Geis CZ s.r.o.
Geis Parcel CZ s.r.o.
Geis SK s.r.o.
Geis Parcel SK s.r.o.
Manuál pro systémovou integraci
Verze: 2014/04
Platnost od: 11. září 2014
Tato verze nahrazuje všechny předchozí verze v plném rozsahu.
Aktuální verze dostupná též na www.baliky.cz/podpora nebo www.baliky.sk/podpora.
Obsah
Účel dokumentu
v
Přehled změn
vi
Seznam obrázků
vii
Seznam tabulek
vii
1 Obecné informace
1
1.1
Úprava informačního systému zákazníka . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.2
Druhy přeprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.3
Číselné řady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
1.4
Kontrolní číslice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.5
Směrování zásilek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
1.5.1
Vnitrostátní směrování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
1.5.2
Mezinárodní směrování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
1.6
Datové typy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.7
Datové typy platné pro balík (parcel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.7.1
Alfanumerické hodnoty (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.7.2
Celočíselné hodnoty (CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
1.7.3
Číselné hodnoty s desetinnými místy (FP) . . . . . . . . . . . . .
8
1.7.4
Kalendářní data (KD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.7.5
Telefonní čísla (TC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
Datové typy platné pro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.8.1
Alfanumerické hodnoty (AN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.8.2
Celočíselné hodnoty (CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
1.8.3
Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vpravo (CP) . . . . . . . . .
10
1.8.4
Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vlevo (CL) . . . . . . . . . .
10
1.8.5
Celočíselné hodnoty, číslo doplněné fixní hodnotou (CS) . . . . . .
10
1.8
i
1.9
1.8.6
Kalendářní data (KD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.8.7
Časový údaj (KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
1.8.8
Telefonní čísla (TC)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
Validátor dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
2 Parcel
13
2.1
Sloučená (hromadná) zásilka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.2
Specifikace formátu EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
2.2.1
Struktura záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
2.2.2
Konvence pro pojmenování exportních souborů . . . . . . . . . . .
18
Struktura předávacího protokolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
2.3.1
Čárový kód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
2.4
Specifikace pro tisk štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
2.5
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky . . . . . . . . . . . . . . .
27
2.5.1
Avízo o doručené zásilce - ADZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
2.5.2
Služba POD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.5.3
Avízo o problémové zásilce - APZ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.5.4
SMS avízo o expedici zásilky - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.5.5
Telefonické avízo - AVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28
2.5.6
Doručení na dobírku - COD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2.5.7
Doručení do 12. hodin - D12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
2.5.8
Doručení fyzické osobě - B2C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.5.9
Ex Works - EXW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.5.10 Garantované doručení - GAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
2.5.11 Připojištění - POJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.5.12 Platba kartou - CDR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.5.13 Výdejní místo - VM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
2.6
Ověření správnosti dat a dokumentů - parcel . . . . . . . . . . . . . . . .
32
2.7
Ostrý provoz
33
2.3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ii
3 Cargo
34
3.1
Specifikace formátu EDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
3.1.1
Struktura záznamů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
3.1.2
Konvence pro pojmenování exportních souborů . . . . . . . . . . .
40
3.2
Struktura předávacího protokolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
41
3.3
Specifikace pro tisk štítků . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.4
Doplňkové přepravní služby pro cargo zásilky
. . . . . . . . . . . . . . .
46
3.4.1
SMS avízo - SMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46
3.4.2
Telefonické avízo - AVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3.4.3
Dobírka - COD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3.4.4
Termínované doručení - DTR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3.4.5
B2C (Soukromá adresa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3.4.6
EXW (Platba příjemcem) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47
3.4.7
DL zpět - VDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.4.8
Smlouvy zpět - VSM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.4.9
B2C Dodání s pomocí - B2P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.4.10 B2C Odvoz spotřebiče - B2S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.4.11 VIP doručení - VIP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.5
Ověření správnosti dat a dokumentů - cargo . . . . . . . . . . . . . . . .
48
3.6
Ostrý provoz
49
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symboly a zkratky
50
Přílohy
51
Předávací protokol pro parcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
51
Předávací protokol pro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52
Předávací protokol pro parcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
53
Předávací protokol pro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
54
Náhledy štítků pro balíky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
Náhledy štítků pro cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
57
iii
Checklist pro podklady - parcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Checklist pro podklady - cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
Tabulka kódů zemí podle ISO-3166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Seznam kódů manipulačních jednotek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59
Změna pojmenování souborů se směrovacími tabulkami . . . . . . . . . . . . .
59
iv
Účel dokumentu
Manuál pro systémovou integraci je určen pro klienty skupiny Geis na území České a Slovenské republiky.
Cílem dokumentu je poskytnout klientům klíčové znalosti a informace spojené se systémovou integrací tak, aby byla doba zavedení integrace co nejkratší. Manuál definuje
jednak pravidla pro přenos dat do informačního systému společností skupiny Geis, dále
určuje jaká data mají být přenášena, jaký je jejich formát a typ a také poskytuje specifikaci pro tisk štítků a předávacích protokolů pro balíkovou (parcel) i paletovou (cargo)
přepravu.
Zpracovalo IT oddělení
Poslední revize: 5. ledna 2015
v
Přehled změn
V této sekci je chronologický přehled změn v dokumentaci.
Číslo verze
2014/04
Datum vydání
11. 9. 2014
2014/03
24. 3. 2014
2014/02
5. 2. 2014
Popis změn
Doplněna služba Výdejní místa
Přidání slovenské verze Předávacího protokolu
Doplněna služba Platba kartou
Rozlišení zásilek z pohledu subjektů přepravy
Doplněna informace o validátoru dat
Specifikována velikost čárových kódů
Změna řazení úvodních kapitol
Oprava chyb a překlepů
Upravena dostupnost služeb cargo v zahraničí
Úvodní vydání dokumentace
Zveřejnění na webu technické podpory
Revidována specifikace Parcel
Dopracována specifikace Cargo
Tabulka 1: Přehled změn v dokumentaci
vi
Oddíl(y)
2.5
Přílohy
2.5
1.2
1.9
2.4, 3.3
v, vi, vii
—
3.4
—
—
—
—
Seznam obrázků
1
Zjednodušené schéma EDI formátu pro parcel. . . . . . . . . . . . . . . .
13
2
Náhled exportního souboru pro parcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
3
Ukázka nečitelného (vlevo) a korektního (vpravo) čárového kódu. . . . .
22
4
Layout štítku pro parcel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
5
Schéma záznamů ve formátu KDDS128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
6
Popis záznamů ve formátu KDDS128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
7
Layout štítku pro cargo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
8
Náhled štítku pro balík – bez doplňkových služeb. . . . . . . . . . . . . .
55
9
Náhled štítku pro balík – s dobírkou. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
55
10
Náhled štítku pro balík – více doplňkových služeb. . . . . . . . . . . . . .
56
11
Náhled štítku pro balík – služba VM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
56
12
Náhled štítku pro cargo – zásilka se třemi kusy. . . . . . . . . . . . . . .
57
13
Náhled štítku pro cargo – zásilka se třemi kusy. . . . . . . . . . . . . . .
57
14
Náhled štítku pro cargo – zásilka se třemi kusy. . . . . . . . . . . . . . .
58
Seznam tabulek
1
Přehled změn v dokumentaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vi
2
Struktura záznamů v tabulce pro vnitrostátní směrování. . . . . . . . . .
6
3
Struktura záznamů v tabulce pro mezinárodní směrování. . . . . . . . . .
7
4
Struktura záznamů v exportním souboru pro parcel. . . . . . . . . . . . .
17
5
Označení doplňkových služeb v exportním souboru pro parcel. . . . . . .
18
6
Dostupnost služeb dle druhu přepravy - parcel . . . . . . . . . . . . . . .
27
7
Označení doplňkových služeb v exportním souboru pro cargo . . . . . . .
46
8
Dostupnost služeb dle druhu přepravy - cargo . . . . . . . . . . . . . . .
46
vii
GEIS Group
1
1. Obecné informace
Obecné informace
Součástí manuálu je ZIP archiv obsahující soubory s platnými směrovacími tabulkami,
šablony pro tisk štítků, vzor předávacích protokolů, vzorek exportních dat a loga.
Aktuální verze tohoto manuálu i ZIP archivu je dostupná ke stažení na webových stránkách www.baliky.cz/podpora, na FTP serveru (přístupové údaje viz oddíl 1.5) nebo u
vašeho obchodního manažera Geis. Ujistěte se vždy, že používáte aktuální verzi dokumentace. Nová verze dokumentace nahrazuje předchozí verzi vždy v plném rozsahu.
Struktura a obsah ZIP archivu:
_loga
|- Geis_logo_barevne.pdf
|- Geis_logo_barevne.png
|- Geis_logo_barevne.svg
|- Geis_logo_cerne.pdf
|- Geis_logo_cerne.png
|- Geis_logo_cerne.svg
|- Geis_logo_printer.zip
\- geis.pcx
Cargo
|- Cargo_Label_EPL.txt
|- Cargo_Predavaci_Protokol.pdf
|- Cargo_PSC_CZ_Vnitro.txt
|- Cargo_PSC_CZ_Export.txt
|- Cargo_PSC_SK_Vnitro.txt
|- Cargo_PSC_SK_Export.txt
|- Cargo_Obaly.csv
|- Cargo_Zeme.csv
\- Cargo_Data_ftp10280869.txt
Parcel
|- Parcel_Label_EPL.txt
|- Parcel_Predavaci_Protokol.pdf
|- Parcel_PSC_CZ_Vnitro.txt
|- Parcel_PSC_CZ_Export.txt
|- Parcel_PSC_SK_Vnitro.txt
|- Parcel_PSC_SK_Export.txt
|- Parcel_Zeme.csv
\- Parcel_Data_CTST108c.001
EPL2_Programming_Manual.pdf
1
GEIS Group
1.1
1.1
Úprava informačního systému zákazníka
Úprava informačního systému zákazníka
V mnoha případech zavedení integrované datové komunikace se systémy Geis znamená
nutnost úprav v informačním systému zákazníka. Při zadávání těchto úprav je
třeba si uvědomit, že některé charakteristiky se mohou v čase měnit. Jde zejména o obchodní podmínky, rozsah poskytovaných služeb, číselné řady, doplňkové služby, směrovací
tabulky a další číselníky.
Proto je vhodné zadat a realizovat úpravy informačního systému tak, aby bylo možné
měnit rozsahy dynamicky podle potřeby.
1.2
Druhy přeprav
Při přepravě zásilek rozlišujeme základní dva druhy přeprav:
• Parcel, též balíková přeprava. Tyto přepravy zajišťuje v České republice společnost
Geis Parcel CZ, s.r.o. a na Slovensku společnost Geis Parcel SK, s.r.o.
• Cargo, též paletová přeprava. Tyto přepravy zajišťuje v České republice společnost
Geis CZ, s.r.o. a na Slovensku společnost Geis SK, s.r.o.
Zákazník si podmínky spolupráce dohodne podle druhu přepravy s příslušnou společností
skupiny Geis.
Struktura datového napojení (datové soubory, předávací protokoly, štítky, doplňkové
služby, směrovací tabulky atd.) se pro oba druhy přeprav liší, jak je detailně popsáno v následujících kapitolách.
Základní jednotkou přepravy je zásilka. U balíkové přepravy hovoříme o balíku (1 zásilka
= 1 balík). U cargo přepravy hovoříme o cargo zásilce (1 zásilka se může skládat z více
nákladových kusů v různých manipulačních jednotkách). Jednotlivé nákladové kusy mají
stejné číslo zásilky, pořadí v zásilce je určeno údajem Kolli, viz oodíl 1.3.
U balíkové zásilky je manipulační jednotkou (obalem) vždy balík, u cargo zásilky může
jít o různé druhy manipulačních jednotek (paleta, sud, kanystr), jejich úplný seznam je
v příloze na konci dokumentu.
Z pohledu stran, které se účastní přepravy (subjektů) rozlišujeme zásilky na
• expedice. V tomto případě při přepravě rozlišujeme odesílatele a příjemce zásilky.
Přepravu zásilky si objednává odesílatel, tedy zákazník Geis.
Tyto zásilky je možné zadávat datovým napojením. V celém dokumentu dále se
zásilkou rozumí tento typ přepravy.
2
GEIS Group
1.3
Číselné řady
• objednávky (též vratky). V tomto případě při přepravě rozlišujeme odesílatele,
příjemce a objednatele přepravy. Přepravu zásilky zadává objednatel, tedy zákazník
Geis. Příjemce zásilky může, ale nemusí být shodný s objednatelem.
Tyto zásilky zatím nelze zadávat datovým napojením.
Příklad 1: Zákazník Geis (objednatel) potřebuje přepravit z firmy A (odesílatel) zásilku do firmy B (příjemce). V přepravě jsou tři subjekty - odesílatel, příjemce a
objednatel., přepravu zadává objednatel
Příklad 2: Zákazník Geis (objednatel) potřebuje přepravit z firmy A (odesílatel) zásilku k sobě. V přepravě jsou 2 subjekty - odesílatel, příjemce = objednatel.
Podle země odesílatele a země příjemce zásilky rozlišujeme zásilky na
• vnitrostátní. V tomto případě se země odesílatele a příjemce neliší (např. přeprava
zásilky v rámci České republiky).
• mezinárodní (též exportní). V tomto případě jsou země odesílatele a země příjemce odlišné (např. přeprava zásilky z ČR do Německa).
1.3
Číselné řady
Pojmem číselná řada je označován rozsah čísel, který je klientům přidělován pro číslování zásilek. U obou služeb (Cargo i Parcel) dostane klient číselný interval 〈od, do〉.
V případě služby Cargo je přidělována jedna číselná řada platná jak pro vnitrostátní,
tak i pro mezinárodní přepravu.
U služby Parcel jsou přidělovány dvě číselné řady – jedna pro vnitrostátní a druhá pro
mezinárodní přepravu. Z pohledu číslování zásilek je mezinárodní přeprava z CZ do SK,
nebo z SK do CZ vnímána jako vnitrostátní, tyto zásilky se tedy číslují z číselné řady pro
vnitrostátní přepravu.
Číselná řada se přiděluje vždy tak, aby vystačila zhruba na jeden rok, pak je přidělena
nová1 .
Klient obdrží dvě čísla – spodní a horní hranici číselného intervalu (viz příklad). Z intervalu klient vybírá čísla, de facto inkrementováním čísla spodní hranice, dokud přidělený
interval nevyčerpá. Obě hraniční hodnoty jsou součástí přidělené řady a tedy mohou
být využity pro očíslování zásilek. V systému musí být kontrola konce číselné řady! Pokud
se daný číselný rozsah přesáhne, tak data nebudou v našem systému zpracována.
Poznámka: Čísla balíkových zásilek jsou 11 místná, čísla cargových zásilek jsou 13 místná.
Příklad: Klient obdrží pro službu balíkové přepravy čísla 02045000000 a 02045099999.
Řada tedy vystačí přesně pro 100 000 balíků. První balík bude mít číslo 02045000000, druhý balík
bude mít číslo 02045000001 atd. Stotisící balík bude mít číslo 02045099999.
1
U přidělené číselné řady se nelze spolehnout na návaznost na předchozí řadu ani na společný prefix.
3
GEIS Group
1.4
1.4
Kontrolní číslice
Kontrolní číslice
Z čísel balíků a palet (resp. nákladových kusů) se počítají kontrolní číslice, které klienti
uvádějí na předávacích protokolech a štítcích. Způsob výpočtu se pro balíkové a cargové
zásilky mírně odlišuje.
Cargo
Pro cargové zásilky je kontrolní číslice počítána z čísla zásilky a z čísla KOLLI2 . Způsob
výpočtu je uveden na příkladu.
Příklad: Číslo zásilky je 6130080000005, číslo KOLLI pro první nákladový kus je 01.
Kontrolní číslice se počítá z čísla 613008000000501.
1) Sečtou se zvlášť číslice na lichých a na sudých pozicích.
6+3+0+0+0+0+5+1 = 15
1+0+8+0+0+0+0 = 9
2) Součet čísel na lichých pozicích se vynásobí třemi a přičte se součet čísel na sudých pozicích.
(15 × 3) + 9 = 54
3) Kontrolní číslice je doplněk mezivýsledku z předchozího kroku (vyznačen modře) do následující
celé desítky.
54 a do následující desítky(60) = 6
Parcel
Pro balíkové zásilky je kontrolní číslice počítána pouze z čísla balíku. Postup výpočtu
je opět uveden na příkladu.
Příklad: Číslo balíku je 22126690500.
Kontrolní číslice se počítá pouze z čísla balíku 22126690500.
1) Sečtou se zvlášť číslice na lichých a na sudých pozicích.
2+1+6+9+5+0 = 23
2+2+6+0+0 = 10
2) Součet čísel na lichých pozicích se vynásobí třemi a přičte se součet čísel na sudých pozicích
a jednička.
(23 × 3) + 10 + 1 = 80
3) Kontrolní číslice je doplněk mezivýsledku z předchozího kroku (vyznačen modře) do následující
celé desítky.
