Obsah
ÚVODEM .............................................................................................................................................................. 2
MINIMÁLNÍ SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY ................................................................................................................. 2
DOPORUČENÁ KONFIGURACE .............................................................................................................................. 2
INSTALACE .......................................................................................................................................................... 2
NASTAVENÍ HRY ............................................................................................................................................... 3
HLAVNÍ MENU ..................................................................................................................................................... 3
HERNÍ MENU ....................................................................................................................................................... 3
MENU MOŽNOSTI ................................................................................................................................................ 4
RYCHLÝ START ................................................................................................................................................... 5
PŘEDSTAVENÍ .................................................................................................................................................... 6
PŘEHLED ............................................................................................................................................................. 6
HLAVNÍ POSTAVY ............................................................................................................................................... 6
HRANÍ HRY ......................................................................................................................................................... 6
ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ ...................................................................................................................... 6
HUD – HERNÍ OBRAZOVKA ................................................................................................................................. 8
ZBRANĚ A VYBAVENÍ .......................................................................................................................................... 8
POHYB, BOJ A AKCE ............................................................................................................................................ 9
MULTIPLAYER.............................................................................................................................................. 11
COPYRIGHT ....................................................................................................................................................... 12
TECHNICKÁ PODPORA ....................................................................................................................................... 12
PODMÍNKY VRÁCENÍ ......................................................................................................................................... 13
1
Úvodem
Minimální systémové požadavky
Podporované operační systémy: Windows 98/ME/2000/XP
Procesor: P4 2,2 GHz / Athlon 2400+ / Celeron 2,4
Grafická karta: nVidia: GF4 (ne MX), ATI: Radeon 8500
RAM: 384 MB RAM
Zvuková karta: DX 9 kompatibilní
Prostor na pevném disku: 2 GB volného místa
DVD-ROM
Podporované periferie: Myš, klávesnice, sluchátka, joystick atd.
Multiplayer: 56k modem (pro hru více hráčů po Internetu)
Doporučená konfigurace
Podporované operační systémy: Windows 98/ME/2000/XP
Procesor: P4 3 GHz / Athlon 2000+ / Celeron 3
Grafická karta: nVidia: GF6 (6800/6600GT), ATI: Radeon 9800XT
RAM: 1 GB RAM
Zvuková karta: DX 9 kompatibilní
Prostor na pevném disku: 2 GB volného místa
DVD-ROM
Multiplayer: vysokorychlostní internetové připojení (pro hru více hráčů po Internetu)
*Podporované grafické karty v době vydání hry
Instalace
Instalace Call of Juarez
Chcete-li instalovat hru Call of Juarez, vložte do počítače DVD a zvolte v úvodním menu
položku Instalovat. Po spuštění instalačního programu postupujte podle instrukcí na
obrazovce, abyste hru bezproblémově nainstalovali na svůj počítač.
Po úspěšné instalaci můžete hru spustit následujícím způsobem:
• Poklepáním levým tlačítkem myši na ikonku Hrát Call of Juarez na pracovní ploše
počítače, pokud jste tuto možnost zvolili během instalace.
• Vložením DVD do mechaniky počítače a po zobrazení úvodního menu vybráním
možnosti Hrát.
• Klepnutím na tlačítko Start, výběrem složky Programy, Cenega, Call of Juarez a poté
ikony Call of Juarez.
Poznámka: Pokud zvolíte volbu Minimální instalace, zkopírují se na pevný disk pouze
soubory nezbytné pro spuštění hry. Soubory, které lze spouštět z disku (jako video sekvence
nebo animace), se nenainstalují.
2
Instalační program vám rovněž nabídne možnost nainstalovat rozhraní DirectX. Toto rozhraní
je nutné ke spuštění hry, takže pokud si nejste jisti, zda již je na vašem počítači, nainstalujte
jej prosím.
Odinstalování Call of Juarez
Chcete-li odinstalovat hru Call of Juarez, klepněte na tlačítko Start, přejděte na složku
Programy, Cenega, Call of Juarez a poté zvolte ikonu Odinstalovat Call of Juarez.
