Oxford
studijní
slovník
výkladový slovník angličtiny
s českým překladem
vzorové stránky
ideální
k maturitě
a mezinárodním
zkouškám
OBSAHUJE CD-ROM
ds
huhňat: I can't hear if you
collections of valuable and interesting objects are
kept and shown to the public t muzeum: Have
you been to the Science Museum in London?
/ noun [C] (pl. mummies) 1 (US
informal) (used by or to children) mushroom /"mVSrUm; -ru;m/ noun [C] a type of
nka: Here comes your mummy
plant which grows very quickly, has a flat or roundody of a person or animal which
ed top and can be eaten as a vegetable t houba
drink/smoke
heavily. x heavily armed police x a
372
rubbing it with special oils and
A look at FUNGUS
heavily
oxford
3000™ pregnant woman (ve vysokém stupni těhoh t mumie: an Egyptian mummy
Sbírání hub
(mushroom
picking
tenství)
2 with
a lot of force
or) není
effortv tanglicky
ztěžka: She
Tři tisíce nejpoužívanějších
nounthe
[U] an
infectious
es- fell
mluvících
zemích
populární.
Slovo
ntil
final
result isdisease,
decided.
(~speech
built
) (slovní
(used druh),
about tzn. podstatné/
heavily
to the nijak
ground.
a nejdůležitějších
anglických
jsou většinou
part3of
en,
causes
the neck
to
swell slov
mushroom
označuje
houbu.
Toadstool
je t
du,that
soutěže),
rozběh,
rozjížďka
a person)
solid and
strong
body
symbolem
klíče. with a large,přídavné
jméno
apod.,
je označen
anglicky.
ve/catch
mumps
prašivka/muchomůrka.
US
) be in (the)
heat
(usedoznačeny
about some
akovat/na
~ varnish
3(osoba)
(téma) dobře
groundstavěný
4 (geol.):4základní
slowly and loudly t ztěžka:
orbbe
have
sex and
because
it ~She
matrix
aktace
[I,Tready
] ~lactation
(onto
sth)
to bite
eat sth
was now breathing heavily. 5 in a slow way that
music
/"mju;zIk
/ noun
[U] 1 anorarrangement
of
the year
t
(samice)
běhat se, (on)
být latrína
k
latrine
aktóza
lactose
ryzat:
He
sat
there munching
t těžce: He
sounds
as that
though
you
are worried
sad them
machine
dries
clothes
by moving
about definition (význam slova)
sounds
in patterns
be sung
played
onfeel
instruýt v říji
lavaheavily.
alok
viz též LALŮČEK ; (mozkový, 820 láva
6 in to
aprádla
way
that or
makes
you
unsighed
je vysvětlen jednoduchou
t
sušička
in
hot
air
t
hudba:
What
sort
of
music
do
you
like?
ments
) to become
or to make
sth hot or lavice
viz též LAVIČKA
; bench;
(školní)The burden of guiltx
plicní
atd.)
lobe
t těžce:
comfortable
or anxious
deIn
/ adj.
ordinary;
not interesting
angličtinou.
x [to
desk;
(v kostele)
pew;
~
classical/pop/rock
music
:ejný,
fortéž
the
oven
to(Brit.
heat
uplobe
be-) tumbler
/"tVmbl@(r)
C]7write/compose
a(~
tall
glass for drinkalůček
viz
LALOK
; ušní
~, ear
weighed
heavily
on music
his/ noun
mind.
loaded/laden
) full
(Wait
the nudný:
tube
)
[
sing.
]
informal
a
mundane
job
x
dock;
soudcovská
~ t
aorout
music
lesson/teacher
2 the
written
signs
that
mealnumbers
is already cooked obžalovaných
enoun
in. x The
ámaný
broken
ing
of with
straight
sides
and
no
handle
t skleplně
naložený/
of
loaded
with
heavy
things
sense
nIsIplviz
/ adj.
with
a town the
bench;
svědecká
~ witness
box;
t noty:aCan
you
represent
the
sounds
of music
ámat
též connected
ODLOMIT (SE)
,
ating
up.
nice
(rovná
a vysoká),
pohárek
zatížený,
(strom)
obtěžkaný
(ovocem):
heavily
jsou
čísla,thick
která round
oddělují
t městs own
government
noun
[C]local
the
short
hráčská
~ the
bench;
trestná
A note
at
NOTE
read music?
PROLOMIT
, ROZLOMIT
, ULOMIT
, part tummy
loaded
van
j. (used about
avýznamy
person
or discus/"tVmi
/ noun
[C]~noun
(pl. (5)
tummies) (informal)
různé
cipal
buildings
such
as
potatoes,
which
grows
penalty box
ZLOMIT
(SE) ; (světelné
paprsky)
ted t zlostný;
vzrušený:
heated heaving
= STOMACH
noun
musical
/"mju;zIkl
/ adj.
, nouna noun] ~ (with sb/sth)
k
heslového
slova. a
/"hi;vIN
/ adj.) [(levné,
not
before
t hlíza
bench;
(lavičky
refract
pronunciation
(výslovnost)
"nISnz
/ noun
[pl.] military
supplies, lavička
S adj. 1 connected with music t hudební: Can you
tumour
(
US
tumor
)
/
"tju;m@(r)
[C] a přepis
mass
of
full
of
sb/sth
t stadionech
plný:
The
place/ noun
was
heaving
with
nekryté,
zejm.
na
apod.)
h
lámat
si
i
~
hlavu
rack
your
Za
heslem následuje
fonetický
slova.
and
guns
t munice
u;%b3;kju"[email protected]
/ noun [U] (abbr. TB) a
lostně;
vzrušeně
2 interested
in or
good
play
athat
musical
instrument?
journalists.
cells
are
not
growing
normally
in the
body
as
bleachers
brains
at affects
the
lungs
t tuberkulóza
[C] a large
picture
painted
on lavina
t
muzikální:
He's
very
musical.
3
having
at
music
noun
machine
used
for
makthe result
a disease
t nádor:
a brain
1k
avalanche,
landslide
heavy
/of
"hevi
/ adj.
(heavier
, heaviest
) 1 tumour
weighing aa
ámavý
malba
noun
[U]abrittle
aroom,
long piece
of
rubpleasant
sound
like
music
t melodický: a musical
air
in
etc.metal,
hotter
t
2lot;
(přen.)
stream
t těžký:
This
box is too
difficult
to
lift
or
move
amentovat/za
~car,
lament
tumultuous
/
tju;"[email protected]
/
adj.
very
noisy,
beape /of
a ,tube
hadice,
hadička lávka
voicefootbridge
c/gas
heater
heater
@(r)
noun
verbx atwater
ameta
tinsel
2 usedtwhen
askingohlušující:
or stating
heavy
me to are
carry.
cause for
people
excited
bouřlivý,
Examples (příklady) vám
2Crime
d musically
/
-kli
/
adv.
t hudebně; muzikálně; melolavor
bowl
of
killing
a
person
illegally
]
an
area
of
open
land
that
is
not
aminát laminate
how
much sb/sth
weighs t těžký: How heavy is
tumultuous
applause
naznačí, jak se slovo používá.
dicky
lawrencium
br.and
the that
Trades
Union
Congress;
the
x
islaminated
often covered
t
vražda:
to
commit
murderwith
a lawrencium
aminovaný
your
suitcase?
3
larger,
stronger
or
more
than
usual
tuna
/ (also
"tuna
fish) has
nounsinging
[C,U] (pl.
tuna
) a
S
nounlax;
[/C"tju;n@
](přístup)
a play
or
film
which
and
dancasual
ish TRADES
UNIONS
t~britská
od- laxní
x heavy traffic x a
ther
wild
plants
t neobdělávaná
ampa
lamp;
opalovací
blowlamp
the
murder
victim/weapon
A
look
t hustý;
silný;
těžký:
heavy
rain
Translation (překlad)
largebath,
that we eatxt tuňák: a tin of tuna
cing
insea
it fish
t
muzikál
spa
vřesoviště
aň
Rokou
2doe
[U]travou,
(informal
) a very
difficult or lázně
The sound of his heavy
heavy
smoker/drinker
pro
každý
z významů
leasing
leasing;
na [splátky)
tundra
/"tVndr@
/ noun
] the
flat xwho
Arctic
remusician
/mju"zISn
/Unoun
[C]large
aasleep.
person
plays
k(koupě
ano
rope;
visuté
~round,
tightrope
a heavy
breathing
told
her
that
he
was
t
(přen.)
peklo:
It's
murder
1ence
~ sth
under,
etc.
(sth)
to
noun
[Cin,
]heslového
(old-fashioned
)
a
person
slova.
HP
gions
of
northern
Europe,
Asiaspáč
and4North
America
a musical
instrument
ortvrdý
writes
music,
especially
as
x a heavy
anoví
rigging
sleeper
serious,
diffien
it's
as hot
ds
ofas
sththis.
into orworld
round
sth meal
ngor
toedges
one
of
the
main
relino
treesHis
grow
andnovel
where
the soil
below
the Příklady jsou přeloženy pouze
hudebník/hudebnice
awhere
jobortcranial
anovka
osoby)
cable
cult
boring:
latest
makes
heavy
readh
to
do whatever
you
want
zastrčit
(např.
tričko
do lebeční
ksmurder
tidy t(přepravující
v případě, že obecný překlad
lebka
cranium,
skull
surface
of
the
ground
is
always
frozen
t
tundra
car
x
ing (se těžko
čte)./ noun
Things
a bit
(začalo
t dělat
pped
or[Uin
punished
ur
shirt
it looks
untidy
like léčb|a
musket
/"mVskIt
[C] agot
type
of heavy
long gun
that daného významu
/ noun
] a– low
wild
plantcokoli
that
course
(of
sth), she
therapy,
anthan
lanthanum
přituhovat)
when
started
talking
about
her
/ noun, verb
his students
get
away
with
murk /tju;n
aand
small
space,
to tune
was used
by
soldiers
in the past t mušketa
nsinto
hills
land
that
isespecially
not
farmed
treatment;
nařídit
ochrannou
heslového slova není
aparotomie
laparotomy
5offull
of hard
work;
busy
marriage.
Sfailed
it safe
tor
zastrčit,
zasunout:
The Muslim
noun [C,U
a series
musical
notes
that (too)
are
sung
or dostačující. Pokud je to
ple,
pink~
white flowers
t vřes
/]"mUzlIm
/ (also
Moslem
/"[email protected]
/) noun
, adj.
psychiatrickou
~u section
apat/za
/lapnout
viz též t
LAPIT
;
t
náročný,
(program
atd.)
nabitý:
a
heavy
day/
deliberately
and
zavražbehind a
pile
of illegally
books.
played[Cinstitution;
to
a piece
of religion
music~ t is
melodie,
nápěv,
S noun
léčebna
psychiatrická
] aform
person
whose
Islam t
N/ noun
[U]gasp,
a the
system
for
making
možné, je přeložena pouze
(po
gulp
schedule/timetable
6 (used
aboutus
a material
ormussubrdering
his
ex-wife's
lover.
A] note
at asylum
ay dechu)
1 [only
in
passive
form
to be
popěvek: The children
played
a tune on
their
lim/-ka
ngs
warm
topení:
heating
apit/po
~ to
vizt též
LAPAT ;Our
capture,
trap
fráze, ve které je heslové slovo
t těžký: heavy soil x a heavy
stance)
solid
or
thick
et place;
be
hidden
t být za- léčebný
recorders.
S adj.
therapeutic Muslim traditions/beliefs
t muslimský:
comes
on again inmísto):
the mornaptop
laptop
obsaženo.
o
LIGHT
coat
] t(na
vrah/vražedkyně
ýand
tiché/odlehlé
The
i
call
the
shots/tune
a
CALL
verb
|
change
your
léčit
treat;
(pacienta;
zranění)
nurse
(idiomy)maggot
jsou
arva
grub,Idioms
larva; (hmyzí)
RAL HEATING
muslin
/"mVzlIn
[U] thin
cotton
cloth thatinis
d
heaviness
noun [/verb
Unoun
] t| váha,
těžkost
(předmětu);
2
to
hide
away
among
the
trees.
h
a
CHANGE
(be)
in/out
of
tune
1
at/not
at
tune
léčit
se
heal
;[email protected]@s
/
adj.
intending
or
likely
to
uvedeny
ve zvláštním
aryngitida
laryngitis
almost transparent,
used, especially
in the past, for
tenzita
(např.
provozu,
deště);t tloušťka
/sth
noun
a medical
[email protected]
keep
in[aC]safe
place tcondischo- léčitel
the correct
musical
level
(pitch)
naladěný;(např.
rozla- Šipka a (arrow) značí, že
(téžclothes
léčitelka
) healer
ný
aser
oddílu
t mušelín
making
and
curtains
látky)
ettucked
if laser
you his
are
in ahesla.
hot
placeinfor
too
edj.
wallet
away
his
inkruhový
932
léčitelný
curable
křen
i
dělat
~a
play
gooseberry
křupat/křupnout
děný;
(zpívat,
hrát)
čistě/falešně:
You're singing crunch
asice
(
též
lasička
)
weasel
dark and unpleasant or dirty mussel
významu idiomu je vysvětlen
/
"mVsl
/
noun
[
C
]
a
type
of
SHELLFISH
that
i
make
heavy
weather
of
sth
to
make
sth
seem
uck
sb
in/up
to
make
sb
feel
křepelčí
: ~ (maso)
crisp,
crispy, crunchy;
out ofmedicinal
tune.
2 to quail
have/not have thekřupavý
same opinions,
ásk|a
1 affection,
love;very léčivý
The
water
in the fondness,
river looked
u heslového slova, na které
you
can
eat,
with
shell
two
parts
t slávka
tinzveličovat
co
more
difficult
thana black
itetc.
really
is
deIv
by/ noun
pulling
covers
up
around
léčka
trap
křepelka
quail
crusty
[C~a
] athe
period
of~a
unusually
interests,
feelings,
as
sb/sth
t(chléb)
(ne)souhlasit;
bezmezná
devotion;
na
první
)severní
According
to
rumours,
the
new
šipka ukazuje.
jedlá
polární
~
the
Circle
ˈduty
ice; armchair,
pokrýt
co/se
ice
(sth)
křeslo
chair,
easyeasily
chair;
kšá shoo
atveder,
koholove
doatpeřin
| Arctic
tuck in
; tuck ˌled
heavyadj. ledem
damaged
and thereapohled
horká
vlna
(ne)být
v souladu
snot
kým/čím
first
sight;
past.
i
~ a komu)
vicious
circle
over/up;
atd.)
s ~em
on the
kšilt
peak
(např.
seat;
must
verb
, noun
Brit., začarovaný
spoken)~ou
to eat
with pleasure
fore
for
regular
use
or to
for
hard
physical
S
verb suitable
1vk
[radě/parlamentě)
T(whisky
] modal
to make
small
changes
the
sound
a mupoblázněný
(ke
oun
(r)
/ verb
noun
ruhový
circular
k electric
~umVst
(např.
plány)
elektrické
~dát
the
cap
ávat
si , throw
t
zátěžový,
vysoce
odolný:
heavy-duty
carwork
/sical
[email protected]
; strong
form
/chair;
modal
verbita(kšiltovka
negative
not;
instrument
makes
so that
is
at themust
correct
nfatuated
(with sb/sth
sb/sth);heavy
s ~ou with Srocks
pull
or
in
aconnected
low
quiet
t mumlat: He
rumpáč
pick voice
put
sth
onlevel
the
back
burner,
sthtofor
kolečkové
~ wheelchair
který
(tázací,
which, who;
pet/tyre
short
form
mustn’t
/"mVsnt
/)put
1 used
saying
that itvztažné)
is
musical
(pitch)
t naladit:
tune
a piano/guiadj.
the
time
2 (oslovení)
love
ondly
áhnout,
vléct:with
Take
hold
ofsiwhen
this křest
Slova,
pomocí
nichž
runýř
exoskeleton;
(např.
kraba,
e
in
his
sleep.
on
ice
|
být
u
~u
be
on
the
back
(pouze
vztažné)
baptism,
christening
muset:
must rememnecessary
sthsmall
happens
tar 2 [T]ˈhanded
tothat
make
to anIengine
so thatthat
askat/po
fondle
from
the~
Tudor
family
ruled
heavyadj. 1changes
nottshowing
much
underWemručení
heaved
the cupboard
upEngthe ˌkřesťan
rozšíříte
slovní zásobu,
želvy)
carapace
ní,
(
též
křesťanka
)
Christian;
kterýkoliv
(
též
kterýkoli
) any,
burner,
be
on
ice
x
ber
to go
to other
the
bank
today.feelings
mustn't
(nesmíš/
hsth)
it runs
well
t
seřídit
motor
3 You
[T] [usually
passive
] atd.)
