KULTURNÍ CENTRUM
„12“
„10 LET …
SLAVTE S NÁMI“
ZÁØÍ 2013
Oslavy se konají pod záštitou Mgr. Petra PRCHALA
starosty městské části Praha 12
KULTURNÍ CENTRUM „12“
Jordana Jovkova 3427/20
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 241 773 832
[email protected]
Spojení do KC Jordana Jovkova 3427/20:
● autobus 139, 150, 253, 157
do stanice Tylova čtvrť
● tramvaj 3, 17, bus 165
do stanice Poliklinika Modřany
Vážení a milí spoluobčané,
pobočka Pertoldova 3346/10
143 00 Praha 4 – Modřany
tel.: 244 403 129
[email protected]
Spojení do KC Pertoldova 3346/10:
● autobus 150, 253
do stanice Pavelkova (směr Beránek)
● tramvaj 3, 17, bus 165
do stanice Poliklinika Modřany, přestup na autobus 150, 253
www.kc12.cz
jsme na facebooku
https://www.facebook.com/KulturniCentrum12
dovolte, abychom vám představili publikaci „10 let ... slavte s námi“. Katalog akcí,
kterým právě listujete, vychází k desetiletému výročnímu jubileu kulturního centra
KC „12“. Rádi bychom při této příležitosti poděkovali zejména paní ředitelce Mgr. Bohuslavě Kánské za to, že za jejího vedení došlo k všestrannému rozkvětu KC „12“ a že
pestrost nabízených činností je takřka nezměrná. Samozřejmě bychom chtěli vyjádřit
velký dík i lektorům a všem ostatním, kteří se na chodu kulturního centra podílejí. Nebýt jejich profesionality a zapálení pro věc, nebylo by KC „12“ takové, jaké nyní je.
Rádi bychom vás pozvali na akce pořádané u příležitosti oslav tohoto významného
výročí, které paní ředitelka Kánská s týmem spolupracovníků pro všechny připravila.
Divadelních představení, koncertů, kurzů pro zábavu i pro praktický život je nepřeberné množství. Zkrátka si můžete užít celý kulturně-volnočasový program, který vám
nabízí KC „12“ po celý měsíc září – měsíc oslav.
Dovolte nám ještě jednou vyjádřit velký dík a zároveň i obdiv. KC „12“ dokázalo, že
„má něco“ pro každého – ať jsou vám 3 měsíce anebo 103 let. Doufáme, že si zářijové
oslavy užijete a že na kurzech zkusíte i něco nového nebo že se dostanete k něčemu, co
vás již dlouho láká, ale zatím jste neměli příležitost to vyzkoušet. Nyní můžete!
Děkujeme všem, kteří dělají Prahu 12 příjemnější pro život nás všech.
Mgr. Petr Prchal
starosta městské části Praha 12
Mgr. Zlatuše Rybářová
zástupkyně starosty
Osobní kontakty
Milí diváci a příznivci KC „12“,
ředitelka organizace:
Bohuslava Kánská
e-mail: [email protected]
tel. + fax: 241 761 665
kancelář v Jordana Jovkova tel.: 241 773 832
Lenka Jará
e-mail: [email protected]
Martina Slívková
e-mail: [email protected]
pobočka Pertoldova tel. + fax: 244 403 129
Dana Šilhánková
e-mail: [email protected]
Markéta Horčičková
e-mail: [email protected]
v roce 2003 došlo v naší organizaci k tolika zásadním změnám, že bereme tento rok
jako nový počátek naší práce a činnosti. V roce 2003 jsme se stěhovali z původních prostor v Mráčkově ulici do nových a podstatně větších v objektu Jordana Jovkova a souběžně s tím probíhalo sloučení s bývalým KZ Otava. Po těchto změnách přišel další
důležitý krok, a tím byla změna názvu organizace na KULTURNÍ CENTRUM „12“.
V září 2003 jsme slavnostně otevřeli novou éru a těšili se na stávající i nové návštěvníky.
Věřili jsme, že si k nám cestu najdete i po všech změnách. Nezklamali jste nás. První
kulaté narozeniny chceme slavit společně s vámi jako projev díků a uznání, že i v době,
která je �nančně velmi náročná, neváháte dát část svého rozpočtu na volnočasové aktivity a kulturu.
Připravili jsme pro vás v obou našich objektech pestrou nabídku kurzů, přednášek,
taneční a hudební workshopy, koncert, divadlo pro děti i dospělé a další aktivity, které
budou probíhat v průběhu celého měsíce září. Nezapomněli jsme na žádnou věkovou
skupinu a snažili jsme se, aby nabídka byla opravdu rozmanitá. Na mnoho akcí bude
vstup zdarma, případně bude vstupné symbolické či dobrovolné, u náročnějších akcí
bude oproti běžným cenám vstupné zvýhodněné.