80 a do následující desítky(80) = 0
1.5
Směrování zásilek
Pro přepravu zásilek se používá systém směrování a je definováno pomocí směrovacích
tabulek. Formát těchto tabulek je popsán dále v oddílech 1.5.1 a 1.5.2. Tabulky jsou
2
KOLLI je dvouciferné číslo, které udává pořadí nákladového kusu v zásilce.
4
GEIS Group
1.5
Směrování zásilek
průběžně aktualizovány (nejvýše jednou za měsíc). Aktuální verze tabulek jsou k dispozici
ke stažení na FTP serveru GEIS.3
FTP server:
Uživatel:
Heslo:
Adresář:
ftp1.geis.cz
ftp_integrace
ftp194int
integrace
Klienti musí umět s těmito tabulkami pracovat, aby byli schopni tisknout na štítcích
a odesílat v exportních datech správné hodnoty.
Pro směrování přepravy balíkových a cargových zásilek se používají odlišné směrovací
tabulky. Pro vnitrostátní a mezinárodní přepravu se používá odlišná struktura směrovacích tabulek, popsaná v oddílech 1.5.1 „Vnitrostátní směrování“ a 1.5.2 „Mezinárodní
směrování“.
V přiloženém archivu i na FTP serveru jsou rozřazeny do adresářů Parcel a Cargo. Další
informace o pojmenování souborů naleznete v sekci 3.6.
1.5.1
Vnitrostátní směrování
V přiloženém archivu naleznete v adresáři Parcel tyto soubory:
• Parcel_PSC_CZ_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní parcel zásilky zákazníků z České republiky
• Parcel_PSC_SK_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní parcel zásilky zákazníků ze Slovenska
V přiloženém archivu naleznete v adresáři Cargo tyto soubory:
• Cargo_PSC_CZ_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní cargo zásilky zákazníků
z České republiky
• Cargo_PSC_SK_Vnitro - směrovací tabulka pro vnitrostátní cargo zásilky zákazníků
ze Slovenska
V souborech jsou směry uloženy na samostatných řádcích. Každý řádek obsahuje různé
informace na pozicích uvedených v tabulce 2. Každá informace je popsána v následujícím
seznamu.
Fixní hodnota: První informace v záznamu je tzv. fixní hodnota. Tento blok má pevně
stanovenou hodnotu – NT –, která je vždy uvedena a není ji třeba nijak zpracovávat.
3
Také jsou odesílány klientům na e-mail kontaktní osoby.
5
GEIS Group
1.5
Směrování zásilek
Číslo depa: Toto číslo identifikuje pobočku společnosti Geis, která je přidělena rozsahu
PSČ uvedeném na pozicích PSČ od a PSČ do. Uvedená pobočka (depo) v daném
rozsahu sváží a nebo doručuje zásilky.
Číslo depa v souboru je třímístné, úvodní nula se vždy vypouští. Například pokud
je uvedeno číslo depa 088, pak se použije hodnota 88.
Kód země: Kód země, pro kterou je uvažován rozsah PSČ uvedený na pozicích PSČ od
a PSČ do. Platné kódy viz příloha „Tabulka kódů zemí podle ISO-3166“.
Volné: Takto označená pole jsou ponechána prázdná – jsou vyplněna mezerami a nenesou žádnou informaci. Ve formátu jsou pouze z důvodu zvýšení čitelnosti lidmi.
PSČ od: V tomto poli je uvedena spodní hranice rozsahu PSČ, se kterým souvisí ostatní
informace uvedené v daném řádku. Hodnota je zarovnána zleva.
PSČ do: V tomto poli je uvedena horní hranice rozsahu PSČ. Hodnota je zarovnána
zleva.4
Číslo doručovací trasy: Toto číslo identifikuje doručovací trasu přidělenou danému
rozsahu PSČ.
Interní údaje: Tuto informaci není nutné nijak zpracovávat. Pro přepravy se tato data
nevyužívají.
V tabulce 2 jsou uvedeny pozice popsaných hodnot v řádku, jejich délka a datový typ
(více o datových typech viz oddíl 1.6).
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Název bloku
Fixní hodnota „NT“
Číslo depa
Kód země
——— volné ———
PSČ „od“
——— volné ———
PSČ „do“
——— volné ———
Číslo doručovací trasy
Interní údaje
Pozice
1
3
6
8
9
14
16
21
23
27
Délka
2
3
2
1
5
2
5
2
4
9
Typ dat
AN
CC
AN
AN
AN
AN
AN
AN
CC
CC
Tabulka 2: Struktura záznamů v tabulce pro vnitrostátní směrování.
1.5.2
Mezinárodní směrování
V přiloženém archivu v adresáři Parcel tyto soubory:
4
Obě hraniční čísla do intervalu náleží.
6
GEIS Group
1.5
Směrování zásilek
• Parcel_PSC_CZ_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní parcel zásilky zákazníků z České republiky
• Parcel_PSC_SK_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní parcel zásilky zákazníků ze Slovenska
V adresáři Cargo naleznete tyto soubory:
• Cargo_PSC_CZ_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní cargo zásilky zákazníků z České republiky
• Cargo_PSC_SK_Export - směrovací tabulka pro mezinárodní cargo zásilky zákazníků ze Slovenska
Směrovací tabulka pro mezinárodní přepravu má informace v řádcích shodné s tabulkou
pro vnitrostátní přepravu, liší se jen v pozicích a délkách některých hodnot, jak je zřejmé
z tabulky 3.
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Název bloku
Fixní hodnota „NT“
Číslo depa
Kód země
——— volné ———
PSČ „od“
——— volné ———
PSČ „do“
——— volné ———
Číslo doručovací trasy
Interní údaje
Pozice
1
3
6
8
9
15
16
22
23
27
Délka
2
3
2
1
6
1
6
1
4
9
Typ dat
AN
CC
AN
AN
AN
AN
AN
AN
CC
CC
Tabulka 3: Struktura záznamů v tabulce pro mezinárodní směrování.
7
GEIS Group
1.6
1.6
Datové typy
Datové typy
V datových souborech a směrovacích tabulkách je třeba vždy formátovat jednotlivé údaje
(hodnoty) podle specifikace. Datový typ definuje formát hodnot v datových blocích a
záznamech. Mezi nejčastěji používané datové typy patří alfanumerický a celočíselný, často
se ale vyskytují i datové typy speciální. Datové typy používané v datových souborech pro
cargo a pro parcel se liší a jsou detailně popsány v tomto oddíle. Za názvem každého
datového typu je v závorce uvedena zkratka používaná dále v popisu datové strukury.
1.7
1.7.1
Datové typy platné pro balík (parcel)
Alfanumerické hodnoty (AN)
Pole s hodnotami tohoto typu mohou obsahovat libovolné znaky abecedy, číslice a speciální symboly(včetně české a slovenské diakritiky). Text musí být zarovnán doleva a všechna
prázdná místa musí být vyplněna mezerami do plné délky pole.
Příklad: Jméno příjemce Lojza Novák v 20 místném poli:
„Lojza Novák
1.7.2
“
Celočíselné hodnoty (CC)
Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno
doprava a všechna prázdná místa musí být vyplněna nulami.
Příklad: Hmotnost balíku 15000 gramů v 10 místném poli:
1.7.3
„0000015000“
Číselné hodnoty s desetinnými místy (FP)
Pole s hodnotami tohoto typu mohou obsahovat pouze číslice. Desetinná část čísla se
neodděluje žádným speciálním symbolem, jsou pro ni vyhrazena dvě místa (viz tučně
zvýrazněné číslice v příkladech). Číslo musí být zarovnáno doprava a všechna prázdná
místa musí být vyplněna nulami.
Příklad: Dobírka 34,50 Kč v 10 místném poli:
„0000003450“
Příklad: Dobírka 99,- EUR v 10 místném poli:
„0000009900“
8
GEIS Group
1.8
Datové typy platné pro cargo
Příklad: Dobírka 0,- v 10 místném poli:
„0000000000“
1.7.4
Kalendářní data (KD)
Datum je zaznamenáváno do celočíselného pole. Formát data pro balík (parcel) je YYYYMMDD.
Příklad: Datum nakládky balíkové zásilky 11. března 2013:
„20130311“
1.7.5
Telefonní čísla (TC)
Telefonní čísla jsou zaznamenávána do alfanumerických polí a mají striktně určený formát.
Hodnoty tohoto typu mohou obsahovat pouze znak "+" na svém začátku a dále jen číslice.
Telefonní číslo musí být zadáno v mezinárodním formátu (+420xxxxxxxxx). Telefonní
číslo musí být zarovnáno doleva a všechna prázdná místa musí být vyplněna mezerami
do plné délky pole.
Pozor: Číslice nesmí být odděleny mezerami! Celé tel. číslo musí být v jednom souvislém celku.
Příklad: Telefonní avízo na číslo (+420) 602 111 222 v mezinárodním tvaru v 15 místném poli:
„+420602111222
1.8
1.8.1
“
Datové typy platné pro cargo
Alfanumerické hodnoty (AN)
Pole s hodnotami tohoto typu mohou obsahovat libovolné znaky abecedy, číslice a speciální symboly(včetně české a slovenské diakritiky). Text musí být zarovnán doleva.
Příklad: Jméno příjemce Lojza Novák v 20 místném poli:
„Lojza Novák“
1.8.2
Celočíselné hodnoty (CC)
Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno
doprava a všechna prázdná místa musí být vyplněna nulami. Pokud pole neobsahuje
žádná data, zůstává prázdné (např. u doplňkových služeb).
9
GEIS Group
1.8
Datové typy platné pro cargo
Příklad: Hmotnost balíku 15 kg v 10 místném poli:
„0000000015“
1.8.3
Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vpravo (CP)
Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno
doprava a prázdná místa (do délky pole) před číslem musí být vyplněna mezerami.
Příklad: Odesílatel má PSČ 111 50 v 9 místném poli:
„
1.8.4
11150“
Celočíselné hodnoty, číslo zarovnané vlevo (CL)
Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Číslo musí být zarovnáno
doleva a prázdná místa (do délky pole) za číslem musí být vyplněna mezerami.
Příklad: Variabilní symbol k zásilce je 20140702 v 10 místném poli:
„20140702
1.8.5
“
Celočíselné hodnoty, číslo doplněné fixní hodnotou (CS)
Pole s celočíselnými hodnotami mohou obsahovat pouze číslice. Za číslo se připojí fixní
číselná konstanta.
Příklad: Číslo zásilky z přiděleného rozsahu je 0701470040014, konstanta je 000:
„0701470040014000“
1.8.6
Kalendářní data (KD)
Datum je zaznamenáváno do celočíselného pole. Formát data pro cargo je DDMMYY.
Příklad: Datum nakládky paletové zásilky 11. března 2013:
„110313“
1.8.7
Časový údaj (KC)
Čas je zaznamenáván do celočíselného pole. Formát času je HHMM.
10
GEIS Group
1.8
Datové typy platné pro cargo
Příklad: Čas doručení zásilky je 11:30:
„1130“
1.8.8
Telefonní čísla (TC)
Telefonní čísla jsou zaznamenávána do alfanumerických polí a mají striktně určený formát.
Hodnoty tohoto typu mohou obsahovat pouze znak "+" na svém začátku a dále jen číslice.
Telefonní číslo musí být zadáno v mezinárodním formátu (+420xxxxxxxxx). Telefonní
číslo musí být zarovnáno doleva a všechna prázdná místa musí být vyplněna mezerami
do plné délky pole.
Pozor: Číslice nesmí být odděleny mezerami! Celé tel. číslo musí být v jednom souvislém celku.
Příklad: Telefonní avízo na číslo (+420) 602 111 222 v mezinárodním tvaru v 15 místném poli:
„+420602111222
“
11
GEIS Group
1.9
1.9
Validátor dat
Validátor dat
K ověření správnosti datových souborů je k dispozici validátor dat. Validátor provádí
následující kontroly:
• Kódování datového souboru
• Struktura datového souboru
• Formální správnost datových typů
• Logická správnost datových typů
• Soulad dat s obchodními podmínkami
• Směrování
Validátor dále umožňuje vypočítat kontrolní číslici pro čárové kódy.
Validátor umožňuje kontrolovat datové soubory pro cargo i parcel. Doporučuje se
použít tento validátor ještě před prvním odesláním dat ke kontrole do společnosti Geis.
Aktuální verze validátoru je zdarma k dispozici na stránkách technické podpory v sekci
Ke stažení, kde je i návod pro jeho použití. Stránky technické podpory jsou na adrese
www.baliky.cz/podpora nebo www.baliky.sk/podpora.
12
GEIS Group
2
2. Parcel
Parcel
V této části manuálu jsou uvedeny všechny informace potřebné pro integraci klientů
skupiny Geis využívajících služeb balíkové přepravy Geis Parcel CZ s.r.o.
2.1
Sloučená (hromadná) zásilka
O sloučené (hromadné) zásilce hovoříme v případě, kdy je více přepravovaných balíků
určeno stejnému příjemci. Každý přepravovaný balík sloučené zásilky má přiděleno vlastní
číslo balíku a na štítku je uvedeno číslo balíku z celkového počtu balíků sloučené zásilky,
např. 1/2 a 2/2. Související podrobnosti jsou uvedeny níže v této kapitole.
2.2
Specifikace formátu EDI
Pro import dat k přepravě balíků do našeho IS je využívána elektronická výměna strukturovaných textových souborů v kódování Windows-1250. Soubor pro přenos dat
má strukturu záznamů, uložených na samostatných řádcích. Každý záznam odpovídá
jednomu balíku a skládá se z několika datových bloků, jak je naznačeno na obrázku 1.
Náhled exportního souboru s vyznačenými datovými bloky ukazuje obrázek 2.
Exportní EDI soubor
1
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok N
Záznam pro 1. balík
2
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok N
Záznam pro 2. balík
3
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok N
Záznam pro 3. balík
4
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok N
Záznam pro 4. balík
Obrázek 1: Zjednodušené schéma EDI formátu pro parcel.
Exportní EDI soubor
1
1122162541718221625417180123456782013030120130304015016H ...
2
1122162541718220282913300123456782013030120130304015016H ...
3
1122221759729222217597290123456782013030120130304015017H ...
4
1122221759729222082418560123456782013030120130304015017H ...
5
1122221759729221142825210123456782013030120130304015017H ...
Obrázek 2: Náhled exportního souboru pro parcel.
13
GEIS Group
2.2.1
2.2
Specifikace formátu EDI
Struktura záznamů
Jednotlivé datové bloky mají pevně stanovenou pozici (pořadí), délku a formát dat (viz
oddíl 1.7 „Datové typy“). Pro některé bloky je také striktně určena hodnota nebo výčet
platných hodnot. Všechny tyto informace jsou popsány v seznamu a v tabulce 4 „Struktura
záznamů v exportním souboru pro parcel“ dále.
Datové bloky v záznamu na sebe těsně navazují, je tedy nutné zajistit, aby zapisované
hodnoty nepřekračovaly délku příslušného bloku! Minimální délka záznamu je
317 znaků. Všechny záznamy musejí být stejně dlouhé.
V následujícím seznamu datových bloků je uveden význam, přípustné hodnoty a vzájemné
závislosti mezi jednotlivými bloky. Za seznamem následuje tabulka, ve které jsou uvedeny
především pozice, délky a datové typy bloků.
Fixní hodnota: Prvním blokem záznamu je tzv. fixní hodnota. Tento blok má pevně
stanovenou hodnotu – 11 –, která musí být vždy uvedena.
Číslo zásilky: V případě, že zásilka není sloučená (tzn. obsahuje pouze jeden balík),
je tento blok shodný s blokem číslo balíku. Pokud se jedná o sloučenou (hromadnou) zásilku, musí mít záznamy (řádky) pro každý balík patřící do takovéto zásilky
shodné číslo zásilky. Toto číslo je určeno prvním (tzv. nadřazeným) balíkem ve sloučené zásilce. Tento záznam se v exportním souboru musí objevit jako první a bude
mít shodné hodnoty v blocích číslo zásilky a číslo balíku.
Číslo balíku: Vždy musí být uvedeno a musí být z přidělené číselné řady (viz oddíl 1.3).
Číslo svozové adresy: Jedinečné identifikační číslo klienta. Po odsouhlasení správnosti
exportního souboru bude klientovi přiděleno. Vždy musí být uvedeno.
Datum svozu: V tomto bloku musí být uvedeno datum svozu zásilky na naše depo.
Datum doručení: Nemusí být uvedeno. Pokud bude uvedeno, jedná se o následující
pracovní5 den od data svozu.
Svozové depo: V tomto bloku se uvádí číslo depa, které ze svozové adresy odesílatele
sváží zásilky. Zjistí se z poštovního směrovacího čísla svozové adresy odesílatele (viz
oddíl 1.5 „Směrování“). Vždy musí být uvedeno.
Doručovací depo: Zde se uvádí číslo depa, které doručí konkrétní zásilku jejímu příjemci. Zjistí se z poštovního směrovacího čísla příjemce zásilky (viz oddíl 1.5 „Směrování“).Vždy
musí být uvedeno.
