Česká asociace sester
Region plzeňský
POZVÁNKA
Konference – Kvalita v oblasti péče o seniory; zlepšení výživy pacientů a
prevence malnutrice, aneb jak můžeme podpořit mezinárodní den výživy
Datum: 30. dubna 2015
Místo konání: Fakultní nemocnice Plzeň-Lochotín, alej Svobody 80, pavilion Onkologie
Program konference
Čas
Téma
Přednášející
12,30 –13,00
Registrace účastníků
13,00 – 13,30
Zahájení – o činnosti regionu ČAS, volby presidia ČAS, téma
balíček ICN 2015.
Mgr. Nina Müllerová
13,30 – 14,00
Akční plán pro oblast Správné výživy a prevenci obesity v ČR
Jaroslava Kreuzbergová, DiS
14,00 – 14,30
Mezinárodní den výživy – jak se zapojit a co nám to přinese.
MUDr František Vojík
14,30 – 15,00
Péče o geriatrické pacienty a vliv certifikovaného kurzu na
ošetřovatelskou praxi.
MUDr. Vlasta Šťastná
15,00 – 15,15
Jak vznikal Denní stacionář pro seniory ve FN Plzeň
Ing., Bc.
MBA
15,15 – 15,30
Pauza na občerstvení
15,30 – 15,45
Jak nakrmit pacienta s demencí?
Mgr. Gabriela Mencová
15,45 – 16,00
Dlouhodobá intenzivní péče o pacienty v domácím prostředí.
Mgr. Miroslava Königsmarková
16,00 – 16,15
Edukace domácí parenterální výživy
Bc. Kateřina Kovářová
16,15 – 16,30
Kvalita péče o seniory a bez čeho se neobejdeme?
Mgr. Šárka Šmídová
16,30 – 16,45
Senioři jako oběti trestné činnosti a možnosti pomoci.
Mgr. Jakub Šebek
16,45 – 17,15
Výživa kriticky nemocných ve vyšším věku.
Doc. MUDr. Pavel Těšínský
17,15 – 17,30
Diskuse a závěr
Andrea
Mašínová,
Akce je určena pro: všeobecná sestra, porodní asistentka, asistent ochrany veřejného zdraví, zdravotnický
záchranář, nutriční terapeut, farmaceutický asistent a zdravotně-sociální pracovník.
Ohodnocení, podle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 423/2004 Sb., kterou se stanoví
kreditní system pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného
dohledu zdravotnických pracovníků, ve znění vyhlášky 321/2008 Sb.
Download

Program konference - Česká asociace sester