Děkujeme starostovi městské části Praha 12 Mgr. Petru Prchalovi za převzetí záštity
nad celou akcí „10 let … slavte s námi“. Při této příležitosti bych za KC „12“ ráda poděkovala všem členům Rady městské části Praha 12 za podporu kultury a volnočasových
aktivit. Poděkování za profesionální přístup a ochotu patří také zaměstnancům Úřadu
městské části Praha 12. Je nereálné poděkovat všem jmenovitě. Přesto bych ráda uvedla
zástupkyni starosty Mgr. Zlatuši Rybářovou a Mgr. Ivana Martínka, vedoucího odboru
školství, kultury a vzdělávání Úřadu městské části Praha 12. Děkuji jim za všestrannou
podporu KC „12“ a za vytváření pozitivních podmínek pro naši kreativní práci.
Poděkování patří všem lektorům, kteří odvádějí svoji práci profesionálně, ale zároveň s citem, a kteří jsou pro své okolí inspirací. Velké poděkování patří nejbližším
kolegyním, které denně přispívají svojí prací a nadšením k naplňování našich cílů. Děkuji v abecedním pořadí Markétě Horčičkové, Lence Jaré, Miroslavě Konířové, Martině
Slívkové, Zuzaně Šenkové a Daně Šilhánkové.
Naším přáním a cílem vždy bylo a bude i nadále, aby KULTURNÍ CENTRUM „12“
bylo místem, kde najdete prostor pro vzdělávání, zábavu i relaxaci, a místem, kam se
budete rádi vracet.
Přejeme si, aby vás nabídka v rámci oslav zaujala a těšíme se na vás… a to nejen
v září 2013.
Bohuslava Kánská
Ředitelka KC „12“
Nabídka akcí v rámci oslav
v objektu Jordana Jovkova
► POČÍTAČOVÝ KURZ PRO SENIORY
čtvrtky 12. 9., 19. 9., 26. 9. vždy 17.30–19.00
VSTUPNÉ 120 Kč / 3 lekce, maximálně 6 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Lektor: Lukáš Tícha
AKÈNÍ TÝDEN • vstup zdarma na vše
Senioři, kteří se chtějí naučit základy na počítači, umět pracovat s internetem a posílat elektronickou poštu, mají možnost vše zvládnout v kurzu, který má tři lekce.
Obsah kurzu: seznámení s počítačem – klávesnice, tiskárna, práce s myší
základy práce s Windows – správa souborů a složek
internet, internetový prohlížeč
elektronická pošta
TANEČNÍ SÁL
9.15–10.15 Cvičení pro rodiče a děti 2–4 roky
Z. Šenková
10.30–11.15 Cvičení pro batolata 8–14 měsíců
Z. Šenková
PONDĚLÍ 13.45–14.45 Rehabilitační cvičení s prvky jógy
9. 9.
M. Vlasáková
15.45–16.30 Tancování pro děti 3–6 let
Z. Šenková
18.30–19.30 Orientální tance
J. Rumíšková
KLUBOVNA
14.30–15.15 Angličtina pro rodiče s dětmi od 2 let
15.30–16.15 Angličtina pro děti 3–5 let
N. Ludvíková
ÚTERÝ
10. 9.
15.45–16.30 Tvořivé hrátky s písničkou pro děti 2,5–4 roky
Z. Šenková
18.00–19.00 Španělština začátečníci
16.30–17.15 Cvičení pro děti 3–5 let
19.00–20.00 Španělština – mírně pokročilí
Z. Šenková
R. Salgueiro
17.30–18.30 Body Fit Condition
Z. Šenková
STŘEDA
11. 9.
8.00–9.00 Balantes-pilates
J. Pernecká
9.15–10.00 Cvičení pro batolata 14–24 měsíců
Z. Šenková
10.00–11.00 Zpívání a hraní pro děti 2,5–4 roky
Z. Šenková
11.00–11.45 Tancování pro nejmenší děti 2,5–4 roky
Z. Šenková
18.15–20.15 Tantra joga Mohendžodáro
B. Milevová
10.00–11.00 Zdravotní cvičení na páteř a klouby
M. Boučková
ČTVRTEK 16.00–17.00 Capoeira Mandela pro děti 5–13 let
12. 9.
Mestre Baratino Carlos
18.15–19.15 Fit Brasil – samba, salsa, merengue
Mestre Baratino Carlos
PONDĚLÍ
16. 9.
ÚTERÝ
17. 9.
► KURZY PRVNÍ POMOCI
pondělí 16. 9.
VSTUPNÉ 20 Kč, maximálně 15 míst – platí pro všechny tři kurzy
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Lektorka: Bc. Ladislava Kalašová, DiS.
Každý z nás se může ocitnout v situaci, kdy je znalost první pomoci nezbytná, a často
může přispět k záchraně lidského života. Jde o vysoce stresující situace, ve kterých
většina lidí nakonec neví, jak se zachovat a co dělat. Lidé se často bojí udělat cokoliv
v domnění, že mohou ublížit. Kurzy jsou nabízeny ve třech kategoriích.
13.00–15.00 První pomoc u seniorů
Jedna hodina bude věnována teorii a nácviku resuscitace na modelech, ve druhé
hodině se budete učit, jak rozpoznat nejčastější akutní stavy s důrazem na seniorský
věk – první pomoc při akutním infarktu myokardu, při cévní mozkové příhodě, při
poraněních např. zlomenina krčku, v případech dechových problémů či dekompenzace diabetu. Obsah kurzu bude ovlivněn konkrétními dotazy a nebudou opomenuty
praktické nácviky situací.
