Güneş Enerjisi Çağında İleri
Teknolojik Çözümler
Advanced Technological Solutions in the
Age of Solar Power
Avrupa’nın önde gelen güneş enerjisi EPC (Mühendislik-Tedarik-İnşaat) firmalarından biri olan IDEEMASUN Energy GmbH, güneş enerjisi endüstrisinde uzmanlaşmış olan Almanya’daki IDEEMA Group bünyesindeki şirketlerden biridir. IDEEMA Group Şirketleri Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Afrika ülkelerinde
toplam 600 MWp üzerinde proje tecrübesine sahiptir.
Diğer grup şirketleri olan IDEEMATEC Deutschland GmbH ve IDEEMATEC U.S.A. ise Almanya ve A.B.D.’de kurulu olan güneş takip ve mekanik altyapı sistemlerinin tasarım ve üretiminde tecrübeli uzman kuruluşlardır. Yaratıcı bir firma olan IDEEMATEC Deutschland GmbH, kendi tasarımı olan patentli ürünleri
ile, güneş takip ve montaj sistemleri teknolojisinde geniş bir deneyime sahiptir. 2007 yılından bu yana toplam 25.000’den fazla güneş takip sistemi üretmiş ve
kurmuş olan IDEEMATEC, azami verimliliğe sahip güneş takip sistemleri alanında dünya lideridir. Müşterileri arasında, Deutsche Bank, BP Solar, Scheuten, Sun
Edison, Sunpower MEMC gibi ünlü şirketler vardır. Almanya ve A.B.D.’den sonra, Türkiye’de de yerli üretime başlamış olan IDEEMATEC, bu sayede devletin
teşvikli elektrik alım fiyatının üzerine, ilave tarife olanağı sağlamaktadır. Türkiye’de üretilen IDEEMATEC ürünleri ayrıca güneş enerjisi yatırımlarına hız vermiş
olan ülkelere ihraç edilmektedir.
IDEEMASUN Energy ise, 2006 yılından bu yana, uluslararası alanda önemli projeler gerçekleştirmiş, Almanya’da yerleşik yenilikçi fotovoltaik enerji sistem
kurucularından biridir. Güneş enerjisi santralları ile ilgili danışmanlık, ön etüd, fizibilite, zemin ve saha incelemeleri, tasarım, mühendislik, ARGE, enerji santralı
kurulumu, devreye alma, işletme bakımı ve performans takibi gibi alanlarda, değişik ülkelerde çok sayıda başarılı projenin sahibidir. IDEEMASUN Energy,
güneş enerjisi alanında MEDEL Elektronik şirketinin yakın iş ortağıdır.
IDEEMASUN Energy GmbH, being based in Germany, is one of the leading solar energy EPC (Engineering-Procurement-Construction) companies of Europe.
It is a member of the IDEEMA Group of Germany, which is specialised in solar energy industry. IDEEMA Group has a total project experience above 600 MWp
in Europe, North America, Asia and Africa.
The other group companies IDEEMATEC Deutschland GmbH and IDEEMATEC U.S.A. are the manufacturers of photovoltaic (PV) mechanical assembly and
solar tracking systems, based in Germany and U.S.A. respectively. The creative IDEEMATEC Deutschland GmbH has vast experience in the area of solar
tracking and assembly systems with its patented designs of products. IDEEMATEC is the world leader in maximum yield solar mounting systems and produced
more than 25.000 solar tracking systems since 2007. Amongst its customers are the well-known companies such as Deutsche Bank, BP Solar, Scheuten,
Sun Edison and Sunpower MEMC. After Germany and U.S.A., IDEEMATEC started local production in Turkey also. Thus, by using IDEEMATEC products, it
will be possible to get extra tariff for the solar electricity sold to the utility company. IDEEMATEC products manufactured in Turkey are also exported to those
countries, which are now at the stage of expanding solar investments.
