DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
DOPROVODNÉ PROGRAMY
Konference, semináře, workshopy, výstavy...
PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 1
Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 167 - otevřený prostor)
ČTVRTEK 3. 10. 2013
10,00 - 11,00 Zahájení veletrhu
11,00 - 13,00 Blok "Industriální památky",
zahájení Ing. Arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav
11,00 - 11,30 "Jak z nádraží udělal hospodu", seminář
Tomáš Hanák
11,30 - 12,00 "Hospoda u Cingra v dolu Michal", seminář
Ing. Arch. Eva Dvořáková, Národní památkový ústav
12,00 - 12,30 "Restaurant U Orloje - Chrám chmele a piva", seminář
Ing. Arch. Jiří Vaníček
12,30 - 13,00 "Mnoho životů Vily Tugendhat", seminář
Mgr. Eliška Veselovská
13,00 - 14,00 "Technické vybavení šlechtických sídel"
(Inženýrské sítě od období renesance až po současnost), seminář
Václav Holásek
14,00 - 14,30 "Podpora obnovy a uchování kulturního dědictví z fondů EHP",
seminář
Ing. Vladimír Študent, vedoucí oddělení fondů EHP,
Ministerstvo kultury ČR
14,30 - 15,00 "Slavné vily v zemích Visegrádské čtyřky a Slovinska", přednáška
FOIBOS Bohemia, o.p.s.
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
1/ 2
DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
15,00 - 16,00 "Vyšší odborná škola textilních řemesel a
Střední umělecká škola textilních řemesel", seminář
Mgr. Petra Czumalová, historička umění,
VOŠ a SUŠ textilních řemesel Praha
16,00 - 16,30 "(Ne)tušené souvislosti", prezentace popularizačního projektu
Ing. Dagmar Michoinová Ph.D., Ing. Gabriela Setunská,
Národní památkový ústav, generální ředitelství
16,30 - 17,00 "QUICK-MIX se představuje", seminář
quick-mix k.s.
PÁTEK 4. 10. 2013
10,00 - 13,00 "Den pálené tašky - Den Tondachu", semináře,
workshopy…
TONDACH ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o.
13,00 - 13,30 "Vyhlášení výsledků čtenářské soutěže o výrobky a služby odborných
partnerů portálu PROPAMÁTKY"
13,30 - 17,00 Blok "Národní památkový ústav"
13,30 - 14,00 "Pozitivní příklady oprav památek lidové architektury", seminář
Mgr. Markéta Hanzlíková,
Národní památkový ústav Praha, územní odborné
pracoviště střední Čechy
14,00 - 14,30 "Edukační role NPÚ", seminář
PhDr. Martina Veselá a MgA. Naděžda Rezková,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Telč
14,30 - 15,00 "Centrum obnovy památek architektury 20. století COPA
ve vile Stiassni, Brno", seminář
Ing.arch. Vlasta Loutocká, PhDr. Petr Kroupa,
Ing. Roman Zámečník,
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Brno
15,00 - 15,30 "Národní centrum zahradní kultury Kroměříž (NCZK)
– aktuální stav projektu", seminář
Mgr. Jan Obšívač, Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště Kroměříž
15,30 - 16,00 "Jak se opravuje fasáda starého hradu?", seminář
Ing. Dagmar Michoinová, PhDr. Ing. Gabriela Setunská,
Národní památkový ústav, generální ředitelství
16,00 - 16,15 "Nové evropské centrum pro mezioborový výzkum
kulturního dědictví v Telči", seminář
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., ÚTAM AV ČR
16,15 - 16,30 "Využití klimatického větrného tunelu pro výzkum
památkových objektů", seminář
doc. Ing. Stanislav Pospíšil, Ph.D., ÚTAM AV ČR
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
2/ 2
DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
16,15 - 16,30
16,30 - 17,00 "Projekt k záchraně románského kostela sv. Víta v Zahrádce",
seminář
Jan Čihák, občanské sdružení Přátelé Zahrádky
SOBOTA 5. 10. 2013
10,00 - 11,00 "Restaurování vitráže - Malovaná figurální vitraj stropního
prosklení kupole Ottova pavilonu v Lázních Kyselka",
seminář
Jiří Černohorský, restaurátor
11,00 - 12,00 "Restaurování malířských děl" a "Škola restaurování výtvarných děl
malířských a polychromované plastiky prof. Karla Strettiho", semináře
Prof. Karel Stretti, MgA. Denisa Cirmaciova,
Akademie výtvarných umění v Praze
12,00 - 13,00 "Stratigrafie povrchových vrstev sochařských děl",
seminář
Ing. Jiřina Přikrylová;
"Laboratoř školy restaurování výtvarných děl sochařských
prof. Petra Siegla", seminář
Prof. Petr Siegl,
Akademie výtvarných umění v Praze
13,00 - 14,00 "Co je to UNESCO?" - prezentace plná otázek a možností
vyhrát drobné propagační předměty,
Jan Machek, České dědictví UNESCO
PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 2
Levé křídlo Průmyslového paláce (LK 113 - uzavřený prostor)
ČTVRTEK 3. 10. 2013
10,00 - 15,00 "CANDELA HISTORICA 2013", konference zaměřená na specifiku
osvětlení historických objektů, souborů a měst, vč. interiérů
B.I.D. servis s.r.o.
