Poker - pravidla pokeru Texas hold´em
Poker Texas hold´em je v současné době nejpopulárnější varianta pokeru a hrají
jej milióny lidí z celého světa. Proč? Pravidla pokeru texas hold´em jsou totiž
velmi snadná na naučení a zahrát si tak může po chvíli pro zábavu úplně každý,
třeba i naprostý začátečník.
V pokerové variantě Texas hold´em se používá společných, tedy komunitních
karet. Na začátku každé hry dostane každý hráč na ruku rozdané dvě karty (hole
cards). Tyto karty nikomu neukazuje a patří jen jemu. Dalších pět karet je
následně v průběhu partie rozdáno lícem vzhůru a jsou společné pro všechny
hráče. Cílem hry je pak složit z libovolných 7 karet (pěti společných a dvou na
vlastních na ruce) co nejlepší výherní kombinaci a získat tak pot.
Kdykoli všichni zahodí a ve hře zbývá jediný hráč, automaticky vyhrává celý
pot. Karty nemusí ukazovat.
Pravidla pokeru - začínáme hrát Texas hold´em (blindy)
Na začátku partie v pokeru je vylosován dealer (rozdávající). Tato pozice se
následně spolu s povinnými sázkami po ukončení každé partie posouvá mezi
hráči o jedno místo ve směru hodinových ručiček.
Hráč nalevo od dealera vloží do hry tzv.
small blind, malý blind neboli malou
povinnou sázku naslepo. Druhý hráč od
dealera pak vloží dvojnásobek této sázky,
big blind, velký blind neboli velkou sázku
naslepo. Big blind také hodnotou
odpovídá minimální sázce, kterou lze ve
hře vsadit.
Povinné sázky (blindy) jsou prvními
žetony vloženými do potu a jejich
hlavním cílem je podpořit akci v prvním
kole sázek tak, aby se "o něco hrálo".
Hra před flopem (každý obdrží dvě vlastní karty)
Poté, co hráči na blindech vložili do potu povinné sázky, rozdá dealer každému
z hráčů u stolu po dvou kartách (rozdává se po jedné kartě a první na řadě je
hráč po levici dealera, tj. na small blindu), které ostatní hráči nevidí.
Prvním hráčem na řadě je hráč sedící nalevo od pozice big blindu, tedy třetí hráč
za dealerem. Hráči mohou buď dorovnat sázku (call) ve výši velkého blindu,
nebo mohou navýšit (raise) a samozřejmě své karty mohou také složit (fold) a
do hry se nezapojit. Vzhledem k tomu, že ve hře je velká povinná sázka, není
možné zůstat ve hře bez vsazení s výjimkou hráče na big blindu (pokud před
ním není raise), který má "předplaceno" a když na něj přijde řada, může jen
checknout a zůstat ve hře.
Flop (vykládají se 3 společné karty)
Poté, co je uzavřeno první kolo sázení, přicházejí na řadu společné karty. Dealer
sejme (neboli spálí) jednu kartu z vrchu balíčku a na stůl současně otočí tři karty
lícem nahoru, kterým se říká flop. Hráči nyní mohou porovnat své karty na ruce
s těmi na stole a zhodnotit, jak se k sobě hodí a jdou dohromady, a jaké mají
šance proti soupeřům.
První na řadě v novém kole sázek je hráč nejblíže po levici dealera, který zůstal
ve hře. Sázení se řídí stejnými pravidly jako v předchozím kole. Dokud nikdo
nevsadí, je možno zůstat ve hře bez vsazení (check), po sázce je možno pouze
dorovnat sázku (call), zvýšit sázku (raise) nebo složit karty (fold).
Turn (vykládá se další společná karta)
Po ukončení sázek na flopu se jde do dalšího sázkového kola - na takzvaný
turn. Dealer opět spálí jednu kartu z vrchu balíčku a následně otočí další kartu
na stůl. Hráči opět mohou tuto kartu použít na skládání nejlepší možné
pětikaretní výherní kombinace. Sázky se řídí stejnými pravidly jako v kolech
předchozích.