Volné: Takto označené datové bloky mají být ponechány prázdné – podle svého datového
typu mají být vyplněny mezerami nebo nulami. Jedná se o bloky, které v současnosti
nenesou žádnou informaci a ve formátu jsou zachovány pouze z důvodu zpětné
kompatibility.
5
Je nutné zohlednit víkendy a státní svátky.
14
GEIS Group
2.2
Specifikace formátu EDI
Doručovací trasa: Uvádí se číslo doručovací trasy. Vždy musí být uvedeno a zjistí se
z poštovního směrovacího čísla příjemce zásilky (viz oddíl 1.5 „Směrování“).
Jméno firmy/fyzické osoby: V tomto bloku se uvádí jméno příjemce (Firma s.r.o.
nebo Lojza Novák v případě režimu B2C – viz oddíl 2.5). Vždy musí být uvedeno.
Jméno kontaktní osoby: Tento blok je nepovinný. Jméno kontaktní osoby se obvykle
uvádí, pokud je v bloku jméno firmy/fyzické osoby uveden název firmy.
Ulice, město, stát, PSČ: Adresa příjemce balíku. U všech balíků ve sloučené zásilce
musí být shodná. Platné hodnoty pro kód státu u parcel zásilek jsou uvedeny v příloze „Tabulka kódů zemí podle ISO-3166“.
Hmotnost: Vždy musí být uvedena. Hodnota je uváděna v gramech, minimální hmotnost je 100 gramů. Pokud nebyl balík vážen,tak po schválení obchodním manažerem Geis se může uvádět paušálně 1 kg. Dle obchodních podmínek společnosti
Geis Parcel je maximální hmotnost jednoho kusu stanovena na 50 kg. U
sloučených zásilek se uvádí hmotnost jednotlivého balíku.
Označení doplňkových služeb: V tomto bloku se znakem „1“ na příslušných pozicích
nastaví požadované doplňkové služby (více viz tabulka 5 dále v tomto oddílu a oddíl
2.5). U sloučených zásilek se vyznačují služby pouze u nadřazeného balíku zásilky.
Platba kartou: V tomto bloku se vyznačuje služba Platba kartou (CDR), která umožňuje příjemci zaplatit za dobírkovou zásilku platební kartou. Má smysl pouze ve
spojení se službou COD (dobírka) na zásilce. U sloučených zásilek se uvádí pouze
u nadřazeného balíku zásilky (tedy balíku, který má shodné číslo zásilky a číslo
balíku).
Hodnota dobírky: hodnota (částka) dobírky, pokud je balík na dobírku. Hodnota dobírky se vždy udává v měně státu příjemce s přesností na dvě desetinná místa (haléře, centy, apod.). V případě sloučené zásilky s dobírkou, se uvádí celková částka
dobírky u nadřazeného balíku zásilky (tedy balíku, který má shodné číslo zásilky
a číslo balíku). U ostatních balíků být nesmí, aby odpovídal celkový součet. Dle
obchodních podmínek společnosti Geis Parcel je maximální výše dobírky u zásilky
stanovena na 200.000 Kč resp. 5.000 EUR.
Kód Výdejního místa: V tomto bloku se v závislosti na uvedené službě VM (viz oddíl
2.5) uvádí kód výdejního místa (VM-1234 nebo 1234 ), na které se má zásilka doručit. Zásilka musí obsahovat pouze 1 balík (nesmí být sloučená) a smí mít hmotnost
maximálně 15 kg.
Variabilní symbol: Pokud je balík na dobírku, je tento údaj povinný. U sloučených
zásilek smí být uveden pouze u nadřazeného balíku.
Počet balíků v zásilce: Tento blok udává počet balíků v zásilce a je povinný. U sloučených zásilek se uvádí počet balíků ve sloučené zásilce, a to u každého balíku.
15
GEIS Group
2.2
Specifikace formátu EDI
Reference: Do tohoto bloku se uvádí zákaznická reference, například číslo objednávky.
Toto pole slouží především pro odesílatele, kteří zde mohou uvádět svá „evidenční
čísla“ balíků, podle který jsou schopni je dohledat. Tento údaj není povinný.
Telefonické avízo/Soukromá adresa: V tomto bloku se v závislosti na požadované
službě (viz oddíl 2.5) uvádí telefonní číslo v mezinárodním tvaru (viz oddíl 1.8.8).
Připojištění: Uvede se hodnota připojištění s přesností na dvě desetinná místa (haléře,
centy, apod.), jak je vysvětleno v oddílu 1.7.3. Uvažuje se vždy měna státu odesílatele. Dle obchodních podmínek společnost Geis Parcel ručí za každý balík do
hodnoty 50.000 Kč resp. 2.490 EUR. Po dohodě s obchodním manažerem Geis je
možné zadávat připojištění zásilek na vyšší hodnoty v tomto bloku. U sloučených
zásilek se připojištění uvádí pouze u nadřazeného balíku zásilky.
Poznámka pro řidiče: Zde je možné uvést poznámku pro řidiče. Tato poznámka se
uvádí také na předávacím protokolu.
Poznámka pro příjemce: Zde je možné uvést poznámku pro příjemce. Tato poznámka
se uvádí také na štítku pro balík.
Avízo o problematické zásilce: Uvádí se buď e-mailová adresa nebo telefonní číslo
(viz oddíl 1.8.8 „Telefonní čísla“), kam má být odeslána zpráva v případě problému
s doručením zásilky.
Avízo o doručené zásilce: Uvádí se buď e-mailová adresa nebo telefonní číslo, kam má
být odeslána zpráva při doručení zásilky.
Avízo o poškozené zásilce: Uvádí se buď e-mailová adresa nebo telefonní číslo, kam
má být odeslána zpráva v případě, že bylo u zásilky zjištěno poškození.
Služba POD: Uvádí se e-mailová adresa, na kterou se odešle potvrzený doručovací list.
SMS avízo o expedici zásilky: Zde se uvádí telefonní číslo, na které se odešle zpráva
o expedici zásilky.
16
GEIS Group
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Název datového bloku
Fixní hodnota „11“
Číslo zásilky
Číslo balíku
Číslo svozové adresy
Datum svozu
Datum doručení
Svozové depo
Doručovací depo
————— volné —————
Číslo doručovací trasy
————— volné —————
Jméno firmy/fyzické osoby
Jméno kontaktní osoby
————— volné —————
Ulice příjemce
Stát příjemce
PSČ příjemce
Město příjemce
Hmotnost
Označení doplňkových služeb
Platba kartou
————— volné —————
Hodnota dobírky
Kód Výdejního místa
————— volné —————
Variabilní symbol
————— volné —————
Počet balíků v zásilce
Reference
————— volné —————
Telefonické avízo/Soukromá adresa
Připojištění
Poznámka pro řidiče
Poznámka pro příjemce
————— volné —————
Avízo o problematické zásilce
Avízo o doručené zásilce
Avízo o poškozené zásilce
Služba POD
SMS avízo o expedici zásilky
2.2
Pozice
1
3
14
25
34
42
50
53
56
62
66
75
105
135
165
195
198
205
235
245
255
256
260
270
280
292
302
314
318
338
341
356
366
423
480
500
600
700
800
900
Délka
2
11
11
9
8
8
3
3
6
4
9
30
30
30
30
3
7
30
10
10
1
4
10
10
12
10
12
4
20
3
15
10
57
57
20
100
100
100
100
15
Typ dat
CC
CC
CC
CC
KD
KD
CC
CC
AN
CC
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
CC
CC
CC
AN
FP
AN
AN
AN
AN
CC
AN
AN
TC
FP
AN
AN
AN
AN/TC
AN/TC
AN/TC
AN
TC
Specifikace formátu EDI
Povinný údaj
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
—
Ano
—
Ano
Ne
—
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
—
Ano*
Ano*
—
Ano*
—
Ano
Ne
—
Ano*
Ano*
Ne
Ne
—
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
* Údaj je povinný jen v případě, kdy v bloku označení doplňkových služeb je označena související
služba nebo je služba vyžadována.
Tabulka 4: Struktura záznamů v exportním souboru pro parcel.
17
GEIS Group
Název služby
Ex Works
Doručení na dobírku
Doručení do 12. hodiny
Garantované doručení
Připojištění
Soukromá adresa
Výdejní místo
2.2
Zkratka
EXW
COD
D12
GAR
POJ
B2C
VM
Pozice
246
247
249
250
251
252
254
Délka
1
1
1
1
1
1
1
Hodnota
„0“ / „1“
„0“ / „1“
„0“ / „1“
„0“ / „1“
„0“ / „1“
„0“ / „1“
„0“ / „1“
Specifikace formátu EDI
Uvedení v bloku č. 20
„0100000000“
„0010000000“
„0000100000“
„0000010000“
„0000001000“
„0000000100“
„0000000001“
Tabulka 5: Označení doplňkových služeb v exportním souboru pro parcel.
U služeb typu Avízo a služby POD, které se nezadávají přímo v bloku Označení doplňkových služeb, se uvedením telefonního čísla v příslušném datovém bloku rozumí, že je
služba k zásilce vyžadována. Pokud v příslušném bloku není uvedeno nic, služba vyžadována není.
U služby Platba kartou (CDR) se uvede hodnota „0“ - možnost platby kartou není
požadována nebo „1“ - možnost platby kartou je požadována.
Dostupnost doplňkových služeb v jednotlivých zemích a u různých typů přeprav je uvedena v oddílu 2.5.
V přiloženém ZIP archivu v adresáři Parcel je k dispozici příklad exportního souboru
Parcel_Data_CTST108c.001, který je v souladu s předávacím protokolem umístěným
v příloze „Předávací protokol pro parcel“. V souboru je uvedeno pět balíků. Dva tvoří
sloučenou zásilku a zbylé tři jsou samostatné.
Pozor: Využití doplňkových služeb podléhá dohodě mezi zákazníkem a obchodním manažerem firmy Geis Parcel, aktuální podmínky využití služeb jsou uvedeny ve Všeobecných
obchodních podmínkách Geis Parcel.
2.2.2
Konvence pro pojmenování exportních souborů
Název exportního souboru pro parcel se skládá z několika částí: xxx, dd, m a yyy. Jejich
umístění v názvu souboru je následující:
Cxxx1ddm.yyy
xxx – přidělené třímístné ID klienta. Může obsahovat číslice i znaky abecedy.
dd – den, ve kterém byl soubor exportován (odeslán firmě Geis Parcel CZ s.r.o.).
m – měsíc, ve kterém byl soubor exportován. Měsíce jsou kódovány na znaky abecedy
(leden – a, únor – b, březen – c atd. až prosinec – l).
yyy – přípona exportního souboru. Pokud budou data odesílána jednou za den, nebo
s odstupem nejméně 30 minut, je možné odesílat vždy soubor s příponou 001.
18
GEIS Group
2.2
Specifikace formátu EDI
V opačném případě je nutné zajistit, aby se číslo v příponě s každým odeslaným
souborem během jednoho dne zvyšovalo (tzn. 001, 002 ... 999 – maximálně 999
souborů za den).
Příklad: Název exportního souboru pro parcel odeslaného 2. března zákazníkem s ID 565:
C565102c.001
Pozor: Název souboru C565102c.001 a C565102c.001.txt není totéž.
Pozor: Žádná hromadná zásilka nesmí být rozdělena do více souborů (např. mezi *.001 a *.002).
Exportní soubory odeslané později v jednom dni (např. soubor C565102c.002 a popř.
také C565102c.003 atd.) mohou, ale nemusí obsahovat záznamy pro balíky, exportované
v předcházejících souborech v uvažovaném dni. To znamená, že data exportovaná v souboru C565102c.001 nemusí být obsažena v souborech C565102c.002 ani C565102c.003.
Pokud již exportované záznamy jsou v následných souborech znovu obsaženy a údaje
zásilek se liší (např. jiný příjemce), tyto záznamy již nebudou importovány ani aktualizovány.
19
GEIS Group
2.3
2.3
Struktura předávacího protokolu
Struktura předávacího protokolu
Předávací protokol slouží jako potvrzení o převzetí zásilek k přepravě a má přesně stanovené rozložení jednotlivých částí. Vyhotovuje se ve dvou kopiích – jedna pro řidiče
a jedna pro odesílatele. V příloze „Předávací protokol pro parcel“ na konci dokumentu je
k dispozici náhled – podrobně si jej prohlédněte. Protokol má následující povinné části6 .
Kontakt na odesílatele: V horní části vlevo musí být úplná adresa klienta. Doporučuje
se v tomto místě uvést i telefonní kontakt, ale není povinný.
Datum svozu: V horní části uprostřed musí být uveden datum svozu níže sepsaných
zásilek a musí být shodný s datem uvedeným v exportním souboru.
Kontakt na depo: V horní části vpravo musí být umístěno logo, uvedena adresa a telefonický kontakt na svozové depo. Kontakt na své svozové depo naleznete na webové
stránce http://www.geis-group.cz/cz/kontakt po klepnutí na odkaz Balíkové přepravy.
Logo naleznete v přiloženém ZIP archivu v adresáři _loga.
Počet stran: V protokolu musí být na každé straně uvedeno číslo stránky a celkový
počet stran.
Soupis balíků: V centrální části je umístěn výčet všech balíků předaných k přepravě.
U balíků musí být uvedeny následující údaje:
• Pozice – hodnota udávající pořadí balíku v protokolu. Počáteční hodnota je
1 a postupně pro každý balík roste.
• Číslo balíku – takto označené pole musí obsahovat číslo balíku (viz oddíl
1.3), kontrolní číslici (viz oddíl 1.4) a čárový kód (viz 2.3.1).
• Adresát – adresa příjemce balíku (včetně kódu státu). V případě použití
služby VM se jedná o adresu výdejního místa.
• Připojištění – hodnota (částka) připojištění, pokud byl daný balík připojištěn.
• EXW – toto pole obsahuje text „Ano“, pokud náklady na doručení balíku
hradí příjemce. V případě hromadné zásilky, u které hradí náklady příjemce,
musí být „Ano“ uvedeno u každého balíku. Sloupec je povinný i když klient
službu Ex Works nevyužívá.
• Dobírka (COD) – hodnota (částka) dobírky, pokud je balík na dobírku.
Hodnota dobírky se vždy udává v měně státu příjemce s přesností na dvě
desetinná místa (haléře, centy, apod.). V případě hromadné zásilky s dobírkou,
se uvádí celková částka dobírky u nadřazeného balíku zásilky (tedy balíku,
který má shodné číslo zásilky a číslo balíku). U ostatních balíků být nesmí,
aby odpovídal celkový součet.
6
Všechny údaje uvedené v náhledu předávacího protokolu v příloze jsou povinné.
20
GEIS Group
2.3
Struktura předávacího protokolu
• Variabilní symbol – identifikátor plateb (obsahuje pouze číslice). V případě
dobírky jde o povinný údaj. U sloučených zásilek smí být uveden pouze u nadřazeného balíku. Pokud je uveden u zásilek bez dobírky, údaj se k zásilce
nepřenáší.
• Poznámka – uvádí se text poznámky pro řidiče. Stejný text je uveden také
v záznamu pro odpovídající balík v exportním souboru (viz blok č. 32 v tabulce 4 „Struktura záznamů v exportním souboru pro parcel“).
Celkový počet balíků: Pod soupisem balíků je u levého okraje umístěn celkový počet
balíků.
Celková suma dobírky: Pod tabulkou balíků na pozici sloupce Dobírka (COD) se
uvádí celková suma dobírky. Pokud jsou v protokolu uvedeny balíky s dobírkou
do více zemí, je součet dobírek pouze číselný (tzn. sčítají se např. eura s korunami
bez převodu na společnou měnu).
Podpisy: Ve spodní části protokolu musí být umístěny podpisy řidiče a odesílatele společně s textem „Výše uvedené zásilky byly předány bez poškození“.
Patička: Text patičky je uveden v náhledu v příloze „Předávací protokol pro parcel“.
Pozor: Text patičky se v protokolu pro parcel liší od protokolu pro cargo.
Sloučené (hromadné) zásilky se v předávacím protokolu nijak nevyznačují.
2.3.1
Čárový kód
Na předávacím protokolu je vyžadován čárový kód obsahující číslo balíku včetně kontrolní číslice (viz 1.4 „Kontrolní číslice“). Pro čárový kód se používá standard Interleaved 2 of 5 (označovaný také jako I2/5). Je-li například číslo balíku 00121101801
a kontrolní číslice 2, bude v čárovém kódu uloženo číslo 001211018012.
Čitelnost čárového kódu
Při sestavování protokolu je třeba zajistit, aby čárové kódy byly čitelné. Na obrázku 3
vlevo je příklad nečitelného čárového kódu (kód je příliš úzký). Čárový kód bude čitelný
vždy, když jeho šířka bude minimálně 3,5 cm viz příklad vpravo. Také je potřeba
dodržet odstup čárového kódu od mřížky tabulky a to minimálně 2mm.
21
GEIS Group
2.4
Specifikace pro tisk štítků
Obrázek 3: Ukázka nečitelného (vlevo) a korektního (vpravo) čárového kódu.
2.4
Specifikace pro tisk štítků
Každý balík musí být dle všeobecných obchodních podmínek opatřen štítkem (etiketou)
náležícím k nabízeným přepravní službám (více o službách viz oddíl 2.5). Pro tisk štítků
doporučujeme tiskárnu s podporou jazyka EPL.
