ociální
Prvodce
zdarma
v eštin
Festivaly,
události
Umní a
design
Zóna zábavy
Odpoinek, relaxace
Okolí
Budapešti
Pozoruhodnosti
BTH Budapesti Turisztikai Nonprot Kft.
BHT Budapeštská turistická nezisková s.r.o.
www.budapestinfo.hu
Užitené informace
Budapest
A A
NTNT
VÉ
VN
ÉN
*OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
**OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZPO)VOHBSJBOXBUFST
OUFSOBUJPOBMHBTUSPOPNZP
PO)
)VOHBSJBOX
XBUFST
JÓ
HA
A
H JÓ
R
RESTAU
R
RESTAU
5IF3FTUBVSBOU7±OIBK§UIFSFDPOTUSVDUFE,PTTVUINVTFVNTIJQXBJUJOHGPSZPV7JTJUVTBOE
5IF3FTUBVSBOU7±OIBK§UIFSFDPOTUSVDUFE,PTTVUINVTFVNTIJQXBJUJOHGPSZPV7JTJUVTBOE
5
5I
IFF3F
3FTU
TUBBV
VSB
SBOU
O 7
OU
7±±O
OIB
IBK§
K§
K§
UI
UIFSF
S DP
D OT
O USSVD
VDUF
UFFE
E,P
,PPTTTVU
V INV
INV
I
N TTFFV
VN
NTI
IJQ
QX
XBJ
B UUJJOHGGPS
P Z
ZPV
PV
V7
7JJTJ
TJUVT
VT
VTBBOE
VTB
OE
FOKPZPVSGBNJMJBSTFSWJDFUIFCFTUWJFXPG#VEBQFTUBOEPVSVOJRVFHBTUSPOPNZJOTQJSFECZ
FOKPZPVSGBNJMJBSTFSWJDFUIFCFTUWJFXPG#VEBQFTUBOEPVSVOJRVFHBTUSPOPNZJOTQJSFECZ
FO
OKP
KPZ
PZ
ZPV
P S
SGB
GBN
NJJMJJBBSSTTFS
FSWJ
FSWJ
W DF
DFFUI
UI
IFFCF
CF
CFTU
TUUW
WJFFX
XPG
PG#
#
#VE
VEBQ
BQ
QFT
FTU
UUBO
OE
E PV
P S
SVO
OJR
RVF
VFH
HHBT
BTUS
USPO
US
PO
OPN
NZ
ZJO
JO
OTQ
TQJS
JJSSFEC
FE
EC
CZ
PVS.JDIFMJOSBUFEDIFG
P#VEBQFTU$IBJO#SJEHFn1FTU4JEFEPDLJOHQMBDF/P
PV
VS.J
.JDI
DIFM
FFMMJO
MJOS
JO
OS
SBU
B FE
BU
EDDIF
IFG
G
G
PVS.JDIFMJOSBUFEDIFG
#
#V
#VEB
VEBBQ
QFFFTU
T TU
$I
$IBJ
BJO#S
BJO
#SJJE
EHF
HFnn1
1FT
FTU
TU4J
4J
4JEF
JEF
EFE
EP
PDL
DLJO
LJO
JOH
OH
HQM
QMBD
BDF
F/
/P
P
#VEBQFTU$IBJO#SJEHFn1FTU4JEFEPDLJOHQMBDF/P
3FTFSWBUJPOtXXXFVSPQBHSPVQIV
3F
3
FTTFFSW
FSSWWBU
WBBUUJP
JPO
PO
O
tX
XXX
XXF
FVSPQ
F
VSPQBH
VS
PQ
QBH
BHSP
HSP
SPVQ
QI
IV
3FTFSWBUJPOtXXXFVSPQBHSPVQIV
Úvodní slovo
Vážení čtenáři!
Turisté, kteří nyní mají v rukou tuto publikaci, mohou v Budapešti prožít nevšední
zážitky.
Město s bohatou kulturní minulostí a jedinečným kulturním dědictvím Vám nyní
odhalí zcela novou tvář. V loňském roce, kdy jsme obyvatele evropských velkoměst lákali na „letní toulky po Budapešti“, obyvatelé hlavního města svým hostům
nabídli umění a průmyslové výtvarnictví, zábavu a různá vystoupení, odpočinek a
relaxaci, lásku i romantiku a ve znamení festivalů a různých akcí takové tajné tipy
a místa, o kterých vědí jen nefalšovaní Budapešťané.
V Budapešti jsou dvě památky zapsané v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Budapešt je též jediným hlavním městem na světě, které má
12 léčebných lázní a denně se na povrch z nitra země prodírá 19 milionů litrů
termálních vod.
A věděli jste, jaké to je dobrodružství vykoupat se při noční lázeňské párty v lázních Rudas nebo romantické zasnoubení na Margitině ostrově?
Věděli jste, jaké se v tomto městě zahajují výstav, jaký výhled na město se
otevírá z ochozu kupole Baziliky, že jako na dlani tu můžete uvidět celé město?
Věděli jste, že Budapešt obklopuje jedinečné okolí s krásnou přírodou: Budínské kopce, které snadno probádáme prostřednictvím nejrůznějších dopravních
prostředků městské dopravy, ozubenou a sedačkovou lanovkou a dětskou železnicí? A to jsem se ještě nezmínil o podmanivém světě krasových jeskyní a systému podzemních jeskyní pod Budapeští.
„Ostrůvky prožitků“ objevené místními obyvateli jistě zaujmou i Vás. Vřele doporučuji, abyste tuto publikaci, která zábavným stylem a praktickou strukturou vám
bude dokonalým společníkem na cestě po Budapešti. Ujišťuji Vás, že neprojdete
okolo ničeho bez povšimnutí.
Srdečně Vás zdravím ve městě kulturních dobrodružství.
Informační kanceláře
Kancelář Tourinform
1052 Budapest, Sütő utca 2.
(Deák tér) § 438-8080
[email protected]
© 8-20 h
Liszt Ferenc tér
1061 Budapest, Andrássy út 47.
§ 322-4098
º 342-9390
[email protected]
© 1. bř.–31. říj.: 12–20 h, 1. lis.–
25. ún.: po–pá: 10–18 h
Letiště Ferihegy 1
1185 Budapest, Ferihegyi
Repülőtér, terminál 1
§ 438-8080
[email protected]
© 8–22 h
Letiště Ferihegy 2A
1185 Budapest, Ferihegyi
Repülőtér, terminál 2A
§ 438-8080
[email protected]
© 8–23 h
László Fekete
jednatel
BHT Budapeštská
turistická nezisková s.r.o.
Letiště F
Ferihegy 2B
1185 Buda
Budapest, Ferihegyi
Repülőtér
Repülőtér, terminál 2B
§ 438-8080
438-808
[email protected]
© 10–20 h
Non-stop telefonické informace
(+36-1)438-8080
Tourinform přímá linka (0–24)
(+36-30)30-30-600 ze zahraničí,
§ (36-80)630-800 z Maďarska
º (+36-1)488-8661
Internet: www.hungarytourism.hu
E-mail: [email protected]
BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. (BHT Budapeštská turistická nezisková s.r.o.)
* H–1364 Budapest, Pf. 215. • § (+36-1)266-0479 • º (+36-1)266-7477
E-mail: [email protected] • www.budapestinfo.hu
www.budapestinfo.hu
3
Obsah
Umění a design .................................................5
Muzea, výstavní síně.......................................5
5
46
Kostely, církevní sbírky ..................................12
Moderní a antikvární ......................................15
Maďarský design ...........................................17
Pozoruhodnosti ..............................................20
Okolí Budapešti ..............................................32
Odpočinek a relaxace.....................................36
50
Léčebné lázně, jeskyně .................................37
Volný čas .......................................................40
Kavárny, bary.................................................43
20
Nákup ............................................................44
Festivaly, události...........................................46
Zóna zábavy ....................................................50
Ruinové hospůdky, retro místa ......................51
Kluby, koncerty a zábavní podniky ................53
Restaurace ....................................................55
58
36
Užitečné informace.........................................58
Před cestou ...................................................59
Příjezd do Budapešti .....................................60
Informace pro každý den ...............................61
V nouzové situaci ..........................................63
Městská doprava ...........................................64
Ryych
hlá orrienta
ace
Akce v roce 2010 ....................................................47
Centrální tržnice .....................................................24
Důležitá telefonní čísla ...........................................62
Ecserský trh ............................................................15
Informační kanceláře ................................................3
Karta Budapest .......................................................65
Lékař, zubní lékař, lékárna .....................................63
Letištní informace ...................................................60
Letištní mikrobus ....................................................60
Linky metra .............................................................64
Maďarská národní galerie.........................................7
Matyášův chrám .....................................................13
MÁVDIREKT (železniční doprava) .........................60
Muzeum krásných umění .........................................8
Vysvětlivky
à tramvaj
à HÉV – lokální dráha osobní dopravy
ã autobus
ä trolejbus
È metro 1
Ê metro 2
4
Návštěva Baziliky ...................................................12
Návštěva budovy parlamentu .................................26
Návštěva Opery ......................................................22
Návštěva synagogy ................................................13
Palác umění............................................................23
Parkování ...............................................................64
Parkovací budovy, garáže ......................................65
Plán dopravy...........................................................67
Riverride (Říční plavba) .........................................28
Směnárna ...............................................................63
Széchenyiho léčebné lázně ....................................38
Taxi služba ..............................................................65
Telefonování ...........................................................61
Ë metro 3
§ telefon
º fax
© otevřeno
&
vstupenka
A3 mapový koordinát
a objekty na mapě
Sleva s Kartou Budapest
budapest-card.com
Vyznačené instituce se v
zájmu popularizace
budapešťského kulturního
turismu spojily v jeden celek
pod názvem Pracovní skupina
kultury: culturalbudapest.com
www.budapestadventure.com
Umění a design
Muzea,
výstavní síně
Kostely,
K
t l církevní sbírky
Moderní
a antikvární
Maďarský
Toužíte po uměleckém náboji? Potom jste si nemohl vybrat
lepší místo než Budapešť, Budeme vás provádět celou
cestu za kulturním dobrodružstvím. Ukážeme Vám nejvýznamnější muzea, nejznámější chrámy metropole, odkryté
antické památky, galerie moderního umění a na závěr nahlédnete do světa designu.
design
d
i
Muzea, výstavní síně
Muzea
M
uuzea ma
majíjíí v pond
pondêlí
êlí vê
vvêtšinou
tši
zav¼eno. U
vstupného uvádíme nejnižší a nejvyšší ceny,
mezi nimi existuje nêkolik variací, od studentských až po skupinové vstupenky. Ceny platí do
konce roku 2009. V roce 2009 bude vstupné vyšší.
S Budapešt‘skou kartou mùžete
zdarma nebo se slevou
navštívit ¼adu muzeí.
Co musíte vidět
Aquincum muzeum a pozůstatky města aA3
III., Szentendrei út 135–139. § 454-0438 www.btm.hu
© 15. dubna–31. října: pozůstatky města: ú–ne: 9–17 h,
výstavy: ú–ne: 10–17 h; (l. listopadu–14. dubna zavřeno)
Jeden z nejrozsáhlejších archeologických parků na území Maďarska má za sebou již 110 let existence. Památky 2000 let starého města Aquincum. Památky z doby
římského impéria. Sbírka dobových fresek, rekonstruované vodní varhany, socha Fortuny Nemesis, mozaiková podlaha, na které jsou vyobrazení Herkules a Diana.
 z Batthyányiho nám. směrem na Szentendre ã 34,
134, 106 & 200–1500 HUF
Vojenský historický ústav a muzeum c B2
I., Tóth Árpád sétány 40. § 325-1651 www.militaria.hu
© úterý–neděle: 10–18 h (mezi 1. říjnem–31. březnem: 10–16 h) v úterý zavřeno
Top tipy
Budapeštské historické
histor
muzeum – Hradní
muzeum b
B2
I., Szent György tér 2. § 487-8800 www.btm.hu
© 10–18 h (mezi 1. list.–28. únorem: 10–16 h) v
úterý zavřeno s výjimkou 16. května–15. září
Sbírka archeologických nálezů na území Budapešti. Budapešt ve středověku: rozvoj osídlení
od doby římské až po XIII. století.
Středověký královský hrad na Budíně: sbírka
původních užitkových předmětů, pečetí, předmětů ze skla, zbraní a náhrobních kamenů. Gotické
sochy z královského paláce. Budapešt v novověku: historické okamžiky v životě velkoměsta.
ã 5, 16, 178 Â 18 & 552–2100 HUF
!
6
Bohatá sbírka zbraní z období před tureckými válkami
až po XX. Století. Sbírka vojenských stejnokrojů – vlajek, map, střeliva a numizmatická sbírka čítající 28 tisíc
mincí. Památky z letadel, které emigrovaly po II. světové válce: Zvýšenou pozornost si zaslouží výstava věnovaná revoluci v roce 1956 – s názvem Třináct dnů.
ã 16A & 350–1500 HUF
Památník Holocaustu d
D3
IX., Páva utca 39. § 455-3320, 455-3333
www.hdke.hu © úterý–neděle: 10–18 h
 4, 6, 21, 21A Ë Ferenc körút & 1000 HUF
Synagoga v ulici Páva a p¼ilehlé k¼ídlo nové
budovy odmênêné nivó cenou je od roku 2004
památníkem. Holocaustu. Na 1500 metrech
ƒtvereƒních se rozkládá stálá expozice nazvaná „Od zbavení práv po vyhlazování“, uspo¼ádaná
k uctêní památky obêtí maÿarského holocaustu.
Muzeum východoazijského umění
Hopp Ference e
D1
VI., Andrássy út 103. § 325-1600
www.hoppmuzeum.hu © úterý–neděle: 10–18 h
Hopp Ferenc známý sběratel uměleckých předmětů žil v XIX. století. Jeho východo-asijská sbírka se
skládá ze 4000 předmětů. Nejvýznamnější součástí
sbírky je kolekce japonských a čínských uměleckých
děl, která má dodnes 20 tisíc uměleckých předmětů.
Nejpozoruhodnější z exponátů vystavených v jeho
někdejším domě jsou předměty japonského středověkého umění, starý čínský porcelán a předměty
z bronzu. Stálou výstavu najdete v muzeu Györgye
Rátha (adresu viz níže!)
è Bajza utca ä 70,78 & 400–2300 HUF
Muzeum Lajose Kassáka g
A3
III., Fő tér l. § 368-7021 © úterý–neděle: 10–17 h
Čelný představitel maďarské avantgardy, umělec,
Už po nêkolik rokù, poslední sobotu p¼ed svátkem sv. Jana nespí celá Budapešt‘, je Noc muzeí. Nároƒný
program je zároveñ
z
zahajovací akcí kulturního léta. P¼i této p¼íležitosti jednotlivé kulturní instituce
soutêží, kdo p¼ijde s originálnêjším nápadem. (Vstupenky opat¼ené logem platí na programy všech kulza¼ízení hlavního mêsta a platí i jako jízdenky na autobusy, které spojují jednotlivá místa akcí.)
turních za¼íz
www.budapestadventure.com
Muzea,
Top tipy
Umělecko průmyslo
průmyslové
muzeum e
C4
IX., Ü
Üllői út 33–37. § 456-5100
www.imm.hu © úterý: 14–18 h,
středa, pátek–neděle: 10–18 h,
čtvrtek: 10–12 h
Muzeum je jednou z nejkrásnějších stavitelských
památek hlavního města. Autorem návrhu secesního paláce završeného střechou ze Zsolnayho keramiky je Ödön Lechner a Gyula Pártos. Ve stálé expozici jsou vystavené nejvzácnější předměty sbírky.
Ë Ferenc krt. Â 4, 6 & 800–2500 HUF
básník, malíř, literární redaktor Lajos Kassák po sobě
zanechal významné umělecké dílo, jemu je věnovaná
výstava v bývalém zámku rodiny Zichyů. Stálá expozice muzea: maďarské umění XX. století, sestavená
z pozůstalosti maďarských spisovatelů.
ã 206, 86 Â 1 Â Árpád híd (Árpádův most)
& 150–300 HUF
Muzeum Kiscelli h
A3
III., Kiscelli utca 108. § 388-8560 www.btm.hu © úterý–neděle: 10–18 h (1. listopadu–31. března: 10–16 h)
Budova muzea byla postavena pro řeholní řád trinitářů,
sloužil jako barokní zámek, ale i jako špitál. Dodnes je
to jedno z nejmalebněji položených muzeí, obklopené
lesem, pod kopci Starého Budína. Stálé výstavy jsou
věnované dvěma hlavním sbírkám Budapeštského
historického muzea: expozicie novodobých dějin hl.
města, a sbírce malířských děl Obrazárny hl. města
 17 ã 260, 165 & 250–700 HUF
Dům KOGArt (Umělecká nadace Gábora
D1
Kovácse) i
VI., Andrássy út 112. § 354-3836 www.kogart.hu
© po–so: 10–17 h, ne: 10–20 h
V paláci na Andrássyho třídě se koná 5-6 rozsáhlých
výstav z děl různých epoch maďarských a světových
dějin umění a také výstavy celoživotní tvorby jednotlivých umělců. Mimořádná pozornost se zde věnuje i
výstavám prací nejmladší generace umělců.
è Bajza utca & 750–1500 HUF
Muzeum dopravy j
E1
XIV., Városligeti krt 11. (okružní tř. Měst. sadů)
www.km.iif.hu § 273-3840 © úterý–pátek: 10–17 h,
sobota–neděle: 10–18 hod (od října do května se zavírá o hodinu dříve)
Jedna z nejstarších historických dopravních sbírek v
Evropě. Proslulé jsou exponáty železničních modelů.
Na ploše osmi tisíc čtverečních metrů jsou ke shlédnutí následující stálé výstavy: 100 roků a současnost,
100 roků maďarské automobilové dopravy, 100 roků
maďarské státní plavební dopravy, Dějiny silniční
dopravy a Dějiny parních lokomotiv, Dějiny městské
dopravy.
 1 ä 70, 72, 74 ã 7, 173E & 500–1900 HUF
www.budapestinfo.hu
výstavní síně
Top tipy
Ludwigovo muzeum Muzeum
M
moderního umění k
D4
IX., Komor Marcell utca 1.
§ 555-3444
www.ludwigmuseum.hu
© úterý–neděle: 10–20 h
Jediná veřejná sbírka v Maďarsku, do které se konsekventně
sbírají umělecká díla maďarských a zahraničních umělců a
ve výstavních síních se představují veřejnosti. Středisko působí jako regionální
mezinárodní centrum determinující současný
umělecký život ve střední Evropě.
 1, 2, 24 ã 23, 54
 Csepeli HÉV  Ráckevei HÉV
& 700–3000 HUF
op tipyNárodní
TMaďarská
galerie l
B2
II., Szent György tér 2.
2
§ 201-9082 www.mng.hu
© úterý–neděle: 10–18 h
Sbírka umístněná v budovách A, B, C a D Budínského hradniho paláce vlastní 100 tisíc uměleckých děl od nejstarších
dob založení státu až po současnost. Stálé výstavy: Středověké a renezanční lapidárium, Gotické
dřevěné sochy a deskové obrazy, Pozdně gotické
oltářní archy, Umění renesance a baroka, Krypta
habsburského palatina, Malířství (Gyula Bencúr. Mihály Munkácsy, Viktor Madarász, Pál Szinyei Merse) a sochařství (Béni Ferenczy, Ferenc
Medgyessy) XIX. století.
ã 5, 16, 178 Â 18 & 700–1500 HUF
Top tipy
Maďarské národní muzeum m C3
VIII., Múzeum krt. 14–16.
§ 338-2122
www.hnm.hu © úterý–neděle: 10–18 h
Muzeum vzniklo v roce 1802 zásluhou grófa Ference Széchényiho,který mu věnoval své sbírky mincí,
knihovnu a řadu uměleckých předmětů, jejichž počet
dnes už přesahuje milion exponátů. Obrovská sbírka má od roku 1846 dodnes své stálé místo v klasicistní budově projektované Mihályem Pollackem.
Stálé výstavy: Dějiny Maďarska, Korunovační plášť,
Maďarští vědci, Lapidárium – římské památky.