15.30–16.15 Hudební Ateliér pro rodiče a děti 2–4 roky
A. Vondráčková
9.30–10.15 Němčina pro rodiče a děti od 2 let
se zajíčkem Hansem
K. Gorčíková
15.30–16.15 Němčina se zajíčkem Hansem pro děti 4–6 let
K. Gorčíková
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832
[email protected]
15.30–17.30 První pomoc u dětí do 3 let
První hodina bude věnována teorii a nácviku resuscitace na modelech. Ve druhé hodině se budou probírat situace, kdy si dítě poraní hlavu, upadne do bezvědomí, bude
se topit, něco nevhodného spolkne a začne se dusit, má extrémně vysoké horečky,
popálí se apod.
18.00–20.00 První pomoc při dopravní nehodě
V první hodině se bude opět probírat teorie a jedna z nejdůležitějších věcí, kterou by
měl znát každý, a to je resuscitace na modelech. V druhé hodině se bude věnovat čas
vyhodnocení situace při dopravní nehodě, bezpečnosti a organizaci na místě, vyprošťování a ošetřování konkrétních zranění. Prostor bude i pro dotazy.
► Pavel NILLIN / POPRVÉ VDANÁ
úterý 17. 9. 19.30
V hlavní roli Taťjana MEDVECKÁ
Režie: Jaromír Pleskot
VSTUPNÉ 120 Kč, maximálně 100 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Prodrat se životem sama, nebo to vyřešit jinak? To
je zásadní otázka poetické komedie, která s vtipem
a nadhledem vypráví o láskách a neláskách jedné
betonářky a dnes uklízečky s něžným jménem Tonička. Její životní osudy mnohdy rozhodně k smíchu
nejsou, ale hlavní hrdinka je řeší s neuvěřitelným
nadhledem, neutuchajícím optimismem a hlavně
s velkým smyslem pro humor. Poprvé vdaná je jeden obyčejný příběh,
který dobře skončí.
Do hlavní role ve one
woman show obsadil
legendární režisér Jaromír Pleskot členku
činohry Národního divadla Taťjánu Medveckou. „Herečka využívá všech
možností, které jí více než dvouhodinový sólový výstup poskytuje, aniž by exhibovala gejzíry sebevzhlíživé herecké virtuozity. Hraje s něhou, jen nepatrně
prodchnutou závanem nostalgie. Jednoduše řečeno,
využitá herecká příležitost, za kterou obdržela herečka
v roce 2002 prestižní divadelní cenu álie.“
► JAK NASTARTOVAT METABOLISMUS
středa 18. 9. 18.30–20.00
VSTUPNÉ ZDARMA, maximálně 15 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Lektorka: Jana Machová, DiS. – odborný wellnes trenér
Dobře fungující metabolismus je při hubnutí velmi důležitý. Proč tomu tak je?
Rychlejší metabolismus = rychlejší spalování tuků. Především platí, že čím rychlejší
metabolismus, tím více energie člověk cítí. S pomalým metabolismem jsme mnohem
více unaveni, což vede mimo jiné také k nezájmu o jakýkoliv pohyb. Přednáška je
věnována základním tématům: principy fungování lidského těla, proč je důležité pít
vodu a kolik je potřeba jí vypít, pravidla stravovacích návyků při hubnutí atd. Budete
mít také příležitost využít měření na japonském analyzéru TANITA, který určí podíl
svalové hmoty, hmotnost kostí, viscerální tuk, metabolický věk, celkovou fyzickou
kondici a určí rozmezí zdravého tělesného tuku.
► DRUM CIRCLE – SKUPINOVÉ BUBNOVÁNÍ
čtvrtek 19. 9.
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
BUBNY JSOU K DISPOZICI
Lektor neboli facilitátor Petr Šušor – zkušený hudebník, který udává rytmus, mění
ho, podněcuje a usměrňuje aktivitu účastníků.
Každý má rytmus v sobě, jen má
někdy problém ho sladit s rytmem
ostatních. Skupinové bubnování
vám pomůže najít společnou řeč.
Bubnování má velmi pozitivní vliv
na zdraví: uvolňuje stres a napětí,
snižuje krevní tlak, navodí pocit
pohody, propojuje pravou a levou
hemisféru, posiluje imunitní systém. Metoda Drum Circle k nám
přišla ze Spojených států, kde je
velmi oblíbená od 70. let. Navazuje
ale na prapůvodní potřebu lidí po
celém světě, a to je komunikace
pomocí hudby. Kořeny tedy sahají
na úplný začátek lidského společenství. Některé národy sice bubny
nepoužívaly, ale setkání v kruhu, kdy spolu lidé rytmizovali, bylo společné. Drum
Circle osloví každého, všichni jsou od první chvíle součástí tvořivého celku, nikdo
není publikum. U bubnování pro rodiče a děti jsou děti zapojovány do programu
nenásilně, spontánně napodobují své rodiče. Používají se různé techniky, od hraní si
na zvířátka přes napodobování etnik – Indiáni, Eskymáci, Maorové, až po improvizované hraní.
