CB200 / CBH200
CB200
Brazeddeskové
Plate Heat
Exchanger
Pájené
výměníky
tepla
První
pájené
deskové výměníky tepla spatřily světlo světa
General
information
ve
výrobním
závodě Alfa
Lavalbrazed
v roceplate
1977heat
a odexchanger
té doby
Alfa
Laval introduced
its first
neustává
práceand
na jejich
vývoji.
Mnohaleté developed
zkušenosti,and opti(BHE) in 1977
has since
continuously
patentované
výrobní postupy
a inovativní konstrukce
mized its performance
and reliability.
jsou zárukou nejvyšší kvality našich výrobků.
Brazing the stainless steel plates together eliminates the need
Deskové
výměníky
tepla
Alfaplates.
Laval jsou
for gaskets
and thick
frame
The klíčovými
brazing material seals
komponenty
v řadě
zásobování
teplem,
and holds the
platessystémů
togethercentrálního
at the contact
points ensuring
vytápění,
přípravy
teplé
vody, chlazení
a průmyslových
optimal heat
transfer
efficiency
and pressure
resistance. The
aplikací.
Vyznačují
se především
vysokou
energetickou
plate design
guarantees
the longest
possible
life.
účinností zajišťující úsporný provoz.
The design options of the brazed heat exchanger are extenPoužití
sive. Different plate patterns are available for various duties
•and
komerční
vytápění
a chlazení (HVAC)
performance
specifications.
You can choose a standard
•configuration
chladírenskéBHE,
aplikace
or a unit designed according to your own
•specific
průmyslové
a chlazení
needs.vytápění
The choice
is entirely yours.
• chlazení olejů
Typical applications
Konstrukce
a princiip funkce
- HVAC heating/cooling
Základem
výměníku
je svazek profilovaných desek
- Refrigerant
applications
lisovaných
vysoce kvalitní nerezové oceli. Desky jsou
- Industrialz heating/cooling
k-sobě
poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály pro
Oil cooling
primární a sekundární médium, kam je vstupními otvory
distribuována
teplonosná kapalina. Teplo prostupuje přes
Working principles
stěny
jednotlivých
desek
a mezi
tak dochází
k předání
The heating
surface
consists
of médii
thin corrugated
metal
plates
tepla.
stacked on top of each other. Channels are formed between
the plates and corner ports are arranged so that the two
Standardní
provedení
media flow through
alternate channels, usually in counterSvazek
je the
na obou
ukončen
koncovými
currentdesek
flow for
most stranách
efficient heat
transfer
process.
deskami, přičemž přední deska je osazena připojovacími
hrdly.
Pevnédesign
spojení měděnou pájkou na všech styčných
Standard
bodech
zajišťuje
tlaku
a teplotám.are
The plate
pack isvysokou
coveredodolnost
by coverproti
plates.
Connections
Zvlnění
tuhost
a vytváří
turbulenci,
locateddesek
in the zvyšuje
front or jejich
rear cover
plate.
To improve
the heat
která
přispívá
k účinnosti
prostupu
a omezuje zanášení.
transfer
design,
the channel
plates tepla
are corrugated.
Různé možnosti provedení
Pájené deskové výměníky tepla Alfa Laval mohou být dodány
v široké škále provedení. U každého výměníku je v nabídce
hned několik profilů desek odpovídajících různým podmínkám
a výkonovým specifikacím. Pro zajištění optimální funkce si
můžete vybrat výměník ve standardní konfiguraci,
nebo jednotku navrženou podle vašich specifických potřeb.
Particulars required for quotation
Podklady
potřebné
návrh výměníku
To enable Alfa
Laval’spro
representative
to make a specific quotaPro
specifické
připojte
ke své
poptávce
tion,sestavení
specify the
followingnabídky
particulars
in your
enquiry:
následující
údaje:
- required
flow rates or heat load
• požadovaná
průtoková
- temperature
program množství nebo tepelný výkon,
• teplotní
spády,
- physical
properties of liquids in question
• maximální
přípustná
tlaková ztráta,
- desired working
pressure
• fyzikální
vlastnosti
použitých
kapalin,
- maximum
permitted
pressure
drop
• požadovaný pracovní tlak.
Examples of connections
Příklady připojení*
SOutside
vnějším
threaded
závitem
Welding
Navařovací
Compact
flanges
Kompaktní
příruby
*) Další druhy připojení jsou dostupné na vyžádání.
290730_PCT00111EN.indd 1
23/04/09 15:45:30
CB200/CBH200 - závislost tlaku na teplotě dle PED certifikace*
PS bar / (PSI)
S3 - S4 CB200
S3 - S4 CBH200
S1 - S2 CB200
S1 - S2 CBH200
Technické údaje
Min. pracovní teplota
Max. pracovní teplota
Min. pracovní tlak
Max. pracovní tlak
Objem kanálu, litry
Max. velikost částice, mm*
Max. průtok m3/h**
Minimální počet desek
Maximální počet desek
37 (537)
34 (493)
33 (479)
32 (464)
31 (450)
30 (435)
viz graf
viz graf
vakuum
viz graf
0,51
1,8
128
10
230
*) Maximální rozměr oka síta filtru předřazeného před vstupem
do výměníku
**) Médium voda, rychlost 5 m/s (max. přípustná hodnota kvůli
hlukovým projevům)
30 (435)
27 (392)
26 (377)
Standardní materiály
25 (363)
-196
(-321)
90
(194)
125
(257)
150
(302)
175
(347)
200
(392)
225
(437)
TS
˚C
(˚F)
Krycí desky
Kanálové desky
Připojení
Pájecí materiál
nerezová ocel
nerezová ocel
nerezová ocel
měď
*) Pro zjištění přesných hodnot kontaktujte místní zastoupení nebo autorizovaného
distributora Alfa Laval
Standardní rozměry a hmotnost
CB200
Rozměr A (mm) = 11 + (n x 2,7) ± 10
Hmotnost* kg = 29 + (n x 0,6)
CBH200
Rozměr A (mm) = 14 + (n x 2,7) ± 10
Hmotnost* kg = 30 + (n x 0,6)
*) bez připojení
(n = počet desek)
PCT00111CS 1201
Kontakty
Aktuální kontakty na firmu Alfa Laval
a seznam autorizovaných distributorů získáte
na webových stránkách www.alfalaval.cz
Alfa Laval si vyhrazuje právo na změnu údajů bez předchozího upozornění.
Download

CB200 / CBH200