IDEEMASUN Energy, on the other hand, is an innovative solar energy system integrator on international level and completed several successful projects in
different countries, covering the areas of consultancy, feasibility, ground and field analysis, design, engineering, R & D, power plant installation & commissioning, maintenance and performance follow-up. Regarding the solar electricity projects in Turkey IDEEMASUN is the close business partner of the MEDEL
Elektronik in Turkey.
Firma sahibi Şeref Serman, 1953 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta tahsilinden sonra 1972 yılında Sultan Ahmet
Teknik Lisesi, Elektrik Bölümünden, 1978 yılında da Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği bölümünden
mezun olmuştur. Kendi firmasını kurduğu 1983 yılına kadar proje ve taahhüt konusunda özel sektörde çalışmıştır.
Kuruluşundan bu yana, dürüstlük ve yenilikçi ilkelerinden taviz vermeden müşterilerimizin ihtiyacına göre, kendi
pazarında rekabetçi, başarılı, onları farklı kılacak, memnun olmalarını sağlayacak ürün, organizasyon sistemi ve
servis çözümlerimizle hizmet vermekteyiz.
SERMAN Elektrik, elektrik mühendisliği, alçak gerilim ve yüksek gerilim tatbikat projeleri, taahhüt, kontrollük ve 24
saat servis hizmeti alanında, uzman mühendis kadrosu ve profesyonel teknik ekibi ile uluslararası standartlar ve
teknik şartnamelerden ödün vermeden mühendislik, ekonomi, enerji verimliliği ve doğayı koruma bilinciyle ve müşteri
memnuniyetinden aldığı güç ile 30 yıldır kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir.
Yeni
EnerjiÇağı
Çağı
Yeni Enerji
Güneş ışınımının doğrudan elektrik akımına dönüştürülmesi
Fotovoltaik tesisler, güneş ışınımını ile yeryüzüne ulaşan fotonların enerjisini elektrik enerjisine çevirirler.
Fotovoltaik sistemlerin temelini oluşturan fotovoltaik modüller özel mekanik altyapı sistemleri ile çatılara
veya açık sahalara monte edilmektedir. Modüllerdeki yarı iletken hücrelerin üzerine fotonlar düştüğünde,
uyarılan elektronlar bir potansiyel farkı uygulandığında doğru akım oluştururlar. Meydana gelen doğru
akım, özellikle güneş enerjisi sistemleri için geliştirilmiş eviriciler (inverter’ler) sayesinde AC akıma çevirilir. Böylece elde edilen elektrik enerjisi , sistemin sahibi tarafından kullanılabildiği gibi, fazla enerji çift
yönlü sayaç vasıtası ile şebekeye verilip teşvikli tarife ile enerji dağıtım firmasına satılabilmektedir.
Dünya ve Türkiye’deki enerji sektöründe değişimler
Elektrik fiyatları, tüm Dünyada talebin artması ve fosil yakıt rezervlerinin azalması ile yükselmektedir.
Türkiye’de de benzer şekilde petrol, kömür ve özellikle de doğalgaz fiyatlarının uluslararası düzeyde artması ile elektrik fiyatları enflasyonun çok üzerinde, yılda ortalama %13 oranında artmaktadır.
Türkiye’de, diğer ülkelerdeki gibi sürekli artan doğalgaz fiyatlarına bağlı olarak yükselen elektrik enerjisi
fiyatları, işletmeleri zorlayan bir maliyet faktörü haline gelmiştir. Bugün için Türkiye’deki elektrik fiyatlarının diğer ülkelerdeki özellikle de Avrupa’daki fiyatlara göre düşük olduğunu göz önüne alırsak, elektrik
maliyetinin önümüzdeki dönemde daha da hızlı yükselmesi sürpriz olmayacaktır.
