CHLADNÉ ZBRANĚ
Stále populárnější karambit je velmi specifický nůž původem z Indonésie, jehož atypický
tvar a jednoúčelovost použití jej staví na samý
okraj světa nožů a vytváří okolo něj spoustu
legend.
Text a foto: Radek Mačák
Strašná zbraň
efektivních tvarů
P
ůvodně pracovní nástroj obyvatelé Indočíny už od cca jedenáctého století používali stejně, jako u nás srp či sekeru.
Kácení stromů či sklízení zemědělských plodin
vyžadovaly nástroje různých délek či velikostí,
a tak se kvůli potřebám různých skupin a vývoji
v čase tvar karambitu různě modifikoval, zvětšoval či zmenšoval, zakřivoval či narovnával.
Jako snad každý předmět denní potřeby,
i tento nůž našel časem uplatnění v bojových uměních. Mezi
národy, ostrovy, ale i mezi jednotlivými vesnicemi Indonésie
docházelo k častým půtkám, v nichž
byl kvůli chudobě tamních obyvatel nejčastější zbraní právě jejich
pracovní nástroj
nebo
kus bambusu
či tyč.
Zakřivení
karambitu totiž přímo
56
vybízí k zachytávání protivníka, oboustranně
broušené ostří je ideální pro řezání jakýmkoliv
směrem, a díra na prst na konci rukojeti umožňuje, aby nůž nevypadl z unavené ruky ani při
dlouhém sekání v lese ani v boji, kde zranění
či stres byly často důvodem ztráty zbraně. Karambit se díky svému zakřivenému tvaru často
přirovnává k drápu velkých šelem, které mohly
zrovna tak zahnutým drápem protivníka lépe
seknout, zachytit a manipulovat.
O zmenšení se zasloužili zabijáci
Do dnešní podoby se karambit dostal mj. i zásluhou nájemných vrahů, kteří si zbraň zmenšili, aby se dala nosit skrytě na těle, za pasem,
na krku, v podpaží, na slabinách (samozřejmě
v pouzdrech) či aby šla tasená skrýt v dlani.
Dost často se v minulosti špička namáčela v jedu
a oběť pak stačilo pouze škrábnout tak, že si toho
ani nevšimla a zemřela o pár hodin později.
Dnešní karambity jsou v porovnání s původními spíše menší velikosti, mají rukojeť ma-
ximálně na rozměr dlaně a zrovna tak čepel,
s kroužkem na ukazovák v reversním, hlavním
držení, nebo na malík ve forehandovém držení.
Techniky boje s karambitem využívají oboustranně broušené čepele, ale vyrábějí se i jednostranně broušené, nejčastěji kvůli bezpečnosti,
jedná-li se např. o karambit zavírací.
Úhel zakřivení čepele by měl být dostatečný
k tomu, aby bylo možno se zbraní v pěsti zasadit
úder a špičkou současně bodnout. Takto zahnutý
karambit samozřejmě nelze využít k ničemu jinému než k boji, proto se dnes setkáme i s méně
zahnutým, víceúčelovým. V takovém případě
však spíš hovoříme o zakřivených dýkách. Při
výběru karambitu je třeba mít toto na zřeteli.
Škola „Krále karambitu“
Výrobci nožů nabízí stále více karambitů, které jsou zavírací, nedostatečně zakřivené, bez
kroužku na prst či s jedním ostřím. S takovými
verzemi je nutno se v sebeobranné situaci chovat jinak než s plnohodnotným karambitem.
CHLADNÉ ZBRANĚ
Popularita tohoto nože začala narůstat na
konci minulého století především díky škole
filipínských bojových umění (FMA) Sayoc, zejména Tuhon Ray Dionaldovi, kterému začali
díky jeho schopnosti ovládat karambit přezdívat „The King of Karambit“, „Král karambitu“.
Tuhon Ray založil vlastní školu, Filipino Combat Systems, FCS, kde se boj s karambitem stal
součástí výuky. FCS je v Česku možné studovat
v Praze a Plzni právě pod vedením instruktorů
vzdělávaných Tuhon Rayem Dionaldem.
Vylepšení z Prahy
V pražské škole TCC (www.tacticalcombatclub.
cz) se instruktoři zabývají vývojem vlastních
nožů, zrovna tak i karambitu, a dospěli k jedinečnému Dragons Claw. Jedná se o unikátní karambit, který autor tohoto textu vylepšil
přidáním zpětného háčku, hrotu, který zvyšuje
účinnost technik FCS a rozvíjí je hlouběji.
Techniky palasutu, trappingu a další získaly
díky zpětnému hrotu na účinnosti. Majitel Dragons Claw tak drží v ruce specifický nůž, který ho
nelimituje, jak tomu u specifických zbraní bývá,
ale rozšiřuje jeho možnosti neomezeně. Je možné
s ním bodat i řezat všemi směry, nahoru i dolů,
doprava i doleva, dopředu i dozadu. Je to pevný
nůž, takže jeho majitel nebude ztrácet drahocenné okamžiky otevíráním a nebude ohrožován
možností selhání jeho pojistky. Dragons Claw pro
TCC vyrábí přední český nožíř Zdeněk Janča.
Mini verze na krk
Dragons Claw Mini je alternativou původní
verze zmenšenou a odlehčenou natolik, aby
se dal karambit pohodlně nosit zavěšený na
krku. Nastaví-li si majitel délku šňůry, na které
je pouzdro s nožem zavěšeno, tak, aby se nůž
pohupoval kolem oblasti břicha, získá pohotově oběma rukama přístupnou zbraň. Není tak
limitován rozměry opasku či jeho absencí ve
velkých vedrech.
Karambit je plně funkční, má dvě ostří a dva
hroty a je stejně nebezpečný, díky nenápadné
velikosti snad i nebezpečnější než jeho větší verze. Dragons Claw Mini pro TCC vyrábí
špičkový slovenský nožíř Peter Kostolanský.
Sám Tuhon Ray Dionaldo karambit DC, zejména pak DC Mini, velmi ocenil. Podle jeho
slov je to strašná zbraň velmi efektivních tvarů, se kterou je možno se bránit i tím nejjed-
Tuhon Ray Dionaldo si vyzkoušel Dragons Claw
Mini a ocenil jej jako strašnou zbraň efektivních
tvarů
nodušším způsobem, např. filipínským boxem
panantukanem. Dradon Claw Mini považuje za
ideální i pro ženy, a to hlavně tím, že se jedná
o zbraň se dvěma hroty a s tak krátkou čepelí,
že je možné ji ovládat naprosto intuitivně, dokonce i ve stresových situacích.
Přizpůsobili i výuku
Instruktoři Tactical Combat Clubu vyučují boj
s karambitem založený právě na technikách
FCS, které obohatili o specifické pohyby vycházející z jedinečného tvaru jejich karambitů.
Karambit můžeme stále častěji vidět ve filmech, u některých ozbrojených složek, ale i na
ulicích v kapsách našich spoluobčanů. I přes zvyšující se popularitu tohoto nože a efektní, ladný
a vysoce účinný pohybový systém je třeba mít
stále na zřeteli, že se jedná o smrtící zbraň, která
se nehodí k jinému použití, než k sebeobraně. 
Dragon Claw Mini
Dragon Claw z dílny Tactical Combat Clubu je karambit
vylepšený o zpětný háček (hrot) v horní části čepele
Inzerce
Download

Stále populárnější karambit je velmi Speci