ZNÁTE ADEPTA NA STAROSTU?
www.nezmarnesezmar.cz
POZOR ČTĚTE! OBEC V HROZBĚ ZADLUŽENÍ!
Bc. Bc. Luděk Nezmar, MBA, LL.M. stanul v čele kandidátky ODS do komunálních voleb v Psárech. Je tedy
kandidátem ODS na starostu obce. Kandidáti volebních uskupení Obec pro občany a TOP 09 nezávisle na sobě
učinili o jeho osobě taková zjištění, která si nemohou nechat pouze pro sebe. Bez ohledu na rozdílné stranické
preference proto v této věci postupujeme společně. Rozhodli jsme se osobnost Luďka Nezmara blíže představit
prostřednictvím této tiskoviny a webových stránek. Netěší nás toto praní špinavého prádla. Nebýt jeho
kandidatury na starostu obce, ponechali bychom jeho podnikatelskou a politickou historii bez povšimnutí.
Chceme však předejít situaci, aby se naše obec stala další obětí jeho pochybných podnikatelských aktivit.
Považujeme za svou povinnost předložit zjištěné skutečnosti všem občanům, voličům v nadcházejících
komunálních volbách.
Pro voliče ODS má být následující text vzkazem, že stranické logo nemusí být vždy zárukou kvalitního kandidáta,
což na komunální úrovni platí dvojnásob. Veškeré zde uvedené informace vycházejí z veřejně dostupných zdrojů
a již publikovaných materiálů. Po seznámení se s těmito stránkami si možná budete stejně jako my klást otázku,
kdo jsou zbývající kandidáti ODS, když si vybrali jako svého lídra právě Luďka Nezmara.
PSÁRY: EXEKUCE, TMA, BEZ VODY, ODPADKY NA ULICÍCH, ZE ŠKOLKY VÝVAŘOVNA
(ČTK; Psáry, 11. září 2014) Přízraky osob bloudí
s rozsvícenými čelovkami na hlavě a s kanystry v ruce temnými ulicemi osmitisícového městečka mezi
hromadami odpadků. Zkoušejí, zda alespoň v některé z dávno přistavených cisteren nezbyla trocha vody. Takový je dnešní večerní obraz obce Psáry, která
čelí několika desetimiliónovým exekucím ze strany
soukromých firem i finančního úřadu.
Obyvatelé se nemají ke komu dovolat, na obecním
úřadě visí už druhý měsíc petlice a cedule Zavřeno.
Starosta zmizel neznámo kam, dle některých už je mimo republiku. Stejně tak zmizelo účetnictví obce. Sta-
rosta obec zadlužil nevýhodnými smlouvami s poradenskými a developerskými firmami i s vlastní firmou
Ekozmar Nezmar. Umožnil jim velkorysou změnou
územního plánu obce zastavit rozsáhlá území (Třešňovka, Vápenka) desítkami bytových domů.
Infrastruktura obce pro novou zástavbu nedostačovala, v soudních přích obec postupně přišla o čistírnu odpadních vod, vodojemy a nakonec i o místní
školu, kterou řídila starostova žena. Ještě předtím
obec ztratila budovu školky, ze které se stala vývařovna jiné starostovy firmy Robin Food. I ta je už několik měsíců opuštěná, chátrá a čelí útokům vanda-
LUDĚK NEZMAR, LÍDR PSÁRSKÉ ODS:
MUŽ NA ÚTĚKU PŘED SPRAVEDLNOSTÍ
Bilance dvou bankrotů: 38 miliónů.
A kolik celkem?
Luděk Nezmar působil ve 13 společnostech s ručením
omezených, které založil, popř. spoluzaložil buď sám,
nebo prostřednictvím své matky či jejího druha. Žádná
z firem neplní svoji zákonnou povinnost a nezveřejňuje
své údaje o hospodaření ve sbírce listin obchodního rejstříku. Veřejně dostupné informace jsou k dispozici pouze u dvou společností, které jsou v insolvenčním řízení
(Protocol Service ČR, s.r.o a TF výroba, s.r.o.). Z těchto
je patrno, že celkový objem dluhů jen u těchto dvou firem přesahuje 38 mil. Kč. Zarážející je výše dluhů jeho
firem ke státní sféře (ČSSZ, Finanční úřad, VZP, VoZP
a OZP), které přesahují 15 miliónů. To nasvědčuje soustavnému neplnění zákonné povinnosti platit pojistné na
sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Nuceně zanikla i další firma (ATLANTIS, spol. s r.o.,) a jedna firma
je v soudem nařízené likvidaci (FCA, spol. s r.o.). Objekty, v nichž působily jeho firmy, chátrají a jsou terčem
vandalů (Malotice, Chabařovická ulice v Praze 8).
Lídr, který se zapírá
Jakmile se firma Luďka Nezmara, nebo jiný jím řízený subjekt, dostane do potíží, nereaguje na podněty, nepřebírá
korespondenci, opakovaně ztrácí nebo nevydává účetnictví. Nezmar s insolvenčními správci nespolupracuje a maří jejich činnost, na výzvy soudu nereaguje. Na adresách
uvedených v obchodním rejstříku nebydlí. Soud jej v případě TF výroba, s.r.o. opakovaně marně předvolává, aby
učinil prohlášení o majetku dlužníka. Je nucen doručovat
soudní obsílky prostřednictvím obce. Správce v kauze Protocol Service ČR byl nucen podat vůči Luďku Nezmarovi
trestní oznámení a do insolvenčního řízení již vstoupilo
Městské státní zastupitelství v Praze.
Všechny zde uvedené skutečnosti lze dohledat ve veřejně přístupných zdrojích, zejména v insolvenčním rejstříku. Na internetové adrese www.nezmarnesezmar.cz najdete zde uvedené články doplněné o odkazy na příslušné
zdroje informací.
Pražský psanec prchá do Psár
Podnikatelské neúspěchy Luďka Nezmara kopírují jeho
sestupnou politickou dráhu. Maxima dosáhl jako pětadvacetiletý, kdy se stal týdenním hlavním manažerem
ODS. Již tehdy ho však rychle dohnala jeho neúspěšná
podnikatelská minulost. V roce 2006 aspiroval na sta-
lů. Do komunálních voleb, které se konají příští měsíc, se nepřihlásila ani jedna volební strana. „Nemá
to stejně cenu“, rezignovaně krčí rameny muž s kýblem u jedné z cisteren přistavených v obci nuceným
správcem dosazeným krajským úřadem. Pak dodává:
„Tady už se zhaslo. Máme, co jsme si zvolili.“
Výše uvedená zpráva je pouhá fikce. Mohla by však reálně
hrozit, pokud chronicky neúspěšný podnikatel Luďek
Nezmar se svou ženou ovládnou psárskou radnici! Občané
Psár a Dolních Jirčan, nenechte se ošálit. Čtěte pozorně
následující přehledný článek a zjistíte, že inspirací této
fikce byly výhradně reálné situace z předchozího
podnikání Luďka Nezmara.
rostu městské části Praha 1, po volbách byl chvíli předsedou zastupitelského klubu ODS. I o tuto pozici přišel a byl řadovým zastupitelem a předsedou komise
pro obchod a služby rady MČ Praha 1. V Praze mu však
začala hořet půda pod nohama, neměl šanci znovu
kandidovat. Proto se svou manželkou i s pomocí rodinných příslušníků a známých (většinou přihlášených mimo naši obec) ovládli psárskou ODS. Tížívá finanční situace jeho firem a pokles prestiže v pražské ODS
donutily Luďka Nezmara k útěku z Prahy. Usiluje proto
o místo starosty obce Psáry. Agresivní a negativní dlouhodobá kampaň vedená proti stávajícímu vedení obce
svědčí o tom, jak důležité je pro něho tuto funkci získat. Dříve vrcholný funkcionář strany, dnes bere zavděk pozicí starosty obce. Podnikatelská minulost
a s ní spojené obrovské dluhy prchajícího i skrývajícího se Luďka Nezmara totiž neúprosně dohánějí. Je mužem na útěku. Svou poslední šanci vidí v Psárech.