Ë Kálvin tér (Kalvínovo nám.) ã 15, 9
& 520–2100 HUF
7
Muzea,
výstavní síně
Top tipy
Maďarské
přírodovědecké
muzeum n
E3
VIII., Ludovika tér 2–6.
§ 210-1085
www.nhmus.hu © 10–18 h., úterý zavřeno
Muzeum po dvě století zmítané osudem se konečně dočkalo vlastní budovy. Domovem přírodovědných sbírek se stal komplex bývalé vojenské
akademie Ludovika. Tento impozantní klasicistní
komplex budov spolu s jízdárnou, od roku 1995
poskytuje prostory pro mineralogickou sbírku a
sbírku hornin. Stálé výstavy: Člověk a příroda v
Maďarsku, Z mineralogického depozitáře, Stezkou času – park hornin před muzeem
Ë Nagyvárad tér  24 & 300–2000 HUF
Memento park o
A4
XXII. obvod, Balatonská silnice (hlavní silnice 7) – nároží ulice Szabadkai § 424-7500 www.mementopark.hu
Otevřeno každý den od 10 hodin až do setmění
Toto místo nás zavede do časů, kdy v polovině Evropy
panovali komunisté. Sochy rudé propagandy sovětského
typu se v ostatních východoevropských státech likvidovaly.
V Budapešti, v Parku je možné shlédnout celkem 40 děl,
kdysi umístněných na veřejných prostranstvích. Tady je
socha Lenina, Marxe a Engelse, několik soch sovětských
vojáků a monumentální pomníky komunistických hrdinů
a alegorické sochy. Na Park navazuje Stalinova tribuna,
výstava umístněná v barácích a projekce filmu definuje a
připomíná atmosféru světa za železnou oponou.
ã 150 & 1000–1500 HUF
Műcsarnok – Výstavní hala p
D1
XIV., Dózsa György út 37. (Náměstí hrdinů) www.mucsarnok.hu § 460-7000 © úterý, středa pátek – neděle: 10–
18 h, čtvrtek: 12–20 h. Je největší výstavní objekt v zemi
a jednou z dominantních klasicistních budov, které určují
vzhled Náměstí hrdinů. Nemá vlastní sbírky, pravidelně
se zde pořádají dočasné výstavy, v prvé řadě moderního
umění, tvorby současných umělců a tvůrčích skupin.
è Hősök tere (Nám. Hrdinů) ã 20E, 30, 105 ä 75, 79
& 500–2600 HUF (Kombinovaná vstupenka s Ernstovým muzeem stojí: 800–1600 Ft.)
Zámecké muzeum Nagytétény q
A4
XXII., Kastélypark utca 9–11. § 207-0005/4
www.nagytetenyi.hu © úterý–neděle 10–18 h
Ve 28 sálech výstavného barokního zámku se nachází stálá výstava sbírky 300 exponátů nábytku a bytových doplňků interiéru, navíc kamna, lustry, koberce,
!
8
Park mement
memento – Poslední nahlédnutí za železnou oponu. J
Je to jedna z nejzajímavêjších a
nevšedních kuriozit
k
v Budapešti. Mnohonásobek tun ko
komunismu! www.mementopark.hu
tapety, předměty z keramiky, skla a ušlechtilých kovů,
ty navozují atmosféru obytného prostoru posledních
pěti staletí. Každým rokem se tradičně pořádají výstavy a akce pod různými názvy: Doby a květiny, Tajné
zásuvky v nábytku, Starověké radovánky v Kentaurově zahradě, Vánoce na zámku.
ã 33 & 300–2000 HUF
Top tipy
Národopisné
muzeum r
C1
V., Kossuth tér 12.
§ 473-2400
www.neprajz.hu
© úterý–neděle 10–18 h
Jedno z největších odborných muzeí v Evropě, vlastní
139 tisíc maďarských a 53 tisíce cizích uměleckých předmětů. Okázalá budova někdejší královské kurie (Nejvyšší soudní dvůr v Uhrách) v sobě spojuje stavitelské prvky
renesance, baroka a klasicismu: Stojí v sousedství Parlamentu. Stálé výstavy muzea: Tradiční maďarská lidová
kultura, Od pravěkého společenství po civilizaci.
 2 ê Kossuth tér ä 70, 78 & 400–800 HUF
Starobudínské muzeum s
A3
III., Fő tér 1. § 250-1020 © úterý–neděle: 14–20 h
(každou první sobotu v měsíci vstup volný)
Sbírka, která shromažďuje dokumenty dějin Starého
Budína a jeho okolí od dob římského imperia až po
XX. století je uložená v zámku Zichyů na Starém Budíně. Stálé výstavy představují secesní bytový interiér, sbírku historických hraček, jakož i sbírku starých
kovaných domovních znamení.
 most Árpád híd  1 ã 206, 86, 106 & 200–500 HUF
Top tipy
Muzeum krásných umění t D1
XIV., Dózsa György
út 41. (Hősök tere)
www.szepmuveszeti.
hu § 469-7100 © úterý–neděle: 10–17.30 h
Jádro materiálů muzea vytvořila v letech 1870 bohatá sbírka uměleckých obrazů rodu Esterházyů. Do
dnešních dnů dosáhla úctyhodného počtu sta tisíc
uměleckých děl. Od roku 1906 jsou sbírky muzea
uložené v okázalé klasicistní budově na Náměstí
hrdinů. Muzeum vlastní i exponáty z ciziny a to od
dávnověku až podnes. Mimo sbírek umění starého
Egypta, antického Řecka a Říma vlastní ucelenou
sbírku malířských škol italských mistrů od XIII. do
XVIII. století. Skvost španělského malířství představuje sedm El Grecových obrazů, dále vynikající díla
reprezentují francouzské malířství XIX.–XX. století.
è Hősök tere ã 20E, 30, 105 ä 75, 79
& 700–3000 HUF
www.budapestadventure.com
Muzea,
Muzeum Domu teroru
Muzeum Domu teroru u
D1
VI., Andrássy út 60. § 374-2600 www-terrorhaza.hu
© úterý–neděle 10–18 h
Neorenesanční budova je mnohokrát komplexním
symbolem Maďarské historie, Po desetiletí byla nejotřesnějším místem hrůzy: od zimy roku 1944 zde bylo
sídlo maďarských národních socialistů (nyilasok- šípové kříže) a po roce 1945 pak sídlem Státní tajné
bezpečnosti (ÁVH), která pronásledovala nepřátele
komunismu. Stálá výstava tematicky v časovém sledu
zachycuje uspořádání totalitní diktatury v Maďarsku.
è Oktogon  4, 6 & 900–1800 HUF (latí mezinárodní studentský průkaz)
Muzeum V. Vasarelyho v
A3
III., Szentlélek tér § 388-7551
www.vasarely.tvn.hu © úterý–neděle: 10–17.30 h
výstavní síně
Umělec, jehož jméno muzeum nese, vlastním jménem Győző Vásárhelyi, je malíř maďarského původu,
který od roku 1930 žil a tvořil v Paříži, Světoznámým
se stal pod jménem Victor Vasarely jako zakladatel
hnutí op-artu. Na svých obrazech používal výrazné
barvy, geometrické tvary a optické iluze. Umělec Muzeu krásných umění daroval výstavní kolekci, která je
průřezem jeho umělecké tvorby. Pracovníci muzea si
vybrali 400 děl.
 most Árpád híd  1 ã 206, 86, 106
& 400–800 HUF
Top tipy
Židovské
Muzeum z
C2
VII., Dohány utca 2.
§ 343-6756
© neděle–čtvrtek: 10–17
h, pátek: 10–14 h
Vstupenka platí pro vstup do muzea a zároveň i
do kostela. V Evropě archiektonicky ojedinělé synagoze v ulici Dohány je přistavená, stylově nerušící budova muzea s mimořádně cennou sbírkou
judaik. Stálé výstavy představují obřadní předměty používané při židovských svátcích, předměty
každodenní potřeby, jakož i dějiny maďarského
holocaustu.
ê Astoria ä 74 Â 47, 49 & 750–2600 HUF
Ještě víc muzeí, výstavních síní
Lékárenské muzeum u Zlatého orla
(Arany Sas)
B2
I., Tárnok utca 18., § 375-9772 www.semmelweis.
museum.hu © úterý–neděle 10.30–17.30 h (1. listopadu–15. března: 10.30–16 h)
ã 16 & 350–1200 HUF
Hrecké muzeum Gizi Bajorové
XII., Stromfeld Aurél utca 16.
§ 356-4294 © čtvrtek–neděle: 14–16 h
ã 102, 105 Â 59 & 400–1200 HUF
A3
Dům Bély Bartóka
A3
II., Csalán út 29. § 341-5526 www.bartokmuseum.hu
© úterý–neděle: 10–17 h
ã 5, 29 & 500–1000 HUF
V budínské vile, která dodnes opatruje památku nejvêtšího genia maÿarské hudby
se pravidelnê konají koncerty, v létê se hudební veƒery po¼ádají v zahradê domu.
Muzeum poštovních známek
D2
VII., Hársfa utca 47. § 341-5526
www.belyegmuzeum.hu © úterý–neděle 10–18 h
(mezi 2. XI.–31. III.: 10–16 h)
 4, 6 ä 70, 74, 78 & 250–1000 HUF
www.budapestinfo.hu
Muzeum bible
IX., Ráday utca 28. § 217-6321
© úterý–neděle: 10–17 h
Ë Kalvínovo nám. ã 15 & zdarma
D3
Výstavní síň Budapest
C3
V., Szabadsajtó u. 5. § 318-8097
© úterý–neděle: 10–18 h
 2 ã 5, 8, 7 Ë Nám. Ferenciek tere & 450 HUF
Citadela
XI., Gellérthegy, Citadella sétány
www.citadella.hu § 466-5794 © 9–20 h
ã 27 Â 18, 19 & 1200 HUF
C3
Galerie Dorottya
V., Dorottya utca 8. www.mucsarnok.hu
§ 266-0877 © úterý–pátek: 11–19 h
è Vörösmarty tér ê Ë Deák tér & zdarma
C2
Ernstovo muzeum
C2
VI., Nagymező utca 8. § 341-4355
www.ernstmuzeum.hu © úterý–neděle: 10–18 h
è Opera  4, 6 (Oktogon) & 300–1400 HUF
(Kombinovaná vstupenka s Műcsarnokem (Výstavní
síní) stojí: 800–1600 Ft)
9
Muzea,
výstavní síně
Muzeum podzemní dráhy
C2
V., Deák tér podchod pro pěší. § 461-6500/11271
www.bkv.hu © úterý–neděle: 10–17 h
è ê Ë nám. Deák tér ã 9, 16, 105 & Vstupenka:
cena právě platné jízdenky na tramvaj
Lázeňské muzeum
A3
III., nám. Flórián tér 3–7. (podchod) § 250-1650
www.btm.hu © 15. dubna–1. května: út–ne: 10–17 h
(na základě předchozího ohlášení); 1. května–30. září:
út–ne: 10–18 h; 1. října–14. dubna: út–ne: 10–17 h
ã 34, 134, 106, 86, 206 Â 1 & zdarma
Královský vinařský dům
a Sklípkové muzeum
B2
I., Szent György tér (nám. Sv. Jiří) – západní korzo
§ 267-1100 www.kiralyiborok.com © úterý–neděle: 12–20 h
ã 16, 16A & 500–900 HUF
Muzeum a archiv Zoltána Kodálye
D1
VI., kruhové nám. Kodály körönd 1. § 352-7106 © středa:
10–16 h, čtvrtek–sobota 10–18 hod, neděle: 10–14 h
è do stanice Kodály körönd & 150–300 HUF, neděle: zdarma
Muzeální loď Kossuth
C2
V., Lánchíd (Řetězový most) peštské předmostí, ponton č. 2 § 411 0943 www.eurogroup.hu
 2 ã 16
Středověká židovská modlitebna
B2
I., Táncsics Mihály utca § 225-7816 www.btm.hu
© 1. V.–31. X. úterý–neděle: 10–18 hod
ã 16A, 16 & 200–450 HUF
Kresz Géza Sanitární muzeum
V., Markó utca 22. § 312-3430/4179
© po–pá: 8–16 h, so: 8–14 h
Ë nám Nyugati tér  4, 6 & zdarma
C1
Muzeum a badatelské centrum
Ference Liszta
D1
VI., Vörösmarty utca 35. § 322-9804 www.lisztmuseum.hu © pondělí–pátek: 10–18 h, sobota: 9–17 hod
è do ul. Vörösmarty  4, 6 & 350–700 HUF
Top tipy
Muzeum maďarského
maďarskéh obchodu
a pohostinství
C2
V., Szent István tér 15 § 375-6249 www.mkvm.hu
© 11–19 h, úterý zavřeno
Kromě výstav věnovaných dějinám maďarské
gastronomie, návštěvníci muzea mohou shlédnout pravidelné koncerty, přednášky a filmy (KULTEA – KULČAJ)
è Bajcsy-Zsilinszky út ê Ë
Deák tér & 300–600 HUF
10
Maďarské elekrotechnické muzeum
C2
VII. Kazinczy utca 21. § 374-4008
www.emuseum.hu © út–pá: 10–17 h, so: 9–16 h
ê nám. Blaha L. tér ä 74 ã 178, 233E & 200–1200 HUF
Dům maďarských fotografů
C2
VI., Nagymező utca 20. § 473-2666
www.maimano.hu © úterý–pátek: 14–19 h, sobotaneděle: 11–19 h
è Opera  4, 6 (Oktogon) ä 70, 78 & 300–700 HUF
Muzeum dějin techniky a programů
Maďarské televize
C2
V., Október 6. utca 9. § 200-8782
© úterý 10–14 h, čtvrtek: 14–18 h
è ê Ë nám Deák tér ã 15, 16, 105 & zdarma
Muzeum marcipánu
B2
I., Hess A. tér 1–3. § 889-6861 www.marcipan.hu
ã 16, 16A & 400 HUF
Top tipy
Zemědělské muzeum
D1
XVI. Hrad Vajdahunyad-vár § 422-0765
www.mezogazdasagimuzeum.hu © úterý–
neděle: 10–17 h
Vlastní jednu z nejbohatších sbírek v zemi.
Muzeum najdeme v Městských sadech (Városliget)
na Széchényiho ostrůvku ,v komplexu budov postavených v romantickém stylu podle plánů Ignáce
Alpára. s prvky různých stavebních epoch. Několik
stálých výstav: Maďarské vinohradnictví a vinařství
v Evropě, Výstava myslivosti, Přírodní hodnoty.
è lázně Széchényi fürdő ã 20, 30, 105 ä 70, 72,
79 & 300–600 HUF
Atelier a muzem Pál C. Molnára
B4
XI., Ménesi út 65.
§ 36-30/201-1073
www.mcpmuzeum.hu © podle předběžné dohody
ã 27 Â 61 & zdarma
Státní geologické muzeum
F2
XIV., Stefánia út 14.
§ 267-1427 www.mafi.hu
© 8. I.–19. XII.: čtvrtek, sobota–neděle: 10–16 hod
ã 7 ê Stadionok ä 75, 77 & 150–400 HUF
Nevšední podívaná na secesní budovu – se
staromaÿarskými figurami na vrcholu, které na svých bedrech podpírají zemêkouli,
st¼ešní krytina s Zsolnayho glazurou a
prùƒelí zdobené keramikou s lidovými a geografickými motivy – p¼itahuje tisíce nadšenê
fotografujících turistù roƒnê.
www.budapestadventure.com
Muzea,
výstavní síně
Galerie starobudínské besedy
A3
III., Kiskorona u. 7. § 250-0288
www.obudaitarsaskor.hu © úterý–pátek: 14–18 h
 most Árpád híd ã 206, 86 & zdarma
Slévárenské muzeum
A3
II., Bem József utca 20. § 201-4370 www.omm.hu
© úterý–neděle: 9–17 hod
ê nám. Batthyány tér ã 11, 60, 86 Â 4, 6, 19, 41
 Batthyány tér & 200–400 HUF
Petőfiho literární muzeum
C3
V., Károlyi Mihály utca 16. www.pim.hu
§ 317-3611 © úterý–neděle: 10–18 h
Ë nám. Ferenciek tere ã 15 & 270–540 HUF
Dům maďarských fotografů
Poštovní muzeum
C2
VI., Andrássy út 3. § 269-6838
www.postamuzeum.hu © úterý–neděle: 10–18 h
è třída Bajcsy-Zs. út ê Ë nám. Deák tér
& 250–1000 HUF
Muzeum Györgye Rátha
D1
VI., Városligeti fasor 12. § 342-3916
www.hoppmuzeum.hu © úterý–neděle: 10–18 h
è Bajza utca ä 70, 78, 79 & 300–1300 HUF
Galerie Rátkay-Átlók
XX., Klapka utca 48. § 283-1779, 284-7324
© úterý–sobota: 14–18 h www.ratkay.hu
ã 23, 35 Â 52 & zdarma
B4
Policejní – historické muzeum
E2
VIII., Mosonyi utca 7. § 477-2183
© úterý–neděle: 9–17 h
ê nádraží Keleti ã 7, 78 Â 24 ë 81, 76 & zdarma
Pamětní dům Róth Miksy
VII., Nefelejcs utca 26. § 341-6789
www.rothmuzeum.hu © úterý–neděle: 14–18 h
ê nádraží Keleti pu. ã 7, 173, 178
& 250–500 HUF
D2
Semmelweisovo muzeum dějin lékařství B2
I., Apród utca 1–3. § 201-1577
www.semmelweis.museum.hu
© 1. listopadu–28. února: úterý–neděle: 10.30–16 h
ã 5, 178, 86 Â 18, 19, 41 & 350–700 HUF
!
Nemocnice ve
v skále – Tajná lazaretní
nemocnice a atomový kryt
B4
I., Lovas út 4/C § 36-30/689-8775 © úterý–neděle: 10–20 h www.sziklakorhaz.hu
ww
Instituce jsou vybavené
v
původním zařízením a
předměty spolu s voskovými figurínadobovými před
mi. Jejich křivolaké sály silně zapůsobí na emoce
návštěvníků. Tento objekt byl do roku 2002 přísně
tajený, v době studené války, v případě nukleárního napadení, měl plnit funkci atomového krytu.
www.budapestinfo.hu
Muzeum sportu
XIV., Dózsa György út 1–3.
§ 469-5010, 251-1222
www.sportmuzeum.hu
© út–čt, so–ne: 10–16 h
ã 7, 173 & 50–100 Ft
E2
Muzeum telefonia
I. Úri utca 49., § 201-8188
© úterý–neděle: 10–16 h
ã 16 & 200–800 HUF
B2
Textilní muzeum
III., Lajos utca 136-138.
§ 367-5910
© po–čt: 9–16 h, pá–so: 9–14 h
 Tímár utca ã 106, 86 & 450–700 HUF
A3
Hasičské muzeum
X., Martinovics tér 12. § 261-3586
© úterý–sobota: 9–16 h, neděle: 9–13 h
ã 9, 32, Â 3, 28, 62 & zdarma
B4
Historický železniční park
D1
XIV., Tatai út 95.
§ 450-1497, 238-0558
www.vasuttortenetipark.hu
© 15–28. března: 10–15 h, 29 března–3.listopadu:
10–18 h,. 4. listopadu–14. prosince: 10–15 h
ã 30 Â 14 & HUF 400–2200
Výstavní dům sbírky Imre Vargy
III., Laktanya utca 7. § 250-0274
© úterý–neděle: 10–18 h
 most Árpád híd ã 106, 86  1
& 300–600 HUF
A3
Muzeum vlajek
VIII., József körút 68.
§ 334-0159 © út–pá: 12–17 h
 4, 6 & 400 HUF
D3
11
Kostely, církevní sbírky
Vêtšina
Vêtšina
V
š
budapešt‘ských
budap
kostelù je postavena v
barokním nebo klasicistním
stylu, nêkteré z nich byly postaveny v románském nebo gotickém
stylu, najdeme i takové, které
v sobê nesou prvky maurského
stylu ƒi stylu bauhaus.
Co musíte vidět
Kostel sv. Alžběty z dynastie Arpádovců D2
VII., Rózsák tere (Náměstí růží). Kostel je pro veřejnost přístupný denně od 17 hod a po dobu bohoslužeb.
