Princip světlého zářiče
Perspektivní a energeticky úsporné
průmyslové vytápění
Inovační princip
světlého zářiče
Světlý zářič - technika
Konstrukce a vlastnosti
Světlé zářiče jsou plynová infračervená topná zařízení, která patří do skupiny decentralizovaných systémů vytápění. Na rozdíl od centrálního vytápění je
pro decentralizovaný systém charakteristické, že
teplo vzniká přesně v místě, kde je ho zapotřebí
[sklad, pracoviště, výroba atd.]. Žádná další zařízení pro přenos tepla způsobující další tepelné ztráty
a pomalé adaptační procesy již nejsou zapotřebí.
Světlý zářič produkuje infračervené záření především přes jeho světle zářící keramické desky.
Plyn [zemní plyn, kapalný plyn nebo bioplyn] proudí
skrze trysku. Potřebný vzduch pro spalování je nasán
díky pulsu plynu na trysce [Venturiho princip]. Uvnitř
světlého zářiče [Delta-směšovací komora] se tvoří
směs plynu a vzduchu, která přes propracovaný
distribuční systém prochází otvory směrem na destičku. Každá keramická deska se skládá z ca. 3600
otvorů, jimiž tato směs proudí. Po zapálení pak hoří
pod povrchem desky, kde se zahřeje na teplotu přibližně 950°C. Díky sálavé mřížce dokáže ještě zlepšit
účinnost. Dodatečná izolace reflektoru snižuje ztráty
tepelné energie tvořící se pod stropem. Tímto způsobem je teplo předáváno přesně tam, kde je ho zapotřebí – na pracoviště.
Izolace
Delta-směšovací
komora
Injektor a tryska
Zapalovací a
regulační jednotka
Keramická deska
Sálavá mřížka
Plynové vytápění světlými zářiči Schwank
02
Krátce řečeno
Kvalita – vedoucí postavení na trhu a inovace
Světlé zářiče – „Made in Germany“
Světlé zářiče Schwank se vyznačují inovativním řešením detailů a nejvyšší kvalitou „Made in Germany“.
Použitý materiál byl pečlivě vybrán pro trvanlivost a
uchovávání hodnot. Srdcem světlých zářičů Schwank
jsou patentované hořákové desky.
Jako vynálezce prvních hořákových desek a díky
jejich neustálému vývoji může dnes Schwank nabídnout hořákovou desku s mimořádně vysokým
výkonem a prakticky neomezenou životností.
Hořákové desky Schwank při cca. 950°C
03
Princip působení
Zabránění vzniku tepelných polštářů
pod stropem
Uvnitř patentované Delta-směšovací komory je směs
plynu a vzduchu předehřívaná na 300°C. Sálavá
mřížka před deskou hořáku vede k „pingpongovému
efektu“ infračerveného záření. To způsobí vzrůst povrchové teploty na přibližně 950°C a zároveň sníží
spotřebu plynu. Díky použití vysoce kvalitního materiálu reflektoru [stupeň odrazivosti až 95%] bude produkované infračervené záření směřováno do pobytové části. Zahřátý reflektor rovněž vydává infračervené záření [podobně jako u tmavých zářičů] a tímto
způsobem vytváří takzvané kombinované záření.
Keramická izolace na zadní straně reflektoru minimalizuje tepelné ztráty směrem ke stropu haly. Optimální, plně modulovatelný způsob provozování světlými zářiči Schwank se přizpůsobí dle aktuálních potřeb dané budovy. Rozhodující pro efektivitu zařízení
je sálavá účinnost.
Běžná zařízení mají sálavou účinnost [nebo efektivitu zařízení] mezi 50 – 60%. Naproti tomu vysoce výkonné zařízení jako je supraSchwank má sálavou
účinnost až 80,9%* a tím se řadí mezi nejlepší z nejlepších.
