Zemní plyn
Moduly BHKW | do 4 000 kW
ti
Snížení nákladů na energii a šetření zdrojů
www.istockphoto.com
BHKW na zemní plyn
Účinná alternativa
innos
č
ú
v
e
c
d
ů
V
Silný partner
Šetrné ke klimatu a účinné
Blokové tepelné elektrárny od 2G přeměňují primární nosič
energie zemní plyn na proud a teplo. Bez dopravních ztrát
se energie vyrábí přesně tam, kde je potřeba. Tato vlastnost
činí blokové tepelné elektrárny (BHKW) na zemní plyn vysoce
účinnými. Díky výrobě energie naším BHKW na zemní plyn od
2G můžete ušetřit až 40 % emisí a až 60 % emisí CO2. Moduly
2G se dnes úspěšně používají pro sítě místního a dálkového
vytápění, biomethanové aplikace a průmyslové aplikace.
Nastavujeme měřítka
Zařízení 2G BHKW na zemní plyn jsou na trhu osvědčená
již mnoho let. Přitom 2G coby technologický vůdce v oboru
nastavuje měřítka – tisíce spokojených zákazníků dnes oceňuje
spolehlivost a vysokou účinnost modulů 2G, které se vyznačují
svou hospodárností a vysokou dostupností zařízení 95 %.
V podnikové společnosti pro výzkum a vývoj 2G Drives GmbH
pracují přední specialisté na dalším zlepšování výrobků 2G
a ražení nových inovací.
Výhody pro vás
• Snížení nákladů na energii
• Nejvyšší účinnost díky inovačním technologiím
• Rychlá amortizace
• Decentralizovaná výroba energie šetrná vůči klimatu
: Docílení většího výnosu
Oproti běžným BHKW disponuje
řadavylepšenou
účinností – v současnosti nejlepší na trhu. Pro model 306
představuje například nárůst 2,3 %. Na základě vyšší účinnosti
lze do sítě dodávat více proudu, čímž se významně zvyšuje
výnos pro provozovatele zařízení. Tato inovace 2G vznikla v roce
2009 díky intenzivní výzkumné práci na používaných plynových
motorech.
G-Box 50: Kompaktní přistavovací
řešení
G-Box 50, vyvinutý společností 2G, se vyznačuje především
kompaktností, vysokou hospodárností a účinností. Při elektrickém
výkonu 50 kW dosahuje tento modul celkové účinnosti 103 % –
špičkové hodnoty přispívající k tomu, aby se za několik málo let
amortizoval. Zatím se úspěšně používají stovky modulů G-Box-50
např. v provozech, obytných zařízeních, nemocnicích, hotelech
nebo plaveckých bazénech.
Princip G-Box
• Výroba vlastního proudu aktuálně za 0,03 Euro za kWh
(stav 10/2011)
• Šetrnost vůči životnímu prostředí a zdrojům
• Vysoká účinnost, hospodárnost, nehlučnost a kompaktnost
Nejlepší řešení
Moduly na zemní plyn do 2 000 kW*
Typ
elektr.
výkon
G-Box 50
tepel.
výkon
elektr.
účinnost
tepel.
účin-nost
50 kW
100 kW
34,5 %
68,5 %
2G-KWK-100 EG
100 kW
130 kW
36,9 %
47,9 %
2G-KWK-140 EG
140 kW
207 kW
36,5 %
53,9 %
2G-KWK-200 EG
200 kW
256 kW
37,4 %
47,9 %
2G-KWK-240 EG
240 kW
370 kW
36,0 %
55,5 %
2G-KWK-250 EG
250 kW
312 kW
37,5 %
46,8 %
2G-KWK-400 EG
400 kW
504 kW
38,8 %
48,9 %
206
220 kW
253 kW
39,6 %
45,5 %
306
250 kW
290 kW
39,8 %
46,2 %
312
450 kW
480 kW
41,0 %
43,8 %
500a
527 kW
625 kW
39,8 %
47,2 %
500b
637 kW
731 kW
40,5 %
46,5 %
500c
600 kW
654 kW
42,0 %
45,8 %
800a
835 kW
986 kW
40,0 %
47,2 %
800b
844 kW
865 kW
42,7 %
43,8 %
800c
800 kW
856 kW
42,4 %
45,3 %
1000a
1067 kW
1208 kW
40,9 %
46,4 %
1000b
1130 kW
1155 kW
42,9 %
43,8 %
1000c
1200 kW
1195 kW
43,7 %
43,5 %
1500b
1413 kW
1442 kW
42,9 %
43,8 %
1500c
1560 kW
1584 kW
43,3 %
43,9 %
2000c
2000 kW
1990 kW
43,6 %
43,4 %
Řada
Řada
Technické změny vyhrazeny.
* vyšší výkonové třídy na dotaz.
G-Box 50
Praktická řešení
Probereme s vámi spotřebu energie vašeho podniku
a vypracujeme za pomoci propracovaného osvědčeného
standardu technicky a ekonomicky optimální řešení projektu.
