V ŠEST
PŘED DOMEM
Vyjděte ven a seznamte se se svými sousedy!
Sousedské setkání Čechů a cizinců
žijících v této lokalitě
18:00
19. 6. 2014
Wernerovo nábřeží, Pardubice
(před kavárnou Bakla cafe)
JÍDLO
HUDBA
ZÁBAVA
Doprovodný program...
S sebou si můžete přinést něco dobrého
na zub, hudební nástroj, věc,
která charakterizuje Vaši kulturu
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro integraci státních příslušníků
třetích zemí a Ministerstvem vnitra ČR.
A3-plakat-CZ-EN_19-6_2014.indd 1
9.6.2014 17:25:25
LET’S MEET
AT SIX
Go out and meet your neighbours!
Friendly meetings of the Czech and foreigners
living in the neighbourhood
6 pm
th
19 June 2014
At the river bank “Wernerovo nábřeží”, Pardubice
(outside the Bakla cafe)
FOOD
MUSIC
ENTERTAINMENT
Accompanying programme
You can bring something to eat and
drink, musical instruments, something
that is typical for your culture etc.
This project is co-funded by the European Union from the European Fund for the Integration
of Third-country Nationals and by the Ministry of the Interior of the Czech Republic.
A3-plakat-CZ-EN_19-6_2014.indd 2
9.6.2014 17:25:28
Download

Let`s meet at six