Památkový kostel spolu s náměstíčkem důstojným
svého jména jako Náměstí růží (Rózsák tere) je jedním ze skvostů hlavního města. Katolický kostel byl
zbudovaný v negotickém stylu v letech 1893–1901
podle projektu architekta Imre Steindleho. Impozantní
věže se vypínají do výšky 76 metrů, na vrcholu průčelí kostela stojí socha sv. Alžběty. Na výzdobě interiéru
se podíleli známí umělci, patřil k nim i umělecký sklář
Miksa Róth či známý řezbář Mór Höltzl. Kostel obklopuje malý park, s krásným růžovým sadem. Oba jsou
přístupné od 7 hodin ráno do 9 hodin večer.
ä 73, 76 ã 7, 173, 178
Top tipy
Františkánský Kostel
Koste v centru města C3
V., Ferenciek tere
Přístupný denně
V místě dnešního kostela stál již ve XIII. století
klášter a kostelík, dnešní barokní dekorativní formu nabyl v XVIII. století.
Fresky chrámu vytvořily
dovedné ruce malířů
Károlye Lotze a Vilmose
Tardose Krennera. Poutavou památkou kostela
je barokní hlavní oltář a
sochy, které oltář zdobí.
Ë nám. Ferenciek tere
ã 7,15, 78, 173
!
12
Farní kostel
v centru
města
C3
V., Március 15. tér.
§ 318-3108
Přístupný denně
při mši svaté
Nejstarší kostel v
Pešti byl postaven ve XII. století v románském
stylu, nad hrobem
biskupa Gellérta
umučeného pohany. Z původního kostela se do
dnešních dnů nic
nezachovalo,
z
minulých staletí
v sobě nese jen
Kostel sv. Alžběty z dynastie Arpádovců
stopy gotiky. V
XVII. století sloužil též jako turecká mešita. V roce 1723 vyhořel a
poté byl přestaven v barokním slohu. Uvnitř kostela
jsou patrné i stopy klasicismu. Za pozornost stojí: gotická kaple, neogotická, řezbářsky bohatě zdobená
kazatelna. Italská freska z XV. století a hlavní oltář
z XX. století.
Ë nám. Ferenciek tere, Â 2
Kostel reformované církve
C3
IX., Kálvin tér Přístupný denně
Postavený v XIX.století, v neogotickém stylu. Čtyřsloupový vestibul u hlavního vchodu nechal zhotovit
známý stavitel József Hild. Podle jeho návrhů byla
provedená i kazatelna a chór pro varhany. Zajímavá
jsou též barevná okna kostela, navržená Miksou Ro-
NÁVŠTÊVA BAZILIKY
BA
Prùvodcovská služba v angliƒtinê ve všední dny: pondêlí – pátek: 11 h, 14 h, 15.30 h, sobota: 11 h (registrace:
na Ēsle mobi
mobilního telefonu 36-20/527-5329. Cena vstupného za cizojazyƒného prùvodce a panoramatický pohled z o
ochozu kopule: dospêlí 1600 Ft, studenti a dùchodci: 900 Ft. Ceny vstupenek na ochoz kopule
a 360° panora
panorama: dospêlí 500 Ft, studenti a dùchodci 400 Ft
www.budapestadventure.com
Kostely, církevní sbírky
them. V klenotnici kostela uchovávají liturgické předměty ze XVII.–XVIII. století.
Ë nám. Kálvin tér ã 9, 15 ë 83 Â 47, 49
Kostel sv. Anny
B1
I., Batthyány tér 7. § 201-3404
Přístupný denně po dobu bohoslužeb (6–18 h).
Kostel sv. Anny je jednou z nejkrásnějších baroko-
vých staveb v Budapešti. Se stavbou kostela se začalo v roce 1740 podle plánů stavitele Krištofa Hamona
– dokončení stavby v roce 1761 se váže ke jménu
Matyáše Nepauera. V následujících 200 letech kostel postihly války, povodně a dokonce se při výstavbě stanice metra mluvilo o jeho zbourání. Naštěstí k
tomu nedošlo a kostel byl v letech 1970-84 opraven.
ê Batthyány tér, Â 19
Top tipy
Synagoga v ulici Dohá
Dohány
C2
VII., Dohány utca 2. § 413-5531
413© neděle–čtvrtek: 10–17,30 h, pondělí: 10–14,30 h; 1. listopad–28. únor: neděle–čtvrtek: 10–15,30 h, pátek 10–13,30 h
Vstupenka platí pro vstup do muzea a zároveň i do kostela. Honosná budova
postavená s použitím byzantsko-maurských stavebních prvků je největší synagogou v Evropě. Byla postavena v polovině XIX. století vídeňským architektem
Ludwigem Försterem. Při stavbě byly použity nažloutlé a terakotové cihly, budova s bohatou keramickou výzdobou, s věžemi zakončenými cibulovitými kopulemi je jednou z nejimpozantnějších kulturních památek Budapešti. V přilehlém
muzeu se nachází ojedinělá sbírka židovských památek a předmětů od dob
římského impéria až do XX. století.
ê Astoria ä 74, Â 47, 49
& 1850–2900 HUF
Top tipy
Evangelický kostel
C2
V., Deák tér § 483-2150 © po–pá: 9–13 h každý
V
den 8–18 h
Celostátní evangelické muzeum: úterý–něděle:
10–18
Pro budovu na náměstí Deák je typický puritanizmus protestanských kostelů. Jeho markantní vzezření charakterizuje typická jednoduchost raného
klasicismu. Přestože byl kostel postavený v letech
1797–1808, konečnou podobu nabyl v roce 1856
zbudováním průčelí, jeho tympanon podepírají
dórské sloupy. Chrám má vynikající akustiku a často se v něm pořádají
varhanní
koncerty.
Ve vedlejší budově,
v Celostátním evangelickém muzeu je
umístněná stálá expozice dějin maďarské reformace.
ã 9 è ê Ë Deák tér
(Deákovo nám.)
 47, 49
!
Top tipy
Matyášův chrám
B2
I., Szentháromság tér
§ 355-5657
© pondělí–sobota: 9–17 h; neděle od 13 h (po bohoslužbách)
Nejkrásnější a nejznámější katolický chrám v Budapešti, díky své
vynikající poloze dominuje i pohledu na Hradní čtvrť z peštské
strany. Kapitulní chrám zasvěcený Blahoslavené Panně Marii
prošel několika stavebními etapami (mezi XIII–XV. stoletím) Dnešní neogotické
formy nabyl v roce 1896, kdy došlo k jeho rozsáhlé
přestavbě pod vedením stavitele Frigyese Schuleka. Chrámové fresky a okna byly provedeny za
účastí nejznámějších umělců té doby (Károlye
Lotze, Mihálye Zichyho Bertalana Székelye). Z
bohaté chrámové sbírky je možné shlédnout lapidárium, relikviář, korunovační památky, liturgický
poklad a církevní textilie (pro rekonstrukci muzeum zavřeno).
ã 16A, 116
NÁVŠTÊVA
Š
SYNAGOGY
S
Prùvodcovská služba ve všední dny: nedêle – ƒtvrtek: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h, 13.30 h, 14.30 h, 15.30 h , 16.30
h; pátek: 10.30 h, 11.30 h, 12.30 h.
462-0477; www.dohanystreetsynagogue.hu; e-mail: [email protected]
Registrace: 4
www.budapestinfo.hu
13
Kostely, církevní sbírky
Top tipy
Bazilika sv. Štěpána
C2
V., nám. Szent István tér
§ 317-2859
www.szentistvnbazilika.hu
© pondělí–pátek: 9–17 h, sobota: 9–13 h, neděle: 13–17 h
Je to největší chrám v Budapešti, jeho 96 metrů vysokou kupoli je vidět téměř ze všech stran
Budapešti. Se stavbou chrámu se začalo v roce
1851, v roce 1867 výstavbu chrámu převzal význačný stavitel Miklós Ybl. Stavbu dokončil v
roce 1905 József Kauser. Bazilika postavená v
klasicistním slohu střeží nejcennější relikvii Maďarů: munifikovanou pravici uherského krále sv.
Štěpána, po němž se bazilika jmenuje.
è tř. Bajcsy-Zsilinszky út
ê Ë nám. Deák tér
Srbský kostel
Kostel sv. Michala
C3
V., Váci utca 47/B § 337-8116
Přístupný každý den
Historie jednolodního kostela sahá do roku 1700 a pojí se ke jménu mnišského řádu Dominikánů, ty zde vystřídal řád Pavlánů a po nich následoval
učitelský řád Anglických panen. Řádové sestry v přilehlých budovách dívčí
školy vyučovaly nepřetržitě až do roku 1950. Hlavní oltář kostela, intarzie
na lavicích a vybavení zákristie byly dokončeny v letech 1760 a jsou dílem
dominikánských mnichů. Hlavní oltář zdobí obraz, na němž je svatý Dominik spolu s Pannou Marií, která mu do rukou vkládá růženec.
 2 Ë Ferenciek tere ã 7E, 7, 8, 173, 178, 112, 173E
Kostel sv. Michala
Srbský kostel
C3
V., Szerb utca 2–4. Přístupný denně
Kostel postavili srbští přistěhovalci v barokním slohu v roce 1698. Interiér
chrámu sleduje půdorys řecko-katolických kostelů: ženskou část kostela
odděluje dřevěná balustráda od o stupeň hlubší části kostela pro muže.
Ikonostáz, který nese patrné stopy vlivu italské renesance, vznikl v roce
1850.
Ë nám. Kálvin tér
Kostel srdce Ježíšova ve Városmajor
XII., Csaba utca 5. Přístupný denně
ê Moszkva tér  4, 6
A1
Na poƒátku 30. let minulého století byl v budínské ƒtvrti Városmajor zbudovaný první moderní kostel v Budapešti, – p¼es krajnê
nep¼íznivé kritiky souƒasníkù v tisku – je nejvýznaƒnêjším dílem
církevního umêní minulého století., dnes je již za¼azený do seznamu
kulturních památek. Kostel ve stylu Bauhausu je složený z nêkolika stavebních prvkù, souƒástí komplexu je zvonice, velký a malý kostel.
!
14
Chrámové koncerty se konají každý mêsíc v chrámu sv. Michala
(Szent Mih
Mihály) a v Bazilice. Zaƒínají v 19 a ve 20 hodin; podrobné
informace získáte na stránce www.concertsinbudapest.com a na
str. 49.
Kostel srdce Ježíšova ve Városmajor
www.budapestadventure.com
Moderní a antikvární
Z následující nabídky uvidíte, že za
moderním umêním se nejspíš vydáte
do ulice Király (Király utca) a jejího
okolí, zatímco antikvární p¼edmêty je lepší vybírat p¼i procházce ulici Falk Miksa.
Co musíte vidět
Galerie 2B
IX., Ráday utca 47 § 215-4899
© po–pá: 14–18 h, so: 10–14 h
www.pipacs.hu/2b/2b.html
Ë Kálvin tér ã 9 Â 47, 49 & zdarma
D3
Ateliers Pro Arts / A.P.A!
VIII., Horánszky utca 5.
§ 486-2378 www.ateliers.hu
© út–pá: 14–19 h, so: 11–18 h
Ë Kálvin tér  4, 6 ã 9
& zdarma
D3
Galerie Boulevard & Brezsnyev C2
VII., Király utca 39.-43.-46.
§ 445-778
© po–pá: 10–20 h www.bbgaleria.hu
è ê Ë Deák tér & zdarma
V ulici Király jsou galerie Boulevard a Brežnêv.
Galerie zabírají nêkolik ploch a jejich ars poeticou je, aby byla takovým místem setkání,
kde se nabízí „kulturní bazar“, kde se nejen
prohlíží, ale i nakupuje (u nich najdeme kresby, obrazy,
fotografie, sochy, šperky), kde je možné i posedêt,
poslechnout si hudbu nebo si popovídat.
Galerie G13 C2
VI., Király utca 13.
§ 984-7984 www.g13.hu
è ê Ë Deák tér  47, 49 & zdarma
Trh použitého zboží
T
(használtcikk-piac)
“Ecseri”
B4
XIX., Nagykőrösi út 156.
§ 348-3200 © po–pá:
8–16 h, so: 8–15 h, ne:
8–13 h
Místní lidé ho prostě nazývají “Ecseri”. V lidském hemžení trhu nabízí zážitek nejen nákup, ale i podívaná a hledání. Tady se
můžeme probírat nepřeberným množstvím tretek a
starožitností.
Doprava: z náměstí Blaha Lujza tér tramvají č. 4
nebo 6 do stanice Boráros tér. Z náměstí Boráros tér
se dostaneme na trh autobusem č. 54.
Galerie Lumen
D3
VIII., Mikszáth Kálmán tér 2. © po–pá: 8.30–19 h, so:
10–18 h www.photolumen.hu
Ë Kálvin tér & zdarma
Na námêstí Mikszáth Kálmán tér se nachází Galerie Lumen která poskytuje mladým výtvarníkùm, kte¼í ještê nemohou
samostatnê vystavovat, prostory pro vystavování jejich prací. Výstavy se vymêñují
každým mêsíc.
Top tipy
Galerie Godot
VII., Madách Imre út 8
§ 322-5272
www.godot.hu © út–pá: 10–18 h, so: 10–13 h
è ê Ë Deák tér & zdarma
C2
Galerie Liget
XIV., Ajtósi Dürer sor 5. © st–po: 14–18 h
www.ligetgaleria.c3.hu
ä 75, 79 ã 20E, 30, 105
& zdarma
E1
www.budapestinfo.hu
Top tipy
Ulice starožitností – Falk
Miksa utca
B4
V., Falk Miksa utca
Za posledních deset roků v Budapešti vznikla ulice starožitností. Najdeme ji, poblíž Markétina
mostu (Margithíd), Vydáme-li se
po ulici Falk Miksa, od jednoho nároží ulice k druhému, můžeme zavítat do více než dvaceti obchodů se
starožitnostmi.
Ë Nyugati pu. Â 2, 4, 6
& zdarma
15
Moderní
a antikvární
Galerie Stúdió
D2
VII., Rottenbiller u. 35 § 342-5380, 36-70/324-4748
© út–pá: 16–20 h, so: 12–16 h
http://studio.c3.hu/studio_galeria/galeria_magyar/index.html
ã 7, 173, 178 ê Keleti pályaudvar & zdarma
Galerie Várfok
I., Várfok utca 11., 14
§ 213-5155 © út–so: 11–18 h
www.varfok-galeria.hu
ê Moszkva tér  4, 6
& zdarma
Top tipy
Top tipy
Trafó Kortárs Dům uměni
u
D3
IX., Liliom utca 41
IX
41.
§ 456-2040
www.trafo.hu
© út–ne: 16–20 h,
a před programy
ve velkém sále
hodinu před a hodinu po
Trafó je instituce,
budova, prostor, prostředí, vibrace, intelektuální
dobrodružství, riziko, možnost. Místo, kde cit při
sobě ponechává větší prostor abstrakci. Dílna, jejímž prostřednictvím se díváme na svět.
 4, 6 Ë Ferenc krt. & zdarma
!
A1
VAM Design Center
D2
VI., Király utca 26.
VI
26
§ 267-9540
www.vamdesign.hu
Tak se nazývá multikulturní komplex budov,
který má k disposici
největší výstavní prostory. V extravagantním prostředí, které
bylo vytvořeno z dvorů uvnitř obytných domů se pořádají exkluzivní
akce. Tady se konají světoznámé megaexpozice
a výstavy současného umění.
è ê Ë Deák tér  47, 49 & pohyblivé ceny
Poblíž námês
námêstí Moskva tér pùsobí jedna z prvních soukromých galerií a tvùrƒích dílen Galerie Várfok v
zajímavé uliƒ
uliƒce má nêkolik výstavních síní (Síñ Várfok, XO síñ).
Maďarský design
V hlavním mêstê se nezapomeñte
seznámit s výtvory maÿarských módních
návrhá¼ù, kte¼í se ¼adí ke svêtové špiƒce.
Styl našich návrhá¼ù charakterizuje buÿ
lehkost a hravost nebo eleganci a ženskost. V jejich kolekcích se setkáme s
prvky reprezentujícími moderní luxus
stejnê tak jako každodenní obleƒení.
Obchody a předváděcí síně
ANH TUAN Showroom
D1
VI., Rózsa utca 74
§ 36-20/4444-704
www.anh-tuan.com
Kolekce ANHTUAN původem vietnamského návrháře
je zbavená všech barevných kontrastů a je zároveň
ztělesněním moderního luxusu.
16
ARTISTA Showroom
C2
VIII., Puskin utca 19. II/5
§ 328-0290
www.artistafashion.com
Obchod Artista je spojený s atmosférou šatníku všedního života, k němuž nakupuje a zpracovává látky z
Londýna a Milána.
www.budapestadventure.com
Maďarský
Top tipy
Balllon Showroom
XIII., Visegrádi utca 19
19.
XIII
§ 36-30/515-6006
© pondělí–pátek:
12–19 h
www.karattur.com
V předváděcí síni
Balllon si můžete
vybírat z prací pěti
designérů šaty, boty,
tašky a doplňky odpovídající
vašemu
vkusu.
C1
Nanushka Showroom
I., Csónak utca 9
§ 202-1050, 214-1729
© pondělí–pátek: 10–18 h
www.nanushka.hu
design
B2
Nanushka pro svùj st¼ihový postup a pro
soustavnê nové chápání forem se dnes již
têší svêtové povêsti.
Öltöző – oděvní obchod
mladých výtvarníků
VI., Hajós utca 26/A
© pondělí–pátek: 12–18 h
C2
Bolt – Hungarian Designers Shop
VII., Kertész utca 42–44.
© pondělí–pátek: 11–19 h, sobota: 11–15 h
www.boltmuhely.hu
D2
Chee Chee
VI., Zichy Jenő utca 34.
§ 36-30/609-3683
© pondělí–pátek: 11–19, sobota: 12–16 h
C2
RETROCK – Cutting Edge Fashion
C2
V., Ferenczy I. utca 28. § 318-1007
© pondělí–pátek: 10.30–19.30 h,
sobota: 10.30–15.30 h
www.retrock.com
Retrock nabízí výběrové oblečení, které není k dostání vch obchodech, představuje atmosférou městských ulic a butiků.
ECLECTICK
V., Irányi utca 20
§ 266-3341
© pondělí–pátek: 10–19 h, sobota: 11–16 h
www.eclectick.hu
C2
Retrock Deluxe
C2
V., Henszlmann Imre utca 1.
© pondělí–pátek: 10.30–19.30 h, sobota: 10.30–
15.30 h www.myspace.com/retrockdeluxeshop
INSITU Home and Fashion
V., Múzeum krt. 7
§ 266-3080
© pondělí–pátek: 10–19 h, sobota: 10–15 h
www.insitu.hu
C3
VOLT BOLT
VII., Klauzál tér 14.
© pondělí–pátek: 11–19 h, sobota: 11–16 h
www.voltbolt.hu
Obchod VOLT BOLT
oƒekává zákazníky
p¼edevším s originálními triƒky v limitovaných sériích a s ¼adou dárkových p¼edmêtù.
Je Suis Belle
C3
V., Ferenciek tere 11., IV. poschodí (Párizsi Udvar)
§ 36-20/313-0557
© pondělí–pátek: 10–18, po předchozí domluvě
www.jesuisbelle.hu
Styl Je suis belle zároveň charakterizuje lehkost, hravost a dámskou eleganci. Toto oblečení si můžete
koupit i v Berlíně Curychu a ve Vídni.
Lollipop Shop
V., Váci utca 45.
© pondělí–pátek: 10.30–19 h, sobota: 10–15 h
www.myspace.com/nyalokamoka
C3
Mono
V., Kossuth Lajos utca 20.
§ 36-20/772-5273
© pondělí–pátek: 6–20 h, sobota: 6–18 h
www.monofashion.hu
C2
www.budapestinfo.hu
C2
Top tipy
WAMP (Nedělní umělecký
uměle
trh)
C2
V.,
V nám
nám. Erzsébet tér / Gödör
Gö
Klub © jednou za měsíc celý
den: designový trh
www.wamp.hu
Každý měsíc se pravidelně
koná nedělní umělecký trh
pod názvem VAMP V letních
měsících se pořádá na náměstí Erzsébet tér (bývalé
autobusové nádraží) a v
zimě v klubu Gödör. V rámci trhu se představují
moderní dizajnéři, šperkaři. grafici, textilní a keramici,skláři, návrháři hraček a kromě nich se
účastní renomované galerie a svá díla vystavují
také uznávaní maďarští výtvarníci.