~ sth
laskat/po
~Tudor
se
t (přístup
standing
of
people's
t
tudorský:
architecture
tobead
move
upcuddle
and
down
or in ledabylý
jsou
vyznačena
tučně
either,
whichever
negligent,
offhand,
aktivně
praktikující
~ churchgoer
/růpěj
noun
[C,U
]t
one
of the
parts
inside
nesmíte)
take
photographs
in here.
It's
forbidden.
askavost
1
(vlastnost)
gentleness,
necitlivý,
těžkopádný:
a
heavy-handed
approach
(in)
(to
sth)
to
move
the
controls
on
a
radio
or
televy
but
regular
way
t
dmout
se,
r.
Tuesday
úterý:
Tue.
9
March
: hrubá
~ semolina
v závorkách.
kterýpak
whichever
throwaway
křesťanský
Christian
used so
for
saying
you
feel
sure
that
sth heavyis
true:
urupice
make
tight
orniceness,
relax
in order
goodness,
kindness,
22
using
unnecessary
force
t drsný,
hrubý:
vision
that
youthat
can
receive
a particular
station
st;can
was
heaving
theTue.
effort
of) křesťanství
rušný
dark,
hard
Christianity
kubický
cubic
ledabyle
anyhow
eI
-di/ t
noun
[C,U
]with
(abbr.
, Tues.
Have
something
to eat. You muststanici):
be
hungry
(určitě
ment
sval:
Riding
a tight
bicycle
is dhanded
2 (pomoc)
favour
sweetness
police
methods
t naladit
(televizní/rozhlasovou
The
radio
r.
3
[I]turkey
to
experience
the
feelrůta
křičet/za
~
/křiknout
viz
též
kubismus
(
též
kubizmus) cubism
leden
January
ek
after
txúterý
x I can't find my cheque book. I must have
máš
g (pomocná
the
leg1Monday
muscles.
Lifting
weights
3
věc)
boon
x (spoken)
our
stomach
when
you are
just ˌledňáček
was hlad).
tuned
(in) to thenoun
BBC
World
Service.
ˈindustry
heavy
C,U
] industry
that
uses
rutost
(násilí
atd.)
cruelty,
kubista
(též
kubistkaRegister
) cubist – slova, která se
PŘEKŘIČET
, VYKŘIKNOUT
; jsem
call [(out)
kingfisher
3
used
left
it
at
home
(určitě
ji
nechal
doma).
anhumanity,
small
amount
of
hair,
grass,
etc.
askav|ý
friendly,
good,
heart(žaludek) obracet
zvednout lednice
Stay
tuned
for cry
theto(out),
latest
news.metal,kubistický
large
machinery
produce
coal, vehicles,
savagery se,
2 (těžké
cubist používají ve specifických
to
sb/(sth)
(out),
scream,
fridge
t určitě muset: You really must
for
giving
sb
advice
t that
trs,
(vlasy)
chomáč
warming,
kind,
kind-hearted,
ll
blood
made
her
stomach
p
tune
in
(to
sth)
to
turn
on
the
radio
or
televitěžký
průmysl
etc. t shriek,
podmínky)
rigour
[email protected]@(r)/ adj.
1 connected
with the lednička
shout,
yell;
zuřivě
~ rage (at/ kudla knife
fridge
situacích, například formal
phrasal
verbs
(frázová
see
film.
It's
wonderful.
kindly,
fond;
(jemný
sionthat
inˈmetal
order
tonoun
listen
watchofakudrlina
programme
or (formální), informal (neformální),
rutý
1 sweet,
(osoba,
počasí
atd.)
ý:
muscular
pain/tissue
2 having ˌledovcový
against/about
sb/sth)
glacial
heavy
[U]ora style
very
loudcurl
rock
slovesa)
jsoutak
uvedena
a
opatrný)
gentle;
být
~
a
udělat
to
breathe
out
slowly
and
loudly
tugged
)
~
(at/on
sth)
to
pull
sth
must
následuje
infinitiv
bez
to:
Všimněte
si,
že
za
channel
t
naladit,
přepnout
(na
určitý
program/
atrocious,
cruel,
fiendish,
inhuman,
kudrnatit
se
curl
křída
(též
výtv.)
chalk;
barevná
~
ledovec
glacier;
(plovoucí
v
moři/
les t svalnatý:
a muscular
body
music that is played on electric instruments
spoken (hovorové), written
vegrace
zvláštním
oddílu
co
have the
tounkind
do
sth
hnout:
He
heaved
a sigh
of relief oceánu)
,nhumane,
often
several
times
t trhnout
Ikanál)
must
maths
homework
tonight.
savage,
|metal
tunemy
(sth)
up to
make small
changes
to a crinkly,
kudrnatý
(vlasy)
curly,
crayon
iceberg
t
heavyfinish
noun
(psané)
apod.
následujícím
pohis father's
d
laskavě
(usmát
se; počkat)
kindly ledovka
news.
The
little
boy
tugged
at
have
(got)
to
,
kde
se
to
vždy
používá:
2good
(opatření)
punitive,
ruthless,
Srovnejte
s
frizzy
group
of
musical
instruments
so
that
they
sound
křidélko
(let.)
aileron
ice;
(na
silnici)
black
ice
on/over/upon
sth) to think
carefully
heavyweight
/
"heviweIt
/
noun
[
C
]
a
person
who
is
idiomech.
áskyplný
affectionate,
fond,
tender
gsevere;
pull, push,
throw,
t zatáh- ledový
být ~ pro
kohoetc.
be rough
I've
got
to
finish
my
maths
homework
tonight.
kufr
1
(zavazadlo)
suitcase;
(
kufry
)
křídl|o
1
viz
též
KŘIDÉLKO
;
(ptáka;
(velmi
studený)
freezing,
pleasant
when
played
together
t naladit,
sladit
dodiscriminators
(upřesňující (kontextová)
slova
me,
without
what
is hap- in the heaviest weight group in certain
fighting
d
láskyplně
: noticing
chová
se ke
svému
pod.);
(do
předmětu);
(on
sb)
en
hardzatlačení
pull
t trhnutí:
She gave Sglacial,
2 (v autě) boot
2 (budovy)
wing
3 iced
(klavír) baggage
wing
ice-cold,
icy; (nápoj)
(hudební
nástroje)
čiheavyweight
fráze)recomobjasňují rozdílné významy heslových
u t přemítat:
She loving
lookedtowards
out to let.)
/hromady
mVst/tnoun
[
C] těžká
a
thing
that
you
strongly
(osoba)
váha:
the
world
sports
bratrovi
~ she's
very
ružba
tracery
od.)
kufřík
briefcase
grand
piano
4
(sport;
pol.)
wing;
lso "tugboat
) a small
powerful
boat tuneful
2 (přen.) frigid,
frosty,
stony
/
"tju;nfl
/
adj.
(used
about
music)
pleasant
to
hat
he
had
said.
2
to
say
sth,
usut
povinnost:
This
book
is
a
must
for
all
scimend
slov v česko-anglické
části slovníku.
boxing
champion
her
brother
ružítko
kuchař
(též kuchařka) cook;
(voj.)
flank;
(veLEDVINKA
straně/v ;organizaci)
viz
též
kidney
ulling
ships
port, where,
etc. t re/ anoun
1
[compasses
sing.into
] theaplace
in ledvina
listen
to
t melodický,
way
shows
you are thinkence
fiction
fans.
aso
lassothat
heckle
/1"hekl
/ verb
] zpěvný
to interrupt
a speaker~at
a
ružnice
circle
pomocný
commis;
vrchní ~ chef
(ledvinky
)[I,T
(jídlo)
kidney
caucus
i
vzít
koho
pod
is believed
that(idiomy)
God lives
and ledvinka
Idioms
jsou
astura
clam
tungsten
/take
"[email protected]
/ noun
[U] (symb.
W) a very
hard
a
rvácet/za
~
bleed,
haemorrhage
public
meeting
with
difficult
questions
or VYKUCHAT
rude
kuchat
sb
your
ochranná
2
(taška)
enoun
go
they
die
t
nebe:
[Uany
] ~značeny
(in
sth)
teaching,
espeiwhen
I sit
e (náb.)
ten
&
hat
A;
arm bumbag
Q~agot
O; under
saw especially
U put
u;
u usual
stejným
ať
slat
silver-grey
metal,
used
in too
making
steel
a UKUCHTIT
verb
t
přerušovat
řečníka
(otázkami,
hrucomments
kuchtit
renal
wing
en A look
HELL 2
Ujako
, C] av části
place
or ledvinový
t [výuka:
private
group
of
people
způsobem
átat/za
~ at
darn
and
in
FILAMENTS
for
LIGHT
BULBS
t
wolfram
d krvácení
bleeding,
haemorrhage
kuchyně
1
(též kuchyň) (místnost)
bými
poznámkami)
legalization
křik clamour,
scream, shout, shriek,
x tuition
t ráj, legalizace
hich
you
are
very
happy
fees
áteřit/za
~
curse
anglicko-české.
noun
; ~ z nosu
nosebleed
kitchen;řečníka
lodní
~ galley 2 (národní
legalize
yell;
(ptáka)
call / noun
d heckler
noun
[C] t[C]osoba
přerušující
tunic
/"tju;nIk
1 a piece
of women's
clothven
away
from workflower,
for a legalizovat
atex
(biol.;
chem.)
latex
n [C]being
brightly-coloured
rvák
a]agory
film
cookery,
cuisine;
(např.
legální
legal
křiklavý
(bezpráví;
flagrant;
meagre;
(světlo)
lowčin)
2 (život
atd.) that skutek
act,
deed,
feat
1017
(otázkami,
hrubými
poznámkami)
ing, usually
without
sleeves,
isatd.)
long
andaction,
not
ns
)
[
pl.
(used
in
poetry
and
literaatina
Latin
t tulipán
that grows
in the
spring
rvavý
1 (např.
rána;
vládce)
maminčina)
skútr
scooter;
vodní ~ Jet Ski
(barva;
gaudy,
loud,
lurid
humble
d
legálnost
legality
tight
toděv)
halena
2 (Brit.
) the
of cooking
the
hectare
/"hekte@(r)
/ noun
[Cjacket
] (abbr.that
ha
)isa part
measurebesa
Plný
rámeček
značí
atinka
the
Roman
alphabet
a
bloody;
atd.) gory 2 (potrav.)
kujný
malleable marvellous,
skvělý
great,
wonderful,
křiknout
skrumáž
legend|a
1 of
(KŘIČET
téža10
legendy
)officer,
legend;
erb, noun(film
t hektar
ment
of scrum
land;
000 square
metres
uniform
police
soldier,
etc.ductile,
t blůza
odvozená
atinskoamerický
American
i/ adj.
1 slova
[only before
a noun
] con- křísit
a VZKŘÍSIT
rare
brilliant,
splendid, terrific, sláma straw
skrupule
scruples
d
kujnostfantastic,
malleability
~a
urban
myth; temná/městská ~a
own
suddenly
but Latin
without
serious
(k uniformě)
hectic
/"hektIk
/ adj.
very
busy
withkukačka
a lot of cuckoo
things
(derivative).
atinský
Latin
slámka straw
n
or
the
sky
t
nebeský:
heavenly
rvelačný
bloodthirsty
tremendous,
grand,
super, wicked,
skrýt/skrývat
hide
sth
(from
sb),
křištál
crystal
urban
myth
2
(např.
mapy)
key,
ut, skutálet se: He tripped and that you have to do quickly t horečný, hektický
tunnel
k /"tVnl/ noun, verb
aťk|a
: co/kdo
nasadí
velice
verydown
pleasant;
wonderful
pa- křivda
rveprolití
bloodbath,
blot sthwrong
out
kukátko
dveřích)
spyhole
to die for;(ve
(počasí,
výhled)
glorious, slaneček herring
legend
2bloodshed,
to fallt sudway
the
steps.
d
hectically
/
-kli
/
adv.
t
horečně,
hekticky
S
vysokou
a hard act to follow
slang slang
[C~
] akomu
passage
under
the ground
t tunel:
The
hnoun
carnage
křivdit/u
sb
an (from
injustice,
kukla
(biol.)
chrysalis,
cocoon,
pupa tvar
gorgeous;
(zpěvák,
vystoupení
atd.)
legendary
skrýt/skrývat
sedoshelter
amount~u
t (hodnota, cena) spad- legendární
Nezabarvený
rámeček
značí zvratný
átka
11(hmota)
material,
matter,
slanina: (anglická)
rvesmilný
train
disappeared
into
a tunnel.
wrong
kukuřice
maize;distinguished,
sladká/cukrová
he’d
/hi;d
/ short
for HE
HAD;
HE WOULD
accomplished,
hot,~
legion
sth);
(ve
zlém
úmyslu)
skulk
i/ adv.
to
aincestuous
great
degree;
in large
es
have
tumbled.