17.00–18.00 Bubnování pro rodiče a děti
VSTUPNÉ 30 Kč / rodič, děti zdarma, maximálně 30 míst
18.00–19.00 Bubnování pro ostatní bez rozdílu věku
VSTUPNÉ 40 Kč, senioři, studenti 30 Kč, maximálně 50 míst
► QUARTETO LATINO
sobota 21. 9. 9.30–11.30
VSTUPNÉ 120 Kč, maximálně 25 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Lektor: Mestre Baratino, vl. jm. Carlos Augusto Vasconcelos
Taneční workshop je vhodný pro všechny dívky a ženy,
které chtějí posílit celé tělo, napomoci kardio-vaskulárnímu systému, vyvinout rovnováhu mezi tělem
a duší, dobít energii, ale též i relaxovat a zapomenout
na všechny denní starosti a povinnosti a nechat se
unést směsicí afro-brazilských rytmů a pohybů. V rytmu samby, salsy, bachaty a merengue se to vše podaří.
Samba je latinsko-americký tanec a v překladu znamená božská tanečnice. Jde o tradiční folklórní tanec, který zosobňuje ženskou dravost, každodenní radovánky
a rituál zároveň. Salsa je latinsko-americký tanec,
španělské slovo salsa se používá pro označení omáčky,
avšak hudebníci se domnívají, že v tomto případě se
má na mysli spíše koření, a to vás skutečně napadne,
když si prvky salsy vyzkoušíte. Bachata je romantický
tanec, plný vášně, který pochází z Dominikánské republiky. Merengue pochází také z Dominikánské
republiky, původně ji tančily převážně nižší vrstvy
obyvatelstva, postupně se stala národním tancem.
► PLETENÍ Z PEDIGU
sobota 21. 9. 9.30–13.30
VSTUPNÉ 190 Kč včetně materiálu, maximálně 10 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Lektorka: Jana Váňová
Calamus rotang je popínavá palmová rostlina pocházející z pralesů jihovýchodní
Asie, jejíž pruty se nazývají pedig – ratan. Worskhop je vhodný i pro děti od 10 let.
Seznámíte se se základy košíkaření a vyzkoušíte si práci s pedigem. Budete pracovat s přírodním i barevným pedigem, s pedigovými šény a pásky, s kukuřičným
provázkem, překližkovými dny s drážkou, dřevěnými korálky apod. Z pedigu se
dají vyrobit košíky různých velikostí a tvarů, stínidla na lampy, zvonečky, vánoční
ozdoby a různé dekorační předměty. Práce s pedigem je velmi příjemná, relaxační
a tvůrčí. Během jednoho workshopu samozřejmě nebudete odborníky na práci
s pedigem. Může se též stát, že váš výrobek nebude mít úplně ten správný tvar
a nepůjde všechno tak rychle,
jak byste si představovali. Každopádně jde o to, naučit se něco
nového a příjemně strávit čas
v kolektivu stejně naladěných lidí. Každý pracuje svým tempem,
podle svého vkusu a inspirace.
Nezapomeňte si vzít z domova
nůžky a zástěru.
► PEJSEK A KOČIČKA JDOU DO DIVADLA
pondělí 23. 9. 16.30
Účinkuje: Divadélko ROMANETO
Jaroslava Nárožná a Roman Korda
VSTUPNÉ ZDARMA – maximálně 160 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Pohádka vypráví o tom, jak Pejsek Romí a Kočička Jarčí spolu hospodaří a chystají se
do divadla za svými kamarády. To ale Kočička netuší, že nejprve musí Pejska naučit,
jak se má v divadle chovat, vhodně se obléknout, přijít včas. Po všech veselých trampotách nakonec vše stihnou, navštíví divadlo a společně s ostatními dětmi shlédnou
krásnou pohádku „O Červené Karkulce a Modrém Vlkovi“. Divadélko Romaneto
hraje pohádkové příběhy v tradičním pojetí. Snoubí se v nich činohra s maňásky,
zpěv a živý hudební doprovod s přímým a aktivním kontaktem dětského diváka.
Představení trvá cca 50 minut.
► S PRAVOU HEMISFÉROU DO ŠKOLY I DO ŽIVOTA
úterý 24. 9. 18.30–20.00
VSTUPNÉ 40 Kč – maximálně 70 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Lektorka: Mgr. Lenka Kalová
Přednáška je určena všem, kteří se chtějí seznamovat s novými dovednostmi,
a rodičům, kteří chtějí přirozenou cestou pomoci při učení svým dětem. Jedná se
o informace vycházející z praxe, kineziologických metod, přirozených metod učení
a výhod využívání obou hemisfér. Jde o to, jak jednoduchým způsobem pomoci dětem – a i sobě – v rodině, ve škole, při učení i v kolektivu. Dozvíte se, jak jednoduše
snižovat stres u sebe i u dětí, v čem se liší pravá a levá hemisféra mozku a jak toho využít v každodenním životě. Získáte informace, jaký způsob učení je pro vás nejlepší
a jak využívat smysly. Spousta zajímavého povídání, které můžete přenést do praxe.
Nabídka akcí v rámci oslav
v objektu poboèky Pertoldova
AKÈNÍ TÝDEN • vstup zdarma na vše
SÁL
PONDĚLÍ
9. 9.