A chceme ho u nás?
Z bývalé mateřské školy v Maloticích se měla stát vývařovna Nezmarovy firmy – místo toho chátrá...
NEZMAR NESE ZMAR
I.
Nepovedené
začátky mladého
podnikatele
Luděk Nezmar začal podnikat hned
po ukončení studia gymnázia v roce
1990. Již od 25.5.1990 podnikal jako
fyzická osoba, a to pod obchodní
jménem Luděk Nezmar – DIEHARD
(anglicky „nezmar“). Zabýval se marketingem a obchodem s potravinářským zbožím.
V srpnu 1992 spolu se společníkem
založil první společnost – ATLANTIS, spol. s r. o. (IČ: 4580524). Po více jak 4 letech byl zamítnut návrh
na konkurz této společnosti pro nedostatek majetku (z obchodního rejstříku byla tato společnost vymazána až po dlouhých 12 letech).
Z námi zjištěných informací vyplý-
vá, že za firmou zůstaly nemalé dluhy vůči věřitelům, zejména vůči státu (dluh vůči Finančnímu úřadu Praha 9 dosáhl téměř 3,2 mil.). Ani to
však Luďka Nezmara neodradilo od
dalších podnikatelských pokusů.
V dubnu 1993 založil firmu DE MOLEBRON, s. r. o., IČ: 48537781,
v lednu 1994 společnost LIMTCHA
s. r. o. (čti „limča“), IČ: 60473177
(nyní v několikanásobné exekuci),
v září 1996 – FCA, spol. s r. o. t.č.
v likvidaci, IČ: 25077384 (likvidace
nařízená rozhodnutím soudu v roce
2004 – dosud neukončena)
Všechny firmy měly obdobný předmět činnosti, žádná z nich nyní již
nevykazuje známky ekonomické
aktivity, na deklarovaných sídlech
nesídlí a neposkytuje o sobě žádné
veřejné informace.
Palácové zahrady pod Pražským hradem
III.
Společenský vrchol:
Palácové zahrady, dar shůry
V prosinci 1998 Luděk Nezmar
založil spolu s Pavlem Procházkou
(druhem své matky) společnost
PROTOCOL SERVICE, spol. s r. o.,
IČ: 25722361 zabývající se marketingem, médii, reklamní činností
a lobbingem. Majetková účast Pavla
Procházky následně zanikla z důvodu exekuce. V srpnu 2005 byla firma
přejmenovaná na PS Holding, s.r.o.
Mediálně známá se společnost Protocol Service stala zejména v souvislosti s pronájmem Palácových
zahrad pod Pražským hradem. Soubor zahrad byl po 300 milionové
rekonstrukci plně otevřen v roce
2000. Provoz zahrad tehdy zajišťovala firma UNICA. V roce 2001 byl
zisk z provozování zahrad ve výši
657 tis. Kč. Po povodních v roce
2002 byly zahrady z důvodu nutných oprav zavřeny. V březnu 2004
byla vypovězena smlouva s firmou
UNICA a urychleně byl Národním
památkovým ústavem (NPÚ) vybrán
nový provozovatel Protocol Service
za částku 250 tis. Kč ročně (!). Alarmující je i to, že v nájemní smlouvě
nebyly dostatečně specifikovány
povinnosti nájemce (pouze povinnost běžné údržby), nebyla stanovena povinnost platit náklady na otop
(za rok 2005 šlo o 67 tis), spotřebu
Lidové noviny – Petruška Šustrová: Ani Nezmar se neudržel
(Lidové noviny, 3.února 1998; po odstoupení L. Nezmara z funkce manažéra ODS; kráceno)
Není to pěkné dělat si z někoho legraci kvůli tomu, jak
se jmenuje, nebo jak vypadá. Občas ale člověk smích
potlačuje jen těžko. Když si výkonná rada ODS vybrala do manažerské funkce pražského podnikatele Luďka
Nezmara, situace přímo volala po otázce: Kdo jiný než
opravdový nezmar by mohl v tak horkém křesle obstát?
Rychle se ukázalo, že křeslo pálí ještě více, než se
zprvu zdálo: Luděk Nezmar do něj ani pořádně neusedl a už se poroučí. Luděk Nezmar nyní omílá známou písničku – prý jsou to média, která svým psaním
o jeho neúspěšné podnikatelské minulosti poškozují
jeho osobu i ODS. Proto raději ani do manažerské
II.
Politický vrchol:
Týdenní vladař
ODS
V roce 1996 vstoupil Luděk Nezmar
do ODS a jeho politická hvězda na
rozdíl od té podnikatelské dočasně
zazářila plným jasem. Od kongresu
v Poděbradech v prosinci 1997 hledala ODS vhodného člověka na post
hlavního manažera strany po Tomáši
Ratiborském. O víkendu 24.–25. ledna 1998 byl na toto místo navržen dosud ve vrcholné politice neznámý
25letý podnikatel Luděk Nezmar. Byl
vybrán z 11 uchazečů. Tuto funkci
však vykonával pouze týden a ještě
před svým oficiálním jmenováním
dne 2. 2. 1998 rezignoval. Od počátku svého působení totiž čelil řadě obvinění z neplacení dluhů. Sdělovací
prostředky informovaly o tom, že dluží firmě Kosogass částku 2,5 mil. Kč,
dále si údajně půjčil a nesplatil úvěr
elektřiny (za rok 2005 šlo o 113 tis.
Kč) , telefony, pojištění (za rok 2005
šlo o 113 tis.Kč) apod. Povinnosti
pronajímatele zato byly upraveny
velmi podrobně. Předmětem nájmu
byly zahrady o ploše 6 500 m2, dle
aktuální cenové mapy roční nájem
ve výši 250 tis. Kč odpovídal v dané
lokalitě nájmu kanceláře o velikosti 21 m2. Za rok 2006 Protocol Service vykázal počet návštěvníků zahrad 86 tis. (z toho platících plné
vstupné pouze 12,5 tis.) – pro srovnání v roce 2001 bylo platících návštěvníků přes 120 tisíc. Palácové
zahrady byly oblíbeným místem pro
pořádání svateb (Protocol Service si
účtoval od 10 do 30 tis. Kč) a v propagačních materiálech zahrady byly
uváděny především rauty a akce
ODS.
funkce nenastoupí. Jenže pana Nezmara nepoškozují
média, nýbrž jeho staré hříchy, o kterých sdělovací
prostředky pochopitelně nemají proč mlčet. ODS je po
další blamáži v hrozné situaci. Ani ji však nepoškodila
média, nýbrž skutečnost, že o Nezmarových dluzích
stranické vedení vědělo a přitom mu vůbec nepřipadaly jako překážka pro výběr tohoto muže do klíčové manažerské funkce. A to měl být Luděk Nezmar mužem,
který po dvou měsících skandálů dá stranické peníze
ODS do pořádku. Maně přitom člověka napadá, jak asi
vypadali ostatní kandidáti, když konkurs vyhrál právě
Luděk Nezmar? A hlavně – kdo nyní může uspět na
uprázdněném místě, kde nevydržel ani Nezmar? Snad
Železný?
od IPB ve výši 40–60 mil. Kč a dalších
500 tis. Kč dle TV NOVA dlužil společnosti Prodes. Dále bylo zveřejněno, že vedení ODS včetně jejího tehdejšího předsedy o Nezmarových
dluzích vědělo předtím, než byl vybrán na funkci hlavního manažera,
ale nepovažovalo to za důležité. Zato
bývalý místopředseda ODS Bohdan
Dvořák se ve věci vyjádřil tak, že výběr Nezmara byla od začátku obrovská chyba. „Veškeré jeho profesionální kvality, i kdyby nějaké měl,
nemohou vyvážit stín jeho podnikatelské minulosti. Lapidárně bych to
vyjádřil takto: každý nejsme nezmar“. Nezmar své dluhy nepopíral
a bránil se tím, že šlo o běžnou platební neschopnost. Mrzuté však je, že
po prohraném sporu s firmou Prodes v červnu 1996 nebyl Nezmar
dle vyjádření této firmy k zastižení.
