Návod na lepení okenních fólií One Way Vision
Lepení okenních fólií One Way Vision vyžaduje odlišný způsob aplikace než u standardních fólií.
Postup při lepení okenních fólií One Way Vision
Lepený povrch musí být vždy čistý, odmaštěný a suchý. K ošetření povrchu doporučujeme
isopropylalkohol nebo „jarovou“ vodu.
Teplota prostředí při aplikaci by neměla být nižší než 15°C a neměla by klesnout po dobu minimálně
24 hodin po aplikaci.
Fólie se během aplikace nesmí (kvůli perforaci) natahovat.
Menší aplikace (automobilová grafika)
Z tiskové fólie můžeme odstranit podkladový papír či fólii a lehce umístíme na okno. Díky
snímatelnému lepidlu můžeme několikrát polohu upravit. Při správném umístění přitlačíme prstem fólii
ve středu aplikace a po dvou bodech na každém okraji.
Poté pomocí stěrky grafiku jemně přihladíme pohybem od okrajů ke středu. Fólie by se neměla vlnit.
Pokud je fólie přihlazena k podkladu, celou aplikaci důkladně zahladíme stěrkou za působení většího
tlaku.
Větší aplikace
U větších aplikací je postup při lepení velice podobný jako u menších. Stáhneme větší část podkladu,
na několika místech lehce přitlačíme a dále stahujeme podkladový papír či fólii. Volnou fólii umístíme
na podklad a opět lehce v bodech přitlačíme.
Poté pomocí stěrky grafiku jemně přihladíme pohybem od okrajů ke středu. Fólie by se neměla vlnit.
Pokud je fólie přihlazena k podkladu, celou aplikaci důkladně zahladíme stěrkou za působení většího
tlaku.
Laminace
Okenní fólii One Way Vision doporučujeme zalaminovat speciální laminací na okenní grafiku.
Prodlouží se tak její životnost a tisk je odolný vůči mechanickému poškození.
Při aplikaci zalaminované One Way Vision na zakřivené povrchy nebude moci celá fólie přilnout
k podkladu a při vyhlazování budou vznikat deformace. Tento přebytečný materiál jednoduše
vystřihněte.
Navazování fólií
Pokud je nutné použít více fólií vedle sebe je nutné je sesadit těsně k sobě, nikoli přelepit.
Navazující fólii aplikujeme od spoje, kde nejprve v bodech přitlačíme sesazený okraj a dále
pokračujeme podle výše uvedeného návodu.
ANTALIS s.r.o.
Office Park Nové Butovice
Bucharova 1423/6, CZ-158 00 Praha 5
antalis.cz
PRINT • OFFICE • VISUAL COMMUNICATION • PACKAGING
tel. +420 233 113 211 - fax +420 233 113 223
[email protected]
Papír se vyrábí ze surovin, které jsou recyklovatelné a obnovitelné, a tím trvale přispívá k rozvoji lesního hospodářství.
Papír je stále nejmocnějším prostředkem komunikace na světě. Navštivte webové stránky www.antalis.cz
Požadavky montáže reklamní fólie na úniková okna
Použitá fólie musí být perforovaná s laminací nebo bez laminace.
Při montáži schválené okenní fólie musí být polep ukončen 10mm před místem upevnění skla
k vozidlu (před okrajem zasklívacího nebo lepicího profilu).
Při montáži fólie musí být zachována původní označení únikových východů, místa úderu kladívka
a ostatní povinné označení, umístěné na skle v prostoru prováděné úpravy. Mezi původním
označením a namontovanou fólií musí být zachován prostor o šířce 10mm bez polepu.
Na provedené úpravě musí být umístěn schvalovací štítek.
V souvislosti s montáží fólie nesmí být měněna nebo zhoršována viditelnost a čitelnost povinných
informací umístěných na vozidle.
ANTALIS s.r.o.
Office Park Nové Butovice
Bucharova 1423/6, CZ-158 00 Praha 5
antalis.cz
PRINT • OFFICE • VISUAL COMMUNICATION • PACKAGING
tel. +420 233 113 211 - fax +420 233 113 223
[email protected]
Papír se vyrábí ze surovin, které jsou recyklovatelné a obnovitelné, a tím trvale přispívá k rozvoji lesního hospodářství.
Papír je stále nejmocnějším prostředkem komunikace na světě. Navštivte webové stránky www.antalis.cz
Download

Návod na lepení okenních fólií One Way Vision