9.00–10.00
10.00–11.00
16.00–17.00
17.30–18.30
18.30–20.00
Pilates, I. Kolínská
Zdravotní cvičení pro seniory, I. Kolínská
YOYO kurz od 10 let, J. Zavadil
Jóga v denním životě – přednáška s promítáním, P. Klimeš
Jóga v denním životě – cvičení pro začátečníky a mírně pokročilé, P. Klimeš
ÚTERÝ
10. 9.
10.00–11.00
17.00–18.00
18.00–19.00
19.00–20.00
Pilates proti bolestem zad, D. Šilhánková
Škola rytířského umění 10–18 let, F. Novotný
Fitballs, I. Kolínská
Pilates, I. Kolínská
ČTVRTEK
12. 9.
9.00–10.00
10.15–11.15
15.15–16.00
16.00–17.00
17.15–18.00
18.15–19.15
Body Fit Condition, Z. Šenková
Cvičení rodiče s dětmi 15 měsíců – 3 roky, Z. Šenková
Háďata – Tancování pro nejmenší 4–6 let, Z. Šenková
Rebelky – Tancování 7–12 let, Z. Šenková
Tancování pro radost – rodiče s dětmi, Z. Šenková
Latino Dance, M. Šulcová
REZERVACE a podrobné informace: 244 403 129, [email protected]
► VÝSTAVA KC „12“ VE FOTOGRAFII A KRESBY VÝTVARNÝCH KLUBŮ
VLASTIMILY WASYLUKOVÉ
2. 9.–26. 9. po–čt 14.00–20.00
VSTUPNÉ ZDARMA
► DISKOTÉKA PRO ŠKOLNÍ DRUŽINY
středa 25. 9. 14.00–16.00
Účinkuje: Duo Vlasta & Pavla
VSTUPNÉ 20 Kč – maximálně 90 míst
REZERVACE a podrobné informace: 241 773 832, [email protected]
Není nic krásnějšího, než rozzářené dětské oči. Na naší diskotéce se děti doslova
vyřádí a o dobrou náladu a legraci nebude nouze. Zazní spousta známých písniček,
budeme zpívat, tančit a také budou soutěže… a navíc… už je po vyučování, takže si
to užijeme…
Výstava fotogra�í je krátkým přehledem 10leté
činnosti obou objektů. Už letmé nahlédnutí
na široké spektrum a různorodost aktivit
přesvědčí snad každého, že cíl svého zájmu si
může u nás najít kdokoliv, bez ohledu na věk.
Prvotním záměrem bylo pouze dokumentovat akce, které se u nás uskutečnily. Proto
neočekávejte fotky umělecké, ale výmluvnější
momentky, které přibližují naši náplň. Výstavu
fotogra�í doplňují kresby dospělých i dětí vedených lektorkou Vlastimilou Wasylukovou,
která vyučuje oblíbené kurzy od prvopočátků.
Paní lektorka podporuje u svých žáků kreativitu, fantazii a individuální vývoj. Na
hodinách objevují nové techniky, pracují s netradičními materiály, učí se trpělivosti
a kritickému pohledu na své vlastní výtvory. Někteří pokračují dál na uměleckých
školách a výtvarný obor se jim stává profesí.
► SLAVÍME V KLUBU SLUNÍČKO
úterý 10. 9. a čtvrtek 12. 9.
VSTUPNÉ ZDARMA – platí pro všechny akce ve Sluníčku
REZERVACE a podrobné informace: 244 403 129, [email protected]
Lektorka: Mirka Konířová
10. 9. 9.00–12.00 nebo 12. 9. 15.00–18.00 Klub pro maminky s dětmi
Věk dětí není omezen. Program se přizpůsobí konkrétnímu věku dětí. Čeká
vás cvičení s říkadly a písničkami, kreslení, hry, soutěže a společné tvoření. Děti
se učí spolupráci a rozvíjejí jemnou motoriku. Mezitím bude samozřejmě čas na
volnou hru s ostatními dětmi. Maminky
si mohou popovídat a podělit se o své
zkušenosti. Prostor je plně vybaven, nemusíte nosit hračky, k dispozici je i přebalovací pult a další nezbytnosti. Pití
a jídlo není k dispozici.
Maximálně 10 míst na každou akci
(10 maminek s dětmi)
10. 9. 16.00–18.00 Karneval ve Sluníčku
Vezměte si masky a vyrazte na mejdan s kamarády. Nebudou chybět hry, soutěže
a disco tanec. Program je přizpůsoben věku dětí, které přijdou. Vhodné pro děti již
od 2 let. Koná se bez přítomnosti rodičů.
Maximálně 10 míst
12. 9. 10.00–12.00 Baby masáže
Přijďte se svými miminky a batolátky do klubu, který bude zaměřen na dětské masáže. Děťátko si namasírujete a ještě se pod vedením zkušené lektorky naučíte správnou
techniku masáží. Masážní olej a příručka je k dispozici.
Maximálně 7 míst (7 maminek s dětmi)
► EKOLOGICKÉ VÝTVARNÉ DÍLNY
Hrazeno z Grantu MČ Praha 12 – oblast životního prostředí.
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Kapacita bez omezení – platí pro všechny dílny – koná se ve Dvoře
MATERIÁL JE K DISPOZICI
Přijít můžete kdykoliv v uvedených časech, s výjimkou 18. 9., kdy se společně
odchází do Modřanské rokle.