Nastavení hry
Hlavní menu
Nová hra
Před spuštěním první epizody si můžete nastavit úroveň obtížnosti:
• Nízká
• Střední
• Vysoká
Všimněte si, že také můžete spustit novou hru z libovolné epizody, do které jste se dostali,
pomocí volby Nahrát a Epizody. I tam si můžete změnit úroveň obtížnosti.
Multiplayer
Více informací o režimech hry více hráčů a volbách najdete na straně 9.
Nahrát
Pomocí této volby můžete nahrát uloženou hru.
Možnosti
Tato volba vám umožní změnit nastavení hry.
Ukončit hru
Tato volba ukončí hru.
Herní menu
Toto menu je přístupné ze hry stisknutím tlačítka ESC.
Pokračovat
Tato volba vám umožní pokračovat ve hře po jejím předchozím zastavení. V případě, že
hlavní postava zemře, není tato volba k dispozici.
Restart epizody
Tato volba spustí aktuální epizodu znovu od začátku.
Restart podúroveně
V případě, že je aktuální epizoda rozdělená na několik menších částí, spustí se od začátku
aktuální část.
3
Nahrát/Uložit
V případě, že hlavní postava zemře, není dostupná volba Uložit. Tlačítka pro nahrání ručně či
automaticky uložených her jsou vždy zobrazena na začátku seznamu.
Možnosti
Obrazovka Možnosti vám umožní změnit nastavení výkonu či hry. Detailnější informace
najdete na straně 4.
Odejít do menu
Tato volba opustí hru a přejde do hlavního menu. Důležité upozornění – hra, která nebyla
uložena, bude ztracena.
Menu možnosti
Audio – V tomto menu můžete nastavit veškeré možnosti zvuků ve hře Call of Juarez. Jde o
následující položky:
Kvalita zvuku – Změní kvalitu zvuků, které se během hry přehrávají
Hlasitost hudby – Změní hlasitost hudby
Hlasitost efektů – Změní hlasitost zvukových efektů
Hlasitost řeči – Změní hlasitost řeči
Hardwarové míchání – Vypne/zapne hardwarové mixování zvuků
Kanálové efekty – Vypne/zapne kanálové efekty
Video – V tomto menu můžete nastavit veškeré možnosti grafiky ve hře Call of Juarez. Jde o
následující položky:
Rozlišení – Změní rozlišení obrazovky
Celá obrazovka – Přepne mezi zobrazením v okně a na celou obrazovku
Vyhlazování hran – Zapne vyhlazování hran (tzv. „full screen antialiasing“)
Filtrování textur – Změní způsob filtrování textur
Jas – Změní jas obrazovky
Stíny – Zapne zobrazování stínů ve hře
Kvalita postprocessingu – Změní kvalitu postprocesových efektů zobrazených ve hře
Hloubka ostrosti – Zapne využívání hloubky ostrosti
Rychlé mizení mrtvol – Zapne rychlé mizení všech mrtvol
Kvalita materiálů – Změní kvalitu materiálů zobrazovaných ve hře
Kvalita textur – Změní kvalitu textur zobrazovaných ve hře
Poznámka: Dostupné možnosti nastavení se mohou lišit podle typu grafické karty, kterou
máte aktuálně nainstalovanou v počítači.
Přednastavené volby grafiky:
Uživatelé, kteří nechtějí upravovat jednotlivé položky, si mohou vybrat ze tří předem
připravených nastavení. Jsou to následující možnosti:
Nejlepší kvalita – tato volba nastaví všechny detaily na nejvyšší možné (pro použití na
doporučené konfiguraci a rychlejších počítačích)
Vyvážené – většina možností bude nastavena na střední hodnoty
Nejlepší výkon – nízké detaily, doporučená volba pro starší nebo méně výkonné počítače
4
Ovládání
Na této obrazovce můžete změnit výchozí nastavení ovládacích kláves, aby odpovídalo
vašemu stylu hraní. V levém sloupci najdete akce, které hráč může provést, a v pravém
sloupci klávesy, které jsou daným akcím přiřazené. Poklepáním myši na příslušné tlačítko
můžete dané akci přiřadit jiné tlačítko. Základní schéma ovládání najdete na straně 6.