Případem se zabývala hospodářská
kriminálka.
Z Wikipedie
Etymologie
a kulturní odkazy
Jméno nezmar se skládá
z předpony ne- a kmene
zmar, tj. zánik, zničení. Popisuje velmi přesně hlavní
V souvislosti s fiaskem Luďka Nezmara ve funkci hlavního manažera ODS
a s masívní medializací jeho osoby vypluly tehdy na povrch další znepokojivé informace o jeho předešlých aktivitách. Mimo jiné se na jeho hlavu
sneslo obvinění ze strany Sdružení
podnikatelů ČR a zejména jeho předsedy Bedřicha Dandy. Jako předseda
Sdružení podnikatelů hlavního města
Prahy měl Nezmar napáchat řadu
škod a dokonce ztratil účetnictví sdružení. Bedřich Danda jej označil jako
„mladého ambiciózního člověka, který nedodržuje základní pravidla slušnosti a neumí podnikat“. Podle něj se
Nezmar ve funkci předsedy pražské
organizace postaral o to, že ji různě
zadlužil, utratil všechny peníze, které
měla, a ztratil účetnictví. Nezmar obvinění popíral. Sdružení podnikatelů
opustil v roce 1996, poté co prohrál
volby na post předsedy pražské organizace s Rudolfem Baránkem.
charakteristiku nezmarů: jejich biologickou nezničitelnost.
V češtině se vžilo použití slova nezmar pro někoho, koho
se (1) jen velmi těžko zbavuje, nebo (2) je velmi zdatný,
odolný či otužilý.
MSPH 99 INS 1729/2009 - B - 19
MSPH 99 INS 1729/2009 - B - 19
Dokument 1: Dopis insolvenčního správce Protocol Service Česká republika, s.r.o. Městskému
zastupitelství v Praze z června letošního roku, ve kterém informuje o svém trestním oznámení
na jednatele firmy Luďka Nezmara a zároveň žádá o prověření postupu policie v této věci
(viz též dokument 2 a 3).
2
Dokument 2: Dopis insolvenčního správce Protocol Service Česká republika, s.r.o. Obvodnímu
ředitelství policie v Praze 1 z června letošního roku. Na základě přípisu společnosti DEWA
consult s. r. o. (viz dokument 3), která na výzvu k vydání účetnictví dlužníka sdělila, že účetnictví
se u ní nenachází, správce usuzuje, že jím dříve podané trestní oznámení na Luďka Nezmara je
opodstatněné. Žádá proto policií o zahájení trestního stíhání.
aneb desatero pro voliče ze Psár a Dolních Jirčan...
IV.
Karlštejn v exekuci za vyhnání z ráje, komplikace pro památkáře
Nevýhodný pronájem zahrad byl
předmětem řady kontrol státních
orgánů a nakonec byl ukončen výpovědí až ke dni 31.1.2007. Protocol Service zpochybňoval platnost výpovědi nájmu a odmítal
zahrady vyklidit. NPÚ se domáhal
vyklizení zahrad soudní cestou,
Protocol Service namítal neplatnost výpovědi nájmu. V rámci uvedeného sporu vydal soud v březnu
2009 předběžné opatření, jímž
NPÚ zakázal nakládat s Ledenburskou zahradou do doby, než se podaří smluvní vztahy mezi oběma
stranami objasnit. Na základě tohoto předběžného opatření nařídil
soud na návrh Protocol Service vůči NPÚ exekuci a ustanovil soudního exekutora. Šlo o zjevné procesní pochybení soudu. Na návrh
exekutora vyznačil katastr nemovitostí exekuci nejen u předmětné
V.
Budování
Nezmarova
impéria PR firem
Ještě předtím, v roce 2005 byl Luděk Nezmar mimořádně podnikatelsky aktivní. Získal pronájem na
lukrativní adrese uprostřed Václav-
Z Wikipedie
Regenerace
Utrpí-li nezmar poranění nebo utržení části těla, prodělá
zahrady, ale i u všech ostatních
140 nemovitostí spravovaných
NPÚ (včetně Karlštejna, Křivoklátu, Hluboké, Litomyšle, Českého
Krumlova apod.). Po několikaměsíčním právním boji odvolací soud
předběžné opatření zrušil a NPÚ
obratem navrhl zastavení exekuce.
Obvodní soud pro Prahu 1 však
v této věci opětovně pochybil,
když exekuci zastavil až po opakovaných urgencích teprve v prosinci 2009. V důsledku procesních
pochybení a neodůvodněných
průtahů v této věci byla okamžitě
propuštěna jedna z vyšších úřednic soudu, druhá přišla o osobní
ohodnocení. Vedení soudu se bylo
nuceno veřejně omluvit. Následný
výmaz záznamu o exekuci v katastru nemovitostí dále prodloužila skutečnost, že Protocol Service
byl v té době již nekontaktní a ne-
přebíral poštu. Několikaměsíční
exekuce zkomplikovala památkářům život, bylo ohroženo čerpání
mnohamilionových dotací na
opravy a údržbu památek.
Díky neoprávněné exekuci a procesním pochybením soudu se Luděk
Nezmar a Protocol Service dostali na
mediální výsluní. Věc upoutala
všechna hlavní média. Byl opakovaně citován Nezmarův požadavek na
náhradu škody vůči NPÚ za zrušení
nájmu ve výši 30 mil. Kč, resp.
25 mil. Kauza dokonce ovlivnila následnou novelizaci exekučního řádu.
Paradoxní je, že nyní Protocol Service (resp. PS Holding, s.r.o.) sám čelí
několika exekucím, které vůči němu
vedou jeho věřitelé. Přesto na svých
webových stránkách nabízí Protocol
Service pronájem palácových zahrad dodnes (www.palacovezahrady.cz).
ského náměstí, kde postupně v průběhu jednoho roku založil, resp.
spoluzaložil prostřednictvím své
matky Evy Nezmarové a jejího druha Pavla Procházky celkem 4 firmy
– všechny s obdobným předmětem
činnosti, public relations. Šlo o firmy Protocol Catering, s.r.o., IČ:
27213366 (t.č. v exekuci), Public
Affairs, s.r.o., IČ: 27253384 (následně prodáno druhému společníku),
Protocol Service České Republika,
s.r.o., IČ: 27364631 a GROOVY
PROMOTION s.r.o., IČ: 27405885.
S výjimkou společnosti Protocol Service ČR nejsou o činnosti uvedených
společností k dispozici žádné veřejné informace. Žádná z firem na svém
sídle nesídlí.
proces morfalaxe (regenerace tkáně přeskupením zachovaných buněk). …Každá
z rozdělených částí nezmara
se tedy přemění na menší
verzi původního nezmara.
Kromě výše uvedených společností
v srpnu 2005 spoluzaložil již v Psárech společnost TONE & LIGHT s.r.o.
