NABÍDKA INSEMINAČNÍCH DÁVEK BÝKŮ
PLEMENE MASNÝ SIMENTÁL PRO ROK
2013/14
Mezinárodní testace Dánsko + ČR
Krogholt Godske P
ZSI 950
Hedetoft Vito PP ZSI 495 x Hedetoft United P ZSI 400
DK 1141200351
*6. 9. 2011
Krogholt Godske P se narodil na východě
Dánska na farmě Flemminga Krogholta. Jde o
farmu s třicetiletou tradicí šlechtění masného
simentála. Chovají aktuálně 15 krav, pouze
inseminují a cílem šlechtění jsou funkční
krávy se snadným telením. Farmář je velmi
spokojen s Vitem a Unitedem, proto oba tyto
býky najdeme v původu Godskeho. Vito je již
prověřen i v českých podmínkách a má PH
pro růst v přímém efektu 131. United má PH
pro přímý efekt 123 a dlouhodobě se on i jeho
synové drží v žebříčcích, ať již v Dánsku,
Německu, či u nás na samém vrcholu.
Matkou Godskeho je Krogholt Dorthe
s aktuální plemennou hodnotou
S-indexu
120, PH pro produkci 124, indexem růstu 130
a mléčností 111.
Godske prošel v Dánsku národní odchovnou v Aalestrupu s přírůstkem v testu 2314 g/den (225 –
365 dní). V 225 dnech vážil 433 kg a v jednom roce 757 kg. To představovalo o 10 % více než jeho
vrstevníci v testu.
SOLBAKKEN GARFIELD P
ZSI 951
Hedetoft United P ZSI 400 x Ostervang Thor P ZSI 389
DK 4271900212
*6. 9. 2011
Solbakken Garfielda P ZSI 951 (United P
ZSI 400 x Thor P ZSI 389) koupil Natural
společně s Godskem. Pochází z farmy DJ
Aps pana Rasmuse Jensena. Ten chová
15 až 20 krav plemene a pouze
inseminuje. Garfield prošel národní
odchovnou v Aalestrupu, test zahájil v 225
dnech s hmotností 416 kg a ukončil v 365
dnech se 759 kg. Denní přírůstek v této
periodě 2450 gramů znamenal národní
rekord!
Ultrasonograficky zjištěná plocha MLD
88,3 cm2 je velmi dobrá (průměr je 82,5).
Jeho matka Solbakkens Amanda má Sindex 119, PH pro produkci 122 a vyniká
mléčností (PH 125).
Otec Garfielda Hedetoft United je býk číslo 1 posledních devíti let v Dánsku. Rovněž je top 1
v Německu a je proslulým v mnoha dalších zemích. Matka Garfielda Solbakken Amanda se
zúčastnila v Dánsku zimní výstavy. Její otec Østervang Thor je inseminační býk. Østervang Ringo
otec Thora také působil v inseminaci a vyniká snadným telením. „Očekávám u Solbakken Garfielda
opravdu fantastickou budoucnost se snadným telením a rychle rostoucími telaty,“ říká pan Valdemar
Jacobsen, z jehož chovu Hedetoft pochází United. Aktuálně má Garfield v Dánsku celkový index 135,
což je velmi blízko top 1 Hedetoft Uniteda, který má 136.
COLUMBUS PP
ZSI 719
Leon PP x Celebrity Chief
DK50630
*14. 5. 2007
Hedetoft Columbus pochází z farmy Hedetoft
dánského úspěšného chovatele Valdemara
Jacobsena. Columbus je polobratrem top
býka v Dánsku
Uniteda P ZSI 400. Při
narození vážil Columbus 47 kg. V odchovně
dosáhl denního přírůstku v testu 2214 g
denně. Index přírůstku 105, konverze krmiva
106, lineární hodnocení exteriéru v 365 dnech
91 bodů. Jeho otcem je německý Leon PP
(FW 123).
V ČR má zvážených prvních 13 telat ve 4
chovech a PH pro růst v přímém efektu je
109.
Columbuse doporučujeme na inseminaci
krav.