Citlivost myši – změní rychlost pohybu myši po obrazovce
Prohodit osy myši – přehodí pohyb myši nahoru/dolů. Pohybem myši kupředu se postava
podívá dolů a pohybem myši zpět se podívá nahoru.
Herní nastavení
Automatické přebíjení zbraní – pomocí této volby se vám bude automaticky přebíjet zbraň
Titulky - pomocí této volby můžete zapnout či vypnout zobrazování titulků ve hře.
Rychlý start
Po spuštění Call of Juarez a prohlédnutí nebo přeskočení (pomocí tlačítka ESC) úvodní
animace stiskněte tlačítko „Nová hra“ a zvolte úroveň obtížnosti. Trénink, který je součástí
první epizody, vám umožní zvyknout si na základní herní prvky, například nastavení ovládání
a akcí.
Pohybovat se můžete pomocí tlačítek W (dopředu), S (dozadu), A (úkrok vlevo) a D (úkrok
vpravo).
Polohu cílů mise můžete sledovat na kompasu v pravém horním rohu obrazovky. Aktuální
úkoly zjistíte stisknutím tlačítka O a záznam všech rozhovorů a rad můžete vyvolat pomocí
tlačítka L.
Levým a pravým tlačítkem myši střílíte. Pokud se zbraň drží obouruč, je pravé tlačítko
vyhrazené pro míření. Pohybem myši se rozhlížíte kolem sebe. Více informací o ovládání
najdete v další části tohoto manuálu (základní nastavení ovládání můžete změnit v menu
Možnosti -> Ovládání).
Akčním tlačítkem F můžete používat různé přístroje, sbírat předměty, nasednout na koně atd.
Tlačítka Q a E jsou použita pro vyklánění doleva a doprava.
Pomocí kláves F5 a F8 můžete rychle uložit a nahrát aktuální stav hry.
Více informací o herním ovládání naleznete na stránce 6.
Dvě hlavní postavy
V několika epizodách Call of Juarez budete hrát za dvě různé postavy: Billyho Svíčku a Raye
McCalla. Oba mají různé schopnosti a přednosti.
Ray je silnější, může kopat a nosit těžké předměty. Může si také obléct pancíř, který chrání
jeho trup před kulkami.
Billy je slabší, ale může šplhat přes překážky, střílet z luku, tiše se pohybovat a používat bič.
Na ikonce v pravém dolním rohu uvidíte, za jakou postavu aktuálně hrajete.
5
Představení
Přehled
Už od časů Hernanda Corteze se z generace na generaci předávala legenda o ztraceném
juarezském zlatu. Říkalo se, že to mělo být výkupné za Montezumu, kterého drželi v zajetí
Španělé v aztéckém hlavním městě Tenochtitlanu. Poklad se ztratil krátce po zničení města a
někteří lidé věří, že je zakopaný poblíž pohraničního městečka Juarez. Legenda také praví, že
aztécký bůh slunce Huitzilopochtli uvalil na poklad kletbu a každého, kdo by se jej pokusil
hledat, čeká prokletí a zatracení. Záhy se tomuto podivnému šílenství začalo říkat... volání
Juarezu.
Hlavní postavy
Billy Svíčka
Billy je mladý muž, kterého osud na drsném Divokém západu donutil až příliš rychle dospět.
Nezná svého otce, a tak se mu říkalo „Billy Svíčka“ – podle tajemného medailonu, který
dostal od své matky. Billy má dobré srdce, ale neustále na něj svádějí průšvihy všech lidí
okolo. Billy dokáže nepozorovaně proklouznout kolem nepřátel a maximálně využít tichého
pohybu. Je také velmi obratný – umí šplhat přes vysoké překážky a pomocí různých předmětů
vylézt na střechy budov.