17
MĚSTSKÁ DOPRAVA
Informační kancelář
Památkové území
světového dědictví
Stanice metra
HÉV = lokální dráha
osobní dopravy
Letiště
Přístav
Autobusové nádraží
pro dálkovou autobusovou dopravu
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Budapešt zaujímá přední místo mezi nejkrásnějšími městy
světa. Citlivě spojuje po staletí budované stavitelské památky a
kulturní dědictví s novinkami moderní doby.
Emblematické zajímavosti města si můžete
prohlédnout zdarma nebo
se slevou na Budapešťskou kartu.
Ušetřete!
Turistická karta pro Budapeš
na 48 nebo 72 hodin
Dvě
prohlídky s
průvodcem
Hromadná
doprava
ZDARMA
ZDARMA
Cestovní
pojištění
ZDARMA
Více
než 100
výjimečných
slev
Platí
i pro
doprovázené
dítě*
Kde je k dispozici: v Turistických Informaních Kancelá
ích, hotelech, na letištích a hlavních pokladnách metra.
* Více informací naleznete na: www.budapest-card.com
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Co musíte shlédnout za jeden den
Ten, kdo může prohlídce města věnovat jen jediný
den, musí si svůj program dobře rozvrhnout. Byla by
škoda vynechat následující památky Světového dědictví – Budínský hrad, dunajské nábřeží a Andrássyho třídu. Hradní čtvrť je bohatá na muzea, naleznete
tu Hradní muzeum, Vojenské historické muzeum, a
Maďarskou národní galerii. Královský palác nad Dunajem skýtá úchvatné panoráma. Matyášův chrám
si i po novogotické přestavbě uchoval vnitřní uspořádání jako před 700 roky. V někdejším korunovačním chrámu s vynikající akustikou se často konají
varhanní koncerty. Za pozornost stojí zdejší církevní
sbírka mešních rouch. Lze tu rovněž i shlédnout kopii královské koruny. Rybářská bašta se svými bílými
kvádry tvoří sakrální stavbě krásný rámec. V bezprostředním sousedství chrámu se nachází hotel Hilton,
jeho terasa a kavárna jsou vlétě vyhledávanými místy
odpočinku.
Top tipy
Hradní čtvrť a hradn
hradní vrch
B2
I., měst. obvod (Budín) ã 1
16A, 16, ozubená lanovka
Součást světového dědictví. Pro příznivou polohu byly tyto části města obydlené již ve XIII.
století. Béla IV. po tatarském vpádu tady nechal
vybudovat hrad a přenesl sem své sídlo. Hradní
čtvrť se rozkládá na Hradním vrchu ve výšce 180
m nad mořem. Je celkem kilometr a půl dlouhá
a místy pět set metrů široká. V těchto místech
si příchozí mohou prohlédnout tři kostely, muzea, několik historických budov, pomníků, ulic,
náměstí, navštívit divadlo, čtyři hotely, řadu útulných restaurací, a kavárniček, galerie výtvarných
umění a dárkový obchod. Při pohledu z Rybářské
bašty a z promenády před Národní galerií se před
hosty rozprostírá výsostné panoráma.
Cestou si prohlédneme i nejhezčí úseky dunajského nábřeží. Tramvaj č. 2 téměř po celé délce své trasy
projíždí poblíž nábřeží a po cestě tam a zpět můžeme
zahlédnout dominantní stavby: vyjedeme-li z její konečné stanice na náměstí Jászai tér objíždíme zanedlouho po pravé straně budovu Národního shromáždění a brzy potom se můžeme kochat pohledem na
panoráma Matyášova chrámu, Rybářské bašty a Hradu na druhé straně řeky. Jeden za druhým následují
mosty, z nichž nejstarší je Řetězový. Poté co mineme
Alžbětin most (Erzsébet híd) dominuje budínské části
města vrch Gellért a po něm nedaleko budínského pilíře Mostu svobody (Szababadság híd) nás svojí patinou upoutá budova hotelu a léčebných lázní Gellért.
Citadela na vrchu Gellért je nejznámější vyhlídkou
v hlavním městě; odtud se před námi otvírá celkový
pohled na okázalé budapeštské panoráma zapsané do
Top tipy
Budova Maďarské státní
st
opery
C2
VI., Andrássy út 22. § 331-2550
331
www.operavisit.hu
È Opera à 4, 6
Z evropského měřítka byla v roce 1884 otevřena
na svou dobu jedna z nejimpozantnějších operních
budov. Její klasicistní a neorenesanční formy navrhl nejvýznamnější maďarský architekt 19. století
Miklós Ybl. Pompézní foyer, elegantní schodiště a
hlediště ve tvaru podkovy patří k nevšedním zážitkům turistického ruchu. Na její půdě působili tak významné osobnosti hudebního světa jako byl skladatel a dirigent Gustav Mahler a Otto Klemperer.
!
Kromê tradiƒ
tradiƒní prohlídky mêsta autobusy systému Hop on Hop off s prùvodcovskými službami ve 12-16
jazycích www.c
www.citytour.hu; www.programcentrum.hu; (Inzerci viz na stranách 27. a 29.), nabízejí speciální
návštêvu budovy Parlamentu, Opery a Národopisného muzea, dále procházky Budou a Peští,
programy: náv
prohlídku židovských
židovskýc památek, maÿarské secese, veƒerní Budapešti. Túru nazvanou Srp a kladivo
(pozùstatky
komunistické éry) – www.discoverhungary.com.
(
www.budapestinfo.hu
21
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Seznamu světového dědictví (tvoří ho Budínský hrad a
obě nábřeží Dunaje). Na konci cesty, když přijíždíme k
mostu Lágymányosi híd, před námi vyvstane na peštské straně nová budova Národního divadla. Při zpáteční jízdě (rovněž na pravé straně) Vás jistě zaujme monumentální komplex budov Vysoké školy ekonomické
a za ním stavebně zajímavá budova tržnice.
Zanedlouho potom následuje řada hotelů a bezprostředně po nich budova Reduty (Vigadó), která
je zajímavá kromě pozoruhodného vnějšího vzhledu
a vstupního vestibulu i tím, že má koncertní síň. Na
Roosveltově náměstí stojí palác Gresham, který byl
po dobu rekonstrukce přestavěný na hotel. Náměstí
uzavírá novorenesanční budova Maďarské akademie
věd. Andrássyho třída je dominantním prvkem Budapešti. Pod ní probíhá malá podzemní dráha, první
podpovrchová dráha na evropském kontinentu. Její
stanice si zachovaly původní vzezření jako před 130
roky. Na každé stanici malá výstavka zachycuje nejzajímavější dobové stavby. Projížďka končí na Náměstí
hrdinů (Hősök tere), kde si v Muzeu krásných umění
můžeme prohlédnout světoznámou sbírku španělského umění a další umělecké skvosty a v protější výstavní síni Műcsarnok aktuální dočasnou výstavu.
Top tipy
Náměstí hrdinů (Hősök
(Hős
tere)
D1
XIV., Městské sady (Városliget)
(Váro
È Hő
Hősök
ök ttere ä 79 ã 20
20E, 30, 105
U vstupu do městských sadů se rozprostírá nejimpozantnější náměstí
hlavního města. Příchozího již z Andrássyho třídy zdaleka upoutá, 36 metrů vysoký sloup, na vrcholu se sochou archanděla Gabriela, který v jedné
ruce nese svatoštěpánskou královskou korunu a v druhé třímá apoštolský
dvojitý kříž. Sloup z pravé i z levé strany svírá čtvrtkruh kolonády, Mezi
sloupy kolonády stojí sochy velikánů maďarské historie. Rohové pilíře
zdobí symbolická sousoší. Před pomníkem je hrob Neznámého vojína,
kterému návštěvník může vzdát svůj hold. Chloubou architektury Náměstí hrdinů jsou dvě impozantní budovy, po pravé straně výstavní hala
(Műcsarnok) a po levé straně Muzeum krásných umění.
Naše památky světového dědictví
Hradní čtvrť a nábřeží Dunaje
Nezapomeňte, s Kartou Budapest můžete
objevovat město s ještě výhodnějšími slevami!
Chráněné historické jádro městské Hradní čtvrti je zároveň nejvýznačnějším národním památkovým komplexem v celém státě. Od doby jeho založení uplynulo osm
staletí. Za tuto dobu ho postihly všechny živelné pohromy,
zemětřesení, požáry, obléhání i rány světové války. Jeho
krása však není dodnes narušená a pyšní se krásou středověkých památek. Příchozí návštěvník má pocit návratu
do minulosti, do jiného světa, světa klidu, ve kterém se za
branami barokních domů skrývají kameny z dob římského osídlení, pěkně vytesaná kamenná sedátka sloužící
k odpočinku rytířů. Hluboko pod zemí se skrývá labyrint
jeskyň takových rozměrů, že se do nich za druhé světové
války vměstnalo 20 tisíc německých vojáků.
Nejnavštěvovanějším místem je náměstí Szentháromság tér, na kterém stojí více než sedm set roků starý Ma-
!
NÁVŠTÊVA OPERY:
OP
Prohlídka: kaž
každý den v 15 a 16 hodin. Dennê
cizojazyƒný p
prùvodce v angliƒtinê, nêmƒinê,
italštinê, španêlštinê
špan
a francouzštinê.
vstupného: dospêlí 2800 HUF, studenti
Ceny vstupné
1400
HUF, (platí me
mezinárodní studentská prùkazka)
400 HUF
Informace: 332-8197; (+36-30)279-5677;
www.operavisit.hu; www.opera.hu
22
tyášův chrám. Gotická věž kostela a Rybářská bašta v
jeho pozadí jsou jedny z nejvíce fotografovaných památkových objektů. Kostel byl po řadu staletí korunovačním
chrámem uherských králů. Od roku 1541 sloužil jako mešita a po vyhnání Turků byl znovu vysvěcen. Uvnitř chrámu odpočívají v ozdobném sarkofágu ostatky krále Bély
III. a jeho manželky. Mnoho návštěvníků sem také láká
bohatá sbírka církevních uměleckých památek.
Rybářská bašta postavená v novorománském stylu stojí na místě středověkého hradního valu a návštěvníkům
skýtá pohled na nádherné panoráma. Vedle ní, bravurně
spojující starou architekturu s moderní, stojí před více než
dvaceti pěti roky dokončený první mezinárodní luxusní
hotel Hilton. Ve dvoraně hotelu jsou pozůstatky křížové
chodby středověkého kláštera a v jejím centru pak dochované zříceniny kostela. Zříceniny kostela vytvářejí kulisu
pro letní divadelní představení, která se tu pořádají.
Hradní čtvrť je organickou, i když oddělenou součástí
bývalého královského hradu a jeho hospodářských budov. Komplex kulturních památek utrpěl za 2. světové
války těžké ztráty. V průběhu poválečných let dostal nový
obsah. Ve většině křídel hradu vznikla muzea a našla zde
svůj nový domov i Celostátní Széchényiho knihovna.
Bývalá rezidence předsedy vlády, Sándorův palác, je
dnes sídlem úřadu prezidenta republiky.
Hrad a jeho mimořádně zajímavé stavby vytvářejí jednolitý celek s řadou staveb při dunajském nábřeží a pod
Hradním vrchem. V roce 1556 turecký paša Mustafa So-
www.budapestadventure.com
Pozoruhodnosti, prohlídka města
koli nechal poblíž postavit klášter dervišů spolu s lázněmi
Rudas považovaný za kultovní místo, na něž se napojují
skály vrchu Gellért. Nad Dunajem se klenou mosty.
Na opačné straně Dunaje je určující dominantou sto
let stará budova parlamentu. Autorem návrhu novogotické budovy je Imre Steidl. Za ním lze vidět kopuli největší
církevní stavby v Budapešti baziliky sv. Štěpána. Nedaleko odtud poblíž Řetězového mostu se nachází důstojná
budova Maďarské akademie věd a v její blízkosti secesní
palác Gresham, v němž se otevřel hotel Four Seasons.
Krásné panoráma završuje řada hotelů podél nábřeží
spolu s patinou budovy Reduty.
Andrássyho třída spolu s podzemní drahou
pod jejím povrchem
Používejte Kartu Budapest, s ní můžete
jezdit podzemní drahou zdarma!
Andrássyho třída a její okolí jsou dokladem jednotného architektonického díla konce XIX. století, navzdory
tomu, že je blokově artikulovaná. Zásluhou vděčných
potomků je pojmenovaná po někdejším předsedovi vlády, který učinil mnoho pro to, aby se Budapešt změnila
v metropoli. Nachází se tady řada vynikajících staveb v
eklektickém architektonickém stylu. Přední místo z nich
zaujímá krásná budova Opery a množství nájemních
domů s intimními dvoranami, se sochami a fontánami
uvnitř. Nejen tyto budovy si zasluhují pozornost, ale v
každém případě i návrhy členění jejich okolí. Pařížské
bulváry se staly vzorem pro výstavbu téměř dva a půl
kilometru dlouhé radiály, která původně zabezpečovala i
zvláštní trasu pro panskou jízdu na koni.
Jedna ze zvláštností Andrássyho třídy je, že pod jejím povrchem vede první podzemní dráha v Evropě.
Upozorňují na ní pouze nenápadná kovaná zábradlí
schodišť do podzemí. Malá, více než jedno a čtvrt století
stará podzemní dráha dodnes přepravuje cestující, nyní
po trati o něco delší než byla ta původní.
Bulvár zakončuje pomník Millénia, střežený z vrcholu
vysokého sloupu archandělem Gabrielem. Na podstavci při sloupu jsou sochy sedmi vůdců, kteří přivedli své
kmeny do dnešní vlasti. V polokruhovitém pantheonu pomníku stojí sochy význačných králů, vojevůdců a předních historických osobností našich dějin. Před sousoším
Rybářská bašta
www.budapestinfo.hu
Top tipy
Palác umění
D4
IX., Komor Marcell utca 1.
ã 23, 54, 103 à 1, 2, 24 à Csepeli HÉV, Ráckevei HÉV
Komplex budov, které se staly novou residencí
nejnovější koncertní síně hlavního města, jakož i
Ludwigova muzea a Národního divadla tance, se
nachází mezi mostem Ládmányosi a Národním
divadlem. Na tomto místě byl vybudovaný moderní kulturní komplex, Palác umění. Zmíněné kulturní zařízení otevřelo své brány v březnu 2005. Od
té doby tu účinkovala tak známá umělecká tělesa
jako je Chicagský symfonický orchestr, londýnský
soubor sv. Martin-in-theFields, nebo holandské
divadlo tance Nederland Dance Theater. Ve stálé
expozici Ludwigova muzea se můžeme seznámit
s Piccassovými a Warholovými díly a s tvorbou
nejvýznamnějších moderních. maďarských výtvarníků. Uvnitř si kdokoli může prohlédnout impozantní rozměry paláce a zároveň navštívit obchod s CD, jakož i zajímavou knižní a dárkovou
prodejnu, restauraci a kavárnu.
P¼ed zaƒátkem koncertu se na vêtšinou vyprodané koncerty v Národní koncertní síni
Bély Bartóka prodávají laciné vstupenky
k stání, a to na studentskou prùkazku (bývají fronty), p¼i troše štêstí se vstupenky dostanou
i na koncerty p¼edních svêtových orchestrù.
se nalézá pomník neznámého vojína, k němuž pokládá
věnec každý cizí státník, který navštíví Maďarsko. Z
jedné strany uzavírá náměstí budova Muzea krásných
umění s druhou nejbohatší sbírkou španělského umění,
z druhé strany pak výstavní síň Műcsarnok, kde se pořádají dočasné výstavy.
Za Náměstím hrdinů je jezírko, které je pro návštěvníky přitažlivé v každém ročním období. V létě k projížďkám na lodičkách, v zimě na bruslení. Zábavní a kulturní
zařízení Městských sadů (zoologická zahrada, lunapark,
stálá budova cirkusu, Széchényiho léčebné lázně, na
malém ostrůvku postavený hrad Vajdahunyad, zemědělské a dopravní muzem jakož i Petőfiho hala) jsou nejoblíbenějšími cíli turistů přijíždějících do hlavního města.
23
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Hradní čtvrť a nábřeží Dunaje
Co ještě musíte vidět
Rybářská bašta
B2
I., Szentháromság tér ã 16, 16A
V sousedství Matyášova chrámu stojí relativně
“mladá” stavba. Začala se budovat v roce 1895
podle projektu stavitele Frigyese Schuleka v místě
středověkého trhu s rybami a ochraného valu rybářského cechu, odtud pramení její název. Stavba
v neorománském stylu plní pouze okrasnou funkci,
a turisty je navštěvovaná pro vyhlídku na krásné panoráma Pešti.
Královský palác
B2
I., obvod Hradní čvrť ã 16A, 16, ozubená lanovka
Jeden ze symbolů státu, který od XIII. do XX. století
byl častým terčem obléhání, válek a uchvatitelských
výbojů. Obývali ho Turci, Habsburkové, třikrát byl
zpustošen a znovu vybudouván, vždy ve stavebním
stylu odpojídajícímu dané epoše. Dnešní konečnou,
klasicistní podobu získal po II. světové válce. V jeho
prostorách dostala místo Maďarská národní galerie,
Budapeštské historické muzeum, a Státní Széchényihi knihovna.
Centrální tržnice
C3
IX., Fővám tér 1–3. ã 15 à 2, 47, 49
© pondělí 6–17 h, úterý-pátek: 6–18 h, sobota: 6–14 h
Centrální tržnice
Je největší a zároveň i nejhezčí z tržnic hlavního
města. Byla postavená podle projektu stavitele Samu
Pecze. Po přestavbě provedené v roce 1994 je mezi
turity jedním z nejnavštěvovanějších a nejoblíbenějších nákupních center. V jejím sousedství, na peštském předmostí Mostu svobody stojí důstojná budova Ekonomické university.
!
24
Rickshaw Transportation Company
Prohlídka mêsta Hop on – Hop off s rikšou ve 12
jazycích. V ekologických, pedálových vozidlech
vám z blízka ukážeme pozoruhodnosti mêsta
(V. ker. – obvod, nám. Roosevelt tér 2.
§ +36/20-999-2222 www.budapestrickshaw.com,
www.rickshawhoponhopoff.com)
www.budapestadventure.com
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Řetězový most
B2
ã 16, 86, 105 à 2, 19, 41
Při pohledu na noční osvětlení této kulturní památky,
prvního budapeštského mostu s budínakým hradem v
pozadí, se tají dech. Do Budapešti již přivábil mnoho
turistů. Na žádost grófa Istvána Széchényiho most
projektoval William, Tierney Clark a stavbu mostu provedl jeho jmenovec Adam Clark v letech 1839-1849.
Ani tento dunajský most se nevyhnul pustošení druhé
světové války. Byl obnoven v roce 1949 u příležitosti
100. výročí jpostavení.
Na celém území hlavního mêsta mùžeme
uvidêt sochy lvù. Jejich výraz vyza¼uje
tu vlídnost, tu dùstojnost nebo autoritu samu – jsou strážci mêsta. Ve dvojicích hlídají vchody budov. Nejƒastêji
lví sochy uvidíme v prostorách královského paláce.
K têm nejznámêjším nepochybnê pat¼í ƒty¼i sochy lvù
½etêzového mostu.
Maďarská akademie věd
C2
V., Roosevelt tér 9. à 2 ã 16
Nejstarší a nejvýznamnější budova Rooseveltova
náměstí. Dokonalý neorenesanční vzhled jí propůjčil
berlínský stavitel Stüller, podle jehož návrhu byla v
Maďarská akademie věd
letech 1862–1864 postavena. V budově Akademie je
mimo úředních místností i okázalá, slavnostní aula
zdobená freskami Károlye Lotze, slouží také jako
koncertní síň, navíc jsou zde přednáškové a zasedací síně, mimořádně cenná vědecká knihovna. Autory
alegorických soch v impozantním vestibulu a na průčelí budovy jsou umělci Miklós Izsó a Emil Wolf.
Honosnê zdobenou velkou koncertní síñ Hudební akademie, známou vynikající akustikou, navštêvují milovníci komorních koncertù
p¼edevším v dobê Jarního festivalu.