3 to move
in a legie
slovesného hesla.
stuff,
substance;
~
v
pevném
S
~ (z kýty/boku) gam
rvesmilstvo
incest
sweetcorn;
pražená
~ popcorn;
křivice
rickets
verb [leggings
I,T
(tunnelling
, tunnelled
, tunneled
) kvalitní)
sensational;
(vysoce
skrytý
implicit,
latent,
secret, , US tunneling
hedge
/]hedZ
/ noun
, verb
hodně:
was raining
to legíny
theavily.
vysypatx se,
on
in anIt untidy
way
skupenství
solid;
konzervační ~
slánka salt cellar, sa
a
rvežíznivý
bloodthirsty
křivit
(se)
ZKŘIVIT
(SE)
sterling;
(restaurace
atd.)
classy;
vařená
~
corn
on
the
cob
legislativa
legislation
ulterior,
veiled
t hloubit/razit
tunel
opened
her
suitcase
and
all
her
preservative;
omamná
~ dope,
slaňovat/slanit abs
rvinka
corpuscle;
červená
~´ no)
redpocˇitatelne
křivka
curve
(as)
as rain budovu
kůl
post,
stake;
(podpírající
legislativní
legislative
d´ skrytost
latency
´ jme
´ jme
´(úplně)
ˇ~
´ right
[C]it.
countable
= (podstatne
[/U
] uncountable
no)for
nepoc
itatelne
turban
"t3;[email protected]
/ noun [C=](podstatne
a covering
the
head
ut
of
drug,
uniklá ~ discharge;
bloodnarcotic;
cell, erythrocyte
křivolaký
tortuous
nad
úrovní
země/vodní
hladiny)
legitimita
legitimacy
d skvěle
good
| skvělost
brilliance slaný (voda atd.) sal
skrývaný (pocit)
pent-up;
t
MUTTER
Uspořádání slovníkU
Obsah knihy
Novému slovníku na jeho cestu
Uspořádání slovníku
Pronunciation (výslovnost)
Část anglicko – česká
Barevné ilustrace (A1 – 16)
Část česko – anglická
Number Expressions (výrazy s čísly)
Geographical Names (zeměpisná jména)
Irregular Verbs (nepravidelná slovesa)
Obsah CD-ROMu
Oxford Studijní slovník – se
zvukem a mnohem
větším počtem ilustrací
Cvičení
hry
Oxford Genie
Pomoc s psaním
Pět praktických rad, jak zlepšit svůj
písemný projev používáním Seznamu
slov akademické angličtiny (Academic
Word List)
Academic Word List (Seznam slov
akademické angličtiny)
Essay Writing (psaní esejů)
Writing a Report (psaní zprávy)
Interpreting Graphs (interpretace grafů)
Writing a CV or Résumé (psaní životopisu)
Letter Writing (psaní dopisů)
Taking notes (jak si dělat poznámky)
Punctuation (interpunkce)
Doplňkové materiály
Dictionary Quiz (kvíz na používání slovníku)
Irregular Verbs (nepravidelná slovesa)
Pronunciation (výslovnost)
Prefixes and Suffixes (předpony a přípony)
False Friends (falešní přátelé)
Number Expressions (výrazy s čísly)
Geographical Names (zeměpisná jména)
The Oxford 3000™
The Periodic Table of Elements
(periodická tabulka prvků)
Collocations (kolokace) – Health (zdraví)
Collocations (kolokace) – Computers
(počítače)
The Language of Literary Criticism (jazyk
literární teorie)
Jak používat slovník pro studium dalších
předmětů prostřednictvím angličtiny –
CLIL
(= Content and Language Integrated
Learning)
Příprava na zkoušku IELTS
We agreed a price of £500. 4 [I] ~ with sth to think
that sth is right t souhlasit: I don't agree with experiments on animals. 5 [I] to be the same as sth
t shodovat se: The two accounts of the accident do
not agree.
agreeable /@"gri;@bl/ adj. 1 pleasant; nice t příjemný o DISAGREEABLE 2 (formal) ready to agree
t svolný: If you are agreeable (pokud souhlasíte),
we would like to visit your offices on 21 May.
d agreeably [email protected]/ adv. t příjemně: I was agreeably
surprised by the film.
agreement k /@"gri;[email protected]/ noun 1 [U] the state of
agreeing with sb/sth t souhlas: She nodded her
head in agreement. x We are totally in agreement
with what (naprosto souhlasíme) you have said.
o DISAGREEMENT 2 [C] a contract or decision
that two or more people have made together t dohoda, smlouva: Please sign the agreement and return it to us. x The leaders reached an agreement
after five days of talks. x We never break an agreement.
agribusiness /"&[email protected]/ noun [U] the industry
concerned with making and selling farm products,
especially involving large companies t agroobchod, agropodnikání
x
COLLOCATIONS AND PATTERNS
Agriculture
Fruit and vegetables grow or are grown.
Pineapples grow in tropical climates.
We have been growing strawberries for many
years.
When fruit is almost ready to pick and eat,
it ripens or becomes ripe.
Peaches ripen in the sun.
Those pears are not quite ripe yet.
A plant produces fruit or vegetables.
The tree produces very sweet plums.
The amount of fruit/vegetables collected is the
harvest/crop.
Growers are expecting a plentiful harvest this
year.
Hereford enjoyed a bumper crop of apples.
Fruit that grows on trees grows in orchards
or groves. Nuts grow in groves.
apple/cherry orchards
almond/citrus/lemon/olive/orange groves
Plantations are large areas of land where fruit and
other crops grow.
banana/coffee/rice/sugar/tea plantations
agriculture /"&grIkVltS@(r)/ noun [U] keeping ani-
aid A
19
������������������
����
�����
������
����
���
������
�����
����
�����
������
������
������
���������
������������
�����������
not move t (najet) na mělčinu: The oil tanker ran/
went aground off the Spanish coast.
S adj. t uvázlý na mělčině
ah /A;/ interj. used for expressing surprise, pleasure,
understanding, etc. t á: Ah, there you are.
aha /A;"hA;/ interj. used when you suddenly find or
understand sth t aha!: Aha! Now I understand.
ahead k /@"hed/ adv. 1 further forward in space or
time; in front t před sebe/sebou, vpředu, dopředu: The path ahead looked steep and narrow. x
Look straight ahead and don't turn round! x He's
got a difficult time ahead of him. x We must think
ahead and make a plan. 2 earlier t předem, dopředu: The party was planned weeks ahead. 3 winning in a game, competition, etc.: The goal put
Argentina 2-1 ahead (tím gólem se Argentina dostala do vedení 2-1) at half-time. A look at BEHIND
i
streets ahead a STREET
aˈhead of prep. 1 further forward in space or time
than sb/sth; in front of sb/sth t vpředu, dopředu;
před: I could see the other car about half a mile
ahead of us. x London is about five hours ahead of
New York. 2 earlier than sb/sth t před: Inga and
Nils arrived a few minutes ahead of us. 3 further
advanced than sb/sth t před: The Japanese are
way ahead of us (o hodně před námi) in their research.
i be ahead of your time to be so modern that
people do not understand you t předběhnout
dobu
mals and growing crops for food; farming t zemědělství: the Minister of Agriculture
d agricultural /%&grI"[email protected]@l/ adj. t zemědělský
agritourism /"&[email protected]@m; -tO;r-/ noun [U] holidays in which tourists visiting a country stay with
local people who live in the countryside t agroturistika
AI /%eI "aI/ abbr. 1 = ARTIFICIAL INSEMINATION
agrochemical /"&[email protected]/ noun [C] a chemical 2 = ARTIFICIAL INTELLIGENCE
used in farming, especially for killing insects or for aid k /eId/ noun, verb
making plants grow better t agrochemikálie
S noun 1 [U] money, food, etc. that is sent to a country
agronomist /@"[email protected]/ noun [C] a scientist who or to people in order to help them t pomoc: We
studies the relationship between the plants that
sent aid to the earthquake victims. x economic aid
farmers grow and the environment t agronom/-ka
2 [U] help t pomoc: to walk with the aid of a stick x
d agronomy noun [U] t agronomie
He had to go to the aid of a child in the river. A look
aground /@"graUnd/ adv., adj.
at FIRST AID 3 [C] an object, a machine, etc. that you
S adv. if a ship runs/goes aground, it touches the
use to help you do sth t pomůcka: a hearing aid
naslouchátko x dictionaries and other study aids
ground in water that is not deep enough and it can[I] intransitive = (sloveso) neprˇechodne´
[T] transitive = (sloveso) prˇechodne´
ment. 2 (formal) an arrangement to go somewhere or
do sth at a fixed time; an appointment t schůzka: I
can't come on Tuesday as I have a prior engagement (mám už něco domluveno).
enˈgagement ring noun [C] a ring, usually with
PRECIOUS STONES in it, that a man gives to a woman
when they agree to get married t zásnubní prsten
engine k /"endZIn/ noun [C] 1 the part of a vehicle
that produces power to make the vehicle move
t motor: This engine runs on diesel. x a car/jet engine 2 (also locomotive) a vehicle that pulls a railway
train t lokomotiva
ˈengine driver (also "train driver, US engineer) noun
[C] a person whose job is to drive a railway engine
t strojvůdce
engineer k /%endZI"nI@(r)/ noun, verb
S noun [C] 1 a person whose job is to design, build or
repair engines, machines, etc. t inženýr/-ka; technik/technička: a civil/chemical/electrical/mechanical engineer 2 (US) = ENGINE DRIVER
S verb [T] 1 (formal) to arrange for sth to happen by
careful secret planning t zosnovat: Her promotion
was engineered by her father. 2 to change the GENETIC structure of sth t geneticky upravit: genetically engineered crops s GENETICALLY MODIFY
engineering k /%endZI"[email protected]/ noun [U] (the study
of) the work that is done by an engineer t inženýrství: mechanical/civil/chemical engineering
English /"INglIS/ noun, adj.
S noun 1 [U] the language that is spoken in Britain, the
US, Australia, etc. t angličtina: Do you speak English? x I've been learning English for 5 years. 2 (the
English) [pl.] the people of England t Angličané
S adj. belonging to England, the English people, the
enigma E
265
English language, etc. t anglický: English history x
the English countryside
ˌEnglish ˈbreakfast noun [C] a meal that is eaten
in the morning and consists of a lot of fried food,
TOAST, tea, coffee, etc. t anglická snídaně A look at
CONTINENTAL BREAKFAST
Englishman /"[email protected]/, Englishwoman
/"[email protected]/ noun [C] (pl. -men [email protected]/) (pl. -women
/-wImIn/) a man/woman from England t Angličan/
-ka
engrave /In"greIv/ verb [T] ~ B on A; ~ A with B to cut
words or designs on metal, stone, etc. t vyrýt: His
name is engraved on the cup. x The cup is engraved
with his name.
engraving /In"greIvIN/ noun [C,U] a design that is
cut into a piece of metal or stone; a picture made
from this t rytina
engrossed /In"[email protected]/ adj. ~ (in/with sth) so interested in sth that you give it all your attention t zabraný, pohroužený: She was completely engrossed
in her book.
engulf /In"gVlf/ verb [T] (formal) 1 to surround or to
cover sb/sth completely t obklopit; zahalit: He was
engulfed by a crowd of reporters. 2 to affect sb/sth
very strongly t zachvátit
enhance /In"hA;ns/ verb [T] to make the quality of
sth even better or to make sb/sth more attractive
t zlepšit: This is an opportunity to enhance the
reputation of the company. x the skilled use of
make-up to enhance your best features
d enhanced adj. t zlepšený: enhanced efficiency
enigma /I"nIgm@/ noun [C] (pl. enigmas) a person,
����������������
����������������������������
�������������������������������
�����������������������
������������������������������
������������������������������
������������������������
���������������������
���������������������
�������������������������
����������������������
�����������������������������
����������������������
�����������������
��������������������
���������������������
������������������������
��������������������������
��������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������
�����������������������
�������������������������
������������������������������
������������������������
���������������������
������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������
������������������
��������������������������
��������������������
���������������������
���������������������
����������������������
������������������������
[I] intransitive = (sloveso) neprˇechodne´
[T] transitive = (sloveso) prˇechodne´
M mumble
512
mother t maminka: Is that your mum? x Can I have
a drink, Mum? A look at MUMMY
mumble /"mVmbl/ verb [I,T] to speak quietly without
opening your mouth properly, so that people cannot hear the words t huhňat: I can't hear if you
mumble. A look at MUTTER
mummy /"mVmi/ noun [C] (pl. mummies) 1 (US
mommy /"mQmi/) (informal) (used by or to children)
mother t maminka: Here comes your mummy
now. 2 the dead body of a person or animal which
has been kept by rubbing it with special oils and
covering it in cloth t mumie: an Egyptian mummy
mumps /mVmps/ noun [U] an infectious disease, especially of children, that causes the neck to swell
t příušnice: to have/catch (the) mumps
munch /mVntS/ verb [I,T] ~ (on sth) to bite and eat sth
noisily t hlasitě hryzat: He sat there munching (on)
an apple.
mundane /mVn"deIn/ adj. ordinary; not interesting
or exciting t obyčejný, nudný: a mundane job
municipal /mju;"nIsIpl/ adj. connected with a town
or city that has its own local government t městský, obecní: municipal buildings
munitions /mju;"nISnz/ noun [pl.] military supplies,
especially bombs and guns t munice
mural /"[email protected]@l/ noun [C] a large picture painted on
a wall t nástěnná malba
murder k /"m3;d@(r)/ noun, verb
S noun 1 [C,U] the crime of killing a person illegally
and on purpose t vražda: to commit murder x a
vicious murder x the murder victim/weapon A look
at MANSLAUGHTER 2 [U] (informal) a very difficult or
unpleasant experience t (přen.) peklo: It's murder
trying to work when it's as hot as this.
i get away with murder to do whatever you want
without being stopped or punished t dělat cokoli
(bez trestu): He lets his students get away with murder.
S verb [I,T] to kill sb deliberately and illegally t zavraždit: He denies murdering his ex-wife's lover. A note at
KILL verb
d
murderer noun [C] t vrah/vražedkyně
murderous /"m3;[email protected]@s/ adj. intending or likely to
murder t vražedný
murky /"m3;ki/ adj. dark and unpleasant or dirty
t temný, kalný: The water in the river looked very
murky. x (figurative) According to rumours, the new
boss had a murky past.
murmur /"m3;m@(r)/ verb, noun
S verb [I,T] to say sth in a low quiet voice t mumlat: He
murmured a name in his sleep.
S noun [C] t mumlání, mručení
muscle k /"mVsl/ noun [C,U] one of the parts inside
your body that you can make tight or relax in order
to produce movement t sval: Riding a bicycle is
good for developing the leg muscles. x Lifting weights
builds muscle.
muscular /"[email protected]@(r)/ adj. 1 connected with the
muscles t svalový: muscular pain/tissue 2 having
large strong muscles t svalnatý: a muscular body
muse /mju;z/ verb, noun
S verb [I] 1 ~ (about/on/over/upon sth) to think carefully
about sth for a time, without noticing what is happening around you t přemítat: She looked out to
sea, musing on what he had said. 2 to say sth, usually to yourself, in a way that shows you are think-
samohla´sky
i; see
i any
I sit
e ten
& hat
ing carefully about it t říkat si: ‘I wonder if I should
tell him?’ she mused.
S noun [C] a person or spirit that gives a writer, painter, musician, etc. ideas and the desire to create
things t múza: He felt that his muse had deserted
him.
museum k /mju"zi;@m/ noun [C] a building where
collections of valuable and interesting objects are
kept and shown to the public t muzeum: Have
you been to the Science Museum in London?
mushroom /"mVSrUm; -ru;m/ noun [C] a type of
plant which grows very quickly, has a flat or rounded top and can be eaten as a vegetable t houba
A look at FUNGUS
Sbírání hub (mushroom picking) není v anglicky
mluvících zemích nijak populární. Slovo
mushroom většinou označuje houbu. Toadstool je
prašivka/muchomůrka.
music k /"mju;zIk/ noun [U] 1 an arrangement of
sounds in patterns to be sung or played on instruments t hudba: What sort of music do you like? x
classical/pop/rock music x to write/compose music
x a music lesson/teacher 2 the written signs that
represent the sounds of music t noty: Can you
read music? A note at NOTE noun (5)
musical k /"mju;zIkl/ adj., noun
S adj. 1 connected with music t hudební: Can you
play a musical instrument? 2 interested in or good
at music t muzikální: He's very musical. 3 having a
pleasant sound like music t melodický: a musical
voice
d musically /-kli/ adv. t hudebně; muzikálně; melodicky
S noun [C] a play or film which has singing and dancing in it t muzikál
musician k /mju"zISn/ noun [C] a person who plays
a musical instrument or writes music, especially as
a job t hudebník/hudebnice
musket /"mVskIt/ noun [C] a type of long gun that
was used by soldiers in the past t mušketa
Muslim /"mUzlIm/ (also Moslem /"[email protected]/) noun, adj.
S noun [C] a person whose religion is Islam t muslim/-ka
S adj. t muslimský: Muslim traditions/beliefs
muslin /"mVzlIn/ noun [U] thin cotton cloth that is
almost transparent, used, especially in the past, for
making clothes and curtains t mušelín
mussel /"mVsl/ noun [C] a type of SHELLFISH that
you can eat, with a black shell in two parts t slávka
jedlá
must k modal verb, noun
S [email protected]; strong form mVst/ modal verb (negative must not;
short form mustn’t /"mVsnt/) 1 used for saying that it is
necessary that sth happens t muset: I must remember to go to the bank today. x You mustn't (nesmíš/
nesmíte) take photographs in here. It's forbidden.
2 used for saying that you feel sure that sth is true:
Have something to eat. You must be hungry (určitě
máš hlad). x I can't find my cheque book. I must have
left it at home (určitě jsem ji nechal doma). 3 used
for giving sb advice t určitě muset: You really must
see that film. It's wonderful.
Všimněte si, že za must následuje infinitiv bez to:
I must finish my maths homework tonight.
Srovnejte s have (got) to, kde se to vždy používá:
I've got to finish my maths homework tonight.
S
/mVst/ noun [C] a thing that you strongly recommend t povinnost: This book is a must for all science fiction fans.
