Individuální výcvikové konzultace lektorů SI, která je započítávána do výcviku v SI:
Je třeba lektory zkontaktovat a domluvit s nimi podmínky včetně finančních, za kterých by byli
ochotni vás vzít do své péče. Pro K 13 platí, že v případě volby 2 x 45 min. – tedy v 1 hod. a 30 min.
cena nepřekročí 1200 Kč. Upozorňuji, že supervizní individuální hodiny mohou být započítávány
teprve po ukončení sebezkušenostní části jako supervize, do té doby se zapisují jako individuální
konzultace. Když není uvedeno místo psychoterapeuta, jde o Prahu.
Jiří Heller
MUDr. J.Strašrybková
PhDr. Miloš Kajuk
PhDr. Magdalena Frouzová
Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc.
MUDr. Iva Ondráčková
PhDr. Zdeňka Košatecká
MUDr. Petr Jeřábek – Bílá Voda
PhDr. Zdena Kolářová
MUDr. Jan Flídr
MUDr. Libuše Bornová – Plzeň
Doc. MUDr. Jitka Švíglerová, Ph.D. - Plzeň
Mgr. Josef Neckář – Kutná Hora
Mgr. Šárka Bezvodová
MUDr. Igor Doležal – Kutná Hora
MUDr. Lída Dušková - Prachatice
MUDr. Jan Flídr – Kralupy nad Vltavou
MUDr. Alena Večeřová – Procházková
MUDr. Miroslav Sekot
MUDr. Michaela Bartáková – Praha - Říčany
MUDr. Renata Pešicová
Mgr. Oldřich Kvasnička – Liberec
Mgr. Lída Haňková
Mgr. Petr Soják, Ph.D. – Brno
MUDr. Laco Polák
MUDr. Jaroslav Matýs – Ostrava
Individuální supervize, které jsou započítávány po ukončení sebezkušenostní části ve 4. ročníku, do
výcviku v SI
Jiří Heller
MUDr. J.Strašrybková
PhDr. Miloš Kajuk
PhDr. Magdalena Frouzová
Download

Individuální výcvikové konzultace lektorů SI, která je započítávána