Štítky je možné tisknout i na laserové tiskárně. Výstup však musí odpovídat dále uvedeným parametrům (velikost, obsah, čitelné čárové kódy, atd.).
V ZIP archivu přiloženém k tomuto manuálu je připravena šablona (v adresáři Parcel
soubor Parcel_Label_EPL.txt) pro tisk na EPL tiskárnu s rozlišením tiskové hlavy
203dpi. V šabloně stačí nahrazovat výrazy %%VAR_NAME%% skutečnými hodnotami pro
dané balíky. K dispozici je také v souboru EPL2_Programming_Manual.pdf7 manuál pro
jazyk EPL2, ve kterém byla šablona vytvořena.
Na následujícím obrázku 4 je vyznačeno rozmístění obsahu na štítku a v seznamu za
ním jsou uvedeny vysvětlivky. V námi definované šabloně se tisknou texty bez diakritiky,
proto je potřeba zadávat textové řetězce bez diakritiky. Při definici vlastní šablony je
podpora diakritiky možná viz přiložený EPL manuál.
1. Logo je k dispozici v přiloženém archivu – soubor _loga/geis.pcx. V šabloně
pro tiskárnu s jazykem EPL je jeho tisk zajištěn nastavením GG630,20,”geis” na
řádku 63. Aby bylo možné logo tisknout, je nutné jej nejprve do tiskárny nahrát.
V přiloženém archivu naleznete v adresáři _loga soubor Geis_logo_printer.zip,
ve kterém je návod k nahrání loga do tiskárny EPL.
2. Adresa a kontakt na svozové depo. Tyto informace naleznete na webové stránce
http://www.geis-group.cz/cz/kontakt po klepnutí na odkaz Balíkové přepravy. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.
%%SEND_DEPOT_STREET%% na řádku 93 – ulice,
%%SEND_DEPOT_POSTALCODE%% na řádku 94 – PSČ,
%%SEND_DEPOT_CITY%% na řádku 94 – město,
%%SEND_DEPOT_PHONE%% na řádku 95 – telefonní číslo,
%%SEND_DEPOT_FAX%% na řádku 96 – telefonní číslo pro FAX.
7
Manuál není nutné studovat, je přiložen pro ty, kteří chtějí získat hlubší přehled nad tiskovými daty.
22
GEIS Group
2.4
Specifikace pro tisk štítků
154cm
y
Tel.:4+420495142774777
Fax:4+420495142704159
6
254mm
f
554mm
Geis4Parcel4CZ4s.r.o.
U4Cementárny41183,47004304Ostrava
u
f7
104cm
FirmajABCjsErEoE fu
KS:fZf
JanjNovak
Lidickaj9u
Ejpovice
CZjjjjuu7Of
f- Pozn:jtextjprojprijemce
fM Tel:js-yO9Mffyufyu
Odesilatel:
f9
-
77O9OOfOOy- M
yO
7
yOfu
8
454mm
M
fuEOuEyOfufO
fjkgff
uu7Offy
f6
VS:jfyffOf798
f8
354mm
Prijemce:
NazevjfirmyjsErEoE
NejakajulEj9My
CZjjjj7u8OyjFrydekdMistek
Tel:js-yOuMMOOO7MM
9
Obrázek 4: Layout štítku pro parcel.
23
GEIS Group
2.4
Specifikace pro tisk štítků
3. Pruh pro označení služeb. Pokud pro balík nejsou požadovány žádné doplňkové přepravní služby, ponechává se pruh prázdný (viz ukázka štítku na obrázku 8 v příloze
manuálu). V opačném případě se v pruhu uvádějí černě podbarvené zkratky služeb
oddělené čárkou (viz ukázka štítku na obrázku 10 v příloze manuálu). Vyznačují
se jen následující služby: Telefonní avízo ( AVI ), Dobírka ( COD ), Doručení do 12.
hodiny ( D12 ), Doručení fyzické osobě ( B2C ), Ex Works ( EXW ), Garantované doručení ( GAR ) a Výdejní místa ( VM-1234 ). Podrobnější popis všech služeb je uveden
v oddílu 2.5.
V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%SERVICES%% na řádku 75 textem, který obsahuje požadované služby (např. pro štítek z obrázku 10 bude na řádku 75 uvedeno
B2C,COD,EXW).
4. Číslo balíku. Na této pozici se uvádí jedenáctimístné číslo balíku (viz oddíl 1.3
„Číselné řady“). V šabloně pro tisk jím nahraďte na řádku 123 výraz %%TRANSPORT_ID%%.
5. Kontrolní číslice. Na tomto místě se uvádí kontrolní číslice pro číslo balíku (viz oddíl
1.4 „Kontrolní číslice“). V šabloně pro tisk jí nahraďte výraz %%TRANSPORT_CHKSUM%%
na řádku 124.
6. Čárový kód čísla balíku. Pro čárový kód se používá standard Interleaved 2 of 5
a obsahuje jak číslo balíku, tak i kontrolní číslici (tzn. dvanáctimístné číslo). V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami a čárový kód
bude při tisku automaticky vygenerován.
%%TRANSPORT_ID%% na řádku 100 – číslo balíku,
%%TRANSPORT_CHKSUM%% také na řádku 100 – kontrolní číslice.
7. Číslo doručovacího depa. Uvádí se číslo depa, které doručí daný balík (zásilku) příjemci. Zjistí se z poštovního směrovacího čísla příjemce (viz oddíl 1.5 „Směrování“).
V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%DEPOT%% na řádku 118 hodnotou získanou ze
směrovací tabulky.
8. Číslo doručovací trasy. Číslo doručovací trasy se zjistí z poštovního směrovacího čísla
příjemce (viz oddíl 1.5 „Směrování“). V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%ROUTE%%
na řádku 120 hodnotou získanou ze směrovací tabulky.
9. Čárový kód čísla trasy. Pro čárový kód se používá standard Code 39 a obsahuje
číslo doručovací trasy. V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%ROUTE%% na řádku 120
(viz bod 8 tohoto seznamu) a čárový kód bude při tisku vygenerován automaticky.
10. Datum svozu. Na tomto místě se uvádí datum svozu balíku na naše depo. V šabloně nahraďte výraz %%LOAD%% na řádku 117 odpovídajícím datem ve formátu
DD.MM.YYYY.
11. Hmotnost balíku. Pokud balík nebyl vážen, uvádí se hodnota 1 kg. V šabloně nahraďte výraz %%PACKEGE_WEIGHT%% na řádku 122 skutečnou hodnotou.
24
GEIS Group
2.4
Specifikace pro tisk štítků
12. PSČ příjemce. Zde se uvádí poštovní směrovací číslo příjemce, v případě použití
služby VM se vyplňuje poštovní směrovací číslo výdejního místa. V šabloně nahraďte výraz %%RECIPIENT_POSTALCODE%% na řádku 121 odpovídajícím PSČ (zadávat bez mezer).
13. Adresa příjemce. V případě použití služby VM je použita adresa výdejního místa,
pouze kontaktní osoba je příjemce zásilky. V šabloně pro tisk nahraďte následující
výrazy odpovídajícími hodnotami.
%%RECIPIENT_NAME%% na řádku 111 – jméno firmy / fyzické osoby,
%%RECIPIENT_PERSON%% na řádku 112 – jméno kontaktní osoby,
%%RECIPIENT_STREET%% na řádku 113 – ulice příjemce,
%%RECIPIENT_CITY%% na řádku 115 – město příjemce,
%%RECIPIENT_STATE%% na řádku 126 – kód státu (všechny platné hodnoty pro
parcel zásilky jsou uvedeny v příloze „Tabulka kódů zemí podle ISO-3166“),
%%RECIPIENT_POSTALCODE%% na řádku 114 – PSČ se stejnou hodnotou jako v
bodě 12.
14. Poznámka pro příjemce. Na tomto místě se uvádí poznámka pro příjemce shodná
s textem v bloku Poznámka pro příjemce v exportním souboru. V případě použití služby VM se do poznámky vyplňuje adresa příjemce (Ulice, Město a PSČ).
V šabloně nahraďte výraz %%NOTE_RCPT%% na řádku 143 odpovídajícím textem.
15. Telefonní číslo příjemce. Tento údaj je nepovinný, nicméně je doporučováno ho uvádět. Při použití služby AVI, B2C, VM je tento údaj naopak povinný. V šabloně
nahraďte výraz %%RECIPIENT_PERSON_PHONE%% na řádku 128 odpovídající hodnotou, v případě služby VM se jedná o telefonní číslo skutečného příjemce.
16. Variabilní symbol. Tento údaj je v případě dobírkového balíku povinný. V šabloně
nahraďte výraz %%VS%% na řádku 110 odpovídajícím číslem.
17. Pořadí balíku. Uvádí se informace o pořadí daného balíku a celkovém počtu balíků
v zásilce. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.
%%PACKAGE_NR%% na řádku 146 – pořadí balíku v zásilce,
%%PACKEGE_COUNT%% také na řádku 146 – počet balíků v zásilce.
Oba údaje se oddělují lomítkem ("/"). U zásilky pouze s jedním balíkem bude výsledná hodnota 1/1. U hromadné zásilky, kde je odesíláno více balíků (např. 3) na
jednoho příjemce, pak bude uvedeno postupně na jednotlivých štítcích 1/3, 2/3 a
3/3.
25
GEIS Group
2.4
Specifikace pro tisk štítků
18. Adresa odesílatele. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími
hodnotami.
%%SENDER_NAME%% na řádku 105 – název firmy odesílatele,
%%SENDER_STREET%% na řádku 107 – ulice,
%%SENDER_STATE%% na řádku 108 – kód sátu,
%%SENDER_POSTALCODE%% také na řádku 108 – PSČ,
%%SENDER_CITY%% také na řádku 108 – město.
19. Telefonní číslo odesílatele. Tento údaj je nepovinný, nicméně je doporučováno ho
uvádět. V šabloně nahraďte výraz %%SENDER_PERSON_PHONE%% na řádku 145 odpovídající hodnotou.
Všechny údaje uvedené na štítku musí souhlasit s údaji uvedenými v exportním souboru
a v předávacím protokolu.
26
GEIS Group
2.5
2.5
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky
V tomto oddílu jsou stručně popsány8 všechny doplňkové služby poskytované při přepravě
balíkových zásilek. U jednotlivých služeb je sděleno, jestli se nevylučují s jinými službami,
jak mají být vyznačeny na štítcích a jak mají být uvedeny v exportních datech. Využití
doplňkových služeb podléhá dohodě mezi zákazníkem a obchodním manažerem firmy Geis
Parcel.
Dostupnost jednotlivých doplňkových služeb se liší pro zákazníky z ČR a SR. Dostupnost služeb se liší dále v závislosti na druhu přepravy podle cílové země příjemce
zásilky - vysvětlení viz oddíl 1.2.9
Služba
EXW
COD
B2C
SMS
AVI
GAR
POJ
D12
ADZ
APZ
POD
CDR
VM
CZ - Vnitro
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
CZ - Export
—
jen SK
jen SK
—
—
—
Ano
—
—
—
—
—
—
SK - Vnitro
—
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
—
—
SK - Export
—
jen CZ a HU
jen CZ
—
—
—
Ano
—
—
—
jen CZ
—
—
Tabulka 6: Dostupnost služeb dle druhu přepravy - parcel
2.5.1
Avízo o doručené zásilce - ADZ
Jedná se o odeslání e-mailu, nebo SMS s informací, že zásilka byla úspěšně doručena.
E-mailová adresa nebo telefonní číslo, na které má být informace zaslána se uvádí v exportním souboru v bloku 37 (viz tabulka 4 v oddílu 2.2.1). V předávacím protokolu
ani na štítcích se tato služba nijak nevyznačuje.
Pokud jde o sloučenou zásilku, uvádí se e-mailová adresa či telefonní číslo v exportním
souboru u všech balíků.
Tuto službu je možné kombinovat se všemi ostatními službami.
Úplný popis všech doplňkových přepravních služeb naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Geis Parcel. V tomto dokumentu je uvedena pouze jejich stručná definice.
9
V případě vybraných exportních destinací mohou být poskytovány další dloplňkové služby nad rámec
zde uvedených. Bližší informace si vyžádejte u obchodního manažera Geis.
8
27
GEIS Group
2.5.2
2.5
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky
Služba POD
Tato služba zajišťuje automatické odeslání potvrzeného doručovacího listu na určený email. E-mailová adresa se uvádí v exportním souboru v bloku 39 (viz tabulka 4
v oddílu 2.2.1). V předávacím protokolu ani na štítcích se tato služba nijak nevyznačuje.
U sloučené zásilky se e-mailová adresa v exportním souboru uvádí u všech balíků.
Tuto službu je možné kombinovat se všemi ostatními službami, kromě služby Výdejní
místo.
2.5.3
Avízo o problémové zásilce - APZ
Tato služba zajišťuje odeslání e-mailu, nebo SMS s informací, že zásilku se z určitého
důvodu nepodařilo doručit. E-mailová adresa nebo telefonní číslo, na které má být informace zaslána se uvádí v exportním souboru v bloku 36 (viz tabulka 4 v oddílu
2.2.1). V předávacím protokolu ani na štítcích se tato služba nijak nevyznačuje.
Pokud jde o sloučenou zásilku, uvádí se e-mailová adresa či telefonní číslo v exportním
souboru u všech balíků.
Tuto službu je možné kombinovat se všemi ostatními službami.
2.5.4
SMS avízo o expedici zásilky - SMS
Jedná se o odeslání SMS na uvedené telefonní číslo. Text SMS zprávy informuje, že zásilka
byla převzata do přepravy. Telefonní číslo, na které má být informace zaslána se uvádí
v exportním souboru v bloku 40 (viz tabulka 4 v oddílu 2.2.1). V předávacím protokolu
ani na štítcích se tato služba nijak nevyznačuje.
Pokud jde o sloučenou zásilku, uvádí se telefonní číslo v exportním souboru pouze u prvního (nadřízeného) balíku.
Tuto službu nelze kombinovat se službou Doručení fyzické osobě (režim B2C), protože
v rámci služby B2C je příjemci SMS avízo vždy odesíláno již v ceně služby B2C (na
telefonní číslo uvedené u služby B2C) a službou Výdejní místo. S ostatními službami
kombinovat lze.
2.5.5
Telefonické avízo - AVI
Tato služba zajišťuje telefonické upřesnění času příjezdu na místo doručení s příjemcem
zásilky. Telefonní číslo se uvádí v exportním souboru v bloku 31 (viz tabulka 4
v oddílu 2.2.1). V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje. Na štítcích se
vyznačuje textem AVI v pruhu služeb (více viz oddíl 2.4 „Specifikace pro tisk štítků“).
28
GEIS Group
2.5
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky
V případě sloučené zásilky se telefonní číslo v exportním souboru uvádí pouze u prvního
(nadřízeného) balíku. Označení AVI se na štítcích uvádí u všech balíků.
Tuto službu nelze kombinovat se službou Doručení fyzické osobě (režim B2C) a Výdejní
místo. S ostatními službami kombinovat lze.
2.5.6
Doručení na dobírku - COD
Služba dobírkových zásilek se uvádí v exportním souboru v bloku 20 (viz tabulka 5)
u záznamů pro balíky na dobírku. Kromě označení v bloku 20 musí být také v bloku 23
uvedena výše dobírky a v bloku 26 variabilní symbol. V případě sloučené (hromadné) zásilky se dobírka v exportním souboru označuje pouze u nadřazeného balíku. Hodnota
dobírky se uvádí také pouze u nadřazeného balíku, stejně tak variabilní symbol.
V předávacím protokolu se uvádí hodnota dobírky ve sloupci COD a variabilní symbol
ve sloupci Var. symbol. V případě sloučené zásilky s dobírkou, se uvádí celková částka
dobírky za celou zásilku u prvního balíku zásilky; u ostatních balíků být nesmí, aby
odpovídal celkový součet. Variabilní symbol se uvádí pouze u nadřazeného balíku
sloučené zásilky, stejně jako v exportním souboru.
Dobírka se na štítcích vyznačuje textem COD v pruhu služeb. Dále musí být na štítku
uveden variabilní symbol (více viz oddíl 2.4 „Specifikace pro tisk štítků“ a ukázka štítku
na obrázku 9 v příloze manuálu). V případě sloučené zásilky se vyznačení dobírky COD
společně s variabilním symbolem uvádí na štítcích u všech balíků.
Tuto službu je možné kombinovat se všemi ostatními službami.
2.5.7
Doručení do 12. hodin - D12
Jedná se o službu doručení zásilky do 12. hodiny následující den po převzetí zásilky od
odesílatele. Tato služba se uvádí v exportním souboru v bloku 20 (viz tabulka 5).
V případě sloučené zásilky se tato služba v exportním souboru označuje u všech balíků.
V předávacím protokolu se tato služba nikde neuvádí.