Parlament
C1
V., Kossuth tér 1–3. § 441-4000 www.parlament.hu
2 náměstí Kossuth tér ã 15 à 2 ä 70, 78
Je největší, nejrozsáhlejší budovou v zemi, je tu stálé
sídlo národního shromáždění. Vypíná se nad dunajským
nábřežím, jeho vstupní brána je obrácená na Kossuthovo
náměstí. Neogotický stavební komplex se stavěl v letech
1884-1904 podle projektu Imre Steindla. Monumentální
26
Parlament
stavba má 691 místností, je 268 m dlouhá, výška kupole je 96 m. Slavnostní schodiště zdobí fresky Károlye
Lotze sochy Györgye Kisse. Munkácsyho síň navazuje
na vchod do kanceláře presidenta republiky a zároveň
poskytuje přístřeší rozměrnému obrazu Příchod Maďarů
do vlasti., nejvýznamnějšímu dílu malíře Mihálye Munkácyho. Od roku 2000 tady návštěvníci mohou spatřit též
uherské korunovační insignie: svatoštěpánskou královskou korunu, žezlo, královské jablko a renesanční meč.
Socha svobody
C3
XI., Gellérthegy ã 7, 86 à 18, 19, 41, 56
Socha je vysoká 14 metrů, jejím autorem je vynikající sochař Zsigmond Stróbl Kisfaludi. Byla odlalena v
roce 1947 na počet výročí osvobození. I když období
následující po skončení války bylo zároveň počátkem
sovětské diktatury, po změně politického režimu socha nebyla rozebrána, zůstala na původním místě
Gellértova vrchu. Natolik splynula s panoráma města.
U nohou ženské postavy, vysoko držcí palmovou ratolest jsou dvě další sochy: první symbolizuje alegorii
pokroku, druhá boj se zlem.
Socha sv. Gellérta
C3
XI., Gellérthegy ã 7, 86 à 18, 19, 41, 56
Na jižní straně Gellértova vrchu, oproti Alžbětinu
mostu se tyčí socha biskupa Gellérta, který zemřel
mučednickou smrtí v XI. století Podle legendy pohané biskupa hlásajícího křesťanství zabednili do sudu
vybitého hřeby a údajně z tohoto místa ho svrhli do
Dunaje. Krásu pomníku umocňuje v jeho pozadí půlkruh sloupoví a ze skály vyvěrající pramen, který se
pod sochou mění ve vodopád.
!
NÁVŠTÊVA BU
BUDOVY PARLAMENTU:
Prohlídka: Kaž
Každý den v patnácti minutových
intervalech se vvypravují skupiny po 5 osobách (ve
všední dny mez
mezi 8-18 hod., v sobotu mezi 8-16 hod.,
v nedêli mezi 8-14 hod),
hod 1.¼íjna – 30.dubna: ve všední dny
mezi 8-16 h; sraz je p¼ed vstupní branou ƒ.10.
Vstupné: pro dospêlé 2950 Ft, pro studenty 1480, platí
mezinárodní studentský prùkaz, pro obƒany státù EU
je vstupné zdarma (obƒané daného státu se musí
prokázat platným dokladem). Informace: 441-4415
www.budapestadventure.com
Socha svobody
!
Prohlídka mê
mêsta ve 30 jazycích na výletních
lodích Dun
Duna Bella a Dunai Legenda je
spojená s ve
veƒe¼í p¼i svíƒkách za doprovodu
živé hudby n
na nových parnících podniku Legenda s.r.o. v t. zv. „sklenêných bublinách“.
(www.legenda.hu; (+36-1)266-4190 – Vigadó
tér, doky 7)
www.budapestinfo.hu
27
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Pozoruhodnosti
na tři dny
Doufáme, že Budapešt Vás, milý návštěvníku, uchvátí a zůstanete alespoň tři dny. Když už jste viděli hrad,
dunajské nábřeží a Andrássyho třídu ještě si můžete
vybrat z řady dalších zajímavostí.
Vezměte si s sebou Kartu Budapest na 72 hodin a
vydejte se na cestu!
Dominantní budova parlamentu je na peštské
straně města. Je krásná jak zvenčí tak i uvnitř. Tady
se střeží královské korunovační klenoty – královská
koruna, jablko a žezlo. Tisíc a dva roky starý, zlatem
bohatě vyšívaný korunovační plášť je uložen a vystaven v Maďarském národním muzeu. Nedaleko od
budovy sněmovny je bazilika sv. Štěpána, která je
nejrozsáhlejší církevní stavbou v Budapešti. Je v ní
uložená relikvie mumifikované pravice prvního uherského krále. Kopule chrámu se může obcházet po
ochozu, z něhož se naskýtá krásný pohled na město.
Procházkou směrem od Baziliky na Lánchíd (Řetězový most) přijdeme k paláci Dunaj postaveném
roku 1895 v novobarokním stylu. Původně sloužil jako
kasino městské čtvrti Leopoldov. V současné době se
v jeho divadelním sále, který pojme 292 posluchačů,
konají koncerty symfonických orchestrů a folklorní
představení.
Na blízké Andrássyho třídě stojí budova Opery,
jedné z nejkrásnějších kulturních památek hlavního
města. Stojí za to ji navštívit nejen pro vynikající operní představení, za shlédnutí stojí i její monumentální
schodiště a krásný interiér spolu se salonky.
Kdo má zájem o minulost, o nevšední vzpomínky
a holduje dopravním kuriozitám, tomu doporučujeme
návštěvu Muzea dopravy, které najdeme v Městských sadech. Ve sbírkách uvidíme stařičké automobilové veterány i kosmickou kabinu a řadu dalších
zajímavostí. Muzeum vlastní proslulou sbírku maket, která obsahuje věrné zmenšeniny originálních
Historický železniční park
lokomotiv, železničních vagonů a modely lodí, zmenšené podle měřítek do vzhledu věrně odpovídajícímu
skutečnosti.
Staré památky z dob římského impéria čekají v
Aquincum, kdysi sídelním městě provincie. Při troše
fantazie si z jeho trosek můžeme vybudovat město s
lázněmi, amfiteátrem, město plné legionářů. O mnoho
později, do období renesance, baroka, do světa biedermeieru a klasicismu, nás zavede ona bohatá sbírka nábytku, které se můžeme obdivovat v zámeckém
muzeu v Nagytétény. Nedaleko od tohoto muzea najdeme blízký vinařstvím známý Budafok. V útrobách
jeho rozsáhlého sklepního systému dozrávají nekvalitnější sekty a bezpočet výběrových vín. Návštěva
spojená s degustací vín zabere půl dne.
K nezapomenutelným zážitkům dalšího dne patří
prohlídka sochařského parku. Jsou tu shromážděny
gigantické sochy, sousoší a pomníky z celého území
státu, především z veřejných prostranství Budapešti,
které připomínají komunistickou éru. Vytvářejí pravděpodobně ve světě originální a překvapivou sbírku.
Budapešt je lázeňské město. O zvláštních účincích
zdejších léčebných pramenů se zmiňují rovněž cestovatelé, kteří sem přišli okolo roku 1500. V následujících letech tu vznikly jedny z tureckých lázní Rudas,
jejichž zařízení se používá dodnes. Nejelegantnější
jsou lázně Gellért. Poskytované služby, perličková
!
Lics vinotéka, Budafok
28
RIVERRIDE
Objevujte Budapešt’
Buda
z prvního,
obojživelného vvozidla na kontinentê, jedná se o
pohodlný vyhlídkový autobus, který zároveñ poskytuje i
výlet
veškeré pohodlí výletních
lodí. Zatímco podle programu
na peštské stranê cestující projíždêjí okolo známých
památek po suchozemských trasách, po p¼íjezdu
k Dunaji, vozidlo najede na rampu a odtud sjede,
šplouchne do Dunaje. A dunajské panoráma a Markétin
ostrov už p¼ed návštêvníky ožívá po dobu plavby po
Dunaji. Netradiƒní prohlídka je spojená s výkladem
prùvodce. V letní sezónê autobusy jezdí pêtkrát
dennê, v zimním období ƒty¼ikrát dennê. Prohlídka
trvá 2 hodiny. Informace: www.riverride.hu
www.budapestadventure.com
Pozoruhodnosti, prohlídka města
Budapest Sightseeing
0-17.30
DAILY 10.0 inutes
m
every 30
HOP ON HOP OFF
If you use just some of our bonuses, you can
save more money than the price of the tour!
5 in 1 package
Languages of your choise
š24-hour city tour ticket Best
pri
šFree river cruises
ce
šFree walking tours
šExtra bonuses (20-60 % discount)
šAnd much more...
CLASSICAL
2-hour long city tour
3-hour long city tour
(walk in the Castle district)
ard
tCd
s
pe te
da ccep
u
B A
Country-wide tours
with fantastic discount
koupel, umělé vlnobití v otevřeném bazénu, procedury v bazénech s termální vodou a balneologické
procedury jsou na vysoké úrovni. Naše procházky,
návštěvy muzeí nebo koupání si můžeme zpestřit návštěvou několika speciálních restaurací a cukráren.
Elegantní a útulná je cukrárna Gerbeaud na ná-
DEPARTURE: Erzsébet Square
at Budapest Sightseeing bus stop
METRO M1 M2 M3 Deák square
Program Centrum Travel Agency
Mobil: 06 20 9449-091 Tel.: +36 1 317-7767
E-mail: [email protected]
Web: www.programcentrum.hu
městí Vörösmarty i Zsolnayho cukrárna v hotelu
Béke, kde se sladkosti servírují na soupravách jedné
z nejznámějších maďarských porcelánek.
Přejeme Vám, abyste i Vy při pochůzkách Budapeští nabyli pocitu, že není možné toto město
nemít rád.
Ještě víc pozoruhodností
Palác Duna
C2
V, Zrínyi u. (ulice) 5. § 317-1377, 317-2754 à 2 ã 16, 105
Palác, ke kterému přijdeme po trase mezi Bazilikou a
Řetězovým mostem, byl postavený v roce 1895 v novobarokním stylu podle plánů architekta Vilmose Freunda.
Zpočátku palác sloužil jako kasino někdejší městské
čtvrti Leopoldov. Ročně se v něm věnovalo několik milionů na podporu umění, zejména mladých a nadaných
umělců. Každý uvedený koncert měl vysokou uměleckou
úroveň. Nebylo světoznámého umělce, který by zde alespoň jednou nevystoupil. Palác, po několika pozdějších
přestavbách, současné podoby nabyl v roce 1941. V jeho
divadelním sále se pravidelně konají koncerty symfonických orchestrů a představení národopisných souborů.
Alžbětin most
C3
ã 5, 7, 7E, 8, 173, 78, 86 à 2, 18, 19, 41
V době jeho dokončení, v roce 1903, byl ve světě považovaný za nejdelší most zavěšený na lanech a tento rekord držel
www.budapestinfo.hu
až do roku 1926. Most dostal jméno po choti císaře Františka Josefa, mezi Maďary tolik populární královny Alžběty. V
roce 1945 Němci most vyhodili do povětří. Dnešní konečnou
podobu nabyl v roce 1964 podle plánů Pála Savolyho.
Godzu dvorec
C2
VII. mezi ulicemi Király a Dob È 2 ë Deák tér ã 9 ä 74
Jedna z renovovaných pozoruhodností centra hlavního města se nachází ve vzdálenosti jen několika minut
pěšky od Deákova náměstí. Dvorec Gozsdu spojující
ulici Király č. 13 a ulici Dob č. 16 je součástí oblasti
hlavního města mimořádně bohaté na kulturní, historické a architektonické památky. Secesní dům s pasážemi navrhl Győző Czígler, význačný architekt své doby,
v roce 1902 z pověření významné osobnosti veřejného života, právníka Manó Godzsu. Cílem M. Godzsi,
který pocházel z makedonsko-rumunské rodiny, bylo
nechat postavit stavební komplex spojený řadou dvorů
a tím podpořit rumunské studenty studující v Budapeš-
29
Pozoruhodnosti, prohlídka města
ti. Dnes tato ojedinělá architektonická památka kromě
obytné funkce, se stala též místem spojeným s pestrou
nabídkou programů v centru města: pro příchozí jsou
tady otevřené galerie, kavárničky, umělecké výstavy,
pořádají se zde koncerty i gastronomické dny.
Palác Gresham
C2
V., Roosevelt tér 5–6. à 2 ã 16, 105
Secesní budova byla postavená v roce 1907 na základě projektů sourozenců Jozsefa a László Vágó a
Zsigmonda Quintera z pověření londýnské pojišťovací společnosti Gresham. Budova byla na svou dobu
vybavená nejluxusnějšími apartmány a kancelářemi.
Mezi řadou kamenných soch je na vrcholu průčelí budovy reliéf zakladatele londýnské burzy sira Thomase
Greshama. V paláci byl v roce 2004 otevřen nejluxusnější a nejdražší hotel v Budapešti – Four Seasons.
Multi-walking-tour
iin
n Buda & Pest
(2,5 hours)
U-000287
Maďarský státní geologický ústav
F2
XIV., Stefánia út 14. 2 Stadionok ã 7 ä 75, 80
Jedna z nejkrásnějších secesních budov v hlavním
městě postavená v roce 1899 podle stavebních plánů Ödöna Lechnera. Bleděmodrá a modrá Zsolnayho
keramika použitá k výzdobě střechy vytváří zajímavou harmonii barev s žluto-hnědým průčelím. Na vrcholu střední věže jsou patrné tři postavy, které drží
zeměkouli. V ústavu je muzeum s přístupnými sbírkami nerostů a minerálů.
I Lang
Englis
uage
o
Buda-walking-tour:
BudaBuda
-wa
every
uneven days (1st,3rd,5th…of the month)
TTour
To
ur starts
sta s at
at: 10:00 / Szentháromság
299nly
HUF 0
square
s aree 6. (House
squ
(Ho
of Hungarian Culture)
best
b
est price
p
in town
Pest-walking-tour:
Pe
st--wa
every
eeven
ven days
day (2nd,4th,6th…of the month)
d
Tour sta
starts at: 10:00 / Sütő u. 2.
(at Deák square, next to tourinform office)
(3"5*4
XJUI
Budapest
$BSE
"TLGPSNPSFUPVSTJOGPSNBUJPOBU.6-5*(053"7&-$&/5&3
JOGP!NVMUJHPUPVSTDPNsXXXNVMUJHPUPVSTDPN
Trave l a n d Eve nt M a na ge m e nt i n H u nga r y a n d Worl d wi d e
)o#VEBQFTU'SBOLFM-FÖÜUs0GGJDFPQFOJOHIPVST
.PO'SJs5FMsI
.PCJMF
30
Dům maďarské secese
C2
V., Honvéd u. 3. ã 15 à 2 2 Kossuth tér, ë Arany J. u.
V domě Bedö, postaveným v roce 1903 podle projektu stavitele Emila Vidora, se na ploše šesti set metrů čtverečních
představuje zajímavá výstava zajímavého stylu z počátku
dvacátého století. V citlivě renovovaném a zařízeném prostředí budovy si návštěvníci mohou prohlédnout secesní
předměty a zavítat i do malého obchodu a kavárny.
Rádi byste se pokochali pohledem i na
další secesními stavby v Budapešti?
Potom vyhledejte blízkou budovu
nêkdejší Poštovní pojišt’ovny [V. Hold
(ulice) utca 4.], halu léƒebných lázní
Gellért a Umêleckoprùmyslové muzeum!
Chlapci z Pavelské ulice
D3
VIII., Práter u. 15. (asi 2 minuty od Jozefovy okružní –
József körút) ë Ferenc körút à 4, 6
U příležitosti 100. výročí (září 2007) vydání jednoho z
nejoblíbenějších románů maďarské literatury, “Chlapci z Pavelské ulice” bylo odhaleno sousoší věnované
hrdinům díla F. Molnára. Sousoší ztělesňuje jednu z
nejznámějších scének románu pro mládež přeloženého
do 35 jazyků, okamžik, kdy bratři Pásztorovi z bratrstva
červených košil, opřeni o zeď v zahradě Muzea přihlížejí
koulování členů spolku chlapců z Pavelské ulice t. zv.
“einstandolás”. Nevšední sochařské dílo omšelostí místa věrně navozuje atmosféru přelomu minulého století.
Most svobody
C3
ã 15, 86 à 2, 18, 19, 41
Původně se jmenoval most Františka Josefa, byl postavený v roce 1899. Při zničení budapeštských mostů v roce 1945 utrpěl nejmenší škody a v roce 1946
byl obnoven a jako první dán do provozu. Při rekonstrukci mu byly ponechány veškeré ozdobné motivy:
sochy kultovního sokola, královský erb atd.
Náměstí svobody (Szabadság tér)
C2
V., Szabadság tér ã 15 à 2 2 Kossuth tér ë Arany J. u.
Jedno z nejimpozantnějších náměstí hlavního města
vroubí mimořádně zajímavé budovy. Na bohatě zdobené
stěny Národní banky shlíží eklekticko- secesní budova
někdejší burzy, dnes sídlo Maďarské televize. Obě dvě
byly postavené v roce 1905 podle projektu grófa Ignáce
Alpára. Nemenší pozornost si zaslouží i budova postavená v letech 1899–1901, ve které dnes sídlí velvyslanectví
Spojených států amerických. Na severní straně náměstí stojí pomník sovětským vojákům padlým při obléhání
Budapešti v roce 1945: Je jediným z totalitních pomníků,
který byl po změně systému ponechán na svém místě.
!
Zábêr mostù hlavního mêsta mùžete snadno
po¼ídit z rùzných
rùz
bodù metropole, když ale
chcete zvêƒn
zvêƒnit ten nejkrásnêjší pohled na nê,
fotografujte z Rybá¼ské bašty!
www.budapestadventure.com
Aqua-fun all year round
O
ne of the biggest indoor water theme parks offers unforgettable entertainment to
visitors of every age throughout the year. The water fun-center is covered by a 72-meter
wide five-storey high mega-dome, can host 1800 guests, has 15 different pools among
which you can find a real surfing pools, (almost nowhere else in Europe), 11 slides,
a whole little universe of saunas, a kids’ heaven and during the summer, a beach, too.
Exciting novelties
• Refresh your summer party memories!
Enjoy the pleasures of music and spa together
herr iin
he
a perfect party combo with DJ Leonardo! Every
very
Friday and Saturday from 5 p.m. till 10 p.m.
m.
• Aqua scooter
• Ball on the water
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Location
Northern part of Budapest, just off the Pest side bridgehead
of Megyeri Bridge along the new M0 ring.
How to get there
Take the free shuttle bus which runs every day between
Heroes’ Square and the waterpark.
Aquaworld Budapest
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 760 | +36 1 2313 772
E [email protected] | www.aqua-world.hu
Okolí Budapešti
Martonvásár
Vo
ok
okolí
kol
olílí Bu
B
Bud
Budapešti,
uda
dape
dap
v jakémkoli smêru vêtrné rùžice najdeme
rùzné zajímavosti. Smêrem na
západ je to mêsteƒko Szentendre a malebné osady Dunajského
oblouku, smêrem na jihozápad se vrátíme
o tisíce let zpêt do minulosti, na jih od
hlavního mêsta zavadíme o vzpomínky na
Ludvíka van Beethovena, smêrem na severovýchod se dostaneme k baroknímu zámku
v mêsteƒku, které opatruje památky na
císa¼ovnu a královnu Sissi.
Top tipy
Visegrád
Visegrád reprezentuje minulost, současnost i budoucnost.
Územím tohoto osídlení se
kdysi táhly hranice římského
impéria, limes. Podél Dunaje
jsou dodnes vidět rozvaliny
jejich strážních věží. Náš první
král sv. Štěpán v těchto místech založil županát a nechal
tu zbudovat i arciděkanský
kostel. Zbytky základů jsou
Esztergom
Ročně o toto městečko, založené v roce
973, jako první hlavní město státu, místo, kde přijal křest náš první král, místo,
kde byl rozčtvrcen a na hradby přibit pohanský vzbouřenec Koppány, projevuje
zájem milion návštěvníků. Po staletí bylo
sídlem králů a nejvyšších církevních hodnostářů.
Na vrcholu hradního vrchu stojí bazilika, je to největší chrám v Maďarsku. Poblíž baziliky byla nedávno odhalena socha
sv. Štěpána., která zejména při večerním
osvětlení dominuje pohledu na katedrálu.