Kaynak:
TEDAŞ
- 01 -
Güneş Ülkesi Türkiye: Doğanın armağanı olan
en büyük enerji ve yatırım teşviği
Dünya’da yeni akım: Yerinde elektrik üretim tesisleri ve fotovoltaik sistemler
Enerji maliyetinin sürekli yükselmesi, arz güvenliği ve sera gazlarının sürekli artması küresel ölçekte
ciddi riskler oluşturmaya başlamıştır. Bu sorunun günümüz Dünyasındaki başta gelen ve en güvenilir
çözümü fotovoltaik güneş enerjisi sistemleridir. Güneş enerjisi alanında en büyük kurulu kapasiteye
sahip olan Almanya, güneş zengini Türkiye’nin neredeyse yarısı kadar bir güneş ışınımı potansiyeline sahiptir. Öte yanda A.B.D. ve Çin’de çok yoğun bir güneş enerjisi kurulumu faaliyeti sürmektedir. Çin hızla
büyük güneş enerjisi santralları kurarak ulusal elektrik üretiminde kullanılan kömürün oranını, dolayısı
ile karbondioksit salınımlarını azaltmakta, bu sayede Çin ürünlerindeki karbon ayak izini küçültmektedir.
Benzer şekilde Asya, Güney Amerika ve güneş ışınımı açısından fakir Kuzey Avrupa ülkelerinde de yoğun
bir güneş enerjisi yatırımı faaliyeti bulunmaktadır.
En güvenilir enerji kaynağı: Güneş
Güneş enerjisinin bir diğer avantajı da güvenirliğidir. Çok uzun süren ciddi bir şebeke arızası olabilir.
Diesel jeneratörlerin yakıtı bitebilir ve yerine yenisini ikmal etmek mümkün olmayabilir. Ama, her türlü
olumsuz koşul altında fotovoltaik sistemlerden elektrik enerjisi elde etmek mümkündür.
Avrupa Güneş Enerjisi Potansiyeli Haritası
Kaynak: PVGIS © “European Communities,” 2001-2007
- 02 -
Güneş Enerjisinin Avantajları
• Her coğrafi bölgede, her türlü arazide ve
yapıların olduğu alanlarda kurulum imkanı.
• En güvenli enerji kaynağı. Elektrik ve akaryakıt
arzı sıkıntısı olması durumunda hayati ihtiyaçlar
için en istikrarlı enerji kaynağı.
• Genel yatırım teşviği ve yüksek tarife ile elektrik
satış imkanı.
• Pazarlama iletişimi için önemli bir araç olması.
• Düşük faizli yenilenebilir enerji kredileri veya
leasing imkanı.
• Elektrikteki fiyat artışlarının etkisini en aza indirmek.
• Bina çatısı, otomobil park sahası gibi ölü alanlardan yararlanmak.
• Frekans oynaması ve harmoniklerden arınmış
kararlı ve kaliteli elektrik akımı.
• Yaz-kış ve her türlü hava koşulunda çalışabilme
yeteneği.
• Modüler yapı.
• Karbon ayak izinin azaltılması.
• Karbon sertifikası alımı. Karbon sertifikalarını
Avrupa Karbon borsasında satma imkanı.
• Gelir Vergisi avantajından yararlanma. (Güneş
enerjisi yatırımı amortismana tabidir ve her yıl
yatırımın tutarının 1/10 kadarı gelir vergisinden
düşülmektedir. Zarar edilen yıllarda ise söz konusu
miktar ilerideki döneme aktarılmaktadır.)
• Lisanssız projeler için bile şebekeye elektrik
satışı imkanı. (Lisanssız, öz tüketim için yapılan,
şebeke ile etkileşimli güneş enerjisi santrallarında
öğle saatlerinde, tatillerde v.s. üretilecek ve çift yönlü
sayaçtan geçerek şebekeye verilecek fazla elektrik
enerjisi, devletin tanıdığı teşvikli tarifeden bölgedeki
elektrik dağıtım firması tarafından satın alınacak ve
böylece aylık elektrik faturaları düşecektir.)