Reverend Ray
Reverend Ray je služebník Boží, který prožil drsný život. Proslýchá se, že byl kdysi
obávaným pistolníkem, kterého se bál každý, komu přišel do cesty. Ať už byla jeho minulost
jakákoliv, nyní je z něj počestný muž, který svůj život zasvětil spáse ztracených duší a snaze
obrátit na víru ty, kdož žijí v hříchu. Když ho k tomu okolnosti donutí, stane se z něj
nelítostný mstitel s obrovskou silou.
HRANÍ HRY
Základní nastavení ovládání
Dopředu
Dozadu
Úkrok vlevo
Úkrok vpravo
Vyklonění vlevo
Vyklonění vpravo
Skok
Skrčení
Přepnutí skrčení
Chůze/běh
Střelba
Míření/Sekundární zbraň
-
W
S
A
D
Q
E
MEZERNÍK
LCTRL
nepřiřazeno
CAPS LOCK
TLAČÍTKO MYŠI 1
TLAČÍTKO MYŠI 2
6
Přebíjení
Akce (sebrat předmět, nasednout na koně...)
Soustředění
Ukázat úkoly
Záznamy
Vybrat revolver do levé ruky
Vybrat revolver do pravé ruky
Vybrat pušku/brokovnici
Vybrat dynamit
Vybrat luk
Vybrat bibli
Schovat zbraň/box
Rychlé uložení
Rychlé nahrání
-
V multiplayeru máte k dispozici následující další tlačítka:
Říct všem
Říct týmu
Skóre
Změnit tým
-
R
F
X
O
L
1
2
3
4
5
6
0
F5
F8
Y
U
TAB
T
Ovládací klávesy můžete změnit pomocí volby Ovládání v menu Možností. Více informací
najdete v tomto manuálu na straně 5.
7
HUD – herní obrazovka
1 – Kompas – když je dostupný, ukazuje pozici vašeho aktuálního úkolu
2 – Ikona hráče – ukazuje pozici (stání/skrčení) a také úroveň tichého pohybu
3 – Ikona soustředění – zobrazí se, když je dostupný režim soustředění
4 – Stav zdraví
5 – Pruh, ve kterém jsou zobrazeny zbraně, jež má postava právě u sebe
6 – Množství munice pro všechny typy zbraní („a“ znamená revolvery, „b“ pušky a „c“
brokovnice)
7 – Ikona akcí – ukazuje, které akce může postava právě udělat (např. sednout na koně, odnést
bednu, použít bič...)
Zbraně a vybavení
Revolvery
Obvykle šestiraňáky, které se dají držet v obou rukách a používat společně s dynamitem nebo
brokovnicí v režimu akimbo.
Pušky
Efektivní na delší vzdálenost, ale přebíjení zabere víc času. Musí se držet oběma rukama.
8
Brokovnice
Upilovaná verze. Velmi účinná, ale ne moc přesná.
Bible
Ray může v jedné ruce držet bibli a používat citáty ke zmatení nepřátel.
Dynamit
Hráč může mít u sebe maximálně pět dynamitových patron. Musí se používat opatrně, protože
mohou vážně zranit všechny lidi v okolí výbuchu.
Bič
Bič se dá používat jako zbraň nebo pomůcka ke šplhání.
Olejové lampy
Pomocí olejových lamp můžete zapalovat různé věci. Pokud rozbijete nebo rozstřelíte
rozsvícenou lampu, olej se rozlije a začne ihned hořet. Pokud rozbijete zhasnutou lampu, olej
se rozlije, ale začne hořet teprve ve chvíli, když do něj střelíte nebo když přijde od kontaktu
s ohněm. Oheň může být nebezpečná a velmi užitečná zbraň.
Ostatní předměty
Ve hře je spousta dalších předmětů, které může hráč vzít nebo použít, třeba židle, bedny,
kameny atd. Většinu z nich lze použít jako zbraň, když je hodíte na nepřátele. Pomocí beden
se můžete dostat do výše položených míst. Ray může používat židli jako ruční zbraň.