Tuto službu lze využít jen pro konkrétní rozsah PSČ, kde je společnost Geis schopna
doručení do 12. hodiny garantovat. Aktuální rozsah PSČ je k dispozici na stránkách
www.geis-group.cz v sekci Balíkové přepravy / Vnitrostátní přeprava / Firemní adresy
B2B pro vnitrostátní zásilky v rámci ČR, seznam PSČ pro tuto službu pro vnitrostátní
zásilky na území Slovenska podá obchodní manažer Geis.
Na štítcích se vyznačuje textem D12 v pruhu služeb (více viz oddíl 2.4 „Specifikace
pro tisk štítků“). V případě sloučené zásilky se vyznačuje u všech balíků.
Tuto službu nelze kombinovat se službou Garantované doručení, B2C a Výdejní místo.
29
GEIS Group
2.5.8
2.5
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky
Doručení fyzické osobě - B2C
Tato služba představuje doručování zásilek v rámci České republiky a Slovenska na soukromé adresy (fyzických osob). V exportním souboru se uvádí v bloku 20 (viz tabulka 5) pro balíky, u kterých má být služba aplikována. Kromě toho je nutné uvést
v bloku 31 telefonní číslo na příjemce. V případě sloučené zásilky se v exportním souboru
uvádí označení pro režim B2C i telefonní číslo u všech zásilek. V předávacím protokolu
se tato služba nikde neuvádí.
Na štítcích se vyznačuje textem B2C v pruhu služeb (více viz oddíl 2.4 „Specifikace
pro tisk štítků“). Vyznačuje se u všech balíků, u kterých byla služba uvedena v exportním
souboru.
Tuto službu nelze kombinovat se službami SMS avízo, Telefonické avízo, Doručení do 12.
hodiny, Garantované doručení a Výdejní místo.
2.5.9
Ex Works - EXW
Tato služba zajišťuje úhradu nákladů na doručení balíku příjemcem. Uvádí se v exportním souboru v bloku 20 (viz tabulka 5) u záznamů pro balíky, u kterých má dopravu
hradit příjemce. V případě sloučené zásilky se tato služba uvádí u všech balíků.
V předávacím protokolu se uvádí text „Ano“ ve sloupci EXW. V případě sloučené
zásilky musí být „Ano“ uvedeno u všech balíků zásilky.
Na štítcích se vyznačuje textem EXW v pruhu služeb (více viz oddíl 2.4 „Specifikace
pro tisk štítků“). Vyznačuje se u všech balíků, u kterých byla služba uvedena v exportním
souboru.
Tuto službu je možné kombinovat se všemi ostatními službam, kromě služby Výdejní
místo.
2.5.10
Garantované doručení - GAR
Přeprava s touto službou znamená zajištění doručení zásilky na území ČR následující
pracovní den po vyzvednutí zásilky u odesílatele. V exportním souboru se uvádí
v bloku 20 (viz tabulka 5). V případě sloučené zásilky se v exportním souboru uvádí
označení pro garantované doručení u všech zásilek. V předávacím protokolu se tato služba
nikde neuvádí.
Na štítcích se vyznačuje textem GAR v pruhu služeb (více viz oddíl 2.4 „Specifikace
pro tisk štítků“). Vyznačuje se u všech balíků, u kterých byla služba uvedena v exportním
souboru.
Tuto službu nelze kombinovat se službou Doručení fyzické osobě (režim B2C), Doručení
do 12. hodin a Výdejní místo.
30
GEIS Group
2.5.11
2.5
Doplňkové přepravní služby pro parcel zásilky
Připojištění - POJ
Připojištění balíku se uvádí v exportním souboru v bloku 20 (viz tabulka 5). Kromě
označení v bloku 20 musí být také v bloku 31 uvedena hodnota připojištění. V případě
sloučené zásilky se připojištění v exportním souboru označuje pouze u těch balíků, které
jsou připojištěny.
V předávacím protokolu se uvádí hodnota připojištění ve sloupci Připojištění. V případě
sloučené zásilky musí být připojištění uvedeno u každého balíku u kterého je uvedeno
i v exportním souboru. Na štítcích se tato služba nijak nevyznačuje.
Tuto službu je možné kombinovat se všemi ostatními službami, kromě služby Výdejní
místo.
2.5.12
Platba kartou - CDR
Služba platba kartou se uvádí v exportním souboru v bloku 21 (viz tabulka 5). Hodnota „0“ znamená, že možnost platby kartou na zásilce není požadována, hodnota „1“
znamená, že možnost platby kartou je požadována. Tento datový blok je povinný a je
třeba jej v datovém souboru vždy uvést. U sloučených zásilek se uvádí pouze u nadřazeného balíku zásilky (tedy balíku, který má shodné číslo zásilky a číslo balíku).
Využití služby podléhá předchozí dohodě s obchodním manažerem Geis.
V předávacím protokolu ani na štítcích se služba neuvádí.
Tuto službu má smysl požadovat pouze ve spojení se službou COD (dobírka) na zásilce.
2.5.13
Výdejní místo - VM
Tato služba představuje doručování zásilek v rámci České republiky na Výdejní místa.
Doručení zásilky na VM může zadat odesílatel v datovém souboru, zásilku si však může
přesměrovat na výdejní místo i příjemce. V tomto dokumentu je popsána možnost, kdy
doručení zásilky na výdejní místo zadává odesílatel - zákazník Geis. Bližší informace
ke službě VM jsou na www.geis-group.cz v sekci balíkové přepravy - vnitrostátní přeprava
- výdejní místa Geispoint. Seznam výdejních míst je k dispozici na webových stránkách
www.geispoint.cz.
Pro vyhledání výdejního místa je možné využít plug-in, viz dokument Geis Point Plugin
na stránkách technické podpory www.baliky.cz/podpora.
V exportním souboru se uvádí v bloku 20 (viz tabulka 5) pro zásilky, u kterých má
být služba VM aplikována. Kromě označení v bloku 20 je nutné uvést v bloku 31 telefonní
číslo na příjemce a v bloku 24 kód výdejního místa. Kód výdejného místa se uvádí ve
tvaru VM-nnnn, VMnnnn nebo nnnn (nnnn je kód výdejného místa). V předávacím
protokolu se tato služba nikde neuvádí.
31
GEIS Group
2.6
Ověření správnosti dat a dokumentů - parcel
Podmínky využití služby:
• Zásilka smí mít pouze 1 balík (nesmí být sloučená)
• Zásilka smí mít maximálně 15 kg
Pokud nebudou ke službě VM vyplněny všechny povinné údaje (Kontaktní osoba, Telefonní číslo, Platný kód VM), bude zásilka zadána bez služby VM. Telefonní číslo na
příjemce musí být u služby Výdejní místo uvedeno v mezinárodním formátu a musí
být registrováno v České republice (tj. číslo začíná převolbou +420).
Na štítcích se vyznačuje textem VM-1234 v pruhu služeb (více viz oddíl 2.4 „Specifikace
pro tisk štítků“). Vyznačuje se u všech zásilek, u kterých byla služba uvedena v exportním
souboru.
Využití služby podléhá předchozí dohodě s obchodním manažerem Geis.
Tuto službu je možné kombinovat pouze ve spojení se službou COD (dobírka) na zásilce.
2.6
Ověření správnosti dat a dokumentů - parcel
Správnost (tj. dodržení formátu a konzistence informací podle tohoto manuálu) exportních dat, předávacího protokolu i štítků zajišťuje klient. Ve chvíli, kdy všechny tyto
podklady odpovídají v tomto dokumentu uvedené specifikaci a datový soubor projde
úspěšně kontrolou dat ve validátoru, odešle klient formou e-mailu jejich náhled přidělenému obchodnímu manažerovi Geis. Obchodní manažer předá podklady interně na IT
oddělení Geis, které provede jejich kontrolu a případné nedostatky komunikuje již přímo s
technickým kontaktem klienta. Testovací data se nikdy neodesílají přímo na FTP server!
Není-li řečeno jinak, jsou na podklady od zákazníka kladeny následující požadavky:
• Sestávají z exportního souboru, souvisejícího předávacího protokolu a štítků ke všem
balíkům. Tyto štítky je třeba vytisknout na EPL nebo laserové tiskárně a následně
naskenovat skenerem, ideálně do formátu PDF.
• Obsahují minimálně jednu sloučenou a jednu „jedno-balíkovou“ zásilku.
• Obsahují zásilky jen s těmi službami (dobírka, avízo atd.), které má klient dohodnuté s obchodním manažerem v rámci smlouvy se společností Geis.
• Byly zkontrolovány podle přílohy „Checklist pro podklady - parcel“.
Čísla balíků (resp. číselnou řadu) si klient zvolí náhodně. Důležité je, aby čísla měla 11
míst a údaje v exportních datech byly konzistentní s údaji v předávacím protokolu a na
štítcích. Číslo svozové adresy si klient zvolí osmimístné (např. 12300078). ID klienta
pro sestavení názvu exportního souboru si klient zvolí třímístné (např. TST).
32
GEIS Group
2.7
Ostrý provoz
Po ověření správnosti testovacích dat následuje přidělení skutečných identifikátorů v
tomto rozsahu:
• Číslo zákazníka(osmimístné číselné)
• ID zákazníka (tříznakové, doplňuje se do názvu souboru)
• Číselné řady (jeden rozsah pro vnitrostátní zásilky a druhý rozsah pro mezinárodní
zásilky)
Následuje integrační test ostrých dat s identifikátory, které jsou zákazníkovi přiděleny
společností Geis. Tento test je popsán v další kapitole.
Test integrace dat
Test integrace dat v systému Geis je proveden po odsouhlasení správnosti všech podkladů
a přidělení identifikátorů. Během tohoto testu postupuje klient naprosto stejně, jako
při ostrém provozu (viz oddíl 2.7 „Ostrý provoz“). Vytvoří tedy ve svém IS skutečné
zásilky.
To znamená, že pro balíky budou použita čísla z přidělené číselné řady. V exportním
souboru vygenerovaném v IS zákazníka bude uvedeno přidělené číslo zákazníka a v názvu
generovaného souboru se použije přidělené ID zákazníka.
Na FTP server Geis odešle zákazník exportní soubor (viz oddíl 2.7 „Ostrý provoz“).
Dále zašle obchodnímu manažerovi a na IT oddělení Geis emailem všechna čísla balíků z
tohoto exportního souboru. Zásilky tedy budou skutečné, nicméně pouze datově, protože
se nebudou expedovat fyzicky. Čísla, která byla použita pro testovací balíky, již není
možné znovu použít v budoucnu pro jiné balíky!
2.7
Ostrý provoz
Při ostrém provozu je ideální odesílat exportní soubor při tisku předávacího protokolu
(lze automatizovat) nejpozději však ihned po odjezdu našeho svozového vozu k nám na
depo. Důležité je, aby data byla importována do našeho IS nejpozději v okamžiku, kdy
svozový vůz dorazí na depo.
Exportní soubor je možné odeslat buď na FTP server, nebo na e-mail [email protected] Upřednostňujeme FTP, e-mail je záložní řešení pro případ, kdyby FTP server z nějakého důvodu
selhal. Níže jsou uvedeny adresy a přihlašovací údaje.
Očekává se odeslání jednoho souboru za den, ale jak je uvedeno v oddíle 2.2.2, je možné
jich odesílat více.
33
GEIS Group
3
3. Cargo
FTP server:
Uživatel:
Heslo:
Adresář:
ftp1.geis.cz
ftp_objednavky
ftp194obj
objednavky
E-mail:
[email protected]
Cargo
V této části manuálu jsou popsány všechny náležitosti, které se týkají integrace klientů
využívajících služeb paletové (cargo) přepravy.
3.1
Specifikace formátu EDI
Pro import dat k přepravě cargo zásilek do našeho IS je využívána elektronická výměna
strukturovaných textových souborů v logistickém formátu elektronické výměny dat
KDDS128, v kódování windows-1250. Soubor pro přenos dat má strukturu záznamů.
Každý záznam má svůj význam, jednotlivé záznamy jsou popsány na obrázku 6. Strukturu
exportního souboru s vyznačenými datovými záznamy ukazuje obrázek 5.
34
GEIS Group
3.1
Specifikace formátu EDI
Obrázek 5: Schéma záznamů ve formátu KDDS128
35
GEIS Group
3.1
Specifikace formátu EDI
Obrázek 6: Popis záznamů ve formátu KDDS128
3.1.1
Struktura záznamů
Níže je uvedena datová struktura jednotlivých záznamů datového souboru KDDS128.
Pořadí záznamů je nutné dodržet (viz schéma na obrázcích 5 a 6), stejně jako uvést
všechny povinné záznamy pro každou zásilku. Hlavičkový záznam (A) a sumární záznam
(L) jsou uvedeny v každém datovém souboru pouze jednou.
Poznámka k záznamu F:
V záznamu F mohou být uvedeny nákladové kusy zásilky buď formou 1 řádek = 1 kus
zásilky (tedy bez seskupení po manipulačních jednotkách) nebo formou 1 řádek = n kusů
zásilky se stejnou manipulační jednotkou (tedy seskupení po manipulačních jednotkách).
Počet výskytů záznamu F pro jednu zásilku tedy závisí na zvoleném způsobu seskupování.
Příklad: Mějme zásilku skládající se ze 2 kusů manipulační jednotky EUR paleta (FP) o celkové hmotnosti
150 kg a 3 kusů manipulační jednotky Sud (FA) o celkové hmotnosti 90 kg, celkem má tato zásilka tedy
5 nákladových kusů s dvěma různými MJ.
• Pokud budou nákladové kusy seskupeny dle manipulačních jednotek, bude záznam F u této zásilky
uveden dvakrát: jednou pro manipulační jednotku FP (v záznamu F bude v datech vyplněno
Počet kusů = 2, Hmotnost = 150) a jednou pro manipulační jednotku FA (v záznamu F bude v
datech vyplněno Počet kusů = 3, Hmotnost = 90).
• Pokud nebudou nákladové kusy seskupeny dle manipulačních jednotek, bude záznam F u této
zásilky uveden pětkrát: dvakrát pro manipulační jednotku FP (v každém záznamu F bude v
datech uvedeno Počet kusů = 1, hmotnost = skutečná hmotnost daného kusu nebo 75) a třikrát
pro manipulační jednotku FA (v každém záznamu F bude v datech uvedeno Počet kusů = 1,
hmotnost = skutečná hmotnost daného kusu nebo 30).
36
GEIS Group
3.1
Specifikace formátu EDI
Záznam A - hlavička přenosu (jednou v datovém přenosu) - povinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „A“
1
1
AN
Fixně A
2 Fix.hodnota „000“
2
3
CC
Fixně 000
3 Číslo přenosu
5
18
AN
Unikátní číslo EDI přenosu
4 Datum souboru
23
6
KD
Datum vytvoření EDI dat (formát DDMMYY)
5 Způsob přepravy
29
1
AN
Fixně L
6 Prázdné
30
2
AN
7 Číslo plátce
32
10
CP
Přiděleno od GEIS
8 Prázdné
42
86
AN
9 Elektronická data
128
1
CC
Fixně 1
Záznam B - údaje odesílatele 1 (na každou zásilku) - povinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „B“
1
1
AN
Fixně B
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
3 Název / jméno 1
5
35
AN
Název firmy / jméno odesílatele
4 Název / jméno 2
40
35
AN
Doplněk k názvu odesílatele
5 Ulice a číslo
75
35
AN
Ulice odesílatele včetně čísla
6 Kód země
110
3
AN
Kód země odesílatele
7 PSČ
113
9
CP
PSČ odesílatele (bez mezer)
Záznam C - údaje odesílatele 2 (na každou zásilku) - povinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „C“
1
1
AN
Fixně C
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
3 Město
5
35
AN
Město odesílatele
4 Prázdné
40
37
AN
5 Variabilní symbol
77
10
CL
Variabilní symbol k zásilce s dobírkou*
6 Číslo zákazníka
87
17
CP
Přiděleno od GEIS
* V případě zásilky s dobírkou jde o povinný údaj. Pokud je uveden u zásilek bez dobírky, údaj se k
zásilce nepřenáší.
Záznam D - údaje příjemce 1 (na každou zásilku)
# Název
Pozice Délka Typ dat
1 Fixní hodnota „D“
1
1
AN
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
3 Název / jméno 1
5
35
AN
4 Název / jméno 2
40
35
AN
- povinný
Poznámka
Fixně D
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
Název firmy / jméno příjemce
Doplněk k názvu příjemce
Záznam E - údaje příjemce 2 (na každou zásilku)
# Název
Pozice Délka Typ dat
1 Fixní hodnota „E“
1
1
AN
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
3 Ulice a číslo
5
35
AN
4 Kód země
40
3
AN
5 PSČ
43
9
CP
6 Město
52
35
AN
- povinný
Poznámka
Fixně E
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
Ulice příjemce včetně čísla
Kód země příjemce*
PSČ příjemce (bez mezer)
Město příjemce
* platné hodnoty pro cargo zásilky jsou uvedeny v příloze „Tabulka kódů zemí podle ISO-3166“
37
GEIS Group
3.1
Specifikace formátu EDI
Záznam F - údaje kusů zásilky (na každou použitou MJ* v zásilce) - povinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „F“
1
1
AN
Fixně F
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
3 Počet ks
5
4
CC
Počet nákladových kusů od stejné MJ
4 Kód MJ
9
2
AN
Kód manipulační jednotky*
5 Prázdné
11
6
AN
6 Popis zboží
17
20
AN
Popis obsahu zásilky (lze uvést např. kód MJ)
7 Reference
37
20
AN
Reference (viditelná na faktuře a DL)
8 Hmotnost
57
5
CP
Hmotnost v kg všech kusů v daném záznamu F**
* MJ = manipulační jednotka, např. KT - karton, FP - EUR paleta atd. Přehled povolených
manipulačních jednotek je na konci tohoto dokumentu.
