Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
V. Celostátní konference
Kvalita zdravotní péče a akreditace
středa 15. října 2014, Hotel Barceló Praha
Pod záštitou hlavního města Prahy
Generální partner konference
Hlavní partner konference
Hlavní témata konference
I.
II.
III.
Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb
Kvalita a ekonomika
Zkušenosti s řízením a hodnocením kvality a bezpečí
Konference je určena pro: vedení zdravotnických zařízení, manažery kvality a další pracovníky,
odpovídající za kontinuální zvyšování kvality a bezpečí ve zdravotnických zařízeních, lékaře a
nelékařská zdravotnická povolání, zodpovídající za zavádění a hodnocení systému řízení kvality ve ZZ,
pro zástupce zdravotních pojišťoven a zřizovatele zdravotnických zařízení.
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotín 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520, www.csaz.cz
Email: [email protected], mobil: 724 248 636
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Program konference
8.30-9.00
Registrace účastníků konference
9.00-9.10
Slavnostní zahájení kongresu, úvodní slovo kvalitě a bezpečí v českých ZZ
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra pro zdravotní pojištění
JUDr. Lenka Havlasová, ředitelka odboru smluvní politiky, VZP
Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., senátor Parlamentu České republiky
Ing. Karla Voráčková, Senior Manager, KPMG Česká republika, s.r.o.
RNDr. Renata Podstatová, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví
9.10-9.30
Kvalita promítnutá do úhrad
MUDr. Tom Philipp, Ph.D., MBA, náměstek ministra pro zdravotní pojištění
9.30-9.50
Kvalita zdravotní péče pohledem VZP ČR
Zástupce VZP ČR (bude upřesněno)
9.50-10.10
Hodnocení kvality péče - cesta k posílení zodpovědnosti zdravot. pracovníka
MUDr. Stanislav Najman, Klinika Dr. Pírka
10.10-10.30 Zahraniční zkušenosti s měřením kvality
Ing. Karla Voráčková, Senior Manager, KPMG Česká republika, s.r.o.
10.30-11.00
Coffee break
11.00-11.15 Cesta k akreditaci - začátky
Mgr. Jaroslava Knížková, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
11.15-11.30 Cesta k akreditaci - praktické kroky
Mgr. Alena Zdražilová, Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod
11.30-11.50 Proces akreditace a bezpečí poskytovaných služeb
Ing. Jan Vořech, Fakultní nemocnice Plzeň
11.50-12.10 Věda o měření aneb metrologie a zdravotnická technika ve zdravotnictví
Mgr. Martina Mahútová, DiS., Thomayerova nemocnice Praha
12.10-12.30 Jak ověřovat správné nastavení procesů v praxi?
PhDr. Radka Pokojová, Vojenská nemocnice Brno
12.30-13.30
Oběd
13.30-13.40 Vyhlášení výsledků projektu „Kvalitní a bezpečná nemocnice 2014“
Hlavní partner konference
13.40-14.00 Zdravotnická dokumentace - nástroj řízení kvality péče v přípravě na
akreditaci
Doc. MUDr. Jozef Filka, Ph.D., Nemocnice České Budějovice, a.s.
14.00-14.20 Jaké si to uděláš, takové to máš, aneb ošetřovatelská dokumentace včera,
dnes a zítra
Mgr. Nina Müllerová, Fakultní nemocnice Plzeň
14.20-14.40 Příprava vnitřní normy o hospodaření s léčivy na pracovišti následné péče
Bc. Edita Holubková, Rehabilitační ústav Hrabyně
14.40-15.00 Bezprostřední předoperační procedura - absolutní jistota nebo riziko?
Mgr. Martina Mahútová, DiS., Thomayerova nemocnice Praha
15.00-15.20 Hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení - nejčastější problémy
RNDr. Renata Podstatová, Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví
15.20-15.30 Diskuse, závěrečné slovo
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotín 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520, www.csaz.cz
Email: [email protected], mobil: 724 248 636
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Všeobecné informace
Přihlášky pro pasivní účast zasílejte na email: [email protected]
Uveďte jméno účastníka / účastníků a fakturační údaje vašeho zařízení, obratem zašleme daňový
doklad z důvodu identifikace platby.
Konferenční poplatek
950 Kč bez DPH do 15. 9. 2014
1 200 Kč bez DPH od 16. 9. 2014 a na místě
Konferenční poplatek zahrnuje materiály ke konferenci, účast na odborném programu, oběd,
kávu a občerstvení v průběhu konference.
Adresa hotelu
Hotel Barceló Praha
Na Strži 32
140 00 Praha 4
Česká republika
Web: Hotel Barceló Praha
Příjezd do Hotelu Barceló Praha:
Parkování zdarma na parkovišti cca 100 m od hotelu (u tenisových kurtů - na rohu ulic
Jeremenkovy a Perlitové).
Partner konference
Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví s.r.o.
Hněvotín 530, 783 47 Hněvotín, IČ: 29446520, www.csaz.cz
Email: [email protected], mobil: 724 248 636
Download

Kvalita zdravotní péče a akreditace