A; arm
Q got
O; saw
U put
u; too
u usual
N nationality
516
feelings of love for or pride in your own country, so
that you think it is better than any other country
t nacionalistický; vlastenecký
nationality /%n&S@"n&[email protected]/ noun [C,U] (pl. nationalities) the state of being legally a citizen of a particular nation or country t občanství: to have French
nationality x students of many nationalities x to
have dual nationality
nationalize (also -ise) /"n&[email protected]/ verb [T] to put a
company or organization under the control of the
government t zestátnit o PRIVATIZE
d nationalization (also -isation) /%n&[email protected]"zeISn/ noun
[U] t zestátnění, znárodnění
ˌnational ˈpark noun [C] a large area of beautiful
land that is protected by the government so that the
public can enjoy it t národní park
nationwide /%neISn"waId/ adj., adv.
S adj. over the whole of a country t celostátní: The
police launched a nationwide hunt for the killer.
S adv. t celostátně
native /"neItIv/ adj., noun
S adj. 1 [only before a noun] connected with the place
where you were born or where you have always
lived t rodný; rodilý: your native language/country/city x native Londoners 2 [only before a noun] connected with the people who originally lived in a
country before other people, especially white
people, came to live there t domorodý: native art/
dance 3 ~ (to … ) (used about an animal or plant)
living or growing naturally in a particular place:
This plant is native to (pochází z) South America. x
a native habitat přirozené prostředí x native species původní druhy rostlin/zvířat
S noun [C] 1 a person who was born in a particular
place t rodák: a native of New York 2 [usually pl.]
(old-fashioned) the people who were living in Africa,
America, etc. originally, before the Europeans arrived there t původní obyvatel/-ka
ˌNative Aˈmerican (also A%merican "Indian) adj.,
noun
S adj. of a member of the race of people who were the
show that the note is neither SHARP (= half a note
higher), nor FLAT (= half a note lower). t (nota) bez
předznamenání
S noun [C] a normal musical note, not its SHARP or
FLAT form. t nota bez předznamenání
ˌnatural ˈgas noun [U] gas that is found under the
ground or the sea, and that we burn for light and
heat t zemní plyn
ˌnatural ˈhistory noun [U] the study of plants and
animals t přírodopis
naturalist /"n&[email protected]/ noun [C] a person who studies plants and animals t přírodovědec/přírodovědkyně
naturalize (also -ise) /"n&[email protected]/ verb [T] [usually passive] to make sb a citizen of a country where they
were not born t udělit státní občanství
d naturalization (also -isation) /%n&[email protected]"zeISn/ noun
[U] t udělení státního občanství, naturalizace
ˌnatural ˈlanguage noun [C , U] a language that
has developed in a natural way and is not designed
by humans t přirozený jazyk
naturally k /"n&[email protected]/ adv. 1 of course; as you
would expect t samozřejmě, ovšem: The team
was naturally upset about its defeat. 2 in a natural
way; not forced or made artificially t přirozeně:
naturally wavy hair x Vera is naturally a very
cheerful person. 3 in a way that is relaxed and normal t přirozeně, normálně: Don't try and impress
people. Just act naturally.
ˌnatural seˈlection noun [U] the process by which
plants, animals, etc. that can adapt to their environment survive and reproduce, while the others
disappear t přirozený výběr
nature k /"neItS@(r)/ noun 1 [U] all the plants, animals, etc. in the universe and all the things that
happen in it that are not made or caused by people
t příroda: the forces of nature x the wonders/beauties of nature
THESAURUS
Slovo nature není v angličtině užíváno tak často
jako příroda. Nemůžete říct I love walking in the
nature. x We must look after the nature. x Our
town has beautiful nature around. x We often go
to the nature. x I prefer the nature to the city. Tyto
významy slova příroda se v angličtině vyjádří
jinými slovy než nature: I love walking in the
countryside. x We have to protect the
environment. x Our town is surrounded by
beautiful countryside. x We often go to the
country. x I prefer the country to the city.
Všimněte si také, že nature se používá bez členu
I love the nature. x I am interested in the nature.
original INHABITANTS of America t indiánský
noun [C] a member of the race of people who were
the original INHABITANTS of America t Indián/-ka
ˌnative ˈspeaker noun [C] a person who speaks a
language as their first language and has not learned
it as a foreign language t rodilý mluvčí: All our
Spanish teachers are native speakers.
NATO (also Nato) /"[email protected]/ abbr. North Atlantic Treaty
Organization; a group of European countries, Canada and the US, who agree to give each other military help if necessary t Severoatlantická aliance
2 [C,U] the qualities or character of a person or
natter /"n&t@(r)/ verb, noun
thing t povaha, přirozenost: He's basically honest
S verb [I] (Brit., informal) to talk a lot about things that
by nature. x It's not in his nature to be unkind. x It's
are not important t klábosit s CHAT
human
nature never to be completely satisfied.
S noun [sing.] t pokec: to have a natter
3 [sing.] a type or sort of sth t druh: I'm not very
natural k /"n&[email protected]/ adj., noun
interested in things of that nature. x books of a
S adj. 1 [only before a noun] existing in nature; not made
scientific nature 4 (-natured) [used to form compound
or caused by humans t přírodní: I prefer to see aniadjectives] having a particular quality or type of
mals in their natural habitat rather than in zoos. x
character: a kind-natured (hodný) man
Britain's natural resources include coal, oil and
i second nature a SECOND determiner
gas. x She died of natural causes. 2 usual or normal
naughty /"nO;ti/ adj. (especially Brit.) (used when you
t přirozený: It's natural to feel nervous before an
are talking to or about a child) badly behaved; not
interview. o UNNATURAL 3 that you had from
obeying t neposlušný: It was very naughty of you to
birth or that was easy for you to learn t vrozený: a
wander off on your own.
natural gift for languages 4 [only before a noun] (used
d naughtily adv. t neposlušně | naughtiness noun [U]
about parents or their children) related by blood t
t uličnictví
(rodič atd.) vlastní: She's his stepmother, not his
natural mother. 5 used after the name of a note to nausea /"nO;zi@/ noun [U] the feeling that you are
S
e = pozna´mka
[C] countable = (podstatne´ jme´no) pocˇitatelne´
[U] uncountable = (podstatne´ jme´no) nepocˇitatelne´
problematic /%prQbl@"m&tIk/ (also problematical
/-Ikl/) adj. difficult to deal with or to understand; full
producer P
607
of problems; not certain to be successful t problematický, nejistý: Finding replacement parts for procrastinate [email protected]"kr&stIneIt/ verb [I] (formal) to
delay doing sth that you should do, usually because
such an old car could be problematic. o UNPROByou do not want to do it t otálet s čím
LEMATIC
d procrastination [email protected]%kr&stI"neISn/ noun [U] t otápro bono [email protected] "[email protected]@U/ adj. done without asking lení
for payment t bez nároku na honorář
procreate /"[email protected]/ verb [I] (formal) to produce
procaryote = PROKARYOTE
procedure k /pr@"si;dZ@(r)/ noun 1 [C,U] the usual children or baby animals t rozmnožovat se
s REPRODUCE
or correct way for doing sth t postup, procedura:
d procreation [email protected]"eISn/ noun [U] t rozmnožoWhat's the procedure for making a complaint? 2 [C]
vání, plození
a medical operation t operace, zákrok: to perform
procure /pr@"kjU@(r)/ verb [T] (written) ~ sth (for sb) to
a routine surgical procedure
obtain sth, especially with difficulty t sehnat: I
d procedural /pr@"si;[email protected]@l/ adj. (formal) t procedumanaged to procure two tickets for the match.
rální: procedural rules
proceed k /pr@"si;d/ verb [I] 1 (formal) to continue prod /prQd/ verb, noun
doing sth; to continue being done t pokračovat: S verb [I,T] (prodding , prodded) to push or press sb/sth
The building work was proceeding according to
with your finger or a pointed object t postrčit,
schedule. 2 (formal) ~ (with sth/to do sth) to start
šťouchnout: (figurative) Ruth works quite hard but
doing the next thing after finishing the last one
she does need prodding occasionally.
t přikročit (k čemu): Once he had calmed down S noun [C] t šťouchnutí: to give the fire a prod with a
he proceeded to tell us what had happened.
stick
proceeding /pr@"si;dIN/ noun (formal) 1 [usually pl.] ~ d prodding noun [U] t postrčení
(against sb/for sth) the process of using a court to prodigious /pr@"[email protected]/ adj. very large or powerful
settle a disagreement or to deal with a complaint
and surprising t ohromný: He seemed to have a
t řízení: to start divorce proceedings x to bring legal
prodigious amount of energy.
proceedings against sb 2 (proceedings) [pl.] an event
or a series of actions t akce, slavnosti: The Mayor prodigy /"[email protected]/ noun [C] (pl. prodigies) a child
who is unusually good at sth t zázračné dítě: Mozwill open the proceedings at the City Hall tomorrow.
proceeds /"[email protected];dz/ noun [pl.] ~ (of/from sth) art was a child prodigy. A look at GENIUS
money that you get when you sell sth t výtěžek: produce k verb, noun
WORD FAMILY
S /pr@"dju;s/ verb [T] 1 to
The proceeds from the sale will go to charity.
produce verb
make sth to be sold, esprocess1 k /"[email protected]/ noun, verb
produce noun
pecially in large quanS noun [C] 1 a series of actions that you do for a parproducer noun
t
vyrábět:
The
factities
ticular purpose t proces: We've just begun the comproduction noun
tory
produces
20
000
cars
plicated process of selling the house. 2 a series of
productive adj.
s
MANUFACa
year.
changes that happen naturally t proces: Mistakes
(6¼ unproductive)
TURE 2 to make sth by a
are part of the learning process.
natural process; to grow sth t plodit: This region
i in the process while you are doing sth else t během čeho: We washed the dog yesterday – and we produces most of the country's wheat. x (figurative)
He's the greatest athlete this country has produced.
all got very wet in the process. | be in the process of
3 to create sth using skill t tvořit: The children
sth/doing sth to be in the middle of doing sth
have produced some beautiful pictures for the ext právě dělat co: They are in the process of moving
hibition. A note at MAKE verb 4 to cause a particular
house.
effect or result t vyvolat: Her remarks produced
S verb [T] 1 to treat sth, for example with chemicals, in
roars of laughter. 5 to show sth so that sb else can
order to keep it, change it, etc. t zpracovat; konlook at or examine it t předložit: to produce evizervovat; vyvolávat (např. film): Cheese is prodence in court 6 to be in charge of preparing a film,
cessed so that it lasts longer. x I sent two rolls of
play,
etc. so that it can be shown to the public
film away to be processed. 2 to deal with informat produkovat: She is producing ‘Romeo and Juliet’
tion, for example on a computer t zpracovat: It will
at the local theatre.
take about ten days to process your application. x
S /"prQdju;s/ noun [U] food, etc. that is grown on a
data processing
process2 /pr@"ses/ verb [I] (formal) to walk or move farm and sold t plodiny: fresh farm produce
along slowly in, or as if in, a PROCESSION t kráčet producer k /pr@"dju;s@(r)/ noun [C] 1 a person,
company or country that makes or grows sth t vý((jako) v průvodu)
procession /pr@"seSn/ noun [C,U] a number of robce/výrobkyně, pěstitel/-ka: Brazil is a major
producer of coffee. 2 a person who deals with the
people, vehicles, etc. that move slowly in a line, esbusiness side of organizing a play, film, etc. t propecially as part of a ceremony t průvod: to walk in
ducent/-ka 3 a person who arranges for sb to make
procession x a funeral procession
processor /"[email protected]@(r)/ noun [C] 1 a machine or a a programme for television or radio, or a record t
(osoba) produkční 4 a living thing such as a green
person that processes things t procesor, (kuchyňplant that makes its own food by PHOTOSYNTHESIS
ský) robot; zpracovatel/-ka A look at FOOD PROCESand is itself eaten as food by other living things
SOR , WORD PROCESSOR 2 a part of a computer that
t producent
controls all the other parts of the system t (počítačový) procesor
proclaim /pr@"kleIm/ verb [T] (written) to make sth THESAURUS
product
known officially or publicly t vyhlásit, oznámit
(veřejně): The day was proclaimed a national holigoods commodity merchandise produce wares
day.
Tato slova se používají pro věci, které jsou
d proclamation /%prQkl@"meISn/ noun [C,U] t vyhláševyráběny za účelem prodeje.
ní, prohlášení: to make a proclamation of war
X
[I] intransitive = (sloveso) neprˇechodne´
X
X
[T] transitive = (sloveso) prˇechodne´
X
systematický
1030
ediční ~ desktop publishing
2 (celek; mechanismus) system,
mechanism 3 (lék.) system;
imunitní ~ immune system 4 (síť)
matrix 5 (řád) the system
systematický systematic,
methodical
systematik (též systematička)
taxonomist
systematika taxonomy
systemický systemic
systémový systemic
systola systole
systolický systolic
sytič (doprava) choke
sytit a NASYTIT
sytý 1 (osoba) full (up), vivid 2 (jídlo)
filling, rich 3 (barva) rich
sžíravý (komentář, kritika) caustic,
scathing, snide
sžít/sžívat se s kým/čím fit in (with
sb/sth)
Sˇ
šablon|a pattern, stencil noun,
template; malovat/psát apod.
podle ~y stencil verb
šafrán saffron
šahat = SAHAT
šáhnout = SÁHNOUT
šach 1 check 2 (šachy) chess
šachmat checkmate
šachovnice chessboard
šachovnicový (dlažba atd.)
tessellated
šachta shaft; uhelná ~ coal mine;
vstupní/revizní ~ manhole
šakal jackal
šál shawl
šála scarf
šálek cup; (množství) cupful; čajový
~ teacup
šálit a OŠÁLIT
šalotka: (cibule) ~ shallot
šalupa sloop
šalvěj sage
šampaňské champagne
šampion (též šampionka) champion
šampionát championship
šampon shampoo noun; umýt ~em
shampoo verb
šanc|e chance, opportunity,
probability, break, hope, odds,
opening, prospects; slabá ~e off
chance; vyrovnané ~e a level
playing field; (ne)dát komu ~i (not)
give sb a look-in; (ne)dostat ~i (not)
get/have a look-in
šanon folder
šapitó marquee
šaráda 1 charades 2 (přen.) charade
šarlatán (též šarlatánka) charlatan
šarlatov|ý scarlet adj.; ~á (barva)
scarlet noun
šarm charm
šarvátka skirmish, strife
šasi 1 (motorového vozidla) chassis
2: magnetofonové ~ tape deck
šašek clown
šaškárna (přen.) charade
šaškovat/zašaškovat si clown
(about/around)
šátek scarf
šatit/o~ clothe
šatna (ve veřejné budově)
cloakroom; (divadelní, hráčská)
dressing room; (hráčská atd.)