** Součet hmotnosti všech nákladových kusů od stejné MJ, uvedených v daném záznamu F.
Záznam I - sumární údaje zásilky (na každou zásilku) - povinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „I“
1
1
AN
Fixně I
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
3 Číslo zásilky
5
16
CS
Číslo z přiděleného rozsahu (+na konci 000)
4 Hmotnost
21
5
CP
Hmotnost v kg všech kusů zásilky
5 Prázdné
26
5
AN
6 Objem
31
5
CC
Objem zásilky v dm3
7 Prázdné
36
7
AN
8 Dodací podmínky
43
2
CC
Kód 30 (DAP), 20 (EXW)
9 Prázdné
45
2
AN
10 Služba 1
47
2
CC
Kód služby (pro služby v režimu Služba 1)
11 Termín dor. čas
49
4
KC
Čas doručení HHMM (jen u služby DTR)
12 Prázdné
53
26
AN
13 Termín dor. datum
79
6
KD
Datum doručení DDMMYY (jen u služby DTR)
14 Služba 2
85
2
CC
Kód služby (pro služby v režimu Služba 2)
15 Tel. číslo služba 2
87
30
TC
Telefonní číslo pro služby v režimu 2
16 Služba 3
117
2
CC
Kód služby (pro služby v režimu Služba 3)
Záznam J - doplňkové údaje zásilky (na každou zásilku) - nepovinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „J“
1
1
AN
Fixně J
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
3 Pozn. pro příjemce
5
62
AN
Pozn. na doruč. listu (lze použít místo DL)
4 Pozn. pro řidiče
67
62
AN
Pozn. na doruč. listu (lze použít místo DL)
Záznam K - dobírka k zásilce (na každou zásilku)
# Název
Pozice Délka Typ dat
1 Fixní hodnota „K“
1
1
AN
2 Pozice v přenosu
2
3
CC
3 Prázdné
5
18
AN
4 Hodnota dobírky
23
9
CC
5 Prázdné
32
42
AN
6 Měna dobírky
74
3
AN
38
- povinný pro dobírku
Poznámka
Fixně K
Pořadové číslo zásilky v rámci datového souboru
Hodnota dobírky v haléřích (centech)
Kód měny dobírky (CZK nebo EUR)
GEIS Group
3.1
Specifikace formátu EDI
Záznam L - kontrolní součty přenosu (jednou v datovém přenosu) - povinný
# Název
Pozice Délka Typ dat Poznámka
1 Fixní hodnota „L“
1
1
AN
Fixně L
2 Fixní hodnota „999“
2
3
CC
Fixně 999
3 Celkem zásilek
5
5
CC
Počet zásilek přenášených v datovém souboru
4 Celkem kusů
10
5
CC
Součet všech kusů v zásilkách
5 Celková hmotnost
15
5
CC
Hmotnost v kg všech zásilek
6 Prázdné
20
18
AN
7 Celkem dobírky
38
9
CC
Suma všech dobírek v haléřích
8 Prázdné
47
24
AN
9 Počet MJ typu FP
71
3
CC
Počet kusů MJ typu FP
V přiloženém ZIP archivu v adresáři Cargo je k dispozici příklad exportního souboru
Cargo_Data_ftp10280869.txt, který je v souladu s předávacím protokolem umístěným
v příloze „Předávací protokol pro cargo“. V souboru je uvedeno pět zásilek se třemi
různými manipulačními jednotkami.
39
GEIS Group
3.1.2
3.1
Specifikace formátu EDI
Konvence pro pojmenování exportních souborů
Název exportního souboru pro cargo se skládá z několika částí: ftp, nnnnnnnn a txt.
Jejich umístění v názvu souboru je následující:
ftpnnnnnnnn.txt
ftp – fixně písmena ftp.
nnnnnnnn – číslo zákazníka. Jde o nejvíce osmimístné číslo zákazníka, přidělené firmou
Geis po ověření správnosti dat, viz oddíl 3.5. Pokud je číslo kratší než 8 pozic, v
názvu souboru se ničím nedoplňuje.
txt – přípona exportního souboru, fixně txt.
Příklad: Název exportního cargo souboru odeslaného zákazníkem s přiděleným číslem 10203678:
ftp10203678.txt
Příklad: Název exportního cargo souboru odeslaného zákazníkem s přiděleným číslem 970421:
ftp970421.txt
40
GEIS Group
3.2
3.2
Struktura předávacího protokolu
Struktura předávacího protokolu
Předávací protokol slouží jako potvrzení o převzetí zásilek k přepravě a má přesně stanovené rozložení
jednotlivých částí. Vyhotovuje se ve dvou kopiích – jedna pro řidiče a jedna pro odesílatele. V příloze
„Předávací protokol pro cargo“ na konci dokumentu je k dispozici náhled – podrobně si jej prohlédněte.
Protokol má následující povinné části10 .
Kontakt na odesílatele: V horní části vlevo musí být úplná adresa klienta. Doporučuje se v tomto
místě uvést i telefonní kontakt, ale není povinný.
Datum svozu: V horní části uprostřed musí být uveden datum svozu níže sepsaných zásilek a musí
být shodný s datem uvedeným v exportním souboru.
Kontakt na depo: V horní části vpravo musí být umístěno logo, uvedena adresa a telefonický kontakt
na svozové depo. Kontakt na své svozové depo naleznete na webové stránce http://www.geisgroup.cz/cz/kontakt po klepnutí na odkaz Paletové přepravy. Logo naleznete v přiloženém ZIP
archivu v adresáři _loga.
Počet stran: V protokolu musí být na každé straně uvedeno číslo stránky a celkový počet stran.
Soupis zásilek: V centrální části je umístěn výčet všech zásilek předaných k přepravě. U zásilek musí
být uvedeny následující údaje:
• Pozice – hodnota udávající pořadí zásilky v protokolu. Počáteční hodnota je 1 a postupně
pro každou zásilku roste.
• Číslo zásilky – takto označené pole musí obsahovat číslo zásilky (viz oddíl 1.3).
• Příjemce,kontakt – adresa příjemce zásilky (včetně kódu státu).
• Ks – Počet kusů v zásilce.
• Hmotnost – Celková hmotnost zásilky v kg.
• EXW – toto pole obsahuje text „Ano“, pokud náklady na doručení zásilky hradí příjemce.
Sloupec je povinný i když klient službu Ex Works nevyužívá.
• Dobírka (COD) – hodnota (částka) dobírky, pokud je zásilka na dobírku. Hodnota dobírky
se vždy udává v měně státu příjemce s přesností na dvě desetinná místa (haléře, centy, apod.).
• Reference – zákaznická reference, například číslo objednávky. Toto pole slouží především
pro odesílatele, kteří zde mohou uvádět svá „evidenční čísla“ zásilek, podle kterých jsou
schopni je dohledat.
Výčet manipulačních jednotek: Pod soupisem zásilek je u levého okraje umístěn výčet a počet manipulačních jednotek.
Celkový počet kusů: Pod soupisem zásilek na pozici sloupce Ks se uvádí celkový počet kusů všech
zásilek.
Celková hmotnost: Pod soupisem zásilek na pozici sloupce Hmotnost se uvádí celková hmotnost všech
zásilek v kg.
Celková suma dobírky: Pod soupisem zásilek na pozici sloupce Dobírka (COD) se uvádí celková suma
dobírky. Pokud jsou v protokolu uvedeny zásilky s dobírkou do více zemí, je součet dobírek pouze
číselný (tzn. sčítají se např. eura s korunami bez převodu na společnou měnu).
Podpisy: Ve spodní části protokolu musí být umístěny podpisy řidiče a odesílatele společně s textem
„Výše uvedené zásilky byly předány bez poškození“.
Patička: Text patičky je uveden v náhledu v příloze „Předávací protokol pro cargo“. Pozor: Text
patičky se v protokolu pro cargo liší od protokolu pro parcel.
10
Všechny údaje uvedené v náhledu předávacího protokolu v příloze jsou povinné.
41
GEIS Group
3.3
3.3
Specifikace pro tisk štítků
Specifikace pro tisk štítků
Každá zásilka musí být dle všeobecných obchodních podmínek opatřena štítkem (etiketou). Pro tisk
štítků doporučujeme tiskárnu s podporou jazyka EPL, nebo je štítky možné tisknout na laserové tiskárně. Výstup však musí odpovídat dále uvedeným parametrům (velikost, obsah, čitelné čárové kódy,
atd.). V ZIP archivu, přiloženém k tomuto manuálu, je připravena šablona (v adresáři Cargo soubor
Cargo_Label_EPL.txt) pro tisk na EPL tiskárnu s rozlišením tiskové hlavy 203dpi. V šabloně stačí nahrazovat výrazy %%VAR_NAME%% skutečnými hodnotami pro dané zásilky. K dispozici je také v souboru
EPL2_Programming_Manual.pdf 11 manuál pro jazyk EPL2, ve kterém byla šablona vytvořena.
Na obrázku 7 je vyznačeno rozmístění obsahu na štítku a v seznamu za ním jsou uvedeny vysvětlivky.
V námi definované šabloně se tisknou texty bez diakritiky, proto je potřeba zadávat textové řetězce bez
diakritiky. Při definici vlastní šablony je podpora diakritiky možná, viz přiložený EPL manuál.
60pmm
15pmm
P
PjjczzzzzpcPjyyzj
10pcm
KOLLI:
jiP
c
p
E
p R
GeispCZps.r.o. u
Zemskap211/I
337p01pEjpovice
Tel.:p+420p951p220p521
Fax:p+420p951p220p109
DATUM:yyyRdjuduzjP g
CZEz
AbsenderiOdesilatel:
Nazevyfirmyysdrdod
Nejakayuldy9cu
PuRyzzyPlzen
Tel:yCpuzPEEjuPpcR
9
jR
EmpfangeriPrijemce:
Novakylysynysdrdod
JosefyNovak
Tel:yCpuzc9R9gERcp
StrmayjpEuiuE
j
EzzP jz
CZyyEzczz
jj
jE
CZyyEzczzyyOstrava
jP VS:y9gERcpPujz
ju
Ref:yreferenceyodesilatele jp
jc Pozn:ypoznamkayproyprijemce
15pcm
Obrázek 7: Layout štítku pro cargo.
1. Logo je k dispozici v přiloženém archivu – soubor _loga/geis.pcx. V šabloně pro tiskárnu s
jazykem EPL je jeho tisk zajištěn nastavením GG15,50,V27 na řádku 71 (a proměnná V27 má
hodnotu ”geis”). Aby bylo možné logo tisknout, je nutné jej nejprve do tiskárny nahrát.
V přiloženém archivu naleznete v adresáři _loga soubor Geis_logo_printer.zip, ve kterém je
návod k nahrání loga do tiskárny EPL.
2. Adresa a kontakt na svozové depo. Tyto informace naleznete na webové stránce http://www.geisgroup.cz/cz/kontakt po klepnutí na odkaz Paletové přepravy. V šabloně pro tisk nahraďte následující
výrazy odpovídajícími hodnotami.
11
Manuál není nutné studovat, je přiložen pro ty, kteří chtějí získat hlubší přehled nad tiskovými daty.
42
GEIS Group
3.3
Specifikace pro tisk štítků
%%SEND_DEPOT_STREET%% na řádku 125 - ulice,
%%SEND_DEPOT_POSTALCODE%% na řádku 126 - PSČ,
%%SEND_DEPOT_CITY%% na řádku 127 - město,
%%SEND_DEPOT_PHONE%% na řádku 128 - telefonní číslo,
%%SEND_DEPOT_FAX%% na řádku 129 - telefonní číslo pro FAX.
3. Čárový kód čísla zásilky. Pro čárový kód se používá standard ”Interleaved 2 of 5 ”a obsahuje
jak číslo zásilky (13 míst), tak pořadové číslo nákladového kusu (2 místa) a kontrolní číslici (1
místo, celkově tedy jde o šestnáctimístné číslo). V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy
odpovídajícími hodnotami a čárový kód bude při tisku automaticky vygenerován.
%%TRANSPORT_ID%% na řádku 106 - číslo zásilky,
%%PACKAGE_NR0%% na řádku 106 - číslo balíku,
%%TRANSPORT_CHKSUM%% také na řádku 106 - kontrolní číslice.
4. Číslo zásilky. Na této pozici se uvádí třináctimístné číslo zásilky (viz 1.3 „Číselné řady“). V šabloně
pro tisk jím nahraďte na řádku 115 výraz %%TRANSPORT_ID%%.
5. Číslo nákladového kusu. Na této pozici se uvádí pořadové číslo nákladového kusu (palety, kartonu,
pytle, kanystru. . . ). Maximálně může být zásilka složena z 99 nákladových kusů. Číslo nákladového
kusu se uvádí včetně úvodní nuly (např. 03) tak, aby bylo vždy dvoumístné. V šabloně pro tisk
jím nahraďte na řádku 115 výraz %% PACKAGE_NR0%%.
6. Kontrolní číslice. Na tomto místě se uvádí kontrolní číslice pro číslo zásilky (viz 1.4 „Kontrolní
číslice“). V šabloně pro tisk jí nahraďte výraz %%TRANSPORT CHKSUM%% na řádku 117.
7. Pořadí (číslo) nákladového kusu (tzv. ”kolli”). Uvádí se informace o pořadí daného nákladového kusu a celkovém počtu nákladových kusů v zásilce. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami. %%PACKAGE_NR%% na řádku 108 - pořadí kusu v zásilce,
%%PACKEGE_COUNT%% také na řádku 108 - počet kusů v zásilce. Oba údaje se oddělují lomítkem
(”/”). U zásilky pouze s jedním nákladovým kusem bude výsledná hodnota 1/1. U zásilky s více
nákladovými kusy (např. 3) pak bude uvedeno postupně na jednotlivých štítcích 1/3, 2/3 a 3/3.
8. Datum svozu. Na tomto místě se uvádí datum svozu zásilky na naše depo. V šabloně nahraďte
výraz %%LOAD%% na řádku 107 odpovídajícím datem ve formátu DD.MM.YYYY.
9. Označení doručovacího depa. Označení lze zjistit z poštovního směrovacího čísla příjemce (dle
směrovacích tabulek, viz oddíl 1.5 „Směrování“). Označení se skládá z kódu země (2 pozice) a
čísla depa (2 pozice, bez úvodní nuly). Kód země je vždy CZ, pouze pokud je zásilka určena
příjemci z následujících zemí: SK, RO, HU bude kód země SK.
Příklad 1: Odesílatel je České republiky. PSČ příjemce je 69170 a země příjemce je CZ. Jde tedy
o vnitrostátní zásilku.
Ve směrovací tabulce Cargo_PSC_CZ_Vnitro.txt lze dohledat, že pro rozsah, do kterého spadá
uvedené PSČ, je následující záznam:
NT061CZ 69146 69175 6119000000000
Číslo depa je tedy 061, kód země je CZ. Pro vytvoření údaje označení depa vypustíme úvodní
nulu z čísla depa a složíme oba údaje v pořadí kód země, číslo depa: CZ61
Příklad 2: Odesílatel je z České republiky, PSČ příjemce je 13507 a země příjemce je HU. Jde tedy
o mezinárodní zásilku.
Ve směrovací tabulce Cargo_PSC_CZ_Export.txt lze dohledat, že pro rozsah a zemi, kam spadá
uvedené PSČ, je následující záznam:
NT083HU 00000 99999 SK83000000000
43
GEIS Group
3.3
Specifikace pro tisk štítků
Číslo depa je tedy 083, kód země je v tomto případě SK (protože příjemce je z jedné ze zemí SK,
RO, HU). Pro vytvoření údaje označení depa vypustíme úvodní nulu z čísla depa a složíme oba
údaje v pořadí kód země, číslo depa: SK83
Příklad 3: Odesílatel je z České republiky, PSČ příjemce je 28035 a země příjemce je DE. Jde tedy
o mezinárodní zásilku.
Ve směrovací tabulce Cargo_PSC_CZ_Export.txt lze dohledat, že pro rozsah a zemi, kam spadá
uvedené PSČ, je následující záznam:
NT041DE 00000 39999 CZ41000000000
Číslo depa je tedy 041, kód země je v tomto případě CZ. Pro vytvoření údaje označení depa
vypustíme úvodní nulu z čísla depa a složíme oba údaje v pořadí kód země, číslo depa: CZ41
V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%DEPOT%% na řádku 113 hodnotou určenou dle návodu výše.
10. Číslo doručovací trasy. Toto číslo se zjistí z poštovního směrovacího čísla příjemce (viz oddíl 1.5
„Směrování“).
