Pravidla akce „Balík s odměnou“:
1. Společnost CEMOD – CZ s.r.o., se sídlem Dělnická 390, 532 36 Pardubice, IČO
25629662, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v odd. C vl. 13638 (dále jen „CEMOD - CZ“) pořádá od 2. 2. 2015 do 31. 12. 2015
akci s názvem „Balík s odměnou“. V průběhu této akce může být odeslání nabídky
k účasti v akci opakováno. Akce může být prezentována v různých podobách.
2. Účastníkem akce se může stát zejména fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na
území České nebo Slovenské republiky. V případě účastníků mladších 18 let jsou tito
povinni mít písemný souhlas zákonného zástupce, jak pro účast v akci, tak pro případné
převzetí výhry. Ze hry jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CEMOD - CZ a jejich
rodinní příslušníci. Z akce budou dále vyloučeni účastníci, jejichž přihláška do akce bude
neúplná, či nepřesná.
3. Do akce byly vloženy vouchery na nákup u společnosti CEMOD – CZ s.r.o. v hodnotě
3000,- Kč (100,-€).
Vouchery lze uplatnit u těchto značek:
Magnet3Pagen - (www.magnet-3pagen.cz)
Blancheporte - (www.blancheporte.cz)
modino - (www.modino.cz)
avendro - (www.avendro.cz)
Výprodej - (www.vyprodej-slevy.cz).
Akce je společná pro zákazníky z České republiky a Slovenska.
4. Podmínkou pro účast v akci a získání výhry je skutečnost: že si zákazník objedná zboží
od značek uvedených výše. Při expedici balíku bude každý týden prováděno náhodné
losování jednoho z expedovaných balíků, do kterého bude vložen Voucher na nákup
v hodnotě 3 000,- Kč (100,-€) společně s návodem na jeho použití. Pokud si zákazník
balík s voucherem nepřevezme, výhra propadá ve prospěch společnosti CEMOD-CZ.
5. Údaje o výhercích poskytne CEMOD - CZ na základě písemné žádosti, nebo budou
uváděny na www. uvedených značek v sekci „Výherci“. CEMOD - CZ si vyhrazuje právo
nesdělovat žádné informace týkající se ceny a výherce telefonicky či osobně.
6. Přihlášením se do akce účastník stvrzuje, že se seznámil s těmito pravidly
a s instrukcemi na ostatních herních dokumentech, a vyjadřuje s nimi svůj souhlas.
7. Přihlášením se do akce výherce uděluje v souladu s § 84 a 85 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, souhlas s tím, aby pořadatel pořizoval obrazové a zvukové záznamy
jeho osoby a takto pořízené obrazové a zvukové záznamy, včetně jeho jména a příjmení,
užíval v médiích (včetně elektronických), propagačních a reklamních materiálech, a to
po dobu 5 let od ukončení této akce.
Download

Pravidla akce „Balík s odměnou“: 1. Společnost