3. ročník mezinárodní konference
Moderní trendy konstrukčních materiálů
© 2014 TANGER spol. s r.o.
2. OZNÁMENÍ
19. - 21. listopadu 2014
Parkhotel Plzeň, Česká republika, EU
COMTES FHT a.s.
TANGER, spol. s r.o.
Česká společnost pro nové materiály a technologie
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
OP Výzkum a vývoj pro inovace
ZAMĚŘENÍ KONFERENCE
Rychlost přenosu nových vědeckých a technických poznatků do výrobní praxe je kri ckým faktorem, který ovlivňuje konkurenceschopnost podniků
v oboru strojírenství.
Cílem konference je, na mezinárodní úrovni uspořádat společné setkání, podpořit spolupráci mezi firmami a vědeckovýzkumnými ins tucemi,
vytvořit a posílit vazby, které povedou k urychlení využívání nových poznatků.
Ing. Jiřina SHRBENÁ
Inova Pro, s.r.o., Praha, Česká republika
TEMATICKÉ OKRUHY
Ing. Libor KRAUS
COMTES FHT a.s., Česká republika
Dr. Ing. Zbyšek NOVÝ
COMTES FHT a.s., Česká republika
VĚDECKÝ VÝBOR
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ
Prof. Yannick CHAMPION
Dr.-Ing. Uwe DIEKMANN
Prof. Sergey V. DOBATKIN
Prof. Leszek Adam DOBRZANSKI
19.11. od 10 do 12h
TÉMATICKÉ OKRUHY
Pokročilé oceli
Neželezné kovy
Ultra-jemnozrnné materiály
Li a tváření kovů
Tepelné zpracování a termomechanické zpracování kovů
Technika spojování kovů
Testování a analýzy materiálů
FEM simulace výrobních a provozních procesů
Doc. Jan DŽUGAN
Prof. Dr. Shin-Ichi KOMAZAKI
Prof. Ing. Tibor KVAČKAJ, CSc.
Dr.-Ing. Gianni MARTINELLI
Prof. Dr. Ing. Bohuslav MAŠEK
Prof. Reinhard PIPPAN
Prof. Ruslan Z. VALIEV
Prof. Ing. Jozef ZRNÍK, CSc.
POSTEROVÁ SEKCE
ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Posterová sekce se bude konat
19.11. 2014 v 18:00 v hotelové hale v místě
konání konference.
Postery bude možné vystavovat po celou dobu
konference.
Mgr. Gabriela FREISLEROVÁ
Eva HŮLOVÁ
Bc. Kateřina SEDLÁČKOVÁ
Ing. Mar na BOEHMOVÁ
Bc. Petra TUŠKOVÁ
ICMPE
METATECH
MISIS Moscow
The Ins tute of Advanced
Manufacturing Technology
COMTES FHT a.s., Dobřany
Kagoshima University
Technická univerzita v Košiciach
Forging Technologies
ZČU v Plzni
Univerzita Leoben
USATU
COMTES FHT a.s., Dobřany
Krakov, Polsko, EU
Česká republika, EU
Kagoshima, Japonsko
Slovenská republika, EU
Manno, Švýcarsko, EU
Česká republika, EU
Rakousko, EU
Ufa, Ruská federace
Česká republika, EU
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
TANGER, spol. s r.o., Ostrava
COMTES FHT a.s., Dobřany
COMTES FHT a.s., Dobřany
Česká republika, EU
Česká republika, EU
Česká republika, EU
Česká republika, EU
Česká republika, EU
TÉMATICKÉ OKRUHY, DŮLEŽITÉ INFORMACE A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY, INSTRUKCE PRO AUTORY,
REGISTRACE, VLOŽENÍ ABSTRAKTŮ & PŘEDNÁŠEK, NAHRÁNÍ PREZENTACÍ, REZERVACE UBYTOVÁNÍ, PLATBY ATD.
www.COMAT.cz
Paříž, Francie, EU
Kamen, Německo, EU
Moskva, Ruská federace
Ing. Jaroslav PINDOR Ph.D.
Materiálový & metalurgický výzkum, s.r.o.