Pohyb, boj a akce
Tato část manuálu popisuje základní pohyb a ovládání jednotlivých akcí. Veškeré zmíněné
klávesy jsou založené na výchozím nastavení klávesnice a dají se změnit, aby vyhovovaly
vašemu hernímu stylu.
Pohyb
Pro pohyb hlavní postavy vpřed použijte klávesu W. Pro pohyb vzad použijte klávesu S.
Úkroky stranou se ovládají klávesami A a D. Běh lze vypnout nebo zapnout stisknutím
klávesy CAPS LOCK. Úplný seznam ovládání najdete v tomto manuálu v sekci Základní
nastavení ovládání.
Jízda na koni
Abyste nasedli na koně, podívejte se na jeho sedlo a stiskněte akční tlačítko (F). Kůň se
pohybuje podobně jako lidské postavy, ale pomocí kláves pro úkroky zatáčí doleva a doprava.
Když sedíte na koni, můžete se rozhlížet kolem sebe pomocí myši.
Pomocí klávesy CAPS LOCK můžete přepnout do cvalu, aby běžel kůň rychleji. Cval
používejte jenom v krátkých intervalech, jinak riskujete, že se váš kůň unaví.
Oddělená ikonka v pravém horním rohu ukazuje aktuální zdraví a sílu vašeho koně.
9
Souboje
Souboje jsou založené hlavně na reflexech. Během souboje musíte počkat, dokud počítadlo
neklesne na nulu nebo dokud váš protivník nesáhne po zbrani. Do té doby nebudete moci
použít svou zbraň. Zbraň vytáhnete pohybem myši dolů a zvednete ji pohybem myši nahoru.
Potom se objeví zaměřovač, kterým můžete pomocí pohybu myši mířit. Musíte mířit a střílet
rychleji než váš protivník.
Během souboje se můžete naklánět doleva a doprava, abyste se vyhnuli kulkám protivníka.
Soustředění
Když budete hrát za Raye, můžete využít jeho schopnosti rychle vytáhnout zbraně. Tomu se
říká „režim soustředění“. Abyste jej mohli využít, schovejte zbraně a stiskněte levé a pravé
tlačítko myši, abyste je rychle vytasili. Poté uvidíte na obrazovce dva pohyblivé zaměřovače –
vystřelte ve chvíli, kdy budou na vašich nepřátelích. Režim soustředění nebude vždy
dostupný. Po jeho použití musíte počkat určitou dobu, než se znovu zpřístupní.
Šplhání
Billy je jediná postava, která může šplhat po skalách nebo jiných překážkách. Abyste mohli
šplhat, musíte schovat zbraně (kromě biče, který může v určitých situacích při šplhání
pomáhat). Poté se postavte před překážku nebo kraj střechy a stiskněte skok zároveň
s podržením tlačítka pro pohyb vpřed. Billy může také použít bedny a jiné předměty poblíž
budov, aby po nich vyšplhal. Stačí k nim přijít, zvednout je pomocí akčního tlačítka, přejít na
správné místo a akčním tlačítkem předmět položit. Potom po něm můžete vyšplhat nahoru.
Bič
Bič se dá používat jako zbraň pomocí levého tlačítka myši, ale zároveň může pomoci
k pohybu v herním prostředí.
Když budete chtít někam vyšplhat nebo přeskočit mezeru, můžete bičem zachytit větev,
abyste to měli snadnější. Pak se můžete na bič pověsit a zkrátit jej (pravé tlačítko myši) nebo
prodloužit (levé tlačítko myši) dle libosti. Abyste bič opět pustili, stačí stisknout najednou obě
tlačítka myši nebo klávesu pro skok (MEZERNÍK).
Tichý pohyb
Když je potřeba, dokáže se Billy velmi dobře plížit a tiše pohybovat. Někdy je tichý pohyb
jediný způsob, jak úspěšně dokončit epizodu.
Sledujte ikonku v levém dolním rohu obrazovky, abyste zjistili, jak moc je vaše postava vidět
– když ikona ztmavne, jste neviditelní, a když začne blikat, tak vás zpozorovali.