changing room; (se skříňkami)
locker room; (venkovní:
u sportoviště) pavilion
šatnář (též šatnářka) attendant
šatník wardrobe
šaty 1 clothes, outfit; (pánské/
dámské) večerní ~ evening dress;
staré ~ rags 2 (dívčí, dámské) dress,
frock; večerní ~ gown; ženské ~
(nošené muži) drag
šavle sabre
šeď grey
šedavý greyish
šedesát sixty
šedesátka sixty
šedesátý sixtieth
šedivět/ze~ go grey
šedivý 2 (vlasy) grey 2 (přen.) drab
šed|ý 1 (barva; vlasy) grey 2 (přen.:
též počasí) grey adj.; ~á (barva) grey
noun
šéf boss, master
šéfkuchař (též šéfkuchařka) chef
šéfredaktor (též šéfredaktorka)
(novin, časopisu) editor
šejk sheikh
šejkr shaker
šek cheque; bianko ~ blank cheque;
cestovní ~ traveller's cheque
šelf: kontinentální ~ continental
shelf
šelma predator, beast; kočkovitá ~
cat
šepot whisper, murmur; mluvit
šeptem speak in a whisper
šeptanda the grapevine
šeptat/za~ whisper, say sth, speak,
etc. under your breath
šeredný ugly
šerif sheriff, marshal
šerm fencing
šermování fencing
šermovat fence
šero gloom; (večerní) dusk
šerosvit chiaroscuro
šerpa sash
šery (též sherry) sherry
šerý dim
šeřík lilac
šeříkov|ý lilac adj.; ~á (barva) lilac
noun
šest six
šesterče sextuplet
šestiboký hexagonal
šestihranný hexagonal
šestiúhelník hexagon
šestiúhelníkový hexagonal
šestiúhlý hexagonal
šestka six
šestnáct sixteen
šestnáctina sixth
šestnáctka sixteen
šestnáctý sixteenth
šestý sixth
šetrný economical, frugal, sparing,
thrifty; ~ k životnímu prostředí
eco-friendly
d šetrnost economy, thrift
šetření (zkoumání) investigation
šetřič: ~ obrazovky screen saver
šetřit/u~ viz též VYŠETŘIT ; (na čem)
economize (on sth), skimp (on sth),
spare; (též peníze) save (sth) (up)
(for sth), put sth away; ~ (s) čím
conserve, eke sth out; ne~ na čem
pro koho/co; ne~ čím dish sth out,
lavish sth on sb/sth
h šetřit/u~ si save
šetřit se (např. v práci) take it/
things easy
šev 1 seam 2 (lék.) suture
šibalský wicked
šibalství wickedness
šibenice 1 gallows, scaffold 2 (slovní
hra) hangman
šička machinist
šidit viz též OŠIDIT ; cheat
šidítko dummy
šifon chiffon
šifra code
šifrovat/za~ code, encode, encrypt
šíje 1 (anat.) neck, nape 2 (zeměp.)
isthmus
šik phalanx
šikana bullying
šikanovat victimize; (zastrašovat
slabší) bully
šikmý slanting, oblique
d šikmo at an angle, askew, at
a slant
šikovný 1 (manuálně) skilful,
clever, dexterous, adroit, handy; ~
člověk all-rounder 2 (řešení atd.)
neat, nifty 3 (věc) handy, nifty,
useful
d šikovnost dexterity, know-how
šílenec lunatic
šílenství madness, insanity,
hysteria; přivádět koho k ~ drive sb
up the wall
šílený 1 (lék.) mad, crazy, deranged
2 (přen.) mad, crazy, berserk,
insane, lunatic, nuts, up the wall;
(manický) manic; být ~ z čeho be/
go out of your mind; ~ radostí
delirious; ~ strachem frantic
d šílenost lunacy
šílet/ze~ (např. strachy) freak (out);
(ze)~ z čeho be/go out of your mind
d šílení craziness, frenzy
šilhat/za~ squint
šilhavý cross-eyed
šilink shilling
šiml: úřední ~ red tape
šimpanz chimpanzee
šimrat/za~/po~ tickle
šinout se (např. na parkovací místo)
nose; (těžké vozidlo) trundle
šíp arrow
šipka 1 arrow, dart 2 (šipky) (hra)
darts
širok|ý 1 wide, broad; (polička atd.:
od přední hrany k zadní) deep;
(sukně atd.) full, voluminous; nízký
a ~ý squat 2 (přen.) broad; (výběr
atd.) wide; (diskuse atd.) wideranging; ~á veřejnost the general
public
širý wide
šířit viz též ROZŠÍŘIT (SE) ; circulate
d šíření spread, circulation
h šířit se 1 (po oblasti) sweep
2 (informace) circulate, go round/
around/about 3 (počtem)
proliferate
šířk|a (též šíře) 1 width, breadth,
gauge; malá šíře narrowness;
zeměpisná ~a latitude; řeka měla
20 metrů na ~u the river was 20
metres across 2 (přen.) breadth,
extent, scope
šiška cone; jedlová ~ fir cone
šišlat/za~ lisp
d šišlání lisp
šít/u~/za~/při~ viz též PŘIŠÍT ; sew,
stitch; (oděv) tailor
šití sewing, needlework
h
Homes in the USA
Bydlení v USA
1
row house /"[email protected] haUs/ řadový dům
l
2
apartment building /@"pA;[email protected] bIldIN/ obytný blok
l
3
condominium /%kQnd@"[email protected]/ (also condo /"[email protected]/)
l
byt/bytový dům ve vlastnictví jeho obyvatel
4
duplex
/"dju;pleks/ polovina dvojdomku
l
5
ranch
house
/"rA;ntS haUs/ přízemní rodinný dům, bungalov
l
6
detached
house
/ dI%t&tSt "haUs/
l
samostatně stojící rodinný dům
7
farm /fA;m/ statek
l
2
l
3
l
4
l
5
l
6
l
7
l
1
l
A5
/"[email protected]/ noun [U] hard and boring
sin
hitany
a hard
surface;
toup
make
a ball
torder;
usnout:
I dropped
off
in drudgery
sleep
mixed
together
fashionable
or
twho
record
was aclothes
big hit.
3 aexpensive
result of
on
abutik,
comzemi
společenství
2 apresents
asearch
person
is hockey /"hQki/ noun [U] 1 a game th
tBritského
otročina
it; odrazit,
pinkat
(si)to(míčem
(of sth)
leave oro work
ion.
| drop out
field (pitch) by two teams of eleven
krámek
t návštěva
(webové
puter,
especially
on
the
Internet
head
of
an
important
international
project
t
vysoounced
offhave
the wall
and hit
her on drug k /drVg/ noun, verb
fore you
finished
t (předskladu
to hit a small hard ball into a goa
stránky)
ký
komisař/-ka:
the
United
Nations
High
Commisbovine
/
"[email protected]
/
adj.
connected
with
cows
t hověladv.
boy
came
down
the
street,
bounco),
skončit
(s
čím):
His
injury
S noun [C] 1 a chemical which people use to give them
wooden stick (hockey stick) t po
, noun
i
make
abovine
hit (with
sb) (informal) to make a good
sioner
for Refugees
zí,
kravský:
diseases
pjump
out (odstoupit)
of continuously
the competiup and down
pleasant
or exciting
feelings.
It isdojem
illegal(na
in koho)
many
V USA se pozemnímu hokeji ob
t things) having a large distance ˌHigh
impression
onnoun
sb
t
udělat
dobrý
1 ˈ/Court
Slova,
která
se
[
C
]
=
SUPREME
COURT
dren
were
bouncing
on
their
beds.
bow
baU
/
verb
,
noun
countries to use drugs t droga: He doesn't drink or
. Spojení
ice hockey zname
hockey
t vysoký: high
om and
the of
topliquid
hit-and(also
%hit-or"miss
) your
adj.
done
inxa stejně
amount
that forms
verb drugs.
1 [I,T
]ˈmiss
~x ˈShe
(sth)
(to sb)
to[her
bend
head
or
the
aleHOCKEY
jinak
tmall
a cheque)
toslovní
be in
returned
by ax ˌSˌhigher
edu
cation
noun
U
] education
and
traintake
suspected
son
wasnot
on
drugs.
Různé
druhy
2 (US)píší,
= ICE
highest
mountain
the
world?
careful
or
planned
way
and
therefore
not
likely
to
kapka:
a vdrop
of blood/rain
2 [C,
upper
part
of
your
body
forward
and
down,
as
a
ment
because
there
is
not
enough
vyslovují,
jsou
uvedena
x
hard
drugs
such
as
heroin
and
cocaine
soft
drugs
ing
at
a
college
or
university,
especially
to
degree
jednom
hesle
jsou
garden
wall
was sothigh
that we
hoe [email protected]/ noun [C] a garden tool wit
ttnepromyšlený
nejistým
výsledbea successful
lount
amount
of vrácen
liquid
oft respect
uklonit
se,
sklonit:
t být
4kapka;
[I,T] ~ tro(sth)
jako
2sign
chemical
which
is used
as
a(smedicine
lék:
level
vyšší/univerzitní
vzdělání
A The
look speaker
att
FURznačeny
kulatými
t.rop
o LOW
A noun
HEIGHT 2 havthathomonyma
is used for turning the soil an
x He bowed
3bounces
[sing.] a
of milk
mysystem
coffee.
kem),EDUCATION
chaotický
bounces
orinthe
bowed
to thecan
guests
and
left the stage.
Some
drugs
only
be
obtained
with
a
prescrip(homonyms)
pod do not want t mo
THER
t vysoký:
The
hedge
is
one
eight
odrážkami.
his
head
respectfully.
2 [I] ~ to sth to accept sth t po91
b
plants that you
mount or level t pokles, snížení: ˌhit-andhis head
respectfully.
2
I] ~ to
sth toaaccept
sth
t
po- rozdílnými
ˈa
x [drug
91
b
run
adj.
(used
about
road
accident)
tion
from
doctor.
(farmaceutické)
comčísly.
ˈ
-high
boots
3
at
a
level
which
is
a
drobit
se:[U
I] do
do
not think
think
the
unions
should
bow
to)
ˌhighest
common
factor
noun
[C]nepoc
(abbr.
HCF
AGRICULTURE
´ jme
´ no) poc
´
´ jme´no)
ˇ itatelne
´to
] countable =but
(podstatne
uncountable
=
(podstatne
ore[Cinteresting
it will
mean
aˇ itatelne
drobit
se:
I
not
the
unions
should
bow
panies
(necaused
by
anumber
driver
who
does
notdivided
stop toexactly
help tinto
t vysoground,
or
from
sea
level
pressure
from
the
Government.
the
highest
that
can
be
/hQgWrite
/ noun,your
verb name in the bo
a drop in prices/temperature S pressure
from
the
Government.
verb
[T]bow
(při
drugging
, drugged
) 1 totogive
a person
or ani- hog
hoda)
níž
řidič
neposkytne
pomoc
políčko:
x The castle was built on high
p
out
(of
sth/as
sth)
leave
anzraněnému
important
two
or
more
numbers
t největší
společný
dělitel
name
thefor
bo
noun [ENCLOSED
C] Write
a maleyour
pig
that
is in
kept
e down
from a high point to a
p
out
(of
sth/as
sth)
to leave
an
important
mal
a bow
chemical
to
make
them
ortitodejít
fall
asleep
or Spolíčko:
area
that
is used
used i
small
4 above the usual or normal level ˈhigh
hitch
/
hItS
/
verb
,
noun
position
or
stop
taking
part
in
sth
(z
čeho/
ENCLOSED
area
is
small
i go the whole
hogthat
(informal
) to
jump
noun
[sing.(drogou),
]part
the in
sport
which
kový rozdíl: ax sheer drop of x40 Sunconscious
position
or] (stop
taking
sth
tinodejít
(zpeople
čeho/
t
uspat
omámit
(drogou):
purpose
t budka, ohrádka, přepáž
ký:
high
prices
at
high
speed
a
verb
1
[
I,T
informal
)
to
travel
by
waiting
by
the
side
of
odkud),
odstoupit:
After
a
long
and
successful
carSTEM
(=
the
main
long
thin
for
its
flatfish
306
purpose
t
budka,
ohrádka,
přepáž
pletely
as possible t dotáhnout věp
5 (drops) [pl.x] liquid medicine that
try to
jump
over
a bar
in order
to
find
who
can box
odkud),
odstoupit:
After
a long
and
successful
carx the witness box 5 (the box) [sin
The
lion
was
drugged
before
thehand
ofaout
the
journey.
high temmployment
x He until
a road
and
holding
your
or
sign
a that
eer,
she
has
decided
toout
bow
out
ofstart
politics.
finalx
isthe
used
to make
and
witness
box thread
5 (the box
) [its
sin
box
neošidit
The
eyes, ears orHe's
nosegott akapky:
x He finaljump
the
highest
t skok
vysoký
A
look
at LONG
JUMP
eer,
she
has
decided
to
bow
out
of
politics.
2
to
put
a
drug
into
food
or
drink
t
dát
uspávací/
t telka, bedna: What's
television
es
are
high
in
vitamin
C.
(mají
vystops
takes youafter
in theten
direction
lydriver
bowed
out and
as chairman
chairman
years. you want Sused
LINSEED
OIL )t(informal
len )
t telka,
bedna:
What's
television
verbto[T]make
(hogging
, hogged
me drops to take twice a day.
ly
bowed
out
as
ten
years.
prostředek
(do
I
highland
/vehicle
"[email protected]
/stopovat:
adj.has
1after
inno
or
connected
with
an
night?
aomamný/zakázaný
tyre
on
aan
that
air
in
itjídla/pití):
t to
prázdná
o LOW 5 better than S
minu
C)
t] jet
stopem,
I
managed
hitch
to
to
go
noun
[
C
1
act
of
BOWING
(1)
t
poklona:
The
dirnight?
too fli;
much
or[Call
of
sthsmall
for yourse
ocean; (US) a drop in the bucket
an Spneumatika
/ noun
] ain
very
jumpi
noun
[his
C]land
1drink
anthat
act
of BOWING
(1) ttpoklona:
The dir-x flea
think
was
drugged.
area
has
mountains
horský:
highland
verb/1
[I,T
] to fight
the
sport
of BOX
BOX
goods x Her
ector
of(dojet
the
play
came
on Paříže)
stage to
toin
take
a six
bow.
2 the SSout
Parisof
stopem
do
justa
hours.
verbwings
1 The
[I,T] to
fight
in the
sport
of
tysoký:
is too high-quality
small or xunimportant
to ˈ ector
red
car
was
hogging
the fo
m
lives
on
animals,
of
the
play
came
on
stage
take
bow.
2stop
the
streams
A
look
at
LOWLAND
2look
(flatfish
Highland
)lift.
connected
2sebe:
[T] to putthat
sth
into
a
box
t zabali
high
standard.
He
has
a
high
drug
addict
noun
[
C
]
a
person
who
cannot
front
part
of
a
ship
t
příď
A
at
STERN
We
missed
the
bus
so
we
had
to
hitch
a
A
look
at
flatfish
/
"fl&tfIS
/
noun
[
C
]
(
pl.
)
any
sea
fish
2
[
Tno
]
to
put
sth
into
a
box
tand
zabali
fference to a situation t kapka
so
one
could
overtake.
and
dogs.
Fleas
bite
people
ani
front
part
of
a
ship
t
příď
A
look
at
STERN
with
the
HIGHLANDS
(= platýs
the
high
mountain
region boxed set of DVDs
o LOW 6 having an important
taking
drugs
t [narkoman/-ka
2
HITCHHIKE
2
T
]
to
fasten
sth
to
sth
else
t
připojit,
with
a
flat
body
t
(čeleď)
bow
[email protected]/ noun [C] 1 a knot with two LOOPS and Hogmanay
boxedscratch.
set of DVDs
op of a hat immediately; without bow
them
t
blecha
A /picture
at
2 [email protected]
/"[email protected]
noun [sb/st
C]IN
th
/ noun
[noun
C] 1[U
a] knot
two vysočině
LOOPS
and
of
Scotland)
t vztahující
seused
kewith
Skotské
p box sb/sth
in to prevent
ydjoined
company
three
years dtwo
"drug
narkomanie
přivázat
(např.
koně
ke
to
a trailer
to p
loose
ends
which
istkůlu):
forhitch
decoration
on
váhání,
think the
about
it t bez
boxYear's
sb/sthEve
in to
prevent
/addiction
"fl&tli
/ adv.
1 in
a used
direct
way;
absolutely
ˈriches
for of
New
flea
market
Cpl.
aDecember)
market,
two
loose
ends
which
on
noun [(31
(formal
) sb/st
a of
lok
ready quite high up (ve vysoké flatly
rhubarb
660
t] ]zablokovat
out
a/"rItSIz
small/ space
space
highlander
/"[email protected]@(r)
/ noun
[for
Cshoes
](1)
1decoration
a person
who
the
back
of/"drVgIst
aHe
car
druggist
/ (US
) is
=
CHEMIST
clothes,
in
hair,
etc.
or
for
tying
t smyčka,
t
zablokovat
k
out
of
a
small
t
rozhodně:
flatly
denied
the
allegations.