Ing. Tasilo PRNKA
TANGER, spol. s r.o., Česká republika
Mgr. Gabriela FREISLEROVÁ
TANGER, spol. s r.o., Česká republika
Sborník určený pro zaslání k
indexaci v databázi Thomson
Reuters - ISI Web of Knowledge,
není součás konferenčního
poplatku. Sborník bude vydán
na CD po ukončení konference.
Pořadatelé konference
negarantují, že sborník bude
v databázi publikován. Zařazení
příspěvku/sborníku do databáze,
se řídí internímy pravidly
společnos Thomson Reuters.
Pokud účastník neopraví článek
(je-li požadováno), pořadatel si
vyhrazuje právo nezařadit článek
do sborníku. Články je nutné
zaslat nejpozději do 30. 9. 2014.
Stačí pár kliknu a vaši kolegové
budou informováni. Rychle a
snadno. Klikněte prosím
na tlačítko Informovat kolegy
v levém menu na stránkách
konference.
Jednací jazyk:
19. - 21. listopadu 2014
Parkhotel Plzeň
U Borského parku 31
320 04 Plzeň, ČR
Anglič na
Autoři přednášek a posterů
Ostatní účastníci
Doktoran denního studia s příspěvkem
Doktoran denního studia bez příspěvku
DOPRAVA
Prosíme registrujte se prostřednictvím
konferenčního systému. Po přihlášení můžete
zasílat abstrakty, plné texty přednášek,
prezentace, rezervovat ubytování a provést
platby atd. - www.COMAT.cz
Bus, vlak
MHD
Auto
200 - 250 slov, v anglickém jazyce
PŘEDNÁŠKY - PLNÉ TEXTY
Max. 6 stran vč. obrázků, velikost souboru 20 MB
max., v anglickém jazyce. V jiném případě
kontaktujte manažera konference.
POSTEROVÁ SEKCE
Posterová sekce se bude konat 19. listopadu 2014
od 18:00 v hotelové hale. Velikost posteru: 80 cm
(šířka) x 120 cm (výška). Plný text posteru můžete
publikovat na CD, rozsah až 6 stran vč. obrázků
(velikost souboru max. 20 MB).
POKYNY PRO AUTORY
Prosíme, přečtěte si pozorně pokyny pro
vytváření abstraktů, přednášek, posterů
a prezentací - tlačítko Instrukce pro autory na
webových stránkách konference.
SBORNÍK
Přednášky z konference budou zaslány
k indexaci v databázi Thomson Reuters, ISI Web
of Knowledge vč. CPCI.
4.900,- Kč
5.400,- Kč
2.500,- Kč
2.900,- Kč
(Ceny uvedeny vč. DPH 21 %)
KONFERENČNÍ SYSTÉM
ABSTRAKTY
DŮLEŽITÁ DATA A TERMÍNY
- www.idos.cz
- www.pmdp.cz (linka č. 14, 16, 30)
- maps.google.com (použijte plánovač tras)
OCT
SEP
JUN
30
30
31
ABSTRAKTY
PLNÉ TEXTY
REGISTRACE
OCT
NOV
NOV
31
17
19
UBYTOVÁNÍ
PREZENTACE
ZAHÁJENÍ
NOV
19
SPOLEČENSKÝ
VEČER
NOV
19
18:00
Termín konání:
Místo konání:
VLOŽNÉ
20:00
VŠEOBECNÉ INFORMACE
POSTEROVÁ
SEKCE
Ubytování prosím rezervujte
prostřednictvím konferenčního
systému, nejpozději do
31.10.2014.
Kongresové centrum Parkhotel
Plzeň je nový 4**** moderní
hotel s komplexními službami.
Hotel se nachází v příjemném
prostředí Borského parku
situovaného v jižní čás města
Plzně, se snadnou dosažitelnos
centra města a mezinárodní
silniční sítě. Kongresové centrum
Parkhotel Plzeň je jedním z
největších kongresových a
hotelových zařízení v Čechách
mimo Prahu.
Více na: www.parkhotel-czech.eu
Snídaně a obědy jsou podávány
v restauraci hotelu. Káva
a občerstvení v hale. Zahrnuto
v konferenčním poplatku.
