AUTO MOTO KLUB
Dolní Bousov v AČR
Na Sídlišti 514
294 04 Dolní Bousov
AUTO MOTO KLUB
Dolní Bousov v AČR
IČO: 624 86 527
EMAIL: [email protected]
WEB: www.amkdb.cz
TEL: +420 608 468 141
Zápis ze zasedání výboru
Dolní Bousov – Staročeská restaurace – 12.11.2013 (17h00 – 20h00)
Přítomni:
6
Omluven:
Hosté:
1
0
Kalenský Karel, Lukášová Věra, Procházka Josef, Škaloud Roman,
Tejchman Milan, Těšínský Eduard
Klíma Milan
1) Volba předsedy: K.Kalenský navrhuje Milana Tejchmana
= odsouhlaseno
2) Volba pokladníka: K.Kalenský navrhuje Věru Lukášovou
= odsouhlaseno
3) Změna kontaktních údajů:
Adresa:
AUTO MOTO KLUB
LOGO:
Dolní Bousov v AČR
Na Sídlišti 514
294 04 Dolní Bousov
Web:
www.amkdb.cz
AUTO MOTO KLUB
Dolní Bousov v AČR
Email:
[email protected]
Tel:
+420 608 468 141 (Milan Tejchman)
= odsouhlaseno
4) Volba statutárních zástupců pro registraci na Autoklubu ČR:
RČ: 800529/0964
- 1) Milan Tejchman
předseda
- 2) Eduard Těšínský
člen
RČ: 800810/0947
- 3) Karel Kalenský
člen
RČ: 430407/082
= odsouhlaseno
5) Bankovní instituce (účet) – Česká spořitelna:
- je nutné vyřídit nové podpisové vzory
- je nutné vyřídit změnu pobočkové základny: Sobotka (Mladá Boleslav)
= odsouhlaseno, zajistí výbor (leden 2014)
6) Finanční úřad (Registrace IČO): podat žádost o změnu údajů
= odsouhlaseno, zajistí výbor (leden 2014)
7) Razítko: je nutné vyřídit nové číslované (č.1,2,3) razítko (3 kusy) včetně IČO
= odsouhlaseno, zajistí výbor (leden 2014)
8) Ostatní:
- K. Kalenský si bere na starost dokončení vyúčtování dotace (20.000,-Kč) vůči
Středočeskému kraji za rok 2013
- dne 23.11.2013 proběhne VII. Výroční konference Autoklubu ČR (Praha)
- zúčastní se Milan Tejchman
= odsouhlaseno
Termín dalšího zasedání výboru: dle potřeby svolá předseda (Milan Tejchman)
Zapsal: J. Procházka (člen VV) v Dolním Bousově dne 12.11.2013
Stránka: 1 z 1
Download

AUTO MOTO KLUB AUTO MOTO KLUB