední řadě je program Bezpečný podnik důležitou součástí Národní politiky bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci České republiky,
která navazuje na strategii EU v oblasti bezpečnosti práce.
Zdroj: MPSV ČR Pavel Hrazdíra
Foto: ČEZ
Bezpečnostní systémy pro každého dostupné
Vzhledem k tomu, že elektronické zabezpečovací systémy
(EZS) jsou v současné době
cenově srovnatelné s běžnými domácími elektrickými
spotřebiči, zažívá zabezpečovací technika boom. Profesionální úroveň zajištění
bytů, domů, chat, prodejen,
škol, průmyslových i kancelářských objektů před nežádoucím narušením už tedy
není věcí nedostupnou, určenou jen pro „vyvolené“.
Rozhodnutí, která bezpečnostní opatření využijeme, by ovšem měl předcházet bezpečnostní audit, který zahrnuje průzkum zjevně rizikových či
potenciálně ohrožených oblastí.
Elektronické zabezpečovací systémy
Systémy poskytují ochranu objektu
jako celku, či jeho částí, kdy slouží např. k detekci pohybujících se
osob. Při výběru typu zabezpečovacího systému je třeba vycházet z to-
jsou čidla a snímače, zaznamenávající jakékoli definovatelné narušení.
Pracují nejčastěji na principu detekce
pohybu, snímání tepelných změn nebo zvukové frekvence, vibrací, otřes
či infračerveného paprsku.
ho, že jeho primárním úkolem je
chránit majetek či informace v různě vysokých hodnotách. Proto bychom měli mít dostatečnou jistotu,
že se na něj můžeme spolehnout.
Při projektování komponentů EZS
je tedy třeba ujistit se, zda je výrobek atestován podle normy pro systémy EZS ČSN EN 50131-1, případně schválen Českou asociací pojišťoven. Pokud používá některá rádiová nebo telekomunikační zařízení, pak musí mít zároveň i atest Českého telekomunikačního úřadu.
Elektronická zabezpečovací signalizace je soubor zařízení složený z několika částí, tvořící komplexní zabezpečovací řetězec. Klíčovou složkou
Perimetrická ochrana
Jde o speciální aplikaci technických,
elektronických, příp. elektronickomechanických venkovních zabezpečovacích systémů. Je důležitou součástí střežení rozsáhlých komplexů
budov a prostorů, jako jsou např.
elektrárny, průmyslové objekty, vodárny, letiště, armádní či policejní
objekty atd. Základním požadavkem
na prvky venkovní perimetrické
ochrany je nezávislost jejich funkce
na klimatických podmínkách. V současné době se při tomto druhu zajištění využívají např. infračervené pasivní detektory, mikrovlnné závory,
mikrofonní nebo optické kabely snímající vibrace, štěrbinové kabely,
deformační senzory a další.
Elektronický monitoring
Významnou službou v oblasti zabezpečovacích technologií je elekt-
ronický monitoring. Ten zajišťuje
připojení technických zabezpečovacích a požárních zařízení na pult centralizované ochrany a vyhodnocování bezpečnostních, požárních a provozních procesů ve střeženém objetu, včetně dalších činností souvisejících s touto službou (informování
Policie ČR, dálkový servisní zásah
do systému atd.). Signály upozorňující na narušení jsou přenášeny pomocí GSM, radiovým signálem nebo
prostřednictvím pevných linek.
Kamerové systémy
Elektronický monitoring často doplňuje kamerový systém. Ten je dnes
jedním z nejvyužívanějších bezpečnostních prvků, protože jde o jednoduchý a levný nástroj, který majetek
nejen chrání, ale umožňuje i jeho sledování a kontrolu v reálném čase.
S technickým pokrokem, zejména
v oblasti přenosových sítí a v oblasti
digitalizace videosignálu, se stále
častěji využívají webové kamery, které při zapojení do bezpečnostního
systému zajišťují digitalizaci a komprimaci videosignálu, a připojení videokamery k internetu. Díky tomu
umožňují sledovat obraz z webové
kamery z kteréhokoliv místa v síti
pomocí standardního prohlížeče. Webové kamery jsou tak přímo předurčeny pro monitoring a zabezpečení
vzdálených objektů, a to pouze za cenu stanovenou poskytovatelem internetového připojení. Kamerový bezpečnostní systém je ze svého principu zařízení shromažďující osobní
údaje, podléhá proto registraci a jeho
používání musí být v souladu s platnými zákony a nařízeními Úřadu pro
ochranu osobních údajů. Registrován
nemusí být jen takový kamerový systém, který slouží pouze k monitorování prostorů bez možnosti jakéhokoliv záznamu. I pouhé monitorování
však samozřejmě musí respektovat
určitá pravidla, zejména právo na
ochranu osobnosti fyzických osob
a právo na ochranu soukromí.
K zabezpečovacímu systému se mohou také připojit požární detektory,
záplavová čidla či další periferie, jako je detektor pohybu se zabudovanou kamerou, který vám při poplachu zašle zprávu nebo videozáznam
na váš mobilní telefon nebo PC.
Pavel Hrazdíra
Kudy firmám unikají peníze? Zevnitř!
Jak na optimalizaci vnitřních nákladů a bezpečnost informací
V době optimalizace s cílem
uspět v tvrdém konkurenčním prostředí se firmy často
zaměřují na redukci nákladů. Přitom finanční ztráty,
jejichž původ se skrývá
uvnitř společnosti, zůstávají
bez povšimnutí. Nízká produktivita zaměstnanců nebo
následky úniku citlivých
údajů mohou mít totiž
až zničující efekt.