(od října 2009 přejmenovanou TF
Holding, s.r.o.) zaměřenou na ozvučení, osvětlení a projekci.
Dokument 4: Dopis insolvenčního správce Protocol Service Česká republika, s.r.o. Městskému
soudu v Praze ze srpna letošního roku. Znovu soud upozorňuje na neplnění povinností jednatele
Luďka Nezmara, zejména na nedodání účetnictví dlužníka. Žádá proto o jeho předvolání
k prohlášení o majetku firmy. Uvádí, že dle zjištění Policie ČR se jednatel fakticky zdržuje
v Psárech (a to ještě netuší, že tu kandiduje na starostu), avšak poštu zde nepřebírá.
Dopady podnikání Luďka Nezmara pocítil i hrad Karlštejn (viz. Oddíl IV)
MSPH 99 INS 1729/2009 - B - 19
VI.
Impérium se hroutí:
Krach Protocol Service ČR
Společnost Protocol Service České Republika, s.r.o. vznikla v červenci 2005
(krátce poté byla původní společnost
Protocol Service, s.r.o. přejmenována
na PS holding, s.r.o.) a zabývala se obdobným předmětem činnosti.
Dokument 3: Přípis společnosti DEWA consult s. r. o., která zpracovává účetnictví pro Protocol
Service Česká republika, s.r.o. Společnost sděluje, že účetní doklady firma nemá k dispozici
a taktéž konstatuje, že účetnictví dlužníka od konce roku 2007 je nepoužitelné, neúplné
a chaoticky řazené. Práce byly zastaveny z důvodu nehrazení pohledávek účetní firmě. Téměř
totožný přípis podala společnosti DEWA consult s. r. o. ke stavu účetnictví další firmy Luďka
Nezmara, TF výroba s.r.o., též v konkursu.
Stejně jako všechny ostatní firmy
okolo Luďka Nezmara i tato společnost ignoruje povinnost zveřejňovat
údaje ve sbírce listin obchodního rejstříku, díky následné insolvenci a veřejnému charakteru insolvenčního
rejstříku lze přece jen získat obrázek
o jejím hospodaření.
Insolvenční řízení bylo zahájeno
v březnu 2009 na návrh věřitele, kterému Protocol Service ČR dlužil přes
1 mil. Kč za poskytnuté služby. V červenci 2009 bylo rozhodnuto o úpadku Protocol Service ČR a dne
30.9.2009 byl na tuto společnost prohlášen konkurz. Celkově byly v insolvenčním řízení zjištěny dluhy vůči
28 věřitelům v celkové výši přes
14 mil. Kč. Zarážející je, že významnými věřiteli jsou státní instituce jako VZP, OZP, ČSSZ a Finanční úřad
s celkovou výší pohledávek téměř
2,5 mil. Kč. Ve srovnání s objemem
závazků vyniká žalostný stav konkurzní podstaty, kterou tvoří pouze
zůstatek běžných účtů dlužníka v celkové ve výši 97 tis. Kč. Tato částka sotva pokryje náklady konkurzního řízení, takže lze očekávat, že k rozdělení
mezi věřitele nezbude nic.
Zarážející je činnost Luďka Nezmara
jakožto jednatele dlužníka v průběhu
insolvenčního řízení. Nejen že nesplnil
svoji zákonnou povinnost a nepředal
insolvenčnímu správci účetnictví dlužníka, navíc nepřebírá poštovní zásilky
a neposkytuje správci žádnou součinnost. Správce byl nucen podat vůči
Luďku Nezmarovi trestní oznámení
a do insolvenčního řízení již vstoupilo
Městské státní zastupitelství v Praze.
3
Luděk Nezmar, vzdělanec
Česká společnost si již od dob rakousko-uherského mocnářství potrpí na užívání akademických titulů. Oslovení paní doktorko / pane doktore / paní inženýrko / pane inženýre zařazovalo a dodnes
zařazuje osloveného na jistou společenskou úroveň a bylo a je znamením toho, že oslovený absolvoval náročné vysokoškolské studium a vykazuje jistou inteligenci, nutnou k jeho absolvování.
Díky tomu si zaslouží i úctu ostatních.
Nejdřív MBA a pak bakalář?
Ze 77 kandidátů v komunálních volbách v naší obci se bezkonkurenčně největším počtem titulů
před a za jménem honosí lídr ODS, pan Luděk Nezmar. Pojďme se tedy na všechny ty tituly podívat
společně – veškeré informace pocházejí z veřejně
přístupných zdrojů:
Bc.Bc. Luděk Nezmar, MBA, LL.M.
Jde Vám z té záplavy hlava kolem ? Nejste sami.
Vaším starostou chce být člověk mimořádných
kvalit a intelektu, který v roce 2007 studoval čtyři „vysoké“ školy, působil rovněž jako zastupitel
Prahy 1, předseda komise rady MČ Prahy 1 a řídil 11 společností s ručením omezeným. Myslíte
VII.
si, že to není možné? Na soukromých školách
a u nás je.
Jeden titul bakaláře získal lídr ODS na CEVRO institutu v roce 2009. Jedná se o soukromou školu,
úzce napojenou na ODS. Druhý bakalářský titul
opět na soukromé Vysoké škole finanční a správní,
rovněž v roce 2009. Tato škola se v poslední době
mediálně proslavila některými rychlostudenty
z pražského magistrátu.
Zajímavé je, že před dokončením obou bakalářských oborů získal lídr ODS dva tituly postgraduální, a sice MBA na Ústavu práva a právní vědy
v letech 2006–2007 a titul LL.M. na A & W bussines school.
Jsou tituly oprávněné?
Ústav práva a právní vědy není, jak by se někdo ze
vznešeného názvu mohl domnívat, státní či výzkumná instituce. Je to soukromá o.p.s. se svérázným přístupem ke vzdělání, která se stala mediálně známou kvůli udělování titulu „doctorus“
(zkratkou Dr.) , který ústav uděloval jako jakýsi „
soukromý titul“. Jeho nositelé tak snadno oklamou
své okolí. Tento ústav nemá akreditaci Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Projekt TOMMY FOOD – vzestup a pád
V srpnu 2006 zakládá Luděk Nezmar společnost TOMMY FOOD,
s.r.o., IČ: 27589561. Firma se zaměřuje na výrobu a rozvoz hotových jídel po Praze o okolí. Nezmar se
údajně inspiroval v Maďarsku, kde
podobný systém fungoval již několik
let a jen v Budapešti se tehdy roz-
Kupní cena byla 4 mil. Kč, z ní však
TOMMY FOOD zaplatila pouze
200 tis. Kč, přesto se stala vlastníkem
objektu (!). S dalšími splátkami se již
neobtěžovala. Přes velkolepé podnikatelské plány Luďka Nezmara na vybavení a rekonstrukci objektu zůstala
budova po celou dobu prakticky ne-
a na svých webových stránkách nabízí studium
MBA formou e-learningu, tedy prostřednictvím internetu. U České asociace MBA škol (jejímž členem ústav není) budí podobná metoda pochyby.
Titul LL.M. (Master of Laws, z lat. Magister Legum)
je profesionální titul, udělovaný absolventům postgraduálního právnického studia. V minulosti bylo
možné získat tento titul pouze na zahraničních
univerzitách, v současnosti nabízí možnost studia
a získání titulu Masarykova univerzita v Brně, která má akreditaci MŠMT.
Vedle ní však i A & W bussines school. Přes „světový název“ je to běžná s.r.o. se základním jměním
200.000,-Kč, které umožňuje za úplatu získat distanční formou studia tituly MBA, LL.M. a.j. V této
instituci je lídr ODS činný i jako pedagog.