* sálavá účinnost měřena na základě DVGW zkušební laboratoří v souladu s
DIN 419-2 na typu supraSchwank 30
Keramické desky Schwank
Sálavá mřížka
Delta-směšovací komora
Delta-směšovací komora –
optimální směs plynu se vduchem
způsobuje dodatečný vzestup
teploty
04
Kombinované záření
Keramická
izolace
Výhody na první pohled:
Patentovaná keramická deska
Sálavá mřížka
Spalování s nízkou úrovní škodlivin při vysoké
teplotní odolnosti
Speciální konstrukce [hloubkový efekt] ke zvýšení
výkonu záření
Vysoce tepelně odolná sálavá mřížka z chrom-nikl
oceli
Tepelné záření se odráží zpět na desku hořáku
[ping pong efekt] a tím se zvyšuje sálavá účinnost
Tichý provoz
Vlastní vývoj, vlastní výroba, kvalita „Made in
Germany“
1-stupňový, 2-stupňový nebo plynulý modulovaný
způsob provozu
Kombinované záření
Kombinace viditelného [z desky hořáku] a neviditelného [od reflektoru] tepelného záření
Zvýšení topného výkonu
Delta-směšovací komora
Sálavá mřížka
Patentovaná hořáková
deska
Kombinované
záření
Reflektor
Patentovaná Delta-směšovací komora
Předehřátí směsi plynu a vzduchu na
ca. 300°C
Další zvýšení účinnosti
Materiál a konstrukce reflektoru
Optimalizovaný tvar reflektoru pro zvýšení sálavé
účinnosti
Izolace krytu speciálním materiálem [supraSchwank]
pro minimalizaci teplotních ztrát směrem ke stropu
Optimalizovaný materiál reflektoru [odrazivost
až 95%]
Nepřímý systém odvodu spalin
Žádné poplatky za kominíka nebo měření emisí
Možné napojení na systém rekuperace tepla
hybridSchwank
Sálavá účinnost / efektivnost zařízení
Od jednoduchých standardních výrobků se sálavou účinností mezi 50-60% až k top výrobkům se
sálavou účinností až 80,9%*, patřícím k nejlepším
na světě
Ve srovnání se standardními produkty [např.
ecoSchwank] může být ušetřeno až 38% energetických nákladů
* sálavá účinnost měřena na základě DVGW zkušební laboratoří v souladu s
DIN 419-2 na typu supraSchwank 30
05
Rozmanitost produktů firmy Schwank
Pro každý případ odpovídající technologie
Se světlými zářiči Schwank sázíte na jistotu. Pro
každou individuální aplikaci nabízí Schwank to nejvhodnější řešení průmyslového vytápění. Světlé
zářiče Schwank rozdělujeme do tří kategorií.
Od cenově dostupných produktů, přes technologicky
pokrokové průmyslové standardy až po top výrobky
nejvyšší třídy.
Vlastnosti
ecoSchwank
[basic]
primoSchwank
[standard]
supraSchwank
[premium]
Výkon
6, 10, 13, 18, 26
10, 15, 20, 30, 40
10, 15, 20, 30, 40
Délka
637 mm - 1647 mm
898 mm - 2007 mm
911 mm - 2020 mm
Patentovaná keramická deska
Feran-reflektor
-
Patentovaná Delta-směšovací komora
-
Kombinované záření
-
Uzavřený reflektor
-
Izolovaný reflektor
-
-
Sálavá mřížka
-
-
2-stupňový, nebo plynule modulovaný
[volitelný]
-
Napojení na centrální řídící systém
Rekuperace tepla hybridSchwank
[volitelný]
Tepelná účinnost ca. 95%
ca. 95%
ca. 95%
ca. 95%
Sálavá účinnost*
50,4%*
69,5%*
80,9%*
* sálavá účinnost měřena na základě DVGW zkušební laboratoří v souladu s DIN 419-2 na typu supraSchwank 30, resp. Zařízení 26kW
06
Poradenství pro zákazníky na míru
Projektování
Důležité je rovnoměrné osálání vytápěné plochy.
Nerovnoměrné osálání vede k zónám s nízkými
teplotami, podobně jako u „stínů“ při osvětlení.
V některých případech je to užitečné [například
skladovací prostory], ale je třeba se tomu vyvarovat, má-li být dosaženo rovnoměrného vytápění.
Naši odborníci Vám rádi poskytnou podporu řešení
při plánování Vašich individuálních požadavků na
vytápění.
V zásadě projekt může být navržen těmito dvěma
způsoby:
Světlý infračervený zářič Schwank
horizontální montáž
Světlý infračervený zářič Schwank
šikmá montáž
Diagram toku energie
rozdílných světlých zářičů Schwank
ecoSchwank
100% vstup energie
Teplo ze spalin 5,0%
Konvekční teplo 44,6%
ecoSchwank
Sálavé teplo 50,4%*
* sálavá účinnost měřena na
základě DVGW zkušební laboratoří
v souladu s EN 419-2 na typu
ecoSchwank 26
primoSchwank
100% vstup energie
Teplo ze spalin 5,0%
Konvekční teplo 25,5%
Sálavé teplo 69,5%*
primoSchwank
* sálavá účinnost měřena na
základě DVGW zkušební laboratoří
v souladu s EN 419-2 na typu
primo Schwank 30
supraSchwank
100% vstup energie
Teplo ze spalin 5,0%
Konvekční teplo 14,1%
Sálavé teplo 80,9%*
supraSchwank
* sálavá účinnost měřena na
základě DVGW zkušební laboratoří
v souladu s EN 419-2 na typu
supraSchwank 30
Důležité definice
pro infračervené vytápění
Jak se měří účinnost plynového infračerveného vytápění? Co znamená intenzita záření a co je tepelná
účinnost systémů? Pro všechny Vaše otázky jsou zde naši kompetentní spolupracovníci z prodeje, projektování nebo náš technický tým. Níže některé odpovědi na často kladené dotazy:
Tepelná účinnost systému:
Konvekční teplo:
Je poměr mezi příkonem a výstupním výkonem
zůstávajícím uvnitř budovy.