Podrobné informace: 244 403 129, [email protected]
Lektorka: Mgr. Dana Benešová-Trčková
Dílny jsou určené pro malé i větší děti, tvořit mohou i rodiče. Inspirací k tvorbě bude
příroda modřanské lokality. Dílny jsou zaměřeny na netradiční výtvarné techniky
a zážitkovou formu práce s dřevinou. Dílny přesahují v rámci oslav výjimečně i do
měsíce října. Každá dílna má své téma, které se vztahuje k přírodě. Děti budou mít
prostor pro získání nových poznatků, pro svoji vlastní fantazii a představivost v rámci tvorby. Nudit se určitě nebudou. Přijít a odejít můžete s dětmi kdykoliv v průběhu
dílen, záleží na každém, kolik času bude chtít tvorbě věnovat.
5. 9. 15.30–18.00 Modřiluhy
11. 9. 16.00–18.30 Krajina památných stromů
18. 9. 15.30–18.00 Zastávky v Modřanské rokli
v 16.00 odchod do terénu
21. 9. 10.00–15.00 Modřanská fauna a flora
2. 10. 15.30–18.00 Chráněné údolí
9. 10. 15.30–18.00 Land art – umění spjaté s krajinou
► OSLAVY VE DVOŘE
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ
Kapacita bez omezení – platí pro všechny akce ve Dvoře
Podrobné informace: 244 403 129, [email protected]
středa 11. 9. 16.00–18.30 LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
aneb My se školy nebojíme a 10 let s KC ,,12“ oslavíme
Program:
16.00–17.00 CARNIVAL – karnevalová párty v angličtině
s Mgr. Ninou Ludvíkovou
16.00–17.30 HRY A SOUTĚŽE s oddílem ŠŤOVÍK
16.00–18.30 KRAJINA PAMÁTNÝCH STROMŮ, výtvarná dílna
s Mgr. Danou Benešovou-Trčkovou
17.00–17.30 REBELKY, vystoupení taneční skupiny
pod vedením Ing. Zuzany Šenkové
17.30–18.30 HU.TA.PO., hudebně taneční pořad Divadélka ROMANETO
► KAREL PLÍHAL „VZDUCHOPRÁZDNINY“
středa 18. 9. 19.30
VSTUPNÉ 220 Kč – maximálně 160 míst
REZERVACE a podrobné informace: 244 403 129, [email protected]
Koncert není vhodný pro děti do 12 let – požadavek agentury – prosím, respektujte to.
Koncerty tohoto písničkáře jsou pro
posluchače lahůdkou a příjemným zážitkem. Přestože Karel Plíhal deskami
šetří, má stále nové a nové písně, tiché
sobota 21. 9. 10.00–15.00 POHÁDKOVÝ LES
Start i cíl naší akce je ve Dvoře. Registrace na startu je do 13 hodin. Značená cesta vás
zavede do lesa plného pohádkových postav. Připraveny jsou soutěže pro děti všech
věkových skupin. Soutěže v lese připravuje občanské sdružení LAČHE ČHAVE. Ve
Dvoře bude po celou dobu probíhat výtvarná dílna s tématem „MODŘANSKÁ FAUNA A FLORA“, kterou vede Mgr. Dana Benešová-Trčková.
středa 25. 9. 17.00–20.00 VINOBRANÍ
Program je připraven pro děti i dospělé. Divadlo MAZEC vás provede celou akcí, pro
děti jsou připraveny hry, soutěže a zpívání. Pro dospěláky i děti bude hrát k poslechu
i tanci hudební skupina VENTILKY A PUMPIČKY. Prostě skvělá zábava pro všechny. Na prodej bude bílý i červený burčák a moravské víno.
a jemné. Za jeho šprýmařením objevíte
poeticko-melancholickou duši, která vás
umí dovést k zastavení a zamyšlení. Stejně jako jeho poslední album Vzduchoprázdniny, které bylo oceněno Andělem,
se jmenuje i koncertní vystoupení.
► PRÍMOVÁ SOBOTA
28. 9. 9.00–11.15
VSTUPNÉ 50 Kč / 1 hodina, 90 Kč / celé dopoledne
Maximálně 25 míst na každé lekci
REZERVACE a podrobné informace: 244 403 129, [email protected]
Lektorka: Iva Kolínská
9.00–10.00 AE – latin + BODY aneb „vzpomínka na žhavé léto“
Cvičení aerobního typu LIA (Low Impact Aerobics = nízkonárazový aerobik) a NIA
(Non Impact Aerobics = nenárazový aerobik) probíhá ve středním tempu bez poskoků a zabraňuje tak nadměrné zátěži kloubů a otřesům páteře. Zkusíte i jednodušší
choreogra�e latinských rytmů, posilování paží s činkami a na závěr strečink.
10.15–11.15 PILATES zdravotně, s overbally
Pilates je cvičení, které zpevňuje břišní a zádové svalstvo. Vytváří základ správného
držení těla, rozvíjí sílu, ohebnost, rovnováhu, koordinaci a dýchání. S důrazem na
správné dýchání okysličuje svalovou hmotu a podporuje cirkulaci krve. Pilates nevyčerpává, spíše dodává energii. Principem cvičení je soustředěné provádění cviků
za současného uvědomění si, jak daný cvik vlastně působí. Cílem cvičení je pozvolna
dosáhnout rovnováhy všech svalových skupin.