Lze zřejmě pochybovat o tom, že tituly MBA
a LL.M. užívá lídr ODS oprávněně. Kvalita studia,
spadajícího do českého vysokoškolského systému
je garantována akreditacemi, tj. potvrzením žádoucí kvality, které má právo udělovat pouze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Všechny vysokoškolské tituly, získané na
různých, u nás působících pobočkách zahraničních univerzit, ať se honosí jakýmkoliv názvem
a zahraniční akreditací, jsou u nás platné jen tehdy,
je-li daný program akreditovaný MŠMT nebo je nostrifikován, tj. potvrzen příslušnou českou fakultou.
Německo). Plány na expanzi se však
brzy ukázaly jako zcela nereálné
a vypovídají o podnikatelských
schopnostech Luďka Nezmara. Podobně jako budova v Maloticích
i zařízení v Chabařovické ulici v současnosti chátrá a je terčem vandalů
(viz obrázky).
O tom, že s podnikáním TOMMY
FOOD není něco v pořádku, může
nasvědčovat skutečnost, že v září
2008 Luděk Nezmar zakládá spolu
s již dříve zmíněným Pavlem Procházkou další firmu – TOMMY DISTRIBUTION, s.r.o., IČ: 28514998.
V listopadu 2008 již TOMMY FOOD
čelil prvnímu insolvenčnímu návrhu,
z něhož bylo patrno, že opakovaně
nevyplácí mzdu minimálně 7 zaměstnancům. TOMMY FOOD vyplatil závazky některých přihlášených věřitelů,
insolvenční návrh byl následně vzat
zpět a insolvenční řízení bylo počátkem ledna 2009 zastaveno. Ve stejné
době zapsal obchodní rejstřík nově
vzniklou společnost TOMMY DISTRIBUTION.
Dokument 5: Seznam přihlášených pohledávek v konkursu firmy TF výroba s.r.o. Celková výše
pohledávek dosahuje téměř 24 mil. Kč. Zarážející jsou zejména extrémně vysoké dluhy vůči státu.
Například České správě sociálního zabezpečení dluží Nezmarova firma 7,2 mil. Kč. To odpovídá
několikaletému soustavnému neodvádění odvodů za zaměstnance firmy, nejspíše po většinu
času existence firmy. Nejedná se tedy o výpadek plateb v důsledku potíží a náhlé platební
neschopnosti firmy, jak naznačuje Luděk Nezmar. Podobná je i situace u druhé zadlužené
firmy Protocol Service Česká republika, s.r.o.
vezlo přes 150 tisíc jídel. Firma začínala v roce 2006 v Nemocnici Na
Františku (v témže roce měla firma
značný zájem i o budovu bývalé Jednoty v Psárech), poté měla provozovnu v Logistickém centru Nupaky.
Počáteční kapacita firmy byly desítky
jídel denně.
V březnu 2008 TOMMY FOOD zakoupila od Obce Malotice u Kostelce
nad Černými Lesy objekt bývalé mateřské školy (zrekonstruovaný a přebudovaný na stravovací zařízení a výrobnu potravin), kde má firma dosud
formálně registrováno své sídlo. Spolu s objektem byly předmětem koupě
i pozemky o rozloze přes 5000 m2.
4
využita, v současnosti chátrá a je terčem vandalů (viz obrázky).
V červenci 2008 se firma opět přestěhovala – tentokrát do areálu
Střední školy průmyslové elektrotechniky ELTODO v Chabařovické
ulici v Praze 8 - Kobylisích. Společnosti se naskytla unikátní příležitost
převzít již vybudované výrobní zázemí po zkrachovalé firmě JESTE,
s.r.o. Jako vždy, i zde byly plány Luďka Nezmara velkolepé – stávající
produkci dvou tisíc jídel hodlal po
prázdninách zavedením dvousměnného provozu ztrojnásobit, pro jaro
2009 bylo plánováno až 15 tisíc jídel
denně. Firma uvažovala dokonce
i o expanzi do zahraničí (Rakousko,
Průběh insolvenčního řízení na
TOMMY FOOD je podobný insolvenčnímu řízení vedenému vůči Protocol Service ČR. V rámci konkurzu
byly zjištěny pohledávky celkem 33
věřitelů s celkovou výší pohledávek
téměř 24 mil. Kč. K největším věřitelům opět patří státní instituce –
ČSSZ, Finanční úřad, VZP, VoZP
a OZP s celkovou výší pohledávek
přesahující 13 mil. Kč. Konkurzní
podstatu opět tvoří pouze prostředky
na účtu dlužníka 96 tis. Kč (na náklady konkurzu a odměnu správce). Tentokrát je však v konkurzní podstatě
i dříve zmíněna nemovitost dlužníka
v Maloticích, kterou díky řadě zástav
a exekucí věřitelů nebylo možnost nikam převést. Nemovitost bude předmětem uspokojení oddělených věřitelů, takže na „obyčejné“ věřitele
Projev na 21. kongresu ODS
(červen 2010): Luděk Nezmar:
ODS nepotřebuje nákladné billboardové kampaně, ale myšlenky, ideje a nápady
ODS nepotřebuje ani obchodování, kšeftování, v podstatě privatizaci politiky. Naopak. ODS potřebuje
důvěryhodnost, serióznost, odpovědnost a moudrost…. Základní
důraz bychom měli dát na vzdělání tak, aby se znovu stalo tou váženou hodnotou ve společnosti. Měli
bychom dát důraz na úctu, na úctu
k lidem, k sobě navzájem, a to
i v tom politickém životě. …. Bohatá je taková společnost, která
hodnoty vytváří, nejen s nimi obchoduje nebo spotřebovává, a v takové společnosti já bych chtěl žít.
A přál bych si, aby v takové společnosti žily také mé děti.
Bc. Bc. LUDĚK NEZMAR, MBA,
L.L.M, zastupitel a předseda komise obchodu a služeb MČ Praha
1, manažér několika předvolebních kampaní ODS
zřejmě opět nic nezbude. Také se divíte, kam se poděl veškerý zbývající
majetek firmy, které již byl tuzemský
trh těsný a která chtěla expandovat
do Západní Evropy?
Přestože tentokrát prohlášení konkurzu navrhl sám dlužník, Luděk Nezmar jakožto jednatel dlužníka opět
nepředal účetnictví firmy, s insolvenčním správcem nespolupracuje
a maří jeho činnost. Opakovaně nepřebírá poštu a na výzvy soudu nereaguje. Soud jej opakovaně marně
předvolává, aby učinil prohlášení
o majetku dlužníka (pod sankcí trestního stíhání v případě nepravdivých
či zatajených skutečností). Nejbližší
termín jednání k prohlášení o majetku je stanoven na 16.9.2010 v budově Krajského soudu v Praze.
Dne 17. září 2009 vzniká další (zatím poslední) firma z impéria Luďka
Nezmara – TOMMY Chabařovická,
s.r.o., IČ: 28959043. Když dne
22. září 2009 byla firma TOMMY
FOOD přejmenována na „TF výroba, s.r.o.“ vše nasvědčovalo tomu, že
osud TOMMY FOOD je již zpečetěn. Koncem srpna 2009 byla navíc
převedena
ochranná
známka
„TOMMY FOOD“ ze společnosti
TOMMY FOOD na další Nezmarovu
firmu TONE & LIGHT, s.r.o. (od října
2009 přejmenovanou na TF holding,
s.r.o.). Tvorba skupiny nástupnických firem po TOMMY FOOD se tím
dokončila a již nic nebránilo tomu,
aby TOMMY FOOD pod novým
označením TF výroba, s.r.o. mohl
v klidu zkrachovat.