Vzniká pouze energetická ztráta z odvodu spalin a
proto všechny světlé zářiče bez rekuperace tepla
mají tepelnou účinnost až 95%.
Konvekční teplo vzniká ohřátím vzduchu na teplém
povrchu. V případě infračervených zářičů se vytváří
především zahřátými reflektory. Nicméně pokud
jsou reflektory dobře izolované, podíl konvekce tepla je redukován ve prospěch sálavého tepla.
Sálavá účinnost, také účinnost zařízení:
Sálavá teplota / Intenzita záření:
Podíl energie se odráží a přeměňuje se v záření ve
vztahu k příkonu uvnitř užitné plochy. Čím vyšší je
tato hodnota, tím lepší má infrazářič energetickou
účinnost a tím jsou i nižší náklady na energii. Zejména v tomto bodě se zařízení velmi liší. Komerční
infračervené zářiče začínají na účinnosti asi 50%,
infrazářiče Schwank mají naproti tomu sálavou
účinnost až 80,9% [měřeno zkušební laboratoří
DVGW na typu supraSchwank 30 v souladu s ČSN
EN 419-2]. Důkazem toho je certifikát DBI [certifikovaný zkušebním institutem] s jeho souladem s ČSN
EN 419-2.
To je teplota, která „reprezentuje“ infračervené záření. Intenzita záření je zde měřena v W/m² a Bedfordfaktorem převedena na°C. Teplota sálání může být
spočítána před instalací systémů nebo po instalaci
pomocí speciálních měřících čidel.
Pokojová teplota / Komfortní teplota:
To je teplota, kterou vnímáme. V podstatě se tato
teplota skládá rovným dílem z teploty vzduchu a
sálavé teploty.
09
Individuální řešení
pro Vaše požadavky na vytápění
Individuální plánování s nejvyšší kvalitou
Individuální požadavky a různé stavební konstrukce
vyžadují individuální řešení. Od průmyslových, logistických nebo skladových hal až po hangáry,
železniční stanice, volné plochy či sportovní
arény. Vytápění Schwank nalezne využití v
nejrozmanitějších aplikacích.
Všestranné využití
Více než 150.000 spokojených zákazníků využívá
řešení Schwank v průmyslu a obchodu. Ve srovnání
s konvenčními systémy není pro naši společnost
ničím neobvyklým ušetřit až 50% energetických
nákladů. Například BMW ušetřilo 47% nákladů v
jejich výrobním závodě Mini a US ARMY v jejich
vojenské základně dokonce 71% energie.
Inovativní. Zkušený. Kompetentní.
Zkušenosti pro větší bezpečnost
vytápění. Jako vedoucí společnost na trhu pro plynové infračervené vytápění má Schwank v tomto oboru
rozsáhlé zkušenosti. Přes 150.000 spokojených zákazníků a více než 2 miliony dodaných zařízení mluví samo za sebe [viz reference www.schwank.cz].
Jako německý výrobce zaručujeme nejvyšší kvalitu
při poskytování produktů a služeb. Každý jednotlivý
výrobek Schwank garantuje svou úspornost s minimálními emisemi CO2. Se Schwankem sázíte na
výrobce první třídy.
Handelsblatt
Top 100
Die kommenden Weltmeister
2009
Schwank GmbH:
Platz 36 aller gewerteten deutschen Unternehmen
BEST OF
Česká Republika
Německo
Schwank CZ, s.r.o
Nám. Republiky 1 ▪ 614 00 Brno
Tel.:
+420 545-211 530
Fax:
+420 545-212 139
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank.cz
Schwank GmbH
Bremerhavener Str. 43 ▪ 50735 Köln
Tel.:
+49-(0)221-7176 0
Fax:
+49-(0)221-7176 288
E-mail: [email protected]
Internet: www.schwank.de
Světlý zářič/12SCZ/2./3013 [Technické změny vyhrazeny]
Jméno Schwank je již po desetiletí synonymem pro
kvalitní a nákladově efektivní systémy průmyslového
Download

Princip světlého zářiče [pdf]