CB16 / CBH16
Pájené deskové výměníky tepla
CB60 / CBH60
První pájené
deskové
výměníky
spatřily světlo světa
Brazed
Plate
Heattepla
Exchanger
ve výrobním závodě Alfa Laval v roce 1977 a od té doby
neustává práce na jejich vývoji. Mnohaleté zkušenosti,
patentované výrobní postupy a inovativní konstrukce
General
information
jsou zárukou
nejvyšší kvality našich výrobků.
Alfa Laval introduced its first brazed plate heat exchanger
(BHE)
in 1977
and has
since
developed and optiDeskové
výměníky
tepla
Alfacontinuously
Laval jsou klíčovými
mized
its performance
and reliability.
komponenty
v řadě systémů
centrálního zásobování teplem,
vytápění, přípravy teplé vody, chlazení a průmyslových
Brazing
stainless
plates together
the need
aplikací.the
Vyznačují
sesteel
především
vysokou eliminates
energetickou
for
gaskets
and thick
frame plates.
účinností
zajišťující
úsporný
provoz.The brazing material seals
and holds the plates together at the contact points ensuring
optimal
Použití heat transfer efficiency and pressure resistance. The
plate
design vytápění
guarantees
the longest
possible life.
• komerční
a chlazení
(HVAC)
• chladírenské aplikace
The
design options
of the
brazed heat exchanger are exten• průmyslové
vytápění
a chlazení
sive.
Different
plate patterns are available for various duties
• chlazení
olejů
and performance specifications. You can choose a standard
configuration
or a unit
designed according to your own
Konstrukce aBHE,
princiip
funkce
specific
needs.
The choice
is entirely
yours. desek
Základem
výměníku
je svazek
profilovaných
lisovaných z vysoce kvalitní nerezové oceli. Desky jsou
Typical
applications
k sobě poskládány
tak, aby mezi nimi vznikly kanály pro
-primární
HVAC heating/cooling
a sekundární médium, kam je vstupními otvory
-distribuována
Refrigerant applications
teplonosná kapalina. Teplo prostupuje přes
-stěny
Industrial
cooling/heating
jednotlivých
desek a mezi médii tak dochází k předání
-tepla.
Oil cooling
Working
principles
Standardní
provedení
The
heating
surface
consists
of thinukončen
corrugated
metal plates
Svazek
desek
je na obou
stranách
koncovými
stacked
top of each
Channels
are připojovacími
formed between
deskami,on
přičemž
předníother.
deska
je osazena
the
plates
and
cornerměděnou
ports arepájkou
arranged
so thatstyčných
the two
hrdly.
Pevné
spojení
na všech
media
through
alternate
channels,
counterbodechflow
zajišťuje
vysokou
odolnost
protiusually
tlaku ainteplotám.
current
flow forzvyšuje
the most
efficient
transfer
process.
Zvlnění desek
jejich
tuhostheat
a vytváří
turbulenci,
která přispívá k účinnosti prostupu tepla a omezuje zanášení.
Standard design
The
plate
pack is covered
by cover plates. Connections are
Různé
možnosti
provedení
located
in the front
or rear tepla
coverAlfa
plate.
To improve
thedodány
heat
Pájené deskové
výměníky
Laval
mohou být
transfer
the channel
plates are
corrugated.
v široké design,
škále provedení.
U každého
výměníku
je v nabídce
hned několik profilů desek odpovídajících různým podmínkám
a výkonovým specifikacím. Pro zajištění optimální funkce si
můžete vybrat výměník ve standardní konfiguraci,
nebo jednotku navrženou podle vašich specifických potřeb.
Asymetrické kanály
Výměník CB16 / CBH16 je dostupný jak ve standardním
provedení, tak i se zcela novými asymetrickými kanály.
U asymetrického provedení nejsou objemy kanálů na obou
stranách stejné a díky přibližně 25% rozdílu v objemu je
možné částečně eliminovat omezující vliv maximální přípustné
tlakové ztráty.
Particulars required for quotation
To enable Alfa Laval’s representative to make a specific quotation, specify the following particulars in your enquiry:
- required flow rates or heat load
Toho lze efektivně využít především při velmi rozdílných
- temperature program
průtocích na jednotlivých stranách nebo odlišných fyzikálních
- physical properties of liquids in question
vlastnostech médií (například voda/olej). Při stejných
- desired working pressure
parametrech tak lze použít menší a výkonnější výměník.
- maximum permitted pressure drop
Příklady připojení*
Examples of connections
Outside
S vnějším
threaded
závitem
Inside
S vnitřním
threaded
Soldering
Pájecí
závitem
*) Další druhy připojení jsou dostupné na vyžádání.