SEZÓNA 2013/2014 – PØIPRAVUJEME
NABÍDKA – KC „12“ JORDANA JOVKOVA
TANEČNÍ, UMĚLECKÉ, HUDEBNÍ, JAZYKOVÉ aj. kurzy
ZÁPISY 2. 9.–30. 9. po–čt 14.00–20.00
po
st
po
po
út
st
st
út
po
po
po
10.15
9.15
9.15
11.00
15.45
10.00
11.00
16.30
15.00
15.45
16.30
Cvičení pro maminky a batolata 8–14 měsíců
Cvičení pro maminky a batolata 14–24 měsíců
Cvičení pro rodiče a děti 2–4 roky
Tvořivé hrátky s písničkou 2,5–4 roky
Tvořivé hrátky s písničkou 2,5–4 roky
Zpívání a hraní – Ptáčata 2,5–4 roky
Tancování Rebelátka 2,5–4 roky
Cvičení pro děti Dráčata 3–5 let
Tancování pro děti Rozinky 3–5 let
Tancování pro děti Motýlci 4–5 let
Tancování pro děti Twister 5–7 let
po
út
po
po
9.30
15.30
14.30
15.15
Němčina pro rodiče a děti od 2 let
Němčina pro děti 4–6 let
Angličtina pro rodiče a děti od 2 let
Angličtina pro děti 3–5 let
po
po
po
st
14.40
15.30
17.00
17.45
Výtvarný klub pro děti 4–5 let
Výtvarný klub pro děti 6–8 let
Výtvarný klub pro II. stupeň ZŠ
Výtvarný kurz – příprava na talentové zkoušky
st
st
čt
čt
15.00
19.00
15.30
16.30
Soubory zobcových fléten pro děti
Zobcová flétna pro dospělé
Hudební ateliér pro rodiče s dětmi od 2 let
Hudební ateliér pro děti 5–7 let
st
st
čt
čt
16.00
16.45
15.30
16.15
Capoeira Mandela děti 6–7 let
Capoeira Mandela děti 8–13 let začátečníci
Capoeira Mandela děti 5–6 let
Capoeira Mandela děti 8–13 mír. pokročilí
po
po
st
17.30
18.30
18.15
Orientální tance pokročilí
Orientální tance pokročilí
Tantra joga Mohendžodáro
po
čt
13.45
10.00
Rehabilitační cvičení s prvky jógy pro seniory
Zdravotní cvičení na páteř a klouby pro seniory
út
út
17.30
19.00
Španělština pro mírně pokročilé
Španělština začátečníci
út
17.00
Počítačové kurzy
SOBOTNÍ POHÁDKY PRO DĚTI … i rodiče
Začátky v 15.00 hodin
2. 11. Popelka
Účinkuje: Teátr Víti Marčíka
9. 11. Příhody včelích medvídků
Účinkuje: Divadlo Krapet
16. 11. 2 pohádky na břiše
Účinkuje: Divadlo ANPU
23. 11. Kolotoč pohádek
Účinkuje: Loutkové divadla Já to jsem
30. 11. Ďábelská šou
Účinkuje: Divadýlko Mrak
7. 12. O zapomnětlivém Psaníčkovém andělíčkovi
Účinkuje: Karel Zima a Jarmil Škvrňa
14. 12. Jak pan Mysliveček…
Účinkuje: Divadélko Romaneto
DALŠÍ AKCE …
26. 10. 9.00–15.00 Kurz intuitivního kreslení a MANDALY akvarelem
lektorka Mgr. Lenka Kalová
16. 11. 9.30–10.30 Bubnování pro rodiče a děti
lektor Petr Šušor
16. 11. 10.30–11.30 Bubnování pro ostatní bez rozdílu věku
lektor Petr Šušor
6. 12. 19.30 „Vánoční koncert“
Jaroslav SVĚCENÝ, housle a Jitka NAVRÁTILOVÁ, cembalo
Aranžování – podzimní dílna pro děti
Scrapbooking
Fimo
Aranžování adventních věnců
Šperky z korálků
Sobotní taneční workshopy
kurz Respektovat a být respektován
aj. – termíny budou uvedeny na stránkách organizace
CVIČENÍ PRO SENIORY za zvýhodněnou cenu 40 Kč / 1 lekce
pondělí 13.45–14.45 od 7. 10.
