Litanie ke všem svatým
harm. Petr Chaloupský OP
bb ª j j j j
b
& b ª Ï Ï Ï Ï Ï
Fmi
Cmi7
Fmi
Pa - ne, smi - luj se.
ªª ªª Ïj j j j
Ï Ï Ï Ï
Db
Eb7
Db
Kris - ste, smi - luj se.
ªª ªª Ïj j j j
ª
Ï Ï Ï Ï ª
Cmi7
Fmi
Fmi
Pa - ne, smi - luj se.
(střídat harmoni po verši )
Fmi
(Ab)
bb
&b b W
Svatá Maria, Matko
Svatý Michaeli,
Svatí Boží andělé,
Svatý Jene Křtiteli,
Svatý Josefe,
Svatý Petře a Pavle,
Svatý Ondřeji,
Svatý Jene,
Svatá Maří Magdaléno,
Svatý Štěpáne,
Svatý Ignáci z Antiochie,
Svatý Vavřinče,
Svatý Václave,
Svatý Vojtěchu,
Svatý Jene Nepomucký,
Svatá Perpetuo a Felicito,
Svatá Anežko,
Svatý Řehoři,
Svatý Augustine,
Svatý Athanasie,
Bb
(Bbmi)
Ï
J
j
Ï
Bo -
Eb
(Eb)
Ï
ží,
Cmi
(Cmi)
j
Ï
Fmi
(Ab)
j j Ïj Ï
Ï Ï
O
ro - duj
(O - ro - duj te
Svatý Basile,
Svatý Martine,
Svatý Cyrile a Metoději,
Svatý Benedikte,
Svatý Františku,
Svatý Otče Dominiku,
-Svatý Alberte,
-Svatý Tomáši Akvinský,
-Svatý Martine de Porres,
Svatý Františku Xaverský,
Svatý Jene Maria Vianneyi,
-Svatá Markéto Uherská,
-Svatá Kateřino Sienská,
Svatá Anežko Česká,
Svatá Terezie od Ježíše,
-Svatá Růženo z Limy,
Svatá Zdislavo,
Všichni svatí a světice Boží,
© 2012 www.chaloupsky.op.cz
j
Ï
Bbmi
(Db)
za nás.
za nás.)
(- =přidaní dominikánští světci )
(střídat harmoni po verši )
Fmi
Ab
(Db)
j j Ïj
Ï Ï
bb
&b b W
(Ab)
Eb
(Bbmi)
Eb
(Cmi)
b
& b bb W
j
Ï ÏJ
Ï
J
Db
(Fmi)
Bbmi
(Db)
j Ïj j j
Ï
Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï
J
sli - to - vá Měj s námi
Ode všeho zlého,
Ode všeho hříchu,
Od smrti věčné,
Svým svatým vtělením,
Svou smrtí a zmrtvýchvstáním,
Sesláním Ducha svatého,
Ab
(Fmi)
Cmi
(Eb)
ní.
vy- svo - boď nás, Pa
Ab
(Fmi)
Cmi
(Ab)
Db
(Bbmi)
ne.
Bbmi
Ab
(Fmi)
j j j j (Db)
j
j
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
pro - sí - me tě, vy - slyš nás.
jsme hří - šní - ci,
I když
-Shlédni na nás ve svém milosrdenství,
-Zachovej nás v pohotové poslušnosti,
-Daruj nám horlivost v řeholní kázni,
-Obracej naši mysl k věčným hodnotám,
(- = dle dominikánského misálu)
Jen když se křtí:
(Dej těmto vyvoleným, aťse ve křtu narodí k novému životu,)
Když se nekřtí:
(Požehnej tuto vodu a dej, ať se ti, kdo v ní budou pokřtěni, narodí k tvému životu)
Ježíši, Synu Boha živého,
bb ª j
b
& b ªÏ
Fmi
Ï
Kris - te
Ï
Bbmi
j
Ï
j
Ï
u - sylš
Fmi
Ï
nás.
ªª ªªÏj
Db
Ï
Kris - te
Ï
Eb7
j
Ï
j
Ï
vy - sylš
Bude-li po svěcení vody následovat křest, modlí se nyní hlavní celebrant za
přítomné katechumeny:
Všemohoucí, věčný Bože, sešli svého Ducha na tyto své služebníky
(tohoto svého služebníka, tuto svou služebnici),
kteří se mají (který se má, která se má) skrze křest narodit k tvému životu,
a stůj při nás se svou láskou, až je (ho, ji) budeme křtít:
učiň ty sám svou mocí, čeho je naše pokorná služba znamením.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Ab
Ï
nás.
ªª
Download

Litanie ke všem svatým