V pořadí již druhý insolvenční návrh proto podal již TOMMY FOOD
sám na sebe dne 6.10.2009. Tentokrát již nebyl důvod jakékoliv pohledávky vyplatit a společnost přímo soudu navrhla, aby na ni byl
prohlášen konkurz. Na prohlášení
konkurzu měla tak silný zájem, že
asi nelitovala ani částky 50 tis. Kč na
náklady insolvenčního řízení. Soud
insolvenčnímu návrhu vyhověl
a prohlásil konkurz na TOMMY FOOD dne 30.12.2009 (tedy téměř rok
poté, co bylo první insolvenční řízení zastaveno).
Dokument 6: Dopis insolvenčního správce TF výroba, s.r.o. Krajskému soudu v Praze z dubna
letošního roku, kde navrhuje předvolání jednatele dlužníka k výslechu a prohlášení o majetku
firmy. Správce konstatuje neplnění povinností ze strany jednatele Luďka Nezmara. Jednání soudu
bylo odkládáno v důsledku nepřebírání pošty a omluv Luďka Nezmara z jednání. Poslední termín
byl stanoven na 16. září 2010.
VIII.
Shrnutí: Bilance nezdaru a zmaru
Luděk Nezmar za svoji bohatou podnikatelskou kariéru působí, resp. působil ve 13 společnostech s ručením
omezených, které založil, popř. spoluzaložil buď sám, nebo prostřednictvím své matky či jejího druha. Oba
tyto své příbuzné využil i pro ovládnutí místní organizace ODS Psáry.
Luděk Nezmar již od 18 let podniká
jako fyzická osoba. Jedna jeho společnost již zanikla poté, co byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu
na její majetek (ATLANTIS, spol.
s r.o.), jedna společnost je v soudem
nařízené likvidaci (FCA, spol. s r.o.
v likvidaci), jedna byla prodána společníkovi (Public Affairs, s.r.o.), dvě
jsou v insolvenčním řízení (Protocol
Service ČR, s.r.o. a TF výroba, s.r.o. –
původně TOMMY FOOD, s.r.o.)
a další tři musejí čelit exekucím
(LIMTCHA, s.r.o., Protocol Catering,
s.r.o. a PS Holding, s.r.o.). Tři firmy
tvoří nástupnický trojlístek po TOMMY FOOD, s.r.o. (TOMMY DISTRI-
IX.
Vize
Psáry 2014?
Pod vlivem informací o dosavadní
podnikatelské a politické kariéře
Luďka Nezmara - lídra kandidátky
psárské ODS a jejího kandidáta na
starostu se nabízí otázka, jak by mohla obec Psáry vypadat v letech 2010
- 2014 – v průběhu a zejména po
čtyřletém období jeho starostování.
Sláva! Agresivní a negativní předvolební kampaň zabrala. Stejně jako
předtím početný zástup věřitelů, nyní
i psárští občané podlehli mediálnímu
kouzlu a neomezeným slibům Luďka
Nezmara. Volby vyhrává ODS a spolu se svým věrným spojencem Milanem Váchou má kýžených 51 PROcent. Janata s Novákem jsou
poraženi! Nezmar se stává starostou,
Vácha místostarostou. Na Nezmarovou zbývá post ředitelky školy. Úřad
i školu „posilují“ Nezmarovi lidé.
Šampaňské teče proudem. Developeři se radují v předtuše tučných zisků. Nezmarovy ztráty z podnikání
budou brzy zaceleny. Všichni se pus-
BUTION, s.r.o., TOMMY Chabařovická, s.r.o. a TF holding, s.r.o.). Žádná ze zbývajících firem nesídlí na
svém sídle dle obchodního rejstříku
a o jejich činnosti nejsou k dispozici
žádné veřejné informace.
Žádná z firem neplní svoji zákonnou
povinnost a nezveřejňuje své údaje
o hospodaření ve sbírce listin obchodního rejstříku. Veřejně dostupné informace jsou k dispozici pouze
u dvou společností, které jsou v insolvenčním řízení. Z těchto je patrno, že
celkový objem dluhů jen u těchto
dvou firem činí 38 mil. Kč, přičemž
z dosavadního průběhu obou konkurzů vyplývá, že u neoddělených věřitelů není pravděpodobné žádné uspokojení jejich pohledávek. Doba mezi
vznikem firmy a prohlášením konkurzu činí 4 resp. 3,5 roku. Jaký je celkový objem dluhů všech 13 firem, v nichž Luděk Nezmar působil, však zná
už asi jen on sám.
tí rychle do „práce“. A co voliči … ?
Nebuďte naivní.
Zkušenosti z pořádání banketů, rautů a večírků se Luďku Nezmarovi
pro starostování velmi hodí. Pod
různými záminkami, jako je navazování politických kontaktů pro
získání dotací, obec pořádá řadu
společenských akcí, a to opět v Palácových zahradách Pražského hradu, tentokrát za psárské peníze. Všude vybraná společnost – VIP hosté,
krásné hostesky, exklusivní jídla
a značková vína. Ztracené společenské a politické kontakty se Nezmarovi postupně navracejí. Mediální
obraz Psár stoupá až do nebeských
výšin. Vize dotací je nadosah, plány
jsou velkolepé. Obec podniká, obec
expanduje. O středočeských Slušovicích se ví až v Bruselu, mají tam
totiž svůj konzulát, na náklady obce
Psáry, samozřejmě. Peníze přece nejsou žádný problém, peníze budou
a my nebudeme.
Čtyři roky starostování (což i je průměrná doby fungování posledních firem) utekly jako voda. Mediální bub-
TEST NA ZÁVĚR
Jde Vám z toho všeho hlava kolem? Splývají Vám názvy jednotlivých
firem? Potřebujete zbystřit mozek? Máme pro Vás závěrečný test.
Uzavřená provozovna společnosti TOMMY FOOD v Chabařovické
ulici v Praze 8. Na vratech (viz vložené foto) se k nájmu
zdevastovaného objektu dodnes hlásí jedna z Nezmarových firem.
lina jako vždy i tentokrát splaskla. Je
načase se pustit opět do něčeho nového. Ale co udělat s obcí? No, přece podle vyzkoušeného receptu použitého u Nezmarových krachujících
firem, totiž přejmenovat, nejlépe na
zkratku složenou z iniciál firmy původní: Navržen je název OP holding,
s.r.o. – čti „Obec Psáry holding“. Dále založit novou firmu, resp. skupinu
firem (např. Obec Psáry Česká Republika, s.r.o.) a veškerý zbývající
majetek obce následně „vyčistit“. Co
bude s dluhy, které tam zůstanou? Ty
se přece platit nemusí. Je to problém
hloupých věřitelů, kteří naletěli. Přihlásí si je do konkurzu a následně je
odepíší. Sto tisíc na účtu pro insolvenčního správce musí stačit. Účetnictví nedáme, poštu přebírat nebudeme.
Cože, obec v insolvenci skončit nemůže? Dluhy se zaplatit musí? A kdo?
No přece obyvatelé Psár! Obec ze
zákona nemá únikovou cestu z vlastních dluhů, zaniknout nemůže. Na
rozdíl od firmy. Všude samý exekutor,
investice jsou zastaveny, opravy
a údržba také. Není na mzdy, veřejné
osvětlení už měsíc nesvítí, minulý tý-
den se naposledy vyvezly popelnice.
Najde se opět parta statečných, kteří
se do záchrany obce pustí? Tentokrát
to však bude daleko horší než v roce
2002.
…
To vše hrozí, když obyvatelé Psár
a Dolních Jirčan podlehnou vábení
letošních předvolebních slibů psárské ODS v područí rodiny Nezmaro-
X.