- 03 -
SUNDUĞUMUZ
HİZMETLER
- 04 -
Danışmanlık ve Proje Geliştirme
•
Teknik ve hukuksal danışmanlık,
•
Ön etüd,
•
Teknik ve finansal fizibilite,
•
Finansman kaynaklarının araştırılması,
•
Simülasyon çalışmaları,
•
Zemin ve saha incelemeleri,
•
Şebekeye bağlantı seçeneklerinin
değerlendirilmesi,
•
Çekme ve çakma testlerinin yapılması,
•
Onay ve izinlerin alınması.
- 05 -
Tasarım, Planlama, İnşaat ve Devreye Alma
•
Sistem tasarımı,
•
Elektrik üretiminin optimizasyonu,
•
Mühendislik çalışmaları,
•
Proje yönetimi,
•
Şantiye hazırlığı ve çevre yönetimi,
•
İnşaat ve harfiyat işleri,
•
Lojistik,
•
Sistem kurulumu,
•
Devreye alma,
•
İletim hattı kurulumu,
•
Şebekeye veya OG dağıtım trafosu
veya YG ana trafosuna bağlanma,
•
Enerji şirketi veya sistem sahibi
firmanın personeline eğitim verme,
•
Dokümantasyon.
- 06 -
Devreye Alma Sonrası Hizmetler ve
Diğer Faaliyetler
•
Periodik bakım,
•
Arıza tespit ve düzeltmesi,
•
Santral performans takibi,
•
İleriye dönük araştırma & geliştirme
çalışmaları,
•
IDEEMATEC sabit mekanik alt yapı
sistemlerinin Türkiye’de üretim ve
tedariği,
•
IDEEMATEC güneş takip sistemlerinin
Türkiye’de üretim ve tedariği.
- 07 -
IDEEMASUN Tarafından Kurulan
Büyük Güneş Enerjisi Santralı Tipleri
IDEEMATEC ürünü safeTrac Vertec dikey
güneş takip sisteminin kullanıldığı santrallar.
IDEEMATEC ürünü safeTrac Horizon
yatay güneş takip sisteminin kullanıldığı
santrallar.
IDEEMATEC ürünü safeFix sabit açılı
hareketsiz mekanik altyapı sisteminin
kullanıldığı santrallar.
- 08 -
IDEEMASUN Tarafından Kurulan Çatı
Üzerine Monte Edilmiş Sistem Örnekleri
IDEEMATEC ürünü safeTec çatı tipi mekanik altyapı sisteminin kullanıldığı sistemler.
Bergkirchen’de 728 kWp gücünde
çatı üstü sistem.
Roßbach’da 482 kWp gücünde çatı
uygulaması
- 09 -
Bir Güneş Enerjisi Santralının
Kurulumunda Temel Aşamalar
Çakma ve Çekme Testleri
Çakma ve çekme testleri ile uygulacak temel tipine karar verilmektedir.
Hangi sınıf zemin olursa olsun, kablo kanallarının hepsi standart olarak 1,0 m derinlikte kazılmakta ve
tüm kablo muhafaza boruları ve doğrudan toprağa gömülebilen kablolar böylece toprak altında güvenle
muhafaza edilmektedir.
•
•
•
•
Kablo kanallarının kazılması,
AC ve DC kabloların döşenmesi,
Topraklamaların yapılması,
Haberleşme kablolarının döşenmesi
- 10 -
Bir Güneş Enerjisi Santralının
Kurulumunda Temel Aşamalar
• Temellerin kazılması,
• Ayakların çakılması veya betonla sabitlenmesi.
• Mekanik altyapı ve modüllerin montajı
- 11 -
Bir Güneş Enerjisi Santralının
Kurulumunda Temel Aşamalar
•
•
•
•
Inverter’lerin montajı,
Alçak gerilim bağlantı kutuları veya string monitor’ların montajı,
Haberleşme sistemlerinin bağlantılarının yapılması,
AC/DC kabloların bağlanması.