15,30 - 16,00 "Mezinárodní vědecké projekty z oblasti péče o kulturní dědictví",
seminář
Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování
16,00 - 16,30 "Klíče k Pražským věžím", seminář
Kateřina Štěpánová, Muzeum hlavního města Prahy
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
3/ 2
DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
PÁTEK 4.10.2013
10,00 - 11,00 "BIM = moderní způsob pasportizace a elektronické evidence
památky", seminář
Petr Matyáš, di5 architekti inženýři s.r.o.
11,00 - 11,30 "Požární ochrana kulturního dědictví ", seminář
pplk. Ing. Vladimír Machander a pplk. Ing. Marek Hutter,
Hasičský záchranný sbor ČR
11,30 - 12,00 "MONDIS - počítačový systém pro evidenci poruch historických
a památkových objektů", seminář
Ing. Jaroslav Valach, PhD,
Ústav teoretické a aplikované mechaniky, Akademie věd
České republiky, v.v.i.
12,00 - 12,30 "Deset hvězd - revitalizace židovských památek", seminář
Jan Kindermann, Federace židovských obcí v ČR
13,00 - 16,00 Konference "Vnitřní zateplování historických budov a památkových
objektů", Svaz drobných, malých a středních zaměstnavatelů v oboru
stavebnictví ČR
13,00 - 13,20 Zahájení konference
František Holec, prezident SDMSZS ČR
13,20 - 13,50 "Zateplování historických objektů – zkušenosti z EU, seminář
European Builders Confederation,
CAPEB, Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises
du Bâtiment (Francie)
13,50 - 14,10 "Zkušenosti se zateplováním památek v ČR", seminář
Ing. arch., Jan Fibiger, CSc, Nadace ABF
14,10 - 14,30 "Rekonstrukce historických kamen, působení sálavého tepla", seminář
Pavel Rynda, Cech kamnářů ČR
14,30 - 14,50 "Problémy technologie vnitřního zateplení", seminář
Ing. Jiří Šála, CSc. - MODI
14,50 - 15,10 "Inteligentní nátěry pro ochranu památkových objektů", seminář
Ing. Jan Procházka. Ph.D. jednatel a ředitel, Advanced materials
15,10 - 15,30 "Inovační vnitřní zateplovací systémy", seminář
Ing. Miroslav Valášek, Thermo Industry, a.s.
15,30 - 16,00 Diskuze a závěr konference
16,00 - 17,00 "Nehmotné kulturní dědictví", seminář
Děpold Czernin
SOBOTA 5.10.2013
10,00 - 11,00 "Univerzální zásady a typologie obnovy stavebních památek",
seminář
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
4/ 2
DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
Prof. Ing. akad. arch. Václav Girsa,
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury
11,00 - 11,30 "MONDIS - počítačový systém pro evidenci poruch historických
a památkových objektů", seminář
Ing. Jaroslav Valach, PhD, Ústav teoretické a aplikované mechaniky,
Akademie věd České republiky, v.v.i.
PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 3
Střední hala Průmyslového paláce (SH 231 - otevřený prostor)
ČTVRTEK 3. 10. 2013
11,00 - 12,00 "Czech National Trust – nová příležitost pro památky
naší země", seminář
Czech National Trust
12,00 - 12,30 "Chmelařské stavby Žatec - kandidatura na UNESCO",
seminář
Petr Bažant, Město Žatec
12,30 - 16,00 "MONDIS - počítačový systém pro evidenci poruch historických
a památkových objektů", workshop
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky
PÁTEK 4.10.2013
11,00 - 12,00 "Czech National Trust – nová příležitost pro památky
naší země", seminář
Czech National Trust
12,00 - 12,30 "MONDIS - počítačový systém pro evidenci poruch historických
a památkových objektů", workshop
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky
15,00 - 16,00 "Pomník Radeckého", seminář
Radecký 1766-2016, o.s.
SOBOTA 5.10.2013
11,30 - 12,00 "MONDIS - počítačový systém pro evidenci poruch historických
a památkových objektů", workshop
ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, Katedra kybernetiky
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
5/ 2
DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
PŘEDNÁŠKOVÝ PROSTOR Č. 4
Střední hala Průmyslového paláce (SH 223 - otevřený prostor)
ČTVRTEK 3. 10. 2013
10,00 - 13,00 "Představení studentských projektů na obnovu památek",
seminář
ČVUT Fakulta architektury a další
13,30 - 14,00 "Pomník Radeckého", seminář
Radecký 1766-2016 o.s.
14,00 - 15,00 "Czech National Trust – nová příležitost pro památky
naší země", seminář
Czech National Trust
15,00 - 16,00 "Představení studentských projektů na obnovu památek",
seminář
ČVUT Fakulta architektury a další
PÁTEK 4.10.2013
10,00 - 13,00 "Představení studentských projektů na obnovu památek",
seminář
ČVUT Fakulta architektury a další
SOBOTA 5.10.2013
10,00 - 13,00 "Představení studentských projektů na obnovu památek",
seminář
ČVUT Fakulta architektury a další
VÝSTAVY
•
BRNO – MĚSTO S DUCHEM BAUHAUSU
Brno 1918-1938, Ernst Wiesner, Bohuslav Fuchs, Josef Kranz, Bedřich Rozhnal,
Brněnští židovští architekti, Otto Eisler, Ludwig Mies van der Rohe, Vila Stiassni a
COPA, Jiří Kroha, Jan Víšek...
Střední hala Průmyslového paláce, SH 221
•
SLAVNÉ VILY VIŠEGRADSKÉ ČTYŘKY A SLOVINSKA
Unikátní výstava, poprvé v České republice
Střední hala Průmyslového paláce, SH 221
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
6/ 2
DOPROVODNÝ PROGRAM - PAMÁTKY 2013
•
PAMÁTKY FOTOGRAFOVANÉ SRDCEM
Výstava fotografií českých a moravských památek fotografa Libora Teplého
Levé křídlo Průmyslového paláce, LK 112
•
VÝROČÍ VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY RESTAURÁTORSKÉ V PÍSKU
Levé křídlo Průmyslového paláce, LK 170
•
TEXTILNÍ TECHNIKY Z HISTORICKÉHO POHLEDU PO SOUČASNOST
Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních
řemesel v Praze
Levé křídlo Průmyslového paláce, LK 110
•
SLÁVA KRUŠNOHORSKÉHO HORNICTVÍ
Ústecký a Karlovarský kraj
Střední hala Průmyslového paláce, SH 210
•
TAJEMNÉ PODZEMÍ KRUŠNOHOŘÍ
Karlovarský kraj
Střední hala Průmyslového paláce, SH 211
•
Necháme to tak?
Hlavní snahou výstavy je získávat vztah lidí k sakrálním stavbám
Zachraňme dominanty o.s.
Levé křídlo Průmyslového paláce, LK 195
•
STAVBA ROKU
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Střední hala Průmyslového paláce, SH 216
•
STUDENTSKÉ ARCHITEKTONICKÉ NÁVRHY OBNOVY PAMÁTEK
Výstava originálních projektů Ústavu památkové péče FA ČVUT Praha
Střední hala Průmyslového paláce, SH 224
INCHEBA EXPO PRAHA
INCHEBA PRAHA spol. s r.o., Areál Výstaviště 67, 170 90 Praha 7, Česká republika
M +420 725 733 481 F +420 220 103 492 E [email protected] W www.incheba.cz/pamatky
IČO: 48025780, DIČ: CZ48025780, Registrace: Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14150
7/ 2
Download

pamatky-2013_doprovodny-program_01