Poznámka: v limitní hře (fixed limit Texas hold´em) se od tohoto kola sázek
zvedá sázka na dvojnásobek.
River (vykládá se poslední společná karta)
Poslední společná karta, kterou dealer otočí na stůl, se nazývá river. Zde
následuje podle stejných pravidel jako v předchozích kolech poslední kolo
sázení. Následně, po ukončení všech sázek, ukazují zbylí hráči ve hře své karty.
Této fázi se říká showdown. Majitelem potu se stává držitel nejsilnější výherní
kombinace - v případě dvou či více stejně silných karetních kombinací se pot
dělí rovnoměrně mezi jejich majitele.
Následně se posune pozice dealera a hráčů na blindech, karty se zamíchají a
pokračuje se v další hře.
Sázky v Texas hold´em
All-in
Ve hře bez omezení sázek (no limit texas holdem) je možno vsadit všechny
žetony (all-in). Hráč, který je all-in, nemůže zahodit. Pokud mají ostatní hráči ve
hře další žetony, mohou pokračovat v sázení. Žetony navíc sází do vedlejšího
banku (side pot), o který hráč vsadivší all-in nehraje. Pravidla pokeru totiž
neumožňují hrát o více žetonů, než před vámi leží.
Kombinace
Mezi základní pravidla pokeru patří hodnoty počátečních kombinací. Kdo se
chce naučit, jak hrát poker texas holdem, musí začít právě od nich.
Připomínáme, že chcete-li hrát texas holdem, potřebujete balíček o 52 kartách a
4 barvách (piky, srdce, kára a kříže neboli trefy) bez žolíků. Hodnoty
pokerových karet jsou sestupně od nejvyšší k nejnižší A, K, Q, J, T (10), 9, 8, 7,
6, 5, 4, 3, 2.
Podle pravidel texas holdem nejprve každý hráč obdrží dvě karty a pak je
postupně rozdáno pět karet společných. Hráči tedy mají na konci hry k dispozici
7 karet, z nichž musí složit tu nejsilnější pokerovou kombinaci. Chystáte-li se
hrát online poker, vězte, že výherní kombinaci za vás na konci hry sestaví
počítač. Do ukázání karet (angl. showdown) je však třeba umět si výherní
kombinace představit. Hrajete-li poker naživo, je tato schopnost absolutní
nutností. Cvičte proto mysl a všímejte si zvláštností, které mohou rozličné
sestavy společných karet přinést. V tom vězí jedno z největších kouzel texas
holdem.
Kombinace texas hold´em od nejslabší po nejsilnější
Nejvyšší karta (high card)
Pokud nedržíte žádnou vyšší kombinaci, o síle vaší ruky
rozhodne nejvyšší karta. Při hře občas uvidíte, že bank sebere
„vysoká karta eso“ (angl. A high) nebo král (K high), ale i
nižší karty. Pokud mají dva hráči shodnou nejvyšší kartu, o výherní kombinaci
rozhodne druhá (případně třetí, čtvrtá nebo pátá) karta.
Pár (pair)
Pár je velice častá kombinace, kterou tvoří dvě karty stejné
hodnoty. V texas holdem obvykle postačí na zisk nižších
banků. Pokud mají dva hráči pár, rozhoduje hodnota páru.
Pokud je shodná, rozhodne další nejvyšší karta (případně druhá nebo třetí
nejvyšší).
Dva páry (two pair)
Jak už název kombinace napovídá, dva páry se skládají ze
dvou dvojic karet o stejné hodnotě a tzv. kickeru. Dva páry
jsou poměrně silná kombinace a vyhrají většinu riverů v texas
holdem. V závislosti na struktuře karet na stolech však nemusí být těžké je
porazit.
Mají-li dva z hráčů dva páry, o vítězi rozhodne hodnota vyššího z párů. Pokud
mají shodný vyšší pár, rozhodne nižší. Teprve jako třetí kritérium se používá
kicker, tedy hodnota páté karty.