• Trafo montajı
• Alçak gerilim kablolarının şebekeye bağlanması
• Şebekeye bağlanma
- 12 -
Tüm Dünya’dan Örnek Projeler
Las Cruises, Amerika Birleşik
Devletleri, 12 MWp
White Sands, Amerika Birleşik
Devletleri, 4,1 MWp
Seinsheim, Almanya
5.98 MWp
Dhama, Hindistan,
12 MWp
Langa, İspanya,
12 MWp
Almeria, İspanya
1,2 MWp
Buchberg, Almanya
1,4 MWp
Langenisarhofen, Almanya,
2,6 MWp
Eitzingerreuth Almanya
1,48 MWp
Gualdo Tardino, İtalya
3,5 MWp
Thessaloniki, Yunanistan
1,5 MWp
Grossenpinning, Almanya
0,77 MWp
Aufroth, Almanya,
1,4 MWp
Merkendorf, Almanya,
1,2 MWp
Fünfleiten, Almanya,
1,3 MWp
- 13 -
Tüm Dünya’dan Örnek Projeler
Güney Afrika Cumhuriyeti,
33 MWp
Val di Susa, İtalya
1,0 MWp
Chapparal, Amerika Birleşik
Devletleri, 12 MWp
Grosskoellnbach, Bavaria,
Almanya 8.0 MWp
Eichendorf, Almanya,
2,55 MWp
Dietersburg, Bavaria, Almanya,
4.1 MWp
Altentreptow, Almanya,
1,4 MWp
Buchberg, Almanya
1,4 MWp
Zoppola, İtalya,
5,0 MWp
Ciocanesti Romanya
2,0 MWp
Marchena , İspanya,
2,0 MWp
Torre Santa Susanna,
İtalya, 2,0 MWp
Devam Etmekte Olan Projeler
İngiltere,
Birleşik Krallık
13 MWp
Szczecin,
Polonya,
17 MWp
- 14 -
Newcastle, Güney
Afrika Cumhuriyeti,
11 MWp
IDEEMATEC DEUTSCHLAND GMBH MEKANİK ALT YAPI SİSTEMLERİ
IDEEMASUN mekanik altyapı sistemleri olarak kardeş firma IDEEMATEC tarafından üretilen ürünleri kullanmaktadır. Bu
sistemlerin üretimi Almanya ve A.B.D.’den sonra Türkiye’de de başlamıştır. Türkiye’de üretilen IDEEMATEC mekanik altyapı
ürünleri sayesinde, ulusal şebekeye satılacak teşvikli elektrik tarifesinin üzerine yerli malzeme kullanımından ötürü ilave
bir artış gelecektir. IDEEMATEC ürünleri hakkında bilgi aşağıda özetlenmiştir.
IDEEMATEC safeTrac Horizon: Yatay Eksenli Güneş Takip Sistemi
Güneş takip sistemi fotovoltaik modülleri güneş ışınlarının geldiği açıya dik olacak şekilde hareket ettirerek daha fazla
ışınımın modüller üzerine düşmesini sağlar. Sistem IDEEMATEC’in patentli kendi tasarımıdır. Yıllık arıza ve hasar oranı
20/10000’in (% 0,002’nin) altında olan sistemin tamamı için 20 yıla kadar garanti verilmektedir. Garanti süresi kontrat
aşamasında tanımlanmaktadır.
• Kuzey-Güney doğrultusunda tek eksenli güneş takip sistemi. (Doğu-Batı yönünde hareket.)
• PLC/BUS konum takibi kontrol sistemi vardır.
• Çift sonsuz vida ve 3-fazlı AC motorundan oluşan tahrik sistemi vardır.
• İç enerji tüketimi çok düşüktür. (Günlük toplam çalışma süresi en fazla 4 dakika).