TURBO TOMMY PP ZSI 710
Western x Celebrity Chief
UK 167077/200052
*
*12. 1. 2006
Turbo Tommy je homozygotně bezrohý masný
*8. 8. 2005evropsko-amerického původu. Pochází
simentál
z výstavní rodiny.
Býk je velice dlouhý, s tmavým ohraničením
kolem očí, hodnocený odborníky jednoznačně
jako nadprůměrný.
Jeho synové zaujmou na první pohled a dobře se
prodávají. EBV: 400 dní +47 kg, 600 dní +58 kg,
jatečný trup +34 kg.
Dovoz inseminačních dávek z Velké Británie.
Posledních 6 ID na skladě.
LANGO AUGUST/ATOS PP
ZSI 829
Lango Unesco P x Middelhede Impuls P
DK 1770100844
*8. 8. 2005
August se narodil na farmě Aksel
Rubæk, v inseminaci byl využit na
několika farmách v Dánsku díky
skvělému potomstvu a poté byl
prodán do Rakouska, kde má
aktuálně FW 121. Potomstvo je
skvěle rostoucí s výbornými končetinami, pevným hřbetem a dobrým
temperamentem.
Aktuálně jeho synové v Dánsku na
testační
stanici
excelují
svým
přírůstkem. V ČR má odhad PH pro
Dcera Augusta Hedetoft Daylight PP,růst v přímém efektu 118.
V Rakousku byl přejmenován na
15 měsíců
Atose. Je vhodný k inseminaci krav.
NATURAL, spol. s r. o.
25209 Hradištko p. Medníkem
Lango August/Atos
tel.: +420 257 740 348, 364
objednávky: Ing. Tomeš Z.
e-mail: [email protected] e-mail: [email protected]
www.naturalgen.cz
PRIMA ET PP
ZSI 507
Holm Ulrick P x Vingegard Trinidad P
CZ 573000061
*24. 3. 2007
Relativní plemenné hodnoty – přímý efekt, ČR 9/2013
67 potomků/10 stád
120 dnů
210 dnů
95
93
PE
ME růst – odhad PH 111, 6 dcer
365 dnů
102
SI růst
97
Prima se narodil na rodinné farmě Chytkových v
Mohelně. Je z kombinace Holm Ulrick x Trinidad. Matka
Primy CZ181048931 PP pochází ze stáda Františka
Koláře ze Stožic. Kromě solidních parametrů růstu a
vývinu i exteriéru nás zaujal DNA potvrzeným testem na
homozygotnost genetické bezrohosti. Homozygotně
bezrozí býci jsou zajímaví nejen pro čistokrevnou
plemenitbu, ale i pro křížení. I při jejich použití na rohaté
krávy se veškeré potomstvo Primy rodí bezrohé a tudíž
zcela odpadají náklady na odrohování.
Inseminační dávky kupují i dánští, švýcarští i němečtí
chovatelé.
ROSENSTOLZ P ZSI 800
Rosenherz PP x Weinold
DE 943827151
*1.7.2009
Rosenstolz je synem Rosenherze
PP, který je využíván jako otec býků
v Německu a rovněž v Dánsku.
Rosenstolzova
matka
pochází
z mléčného systému, což garantuje
dobrou
mléčnou
užitkovost.
Rozenstolz má excelentní osvalení
a je velmi harmonickým býkem.
OIDIPUS P
ZSI 451
Lykke Sirius P x Abudance 217
CZ 500929031
*7. 4. 2006
Relativní plemenné hodnoty – přímý efekt, ČR 9/2013
137 potomků/10 stád
120 dnů
116
210 dnů
116
365 dnů
123
RÁMEC 107
OSVALENÍ
SI růst
119
114
KAPACITA
114
UŽITKOVÝ TYP 113
Oidipus P ZSI 451 se narodil na farmě pana
Františka Koláře ve Stožicích u Vodňan. Býk je
internacionálního původu. Dánský otec Lykke
Sirius P má u nás již 52 potomků v KU a vykazuje
skvělou plemennou hodnotu pro růst 116. Matka je
plně amerického původu, dcera Abudanceho. I ona
je geneticky bezrohá a patří k nejlepším kravám
Kolářova stáda. Oidipus exceloval v cunkovské
odchovně přírůstkem 2058 g v testu a 1671 g od
narození. Ve 14 měsících věku při výběru do
plemenitby měl již 754 kg a odnesl si hodnocení 75
body. Odhad plemenné hodnoty pro růst má
Oidipus 119, což ho řadí na špičku plemene.