Poučení
z krizového vývoje:
I na úrovni obce platí parafráze známého rčení aplikovaného obvykle na
stát: Každá obec má takové zastupitelstvo, jaké si zaslouží. Když svěříte
vých a dopomohou jim na radnici.
Jedinou prevencí před touto skličující vizí je, že k volbám letos nepůjdou
obyvatelé, ale občané. To je velký
rozdíl. Obyvatel v obci bydlí, přespává. Občan se aktivně zajímá o dění
v obci, získává si informace, prověřuje si je, přemýšlí o nich. A zodpovědně přistupuje k rozhodování o osudu
své obce. Proto není snadno manipulovatelný, dobře zváží, komu svěří
peníze ze svých daní.
zahradu kozlovi, nedivte se. Když
svěříte správu své obce notorickému
rozhazovači a bankrotáři, nedivte se.
Je to doslova: Nemyslíš, zaplatíš. Volte proto zodpovědně a s rozmyslem.
Letos a v naší obci obzvlášť. Nezmar
nese zmar.
NEZMAR
NESE ZMAR
A. Vlevo je uvedeno „Čestné prohlášení“ Luďka Nezmara ze dne
11.9.2008 s jeho úředně ověřeným podpisem (jde o součást veřejně
dostupného notářského zápisu o založení společnost TOMMY DISTRIBUTION, s.r.o.).
Poznáte, která část čestného prohlášení je nepravdivá?
(Správná odpověď zní: Odstavec f) – LN byl statutárním orgánem
společnosti ATLANTIS, spol. s r.o., u níž byl návrh na konkurz zamítnut pro nedostatek majetku)
B. Vpravo nahoře je uvedena kopie veřejně dostupné prezenční
listiny ze zasedání zastupitelstva Obce Psáry konaného dne
17.12.2008 obsahující nezpochybnitelný vlastnoruční podpis zastupitelky Štěpánky Nezmarové. Vpravo dole je uvedena listina
označená jako „Souhlas s umístěním sídla společnosti“ ze dne
3.11.2008 (jde opět o součást veřejně dostupného notářského zápisu o založení společnosti TOMMY DISTRIBUTION, s.r.o.). Uhodnete, čí podpis je na této listině. Dáme Vám nápovědu
a) Štěpánky Nezmarové
b) Luďka Nezmara, jehož ověřený podpis je uveden v předchozí
části testu
(Správnou odpověď tentokrát musíte uhodnout sami)
Pozn. Také je Vám divné, že na dokumentu „Souhlas s umístěním sídla společnosti“ má Štěpánka Nezmarová ještě dne 3.11.2008 uvedeno trvalé bydliště na Praze 3, ačkoliv v té době je již téměř dva roky zastupitelkou Obce Psáry .. ? (K tomuto odpověď bohužel
neznáme, zkuste se jí na to zeptat sami).
Uhodli jste? Výborně. Pokud ne, máte ještě možnost vše napravit
v druhé polovině testu.
C. V červenci 2010 se soudu konečně podařilo Luďku Nezmarovi
doručit předvolání na jednání k prohlášení o majetku, které se mělo
konat dne 12. srpna 2010. Luděk Nezmar však soudu zaslal omluvu
s tím, že v daném termínu bude na dovolené v Bulharsku a následně
doručil soudu i potvrzení od cestovní kanceláře ALEXANDRIA, spol.
s r.o. Myslíte si, že Luděk Nezmar skutečně strávil příjemných 14 dní
u moře v Bulharsku, kam měl údajně namířeno?
a) ano
b) ne
(Správná odpověď je za b) – Luděk Nezmar v uvedeném období byl
častým hostem v místní restauraci Rubín, kde byl spatřen mnoha
svědky, navíc byl v této době i aktivní na webu - blog.iDNES.cz,
o čemž svědčí jeho článek napsaný dne 5.8.2010)
D. Poslední otázka: Už víte, kdo je Luděk Nezmar?
(Správná odpověď - Luděk Nezmar je ……. Doplnění ponecháme
na Vaší fantazii, pokud Vás nenapadá dostatečně vystihující odpověď, doporučujeme Vám si přečíst předcházející strany tohoto tisku
ještě jednou)
5
Co napsali, co řekli o Luďku Nezmarovi
Po odstoupení z funkce hlavního manažera ODS, únor 1998 Lidové noviny (kráceno)
Luděk Nezmar popírá obvinění členů podnikatelského
sdružení, že zničil jeho pražskou organizaci
PRAHA - Podle členů Sdružení podnikatelů České republiky je současný
manažer ODS Luděk Nezmar neschopný podnikatel a člověk, který
nezná slušnost. Navíc podle nich jako předseda Sdružení podnikatelů
hlavního města Prahy (SPHMP) napáchal řadu škod a dokonce ztratil účetnictví sdružení. Nezmar to ovšem
popírá. "Pan Nezmar je mladý ambiciózní člověk, který nedodržuje základní pravidla slušnosti a neumí
podnikat," řekl LN předseda Sdružení podnikatelů České republiky Bedřich Danda. Podle něj se Nezmar ve
funkci předsedy organizace postaral
o to, že ji různě zadlužil, utratil
všechny peníze, které sdružení mělo,
a ztratil účetnictví, které již členové
SPHMP nikdy neviděli."Nehlásí se
k funkci předsedy sdružení a navíc je
nedostižitelný, takže z něj nemůžeme dostat účetnictví," říká Danda.
Nezmar ale tvrdí, že s účetnictvím to
bylo jinak: "Tehdejší předseda republikového sdružení podnikatelů Rudolf Baránek nás vyhodil z kanceláří.
Takže jsme všechno narychlo stěhovali a účetnictví odnesl můj kolega.
Já vůbec nevím, kde je." Baránek naopak tvrdí, že ho vyhodit nemohl,
protože Nezmar si kanceláře pronajal sám a posléze se z nich ztratil,
aniž by zaplatil nájem a telefony.
Podle informací LN se Nezmar
v rámci sdružení podnikatelů pokusil
také vytvořit komisi pro přerozdělování úvěrů. Pokud nějaké úvěry získal, rozdělil je mezi skupinu lidí, které kolem sebe ve sdružení vytvořil.
Tato skupina totiž podle Dandy prosadila Nezmara do vedení sdružení.
"Je velmi pravděpodobné, že skutečně peníze sdružení a získané úvěry
přerozdělil svým lidem," potvrzuje
Danda. Podotýká ovšem, že sdružení
disponovalo pouze sumami v řádu
stovek tisíc korun. "To je nesmysl.
Když jsem do sdružení přišel, byly
tam samé dluhy," oponuje manažer
ODS Nezmar. Zdroj LN blízký Sdružení podnikatelů dále tvrdí, že předseda sdružení Nezmar získal úvěr od
IPB v hodnotě 40 až 60 milionů korun, nesplatil jej a peníze utratil neznámo kde. To ovšem Nezmar popřel. Mluvčí IPB Barbora Tachecí
o tom odmítla LN s poukazem na
bankovní tajemství podat jakékoli informace. Baránek LN potvrdil, že
všechny informace o Nezmarově působení ve Sdružení podnikatelů jsou
pravdivé a důvěryhodné.
Rok 2009–2010: Spor firmy Protocol Service s NPÚ o nájem Palácových zahrad Pražského hradu
PAMÁTKÁŘI:
EXEKUCE
BRZDÍ DOTACE
Lidové Noviny 9. prosince 2009
(kráceno)
Kvůli exekuci na všechny významné tuzemské památky má Národní památkový ústav problémy se získáváním dotací. Zastaven je také převod nemovitostí.