• Dışarıya kapalı ve mekanik sürücü ünitesi sayesinde arıza oranı çok düşüktür.
• Sıcak daldırma galvanizli çelik yapıya sahiptir.
• Rüzgar tünelinde 165 km/h hızında rüzgar testine tabi tutulmaktadır.
IDEEMATEC safeTrac Vertec : Dikey Eksenli Güneş Takip Sistemi
• IDEEMATEC’in kendi tasarımı, tek dikey eksenli güneş takip sistemidir. Doğu-Batı yönünde 240°
azimut açısını tarayabilir.
• PLC/BUS konum takibi kontrol sistemi vardır.
• Çift sonsuz vida ve 3-fazlı AC motorundan oluşan tahrik sistemi vardır.
• Ana taşıyıcı yapı elemanları sıcak daldırma galvanizli çelik, çerçeve aliminyum malzemeden yapılmıştır.
• 185 km/h hızında rüzgara dayanıklıdır.
- 15 -
IDEEMATEC safeFix Steel : Sabit Açılı Mekanik Altyapı
• Tam çelik yapısı sayesinde yüksek mukavemet. Isıl gerilmeleri ortadan kaldıran özgün raylı tasarım.
• Galvanizle kaplanmış, haddelenmiş S235 ve S355 çelik yapı sayesinde korozyona karşı uzun süreli dayanım.
• IDEEMATEC tarafından geliştirilmiş patentli perçin sistemi sayesinde güvenli bağlantı, montaj kolaylığı ve çalınmaya
karşı koruma.
• Statik dayanımı DIN 18800, DIN 1055 ve Eurocode 3 standartlarına uygundur.
IDEEMATEC safeTec: Standart Çatı Tipi Montaj Sistemi
• IDEEMATEC’in patentli tasarımıdır.
• Fotovoltaik modüllerin delmeden ve çatıya hasar vermeden monte edilmesini sağlar.
• Raylı sistemi sayesinde ısıl gerilmelerin önüne geçilmiştir.
• Alüminyum konstrüksüyonu çatı kullanımı için hayati önemde olan düşük yük dağılımı sağlar.
- 16 -
PV Güneş Enerjisi Sistemi Seçimi
Hususunda Tavsiyeler
FOTOVOLTAİK (PV) MODÜLLER:
1) Modüllerin PV+2.0 test sertifikası olmalıdır (veya en azından eski versiyon olan PV+ sertifikası olmalıdır.) Bu uzun dönemdeki 25 yıldan sonraki dayanım ve performans için hayati önemdedir. (En kalitesiz
modüllerin bile ilk 5-10 yıl sorunsuz çalışabildiği göz önüne alınmalıdır.)
2) Modüller 7000 Pascal kar yükü ve 4000 Pascal rüzgar yüküne dayanıklı olmalıdır. Türkiye’de son 50
yıl içinde bu değerde rüzgar ve kar yükü görülmemiş olmakla birlikte, kaliteli PV sistemlerinin 45 yıldan
fazla çalışması beklendiğinden, değişmekte olan iklim koşulları göz önüne alınarak, önümüzdeki dönemde bu tip yüksek rüzgar ve kar yükleri ile karşılaşma ihtimali gözden kaçırılmamalıdır.
3) PID (Potentially Induced Degradation) koruması mutlaka olmalıdır.
4) Dolu dayanımı açısından, 25 mm çapındaki buz kütlesinin 23 m/s hızla çarpmasına karşı dayanıklılık.
İklim değişimi yüzünden PV santralının yaşamı boyunca bu tip şiddetli dolu sağanakları ile karşılaşma
olasılığı artmaktadır.
5) Kaydırıcı cam yüzeyi olmalıdır.
6) Camın yansımayı azaltma özelliği olmalıdır.