2
in
a
tions
that
take
ts
(skotsk
that
sells
old
andplace
used
goods
t bleší
hair,
etc.
or fororthere
tying
shoes
tof
smyčka,
t
bohatství,
jmění
WE
ly good t vysoký: high ideals Sclothes,
one
parked
behind
us then
and
boxed
us
noun
[Cfrom
]in
a tied
small
problem
difficulty
t
zá- property
comes
anhis
area
where
lot
mounmašle:
He
laces
in a
a
bow.
2
aa weapon
weapon
used
one
parked
behind
us
and
boxed
us
way
that
shows
interest
or
emotion
t drobný
lhostejně
/no
"drVgstO;(r)
/ (bow.
US
) =are
CHEMIST
(2)
k
DUSTor
SHEET
mašle:
He
tied
his
laces
in
2
a
used
ound
voice) not deep or low t drugstore
hoist
/
hOIst
/
verb
[
T
]
to
lift
or
pull
fleck
/
flek
/
noun
[
C
,
usually
pl.
]
a
very
richly
/ adv./ noun
1 in [aC]generous
drhel:
technical
tains
ta
horal/-ka
Ahitch
look
at LOWLANDER
2 90°
(Highlandboxer/"rItSli
/"bQks@(r)
person
for
shooting
arrows,
consisting
of
long
curved
equal
sides
four
areaanot
t koboxer
/She
"bQks@(r)
/ piece
noun
[C] aasth
person
/and
"fl&tmeIt
Brit.
) (which
US "room-mate
) aScottish
person
drum
/drVm
/ who
noun/angles
,(verb
kperson
for
arrows,
consisting
of
long
curved
ý:
Dogs)can
hear
very an
high
sounds. flatmate
informal
used
before
adjective
using
ropes,
etc.
t vztyčit,
sth;
a very
small
tfor
sk
was
rewarded
a of
comes
from
the
er) shooting
knives,
etc.
with
a of
towelzdvihn
after
ING
as
sport
trichly
boxer/-ka
drumlin
248
piece
wood
with
tight
string
joining
its
ends hodně:
hitchhike
/"hItShaIk
(informal
hitchothers
)an
verb
[It
] its
to
travel
ING
as
aaforks,
sport
t boxer/-ka
who
shares
amusical
flatwith
with
orstring
more
spolupiece
of] 1wood
aa /one
tight
joining
ends
y attractive
have higher
voices
men. Ssočtverec
zatraceně
noun
[
C
a
instrument
like
empty
consb/sth
is t than
flag/sail
flíček;
smítko:
After
painting
the
c
2
in
a
way
that
people
think
righ
HIGHLANDS
t
obyvatel/-ka
Skotské
vysočiny
t
utřít
(co)
washed
tby
luk:
He
was
armed
with
a
bow
and
arrow.
3out
a
ˈboxer shorts (also boxers , USis
waiting
by
the
side
of
a
road
and
holding
also
bydlící
t luk:with
He/"ru;bA;b
was
armed
with
3 a ˈboxer
/ornoun
[U
] aa bow
plantand
witharrow.
long
red
al) ~ (ongorgeous.
sth) under the influence rhubarb
p-dead
tainer
plastic
skin
stretched
the along
ends.
shorts
also, noun
boxers
, USrichly
also
was
covered
with
flecks
of
blue
paint
rozhodně:
His
promotion
was
hold
[email protected]
/[(verb
k
long
thin
piece
of
wood
with
hair across
stretched
ˈhand
ˈcell
your
or
a
sign
until
a
driver
stops
and
takes
noun
C
]
an
electric
cell
ˌhighlevel
adj.
1
involving
important
people
t na ˌdry
UNDERPANTS
similar
to
the
S
men's
long
thin
piece
of
wood
with
hair
stretched
along
parts
(stalks)
that
can
be
cooked
and
eaten
as
fruit
etc. t zdrogovaný, zpitý 10 (used flatten
You
playyou
a drum
by [playing
hitting
itsome
with
your
hands
/"fl&tn
I,T] ~ (sth)
(out)musical
to become
or the
similar
to
S
men's
S verb
it
that
use/ =verb
for
instru(Brit.
fledgeling
) /the
"fledZ
(UNDERPANTS
pt,tpp
held
/held
/) 1 [Tthat
]prádlo)
to
take
Richter
scale
/"rIkt@
skeIl
/ no
t cestovat
stoyou
in
the
direction
you
want
to
ELECTROLYTE
(=also
a (spodní
liquid
an
e
vysoké
úrovni:
high-level
talks
2drums
(used
about
a fledgling
BOXERS
boxerky
ˇ echodne
´ go
]car)
intransitive
= (sloveso)
neprˇechodne
[Tsticks.
]sth
transitive
(sloveso)
pr
it
that
you
use
for
playing
some
musical
instrurebarbora,
reveň
that allows
a faster
speed´ t t
with
t
buben:
She(se);
plays
the
bicí)
make
flat
t
zploštit
srovnat
(se); (na
povalit:
BOXERS
t boxerky (spodní prádlo)
ments
t smyčec:
a violin
violin
bow
them
ormeasuring
it
in your
hand,
etc.
tto
drže
young
that
has
just
learnt
tem
forbird
movements
offlyat
pem:
He
hitchhiked
across
Europe.
can
pass
through)
is
absorbed
in
computer
language)
similar
to
an
existing
language
boxing
/
"bQksIN
/
noun
[
U
]
a
sport
ments
t
smyčec:
a
bow
vozidla) vyšší o LOW
A
picture
on
page
544
2
a
round
container
in
a
band.
The
countryside
flattens
out
as
you
get
nearer
the
rhyme
/raIm/noun
noun[,Cverb
x The
boxing
/
"bQksIN
/
noun
[
U
]
a
sport
Cross-reference
(odkaz)
in
his
hand.
woman
was
holdi
vylétlo
z
hnízda
2
[
usually
before
anot
t
Richterova
face
(earthquakes)
t
su
substance
inside
its
container
d
hitchhiker
]
t
stopař/-ka
such
as /English,
making
it fairly
to the
use
t (jabowel
"[email protected]
noun
usually
pl.simple
one of
of
tubes
people xfight
fight by
by hitting
hitting each
each other
other w
w
nd dry to be left without help in a Sbowel
x The
t
barel,
an// noun
oil
drum
sea.
have
flattened
all
over
the earthquake
"[email protected]
[[CC,,has
usually
pl.same
]]crops
one
the
noun
1 [C/sud:
] storms
a waste
word
that
the
sound
astubes
anpeople
measuring
7clean
on
the
Rich
arms.
Hold
This
isworl
a bu
son,
anlarge
organization
a system
t
vás
nasměruje
kmy
ilustraci.
that
carries
food
away
from
your
stomach
to ˌdryˈclean
zyk) carries
vyšší
programovací
o
LOW-LEVEL
verb
[Thand.
] ttoor
clothe
hi-tech
/%haI
"tek
/food
adj.
HIGH-TECH
inside
gloves
box:
the
t (přen.)
být zanechaný
verb
(tdrumming
, drummed
) 1from
[Ipiece
] to
play
a drum
country.
that
waste
your
stomach
to
(slovo)
rým
2 [C=]away
ayour
short
of
writing,
or
Irregular
spelling napo- Sother
inside
large
gloves
t
box:
the
worl
keep
sth
in
a
certain
position
t
dc
without
experience
t
začáteční
the
place
where
it
leaves
body
t
střevo
rickets
/
"rIkIts
/
noun
[
U
]
a
disease
of
chemicals,
withoutxx boxing
using water
tAč
gloves
boxing
champion
highlight
/
"haIlaIt
/
verb
,
noun
t
bubnovat
2
[
I,T
]
to
make
a
noise
like
a
drum
by
k
hitherto
/
%hID@"tu;
/
adv.
(
formal
)
until
now
t
dopothe
place
where
it
leaves
your
body
t
střevo
sth
spoken,
in
which
the
word
at
the
end
of
each
& irregular forms
x
flatter /"fl&t@(r)/ verb [T] 1 to say nice things to sb, by
gloves
A
boxing
champion
head
up
straight.
Hold
the
came
fledgling
democracies
a lack
of
good foodboxing
that makes
the
(oděvy)
gh position
or level t vysoko:
The ˈˈbowel
movement
noun
[
C
]
an
act
of
emptying
EQUIPMENT
hitting
sth
many
times
t
bubnovat:
to
drum
your
S
verb
[
T
]
1
to
emphasize
sth
so
that
people
give
it
spesud
line
sounds
the
same
as
the
word
at
the
end
of
the
x
(nepravidelný
pravopis
often
in
a
way
that
is
not
sincere,
because
you
want
movement
noun [C] an act of emptying flee
spoil
the
picture.
IEQUIPMENT
= intransitive
verb
soft
formed,
especially
/cleaner’s
fli;
/badly
verb
[I,T
] ((pt
, These
ppcleaner’s
fledtwo
/fledscrew
/nou
)in~
e sky. x I can't jump any higher. x bowel
waste
material
from
the bowels;
bowels;
the
waste
material
ˈand
fingers
on them
the
table
also
cialplease
attention
t
Thewant
report
highlighted
line
before
it
rýmovačka,
říkanka
A
atanNURBoxing
Day
noun
C] the
Brit.weight
the) day
day
HIV
/%eItS
aI t
"vi;
/ because
abbr.
human
immunodeficiency
to
orzdůraznit:
you
tolook
getmaterial
ad- ˌˈˈdrywaste
material
from
the
the
waste
a nepravidelné tvary
in(from)
place.
3atnepřechodné)
[TMEASLES
] noun
tototake
of
(sloveso
A note
vice
Boxing
Day
[[run
Cclothes
] ((Brit.
)) the
~
sb/sth
away
or
es
high overhead.
A noun HEIGHT SERY
that
is
emptied
t
vyměšování;
stolice
p
drum
sth
into
sbtis
to
make
sb
remember
sth
by
where
you
take
your
to
besu
cl
the
need
for
safety
at
football
grounds.
RHYME
3improved
[t
U]that
the
use
of words
in a the
poem
Day;
26
December
(a
public
holiday
vantage
for
yourself
lichotit,
pochlebovat
2 or
~
VIRUS
believed
to
cause
illness
virus;
the
that
is
emptied
vyměšování;
stolice
unést
(váhu
osoby/věci):
Are
you
slov)
jsou
jasně
TDay;
=uprchnout:
transitive
verb
26
December
(a
public
holiday
t
The
robbers
fled
the
sound) at a high level t vysoko: bowl
repeating
it
many
times
t
vtloukat
co
komu
do
rickety
/
"[email protected]
/
adj.
likely
to
break
na
(oděvů)
2AIDS
to mark
partto
of
a ,text
a different
colour,
etc. Wales)
song
that
have
the
same
sound,
especially
at
the
[email protected]
/HIV
noun
verb with
k
tenough
anglický
vánoční
svátek
yourself
(that)
choose
to
believe
sth
good
about
t
virus
strong
to
hold
you?
4
[
Tss]
vyznačeny.
bowl
[email protected]
/ noun
, verb
(sloveso
přechodné)
k
trozviklaný,
anglický
vánoční
svátek
Wales)
£100
000.
sing? o LOW
drum
sth
up
to
try
to
get
support
or
business
hlavy
|
t
vratký:
a
rick
made
of[/ChaIv
lines
rýmování:
All
of without
his
poetry
was
writso
that
people
giveother
it more
attention
tnot
barevně
zvýSends
since
noun
]1
1 /a=tdeep
round
dish
lid
that
is dryer
DRIER
yourself
people
may
think
the
event;=furniture
to have a meeting, an elec
hive
BEEHIVE
since
noun
[rhyme.
C] although
a deep
dish
without
aa lid
that
is
w everywhere t všude možně: Sten
t
sehnat
(podporu,
rozjet
(obchod):
rickety
/fli;s/ noun [C] 1 the wool c
infor
raznit
vround
textu)
3(že):
to make
some
parts
ofto
a ˌˈfleece
used
holding
food
or
liquid
t
mísa,
miska,
hlusame
t(informaci
namlouvat
siklienty);
coliquid
He
flatters
himself
etc.ˈland
t pořádat:
They're
holding
pa
box
number
noun
anot
number
dry
noun
[noun
U] land,
thealike
se
used
for
holding
food
or
t
mísa,
miska,
hlugh and low for the keys. | run high S hiya
ˈrickshaw
drum
up
more
custom
/["haIj@
/ soup
interj.
(
informal
)
an
informal
word
used
t ovčí
vlna
2 axpiece
of
box
number
[[CC[]]clothing
verb
1
I
]
~
(with
sth)
to
have
the
same
sound
as
an/"rIkSO;
/ dry
noun
Ca
] anumber
small
lig
person's
hair
a
lighter
colour
by
using
a
chemical
boký
talíř:
a
bowl
2
the
amount
of
sth
that
is
that
hetalíř:
speaks
fluent
French.
3amount
[usually passive
] to
give
eth birthday.
The
Olympic
Games
dress,
especially
in
newspaper
glad
to be
back
on
land
again.
boký
a
soup
2[know
the
of
sth
that
is two
elings of a group of people) to be drumlin
t formed
zdarec!,
when
you
meet
sbbowl
you
well;
hello
of
warm
artificial
material
t fleece
dress,
especially
in
newspaper
other
word;
to
contain
lines
that
end
with
words
/"drVmlIn
/miska:
noun
Ct
]I apoctít
very
small
hill
wheels
used
in
some
Asian
cou
substance
on
them
t
udělat/aplikovat
melír:
Have
t
mísa,
usually
have
a
bowl
of
in
a
bowl
pleasure
or
honour
to
sb
koho
čím:
I
felt
every
fourU]years.
5 [I] to
tnají)
značka
(inzerátu)
t
mísa,
miska:
I usually
have
bowl of DT
in
athe
bowl
t (city) bouřit se, být rozjitřený:sb =that
/%di;/fli;t
"ti;/(inzerátu)
/ noun
noun
(Brit.
) design
an
nazdar!
somebody
(někdo)
t značka
sound
the
same
rýmovat
se:
rhymes
by
movement
of
a alarge
of‘Tough’
ice (aaglacier)
passengers.
The[[Crickshaw
is
pulle
you
had
your
hair
highlighted?
, with
sing.
pl.
verb
cereal
for
breakfast.
3t
large
plastic
container
that ˈfleet
very
flattered
when
they
gavemass
me
the
job.
t vydržet;
(slovo)
platit:
I or
hope
cereal
for
breakfast.
3 a large
plastic
container
that
box
office
noun
Cbicycle.
]sail
thetogether
place
in t
athclcl
ning high (lidé jsou silně pobou-sthSwith
school
subject
ina[[xwhich
students
=
something
(něco)
t
rikša
walking
or
riding
t
drumlin
‘stuff
’.
2
[Tbest
] ~Majesty's
sth
(withtinteresting
sth)
to
put
together
ˈbox
HM
abbr.
His/Her
Jeho/Jejího
Veličennoun
1
[
C
]
the
or
most
part
of
sth
ships
or
boats
that
is
used
for
washing
dishes,
washing
clothes,
etc.
office
noun
C
]
the
place
in
a
till
the
weekend.
What
I
said
still
/washing
"fl&[email protected]/dishes,
adj. making
sb look
or sound
isstva:
usedHMS
forhave
washing
clothes,
etc. role
bourhood where the murders took flattering
etc.
where
the2 tickets
tickets
are
sold
t pa
of technology
in
modern
life
words
that
the
same
sound
t rýmovat
t lavor
aetc.
fishing
fleet
(of
sth)
a, pp
group
nejzajímavější
highlights
of are
the
where
the
t ph
/"[email protected]
[are
I] (ptsold
ricoc
drummer
/Invincible
"drVm@(r)
/ noun
[C]The
athan
person
plays
a ricochet
changed.
