Ing. Klára Lauritzenová (Hejduková) – profil kouče
Akreditovaný kouč supervizor (nejvyšší stupeň, Česká asociace koučů)
Co pro mě znamená koučování
Koučování je nejen moje profese, ale i způsob života. Jako profese mi umožňuje realizovat
potřebu pomáhat lidem, vidět je růst, být stále znovu překvapována jejich jedinečností,
schopnostmi a potenciálem. Jako způsob života je koučování o mém vlastním neustálém růstu,
poznávání mých možností a navazování kvalitních vztahů. Učím se moudrosti a
respektuplnosti, hledám zdroje největší energie a nacházím smysl svého života.
Koučování mi dovoluje „nebýt expertem“, ale partnerem, který koučovaného podporuje v
uvědomování si a realizaci vlastních potřeb a cílů. A protože to vše dokážeme dát do souladu s
potřebami zaměstnavatele, vzniká synergie, kde dosahujeme nejen lepší výkonnosti, ale i
spokojenosti na všech stranách.
Vzdělání
Zahraniční obchod (1988 – 1993: inženýrské studium, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká
škola ekonomická, Praha), Marketing management (1992 – 93: specializační studium, Ecole
Supérieure de Commerce de Paris, Paříž, Francie).
Systemické koučování (1998, certifikát, Institut systemického koučování, Praha), Systemická
terapie (2002, certifikát, Institut pro systemickou zkušenost, Praha), Gestalt terapie (2006,
certifikát, Institut pro gestalt terapii, Praha), Certificate of Coaching (2006, Centre for
Coaching, Londýn, UK), Primary certificate in Cognitive Behavioural Therapy (2007, Centre for
Stress Management, Londýn, UK), Management Summer School (2008-09, KCC Foundation,
UK), Systemic Gathering (2010, Cambridge, UK), European Appreciative Inquiry network
meetings (2010 Řecko, 2011 Holandsko, 2012 Belgie, Francie, 2013 Praha, 2014 Tanzánie).
Praxe (od roku 1993)
Dosud více než 7 500 koučovaných hodin, 500 klientů v koučování a 300 ve výcvicích koučů.
Od 2008: Systemický institut – zakladatelka a jednatelka; systemický kouč a supervizor
výcviků koučů, poradce pro změnové projekty v organizacích a lektor v oblasti systémového
myšlení; autorka odborných článků, sdělení a workshopů na odborných mezinárodních
konferencích.
1996 – 2009: Extima, s.r.o. - zakladatelka společnosti, vedoucí konzultantka, kouč a
supervizor, poradce pro změny v organizacích, profesiogramy, kariérové plány a rozvojová
střediska, lektor kurzů školy Time management IV. generace.
[email protected]; www.systemicky-institut.cz
1994 – 1996: Lubbock Fine March – konzultantka v oblasti marketingových výzkumů a
trenérka měkkých dovedností
1993 – 1994: Regie Radio Music – marketingový manažer
1993: Evropa 2 – členka marketingového týmu
Současné funkce a členství
Prezidium České asociace koučů; Stavovská rada (2010 – 2011); prezidentka České asociace
koučů (2008 - 2009); European Appreciative Inquiry Network; Systemic Gathering network;
Česká systemická společnost; členka dozorčí rady Duhovka Group.
Filozofické zázemí/přístup
Vycházím se systemického přístupu, jedním z nejúčinnějších přístupů práce s lidmi. Vede k
výraznému zkompetentňování koučovaných, které se projevuje v jejich větším sebevědomí a
převzetí širší zodpovědnosti – a samozřejmě v konkrétních výsledcích jejich práce. V
koučování tento přístup umožňuje dobré propojení potřeb zadavatele a koučovaného; jde
především o schopnost pochopit potřeby společnosti a vyjednat funkční zadání. Další
důležitou stránkou je systémové myšlení: můžu koučované vést k tomu, aby pochopili
zákonitosti fungování systémů a např. si uvědomili následky chystaných opatření; pomáhám
rozvíjet jejich systémové a strategické myšlení. Systémový přístup a mnohaleté zkušenosti
z práce s lidmi využívám i ve vedení změnových projektů ve firmách.
Systemický přístup nabízí vidět člověka jako zcela kompetentního k řešení svých problémů,
staví na jeho silných stránkách a zdrojích, učí „růst na problémech“. Je nejen účinný, ale i
estetický (příjemný pro koučovaného) a vysoce respektuplný.