PRAHA Dotace na opravy a provoz
významných českých a moravských
památek čítají stamiliony korun ročně. Národní památkový ústav má nyní problémy na tyto peníze dosáhnout a vysvětlit, proč na všech jeho
majetcích leží nařízení exekuce.
„Velmi nám to komplikuje život.
V rámci všech dotačních titulů je jako jedna z podmínek uváděn doklad
o tom, že majetek není exekuován.
Institucím, přes které k nám tyto prostředky proudí, nyní složitě vysvětlujeme, že plomby na katastrech jsou
jenom dočasné,“ řekla LN generální
ředitelka Národního památkového
ústavu Naděžda Goryczková.
Městský soud v Praze sice již v červenci rozhodl, že předběžné opatření, které bylo příčinou samotných návrhů exekuce, je neplatné. Obvodní
soud pro Prahu 1 však během více
než pěti měsíců nedokázal zareagovat a zrušit samotný návrh exekuce.
Exekuci po soudu požadovala firma
Protocol Service, která po změně ve-
dení Národního památkového ústavu
dostala v roce 2006 výpověď z nájmu
zahrad Pražského hradu.
„Museli jsme tehdy reagovat na to, že
tato firma měla pronájem těchto lukrativních prostor domluvený za naprosto netržní nájemné. Soudy se
v této věci vlečou již tři roky,“ doplnila Goryczková.
Vyjádření zástupců Protocol Service
se LN včera nepodařilo získat. Telefonní spojení na pevné linky nefunguje a zrušen byl i informační web
společnosti. V internetovém výpisu
z obchodního rejstříku je navíc uvedena exekuce na podíl jednoho
z majitelů této společnosti.
VEDENÍ SOUDU
TRESTALO ZA
PŘÍPAD KARLŠTEJN
Lidové Noviny 10. prosince 2009
(kráceno)
Za soudní průtahy, kvůli kterým je na
nejvýznamnějších českých památkách
nálepka exekuce, padaly první tresty.
Jedna pracovnice soudu včera přišla
o práci, další sebrali osobní ohodnocení.
PRAHA Po odhalení průtahů kolem
zrušení několikaměsíční exekuce na
známé tuzemské památky začal Obvodní soud pro Prahu 1 konečně
jednat. Exekuční řízení včera soud
během odpoledne nepravomocně
zastavil. Kvůli chybám ve vedení
případu byla navíc okamžitě propuštěna jedna z vyšších soudních
úřednic, druhá přišla o osobní ohodnocení. Předseda Obvodního soudu
pro Prahu 1 Libor Vávra LN potvrdil,
že se tak stalo po krátkém vyšetřování celé věci.
Exekuční nálepky se ovšem památky
nezbaví přinejmenším několik dalších
týdnů. Proti včerejšímu urgentnímu
rozhodnutí se totiž mohou odvolat
obě strany. V případě Protocol Service
ale není zřejmé, zda je někdo přijme.
„Snažíme se jim dlouhou dobu doručovat, ale marně,“ uvedla včera právnička památkářů Sylva Podroužková.
Důvod je jednoduchý. Podle obchodního rejstříku je totiž firma v insolvenčním řízení. Pevné linky do její pražské
kanceláře nefungují, zrušená je i její internetová prezentace. Navíc na podíl
jednoho ze dvou majitelů je vedeno
exekuční řízení kvůli jinému sporu.
Z osobních stránek
Luďka Nezmara
Profil: politik
Považuje se za pravicového politika s konzervativním přístupem. Je
názorově přesvědčen o svobodě,
ale i odpovědnosti jednotlivce ke
svým činům... Morálka a jasná vize
musí neoddělitelně patřit k úspěšnému politikovi. Není možné vést
bez znalosti cílového stavu a cesty
k němu směřující.
K nájmu bývalé provozovny v Chabařovické ulici v Praze 8 se dodnes hrdě hlásí
Nezmarova firma GROOVY PROMOTION, s.r.o., zprostředkující výpomoc hostesek
a stewardů při společenských akcích. Od vysklených vstupních dveří vlevo je dnes
zavřená Tommy cukrárna.
PAMÁTKÁŘÍ CHTĚJÍ ZAHRADY
POD HRADEM PROVOZOVAT SAMI
Týden, 8.2.2010 (kráceno)
Od příští sezony, tedy od dubna
2011, by chtěl (Národní památkový) ústav lákavou turistickou atrakci
spojující Malou Stranu s Pražským
hradem provozovat sám. Řekla to
mluvčí NPÚ Zdeňka Kalová. NPÚ
zahrady provozoval sám již v minulosti, hospodařil ale tehdy se ztrátou.
To byl právě důvod, proč se v roce
2004 rozhodl zahrady pronajmout.
Později ale mezi ústavem a tehdejším
nájemcem vznikl spor, který trvá dosud. Naposledy se o zahradách mluvilo koncem roku jako o důvodu exekuce, která byla uvalena na kulturní
památky ve správě NPÚ.
Exekuční řízení vyvolal právě dřívější nájemce, firma PS Holding (dříve
Protocol Service). Zahrady měla
v pronájmu v letech 2004 a 2005,
v roce 2006 ústav smlouvu vypověděl kvůli údajné finanční nevýhodnosti; tehdejší ministr kultury Pavel
Dostál za to odvolal tehdejšího ředitele NPÚ Jiřího Kotalíka. Exekuce se
týkala všech památek, které NPÚ
spravuje, tedy stovky hradů a zámků
a dalších objektů. NPÚ podle Kalové
dnes považuje spory s PS Holding za
uzavřené.
Firma PS Holding platila NPÚ, tedy
státu 250 tisíc korun ročně. Vedle toho ale PS Holding prý do zahrad
ročně investoval kolem pěti milionů
korun. Tržby ze vstupného byly několik milionů korun ročně. Firma zahrady dále pronajímala pro společenské akce - podle ceníku na rok
2006 využití celého komplexu Palácových zahrad mezi 16:00 a 22:00
stálo 132 tisíc korun.
Další články z tisku najdete na stránkách www.nezmarnesezmar.cz
Apel na kandidáty ODS
Tyto materiály byly shromážděny, aby se ke všem voličům dostala informace o nebezpečí, které v osobě Luďka Nezmara a jeho ženy reálně hrozí naší obci. Zároveň je to i zásadní informace pro všechny z jeho okolí, kteří s ním byli až dosud ochotni jakkoliv spolupracovat. Od
tohoto okamžiku dostali veškeré informace, které jsou veřejně dostupné. Mělo by to stačit.
Zákoutí s lavicí v Chabařovické: Jste-li četbou zmoženi,
udělejte si pohodlí, sedával tu možná i Luděk Nezmar…
Nejzávažnější rozhodování asi čeká lidi, kteří s ním sdílejí kandidátku. Od
tohoto okamžiku už neplatí výmluva, že o tom nevěděli. Nechť si sami
zváží, zda dokáží vyprovodit manželské duo Nezmarových ze své kandidátky, zda je přinutí odstoupit. Pokud to nedokážou, pak pro ty slušné
mezi kandidáty ODS zbývá jediné řešení: Totiž odejít z kandidátky vedené Luďkem Nezmarem. Setrvat tam s ním dále, i přes všechny zde poskytnuté informace, je stejně neomluvitelné, jako bylo kolaborovat s komunisty ještě po roce 1968. Pro slušné lidi je to rozhodně nepřijatelné.
Znáte adepta na starostu? Vydalo volební sdružení Obec pro občany spolu s místní organizací TOP 09 Psáry jako společný propagační materiál nákladem 1600 kusů v Psárech dne 15. 9. 2010
Download

Znáte adepta na starostu?