Welding
CB16
approval
pressure/temperature
graph*
CB16
PED
approval
pressure/temperature
graph*
CB16-- PED
- závislost
tlaku
na teplotě dle PED
certifikace*
Standard
dimensions
and
Technické
údaje
Standard
dimensions
and weight*
weight*
Min. pracovní teplota
viz graf
CB16
CB16Max. pracovní teplota
viz graf
=
A measure
measure mm
= 7
A
mm tlak
7+
+ (2.16
(2.16 ** n)
n) (+/-2
(+/-2 %)
%)
Min. pracovní
vakuum
=
A
inch
%)
= 0.28
A measure
measure
inch tlak
0.28 +
+ (0.09
(0.09 ** n)
n) (+/-2
(+/-2viz
%)graf
Max. pracovní
=
Weight**
kg
0.14
+
(0.04
*
n)
=
Weight**
kgkanálu H, litry0.14 + (0.04 * n)
Objem
0,027
=
Weight**
lb
Weight**
lb kanálu A,=litry 0.3
0.3 +
+ (0.09
(0.09 ** n)
n)
Objem
0,030
0,024
CBH16
Max. průtok m3/h*
3,62
CBH16
= 8 + (2.16 * n) (+/-2 %)
A
measure
mm
Minimální
počet=desek
4
A measure
mm
8 + (2.16 * n) (+/-2 %)
= 0.31 + (0.09 * n) (+/-2 %)
A
inch
Maximální
počet=desek
A measure
measure
inch
0.31 + (0.09 * n) (+/-2 %) 60
=
Weight**
= 0.27
Weight** kg
kg
0.27 +
+ (0.04
(0.04 ** n)
n)
*) Médium voda, rychlost
5 m/s (max. přípustná hodnota kvůli
=
Weight**
lb
0.59
+
=
Weight** lb
0.59 + (0.09
(0.09 ** n)
n)
hlukovým projevům)
CBH16 - závislost
tlaku na teplotě dle PED
certifikace*
CBH16
CBH16 -- PED
PED approval
approval pressure/temperature
pressure/temperature graph*
graph*
(n
(n =
= number
number of
of plates)
plates)
For exact
values
please
** For
exact
values
please contact
contact your
your local
local Alfa
Alfa Laval
Laval represen
represen
Standardní materiály
**
** Excluding
Excluding connections
connections
Krycí desky
Kanálové desky
Standard
Připojenídata
Standard
data
Pájecí materiál
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
měď
Min.
Min. working
working temperature
temperature
Max.
Max. working
working temperature
temperature
Min. Standardní
working pressure
Min.
working
pressure
rozměry a hmotnost*
Max.
Max. working
working pressure
pressure
Volume
per
CB16
Volume
per channel
channel H,
H, litres
litres (ga)
(ga)
Volume
per
channel
A,
litres
(ga)
Volume
per channel
(ga) ± 2 %
Rozměr
A (mm) = A,
7 +litres
(n x 2,16)
see
see
see
see
va
va
see
see
0.027
0.027 (0
(0
0.030
0.030 (0
(0
0.024
0.024 (0
(0
3.62
3.62 ((
Hmotnost* kg = 0,14 + (n x 0,04)
3
Max.
Max. flowrate*
flowrate* m
m 3/h
/h (gpm)
(gpm)
Min.
nbr
of
plates
Min. CBH16
nbr of plates
Max.
nbr
Max.Rozměr
nbr of
of Aplates
plates
(mm) = 8 + (n x 2,16) ± 2 %
** Water
at
Water at 5
5 m/s
m/s (16.4
(16.4 ft/s)
ft/s) (connection
(connection velocity)
velocity)
Hmotnost* kg = 0,27 + (n x 0,04)
(n = počet desek)
Cover
Cover plates
plates
Connections
Connections
74
Plates
Plates
40
Brazing
Brazing filler
filler
Standard
Standard dimensions
dimensions
mm
mm (inch)
(inch)
S4
S1
74
74 (2.91)
(2.91)
40
40 (1.57)
(1.57)
S4
S4
CBH16
CBH16 -- UL
UL approval
approval pressure/temperature
pressure/temperature graph*
graph*
A
A
S1
S1
S2
172
172(6.78)
(6.78)
S3
PCT00148CS 1112
Alfa Laval si vyhrazuje právo na změny údajů bez předchozího upozornění.
S3
S3
Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval
a seznam autorizovaných distributorů získáte
na webových stránkách www.alfalaval.cz
PCT00148EN
PCT00148EN 1112
1112
How
How to
to contact
contact Alfa
Alfa Laval
Laval
Up-to-date AlfaLaval contact details for
Stainless
Stainless
Stainless
Stainless
Stainless
Stainless
C
C
A
172
Podklady potřebné pro návrh výměníku
Pro sestavení specifické nabídky připojte ke své poptávce
následující údaje:
• požadovaná průtoková množství nebo tepelný výkon,
• teplotní spády,
• maximální přípustná tlaková ztráta,
• fyzikální vlastnosti použitých kapalin,
• požadovaný pracovní tlak.
*) bez připojení
Standard
materials
Standard
materials
210
210(8.27)
(8.27)
CB16 - UL approval pressure/temperature graph*
210
*) Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo autorizovaného
distributora
Alfa Laval pressure/temperature graph*
CB16
- UL approval
S2
S2
..
Alfa
Alfa Laval
Laval reserves
reserves the
the right
right to
to change
change specifications
specifications without
without prior
prior notific
notific
Download

CB16 / CBH16