Szentendre
Szentendre si zachovalo tvář a atmosféru
XVIII.-XIX. století. Krásu městečka umocňuje
jeho poloha, blízkost Dunaje, jeho architektura a
kulturní památky. Jim vděčí za podnětnou tvůrčí
atmosféru a za to, že tu po desetiletí žili, žijí a
tvoří malíři, sochaři, seskupení do uměleckých
kolonií. Městečko své návštěvníky vítá s otevřenou náručí a hýčká je kavalkádou okouzlujících
památek a přítomností svých umělců. Na území
Szentendre bylo objeveno langobardské pohřebiště, avarské památky.
Něco jsme však z našeho výletu vynechaliskanzen. Szentendre se stalo domovem prvního a dosud největšího stále doplňovaného
skanzenu v Maďarsku. Odborní pracovníci muzea nám oživí život ve venkovských staveních,
ve všední den i o svátcích.
32
www.budapestadventure.com
Okolí Budapešti
Ještě víc pozoruhodností
Při břehu Dunaje
Vyšehrad není jen jedinou pozoruhodností Dunajského oblouku. Pramicí se nechte převézt na protější břeh
Dunaje do Nagymaros, poblíž této obce jsou malebné
vesničky Kismaros a Verőce . Dál se můžeme vydat
pěší túrou do krásného pohoří Börzseny. Osvěžení po
únavném putování a zároveň odpočinek vám poskytnou kavárny, restaurace, nebo zastíněné zahrádky
zastrčených cukráren rozseté při břehu Dunaje.
Dunajský oblouk jako regionální oblast se rozkládá
okolo Dunaje. Patří sem pohoří Börzsöny, visegrádská vrchovina a pohoří Pilis, zahrnuje šedesát obcí.
Jednou z nich je malebné město Vác s krásnou, nedávno obnovenou promenádou při břehu Dunaje.
patrné na hradním svahu. Z temene
vrchu se otevírá nejkrásnější pohled
na ohyb Dunaje.
Poblíž Dunaje stál původně gotický palác králem Matyášem přebudovaný na královské sídlo, které neslo
prvky renesančního slohu. Z palácové kašny prý na počest příchozích cizích poslů klokotalo červené
víno. V městečku se každým rokem
konají rytířská klání, soutěže siláků
a přehlídka středověkých řemesel.
Marton
Martonvásár
Martonv
Martonvásár
je od Budapešti vzdálený 30 km a leží
nedalek dálnice M7. Tuto nevelkou obec ve světě
nedaleko
proslavi pohostinnost a láska k hudbě rodiny Brunproslavila
szviků. Ve zdejším původně barokním, dnes v neogotickém stylu přebudovaném zámku jako host a učitel
hudby pobýval Ludwig van Beethoven. Martonvásár
je i dnes středem Beethovenova kultu. Památku velkého sladatele opatruje zámecké muzem a krásný
park je každým rokem dějištěm letních koncertů.
Százhalombatta
Návštěvníci městečka Százhalombatta a jeho okolí
mohou shlédnout nálezy z doby železné, lidu popelnicových polí t.zv. halštatské kutury. Přes sto navršených mohyl tu ukrývá popel pohřbených. Mrtví se
spalovali na hranicích u Dunaje, jejich popel se pak
ukládal do mohyl daného tvaru navršených speciální
technikou. Jedna z mohyl zůstala neporušená, provedla se její rekontrukce a dnes v jejích útrobách, za
doprovodu zvukových a světelných efektů můžeme
být svědky smutečního obřadu, který probíhal před
mnoha staletími.
Kromê smrti získáme poznatky i o životê lidu
popelnicových polí. Jak dosvêdƒují rekonstruované nálezy. máme p¼íležitost nahlédnout i do prost¼edí každodenního života, a
to p¼edevším zásluhou rekonstrukce stavení vybaveného pravdêpodobným za¼ízením.
Kromê dochovaných nálezù, prost¼ednictvím zachovaných zbytkù zrna se zjistilo, jak a ƒím se asi zdejší lidé
stravovali.
Gödöllő
Jestliže se vydáme z Budapešti směrem na severovýchod a jedeme po peštské straně paralelně s
Dunajem, po necelých 30 kilometrech přijedeme do
malého městečka Gödöllő. Ve zdejším barokním
zámku Grassalkovich úzkostlivě opatrují památky na Sissi, rakousko-uherskou královnu Alžbětu,
která tu tak ráda pobývala a Maďarům projevovala
neobyčejnoui přízeň. Impozantní barokní zámek si
zachoval svůj někdejší lesk a noblesu.
V jižním křídle zámeckého komplexu působilo
v letech 1785-1867 ojedinělé barokní divadlo a je
jediné, kterému se zachovaly původní kulisy. Po
rekonstrukci se v divadle znovu uvádějí operní představení; divadlo je přístupné i během prohlídky.
Jediná celostátní skautská sbírka se v roce 2009 p¼estêhovala z Budapešti
do Mêstského muzea v Gödöllô (nám. Szabadság tér 5.) Stálá expozice má
název: Dêjiny maÿarského skautingu od roku 1910 podnes.
!
www.budapestinfo.hu
Do Esztergom (Ost¼ihom) a Visegrádu se snadno dostanete autobusovými linkami
stanice metra trasy 3 Újpest-Városkapu. Od koneƒné stanice metra trasy
Volán od stani
2 z námêstí Örs
Ör vezér tere se s p¼ímêstskou lokálkou HÉV dostanete do Gödöllô a
tér vyjíždí p¼ímêstská lokálka HÉV do Szentendre.
z námêstí Batthyány
Bat
33
Park memento
- Park soch
Park Memento není jen neobyejné
muzeum, je to úpln jiný svt! Tento
jedinený tematický park pedstavuje
komunistickou éru a pipomíná pád
diktatury. Je to atraktivní a psobivé
výstavní místo historické éry se sochami,
které stály na veejných prostranstvích v
dob socialismu a po zmn politického
systému v letech 1989 – 90 byly z
budapešských ulic odstranny.
Poslední nahlédnutí za železnou
oponu. Je to jedna z nejzajímavjších
a nevšedních kuriozit v Budapešti.
Mnohonásobek tun komunismu!
Otev
eno každý den
od 10 hodin do setmní
Vstupné 1500 Ft,
pro studenty 1000 Ft
Budapešt XXII. obvod (Jižní-Buda)
Balatoni út (roh Balatonská
silnice) – ulice Szabadkai
www.mementopark.hu
Park soch
Stojí zde alegorické pomníky
„Maarsko-sovtského
pátelství“ a „Osvobození“,
dále sochy osobností
dlnického hnutí a
dstojník Rudé armády
spolu s dalšími gigantickými výtvory. „Osobn“
pomník Lenina, Marxe a Engelse, Dimitrova,
kapitána Ostapenka, Bély Kuna a dalších hrdin
komunistického svta. Najdete tady i slavnostní
tribuna a holinky ze Stalinovy sochy.
Prvodcovská služba s výkladem
trvá 50 minut, Výklad v anglitin zaíná od vstupní brány
Memento parku. Termíny: Každý den v 11,45 hodin, od
bezna do íjna také od 12,45 a 13,45, ervenci – srpnu též
od 15,45 a 16,45. Úastnický poplatek je 1200Ft za osobu.
Severní barák
Výstava fotograí o
maarské revoluci roku 1956
a zmn politického systému
v letech 1989 – 1990.
V kinosále se promítá lm
o innosti komunistických
tajných služeb s názvem „Život agenta“, o
vybudování špionážní sít, o rozmisování
odposlouchávacích „štnic“, o profesionálních
domovních prohlídkách, a dalších metodách.
Doprava hromadnou mstskou dopravou
a./ Od rohu tídy Bocskai – Fehervári
/Fehervári út – Bocskai út/, (Allee
Shopping Center) tramvají . 4, 18, 41,
47, 61 smrem k obchodnímu centru
Campona každých 20 minut,
(o víkendu každých 30 minut odjíždí
autobus . 150 k zastávce Memento
Park, cesta trvá 25 minut .
b./ Nádraží Kelenföld /Kelenföldi
Pályaudvar / Autobus 7E, 137E,
tramvaj .19 a 49). Z vedlejší
konené stanice Volánbusz
autobusy , 710, 720, 722 k zastávce
Memento Park, cesta trvá 10 minut.
Trabant
Každý návštvník
si mže sednout do
východonmeckého
„lidového auta“ a
zažít, jak se v nm
sedlo.
Prodejna suvenýr Vörös Csillag
(Rudá hvzda– Red Star Store.
Zlatý dl specického zboží pipomínajícího éru
komunismu. Sovtské suvenýry ploché lahve,
ploché sklo, zapalovae, vyznamenání Rudé
armády a vojenské epice. Legraní trika, hrneky,
pohledy a postery. Trabant jako model autíka,
Leninv svícen a svíka, retro- upomínkové
pedmty z 50., 60. a
70. let minulého století.
„Best of Communism“,
revoluní pochody,
dokumentární lmy a ada
dalších zajímavostí.
Pímá autobusová linka
Každý den v 11,00 hodin (v ervenci a srpnu také v 15 hodin) odjíždí
z centra msta, z Deákova námstí (Deák tér), (
) autobus ze stanice s tabulkou „Memento Park“, Cena jízdenky je
4500 Ft, (pro studenty 3500Ft), platí pro jízdu tam a zpt, a také jako
vstupné do Parku Memento. Jízdenka se prodává v autobusu.
Odpočinek & relaxace
Léčebné lázně,
jeskyně
Volný
V
l ý
Kavárny,
čas
bary
Nákup
Je načase se uvolnit! Na následujících stránkách nabízíme
řadu nápadů pro ty, kteří nehodlají svůj volný čas trávit v muzeích a rádi by vychutnali tu pravou Budapešť. Vydejte se na
cestu! Zavedeme Vás do světa léčebných lázní a kaváren,
nabídneme vám řadu aktivit volného času a také vám doporučíme, kam máte jít nakupovat.
Léčebné lázně, jeskyně
Budapešt je mêstem léƒebných lázní. V Budapešti se
našly zbytky ¼ímských lázní z II. století, ale opravdová
lázeñská kultura se zaƒala rozvíjet až za turecké poroby v XVI.–XVII. století. V hlavním mêstê jsou dodnes
v provozu 4 láznê z dob osmanské ¼íše (Rudas,
Rác, Király-královské, Császár-císa¼ské) pat¼í ke
skvostùm tureckého stavitelství.
S Kartou Budapešt dostanete slevu na
vstupném do více lázní a koupališt‘ v Budapešti.
Co musíte vidět
Budínská hradní jeskyně a
B2
I., Országház u. 16. § 214-3121 © úterý–neděle: 10–18 h
Jeskynní sluje pod plošinou Hradního vrchu jsou pro
svoji přírodní vyjímečnost přísně chráněné. Mezi maďarskými jeskyněni zaujímají mimořádné postavení,
protože jsou největšmí systémem podzemních jeskynních slují, který vznikl ve vápencovém tufu.
ã 16A & 150–300 HUF
Labyrint (bludiště) pod Budínským hradem b B2
I., Úri utca 9. § 489-3281, 212-0287
© 9.30–19.30 h
Jeskyně a podzemní sklepení pod Budínským hradem o celkové délce 1200 metrů jsou zapsané do Seznamu světového dědictví. Skalní příkrov vzniklý před
500 tisíci roky a pod ním zdiva pocházející z různých
období dějin jsou rozmanitě propletená tajuplným labyrintem plným dobrodružství.
ã 16A & 1100–1500 HUF
Danubius Health Spa Resort Helia c
A3
XIII., Kárpát utca 62–64. § 889-5820 © 7–22 h
Čtyřhvězdičkový hotel postavený na peštské straně nábřeží Dunaje ve skandinávském stylu. Hostům poskytuje
pohled na krásné panoráma Markétina ostrova a budínských vrchů. Pohodlí hostů slouží populární fitness centrum, čtyři bazény, sauna, parní lázně a kondiční sály.
ä 79 & 3500–5200 HUF
Danubius Health Spa Resort Margitsziget,
Danubius Grand hotel Margitsziget d
A3
XIII. Margitsziget § 889-4914 © 6.30–21.30 h
Nachází se v malebném prostředí Markétina ostrova,
v prostředí nejkrásnějšího parku, sem citlivě zapadá
!
starý a moderní komplex budov, ideální místo pro
všechny, kteří si chtějí odpočinout daleko od ruchu
velkoměsta a přesto být blízko centra města. Hosty
očekává se vším pohodlím a službami.
ã 26 â 4, 6 & 6500–7700 HUF
Léčebné královské (Király) lázně e
B1
II., Fő utca 82–84. § 202-3688 © pro dámy: pondělí,
středa 7–18 h., pro pány: úterý, čtvrtek, pátek, sobota: 9–20 h, společné: neděle: 9–20 h
Lázně s největší pravděpodobností začal stavět v
roce 1565 budínský paša Arslán. Je to jedna z mála
tureckých památek, která v celé své původní nádheře
seznamuje návštěvníky s palácem lázeňské kultury
rané osmanské říše.
ê Batthyány nám ã 60, 86 & 1500–2100 HUF
Lukács-léčebné lázně a plovárna f
A3
II., Frankel Leó utca 25–29. § 326-1695
© pondělí–pátek 6–19 h., sobota–neděle: 6–17 h
Top tipy
Léčebné lázně
Gellért g
C3
XI., Kelenhegyi út 4–6.
§ 466-6166 © 6–20 h
Jedno z nejoblíbenějších
lázeňských míst turistů přijíždějících do Budapešti. O
zdejším vřídle se již zmiňují
historické prameny ze XIII.
století. V přilehlém hotelu
méně, ale v lázeňské části
se zcela zachovalo původní secesní vybavení, s
uměleckou mozaikou, barevnými okny, sochami.
ã 7, 86 â 18, 19 & 2200–3800 HUF
U vstupného uuvádíme nejnižší a nejvyšší ceny, mezi nimi existuje nêkolik variací.
Ceny platí do konce roku 2009. V roce 2010 bude vstupné vyšší. Podrobné informace o složení léƒebných pramenù
blahárných úƒincích najdete v angliƒtinê a nêmƒinê na domovské stránce www.budapestspas.hu.
a jejich blahár
lázních s Kartou Budapest mùžete p¼i poskytnutí masážních služeb získat slevu.
V léƒebných lá
www.budapestinfo.hu
37
Léčebné lázně,
jeskyně
Top tipy
Léčebné lázně a plovárna Rudas h
B3
II., Döbrentei tér 9
9. § 356-1322 © pro pány: pondělí, středa, čtvrtek, pátek: 6–20 h, pro dámy: úterý
6–20 h, společné: sobota–neděle: 6–17 h (noční
koupání: pátek – neděle: 22–4 h)
Po několikaletých stavebních úpravách a renovaci
byly v listopadu 2005 znovu zpřístupněny turecké
lázně. Dodnes se používá
původní zařízení postavené v 16. století. Pod typickou 10 metrovou tureckou kopulí podepřenou 8 sloupy je bazén ve tvaru
osmiúhelníku. V pitném pavilonu se vyvěrající léčivé prameny užívají při léčebných pitných kůrách.
ã 5, 7, 8, 86 â 18, 19, 41, 56 & 1500–2800
HUF (noční koupání: 2500 HUF)
Cinetrip Sparty – jednou v mêsíci se
koná kavalkáda hudby, vody a svêtel
ve všech prostorách léƒebných lázní. O zábavu se starají hudebníci,
disžokejové (dj), laserová show a
originální performance. Informace www.cinetrip.hu
Ramada Resort
Budapest
Ramada Resort Budapest is a four-star superior conference and wellness hotel offering unique services: it has
309 rooms with internet connection; a conference centre
with a capacity of almost 1000; an independent spa, wellness and fitness unit; indoor and outdoor car parks with a
capacity of almost 1000 and direct access to Aquaworld,
p
one of the biggest indoor water theme p
parks in Europe.
Location
The water theme park is located in the
he
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day betd
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
Ramada Resort Budapest
est
C|A H-1044 Budapest, Íves út 16. | T|P +36 1 2313 600
E [email protected] | www.ramadaresortbudapest.hu
38
Top tipy
Léčebné lázně
Széchényi i
D1
XIV., Állatkerti út 11. §
363-3210 © termální
lázně denně: 6–19 h, plovárna denně: 6–22 h
Ze seznamu neopomenutelných budapešťských
zajímavostí
nesmíme
vynechat ani Széchényiho lázně, které se svými
15 bazény nejenže patří
k nejrozsáhlejším lázeňským komplexům v Evropě, ale zároveň i k nejpříjemnějším lázním hlavního města. Pro lázně je
typický pohled na muže, kteří v závojích páry po
krk ponoření v termální vodě hrají šachy, stejně tak
jsou pro ně charakteristické otevřené bazény sevřené v náručí lázeňských budov a
klasické římské lázně a prostorné sauny.
è Széchenyi fürdő ä 70, 72 & 2250–3500 HUF
Lázeňský komplex byl postaven v XIX. století, jeho kořeny sahají do období osmanské říše. V lázních, které
jsou dodnes v provozu najdeme termální císařské lázně
(Császár fürdő) z XVI. století. Kromě oddělení společných
léčebných lázní je velmi navštěvovaná i zdejší plovárna.
ã 86 â 17, 4, 6 & 400–2200 HUF
Léčebné lázně Rác j
B3
I., Hadnagy utca 8.–10.
Předchůdce dnešních lázní založil král Matyáš, za
tureckého nadvlády zde byly v provozu kryté lázně.
Po přestavbě budovy v roce 1860 podle plánů Miklóse
Ybla, za monarchie, lázně dosáhly největšího rozkvětu
Zavřeno. Lázně jsou v rekonstruci.
Ramada Plaza Budapest k
A4
III., třída Árpád fejedelem 94. § 436-4100
© po celý rok, ve všední dny: 6.30–21.30 h
Elegantní lázeňský hotel stojí v příjemném prostředí
na budínském nábřeží Dunaje. Hosté tu mají k dispozici bazény s termální vodou, parní lázně, saunu,
jacuzzi, skotské střiky.
â 1 ã 106 â Árpád híd & 4500–5500 HUF
Jeskyně Szemlőhegyi l
A4
II., Pusztaszeri út 35. § 325-6001
© pondělí, středa, pátek–neděle: 10–16 h
V průběhu přirozeného geologického pohybu vznikla druhá, turisty rovněž četně navštěvovaná jeskyně.
Její zvláštní útvary (hráškové kameny) vznikají v místech, kde termální prameny pronikají vápencovými
útesy. Její chladné a vlhké ovzduší má příznivý vliv
na léčbu dýchacího ústrojí.
ã 29 & 600–1350 HUF
www.budapestadventure.com
Top tipy
Léčebné lázně,
Jeskyně
Pálvölgyi m
A4
II., tř. Szépvölgyi út
162. § 325-9505
© úterý–neděle: 10–
16.15 h
Turisty hojně navštěvovaná malebná krasová jeskyně, jedna
z jeskyň budínského
pohoří. Ve třetí nejrozsáhlejší jeskyni v zemi
(přístupné v délce 1 kilometru) můžeme uvidět
zcela neobvyklé krápníkové útvary.
ã 65 & 750–1350 HUF
jeskyně
Nêkte¼í turisté, po prohlídce zajímavostí na povrchu, mají dostateƒný
dùvod k tomu, aby se podívali „až do
hloubky vêcí“ a v jeskyních rozkládajících se pod Budapeští si to mohou dovolit. Komu staƒí málo, mùže se podívat
do zp¼ístupnêných, krasových jeskyní
Szemlöhegyi a Pálvölgyi a prohlédnout si jejich zajímavé skalní útvary, t¼pytivé krystaly a nádherné
krápníky. Ti, co mají rádi dobrodružství, si mohou
obléknout kombinézy a za doprovodu profesionálních jeskyñá¼ù slézat jeskynní prostory a objevovat
je v pùvodní kráse.
Další lázně, plovárny
Plovárna Császár-Komjádi n
II., Árpád fejedelem útja 8.
§ 212-2750
© 6–19 h
ã 6, 60, 86 â 17 & 900–1500 HUF
B1
Koupaliště a plovárna Csillaghegy o
III., Pusztakúti út 3.