Společenský večer - 19. listopadu
2014, 20:00, Pivovar Plzeňský
Prazdroj
Společenský večer je zahrnut
v konferenčním poplatku.
Prosíme, registrujte se na:
www.COMAT.cz
DOPROVODNÝ PROGRAM
Ve čtvrtek, 20. listopadu 2014 od 14h mohou účastníci osvěžit mysl v rámci doprovodného programu konference exkurzí do společnos COMTES FHT a.s.,
která působí v oblas výzkumu a vývoje kovových materiálu a jejich zpracování. Činnost společnos je zaměřena především na aplikovaný materiálový
výzkum a na výzkum technologií tváření a tepelného zpracování.
REKLAMA A SPONZOŘI
FREE
FREE
ZONE
INTERNET
WORKSTATION
Ceny uvedeny bez DPH 21 %
Firemní prezentace formou přednášky 20 min nebo posteru
7.000,- Kč
Doprovodná výstava po dobu konání konference*
10.000,- Kč
Barevná reklama na vnějším obalu štěného Sborníku abstraktů (A4)
12.000,- Kč
Barevná reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř štěného Sborníku abstraktů (A4)
9.000,- Kč
Černobílá reklama na vnitřním obalu nebo uvnitř štěného Sborníku abstraktů (A4)
5.000,- Kč
Firemní prezentace na CD (do 50 MB)
2.500,- Kč
Workshop (prak cká prezentace firmy za 1h)
6.000,- Kč
Umístění loga firmy v hlavním sále
4.000,- Kč
Distribuce firemních materiálů při prezenci účastníků
*) Vystavovatelé jsou povinni vystavované předměty pojis t pro případ poškození, krádeže, apod.
2.000,- Kč
HISTORIE
První mezinárodní konference COMAT 2010 - MODERNÍ TRENDY V KONSTRUKČNÍCH MATERIÁLECH se konala v listopadu 2010 v hotelu PRIMAVERA v Plzni.
Konference byla organizována výzkumnou organizací COMTES FHT u příležitos 10. výročí svého založení. Zúčastnilo se jí téměř sto odborníků z
výzkumných organizací, vysokých škol a výrobních podniků z České republiky, Slovenska, Polska, Německa, Rakouska, Spojené království (Velká Británie)
a Ruska.
Odborné přednášky se zabývaly novými materiály od jejich návrhu, výzkumu vlastnos , přes zpracování technologie pro jejich použi v průmyslové výrobě.
Odborníci našli společná témata v hutní výrobě, automobilovém průmyslu, energe ce, leteckém a kosmickém průmyslu, těžkém strojírenství, elektronikou
a medicíně.
Po příznivé reakci u prvního ročníku konference se organizátoři rozhodli uspořádat COMAT 2012. Na konferenci se registrovalo 196 osob, ak vně se
zúčastnilo 185 osob ze 14 zemí světa.
TÉMATICKÉ OKRUHY, DŮLEŽITÉ INFORMACE A INFORMACE PRO NÁVŠTĚVNÍKY, INSTRUKCE PRO AUTORY,
REGISTRACE, VLOŽENÍ ABSTRAKTŮ & PŘEDNÁŠEK, NAHRÁNÍ PREZENTACÍ, REZERVACE UBYTOVÁNÍ, PLATBY ATD.
www.COMAT.cz
Zúčastněte se soutěže
o nejlepší poster.
První tři vítězové
obdrží ceny.
Mgr. Gabriela FREISLEROVÁ
manažer konference
+420 595 227 121
Bc. Kateřina SEDLÁČKOVÁ
zástupce manažera
+420 595 227 117
Eva HŮLOVÁ
+420 595 227 112
fakturace, účetnictví
ústředna
+420 595 227 111
Fax:
+420 595 227 110
E-mail:
[email protected]
Skype:
tangercon
COMAT 2014
TANGER, spol. s r. o.
Kel čkova 62
710 00 Slezská Ostrava
Česká republika, EU
www.COMAT.cz
Download

2. oznámení - COMTES FHT as