Ing. Petr Kratochvíl – životopis
(18. 3. 2015, trvale aktualizovaná verze životopisu a detaily k referencím: www.krato.cz/zivotopis)
Osobní údaje
Titul, jméno a příjmení:
Ing. Petr Kratochvíl
IČ:
03645762
Datum narození:
9. 10. 1981
Bydliště:
Havanská 2808, 390 05 Tábor
Přechodné bydliště:
Plzeň
Telefon:
776 762 237
E-mail:
[email protected]
Web:
www.krato.cz
Aktuální studium
•
2007 – dnes: Doktorské studium na vysoké škole FAV ZČU (Fakulta Aplikovaných Věd
Západočeské univerzity v Plzni) – téma dizertační práce: „Experimentální model systému
zpracování jazyka a řeči v mozku“ pod vedením Doc. Jany Klečkové.
Dosažené vzdělání
•
2002 – 2007: Magisterské studium na Fakultě Aplikovaných Věd na Západočeské Univerzitě
v Plzni. Program a obor: Inženýrská Informatika – Informatika a Výpočetní Technika,
specializace: Distribuované Systémy. Téma diplomové práce: „Komunikační systém
s využitím mobilních zařízení“. Pobírání prospěchového stipendia za 3. a 4. ročník.
•
1997 – 2001: SPŠ A VOŠ Písek – elektrotechnická průmyslová škola, obor: el. počítače.
Pracovní zkušenosti
•
2015 leden – dnes: OSVČ: vývoj webových stránek, administrace Linuxových serverů a jiné.
•
2014 říjen – prosinec: externí spolupráce: RTsoft s.r.o. – vývoj webových stránek na zakázku.
•
2013 březen: externí spolupráce: RTsoft s.r.o. – intranetové webové stránky evidence zboží.
•
2011 únor – srpen: ext. spolupráce: Swistar s.r.o. – hotelová kniha pro tablety s OS Android.
•
2007: externí spolupráce: Západočeská Univerzita v Plzni – International Student Club –
vývoj webu International Student Club, který patří pod oddělení Zahraničních vztahů ZČU.
•
2002 – 2004: externí spolupráce: Oddělení informačních systémů v Nemocnici Tábor, a.s.
– vývoj intranetových webových stránek (HTML, PHP, MySQL) a jejich údržba a inovace.
•
2002: 5 měsíců trvalý prac. poměr na oddělení informačních systémů v Nemocnici Tábor, a.s.
Znalosti a úspěchy
Úspěchy v IT soutěžích
•
Na VŠ v roce 2004, 2005 a 2006 reprezentace na celorep. kole soutěže ACM – International
Collegiate Programming Contest, v roce 2005 a 2006 účast na evropském kole v Budapešti.
•
Na ZŠ a SŠ opakované umístění na předních místech v krajském kole v Českých
Budějovicích a v roce 1997 účast na mistrovství ČR v programování v Mladé Boleslavi.
IT znalosti
•
Programovací jazyky – profesionální: Java (J2SE, J2ME), PHP, ANSI C.
•
Programovací jazyky – pokročilý: C#, CUDA, Assembler i386.
•
Weby a databáze – profesionální: PHP (Nette, Latte, Smarty a ADOdb), HTML, CSS,
MySQL, ERA model, JavaScript, Ajax, jQuery, jQuery UI.
•
Redakční systémy – profesionální: Drupal (včetně Drush a Aegir), Joomla.
•
Správa projektu – profesionální: GIT, Flyspray, ...
•
Operační systémy – profesionální: MS Windows, Linux (Debian, Kubuntu, Mint, ...).
•
Ostatní – pokročilý: Software a hardware běžného PC.
Kurzy
•
Cisco Networking Academy (CNA) – získány všechny čtyři certifikáty.
Jazykové znalosti
•
Angličtina – aktivně, pokročilý – písmem a slovem.
Reference
Desktopové aplikace
• Algoritmické a programátorské schopnosti a projekty v rámci předmětu KIV/KPG na vysoké
škole FAV ZČU v Plzni: Doc. Ivana Kolingerová, [email protected] .
• Diplomová práce na téma „Komunikační systém s využitím mobilních zařízení“ na vysoké
škole FAV ZČU v Plzni: Ing. Ladislav Pešička, [email protected] .
Internetové aplikace
Detailnější informace lze nalézt na www.krato.cz/reference .
•
www.js-plzen-bory.cz (firemní, TJ Jezdecká Společnost Plzeň Bory, o.s., 2012)
•
cbninfo.krato.cz (firemní, Swistar s.r.o., multijazyčná hotelová kniha pro tablet PC, 2011)
•
www.jmichal.cz (osobní, klient Jiří Míchal, 2009)
•
www.krato.cz (osobní, Petr Kratochvíl, 2009)
•
http://ageofconan.kratosoft.com/ (herní fansite, prodána, neoficiální ukázka, 2007 až 2009)
•
erega-demo.krato.cz (firemní, Erega, s.r.o., firma prodána, proto jen neoficiální ukázka, 2007)
•
http://ont.kratosoft.com/ (firemní, intranetové, na internetu z bezpečnostních důvodů jen
ukázka bez dat, Nemocnice Tábor, a.s., 2002 až 2004)
Zájmy
•
Profesionálně: Redakční systém Drupal.
•
Rekreačně: In-line bruslení, jízda na koni, cyklistika, plavání, hudba, šachy, počítačové hry.
Download

CV v češtině - Ing. Petr Kratochvíl