Nepřátelé většinou potřebují nějaký čas na to, aby vás poznali, takže když se rychle schováte,
jakmile vás spatří, nebo když budete ticho, když vás uslyší, nemusí vás poznat. Klíčem
k úspěchu je pomalý pohyb, používání krytů a přikrčení ve stínu.
Je-li šance, že by vás někdo mohl uslyšet a chytit, neměli byste dělat hluk a používat zbraně.
Můžete ale využít zvuků okolního prostředí (např. bouřky), abyste zamaskovali vlastní zvuky
a nikdo vás nenašel.
10
MULTIPLAYER
Tato obrazovka umožní hráči vytvořit herní server (vytvořit hru), připojit se do jiné hry
(připojit se ke hře) nebo nastavit hráčův profil.
Nastavení hráče
Přezdívka hráče – Zde se zobrazí hráčova přezdívka, která se může kdykoliv změnit nebo
upravit.
Jak vytvořit hru více hráčů
Možnosti “Vytvořit LAN hru” a “Vytvořit internetovou hru” vám umožní založit herní server
Vytvořit LAN hru
Na obrazovce Vytvořit LAN hru máte následující možnosti:
Spustit hru – Spustí LAN hru s aktuálním nastavením
Nastavení mapy – Umožňuje změnit nastavení mapy pro LAN hru
Nastavení serveru – Umožňuje změnit nastavení serveru pro LAN hru
Zpět – Návrat do menu hry více hráčů
Dostupné mapy – Zobrazí seznam dostupných map
Vybrané mapy – Zobrazí seznam vybraných map
Abyste si vybrali mapu nebo mapy, vyberte zvolenou mapu ze seznamu a klepněte na tlačítko
„přidat mapu do seznamu“. Vybraná mapa se objeví na pravé straně tabulky. Pomocí této
funkce můžete nastavit pořadí a počet map ve hře. Stisknutím tlačítka „odebrat mapu ze
seznamu“ můžete zvolenou mapu odebrat.
Režimy hry více hráčů
Call of Juarez nabízí následující režimy pro síťovou hru:
Bitka
Dva týmy bojují proti sobě. Tým, který přijde o všechny hráče, prohrává.
Loupež
Psanci mají za úkol ukrást zlato (označené na kompasu) a doručit ho do jedné z únikových
zón v daném časovém limitu.
Ochránci zákona musí zlato po určenou dobu ubránit.
Zlatá horečka
Hráč, který získá nejvíce bodů, vyhrává. Body se udělují za sebrání zlata, které je rozmístěné
po celé mapě. Zlato je vyznačené na kompasu.
Deathmatch
Získejte co nejvíce zářezů na pažby svých zbraní… samozřejmě zabíjením nepřátel.
Nastavení map
Každá mapa má dodatečné parametry, které se dají upravovat po stisknutí tlačítka Nastavení
mapy. Dostupnost konkrétních nastavení závisí na zvoleném herním režimu.
11
Nastavení serveru
Při vytváření serveru může hráč změnit následující nastavení serveru:
Název serveru – jméno serveru
Port – port, který hra bude používat
Max. hráčů – maximální počet hráčů, kteří se mohou připojit do hry
Heslo – heslo bude chránit server a každý hráč ho bude muset zadat, než se na tomto serveru
připojí ke hře, když zůstane kolonka prázdná, nebude server chráněný heslem
Střídat mapy – tato volba umožňuje neomezený počet opakování map, které jsou na seznamu
Vyhrazený – server pracuje ve vyhrazeném režimu, bude sice pracovat rychleji, ale nemůže
ho používat hráč k samotné hře
Jak se připojit do existující hry více hráčů
Abyste se připojili k existujícímu serveru Call of Juarez, vyberte si možnost Připojit se k LAN
hře nebo Připojit se k internetové hře – podle toho, jestli chcete hrát na místní síti, nebo na
internetu. Seznam serverů můžete aktualizovat pomocí tlačítka Aktualizovat seznam.
Připojte se k vybrané hře poklepáním levým tlačítkem myši nebo výběrem serveru a
klepnutím na tlačítko Připojit se ke hře.
