ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř
literárně-dramatický obor
uvádí
Co se do
PřEdVáDěčKy dramaťáku nevešlo
po celou neděli
10 : 00
8. června 2014
v koncertním sále školy
soubor Nikdo nic neví
Ze starých pověstí?
(30 minut, věková adresa 6+)
Na motivy několika starých pověstí českých a vlastní představy o tvorbě inscenace
hrají:
Petra Březinová, Diana Kafková, Barbora Maksymovová, Tereza Michelová,
Rozálie Metelková, Vojtěch Novák, Markéta Pourová a Anna Vitvarová
10 : 45
soubor Malé dvě
O Šmolíčkovi
(20 minut, věková adresa 4+)
Zpracování klasické pohádky K. J. Erbena pro šest rukou, protože jezinek je čím dál
víc, ale aby vám mohly ublížit, vy jim musíte pootevřít!
hrají:
Lenka Jechová, Karolína Novotná a Natálie Škodová
13 : 30
soubor Mikrle
Kráska v dřevě spící - 1. část (25 minut, věková adresa 4+)
Nejstarší tištěnou verzi pohádky Ch. Perraulta soubor zpracoval ve dvou částech.
První část se hraje pro děti, druhá pro dospělé. Ti zase mají možnost známou pohádku
svým dětem dovyprávět cestou domů, aby se potom večer vrátili a zjistili, že konec
ještě není konec…
hrají:
Jan Holínský, Matěj Kubina, Monika Němečková, Kateřina Prášilová a Edita Valášková
14 : 30
soubor Děvčátko a slečny
Kázání děvčátkům a slečnám (35 minut, věková adresa 6+)
Barokní kázání se vyznačuje květnatou mluvou. Nejčastějšími stylovými prostředky
jsou opakování a hromadění epitet, symbolů a emblémů, alegorií a metafor. Bajky
a pohádky zprostředkovávají ponejvíce morální naučení.
hrají:
Monika Němečková, Kateřina Prášilová, Edita Valášková, na gambu Jan Holínský
18 : 00
soubor MUR
Ten, který přežil Varšavu
(20 minut, věková adresa 10+)
Pohybově výtvarná exprese inspirovaná melodramem A. Schoenberga „A Survivor
from Warsaw“ z povstání ve varšavském ghetu.
v rolích Kateřina Prášilová a Marek Macek, na akordeon Edita Valášková, světlo a zvuk Monika Němečková
20 : 00
soubor Mikrle
Kráska v dřevě spící - 2. část
(25 minut, věková adresa 15+, mladší děti jen v doprovodu rodičů)
Malé občerstvení za drobný peníz zajištěno
Vstupné dobrovolné
Download

Co se do předváděčky dramaťáku nevešlo – program ZDE