KOLOPÁSY
POSKYTUJÍ:
PNEUMATIKA BEZ
KOLOPÁSU:
•Z
výšený tlak na půdní
povrch
•Z
většení plochy kontaktu
• Menší únosnost
• Větší únosnost
• Hloubka vyjetých kolejí
•N
arušení a pěchování
pojížděného terénu.
•M
enší tlak na půdní povrch
• Heat treated for
maximum hardness
and toughness
• Quality product united
with first class service.
• Větší stabilitu stroje
CT018
• Suppliers to the world’s
largest forest machine
manufacturers
Design & Print by www.hoggettcreative.co.uk
Proč používat kolopásy Clark?
• Lepší trakci
•Z
menšení narušení
pojížděného terénu.
CLARK TRACKS
CLARK TRACKS
Velmi výkonný pro maximální životnost
Velmi výkonný pro maximální životnost
www.clarktracks.com
www.clarktracks.com
E: [email protected] T: (+44) 0 1387 722370
E: [email protected] T: (+44) 0 1387 722370
TERRA
Kolopásy Terralite nabízí unikátní řešení,
kdy každý køížový èlánek má profil
písmene U. To zajišťuje vynikající trakci ve
většině terénů. V kombinaci s lehkým
systémem článků poskytuje pás vysoký
výkon při hladkém chodu a minimálním
narušení pojížděného terénu.
Měkká půda
Sníh
Strmý svah
Led
GROUZER
Kolopásy Grouzerlite jsou navrženy
pro maximální bezpečnost a jistotu v náročném
a strmém terénu. Zároveň poskytují dobrou
únosnost pojížděného terénu, který by stroje
bez kolopásů neudržel.
Měkká půda
Sníh
Strmý svah
Led
ZÁBĚR
ZÁBĚR
ÚNOSNOST
ÚNOSNOST
FLOTATION
ROCKY
Kolopásy Flotationlite nabízí dobrý přenos síly a skvělou
únosnost na všech typech terénu. Jsou nabízeny ve
třech tloušťkách křížového článku (FL10, FL15 a FL16)
v závislosti na velikosti stroje. Nejpopulárnější a
nejuniverzálnější je rozměr FL15, který pokryje potřeby
vetšiny strojů a je nabízen ve standardní šíři nebo
extra šíři s možností rozšíření na jedné, případně obou
stranách pásu.
Kolopásy Rockylite mají větší rozestup
mezi jednotlivými křížovými články pásu.
Větším strojům pracujícím v náročném,
prudkém a kamenitém terénu to zajišťuje
skvělý záběr a trakci.
Měkká půda
Sníh
Strmý svah
Led
ZÁBĚR
ÚNOSNOST
Měkká půda
Sníh
Strmý svah
Led
ZÁBĚR
ÚNOSNOST
TXCL
TXL
Kolopásy Terra-Xlite disponují maximální únosností
a jsou navrženy pro větší stroje používané v lesním
hospodářství. Nabízí skvělou trakci při minimálním
poškození půdního povrchu. UPOZORNĚNÍ: Nejsou
vhodné pro práci v hlubokém sněhu.
Měkká půda
Sníh
Strmý svah
Led
ZÁBĚR
ÚNOSNOST
Not suitable for use
in heavy snow or
sticky mud.
Kolopásy TerrX-Combi kombinují pokročilé
vlastnosti našich kolopásů Terra-X lite s prověřeným
výkonným designem našich kolopásů Terra lite.
Tyto kombinované kolopásy nabízejí skvělou
únosnost pro větší stroje a zároveň lepší trakci a
lepší stoupavost. Větší rozestup mezi jednotlivými
křížovými články zajišťují zlepšené samočistící
vlastnosti při využití v obtížných blátivých
podmínkách.
Měkká půda
Sníh
Strmý svah
Led
Not suitable for use
in heavy snow or
sticky mud.
ZÁBĚR
ÚNOSNOST
CLARK TRACKS
Velmi výkonný pro maximální životnost
www.clarktracks.com
E: [email protected] T: (+44) 0 1387 722370
Download

Proč používat kolopásy Clark?