Oidipus je využíván i chovateli v Německu a
dalších zemích.
Vingegard SAMSON PP
ZSI 342
Harkaway Enforcer 16Y HPF x Celebrity Chief
DK 4152400918
*15. 10 .2001
Plemenné hodnoty Německo 12/2012
RZF (celk. sel. index)
100
růst
110
osvalení
102
Samson má stejnou matku jako Tomba a pochází
z chovu významného dánského chovatele Hugo
Pedersena. Potomstvo vyniká růstem. Potomstvo
Samsona je rámcové s klidným charakterem.
Vingegard TOMBA ET P
ZSI 341
Gretana House Supersonic x Celebrity Chief
DK 4152401002
*29. 10. 2002
Plemenné hodnoty Německo 12/2012
růst
112
RZF (celk. sel. index)
107
osvalení
109
Tomba je geneticky bezrohý býk, určený pro
čistokrevnou plemenitbu. Má kanadsko-dánský
původ a pochází z chovu Hugo Pedersena
z Dánska. Potomstvo se vyznačuje velkým
rámcem,
výrazným
osvalením,
vysokým
přírůstkem, klidným temperamentem, dobrou
stavbou
těla,
vyrovnaným
zevnějškem
a
výborným užitkovým typem. Je vhodný k produkci
rámcových krav s výrazným osvalením.
OTO z Ležnice P
ZSI 478
Relativní plemenné hodnoty – přímý efekt, ČR 9/2013
82 potomků/8 stád
Lesan z Podlesí P x Bovet Iglu P
CZ 509405041
RÁMEC 119
*20. 9. 2006
KAPACITA 115
PE
120 dnů 210 dnů 365 dnů
114
118
142
PH ME růst 122, 8 dcer
OSVALENÍ
112
Oto pochází z chovu pana Františka Bartoně. Jeho otec Lesan
z Podlesí je syn známého amerického inseminačního býka
Omega Gold. Otec matky Bovet Iglu má také plně americký
původ. S rekordní hmotností 778 kg a výškou v kříži 146 cm
ve 365 dnech věku zastínil Oto P i tak rámcová plemena, jakými
jsou charolais či blonde d´Aquitaine. Oto přirůstal od narození
více než 2 kg denně. Zároveň je tento býk konstitučně velice
pevný, s korektními a funkčními končetinami. Za velikost těla a
hmotnost získal při výběru do plemenitby maximum, tj. 10
bodů, délka těla a užitkový typ byly oceněny 9 body. Osvalení
má Oto značně nadprůměrné a odnesl si třikrát 8 bodů.
Celkově získal 85 bodů. Jeho potomstvo výborně roste.
Inseminační dávky Oty vyváží Natural do Dánska, Německa,
Velké Británie, Itálie a dalších zemí.
SI růst
125
UŽITKOVÝ TYP
115
HOENESS PP
ZSI 816
Plemenné hodnoty Německo 12/2012
Hedetoft United P x Hillmann P
DE1260105246
*3. 10. 2006
RZF (celk. sel. index)
132
růst
122
osvalení
128
Hoeness již jako mladý býk přesvědčil enormním
přírůstkem 1928 g. Je skvěle osvalený, se suchými a
absolutně korektními končetinami. Potomstvo Hoenesse
je vyrovnané, dobře roste a je dobře osvalené. Aktuálně
je Hoeness top 2 v Německu. Čeští chovatelé mohli býka
vidět na celoněmecké výstavě masných simentálů, která
se konala v rámci veletrhu Grüne Woche v Berlíně.