6afor
[/~
T]verb
to
contain
or
more
attractive
or moment:
important
theywho
really
t lavor
vhas
divadle/kině)
and
make
things
themselves
t (š
S match
verb
[I,T
]will
(in
the
game
of
CRICKET
)
to
throw
the
ball
pecially
taxis,
buses
or
aircraft)
tha
be
shown
on
TV
tonight.
2
(
highlights
)
v
divadle/kině)
(off
sth)
(used
about
a
moving
obje
drum
or
drums
t
bubeník/bubenice
rhythm
/
"[email protected]
/
noun
[
C,U
]
a
regular
repeated
k
particular
amount:
The
car
holds
hmm
(
also
hm
)
/
m
;
hm
/
interj.
used
when
you
are
not
C=
countable
noun
t
lichotivý
S
verb [I,T] (in the game of CRICKET ) to throw the ball boy
level or point t vrchol: Profits in
základy
a odborné
přípravy
/výroby
bOI
/se
noun
[CC]]by
a one
male
child
ot
k
the
direction
of
the
person
holding
the
BAT
together
or
owned
person
x odra
[
pl.]the
areas
of
lighter
colour
that
are
put
in
a
person's
from
a
surface
after
hitting
it
t
pattern
of
sound
or
movement
t
rytmus:
I'm
not
toho
auta
vejde
pět
lidí.
How
t
hm
sure
or
when
you
are
thinking
about
sth
boy
/
bOI
/
noun
[
a
male
child
o
k
(podstatné
jméno
počitatelné)
drumstick
/
"drVmstIk
/
noun
[
C
]
1
a
stick
used
for
in
direction
of
the
person
holding
the
BAT
me high last year. 2 an area of high flattery
/"fl&[email protected]/ noun [U] saying good things
about
t
chlapec:
They've
got
three
child
DTP
/
%di;
ti;
"pi;
/
abbr.
=
DESKTOP
PUBL
t
nadhodit
x
konvoj
hair
t světlý
melír
let
ricocheted
off
the se
wall
anddo
grazed
on
the
tune
but
I love
the rhythm.
He's 2
a terbottle
hold?
Kolik
vejde
téhl
t
chlapec:
They've
got
three
child
t
(bubenická)
palička
the
playing
the
drums
U
=
uncountable
noun
t
nadhodit
hoard
/
hO;d
/
noun
,
verb
ková výše, oblast vysokého tlaku keen
sb/sth
that you
do not
really
mean
t lichotky, pox I used to play here when
and
girl.
pdancer
bowl
sb
over
1 to
knock
sb
down
when
you
x
rible
has
no "of
sense
of rhythm.
dual
adj.
asoft
noun
]or
keep
a /person
position
x/ I
flesh
/ used
noun
[to
Ubefore
]aplay
1part.
thehere
part
k
/over
"haIlaIt@(r)
/ (also
highlighter
pen)cook
noun
rid
/rId
/fleS
verb
[Tnepočitatelné)
][only
(in
pres.
ridding
;ha
p
when
and
girl.
S
lower
abecause
chicken
orsecret)
similar
bird
that
we
kaa/"dju;@l
p
bowl
sb
1he
to
knock
sb
down
when
you
noun leg
[C] of
a store
(often
money,
food,
etc.
ng of great pleasure or happiness highlighter
(podstatné
jméno
chlebování
are
moving
quickly
trhythm
povalit
kohothe
2 music.
to surprise
surprise
sb
He
his
footused
int
with
double
t
dvojí;
dvojitý:
to
dua
tyourself/sb/sth
držet:
terrorists
are
holding
boycott
/The
"bOIkQt
/ verb
noun
animal
body
(between
thehave
bones
~
of
sb/sth
and
eat
t (kuřecí)
palička
[t
C]tapped
amoving
special
pen
for
marking
words
in a text sb
in boycott
are
quickly
povalit
koho
2
to
(tajné)
zásoby
(peněz,
jídla)
doing sth exciting or being suc- flatworm
/man
"bOIkQt
/ verb
,, held
nountoatmake
/
"fl&tw3;m
/
noun
[
C
]
a
very
simple
WORM
very
much
in
a
pleasant
way
t
ohromit
koho
x
S
tage.
A
is
being
the
po
ˈ[t
d
rhythmic
/in
"rIDmIk
/ to
(,also
rhythmical
/"rIDmIkl
/)quanadj. ˌdual
verbfrom
T] (anat.)
to
refuse
to buy
buy
things
fro
skin)
maso
2
the
free
sb/sth
that
is(US
unpleasant
S
averb
bright
t(up)
dipart
%videdof
"ha
very
much
a pleasant
way
t and
ohromit
koho
[I,T
]colour
~/drVNk
(sth)
collect
store
largewith
ká) radost:
He was on
a high after drunk
derivative
(slovo
Ustálená
slovní
spojení
/ zvýrazňovač
adj.
noun
, verb
k
verb
[carriageway
T] to
refuse
to
things
fro
(=
a long
thin
creature
with
no
bones
or curve
legs)
a St
to
have
sth,
usually
in
an
w
bow
legs
[email protected]
"legz
/ noun
pl.
legs
that
out
at
ttities
rytmický:
the
rhythmic
of
African
company,
take
part
an
event,
et
table
that
istake
soft
and
beofficial
eaten
t
zbavit
(se):
Hepart
wascan
unable
togra
rid
a(collocations)
wide
road
that
has
an
area
of
ams. x She
talked about
the highs Sbow
t
shromáždit
ofbefore
sth
(often
secretly)
highly
"haIli
/ adv.
1 toqualities
high
degree;
verymusic
t vyodvozené
od jiného
jsou
k
legs
[email protected]
"legz
noun
[[apl.
]] (tajně)
legs
that
curve
out
at
adj. body
[not
a noun
]/O
having
drunk
too
much
alcocompany,
in
an
event,
et
flat
tthlíst
lem/držitelkou
čeho:
Does
she
hold
x
the
knees
nohy
do
|
rhythmically
/
-kli
/
adv.
t
rytmicky
strongly
disapprove
of
it
t
bojk
(
Brit.
)
He
was
fears
and
suspicions.
the
middle
to separate
theitblood
traffic
i
your disapprove
(own)
flesh and
a go
ma
lných i problematických
momen- hoarding
x a highly
soce:
highly
trained/educated/developed
the
knees
t to
nohy
do
O
t
opilý:
get
drunk
opít
se
hol
slova)
/
"hO;dIN
/
(
Brit.
)
=
BILLBOARD
vyznačena
tučně.
strongly
of
t
bojko
x She holds the world record i
flaunt
/flO;nt
/ verb
[T"legId
] to noun
show
sth
thatRyou
proud
port?well
d bow-legged
[email protected]
/ adj.
t(mající
nohy
do
Oof
countries
boycotted
the
Olympic
Ga
we're
ridthe
of vlastní
him
(jegoing
nám
bez
něj
ection
from
traffic
in the
family
t
(přen.)
krev,
příbuz
er. 4 (informal) a feeling of great ˌrhythm
blues
abbr.
&nohy
BThere
)are
a type
x It's
S(
d
bow-legged
[email protected]
"legId
/ adj.
tt
mající
do
O
paid
job and
highly
will
comold-fashioned
drunkard
)unlikely
noun
[[admire
CU]]that
opilec:
were
countries
boycotted
the
Olympic
Ga
hoarse
hO;s
adj.
(used
about
aanyone
person
or
their
of
so that
other
people
will
it
t vystavovat
9směrově
[Tget
] [C
to]rid
have
an
etc.
t
z
noun
t
bojkot:
a to
boycott
of
lo
t
rozdělená
komunikace
in
person,
not
on opinion,
television,
inthe
a ph
of
sb/sth
make
yourse
ness that may be caused by a drug, bowler
//"[email protected]@(r)
/ noun
[BLUES
CI] think
1 (and
also
%JAZZ
bowler
hat
, US
US
music
that
isasleep
a admiration:
mixture
of
and""hat
has
a SSi
two
drunks
under
the
bridge.
plain.
2
with
very
highly
(mám
noun
[
C
]
t bojkot: a boycott of the lo
bowler
/
"[email protected]@(r)
/
noun
[
C
]
1
(
also
%
bowler
,
voice)
sounding
rough
and
quiet,
especially
because
na
odiv,
se
čímblack
They
the
that
shou
zovkami
that
is hold
annoying
you
that
you
d]
t
osobně
| make
youror
flesh
creep
š o LOW
derby
) vysoké
achlubit
round
hard
hat,
usually worn
worn
by
rhythm
t hudební
stylhat,
kombinující
bluesby
a boyfriend
"bOIfrend
/ we
noun
[CCto
Sstrong
k //view
past
participle
of mínění)
DRINK
verb
velmi
of
your
work.
derby
)
a
round
hard
black
usually
t
chraplavý:
a
hoarse
whisper
of
a
sore
throat
boyfriend
"bOIfrend
/
noun
[
]
k
morewhom
money.
10t[jiný
Tnervous
] tohas
believe
that
se
throw
sth/adju;"&[email protected]
away
/"flO;tIst2/ (in
(USthe
flutist
) noun
[C] a person
who duality
al) (in) a high place, the sky or flautist
disgusted
and/or
t]koho/
nahá
men t
t buřinka
game
of CRICKET
CRICKET
the playplayjazz
with
person
romanti
Americký
jakýkoli
/zbavit
noun
U,C
(pl. ˈdriver
men
buřinka
2(especially
(in
the
game
))that
the
US) = of
DRINK-DRIVER
ˈstrung
d hoarsely
adv.the
t
chraplavě
with
whom
aahold
person
has
a[achair
romanti
ˌdrunk
highly
nervous
and easily
upset
a person:
Iway
the
parents
respo
Let's
get
rid
ofhe
that
old
and
položená
místa; (přen.) nebesa: ˌria
plays
FLUTE
(=
aadj.
musical
instrument
yout co:
komu:
smiled
made
her
BOWLS
ball
in
the
direction
of the
the
person
er
who
relationship
t(variant)
přítel,
milenec
state
ofThe
having
two
parts
or aspec
typ
pravopisu
je za)
/who
"ri;@a/BOWLS
noun
[C]the
a (long
narrow
area
of water
formed
Obtížná slova obsažená
ball
in
the
direction
of
person
er
ˈ
relationship
t
přítel,
milenec
rodiče
zodpovědnými
the
ch
(osoba)
napružený
drunk
driving
especially
US
)
=
DRINK-DRIVING
hoax
/ noun
[floods
C] a trick to make people believe riddance
om on high (z vyšších míst).
blow
into)
flétnista/flétnistka
holding
thet BAT
BAT
t nadhazovač/-ka
/"rIdns
/ noun
podvojnost
flew
pastv tense
of FLY
verb
when
[email protected]
river
valley
t podlouhlé záplavové
uveden
závorce.
holding
the
t nadhazovač/-ka
v popisu významu
boyhood
/
"bOIhUd
/
noun
[
Uare
]
the
tim
11
[
I,T
]
(used
when
you
telep
t
podsth
that
is
not
true,
especially
sth
unpleasant
Highness
//"[email protected]
//noun
C,a]verb
(game
your/his/her
) a dub
drunken
//"[email protected]
adj.
[[only
before
a which
noun)Highness
] 1you
having
boyhood
/
"bOIhUd/(to
noun
[
U] the
tim
i
good
riddance
sb/sth)
(
spoke
braU/ adj.heslového
interested
in
or
conflavour
"fleIv@(r)
/
noun
(
US
flavor
bowling
"[email protected]
/
noun
[
U
]
in
roll
k
jezero
[My
T,] verb
(dubbing
, dubbed
)is1r
flex
/dVb
fleks
/verb
noun
tuntil
chlapectví:
father
told
me som
som
slova jsou
the/pleasure
person
you
are
calling
bowling
/fire
"[email protected]
/ nounanswered
[Utabout
] aopilý
game
in
which
you
roll
vod:
The
brigade
the
call,
but
found
title
used
speaking
or2
a member
of
too
alcohol
showing
the
ef-aa Spressing
chlapectví:
My
father
told
or satisfaction
th
ers that vysvětlena.
many people would find rib
heavy
ball
down
special
track
(ato
lane)
towards
S drunk
noun
[C,U
] when
1much
the
(ofthe
food)
t chuť,
příchuť:
Do
or amusing
name
(a
(t
especially
US cord
) noun
[C,U
]nicknam
(ame
piece
/rIb
/ too
noun
[CVaše/Jeho/Její
] taste
one
of
curved
bones
thatsinggoa new
memories.
telefonu,
telefon:
I'mo
aaroyal
heavy
ball
aa(že
special
track
(a
lane)
towards
that
it
was
adown
si zt(pins)
nich
někdo
vystřelil).
opilecký:
drunken
fects
of
much
alcohol
family
thoax
královská
Výsost
memories.
you
do tube,
notnezavěšovat
like
has
gone:
‘Goodbye
nteresting t intelektuálně zamě- round
x
group
of
wooden
objects
and
try
to
knock
you
think
a
little
salt
would
improve
the
flavour?
Bill
Clinton
was
dubbed
‘Slick
Will
plastic
used
for
carrying
electri
your
chest
t
žebro:
He's
so
thin
that
you
group
of
wooden
objects
(pins)
and
try
to
knock
is
engaged.
Will
you
hold
the
line?
boyish
/
"bOIIS
/
adj.
like
a
boy
t
chla
ing
hob
/all
/ ribs.
noun
] (Brit.
) the
surface
tophigh
of a boyish
ˈhQb
dance!’
(budu
až budeš
pryč)
s
ský: highbrow newspapers/televi- ˌhighx yoghurt
them
down
t[C
bowling,
kuželky:
toongo
gothe
bowling
pitched
adj.
(used
about
sounds)
very
/"bOIIStráda,
/the
adj.vést
like
a boy
chlaso
ten
different
flavours
of yoghurt
in
ten
difto change
sound
in a t
film
sth)
equipment
šňůra
can
see
hisdown
them
all
bowling,
kuželky:
to
bowling
conversation
tpřívodní
(rozhovor):
It
smile
dcooker
adv.
opilecky
|a
drunkenness
noun
[U] al
t plotna
that
is t
used
for][boiling,
frying,
etc.
as heoriginally
left.
tdrunkenly
(zvuk)
vysoký,
high-pitched
voice/
smile
ˈbowling
ferent
flavours
2tpronikavý:
[noun
sing.
idea
of the
particular
actors
said
is spoken
alley
]a aalong,
building
or
part
of aa angrily
hold
aend
conversation
with
all
thisby
n
/"[email protected]
/ noun
[C,U[]CCan
thin
piece
of maˈribbon
ˈScout
bowling
alley
noun
]
building
or
part
of
t(sporáku)
opilost
plug
wh
At
the
of
a
flex
there
is
a
ˌ
Boy
=
SCOUT
(1)
whistle
o
LOW-PITCHED
quality
or
of sth
tgo
představa:
This
video ˌridden
/"rIdn
/=(verb
, adj.
of especially good quality t vy- terial
BOWLINGsth
t bowlinbuilding
where
people
can
different
language
t) dabovat:
I do
Boy
SCOUT
(1)pointDon't
iˈScout
hold
it!or
spoken
Stop!
m
that
ischaracter
used
for tying
or
stuha
BOWLING
tt
bowlinbuilding
where
can
socket
a power
(US
out
into
ˈdriving
ˌdrunken
[contains
Ugo
]decorating
=with
DRINK
DRIVING
will
you
aThe
flavour
of
what
the
city
is like.
bps
/a%bi;
pi; "es
/ abbr.
bits per
second
past
participle
of RIDE
verb
hobble
/"hQbl
/ people
verb
[I]noun
to
walk
difficulty
because
: a high-class restaurant
govágive
herna:
complex
a things)
bowling
alley, Sbps
ˈpowered
films
when
Engli
ˌhighadj.
1long
(used
about
having
nehýbej(te)
/%bi;
pi; they're
"esse!