Pro PSČ příjemce z příkladu 1 výše bude číslo doručovací trasy 6119
Pro PSČ příjemce z příkladu 2 výše bude číslo doručovací trasy SK83
Pro PSČ příjemce z příkladu 3 výše bude číslo doručovací trasy CZ41
V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%ROUTE%% na řádku 116 hodnotou získanou ze směrovací
tabulky.
11. Země příjemce. Uvede se země příjemce. Hodnota se musí shodovat s hodnotou země, uvedenou
v bodě č. 17 (adresa příjemce).
V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%RECIPIENT_STATE%% na řádku 104.
12. PSČ příjemce. Uvede se PSČ příjemce. Hodnota se musí shodovat s hodnotou PSČ, uvedenou v
bodě č. 17 (adresa příjemce). PSČ se zadává bez mezer.
V šabloně pro tisk nahraďte výraz %%RECIPIENT_POSTALCODE%% na řádku 105.
13. Variabilní symbol. Tento údaj je v případě dobírkové zásilky povinný.
V šabloně nahraďte výraz %%VS%% na řádku 124 odpovídajícím číslem.
14. Reference. Tento údaj slouží ke zpětné identifikaci zásilky odesílatelem, uvádí se hodnota shodná
s textem v bloku Reference v exportním souboru.
V šabloně nahraďte výraz %%REFERENCE%% na řádku 118 odpovídajícím textem.
15. Poznámka pro příjemce. Na tomto místě se uvádí poznámka pro příjemce shodná s textem v bloku
Poznámka pro příjemce v exportním souboru. V šabloně nahraďte výraz %%NOTE_RCPT%% na řádku
119 odpovídajícím textem.
16. Adresa odesílatele. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.
%%SENDER_NAME%% na řádku 98 - název firmy odesílatele,
%%SENDER_STREET%% na řádku 99 – ulice odesílatele včetně čísla popisného a/nebo orientačního (např. Modřínová 1740/6, kde 1740 je číslo popisné. Nebo Jasanová 8, pokud je
uvedeno pouze číslo orientační),
%%SENDER_POSTALCODE%% na řádku 100 – PSČ odesílatele,
%%SENDER_CITY%% také na řádku 100 – město odesílatele.
17. Adresa příjemce. V šabloně pro tisk nahraďte následující výrazy odpovídajícími hodnotami.
%%RECIPIENT_NAME%% na řádku 101 - název firmy (v exportním souboru blok Název / Jméno
1),
%%RECIPIENT_PERSON%% na řádku 121 - jméno kontaktní osoby (v exportním souboru blok
Název / Jméno 2)
44
GEIS Group
3.3
Specifikace pro tisk štítků
%%RECIPIENT_STREET%% na řádku 102 – ulice příjemce včetně čísla popisného a/nebo orientačního (např. Modřínová 1740/6, kde 1740 je číslo popisné. Nebo Jasanová 8, pokud je
uvedeno pouze číslo orientační),
%%RECIPIENT_CITY%% na řádku 103 – město příjemce,
%%RECIPIENT_STATE%% na řádku 104 - kód státu (platné hodnoty pro cargo zásilky jsou
uvedeny v příloze „Tabulka kódů zemí podle ISO-3166“), se stejnou hodnotou jako v bodě
11 (hodnotu stačí samozřejmě zapsat pouze jednou),
%%RECIPIENT_POSTALCODE%% na řádku 105 - PSČ se stejnou hodnotou jako v bodě 12 (hodnotu stačí samozřejmě zapsat pouze jednou).
Všechny údaje uvedené na štítku musí souhlasit s údaji uvedenými v exportním souboru a v
předávacím protokolu.
45
GEIS Group
3.4
3.4
Doplňkové přepravní služby pro cargo zásilky
Doplňkové přepravní služby pro cargo zásilky
V tomto oddílu jsou popsány doplňkové služby poskytované při přepravě cargo zásilek. Využití doplňkových služeb musí být předem smluvně sjednáno se společností Geis. U jednotlivých služeb je uvedeno,
jak mají být zadány v exportních datech.
Pro přesnou specifikaci doplňkových služeb kontaktujte obchodního manažera Geis.
Název služby
EXW (Platba příjemcem)
COD (Dobírka)
Termínované doručení
DL zpět
Smlouvy zpět
B2C (Soukromá adresa)
SMS avízo
Telefonické avízo
B2C - Dodání s pomocí
B2C - Odvoz spotřebiče
VIP doručení
Zkratka
EXW
COD
DTR
VDL
VSM
B2C
SMS
AVI
B2P
B2S
VIP
Režim
—
—
Služba 1
Služba 1
Služba 1
Služba 2
Služba 2
Služba 2
Služba 2
Služba 2
Služba 2
/
/
/
/
/
/
Služba
Služba
Služba
Služba
Služba
Služba
3
3
3
3
3
3
Záznam
I
K
I
I
I
I
I
I
I
I
I
Pozice
43
23
47
47
47
85 / 117
85 / 117
85 / 117
85 / 117
85 / 117
85 / 117
Kód služby
—
—
14
40
41
02
48
01
30
31
32
Tabulka 7: Označení doplňkových služeb v exportním souboru pro cargo
Dostupnost jednotlivých doplňkových služeb se liší pro zákazníky z ČR a SR. Dostupnost služeb
se liší dále v závislosti na druhu přepravy podle cílové země příjemce zásilky - vysvětlení viz oddíl
1.2.12
Služba
EXW
COD
DTR
VDL
VSM
DPC
B2C
SMS
AVI
B2P
B2S
VIP
CZ - Vnitro
Ano
Ano
—
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
CZ - Export
—
jen SK
jen DE
—
—
—
jen SK
jen SK
jen SK
jen SK
jen SK
—
SK - Vnitro
Ano
Ano
—
Ano
—
—
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
SK - Export
—
jen CZ
jen DE
—
—
—
jen CZ
jen CZ
jen CZ
jen CZ
jen CZ
—
Tabulka 8: Dostupnost služeb dle druhu přepravy - cargo
3.4.1
SMS avízo - SMS
Jedná se o odeslání SMS na uvedené telefonní číslo. Text SMS zprávy informuje příjemce, že zásilka byla
převzata do přepravy a kdy bude doručena. Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby
48 v záznamu I na pozici 85 (Služba 2) nebo 117 (Služba 3), pokud je na pozici 85 již uvedena jiná
služba.
V případě vybraných exportních destinací mohou být poskytovány další dloplňkové služby nad rámec
zde uvedených. Bližší informace si vyžádejte u obchodního manažera Geis.
12
46
GEIS Group
3.4
Doplňkové přepravní služby pro cargo zásilky
Telefonní číslo, na které má být informace zaslána se uvádí v exportním souboru v záznamu I na
pozici 87. V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.
3.4.2
Telefonické avízo - AVI
Tato služba zajišťuje telefonické upřesnění času příjezdu řidiče na místo doručení s příjemcem zásilky.
Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 01 v záznamu I na pozici 85 (Služba 2) nebo
117 (Služba 3), pokud je na pozici 85 již uvedena jiná služba.
Telefonní číslo, na které má řidič zavolat se uvádí v exportním souboru v záznamu I na pozici 87.
V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.
3.4.3
Dobírka - COD
Služba dobírkových zásilek se uvádí v exportním souboru v záznamu K - na pozici 23 výše dobírky
(v haléřích nebo centech) a na pozici 74 měna dobírky (viz tabulka 7). Kromě částky dobírky a měny
v záznamu J musí být také uveden variabilní symbol v záznamu C na pozici 77.
V předávacím protokolu se uvádí hodnota dobírky ve sloupci COD a variabilní symbol ve sloupci
Var. symbol.
3.4.4
Termínované doručení - DTR
Jedná se o službu doručení zásilky v určený den dle požadavku odesílatele. Pokud je služba k zásilce
vyžadována, vyplní se kód služby 14 v záznamu I na pozici 47 (Služba 1). V předávacím protokolu se
tato služba nikde neuvádí.
Datum doručení se uvádí ve formátu DDMMYY v záznamu I na pozici 79. Čas doručení se uvádí ve
formátu HHMM v záznamu I na pozici 49.
V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.
3.4.5
B2C (Soukromá adresa)
Tato služba představuje doručování zásilek v rámci České republiky a Slovenska na soukromé adresy
(fyzických osob). Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 02 v záznamu I na pozici
85 (Služba 2) nebo 117 (Služba 3), pokud je na pozici 85 již uvedena jiná služba.
Telefonní číslo, na které má řidič zavolat se uvádí v exportním souboru v záznamu I na pozici 87.
V předávacím protokolu se tato služba nijak nevyznačuje.
3.4.6
EXW (Platba příjemcem)
Tato služba určuje úhradu přepravních nákladů příjemcem. Služba se uvádí v exportním souboru
v záznamu I - na pozici 43 uvedením dodací podmínky EXW kódem 20. Pro standardní doručení, kdy
přepravné hradí odesílatel se uvede kód 30 (viz tabulka 7).
V předávacím protokolu se uvádí text „Ano“ ve sloupci EXW.
47
GEIS Group
3.4.7
3.5
Ověření správnosti dat a dokumentů - cargo
DL zpět - VDL
Tato služba zajišťuje naskenování dodacích listů podepsaných příjemcem a jejich zpřístupnění odesílateli
(buď online přes Track&Trace nebo zasláním zpět odesílateli). Pokud je služba k zásilce vyžadována,
vyplní se kód služby 40 v záznamu I na pozici 47 (Služba 1).
3.4.8
Smlouvy zpět - VSM
Tato služba zajišťuje zaslání příjemcem podepsaných smluv zpět odesílateli. Pokud je služba k zásilce
vyžadována, vyplní se kód služby 41 v záznamu I na pozici 47 (Služba 1).
3.4.9
B2C Dodání s pomocí - B2P
Tato služba zajišťuje dodání na soukromou adresu, kde doručení proběhne v rámci doručovací adresy na
místo určené příjemcem, za aktivní pomoci příjemce. Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se
kód služby 30 na pozici 85 (Služba 2) nebo 117 (Služba 3), pokud je na pozici 85 již uvedena jiná služba.
3.4.10
B2C Odvoz spotřebiče - B2S
Tato služba zajišťuje odvoz (starého) spotřebiče ze soukromé adresy příjemce, kam byla doručena zásilka
(např. nový spotřebič). Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 31 na pozici 85 (Služba
2) nebo 117 (Služba 3), pokud je na pozici 85 již uvedena jiná služba.
3.4.11
VIP doručení - VIP
Tato služba je poskytována pouze pro vnitrostátní zásilky a zajišťuje komfortní doručení příjemci.
Pokud je služba k zásilce vyžadována, vyplní se kód služby 32 na pozici 85 (Služba 2) nebo 117 (Služba
3), pokud je na pozici 85 již uvedena jiná služba.
3.5
Ověření správnosti dat a dokumentů - cargo
Správnost (tj. dodržení formátu a konzistence informací podle tohoto manuálu) exportních dat, předávacího protokolu i štítků zajišťuje klient. Ve chvíli, kdy všechny tyto podklady odpovídají v tomto
dokumentu uvedené specifikaci, odešle klient formou e-mailu jejich náhled přidělenému obchodnímu manažerovi Geis. Obchodní manažer předá podklady interně na IT oddělení Geis, které provede jejich
kontrolu a případné nedostatky komunikuje již přímo s technickým kontaktem klienta. Testovací data se
nikdy neodesílají přímo na FTP server!
Není-li řečeno jinak, jsou na podklady od zákazníka kladeny následující požadavky:
• Sestávají z exportního souboru, souvisejícího předávacího protokolu a štítků ke všem zásilkám.
Tyto štítky je třeba vytisknout na EPL nebo laserové tiskárně a následně naskenovat skenerem,
ideálně do formátu PDF.
• Obsahují minimálně tři zásilky z nichž minimálně jedna se bude skládat z více kusů a více manipulačních jednotek.
• Obsahují zásilky jen s těmi službami (dobírka, atd.), které má klient dohodnuté s obchodním
manažerem v rámci smlouvy se společností Geis.
48
GEIS Group
3.6
Ostrý provoz
• Byly zkontrolovány podle přílohy „Checklist pro podklady - cargo“.
Čísla zásilek (resp. číselnou řadu) si klient zvolí náhodně. Důležité je, aby čísla měla 13 míst a údaje
v exportních datech byly konzistentní s údaji v předávacím protokolu a na štítcích. Číslo plátce a
zákazníka si klient zvolí osmimístné (např. 12300078). Číslo plátce a zákazníka bude vždy stejné.
Po ověření správnosti testovacích dat následuje přidělení skutečných identifikátorů v tomto rozsahu:
• Číslo zákazníka(osmimístné číselné)
• Číselnou řadu (stejný rozsah pro vnitrostátní i mezinárodní zásilky)
Následuje integrační test ostrých dat s identifikátory, které jsou zákazníkovi přiděleny společností Geis.
Tento test je popsán v další kapitole.
Test integrace dat
Test integrace dat v systému Geis je proveden po odsouhlasení správnosti všech podkladů a přidělení
identifikátorů. Během tohoto testu postupuje klient naprosto stejně, jako při ostrém provozu (viz oddíl
3.6 „Ostrý provoz“). Vytvoří tedy ve svém IS skutečné zásilky.
To znamená, že pro zásilky budou použita čísla z přidělené číselné řady. V exportním souboru vygenerovaném v IS zákazníka bude uvedeno přidělené číslo zákazníka.
Na FTP server Geis odešle zákazník exportní soubor (viz oddíl 3.6 „Ostrý provoz“). Dále zašle obchodnímu manažerovi a na IT oddělení Geis emailem všechna čísla zásilek z tohoto exportního souboru.
Zásilky tedy budou skutečné, nicméně pouze datově, protože se nebudou expedovat fyzicky. Čísla, která
byla použita pro testovací zásilky, již není možné znovu použít v budoucnu pro jiné zásilky!
3.6
Ostrý provoz
Při ostrém provozu je ideální odesílat exportní soubor při tisku předávacího protokolu (lze automatizovat)
nejpozději však ihned po odjezdu našeho svozového vozu k nám na depo. Důležité je, aby data byla
importována do našeho IS nejpozději v okamžiku, kdy svozový vůz dorazí na depo.
Exportní soubor je možné odeslat buď na FTP server, nebo na e-mail [email protected] Upřednostňujeme
FTP, e-mail je záložní řešení pro případ, kdyby FTP server z nějakého důvodu selhal. Níže jsou uvedeny
adresy a přihlašovací údaje.
FTP server:
Uživatel:
Heslo:
Adresář:
ftp1.geis.cz
ftp_objednavky
ftp194obj
objednavky
E-mail:
[email protected]
Očekává se odeslání jednoho souboru za den, ale jak je uvedeno v oddíle 3.1.2, je možné jich odesílat
více.
49
Symboly a zkratky
Přehled v dokumentu použitých či obecněji používaných
symbolů a zkratek
AN
CC
COD
EDI
EXW
FP
IS
KD
KOLLI
POD
TC
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Alfanumerická hodnota (viz oddíl 1.8.1 )
Celočíselná hodnota (viz oddíl 1.8.2 )
Dobírka (angl. Collect on Delivery)
angl. Electronic Data Interchange
Náklady i rizika spojená s dodávkou zboží přecházejí na příjemce.
Číselné hodnoty s desetinnými místy (viz oddíl 1.7.3 )
Informační systém
Kalendářní datum (viz oddíl 1.8.6 )
Dvouciferné číslo udávající pořadí nákladového kusu v cargové zásilce.