§ 242-0754
© 9–20 h
â Csillaghegy & 1100–1600 HUF
A3
Léčebné lázně Dagály p
A3
XIII., Népfürdő utca 36.
§ 452-4500
© 6–20 h
â 1 Most Árpád híd ã 133 & 1600–2200 HUF
B1
Koupaliště Palatinus s
XIII., Marketin ostrov (Margitsziget) § 340-4505
© květen–srpen: pondělí–pátek: 9–19 h
ã 26 â 4, 6 & 1800–2400 HUF
Koupaliště Pünkösdfürdő t
III., Királyok útja 272. § 388-6665
© 1. květen–31. srpen: 9–20 h
â Pükösdfürdő ã 34, 145, 146
& 600–1200 HUF
A3
Římské koupaliště u
A3
III., Rozgonyi P. utca 2. § 388-9740
© květen–srpen: 9–20 h
â Római fürdő ã 34, 106 & 1000–2000 HUF
Sportovní plovárna Alfréda Hajóse q
B1
XIII., Marketinský ostrov § 340-4946
© pondělí–pátek: 6–17 h (říjen–listopad: pondělí–pátek 6–16 h), sobota–neděle: 6–18 h
ã 26 â 4, 6 & 900–1500 HUF
Plovárna Imre Nyékiho r
A4
XI., Kondorosi út 14. § 208-4025
© pondělí–pátek: 6–20 h, sobota: 6–17 h, neděle:
6–17 h, (červen–srpen: sobota–neděle: 6–19 h)
ã 7 â 18, 41, 56 & 600–1200 HUF
Koupaliště Pünkösdfürdő
!
LÁZEÑSKÁ NOC
NO
Jediná noc s jedinou vstupenkou do trojice nejznámêjších budapešt‘ských lázní. O lázeñské noci se to
všechno mùže splnit. A navíc ještê ¼ada dalších vêcí. U této významné p¼íležitosti si lázeñská za¼ízení dají
záležet na to
tom, aby ochranná známka Budapešti - têlo i duši zah¼ívající termální láznê, maximálnê splnila
veškerá oƒekávání. Aby p¼i této p¼íležitosti p¼ipravené programy: vodní kino, koncerty živé hudby bavily obecenstvo které se v plav
stvo,
plavkách až do rána nechává hýƒkat vodami lázeñských pramenù. Nikdo se nemusí stydêt za to,
když zaƒne mezi bazény tanƒit. V tu noc mezi jednotlivými lázeñskými objekty jezdí zdarma autobus. Informace:
www.budapestspas.hu
www.budapestinfo.hu
39
Volný čas
Budapešt
B
ud
dapeššt
št máá všech
všechny
š hny pp¼edpoklady
¼edpo
d kllady
d k tomu
to aby se
za¼adila k hlavním mêstùm bohatým na zeleñ, vlastní
¼adu míst k nejrùznêjším aktivitám volného ƒasu, k têm
pat¼í budínské vrchy, Markétin ostrov (Margitsziget) a na
peštské stranê prostorné parky Mêsto protínají cyklistické trasy.
S Kartou Budapešt a slevami na ni mùžete
vyzkoušet rùzné aktivity volného ƒasu.
Co ještě musíte vidět
Aquaréna – mogyoródský aquapark
B3
Mogyoród, Vízipark út 1. (v sousedství Hungaroringu)
§ 36-28/541-100 © od konce května do 31. září: pondělí–neděle 9–19 h 1,5 km & 3800–5200 HUF
Aquaworld Budapest
A3
IV., Íves út 16. (najdete v severní části města při dálnici M0 u předmostí mostu Megyeri hid)
§ 231-3760 www.aqua-world.hu © 6–22 h ã 30 &
1500–6900 HUF
Výletní cyklokočáry – Bringóhintó
B1
XIII., Margitsziget, Hajós A. sétány 1. § 329-2746 ©
od 8 do setmění ã 26 â 4, 6 & od 1500 HUF
Aqu
uaw
world Budaapesst
One of the biggest indoor water theme parks in Central
Europe offers unforgettable entertainment to visitors of
every age throughout the year. The adventure centre is
covered by a 72-meter wide 5-storey high giant dome,
can host 1800 guests, it has 15 different pools among the
unique in Europe surf pool, 11 slides, a Sauna World, Kids’
World and during the summer a beach, too.
Opening hours
All year round from 6 a.m. to 10 p.m.
Tickets already from 1200 HUF
Location
The water theme park is located in the
northern part of Budapest, just off
the Pest side bridgehead of Megyeri
Bridge along the new M0 ring.
Free shuttle service is
available every day betd
ween Heroes’ Square and
Aquaworld Budapest.
Aquaworld – Vízibirodalom
alom
C|A H-1044 Budapest, Íves út
ú 16.
16 | T|P +36
36 1 231
2313 760
E [email protected] | www.aqua-world.hu
40
Budínské pohoří
A4
(Széchényi-hegy, Sváb-hegy, János-hegy, Hármashatár-hegy)
Území v severozápadní oblasti hlavního města se
400-500 metrů vysokými horami se pro své čisté
ovzduší, vybudované turistické stezky, obklopené zelení lesů stalo mekou turistů a milovníků přírody.
ê z náměstí Moszkva tér, dojedeme k ozubene dráze
nebo sedačkové lanovce (libegő) a jimi vyjedeme nahoru.
Palác zázraků (Csodák palotája)
A1
II., Fény utca 20–22. § 366-4044
© pondělí–pátek: 9–17 h, sobota–neděle: 10–18 h
â 4, 6 & 880–3800 HUF
Interaktivní vêdecká výstava v památkovê
chránêné prùmyslové budovê. Atraktivní, zábavná a srozumitelná, prožíváme
zákony p¼írody a objevujeme p¼ekvapivý
svêt fyziky. Opravdový zážitek pro celou
rodinu!
Zoologická a botanická zahrada
D1
XIV., Állatkerti krt. 6–12.
§ 273-4901
© březen a říjen: pondělí–čtvrtek: 9–17 h, pátek–neděle: 9–17,30 h, duben a září: pondělí–čtvrtek: 9–17,30
h, pátek–neděle: 9–18 h, květen, červen, červenec,
srpen: pondělí–čtvrtek: 9–18 h, pátek–neděle: 9–19
h; leden, únor, listopad: pondělí–neděle: 9–16 h
è Széchényi fürdő, ä 72 & 1290–5290 HUF
Velký cirkus – stálá budova hl. města
B1
XIV., Állatkerti krt. 12.
§ 343-8300 © informujte se na uvedeném tel. čísle
è Széchényi fürdő ä 72 & 2200–2800 HUF
Vrch Gellért (Gellért-hegy)
B3
Pro poklidný park a především pro krásné panoráma,
které se otevírá z vyhlídkové terasy, patří k oblíbeným výletním místům jak Budapešťanů, tak i turistů.
Ke zdejším zajímavostem se řadí pomátky různých
historických období. Socha sv. Gellérta připomíná
dobu pohanskou, vojenská pevnost Citadela habsburský útisk, který následoval po revolučních letech
1848–1849 a socha Svobody tyčící se nad městem
dobu po II. světové válce.
ã 7, 86, 17 â 18, 19, 41, 56
www.budapestadventure.com
Volný
Ledová terasa
C1
Střešní zahrada obchodního centra WestEnd City Center
VI., Váci út 1–3.
www.jegterasz.hu
© neděle–čtvrtek: 8–22 h, mini hokej: pátek–sobota:
22–24 h
ã 206 â 4, 6 Ë Nyugati pu
& 800–1300 HUF
Lidový park (Népliget)
D4
Největší park na peštské straně byl založen po roce
1860. Rozkládá se směrem na jihovýchod. od centra
města v délce 5 km na 112 hektarech. Lesnatý park, s
travnatými plochami, plný květin je příjemným místem
odpočinku. Promenády uvnitř parku lemují sochy a památníky. V parku stojí také budova Planetária (Hvězdárna), instituce celostátního významu. V jeho kupoli o
průměru 23 metrů se mimo astronomických přednášek
pro širokou obec zájemců pořádají laserová představení podbarvená klasickou nebo populární hudbou.
Ë Lidový park (Népliget) ã 103 â 1, 1A
Top tipy
Sedačková lanovk
lanovka
(Libegő)
A3
Zugliget-János-hegy (Jánošova hora) § 394-3764
© 10–16 h, Každé liché pondělí zavřeno!
Jedinečný zážitek nabízí první sedačková lanovka
v Maďarsku – zavěšená na železných lanech a zajišťuje přepravu osob. Libegö (lanovka) spojuje úsek
mezi Zugligetem a János –hegy (Jánosovou horou).
Z horní stanice lanovky dojdeme krátkou procházkou
ke stanici Dětské dráhy. Po patnácti minutách chůze se dostaneme k vyhlídkové rozhledně Erzsébet,
odkud se před námi otevře jedinečné panoráma.
ã 291 & 400–700 HUF
čas
Top tipy
Markétin ostrov (Margitsziget)
(M
B1
Mezi Markétiným a Ár
Árpádovým mostem se rozkládá útlý ostrov bohatý na historické památky,
které sahají až do XI. století. Na něm se nachází
nejkrásnější park hlavního města. Návštěvník při
procházkách uvidí impresivní architektonická díla
(vodojem-chráněnou památku UNESCO, zpívající fontánu, přírodní amfiteátr, kostel sv. Michala)
a staleté zbytky
staveb [kláštera, ve
kterém žila Markéta
(Margit)] dcera krále Bély IV. a pozůstatky kostela dvou
řeholních řádů). Na
ostrově je koupaliště, plovárna, dva
hotely, několik restaurací a bistra.
ã 26 â 4, 6
Tropicarium Budapest
A4
Nákupní centrum Campona
XXII. Nagytétényi út 37–43. § 424-3053 © 10–20 h
ã 33 (od Móricz Zsigmond körtér – kruhové nám.),
214, 114 (z náměstí Kosztolányi Dezső tér)
& 1200–1900 HUF
Historický železniční park
XIV., Tatai út 95. § 450-1497, 238-0558
www.vasuttortenetipart.hu
A3
V kuriózním parku si mùžete vyzkoušet,
jak umíte jezdit s drezínou. Soutêže
se po¼ádají na 400 metrové dráze.
Je to výborná zkouška síly a výkon se
odmêñuje jmenovitým diplomem.
Top tipy
Městské sady (Városliget)
(Város
D-E1
Na peštské straně vytvářejí
vytváře rozsáhlou souvislou plochu zeleně. Jsou oblíbeným míszábavy a vyhledávaným místem odpočinku. Kdysi tu
ttem rodinných
di ý h výletů,
ýl tů víkendové
ík
bývala královská obora. Po vysušení močálů v XIX. století, po vzoru anglických parků,
byla celá plocha osázena stromy. V rámci oslav milénia v těchto místech vyrostly honosné budovy a památníky
(Muzeum krásných umění, výstavní síň Műcsarnok, Pomník milénia a hrad Vajdahunyad). Městské sady poskytují
všestranný odpočinek příslušníkům všech věkových kategorií. Zájemci mohou navštívit: Lunapark (Vidámpark),
zoologickou zahradu, cirkus, muzea, léčebné lázně, veslovat na lodičkách nebo bruslit na umělém kluzišti.
è Náměstí hrdinů (Hősök tere) lázně Széchényi ä 70, 72, 75, 78
!
PARK KINCSEM
Sázejte na výk
výkon, místo a dobêh! Koñské dostihy a vzrušení ze sázek nabízí Park Kincsem – následovník
nêkdejší legend
legendární dostihové dráhy v Pešti. Dostihová dráha p¼ipomíná tradice a staré ƒasy, ale prost¼edí
je již moderní. Na dostizích diváci podle temperamentu povzbuzují jezdce buÿ z ¼ad nebo lože tribuny ƒi za
prosklenými stênami
stênam restaurace. V sázkách nezkušené nováƒky ochotnê zasvêtí do tajù tipování u okénka, které
je pro nê zvlášt‘ vyhrazené. K Parku Kincsem se z centra mêsta dostaneme podzemní drahou (Földalati). Každou
sobotu se konají závody klusákù a v nedêli dostihy. Informace: www. kincsemrendezveny.hu
www.budapestinfo.hu
41
Volný
čas
!
Lanová dráha
drá
na Budínský hrad B2
Nám. Clark Ádám
Á
tér–Budínský hrad
© denně mezi
mez 7.30–22 h; Každé sudé pondělí mimo provoz!
pro
ã 16, 86 â 19, 41
4 & 840–1450 HUF
Ozubená dráha (Fogaskerekű)
A3
II., Szilágyi E. fasor 14–16. § 355-4167 Soupravy
jsou v provozu od rána do večera: 5–23.10 hod
â 61, 59 & 300 HUF
Dětská železnice (Gyermekvasút)
A3
Széchenyi-hegy–Hűvösvölgy (Széchenyiho hora
do Hűvösvölgy) § 397-5392 © otevřeno po celý
rok, od září v pondělí není v provozu
ã 29 â 61, Ozubená dráha & 300–700 HUF
© 15–28. března: 10–15 h, 29 března–3.listopadu:
10–18 h, 4. listopadu–14. prosince: 10–15 h
ã 30, 120 â 14
& 300–2400 HUF
Lunapark (Vidámpark)
D1
XIV. Állatkerti körút 14.–16.
§ 363-8310 www.vidampark.hu
© 10–18 h (15.–31. března, 1.–2. listopadu); 10–19 h
duben, říjen, sobota–neděle); 12–18 h (duben, říjen:
pondělí–pátek); 11–19 h (květen, červen, září: pondělí–pátek); 10–20 h (červen, září: sobota– neděle;
červenec, srpen: pondělí–neděle)
è Széchényi fürdő ä 72
& 3300–4400 HUF
Sport
BUDAPEST MADNESS
www.budapestmadness.com § 36-70/431-3001
Aktivní odpočinek pro mladé turisty plný zážitků.
BOWLING
Mammut Bowling Club II., Lövőház u. 2.–6.
§ 345-8300 © čt–ne: 10–1 h, po, pá–so: 10–3 h
& 450–850 HUF
Strike Bowling Club XI., Budafoki út 111–113.
§ 206-2754 © po–čt: 14–1 h, pá–so: 14–3 h
& 690 HUF
FITNESS KLUBY
Astoria Fitness Studió V., Károly krt. (okružní)
4. § 317-0452 © po–pá: 6,30–24 h, so–ne: 10–21 h
& od 1600 HUF
Gold’s Gym – Mammut 2 Shopping Center
II., Lövőház u. 2.–6. § 345-8544 © po–pá: 6.45–22.45
h, so–ne: 8–19.45 h & 5200 HUF
Danubius Hotel Arena
XIV., Ifjúság útja 1.–3. § 889-5282 © po–pá: 6.30–22
h, so–ne: 7–21 h & 2900 HUF
Danubius Hotel Flamenco
XI., Tas vezér u. 7. § 889-5600 © po–čt: 7–24 h, pá–
ne: 9–21 h & 1900–2900 HUF
Római Fit-Forma Stúdió
III., Monostori út 31. § 453-2901 © po–pá: 7–22 hod.,
so–ne: 8–16 hod. & od 1200 HUF
MOTOKÁRY – GOKART
Budaring Gokart
XI., Budaörsi út (u květinového tržiště Floracoop)
§ 247-4747 © po–pá: 11–22 hod., so–ne: 10–22 hod
& 2000–2500 HUF
SKATEBOARD, KOLEČKOVÉ BRUSLE
Skateboardová dráha
III., Árpád Fejedelem útja 125. § 250-4800
© březen–říjen: po–čt: 14–19.30 h, pá: 12–19.30 h,
so–ne: 9–19.30 h & 400–600 HUF
JÍZDA NA KONI
Favorit Lovarda (jízdárna Favorit) XVI., Mókus
utca 23. § 36-30/966-9992 © ú–pá: 14–18 h, so–ne:
9–16,30 h & 1400–2200 HUF
Petneházy Horse-Riding Centre
II. Feketefej utca 2. § 397-1208 © so–ne: 12–17 h
& 2500–20 000 HUF
SPORTMAX
Fitness – wellness – squash
XII., Csörsz u. 14.–16. § 248-2260 www.sportmax.hu
© pon–pá: 6–22.30 h, so–ne: 8–21.30 h
& 1870–2200 HUF
SQUASH
A&TSH I., Pálya u. 9.
§ 356-9530 © po–pá: 7–23 h, so–ne: 9–21 h
& 1450–1750 HUF
TENIS
Római Tenisz Akadémia III., Királyok útja 105.
§ 240-8616 © 7–22 h & 2800–5000 HUF
Városmajorská tenisová akademie
XII., Városmajor utca 63–69.
§ 202-5337 © po–pá: 7–22 h, so: 7–19 h, ne: 8–19 h
& 3700–5400 HUF
!
FUTAPEST – p
prohlídka mêsta p¼i sportovním bêhu!
Trasy bêžeckýc
bêžeckých závodù vedou nejkrásnêjšími místy mêsta, sportovci bêží po Námêstí hrdinù (Hösök tere),
Andrássyho t¼ídou
t
a po pešt‘ském a budínském náb¼eží. Za hudebního doprovodu, ví¼ení bubnù, za kordony diváci jako jjeden muž fandí známým i neznámým sportovcùm – a co jiného je t¼eba k dobré náladê p¼i
prohlídce mêsta? Po
P finiši organizáto¼i vítají v cíli úƒastníky bêhu fiestou.
42
www.budapestadventure.com
Kavárny, bary
Již na p¼elomu XIX. (19.) a XX. (20.) století v Budapešti kypêl bohatý kavárenský život. V hlavním mêstê bylo v tu
dobu pêt set kaváren. Návštêva kaváren pat¼ila k panským
zvykùm. V nêkterých kavárnách vznikaly rùzné stolní spoleƒnosti,
vêtšinou složené ze spisovatelù, umêlcù a politikƒ. V posledních
letech zaƒíná v hlavním mêstê znovu ožívat kavárenská kultura. Nêkdejší známé kavárny se znovu otev¼ely ve své pùvodní
nádhe¼e a na frekventovaných místech metropole se otvírají
další nové modernê za¼ízené kavárny.
Top tipy
Kavárna Centrál
C3
V., Károlyi Mihály utca 9.
§ 266-2110 © 8–24 h
Kavárna Cenrál je zařízená přesně tak, jako v roce 1887, kdy se
tady scházela společnost literární domény. Spisovatelé Móricz,
Krúdy, Babits a Karinthy tady trávili většinu svých dnů.
Gerbeaud
C2
V., Vörösmarty tér 7.
§ 429-9000 © 9–21 h
Jméno Gerbeaud je mezi
Budapešťany pojmem. V budově, která vévodí náměstí
Vörösmaty už víc než l50 let působí kavárna a cukrárna,
ta se už v XIX. století těšila světové pověsti. K příjemné
náladě hostů, kromě vynikajících zákusků, přispívá i prostředí samo: místnosti zdobí bohaté štukování, skvostné křišťálové lustry, stolečky s mramorovými deskami,
stěny jsou vykládané brokátem a ušlechtilým dřevem.
Od ƒervna roku 2009 Gerbeaud p¼ipravuje
dorty i pro japonské hosty. V jedné
z nejelegantnêjších ƒtvrtí Tokia totiž
otev¼el svou první cukrárnu v zahraniƒí.
Interiér cukrárny je vêrnou kopií interiéru a
prost¼edí budapešt‘ské cukrárny.
Művész
C2
VI., Andrássy út 29.
§ 343-3544 © 9–24 h
V roce 1898 zahájila
provoz Umělecká kavárna Müvész, (leží šikmo proti budově Opery)
, vnitřní zařízení s pozlacenou štukaturou, velkými zrcadly v bohatě vyřezávaných pozlacených rámech, s měděnými nástěnnými svícny,
připomíná interiéry měšťanských salonů XIX.
století. Protože v okolí cukrárny je řada divadel, návštěvníci divadel sem často zavítají před
nebo po představení.
Kavárna
New York D2
(New York Kávéház)
VII.,
Erzsébet
krt.
9–11.