/ abbr.dubbed
bits perinto
second
;; aa
ˈribbon
gová
herna:
The
complex
contains
a
bowling
alley,
lake
noun
[
C
]
a
narrow
lake
t dlouhé
S verb
S
opposite
(slovo
opačného
významu)
[
T
]
to
give
flavour
to
sth
t
ochutit:
Add
a
little
adj.
(
formal
)
[
usually
in
compound
adjective
speed
at
which
data
is
sent
or
receiv
t kulhat:
He hobbled
your
feet
or
legs
hurtcourts.
pool
hall
and
indoor
tennis
look
at
3ato
make
/draI
/ adj.
, verbare
khall
verb
[TA
]at
to
bend
or move
leg,
arm,
great
power
tindoor
(věc,
přístroj
atd.)
silný, výkonný:
a S titles.
ioner noun [C] 1 a person who is dry
p
hold
sthSUBTITLE
against
sb
to
not
foa
speed
which
data
is sent
or
receiv
pool
and
tennis
courts.
úzké
jezero
x strawberry-flavoured
x
nutmeg
flavour
sauce.
She
was
ridden
with
guilt.
za
sekundu
home
on
twisted
by
mixing
different
pieces
recor
order
exercise
it t ohnout,
napno
adj.
(drier
, his
driest
) 1the
without
liquid
it or you
onimportit;
high-powered
2
about
people)
monwealth country to live in an- Sbowls
of sekundu
sthto
they
have
done
t
mít of
co
prot
/to
[email protected]
/ engine
noun
[U
Uankle.
] a(used
a game
game
in in
which
trynot
to čeho:
za
bowls
/
[email protected]
/
noun
[
]
in
which
you
try
to
ribcage
/
"rIbkeIdZ
/
noun
[
C
]
the
structure
of
curved
milkshake
ridden.
Cítila
se
vším
vinna.
x
gether
t
přihrát/přimíchat
zvukovo
sval)
t
suchý,
vyschlý:
The
isn't
dry yet.
wet
bra
/brA;co
/ noun
[
C] sb/sth
a
piece
of
clothin
hobby
/"hQbi
/ noun
[Cas]washing
(near
pl. hobbies
) something
komu
|
hold
back
1
to
p
roll
large
wooden
balls
as
possible
to
a
k
bra
/brA;/ noun [C] a piece of clothin
roll paint
large
wooden
balls
as) and
near
as
possible
bones
that
surrounds
protects
the
chest
oo S she Z vision h how m flavouring
man
n(ribs)
no
N(bowls:
sing
r red
j / yes
w[to
wet
x leg
The
is
now.
Rub
hair
dry
(vysuš)
US
flavoring
/your
"[email protected]
noun
C,U
]a riddle
/"rIdl
/ noun
C//other
]omezovat
1 a difficult
qu
wear
under
their[t
clothes
to
making
progress
koho
that you
do
regularly
pleasure
in your
free
time
smaller
ball
tdry
tolfor
play
bowls
dubious
"dju;[email protected]
11clothes
~
(about
flexible
//"[email protected]
adj.
able
to
wear
under
their
other
to
smaller
ball
t bowls: to play bowls
t
hrudní
koš
o
WET
2
having
little
or
no
rain
with
a
towel.
ask
people
for
fun
that
has
a
clever
o
something
that
you
add
to
food
or
drink
to
give
it
breasts
t
podprsenka
notwithout
sure
orbreaking
certain ttnejistý:
I'm
sth)
t koníček:
Barry's
stamp
collecting
and
miss
380 bow
easily
ohebný,
tie
[email protected]
"taI/ hobbies
noun [C] are
tie
in the
the
shape of
of
breasts
tQ
podprsenka
bow
[email protected]
noun
[C] aathin,
tie
shape
aa swer
´ /sky
samohla
i; "taI
i summer
sitxin
ten
&flahat
A;
arm
got we're
saw
Uthe
rice
raIs
noun
[/dry
Uochucovadlo:
]INTEREST
short,
white
or
brown
suchý:
a/net.
hot,
a eartificial
dry
hádanka,
hlavolam
2putarigh
pe
atBOW
particular
taste
t
no
k
2tie
about
surfing
the
s
PASTIME
can
betwhether
easily
t (pracovní
d
(1),
that
issee
worn
byany
men,I,especially
especially
onclimate
formal
brace
/changed
breIs
/ noun
,O;
verbdoing
2 (1),
BOWWET
that
is
worn
by
men,
on
formal
brace
/
breIs
/
noun
,
verb
o
3
(used
about
hair
or
skin)
not
having
grain
from
a
plant
that
grows
on
wet
land
in
hot
event
that
you
cannot
understand
oI
vourings
may
not
be
honest
or
safe
t
pochyb
pružný:
working
o
occasions/"hQki
t motýlek
noun 1 [Cflexible
US braces
[pl.])hours
a metal
fra
hockey
/ noun
[U(pleť,
] 1eat
a game
that
is played
on a SShada
occasions
t
motýlek
noun
1 [Cdealings
]] ((US
braces [pl.]) a/ metal
fra
hit. 3 a result of a search on a com- flaw
enough
natural
oil
t
vlasy)
4
(used
countries.
We
cook
and
rice.
tsuchý
rýže:
boiled/
synonym
(slovo
stejného
významu)
nancial
d
flexibility
/
%fleks@"[email protected]
noun
[
U
]
/
flO;
/
noun
[
C
]
1
a
~
(in
sth)
a
mistake
in
sth
that
to
a
child's
teeth
in
order
to
make
field
(pitch)
by
two
teams
of
eleven
players
who
try
box
/
bQks
/
noun
,
verb
k
todubiously
a child's
teeth
in~ order
tofull
make
on the Internet t návštěva (webové box
t (víno)
suchý,that
trpký
5 (used
aboutkwine)
not
sweet
fried/steamed
/ rice
noun
, verb
d
adv.
t
nejistě;
riddled
/"rIdld
adj.
sth
of
pružnost;
flexibilita
makes
it[a/bQks
not
good
enough,
or means
it does
not
t rovnátka
2 (/ braces
)with
(US
USpochybně
suspender
to
hit
small
hard
ball
into
a
goal
with
a
curved
S noun
1
C
]
a
square
or
RECTANGULAR
container
for
t
rovnátka
2
(
braces
)
(
suspender
about
says,
or RECTANGULAR
sb's
way of speaking)
amusSfunction
čeho:
This
sth
unpleasant
noun
1what
Cas
]stick
a/sb
square
or
container
forn flexitime
itadj.
should
nedostatek,
There
rich
/[rItS
,(hockey
noun
STRAPS
that
gotover
over
your
shoulder
k
/"[email protected]
/plný
(alsoyour
) noue
/"fleksitaIm
/Duchess
(USshoulder
usually
wooden
stick)
pozemní
hokej
t krabice:
a duchess
solid
objects.
box t
often
hasttaasuchý:
lidzávada:
with sb) (informal) to make a good are
STRAPS
that
go
ing,
although
itAin
sounds
serious
dry
sensea
with
mistakes
chyba).
t akrabice:
solid
box
often
has
lid
some
flaws
her
argument.
2Cobvykle
a amark
or
crack
S adj.
who
has
the
position
a DUKe
t
šle
trousers
up t
1 objects.
having
a Alot
of shoebox
money
or2 property;
not
poor
/) noun
[same
U(je
] a samá
system
inas
which
staIm
V humour
USA
se suchý
pozemnímu
hokeji
říká
field
x a
cardboard
box
[
]
box
and
the
t udělat dobrý dojem (na koho)
šle
trousers
up
of
humor
6
boring
t
suchopárný:
xmeans
cardboard
a shoebox
2isx[not
Cone
] aperfect
box
and
the ride
in
an object
that
thatkrabička:
itznamená
thokej.
kaz,
Swife
of
DUKE
t ,vévodkyně
verb
[T]a~
sth/yourself
(for sth) toeach
prep
raId
/number
verb
nounof
t
bohatý:
a box
rich
family/country
the
richest
k
particular
. Spojení
ice
hockey
lední
hockey
things
inside
it t
t
krabice,
aofbox
box
of
choc[T] /~
sth/yourself
(forhours
sth) to prepw
7
without
alcohol;
where
no Saverb
dry
legal
documents
also %hit-or-"miss) adj. not done in a women
things
inside
it
krabička:
a
of
choctrhlina,
vada
3world
a krabice,
~
(in
sb/sth)
abox
bad
quality
in
sb's
sth unpleasant
unpleasant
t
připravit
se: You
You
S
theHOCKEY
look
at WEALTHY
o
POOR
but
can
choose
when
they /"rIdn
start
x aA
verb
(pt
rode
[email protected]
pp ridden
/)an
1
2 (US)bonboniéra
=in
duck
/dVk
/ noun
, verb
olates
chocolate
krabice
od
bonsth
t/; připravit
se:
alcohol
isICE
allowed
t
zakazující
alkohol:
Saudi
Arax a
d way and therefore not likely to 2character
olates
bonboniéra
chocolate
box
krabice
od
bon(povahová)
vada
yourself
for
some
bad
news.
~ isin/a
sth
a lot
of
sth
t bohatý
na
co:
each
day
t
volná
to
and
control
it] moves
noun
(etc.
pl. for
ducks
or pracovní
ducknews.
)it1as[Cdoba:
a com
bonů
3
[CC]]/tcontaining
an
empty
square
or
rectangular
space
on Shorse,
[email protected]
noun
[
C
]
a
garden
tool
with
a
long
handle
bia
dry
country.
yourself
some
bad
nepromyšlený (s nejistým výsled- hoe
bonů
3
[
an
empty
square
or
rectangular
space
on
d flawed adj. t nedostatečný, závadný; mající urči-
F
R
D
Úroveň Intermediate až Advanced B1 – C1
52 000 slov, frází a významů v britské i americké angličtině
32 000 příkladů správného užití slov a slovních spojení
2 300 poznámek s informacemi o gramatice, synonymech, stylu, kultuře atd.
Vazby a tematicky řazené skupiny slov pro rozšíření slovní zásoby
54 000 českých ekvivalentů
Oxford 3000™ keywords seznam 3000 nejdůležitějších slov a jejich významů
16 stran barevných ilustrací
CD-ROM umožňuje:
• snadné a rychlé vyhledávání v české i v anglické
části slovníku
• přehrání výslovnosti každého slova v britské
nebo v americké angličtině
• přípravu ke zkouškám za pomoci praktických
testů a cvičení
• zlepšení jazykových dovedností
prostřednictvím her
• zdokonalení se v psaní odborných textů
• práci se slovníkem na interaktivní tabuli
• vyhledávání významů/definic slov na
internetu či v jiných dokumentech
prostřednictvím nástroje Genie
odchytit: The lion was captured and taken back to
the zoo. 2 to take control of sth t zmocnit se,
ovládnout: The town has been captured by the rebels. The company has captured 90% of the market. 3 to make sb interested in sth t zaujmout: The
story captured the children's imagination. 4 to succeed in representing or recording sth in words, pictures, etc. t zachytit: This poem captures the
atmosphere of the carnival. The robbery was captured on video. 5 to put sth into a computer in a
form that it can use t převádět (data) do formy
využitelné počítačem
S noun [U] the act of capturing sth or being captured
t dopadení, odchycení (zvířete); ovládnutí; převádění dat do formy využitelné počítačem: data
capture
car k /kA;(r)/ noun [C] 1 (especially US automobile) a
road vehicle with four wheels that can carry a small
number of people t auto(mobil): a new/secondhand car Where can I park the car? They had a
car crash. to get into/out of a car 2 (Brit.) a section
of a train that is used for a particular purpose t vůz:
a dining/sleeping car 3 (US) = CARRIAGE (1)
carafe /k@"r&f/ noun [C] a glass container like a bottle with a wide neck, in which wine or water is
served t karafa
caramel /"k&[email protected]/ noun 1 [U] burnt sugar that is
used to add flavour and colour to food t karamel
2 [C,U] a type of sticky sweet that is made from
boiled sugar, butter and milk t karamela
carapace /"k&[email protected]/ noun [C] the hard shell on the
back of some animals, for example CRABS , that protects them t krunýř (např. kraba, želvy)
carat (US karat) /"k&[email protected]/ noun [C] a unit for measuring how pure gold is or how heavy JEWELS are
t karát: a 20-carat gold ring
caravan /"k&[email protected]&n/ noun [C] 1 (US camper) a road
vehicle without an engine that is pulled by a car,
designed for people to live and sleep in, especially
when they are on holiday t karavan: a caravan
site/park 2 a group of people and animals that
travel together, for example across a desert t karavana
caravanning /"k&[email protected]&nIN/ noun [U] (Brit.) the activity of spending a holiday in a CARAVAN t karavanink, cestování na dovolenou s karavanem
caraway /"k&[email protected]/ noun [U] the dried seeds of the
caraway plant, used to give flavour to food t kmín:
caraway seeds
carbohydrate /%kA;[email protected]"haIdreIt/ noun [C,U] (infor-
noun [C] a measure of the
amount of CARBON DIOXIDE (= a gas that is harmful
to the environment) that is produced by the daily
activities of a person, company or an organization,
such as driving a vehicle, using gas, electricity, etc.
uhlíková stopa: a carbon footprint calculator
t
A look at CARBON NEUTRAL , CARBON OFFSET
carbonic acid /kA;%bQnIk "&sId/ noun [U] a very
weak acid that is formed when CARBON DIOXIDE (=
a gas that people and animals breathe out of their
lungs) dissolves in water t kyselina uhličitá
carboniferous /%kA;b@"nIf@r@s/ adj. 1 producing or
containing coal t uhlonosný 2 (Carboniferous) belonging to the period in the earth's history when
layers of coal were formed underground t karbonský
carbon monoxide /%kA;b@n m@"nQksaId/ noun [U]
(symb. CO) a poisonous gas formed when CARBON
burns partly but not completely. It is produced
when petrol is burnt in car engines. t oxid uhelnatý
��������������������������������
���������
��������������
��������������������
Slova, která se potřebujete naučit …
������������
���������
�����������
���������
��������������
����������
�������
cestování, dějepis, hudba, literatura, matematika,
obchodní komunikace, počítače, přírodní vědy,
sport a turismus, umění, zeměpis a ještě
mnohem více
… v angličtině!
���������
[I] intransitive = (sloveso) neprˇechodne´
Doporučeno pro maturitu
a mezinárodní zkoušky včetně:
IELTS
TOEFL®
IGCSE and O Level
International Baccalaureate®
Visit our websites:
www.oup.com/elt/cz
CARBON CYCLE
ˌcarbon ˈfootprint
����������������
�������
�����������
���������
3
carbon monoxide C
115
mal carb) one of the substances in food, for example
sugar, that gives your body energy t uhlohydrát:
Athletes need a diet that is high in carbohydrate.
a high-carb/low-carb diet
carbon /"kA;b@n/ noun [U] (symb. C) a chemical substance that is found in all living things, and also in
diamonds, coal, petrol, etc. t uhlík
carbonate /"kA;b@neIt/ noun [C] (symb. CO3) a salt
that contains CARBON and OXYGEN together with
another chemical t uhličitan
carbonated /"kA;b@neItId/ adj. (used about a drink)
containing small bubbles of CARBON DIOXIDE t
(nápoj) sycený (kysličníkem uhličitým) s FIZZY
ˌcarbon ˈcopy noun [C] 1 a copy of a document,
letter, etc. made with CARBON PAPER t průpis, průklep A look at CC 2 a person or thing that is very
similar to sb/sth else t věrná kopie
ˌcarbon ˈdating noun [U] a method of calculating
the age of very old objects by measuring the
amounts of different forms of CARBON in them
t uhlíková metoda datování
ˌcarbon diˈoxide noun [U] (symb. CO2) a gas that has
no colour or smell that people and animals breathe
out of their lungs t oxid uhličitý A picture at THE
C1
B2
B1
�����
����
������
����
��
���
[T] transitive = (sloveso) prˇechodne´
Download

Ukázka v PDF - EnglishBooks.cz