Potvrzený doručovací list
Telefonní číslo (viz oddíl 1.8.8 )
50
Vzor - předávací protokol PARCEL
PŘéžÁVH6ÍfPROTOKOL
Příkazcef9odesílatel5X Názevffirmyfs0r0o0
žatumX -S0ýS0Mý-S
Nějakáful0fš1M
BSpýMf Irýdek8Místek
Poz0 Galíkfčíslo
ýý-M--ý-pý-
M
M
ýý-M--ý-pýý
1
S
ýý-M--ý-pýB
n
n
ýý-M--ý-Bšš
M
1
ýý-M--ý-Bšp
1
6elkemfbalíkůXf1
Podpisfřidiče
StranaX -fFf-
UeisfParcelf6Zfs0r0o0
Uf6ementárnyf--pS3fBýýfSýfOstrava
Tel0Xf97nMý5fš1-fMBBfBBB3
IaxXf97nMý5fš1-fMBýf-1š
Hdresát
Připojištění éXW žob096Ož5
Prvnífstavebnífs0r0o0
6hodskáf-SnnF1M
6ZfSSšý-fKlatovyf8fLubyff
ý3ýý
ý3ýý
Potrebyfprofchovatelefv0o0s0
Uercenovaf-/MF1
SKfp1-ý-fPetržalka
ý3ýý
M-B3ýý
Potrebyfprofchovatelefv0o0s0
Uercenovaf-/MF1
SKfp1-ý-fPetržalka
ý3ýý
ý3ýý
LojzafNovák
LidickáfšS
6ZfSSý--fTřemošná
ý3ýý
ý3ýý
HlenafKrátká
NafLibušifSSS
6ZfSš-/1fGechyně
ý3ýý
--/-3ýý
Var0fsymbol
Poznámka
+odinufpředemfvolat
-M--ý-pýý
Manipulovatfopatrně
Manipulovatfopatrně
-M--ý-Bšp
6elkemf6OžXf -SBp3ýý
Výšefuvedenéfzásilkyfbylyfpředányfbezfpoškození0
Podpisfodesílatele
PřepravyfsefuskutečňujífdlefVšeobecnýchfobchodníchfpodmínek3faktuálnífstavfUéxSfPHR6éLf6Z3fspol0fsfr0o03fxČOXf/SýBBý1-0
SpolečnostfjefzapsánafvfobchodnímfrejstříkufvedenémfKrajskýmfsoudemfvfPlzni3foddílf63fčíslofvložkyfš1ýS0
Vzor - předávací protokol CARGO
PŘpžÁVé6ÍfPROTOUO+
Příkazcef9odesílatel5b
žatumb -S0ýS0Mý-S
Názevffirmyfs0r0o0
Zeisf6Zfs0r0o0
Uf6ementárnyf--XS3f,ýýfSýfOstrava
Nějakáful0fW1M
,SXýMf grýdek8xístek
Tel0bf97nMý5fW1-fM,,f,,,3
BČbf-MSýýý,X
gaxbf97nMý5fW1-fM,ýf-1W3fW1-fM,-fWnWf9+ogistika5
Stranab -fFf-
Poz0 Číslofzásilky
Příjemce3fkontakt
Us
-
šmotnost
pXW žob096Ož5
Reference
-
,ý,1Sýýý-MýýM
Ioseff6horý
Štúrovaf-SnnF1M
SUfWnWý-fNitra8Staréfxesto
nXý
M-,ý3ýý
-nýýMn
,ý,1Sýýý-MýýS
StavebninyfSTVfs0r0o0
Zercenovaf-/MF1
SUfX1-ý-fPetržalka
M
M
Mý
ý3ýý
-nýý1-
,ý,1Sýýý-Mýýn
SuperfPneufs0r0o0
UollárovafSMMFX
SUfX1-ý-fPetržalka
-
S
-n
ý3ýý
--ýýnS
,ý,1Sýýý-Mýý1
égroféZfs0r0o0
+idickáfWS
6ZfSSý--fTřemošná
-
n
XS
--/-3ýý
-nýý1M
,ý,1Sýýý-Mýý/
plefTrofs0r0o0
Naf+ibušifSSS
6ZfSW-/1fGechyně
n
1
WfUs
,n,fUg
gPf8f6elkemfpuropalet
S
pPf8f6elkemfjednocestnýchfpalet
M
UTf8f6elkemfkartonů
M
šPf8f6elkemfpůlpalet
ý
Ušf8f6elkemfpolopalet
ý
žPf8f6elkemfdvojpalet
-
6elkemfostatnífnákladovéfkusy
-
Podpisfřidiče
-1ý
ý3ýý
-nýýMS
Výšefuvedenéfzásilkyfbylyfpředányfbezfpoškození0
éno
6OžbffSSS-3ýýf
Podpisfodesílatele
PřepravyfsefuskutečňujífdlefVšeobecnýchfobchodníchfpodmínek3faktuálnífstavfZpBSf6Z3fspol0fsfr0o03fBČObfnn1/,S1W0
SpolečnostfjefzapsánafvfobchodnímfrejstříkufvedenémfUrajskýmfsoudemfvfPlzni3foddílf63fčíslofvložkyf-nn,10
Vzor - předávací protokol PARCEL (slovenská verzia)
POTVRjéN+ékOkPRéVZGTÍkZÁS+éLOKkNGkPRéPRGVU
Odosielateľ((
úéN+XkSlovenskoksyryoy
játum( 12ym2y3m12
+liašskákcestakWí
bp/mzkkkkkžanskákžystrica
Pozy žalíkkčíslo
1
mm1311m1Wm1
3
3
mm1311m1Wmm
z
2
mm1311m1Wmp
/
/
mm1311m1pbb
3
z
mm1311m1pbW
z
Melkomkbalíkov(kz
Podpiskvodiča
Strana( 1kuk1
ýeiskParcelkSKksyryoy
Trňanskákí5kbímkm1kZvolen
Tely(k90/317k1Wk1W1
úax(k90/317k/zkzzzk3m3b
Gdresát
Pripoistenie
éXW joby9MOj7
Prvníkstavebníksyryoy
Mhodskák12//uz3
MZk22bm1kKlatovykBkLubykk
m5mm
m5mm
Potrebykprokchovatelekvyoysy
ýercenovak1í3uz
SKkWz1m1kPetržalka
m5mm
31p5mm
Potrebykprokchovatelekvyoysy
ýercenovak1í3uz
SKkWz1m1kPetržalka
m5mm
m5mm
LojzakNovák
Lidickákb2
MZk22m11kTřemošná
m5mm
m5mm
GlenakKrátká
NakLibušik222
MZk2b1ízkžechyně
m5mm
11í15mm
Varyksymbol
Poznámka
godinukpředemkvolat
1311m1Wmm
Manipulovatkopatrně
Manipulovatkopatrně
1311m1pbW
MelkomkMOj(kkk12pW5mm
Vyššiekuvedenékzásielkykbolikprevzatékbezkpoškodeniay
Podpiskodosielateľa
PrepravyksakuskutočňujúkpodľakVšeobecnýchkobchodnýchkpodmienok5kaktuálnýkstavkýeiskParcelkSK5kspolykskryoy5k+ČO(k/í/Wbzb3y
SpoločnosťkjekzapísanákvkobchodnomkregistrikOkresnéhoksúdukžanskákžystrica5kvložkakčíslok31zm2uSy
Vzor - předávací protokol CARGO (slovenská verze)
O-OVZ-ÁVýúÍkPROTO+Ox
Odosielateľb
-átumbb 12ym2y3m12
MéNpXkSlovenskoksyryoy
GeiskS+ksyryoy
Trňanskákí5kWímkm1kZvolen
pliašskákcestak,í
Wj/mzkkkkkkŠanskákŠystrica
Telybk90/317k1,k1,15
pČbk132mmmj,
Maxbk90/317k/zkzzzk3m3W5k/zkzzzk3mzzk9xogistika7
Stranab 1kuk1
Pozy Číslokzásielky
Príjemca5kkontakt
+s
1
žmotnosť
éXW -oby9úO-7
Referencia
1
jmjz2mmm13mm3
gosefkúhorý
Štúrovak12//uz3
S+kW/Wm1kNitraBStarékóesto
/,m
31jm5mm
1/mm3/
jmjz2mmm13mm2
StavebninykSTVksyryoy
Gercenovak1í3uz
S+k,z1m1kPetržalka
3
3
3m
m5mm
1/mmz1
jmjz2mmm13mm/
SuperkPneuksyryoy
+ollárovak233u,
S+k,z1m1kPetržalka
1
2
1/
m5mm
11mm/2
jmjz2mmm13mmz
ýgrokýZksyryoy
xidickákW2
úZk22m11kTřemošná
1
/
,2
11í15mm
1/mmz3
jmjz2mmm13mmí
élekTroksyryoy
Nakxibušik222
úZk2W1ízkŠechyně
/
z
Wk+s
j/jk+g
MPkBkúelkomkéuropaliet
2
éPkBkúelkomkjednocestnýchkpaliet
m
+TkBkúelkomkkartónov
3
úelkomkostatnéknákladovékkusy
/
Podpiskvodiča
1zm
m5mm
1/mm32
Vyššiekuvedenékzásielkykbolikodovzdanékbezkpoškodeniay
ýno
úO-bkk22215mmk
Podpiskodosielateľa
PrepravyksakuskutočňujúkdľakVšeobecnýchkobchodnýchkpodmienok5kaktuálnykstavkGeiskS+5kspolykskryoy5kpČObk2123//3,
SpoločnosťkjekzapísanákvkobchodnomkregistrikOkresnéhoksúdukŠanskákŠystrica5kvložkakčíslok3m,2uSy
Náhledy štítků pro balíky
Geis4Parcel4CZ4s.r.o.
U4Cementárny41183,47004304Ostrava
Tel.:4+420495142774777
Fax:4+420495142704159
77f9ffyffu- M
KS:yOy
Prijemce:
FirmamABCmsZrZoZ
uf
JanmNovak
Lidickam98
Ejpovice
CZmmmm887fy
Pozn:mtextmpromprijemce
Tel:mL-uf9Myyu8yu8
ufy8
y8Zf8Zufy8
ymkg
887fy
VS:
Odesilatel:
NazevmfirmymsZrZoZ
NejakamulZm9Mu
CZmmmm788fumFrydekEMistek
Tel:mL-uf8MMfff7MM
Obrázek 8: Náhled štítku pro balík – bez doplňkových služeb.
Geis4Parcel4CZ4s.r.o.
U4Cementárny41183,47004304Ostrava
Tel.:4+420495142774777
Fax:4+420495142704159
COD
Prijemce:
FirmajABCjsErEoE
77O9OOfOOy- M
KS:fZf
yO
JanjNovak
Lidickaj9u
Ejpovice
CZjjjjuu7Of
Pozn:jtextjprojprijemce
Tel:js-yO9Mffyufyu
yOfu
fuEOuEyOfu
fjkg
uu7Of
VS:jfyffOf798
Odesilatel:
NazevjfirmyjsErEoE
NejakajulEj9My
CZjjjj7u8OyjFrydekdMistek
Tel:js-yOuMMOOO7MM
Obrázek 9: Náhled štítku pro balík – s dobírkou.
55
Geis4Parcel4CZ4s.r.o.
U4Cementárny41183,47004304Ostrava
Tel.:4+420495142774777
Fax:4+420495142704159
ByCLCODLEXW
Prijemce:
FirmajABCjsErEoE
DDOWOOfOOy- M
KS:fZf
yO
JanjNovak
LidickajWu
Ejpovice
CZjjjjuuDOf
Pozn:jtextjprojprijemce
Tel:js-yOWMffyufyu
yOfu
fuEOuEyOfu
fjkg
uuDOf
VS:jfyffOfDWX
Odesilatel:
NazevjfirmyjsErEoE
NejakajulEjWMy
CZjjjjDuXOyjFrydekdMistek
Tel:js-yOuMMOOODMM
Obrázek 10: Náhled štítku pro balík – více doplňkových služeb.
Geis4Parcel4CZ4s.r.o.
U4Cementárny41183,47004304Ostrava
Tel.:4+420495142774777
Fax:4+420495142704159
VMCOdtf
Prijemce:
TRAFIKAuABS
jdj9jjOjjdf -
KS:OiO
dj
JanuNovak
MasarykovounamZuRokycany
CZuuuutt7jO
djOt
OtZjtZdjOt
Oukg
tt7jO
Pozn:uNausvahuuOtmuRokycany
Tel:urfdj9-OOdtOdt
VS:uOdOOjO798
Odesilatel:
NazevufirmyusZrZoZ
NejakauulZu9-d
CZuuuu7t8jduFrydekCMistek
Tel:urfdjt--jjj7--
Obrázek 11: Náhled štítku pro balík – služba VM
56
Náhledy štítků pro cargo
PjjczzzzzpcPjyyzj
KOLLI:
jiP
GeispCZps.r.o.
Zemskap211/I
337p01pEjpovice
Tel.:p+420p951p220p521
Fax:p+420p951p220p109
p
DATUM:yyyRdjuduzjP
CZEz
AbsenderiOdesilatel:
Nazevyfirmyysdrdod
Nejakayuldy9cu
PuRyzzyPlzen
Tel:yCpuzPEEjuPpcR
EzzP
CZyyEzczz
EmpfangeriPrijemce:
Novakylysynysdrdod
JosefyNovak
Tel:yCpuzc9R9gERcp
StrmayjpEuiuE
VS:y9gERcpPujz
Ref:yreferenceyodesilatele
Pozn:ypoznamkayproyprijemce
CZyyEzczzyyOstrava
Obrázek 12: Náhled štítku pro cargo – zásilka se třemi kusy.
PjjczzzzzpcPjyyzu
KOLLI:
uiP
GeispCZps.r.o.
Zemskap211/I
337p01pEjpovice
Tel.:p+420p951p220p521
Fax:p+420p951p220p109
j
DATUM:yyyRdjuduzjP
CZEz
AbsenderiOdesilatel:
Nazevyfirmyysdrdod
Nejakayuldy9cu
PuRyzzyPlzen
Tel:yCpuzPEEjuPpcR
EmpfangeriPrijemce:
Novakylysynysdrdod
JosefyNovak
Tel:yCpuzc9R9gERcp
StrmayjpEuiuE
CZyyEzczzyyOstrava
EzzP
CZyyEzczz
VS:y9gERcpPujz
Ref:yreferenceyodesilatele
Pozn:ypoznamkayproyprijemce
Obrázek 13: Náhled štítku pro cargo – zásilka se třemi kusy.
57
PjjczzzzzpcPjyyzP
KOLLI:
PiP
GeispCZps.r.o.
Zemskap211/I
337p01pEjpovice
Tel.:p+420p951p220p521
Fax:p+420p951p220p109
g
DATUM:yyyRdjuduzjP
CZEz
AbsenderiOdesilatel:
Nazevyfirmyysdrdod
Nejakayuldy9cu
PuRyzzyPlzen
Tel:yCpuzPEEjuPpcR
EmpfangeriPrijemce:
Novakylysynysdrdod
JosefyNovak
Tel:yCpuzc9R9gERcp
StrmayjpEuiuE
CZyyEzczzyyOstrava
EzzP
CZyyEzczz
VS:y9gERcpPujz
Ref:yreferenceyodesilatele
Pozn:ypoznamkayproyprijemce
Obrázek 14: Náhled štítku pro cargo – zásilka se třemi kusy.
Checklist pro podklady - parcel
Podle tohoto seznamu zkontrolujte podklady ještě před jejich odesláním ke kontrole. Účelem je odstranit
nejčastější chyby a zkrátit dobu realizace datového napojení.
1. Jméno exportního souboru odpovídá specifikaci (Cxxx1ddm.yyy).
2. Exportní soubor je v kódování Windows-1250.
3. V exportním souboru jsou uvedeny všechny povinné hodnoty.
4. Hodnoty uvedené v exportním souboru jsou podle datových typů správně formátovány.
5. V exportním souboru jsou dodrženy pozice datových bloků a jejich obsah nepřetéká do následujících bloků.
6. PSČ jsou v exportním souboru bez mezer a zarovnané zleva.
7. V předávacím protokolu je uvedeno číslování stran.
8. V předávacím protokolu i na štítcích je uvedena správná adresa svozového depa.
Checklist pro podklady - cargo
Podle tohoto seznamu zkontrolujte podklady ještě před jejich odesláním ke kontrole. Účelem je odstranit
nejčastější chyby a zkrátit dobu realizace datového napojení.
1. Jméno exportního souboru odpovídá specifikaci (ftpnnnnnnnn.txt).
2. Exportní soubor je v kódování Windows-1250.
3. V exportním souboru jsou uvedeny všechny povinné záznamy, ve správném počtu a pořadí.
4. Hodnoty uvedené v exportním souboru jsou podle datových typů správně formátovány.
58
5. V exportním souboru jsou dodrženy pozice datových bloků.
6. PSČ jsou v exportním souboru bez mezer a zarovnané zprava.
7. V předávacím protokolu je uvedeno číslování stran.
8. V předávacím protokolu i na štítcích je uvedena správná adresa svozového depa.
Tabulka kódů zemí podle ISO-3166
Kódy zemí odpovídají normě ISO-3166. V závislosti na druhu přepravy (cargo nebo parcel) je definován
seznam povolených cílových zemí pro doručování.
Tabulka pro cargo zásilky je k dispozici v souboru Cargo_Zeme.csv, v přiloženém archivu v adresáři
Cargo. Tabulka pro parcel zásilky je k dispozici v souboru Parcel_Zeme.csv, v přiloženém archivu v
adresáři Parcel.
Seznam kódů manipulačních jednotek
Seznam kódů manipulačních jednotek pro cargo zásilky je k dispozici v souboru Cargo_Obaly.csv,
v přiloženém archivu v adresáři Cargo.
Změna pojmenování souborů se směrovacími tabulkami
Z důvodu přehlednosti a lepší orientace byly přejmenovány směrovací tabulky v ZIP archivu. Tabulky
jsou rozděleny v adresářích Cargo a Parcel.
Typ přepravy
Cargo
Cargo
Cargo
Cargo
Parcel
Parcel
Parcel
Parcel
Země
CZ
CZ
SK
SK
CZ
CZ
SK
SK
Typ zásilky
Vnitro
Export
Vnitro
Export
Vnitro
Export
Vnitro
Export
Název souboru
Cargo_PSC_CZ_Vnitro.txt
Cargo_PSC_CZ_Export.txt
Cargo_PSC_SK_Vnitro.txt
Cargo_PSC_SK_Export.txt
Parcel_PSC_CZ_Vnitro.txt
Parcel_PSC_CZ_Export.txt
Parcel_PSC_SK_Vnitro.txt
Parcel_PSC_SK_Export.txt
59
Starý název
psc.txt
psc_zahranici.txt
sk.txt
—
psc.txt
psc_zahranici.txt
sk.txt
—
Download

Manuál pro systémovou integraci