REHABILITAČNÍ CVIČENÍ S PRVKY JÓGY
Rehabilitační cvičení pro regeneraci těla i duše s prvky jógy. Cvičení je zaměřené na
procvičení kloubů, protažení páteře a posílení ochablých svalů spojené se správným
dýcháním. Cvičení působí preventivně na dobrou funkci vnitřních orgánů a posiluje
psychiku. Lektorka: Marta Vlasáková
čtvrtek 10.00–11.00 od 3. 10.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ NA PÁTEŘ A KLOUBY
Cvičení je zaměřené na prevenci i na odstranění bolesti. Každá hodina tohoto cvičení
bude jiná – vystřídáme cvičení dle L. Mojžíšové, B. Tichanovského, MUDr. R. Smíška – odlehčíme klouby, zvýší se pohyblivost páteře, zpevníme svaly. Na závěr cvičení
je příjemná relaxace celého těla. Lektorka: Míla Boučková
NABÍDKA – KC „12“ poboèka Pertoldova
TANEČNÍ, UMĚLECKÉ, ZÁJMOVÉ aj. kurzy
ZÁPISY 2. 9.–30. 9. po–čt 14.00–20.00
po
po
po
po
út
út
st
čt
čt
čt
čt
čt
čt
10.00
16.00
17.30
19.15
10.00
17.00
16.30
10.15
15.15
16.00
17.15
18.15
19.15
Zdravotní cvičení pro seniory
YOYO kurz 10–18 let
Jóga v denním životě pro začátečníky, mírně pokročilé
Jóga v denním životě pro mírně pokročilé
Pilates proti bolestem zad
Škola rytířského umění 10–18 let
Výtvarné dílničky pro školní děti „Inspirace moderních malířů“
Cvičení pro rodiče a děti 15 měsíců – 3 roky
Tancování Háďata 4–6 let
Tancování Rebelky 7–12 let
Tancování pro radost pro maminky s dětmi bez rozdílu věku
Latino dance
Orientální tance nejen pro pokročilé dívky a ženy
KONCERTY, DIVADLO
16. 10. 19.30 Wabi DANĚK a Miloš DVOŘÁČEK „A život běží dál“
koncert je spojen s prodejem a podepisováním nového alba „Wabi a Ďáblovo
stádo“
15. 11. 19.30 MARSYAS 2013
Zuzana MICHNOVÁ & Oskar PETR a Petr KALANDRA Memory Band
30. 11. 19.00 Léčivé divadlo Gabriely FILIPPI
mystické příběhy s láskou a humorem
11. 12. 20.00 Věra MARTINOVÁ & Jamie MARSHALL a spol. – „Vánoční koncert“
12. 2. 19.30 KLÍČ, renesančně-folková skupina
12. 3. 19.30 Lenka DUSILOVÁ a Beata HLAVENKOVÁ
23. 4. 19.30 Marta TÖPFEROVÁ a Tomáš LIŠKA „Milokraj“
21. 5. 19.30 Irena BUDWEISEROVÁ
se skupinou PLAVCI pod taktovkou Honzy VANČURY
DALŠÍ AKCE …
Od 17. 9. vždy v úterý 15.00–18.00 Klub předškoláčků s angličtinou
koná se v Klubu Sluníčko
10. 10. 18.00–19.00 Imunitní systém – základ našeho zdraví, Irisdiagnostika – co
prozradí naše oční duhovka, přednáší Marie Chalupová a Eva Maratová
19. 10., 9. 11., 14. 12. 9.00–11.15 Prímová sobota s Ivou Kolínskou, soboty plné
pohybu
17. 10. 18.30–20.30 Metoda RUŠ – cesta přijetí svého osudu, přednáší Ing. Hana
Fedora Smejtková
22. 10. 18.30–20.30 Zlepšení zraku přirozenou cestou – metoda Meira Schneidera, přednáší RNDr. Hana Maslowská
23. 10.–4. 12. 18.00–21.00 program Efektivního rodičovství krok za krokem,
celkem 5 setkání, lektorka Mgr. Martina Běťáková
30. 10. 19.00–21.00
Erinti Hamtilová
Partnerské vztahy z pohledu šamanismu, přednáší Věra
2. 11. 9.00–17.00 Prožitkové zpívání, lektorka Mgr. Zuzana Vlčínská
11. 11. 18.30–20.30 Palming, relaxace očí, hlavy a šíje
16. 11. 10.00–17.00 Pastelová sobota s automatickou kresbou Jarmily Beranové
23. 11. 14.00–18.00 Den plný her pro celou rodinu, 3. ročník
6. 11. 17.00 Světelná show Feferonky s divadlem Mazec a Strašidelný les s lampióny, akce ve Dvoře
Nordic Walking, chůze s hůlkami – každý čtvrtek od 10.00 do 11.00 hod.
CVIČENÍ PRO SENIORY za zvýhodněnou cenu 40 Kč / 1 lekce
pondělí 10.00–11.00 od 7. 10.
ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
Cvičení pro ženy i muže nad 55 let se zaměřením na posílení, uvolnění a protažení
svalů celého těla. Cvičení je šetrné ke kloubům a páteři, nepřetěžuje kardiovaskulární
systém, je vhodné při problémech s odvápněním kostí – osteoporóze. Působí preventivně proti stresu a nervozitě. Lektorka: Iva Kolínská
„10 LET … SLAVTE S NÁMI“
Vydalo KULTURNÍ CENTRUM „12“, příspěvková organizace
Jordana Jovkova 3427/20, 143 00 Praha 4 – Modřany
Praha 2013
Gra�cká úprava Kateřina Řezáčová
Tisk Chapiteau, s.r.o.
Liborova 462/11, 169 00 Praha 6 – Břevnov
Náklad 1000 výtisků
Download

Katalog KC "12" - "10 let Slavte s námi"