Můžete si samozřejmě přidat server do svého seznamu oblíbených. K tomu použijte volbu
Přidat k oblíbeným.
Copyright
© 2006 Techland. Všechna práva vyhrazena. Vydává a distribuuje UBISOFT Entertainment
v licenci společnosti Techland. Call of Juarez je obchodní známka společnosti Techland a je
použita v licenci.
Tento manuál a výrobek jsou chráněny autorským právem. Žádná jejich část nesmí být bez
předchozího písemného souhlasu Techlandu reprodukována, přenášena nebo překládána
jakýmkoliv způsobem nebo formou pro jiné než osobní použití kupujícího. Všechny
informace zde uveřejněné byly pravdivé a aktuální v okamžiku výroby. Techland nepřijímá
zodpovědnost za škody způsobené používáním výrobku. Techland si vyhrazuje právo na
změnu libovolné části instrukcí.
Technická podpora (v českém jazyce)
Než kontaktujete naše oddělení technické podpory, přečtěte si prosím toto!
Učinili jsme vše pro to, aby naše produkty byly maximálně kompatibilní s co nejširší řadou
počítačového vybavení. Nicméně do tohoto vybavení nelze započítat přenosné počítače
(notebooky), neboť jejich hardware je zpravidla určen pro pracovní účely, nikoli pro hraní
her.
Naše technická podpora tu je samozřejmě proto, aby vám pomohla hru zprovoznit. V našich
možnostech je řešit problémy se spuštěním hry nebo jejím neočekávaným pádem. Není však
v našich silách poskytovat cheaty či rady, jak dohrát hru.
Naším cílem je poskytnout vám nejlepší možné rady.
12
Máte-li tedy problémy se spuštěním nebo pádem hry, je potřeba, abyste si připravili
následující informace:
+ Co nejpřesnější popis problému, kdy k němu dochází, a pokud se objeví, pak i chybové
hlášení
+ Značka nebo druh vašeho počítače
+ Typ a označení VGA karty spolu s velikostí video paměti a verzi ovladačů
+ Typ procesoru (CPU)
+ Velikost paměti RAM
+ Typ zvukové karty
+ Verzi operačního systému
Budete-li se na nás obracet pomocí e-mailu, přiložte prosím kromě popisu problému také
výpis z diagnostického programu rozhraní DirectX
Ten získáte tak, že do příkazové řádky spustit v nabídce Windows >Start> Spustit… napíšete
dxdiag. Ve spuštěném diagnostickém programu klepnete na položku Uložit všechny
informace a výsledný textový soubor Dxdiag.txt přiložíte k e-mailu.
Jestliže nejste schopni obstarat tyto potřebné informace sami, obraťte se prosím na svého
správce či výrobce počítače. Bez těchto informací nejsme schopni váš problém efektivně řešit.
Jak nás můžete kontaktovat:
Web: www.topcd.cz
e-mail: [email protected]
Upozornění: V případě, kdy je součástí balení i unikátní CD-klíč (sériové číslo), pečlivě
tento klíč uchovejte. Při jeho ztrátě nelze požadovat náhradu.
Všechny informace zde uveřejněné byly pravdivé a aktuální v okamžiku výroby. Techland
nepřijímá zodpovědnost za škody způsobené používáním výrobku. Techland si vyhrazuje
právo na změnu libovolné části instrukcí.
Podmínky vrácení
Nevracejte prosím hru společnosti Ubisoft Entertainment před tím, než kontaktujete
technickou podporu. Podle našich pravidel musíte vyřešit vrácení hry s prodejcem nebo
internetovým obchodem, kde jste produkt zakoupili. Pokud máte zničené nebo poškrábané
CD, najdete aktuální informace o cenách a způsobu náhrady v naší sekci často kladených
dotazů. Nebudeme akceptovat neohlášené vrácení/výměny bez předchozího odsouhlasení a
vystavení RMA (autorizace pro vrácení materiálů) čísla pracovníkem technické podpory.
13
Download

Call Of Juares Manual CZ.pdf