Když je práce pouze předstírána
Zaměstnavatel pravděpodobně nemá potřebu bránit zaměstnanci
v občasném vyhledávání dopravního spojení. Pokud však míra využívání internetu nebo například tiskáren překročí tolerovanou hranici,
znamená každá minuta nebo vytištěná stránka navíc pro firmu zbytečné náklady. V boxu s modelovým příkladem lze vyčíst, že i malá
část pracovní doby věnovaná osobním záležitostem (často relaxační
Průměrná mzda zaměstnance
24 089 Kč
Náklady zaměstnavatele
32 281 Kč
Měsíční ztráta na zaměstnance (při výpadku produktivity 40 min. denně)
Náklady na výpadek produktivity zaměstnance za rok
2 690 Kč
32 280 Kč
Modelový příklad nebere v úvahu dovolené apod.
povahy) znamená pro zaměstnavatele výrazné ztráty.
Neproduktivní zaměstnanec může
mít nepřímý dopad i na další kolegy, kteří pod dojmem „povoleného
flákání“ ztrácejí motivaci produktivně pracovat. Nežádoucí chování
se pak firmou šíří jako mor a skutečné ztráty dál rostou.
Záměrné i neúmyslné úniky dat
mohou společnost položit
Následky ztráty citlivých dat nebo
osobních záznamů se sice neprojevují pozvolna a plíživě, ale o to horší mohou být. Vedení každé společnosti by si mělo položit otázku: Jakou hodnotu mají informace, které
kového chování je vůbec příležitost
ho provést. Pokud mají zaměstnanci přílišnou volnost v nakládání
s citlivými daty a necítí vůbec žádný dohled nad svým chováním,
mají tendenci pravidla porušovat.
ve společnosti uchováváme? Jaké
ztráty nám budou způsobeny, pokud se k těmto informacím dostane
konkurence?
Většina společností si bohužel tyto
otázky klade až v době, kdy k bezpečnostnímu incidentu dojde a data
uniknou, ať už záměrně (úmyslem
zaměstnance) nebo vlivem nepozornosti (ztráta přenosného zařízení, nedostatek zabezpečení).
Vedle přímých vyčíslitelných nákladů úniku dat je zde ještě otázka
nepřímého dopadu, jako je narušená důvěra zákazníků ve společnost
a poškození dobrého jména značky.
Ať už je hlavní motiv odcizení dat
jakýkoliv, důležitým faktorem ta-
Jak snížit riziko ztrát?
Rámec povinnosti ochraňovat utajované informace může být podchycen ve smlouvě nebo v dodatku
smlouvy nazývaném často Dohoda
o důvěrnosti (nebo o utajení).
V tomto dokumentu obě strany definují rozsah citlivých dat a své povinnosti při jejich ochraně a při případném prozrazení.
Povinnost zaměstnance chránit
zpracovávané osobní údaje je mu
dána také zákonem č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů.
Další formou úmluvy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem je tzv. Dohoda o přijatelném využívání zdrojů.
V ní je možné definovat, jaké chování
zaměstnance je ještě přípustné při
využívání firemních počítačů, programové výbavy, internetu a dalších
zdrojů zaměstnavatele. Odsouhlasením podobné dohody dojde k vytvoření jasného mantinelu, ve kterém se
budou zaměstnanci pohybovat.
Software ušetří čas a poskytne
důkazy
Management společnosti však často
není v rámci svého pracovního nasazení a denní agendy schopen věnovat čas
vynucování pravidel stanovených ve
smlouvách a dohodách se zaměstnanci, a předcházet tak problémům. S každodenní kontrolou proto může pomoci
několik typů bezpečnostního softwaru, určeného k sledování produktivity
zaměstnanců, blokování nevhodných
aktivit či poskytujícího ochranu před
únikem dat (Data Loss Prevention).
Navíc mohou být popsané typy
softwaru jediným způsobem pro
získání důvěryhodných důkazů
o porušování podepsaných smluv
v případě právních sporů.
Josef Halíček,
Safetica Technologies – výrobce
bezpečnostního softwaru
Safetica Endpoint Security
černá azurová purpurová žlutá
Buderus – dodavatel systémových řešení
nástěnné konvenční a kondenzační kotle
stacionární litinové a ocelové kotle všech výkonů na zemní plyn,
tuhá paliva, propan a ex. LT
■ zásobníky teplé vody
■ regulační technika
■ tepelná čerpadla
■ solární technika
■ kogenerační jednotky
■ otopná tělesa a další topenářské zboží
■
■
Teplo je náš živel
Nastává doba HI-MACSová
Cenově dostupné a jednoduše
implementovatelné ERP řešení,
navržené s cílem splnit specifické
požadavky malých a středních firem,
které plně vyhovuje současným,
ale především také budoucím
trendům v oblasti ERP systémů.
Pomáháme Vám měnit se, růst...
www.polytradece.cz
www.abia.cz
●
šetrné k památkám ● v každém zdivu
hluku a špíny ● ekologicky ● výhodná cena
● bez
Feel the difference
RAŠINO a.s.
autorizovaný partner FORD
- prodej nových osobních a užitkových vozů FORD
- kompletní diagnostické a servisní služby
- karosářské a lakýrnické opravy podle norem ISO
- provozovny po celé jižní Moravě
Brno, Kuřim, Hodonín, Olomouc
ford@rasino.cz
www.rasino.cz
černá azurová purpurová žlutá
Budete na větvi.
Download

duben 2012