Dodáme odborné detailní naplánování pro montáž vašeho
zařízení a zkoordinujeme práce zúčastněných dodavatelů. Na
přání vám dodáme zařízení na klíč a sáhneme přitom po naší
interní síti řemeslníků.
Naše spektrum výkonů v oblasti projektování a výroby zařízení
zahrnuje:
Instalace budovy s nebo bez
protihlukového pláště (až 400 kW)
• Blokové tepelné elektrárny
• Sítě místního vytápění
• Plynové mikrosítě
• Elektrické napojení přes rozvod nízkého napětí
a transformátorová zařízení
• Absorpční chladicí zařízení pro využití tepla v létě
Betonový protihlukový kryt
Mnohostrannost a výkonnost
Moduly 2G se používají v nejrůznějších oblastech:
• Obytná zařízení a sídliště
• Hotely, centra pro seniory a nemocnice
• Nákupní centra, plavecké bazény, živnostenské provozy
a průmyslové provozy s vysokou spotřebou energie
Kontejnerové BHKW, připravené k připojení
Znamenitý servis
Nejvyšší dostupnost
Aby váš modul 2G běžel trvale s nejvyšší účinností, je
důležitá pravidelná kontrola a údržba motorů a řídicí techniky.
S dostupností větší než 95 % nastavuje 2G měřítka v oboru.
Plošná servisní síť a rozsáhlý sklad náhradních dílů jsou
základem pro náš údržbový a kontrolní servis.
Servis na míru
Koncept údržby 2G je modulárně strukturovaný a lze jej proto
přizpůsobit vašim potřebám a přáním. V centru jsou:
• maximální dostupnost a účinnost
• bezpečnost plánování
• kontrola nákladů
Nejlepší zákaznický servis
Náš servisní tým je pro vás kdykoliv dostupný. Zodpovíme vám
vaše dotazy a poskytneme rychlou a nekomplikovanou pomoc
v případě poruchy.
Servisní horká linka:
+49 (0) 2568 9347 200
Údržba bez odstávky
Při provádění údržby a oprav používáme nejmodernější měřicí
a regulační techniku, např. videoendoskopii. Proto můžeme
prohlížet komponenty motoru nerozebrané, takže jsou prostoje
omezené na minimum. Pokud přesto modul vypadne nebo se
vypne, můžeme chybějící výkon přemostit zapůjčeným BHKW
nejnovější generace, připraveným k připojení. Jako speciální
službu nabízíme všem provozovatelům zařízení 2G možnost
webového sledování a řízení. Tak mohou naši zákazníci zcela
jednoduše přes smartphone dohlížet, zda je vše v pořádku
nebo kdy má proběhnout další údržba.
Přitom je vám pak
2G blíže s prodejními a servisními pobočkami po celém
spolkovém Německu. Vyskytne-li se u zařízení porucha, mohou
naši pracovníci v minutě rozpoznat problém na počítači z
každého libovolného místa a v případě potřeby zorganizovat
okamžitý zásah servisního technika 2G. S našimi „pohyblivými
2G servisními stanicemi“ se kdykoliv dostaneme do vašeho
provozu a můžeme technické problémy odstranit kdykoliv na
místě.
Ideální předpoklady
• Plošná servisní síť
• Nasazených více než 100 servisních vozidel
• Rozsáhlý sklad náhradních dílů
• Zařízení BHKW nejnovější generace k zapůjčení
• Modulární koncept údržby
O 2G
Modul 2G je ideálním řešením pro všechny, kteří dlouhodobě
snižují náklady na energii a chtějí se odpoutat od dalších nárůstů
její ceny. Jsme vůdčím dodavatelem v oblasti decentralizovaných
kogeneračních energetických výrobních systému. S našimi
blokovými tepelnými elektrárnami (BHKW) jsme se důsledně
specializovali na vysoce účinná zařízení pro zemní plyn
a bioplyn. V centru našeho působení jsou přitom mnozí zákazníci
z celého světa, které přesvědčujeme našimi výrobky. Potvrzují
kvalitu a vysokou výkonnost našich zařízení a jsou podstatou
našeho mezinárodního úspěchu.
2G BHKW na zemní plyn
Vzbudili jsme vaši zvědavost? Navštivte nás na www.2-g.de
nebo zavolejte našim odborníkům!
2G Energietechnik GmbH
Benzstraße 3 | 48619 Heek
Telefon +49 (0) 2568 9347-0
[email protected] | www.2-g.de
Pobočka Sever
Tempowerkring 1a | 21079 Hamburg
Telefon +49 (0) 40 79012-475
[email protected]
Pobočka Jih
Am Kroit 25/27 | 83123 Amerang
Telefon +49 (0) 8075 / 91393-0
[email protected]
CZ 02/2012 10012-01216 | B52_1.0
www.holl-kommunikation.de
Poradenská horká linka:
+49 (0) 2568 9347-2199
Download

2G BHKW na zemní plyn