O kvalitě Hoenessova potomstva svědčila i řada jeho
dcer, které byly na výstavě předvedeny.
TOP 2 NĚMECKO
TUAREG PP
ZSI 805
Lykke Sirius P x Holm Ulrick P
CZ 709817061
*12. 10. 2010
Relativní plemenné hodnoty – přímý efekt, ČR 9/2013
10 potomků/5 stád
PE
120 dnů
126
210 dnů
119
365 dnů
125
SI růst
123
Tuareg pochází z chovu Chytkových z Mohelna. Podle
DNA testu je homozygotně bezrohý. Při základním
výběru získal 81 bodů, od narození dosáhl přírůstku
1667 g. V roce vážil 639 kg. Skvělé je především jeho
osvalení! Býk je využíván i v Německu a Rakousku.
9611548324
GLEBEFARM TYSON
ZSI 954
Derrycallaghan Hamilton x Blackford Exposition
UK 9611548324
*12. 3. 2006
Dovoz ID Irsko, výstavní původ, 200 dní +30 kg,
400 dní +51 kg, 600 dní +58 kg, jat. trup +28 kg
Na krávy
Pouze 16 ID
DARSHAM PLAYBOY P
ZSI 964
Corrick Cantucky Kid x Sterling Flint
UK 222369300268
*5. 5. 2003
Dovoz ID Skotsko, 200 dní +34 kg, 400 dní
+62 kg, 600 dní +69 kg, jat. trup +43 kg
Průběh porodů -0,3, tj. normální
Pouze 20 ID
Testace ČR
Urquell P
ZSI 867
Vestermolle Don Leon P ZSI 570 x
Vingegaard Uruguay P ZSI 280
CZ 687422032
*21. 2. 2011
Relativní plemenné hodnoty – přímý efekt, ČR 9/2013
PE
120 dnů
124
210 dnů
123
365 dnů
121
SI růst
123
Urquell P se narodil na Statku Kašperské Hory. Jeho
otcem je Don Leon P, býk dovezený z Dánska, který
působí v přirozené plemenitbě na Statku Kašperské
Hory. Don Leon má 23 zvážených potomků a jeho
plemenná hodnota pro růst v přímém efektu je 118. Don
Leon má německo-kanadský původ. Urquell prošel
testem vlastní užitkovosti na OPB Cunkov a jeho
zevnějšek byl ohodnocen skvělými 83 body! V testu
dosáhl přírůstku 2250 g. V roce vážil 708 kg. Jeho první
inseminační dávky byly prodány do Německa za účelem
využití v čistokrevné plemenitbě.
UCKER z Malešic P ZSI 927
Lykke Atlantis P ZSI 390 x
Ginger PP
CZ771014031. *6.5.2011
Relativní plemenné hodnoty – přímý efekt, ČR 9/2013
PE
120 dnů
115
210 dnů
125
365 dnů
124
SI růst
122
Ucker pochází z chovu paní Andrey
Samohejlové z Malešic. Absolvoval
test vlastní užitkovosti v odchovně
u ing. Jana Zatloukala. Jeho denní
přírůstek byl excelentních 1783 g.
V roce vážil 662 kg. Při základním
výběru obdržel 76 bodů.
Uckerův otec Lykke Atlantis je
dánský inseminační býk, má v ČR
již 137 potomků a plemennou
hodnotu pro růst v přímém efektu
127. Uckerova matka pochází z
Německa.
NATURAL, spol. s r. o.
Konzulenti masného programu:
Dubá: Ing. Gabriela Gahlerová, tel. 734 255 457, [email protected]
Prachatice: ing. Jan Švácha, tel. 603 535 269, [email protected]
Rokycany: Petr Novák, tel. 734 753 010, 602 123 489, [email protected]
Písek: Zbyněk Hašpl, tel. 602 653 062, [email protected]
Žďár n. Sázavou: Ing. Miroslav Totušek, tel. 606 711 696, [email protected]
Blansko: Zdeněk Měšťan, tel. 608 883 820, [email protected]
Download

Mezinárodní testace Dánsko + ČR