Reference Kláry Hejdukové – Executive Coaching
Allianz: Jakub Strnad (předseda představenstva a GŘ); Petr Sosík (CFO, člen představenstva);
Libor Novák (ředitel – úsek pojištění osob)
AVG Technologies: John Little (CFO); Zuzana Brezničanová (senior financial manager); Petr
Mahdal (project manager); Jaroslav Javor (Team Leader Senior)
Bohdan Bolzano: Martin Přibil (majitel a jednatel) a další členové top managementu
BrokerJet: Jiří Vyskočil (obchodní ředitel)
Carrier Refrigeration: Jaroslav Hrubeš (Managing Director)
CIMEX Group: Miroslav Kosnar (generální ředitel)
CPI Group: Pavel Semrád (ředitel developerské divize)
CzechTrade: Ivan Jukl (generální ředitel)
Česká spořitelna: Martin Techman (ředitel úseku), Veronika Jančová (ředitelka odboru) a další
ČEZ Romania: Zdeněk Obruča (Chairman of the Board of Directors at CEZ Distributie SA)
ČEZ ICT: Vítězslav Bogač (generální ředitel)
ČSOB: Bartel Puelinckx (člen představenstva); Petr Jaroš (ředitel strategie)
Deloitte&Touche: Dana Bohatová Chládková (manager)
Duhovka Group: Tomáš Janeček (majitel)
e-BRÁNA: Jiří Janků (majitel a ředitel)
E-Consulting Czech: Daniel Pristach (majitel a ředitel) a další
ELMARCO: Miloslav Masopust (finanční a personální ředitel)
E.R.O.C.: Zbyněk Matela (ředitel)
EY (Ernst & Young): Jan Fanta (Partner); Marek Jindra (Partner) a další
FANS: Rostislav Žoudlík (GŘ a předseda představenstva) a další členové top managementu
Glatzová & Co: Vladimíra Glatzová (vedoucí partner), Dana Schweigelová (vedoucí partner) a
další partneři a vedoucí advokáti
HSBC: Peter Korbas (Team Head, Corporate Banking)
Komerční banka: Andrea Šarochová (zástupkyně HR ředitele), Charles-Pierre Serain (ředitel
[email protected]; www.systemicky-institut.cz
marketingu), Sirus Zafar (ředitel) a další
Kooperativa: Filip Král (ředitel úseku CPO), Jan Šváb (Chief Actuary) a další
KPMG: Pavla Slabihoudková (HR Manager)
LEGO: Bo Kristensen (Country Manager), David Němeček (Operations Manager)
Lumen International: Stanislav Gorčica (majitel a předseda představenstva), Petr Vlček
(generální ředitel), Jaroslav Mačí (ředitel Lumen ČR)
Mahle Behr: Luboš Rieger (jednatel)
Moravia IT: Kateřina Janků (majitelka a předsedkyně představenstva), Arturo Quintero
(spolumajitel a člen představenstva), Tomáš Kratochvíl (CEO), Véronique Özkaya (Sales
Director), Jiří Červenka (CFO) a další členové top managementu
Profinit: Tomáš Pavlík (CEO) a další členové top managementu
Raiffeisenbank: Július Aleva (Head of Accounting & Taxes)
Royal Bank of Scotland: Zdeněk Jandus (ředitel)
Systemprint Drescher: Pavel Křepelka (CEO)
T-mobile: Petr Dvořák (vicepresident)
UnicreditBank: Václav Laušman (Head of Derivative Sales), Jana Kupková, Pavel Vinter a další
Zentiva: Jiří Vácha (Supply Chain Director)
Další reference – objednavatelé koučování a znalci mojí práce:
Ave Clara: Petr Larva
AVG Technologies: Jiří Omelka
Česká národní banka: Jindřich Vašut
Česká spořitelna: Pavlína Vochalová
ČKD Nové Energo: Jaroslava Raisová
Českomoravská stavební spořitelna: Vladimír Staňura, Andrea Špačková
ČSOB: Jan Pešek, Zuzana Šafránková
Deloitte: Jiří Fialka
Ernst & Young: Vladimír Severa, Olga Lamačková
EU Academy: Jitka Rathauská
Eurovia: Lenka Zachová
GE Money: Martina Neuwirthová
Chabařovické strojírny: Eva Puldová
Johnson Controls: Jiří Heteš
Komerční banka: Irena Francírková
Kooperativa: Jan Března
MetaSpace: Leif Josefsson (Švédsko)
Moravia IT: Aleš Demjan
Penna Ltd.: Pauline Muldoon (Velká Británie)
PSJ: Karel Bezděka
Quanta Consulting: John Raddall (Jižní Afrika)
Raiffeisenbank: Milan Klindera
Ringier: Richard Fajtl
Severočeské vodovody a kanalizace: Lenka Štíbrová
SFCoach: Pascale Reinhardt (Francie)
SKF Ložiska: Radek Socha
SolutionSurfers International: Klára Giertlová (Slovensko)
Sotio: Barbora Grummichová
The 7th C Coaching & Communicatie: Ria Verlinden (Belgie)
Zentiva: Andrea Futerová
Kontakty na zákazníky a reference dalších zákazníků i z jiných oblastí mých služeb (výcviky
koučů apod.) dodám na požádání.
[email protected]; www.systemicky-institut.cz
Organizace koučovacích sezení
Individuální sezení trvá většinou 1,5 hodiny. Perioda mezi setkáními je ze začátku tři týdny až
měsíc, později se interval může i prodloužit.
Skupinové koučování trvá nejméně 1 den, s měsíčními intervaly, které se opět po prvních cca
třech soustředěních mohou prodloužit.
Nejkratší koučovací kontrakt (nejedná-li se o krizovou intervenci) je 7 hodin. Má-li koučovaný
nadřízeného, vyjednám s ním objednávku zadavatele (tj. cíle pro koučování).
Cena: 7 000 Kč / 1 hodina
[email protected]; www.systemicky-institut.cz
Download

profil - Česká asociace koučů