Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu jejich dětmi
1. Zajímejte se o to, jaké služby internetu Vaše dítě využívá.
2. Nechte se informovat o internetových kamarádech svého dítěte.
3. Poraďte mu, jak se v budoucnu vyhnout případným nepříjemným zkušenostem
s internetem.
4. Domluvte se s dítětem na pravidlech, kdy a jak dlouho může internet používat.
5. Promluvte s dítětem o zásadách, které by mělo dodržovat při používání internetu:
 Nesdělovat adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy někomu
s kým se seznámí na internetu.
 Neposílat nikomu po internetu svoji fotografii, číslo kreditní karty, podrobnosti
o bankovním účtu, žádné osobní údaje.
 Nedomlouvat si osobní schůzku s lidmi, s nimiž se seznámí na internetu.
 Nepokračovat v chatování, pokud se budou probírat věci, které se budou zdát
nevhodné.
 Neodpovídat na neslušné, hrubé nebo vulgární e-maily (mohou přijít členům
Newsgroup automaticky).
 Nikdy neotvírat soubory přiložené k elektronickým zprávám, pokud přijdou od lidí
nebo z míst, které nezná. Tyto zprávy je nutno vymazat, protože mohou obsahovat
viry nebo i jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.
 Respektovat upozornění na stránkách o tom, že obsah je určen jen pro dospělé nebo
jen pro lidi od určitého věku.
 Ohlásit vše, co se jeví jako nelegální.
 Být sám sebou a nehrát si na někoho kým není.
6. Snižte riziko vstupu na stránky s nevhodným obsahem nastavením v internetovém
prohlížeči nebo prostřednictvím speciálních programů obsahujících nepřetržitě
aktualizovaný seznam stránek pro děti nevhodných.
7. Berte na vědomí, že na místo s nevhodným obsahem se může dítě dostat zcela náhodou.
Pro tyto případy neexistuje stoprocentní ochrana a vyplatí se spíše vychovávat dítě tak,
aby si podobné zkušenosti interpretovalo způsobem odpovídajícím jeho věku.
8. Uvažujte o společné e-mailové schránce se svými dětmi.
9. Dávejte pozor na soubory, které dítě z internetu stahuje a ukládá je na disk.
10. Sledujte, kolik času dítě u počítače tráví a k jakému účelu ho používá. Nedovolte, aby
virtuální realita dítě příliš pohltila a zkracovala tak čas, který by mohlo věnovat sportu,
kamarádům, kultuře apod.
Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu jejich dětmi je možno sledovat na
webových stránkách MŠMT www.msmt.cz pod kapitolou "Prevence – Dokumenty
a materiály".
Ve škole se dětem dostane vysvětlení ke každému bodu pravidel pro rodiče a děti
k bezpečnějšímu užívání internetu prostřednictvím předmětu informační a komunikační
technologie, občanské výchovy a třídnických hodin.
Přístup žáků k internetu je ve škole možný v počítačové učebně, ve studovně a v informačním
centru. Ve všech případech je zabezpečen režim, který umožňuje registrovat odchylné
chování od pravidel stanovených pro používání internetu ve škole.
Download

Pravidla pro rodiče k bezpečnějšímu užívání internetu jejich dětmi