Trojice (three of a kind)
Trojice, tedy tři karty stejné hodnoty, bývají velmi silné.
Zejména trojice tvořená dvěma kartami z ruky (anglicky se
nazývá set) není nápadná a soupeři ji proto snadno zaplatí.
Trojice, z níž se dvě karty nacházejí na stole, (angl. název trips) už je
viditelnější. Tu mohou mít i dva hráči – v takovém případě o výherci rozhodne,
jak už asi čekáte, kicker.
Postupka (straight)
První pětikaretní pokerová kombinace, o níž budeme hovořit,
se skládá z po sobě jdoucích karet mimo barvu. Nesmí mezi
nimi být žádná mezera. Eso, jinak nejvyšší karta v pokeru, se
dá v postupce použít i jako jednička. V jedné postupce však může být použito
jen v jedné hodnotě, takže například z karet 3, 2, A, K, Q ji neutvoříte. Má-li
více hráčů postupku, vyhrává ta nejvyšší. Nejsilnější postupka je tedy A, K, Q,
J, T; nejslabší pak A, 2, 3, 4, 5.
Není-li na stole pár ani tři karty do barvy, silnější kombinace než postupka není
možná. O to sebejistější s ní můžete být.
Barva (flush)
Pět karet jedné barvy nazýváme barva nebo flush [flaš]. Má-li
více hráčů flush, vyhrává nejvyšší karta v barvě, v případě
shody se postupně porovnávají karty další. Není-li mezi
společnými kartami pár, vyšší kombinace než barva nebývá možná.
Fullhouse
Pro trojici a dvojici v pěti kartách používáme anglický název
fullhouse (v překladu "plný dům"). S touto kombinací jen
velmi zřídka potkáte někoho silnějšího, a pokud ano, většinou
to bude silnější fullhouse. O tom, který fullhouse je silnější, rozhoduje nejprve
hodnota trojice a až na druhém místě dvojice.
Čtveřice (four of a kind, poker, quads)
Kombinace, která dala hře jméno, je velice vzácná. K jejímu
složení potřebujete na ruce dvojici a dvojici stejné hodnoty
mezi společnými kartami, nebo tři stejné karty na stole.
Zajímavé je, že i v takové situaci je poker velmi nepravděpodobný. Proto vám
pak tuto extrémně silnou kombinaci, která nejde snad nikdy zahodit, mohou
zaplatit soupeři s párem na ruce. Ti totiž mají při třech shodných kartách na stole
fullhouse!
Pokud se do společných karet otočí poker, rozhoduje kicker. Máte-li v té situaci
na ruce eso, nemůžete prohrát!
Čistá postupka (straight flush)
V texas holdem tuhle kombinaci moc často neuvidíte. Ti, kdo
se pokeru věnují jen pro zábavu, ji leckdy neuvidí za celý svůj
život. Skládá se z pěti po sobě jdoucích karet a nemusíte se na
ni ostýchat vsadit vše.
Královská postupka (royal flush)
Když se hráči učí, jak hrát poker, často si vyslechnou
přednášku o tom, jak je královská postupka úžasná. Ve
skutečnosti se s ní nejspíše nikdy nesetkáte, a pokud ano,
všimnete si, že je těžké dostat ji zaplacenou. Je totiž velice nápadná, ve
společných kartách hrozí postupka i flush. Profesionální hráči, kteří hrají texas
holdem na několika stolech najednou a odehrají mnoho tisíc a desítek tisíc her,
se royal flush jednou až dvakrát do roka dostanou.
Naučíte-li se znát pokerové kombinace a přemýšlet nad nimi v kontextu
společných karet, nestane se z vás rovnou mistr pokeru, ale osvojíte si základ, na
kterém musel stavět každý úspěšný hráč Poker Texas hold´em. Při hře se pak
snažte přemýšlet nad tím, co spoluhráč může mít.
Download

Poker - pravidla pokeru Texas hold´em Pravidla pokeru