7) 12 yıl ürün, 25 yıl performans (25. Yıl sonunda en az başlangıçtaki güç seviyesinin %82’si) garantisi
olmalıdır.
8) Üretici firmanın geçmişi, kuruluş ve mülkiyet olarak bağları (bir büyük sanayi grubuna bağlı olup olmaması), büyüklüğü, teknolojik seviyesi, Dünya Pazar Payı, ARGE tesisleri gibi parametreler göz önüne
alınarak; 25 yıl süreyle verdiği garantinin arkasında durup duramayacağı göz önüne alınmalıdır.
INVERTER ve DİĞER GÜÇ ELEKTRONİĞİ BİLEŞENLERİ :
1) Photon testlerinden geçmiş olmak önemli bir avantajdır.
2) %97’den fazla verim (her türlü kritere göre) önemli bir avantajdır.
3) Üretici firmanın geçmişi, kuruluş ve mülkiyet olarak bağları (bir büyük sanayi grubuna bağlı olup olmaması), büyüklüğü, teknolojik seviyesi, Dünya Pazar payı, ARGE yeteneği gibi parametreler göz önüne
alınmalıdır.
MEKANİK ALT YAPI:
1) Mekanik altyapı için en az 15 yıl garanti verilebilmelidir.
2) Üretici firmanın geçmişi (örneğin en az 100 MW eşedeğeri üretim yapmış olmak gibi) göz önüne alınmalıdır.
3) Bakım hizmeti verebilme yeteneği dikkate alınmalıdır.
4) Yıllık arıza/hasar istatistiği (%) bilinmelidir.
5) Çalınmaya karşı var olan mekanik tedbirler sorgulanmalıdır.
BOS (Balance of System) MALZEMELERİ (Kablo, Kablo Muhafaz Borusu, Konnektör vs.) :
Mutlaka “Solar Spec” ile üretilmiş olmalıdır. UV dayanımı, sıcaklık dayanımı, doğrudan toprağa gömülebilme, suya, rutubete, korozif ortama dayanım gibi “Solar Spec.” özellikleri olmalıdır.
SİSTEM KURUCU FİRMA (EPC Company) :
1) Firmanın geçmişi (örneğin toplamda en az 100 MW eşedeğeri sistem kurulumu yapmış olmak gibi ve/
veya kurduğu santrallardan en az birinin en az 10 MW gücünde olması gibi) göz önüne alınmalıdır.
2) İleri teknolojiye sahip ülkelerden en az birinde kurulmuş tesislere ait referansları olmalıdır.
3) Bakım hizmeti verebilme yeteneği önemlidir.
4) Her türlü zemin koşulunda kablo kanallarının 1,0 m derinlikte kazılmasına dikkat edilmelidir.
5) Gelişmiş bir simülasyon programı ile enerji üretim raporu sunabilmelidir.
Güçlü, Teknoloji Lideri İş Ortakları
Powerful, Technology Leading Partners
IDEEMASUN energy GmbH
Neusling 9c
94574 Wallerfing
GERMANY
Phone: +49 (0)9936 - 95 10 90 80
Fax: +49 (0)9936 - 95 10 90 85
e-mail: [email protected]
www.ideemasun.com
SERMAN ELEKTRİK
I.O.S.B Atatürk Bulvarı, Fatih San Sit, 5A Blok,
No:1 - 34670 - İkitelli, Başakşehir, İstanbul
Tel: (0212) 485 48 24
Tel: (0212) 485 32 94
Fax: (0212) 486 07 42
[email protected]
www.sermanelektrik.com
Bu broşürde yer alan yazı ve resimlerin kullanılabilmesi için Serman ve Ideemasun firmalarının en az birinden izin alınmalıdır. Verilen bilgiler
doğrudan veya dolaylı olarak bir garanti teşkil etmez. Gerçek uygulamalar için Ideemasun veya Serman'a başvurulmalıdır.
Download

Güneş Enerji Sistemleri Broşür