§ 886-6167 © 10–24 h
Historie budapešťských kaváren má i svou
novější legendu. V přízemí jedné z nejkrásnějších a zároveň nejimpozantnějších budov Velké
okružní třídy (Nagykörút) , dnes již legendárním
Paláci New York zařízeném před více než sto
lety (dnes luxusní hotel) působí rovněž známá
kavárna, proslavená umělci, spisovateli a novináři, kteří tu měli své stálé stoly a společnost.
Sem stojí za to zajít!
Alkoholos Filc
A1
II., Várfok u
u. 15/B © po–so:
po so: 9–22
9 22 h
Ba Bar
D2
VII., Huszár utca 7. § 36-20/9197979 © 11.30–1 h
Beckett’s C2
V., Bajcsy-Zsilinszky út 72. § 3111035 © neděle–čtvrtek: 12–1 h,
pátek–sobota: 12–2 h
www.budapestinfo.hu
Cukrárna Auguszt (Belvárosi Auguszt)
C2
Budapest V., Kossuth L. u. 14–16.
© po–pá: 9–19h, so: 10–17h
Ze specialit cukrárny
otev¼ené v roce 1870
stojí za to ochutnat
zákusek XC (je to
ƒokoládová mousse
s koñakem vyrobená
na poƒest 90. narozenin Eleméra
Auguszta).
Café Ponyvaregény
XI., Bercsényi u. 5.
§ 209-5255 © 12–2 h
C4
Cha-cha-cha Underground
Cafe
C2
V., Bajcsy-Zsilinszky út 63.
§ 36-70/554-0670
www.chachacha.hu
Clock Café
A2
XII., Nagyenyed út 3. § 225-0845
© 12–1 h
43
Kavárny,
bary
Démon Tanya
C1
XIII., Pannónia u. 13. © 13–24 h
Dunapark
C1
XIII., Pozsonyi út 38. § 786-1009
© po–so: 8–24 h, ne: 10–22 h
Európa
C1
V., Szent István krt. 7–9. § 3122362 © 9–23 h (v létě), 9–22 (v
zimě)
Farger
C1
V., Zoltán u. 18. www.farger.hu
© po–pá: 7–22 h, so–ne: 7–17 h
(v létě), pon–pá: 7–21 h, so–ne:
9–16 h (v zimě)
Gusto Café
A3
II., Frankel L. u. 12. § 316-3970
© po–pá: 10–22 h, so: 10–16 h
Menta Terasz
B1
XII., Margit krt. 14. § 336-1250
© ne–út: 11–2 h, čt–so: 11-4 h
KINO-Kávézó
C1
XIII., Szent István körút 16. § 9506846 © 8–24 h
Minyon Bár Café
C2
VI., Király utca 8. § 878-2016
© 12–24 h
Lukács
D1
VI., Andrássy út 70. § 373-0407
© po–pá: 8.30–20 h, so: 9–20 h
ne: 9.30–20 h
Miró Café
I., Úri utca 30. § 201-5573
© 9–24 h
B2
Ruszwurm
I., Szentháromság utca 7.
§ 375-5284
© 10–19 h
B2
Mai Manó Kávéház
C2
VI., Nagymező u. 20. § 269-5642
© 10–1h
Gerlóczy Café
C2
V., Gerlóczy utca 1. § 235-0953
© po–pá: 7–23 h so–ne: 8–23 h
!
Když si na dobrou kávu zajdeme právê sem, mêli bychom vêdêt,
že v prostorách souƒasného domu Manó bývaly kdysi ateliéry
císa¼ského a královského dvorního fotografa (v souƒasnosti je Domem maÿarských fotografù a v jeho prostorách se konají zajímavé
výstavy), ve dvo¼e kdysi býval i zábavní podnik, proslulá Arizona.
Kdyby jste se
s chtêli o starých a moderních budapešt‘ských
kavárnách dovêdêt
do
nêco víc, informace hledejte na následujících stránkách:
stránkác www.centralkavehaz.hu; www.gerbeaud.hu; www.
augusztcukraszda.hu.
augusztcukra
g
Soho Café
I., Fő utca 25.
§ 201-3807
© po–pá: 8–21 h,
so–ne: 9–21 h
B1
Nákup
Podobnê jako ve všech svêtových velkomêstech
i v Budapešti je každý turista, který chce nakupovat, vydaný na pospas tisícùm lákavých
nabídek. Neuškodí, bude-li vêdêt, jaké kvalitní
maÿarské výrobky stojí za to, aby si je odvezl domù.
Na okružní cestê za nákupem po trase, kterou jsme vám
doporuƒili objevíte kvalitní výrobky, které vám vždy budou
p¼ipomínat maÿarské hlavní mêsto.
Co musíte vidět
Až na konec ulice Váci
Ulice Váci spojující náměstí Vörösmarty s náměstím
Fővám, je hlavní tepnou centra města. Při procházce uvidíme, že ji po obou stranách vroubí obchody s
klenoty, parfumerie, obchody se značkovými oděvy,
butiky a prodejny bižuterie.
Stojí za to nahlédnout i do malé uličky křižující ulici
Váci. I tady najdeme zajímavé věci. Jednou z nich
je v Pařížské ulici (Párizsi utca) prodejna známého
marcipánu Szamos, Druhou zajímavostí je malý ob-
44
chůdek s ručně šitou obuví zn. Vass – považovou za
hungaricum. Stylové, originální modely určené převážně mužům si získaly světovou pověst.
Zrekonstruovaná ulice Király
Za doprovodu secesních kandelábrů se můžeme procházet po celé délce ulice nově vydlážděnou ulicí Király, (úsek
mezi náměstím Deák tér a ulicí Nagymezö utca). Jak odpovídá i jejímu názvu, dostala nové vzezření. Na její staré tradice navazují obchody s nábytkem a bytovým zařízením,
které zde již dříve bývaly. Většina z nich nabízí výběr originálního, cenově náročného boží. Nabídka zahrnuje široký
sortiment: od orientálního designu, po italský a skandináv-
www.budapestadventure.com
Nákup
Top tipy
Andrássy út (Andrássyho třída)
Naši okružní cestu za nákupy začněme na Andrássyho třídě č.16.
v prodejně značkového porcelánu Herendi. Postupně nabudeme
dojmu, že jsme se ocitli na uměleckoprůmyslové výstavě. Herendský porcelán patří k chloubám domácího průmyslu. Ručně
malované vázy, mísy a různé
soupravy si z řady světových výstav odnesly zlaté medaile. Jeden z dekorů byl pojmenovaný po anglické královně Viktorii, pro ni v manufaktuře
připravili porcelán se známým motýlovým motivem.
Fashion Street: Centrum módy
V Deákově ulici (Deák utca), která
spojuje Deákovo náměstí (Deák tér,)
s náměstím Vörösmartyho (Vörösmarty tér) – po vzoru londýnské Regent Street, či milánské Via Montenapoleone – vznikla
ulice módy. Podle záměrů investorů má přispět k tomu,
aby se Budapešt opět povznesla na středoevropskou
metropoli módy. Přízemí a první podlaží nově renovovaných budov se změnila v prestižní obchody. V ulici
módy na celkové ploše 12.000 metrů čtverečních jsou
přítomné takové světové značky, jako je Tommy Hilfiger, Boss, Mexx, byblos, roccobarocco, Lacoste, Sisley, Benetton, S. Oliver, Puma, Karl Lagerfeld, Polo
Ralph Lauren, Just Cavalli, modní dámské a pánské
zboží od Giancarlo Ferre, obuv Zengarini a Lloyd.
ský styl. Paralelní ulice s Amdrássyho třídou má za sebou
slavnou minulost, kdysi bývala jedním center obchodního
a kulturního života Budapešti, nyní v ní znovu začíná kypět
nový život. Příchozí zvou k návštěvě zajímavé kavárničky,
restaurace a galerie. Z ulice Király č. 13 se otevírá rovněž
zrenovovaný Gozsdův dvorec (viz na str. 29.).
Obchodní dům Paříž – Párizsi Nagyáruház
Bývalému Domu módy (Divatcsarnok) se vrátil jeho původní název, který dostal před 100 lety. Znovu se stal
chloubou Andrássyho třídy (Andrássy út 39). Dům postrádá atmosféru velkých nákupních center. Kromě obchodů
se tady víc zaměřili na možnosti příjemného strávení
volného času. V této nevšední budově, která na počát-
!
Centrální
Tržnice
Po pěší zóně
ulice přijdeme
až k Budapeštské tržnici (Budapesti Nagyvásárcsarnok),
tady už pořádně unavení začneme s jiným
druhem prohlídky, v pestrém víru barev
najdeme všechno, co si jen oči a ústa ráčí.
Ve více než sto let staré budově v obchůdcích a stáncích prodejci nabízejí růžence
červených sušených paprik, věnce česneku, ovoce, zeleninu, zavařeniny připravené podle receptů našich babiček, jídla
maďarské kuchyně a to je jen malý zlomek
z bohaté nabídky. Dostanete tu typické maďarské speciality, na příklad světoznámé
maďarské víno – tokajské aszú. “Víno králů, král vín”. Zvláštní chuť tomuto ušlechtilému moku dodávají sluncem zcukernatělé
bobule hroznů. Z destilátů stojí na prvním
místě Unicum. Za své svérázné aroma vděčí bylinám. Meruňkovice a slivovice věrně
střeží vůni ovoce a jeho chuť. Vynikající jsou
též husí játra, prodávaná v konzervě nebo v
hliněné nádobě, také uherské salámy Pick a
Herz patří k maďarským specialitám.
V restauraci Fakanál (Vařečka) každý den
od 10 hodin se pořádá kuchařský kurz. Pod
vedením mistra kuchaře se může kdokoli
seznámit s přípravou oblíbených maďarských jídel.
ku minulého století byla prvním moderním obchodním
domem v Budapešti, je dnes kromě jiného knihkupectví
Alexandra, speciální vinotéka a ve známém Lotzově sále
kavárna Book café.
Pro knihomoly, kte¼í se rádi probírají knihami je nejideálnêjším úsek mezi hotelem
Astoria a Kalvínovým námêstím (Kálvin
tér) na Múzeum körút. Tady stojí jeden antikvariát vedle druhého, (ten nejstarší se
nazývá Központi Antikvárium – Úst¼ední antikvariát).
Poskytuje bohatou nabídku vzácných tiskù maÿarské
i cizí provenience knih, rytin, map a rùzných starých
tiskárenských prací (pohledy, taneƒní po¼ádky).
O výrobcích, kkteré se považují za hungaricum, se mùžete dovêdêt více informací na stránkách:
www.herend.com; www.zsolnay.hu; www.zwack.hu; www.pickmuzeum.hu; www.vass-cipo.hu.
www.herend.c
Seznam obch
obchodù maÿarského designu v Budapešti viz! na stranê 17.
www.budapestinfo.hu
ww.budapestinf
45
Festivaly & události
udál
ud
állos
o ti
Na nêkolika následujících
N
následujícíc stranách vám
p¼inášíme nabídku nejvýznamnêjších udáp
llostí a míst, kde se v roce 2010 akce konají.
A protože celý rok mêsto doslova kypí festivaly, kulturními programy a sportovními
událostmi, v naší nabídce podtrhujeme ty
nejzajímavêjší a nejznámêjší.
Top tipy
Vánoční trh v Budapešti
Považuje se za jeden z deseti
nejlepších v Evropě. Předvánoční shon a pestrá podívaná začínají tradičně koncem listopadu na
náměstí Vörösmarty a trvají do 24. prosince. V tu
dobu celé náměstí září předvánoční výzdobou a
sváteční náladou. V malých krámcích se prodávají
především rukodělné výrobky a originální předměty
lidové tvorby. Trhy provázejí pestré kulturní, hudební a gastronomické akce. (Termín: 19. listopadu–29.
prosince 2010, informace: www.budapestinfo.hu)
F4
at the Planetarium Budapest
30
Light Fantastic
Showtime:
Monday to
Saturday
7:30 pm
Booking:
263-0871
Best of...
Michael Jackson
Pink Floyd
Depeche Mode
Vangelis
Queen
Carmina Burana
AC/DC
Madonna
Mike Oldfield
J.M. Jarre
Enigma
Budapest Planetarium X., Népliget
200 meters from the (M3) Népliget st. (TR) 1, 1/A (bus) 103
info: www.lasertheater.hu Phone: 263-0871
46
Budapešťský jarní festival
Řadí se k prestižním akcím i ve světovém měřítku. Na široké spektrum
kulturních akcí festivalu, který se i
v Maďarsku považuje za mimořádnou událost, jsou vstupenky doma i
v zahraničí zamluvené několik měsíců předem, Po dobu dvou týdnů
probíhá série 200, většinou vyprodaných programů na 60 místech hlavního města –
koncerty, divadelní představení, výstavy a akce na
volném prostranství, atd. (Termín: 19. března–5.
dubna 2010, informace: www.btf.hu)
Festival Sziget (Ostrov)
Každý rok v srpnu na ostrově loděnic celý týden
duní hudba nejlepších světových band. Půl Evropy
(bez rozdílu věku) na tuto
událost netrpělivě čeká
celé léto. Koho jen jednou
oslovil svět „maďarského
woodstoku“, souvislá šňůra
koncertů, tolerance a atmosféra nespoutané bujarosti,
ten ať si do svého kalendáře zapíše datum, kdy se Ostrov v budoucím roce
koná! (Termín: 11–16. srpna 2010, informace:
www.sziget.hu)
Divadla,
koncertní síně
Budapest Congress & World Trade Center A3
XII., Jagelló út 1–3.
§ 372-5700
ã 139, 8, 112, 212 â 61
& pohyblivé ceny
www.budapestadventure.com
Festivaly & události
Budapeštský kalendář událostí roku 2010
1. ledna
11. ledna
23. ledna
Novoroční koncert v Paláci umění www.mupa.hu
Koncert Depeche Mode www.ticketpro.hu
Den tykve v Zemědělském muzeu
www.mezogazdasagimuzeum.hu
28. ledna–25. dubna Od Degas po Picassa Výstava v Muzeu krásných umění
(Szépművészeti Múzeum) www.szepmuveszeti.hu
Únor – květen
Pozemské ráje. Výstava moderních mistrovských děl
z Kasserovy sbirky – Národní galerie www.mng.hu
4. února–11. dubna Výstava děl Glena Browna v Ludwigově muzeu www.lumu.hu
13. února
Budapeštská Opera – Ples v opeře www.operabal.com
13. února
ABBA – The Show ve Sportovní aréně www.ticketpro.hu
21. února
Maraton z díla L. van Beethovena v Paláci umění www.mupa.hu
březen–duben
Výstava maďarské novinářské fotografie v Národním muzeu
www.hnm.hu
březen–květen
Depero, futuristická výstava v Národní galerii www.mng.hu
březen–srpen
„Hazám, hazám!” (Vlasti má, vlasti má!) Vlastenecká
romantika v maďarském výtvarném umění.
Národní galerie www.mng.hu
12. března–5. dubna Velikonoční výstava v Zemědělském muzeu
www.mezogazdasagimuzeum.hu
19. března–5. dubna Budapešětský hudební festival www.btf.hu
2.–4. dubna
Procházka s dinosaury ve Sportovní aréně www.ticketpro.hu
3.–5. dubna
Budapeštský jarní festival vína a jazzu www.boresjazzfesztival.hu
17.–29. dubna
Taneční fórum na počest světového Dne tance
www.nemzetitancszinhaz.hu
květen
Urbitální majáles www.urbitalis.hu
květen–srpen
Poklady staré Syrie – objev království Quatna,
Národní muzeum www.hnm.hu
květen–září
György Kovásnai výstava životního díla Národní Galerie www.mng.hu
2.–13. května
Květnové svátky s operními hvězdami v Opeře www.opera.hu
6.–9. května
Budapeštský festival pálenky www.budapestipalinkafesztival.hu
17.-22. května
Jazzové jaro, Palác umění www.mupa.hu
21. května-14. června Hrad dobrodružství – výstava hraček Zemědělské muzeum
www.mezogazdasagimuzeum.hu
29. května–16. června Dny R.Wagnera v Paláci umění www.mupa.hu
červen–srpen
Budapeštský letní festival na přírodních scénách,
Marketinský ostrov a Városmajor www.szabadter.hu
první týden v červnu Slavnostní Týden knihy www.mkke.hu
červen–září
zachráněné umělecké památky 2010, Národní muzeum
www.hnm.hu
červen-červenec
o víkendech Dětský ostrov na ostrově loděnic
www.gyereksziget.hu
červen–srpen
Budapeštský festival hudby a filmu na prostranství
www.terfilmzene.hu
4.–6. června
Kouzla sportu n ostrově, Margitsziget www.szigetisportvarazs.hu
2.–6. června
Národní koňský cval na Náměstí hrdinů www.vagta.hu
12.–20. června
Dunajský karneval www.dunaart.com
26. června
Muzeální noc www.muzeumokejszakaja.hu
26. června
Den kontaktů T-mobil – megakonert zdarma (náměstí
Ötvenhatosok tere) www.showtimebudapest.hu
červenec–srpen
Letní hudební festival, Vajdahunyadvár www.vajdahunyad.hu
červenec–srpen
Hudební večery v zoologické zahradě www.zoobudapest.com
červenec–srpen
BudaFest letní hudební festival (Hilton – dvorana Dominikánů,
náměstí Szent István tér, budova Opery www.budafest.hu
27. července–13. srpna Večery tance ve dvoraně Karmelitánů (Národní taneční
divadlo) www.nemzetitancszinhaz.hu
29. července–1. srpna Formule 1 (Hungaroring) www.hungaroring.hu
11.–16. srpna
Festival Sziget (ostrov) , (ostrov loděnic) www.sziget.hu
19.–20. srpna
Oslavy svátku 20. srpna a Red Bull Air Race
(dunajská nábřeží) www.meh.hu
20.–22. srpna
Slavnosti řemesel (terasy Budínského hradu) www.nesz.hu
27.–29. srpna
Festival New Orleanského swingu, Palác umění www.mupa.hu
30. srpna–6. září
Židovský letní festival www.zsidonyarifesztival.hu
září–prosinec
Výstava Félicien Rops, Národní galerie www.mng.hu
září
Festival vína a sektů Budafok www.budafokiborfesztival.hu
září–říjen
Budapeštský festival baroka (chrám sv. Michala)
www.barokkfesztival.hu
www.budapestinfo.hu
2.–21. září
Výstava plakátů ARC ( nám. Ötvenhatosok tere)
www.arcmagazin.hu
3.–5. září
Szeptemberfeszt (zářijový festival (Népliget sady)
www.hotelinfo.hu
5. září
Budapeštský půlmaraton v Městských sadech (Városliget)
www.futanet.hu
8.–12. září
Budapeštský mezinárodní festival vína sektů www.winefestival.hu
8.–12. září
Budapeštský Jazz festival MOL (Ferencváros) www.bmc.hu
19.–20. září
Festival lokomotiv (Historický park železnice)
www.vasuttortenetipark.hu
18.–20. září
Dny kulturního dědictví www.koh.hu
22. září–9. ledna 2011 Výstava Klimt a počátky vídeňské secese,
Muzeum krásných umění www.szepmuveszeti.hu
26. září
Budapeštský maraton /nám. Ötvenhatosok tere)
www.budapestmarathon.com
8.–10. října
Budapeštský festival pálenky a klobásy www.palinkaeskolbasz.hu
8.–17. října
Budapeštský podzimní festival www.bof.h
19.–23. října
Supermaraton Vídeň- Budapešť www.szupermarathon.hu
listopad–duben 2011 Károly Markó, výstava díla, Národní galerie www.mng.hu
13.–14. listopadu
Slavnosti svátku sv, Martina (Zemědelské muzeum)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
18.–21. listopadu
Budapeštský Art Fair, Výstavní síň (Műcsarnok)
www.budapestartfair.hu
19. listopadu–29. prosince Budapeštské vánoční trhy (Vörösmarty tér) www.budapestinfo.hu
27.–28. listopadu
Festival nového vína a sýrů (Zemědělské muzeum)
www.mezogazdasagimuzeum.hu
30. prosince
Slavnostní koncert 100členého cikánského orchestru
(Budapest Congress and World Trade Center) www.viparts.hu
31. prosince
Novoroční operní galavečer (Opera) www.viparts.hu
31. prosince
Silvestr v Budapešti – na různých místech www.budapestinfo.hu
47
!
OOBJEDNÁVKA
BJE
BJ
BJEDNÁVKA
JED
EDDNÁÁVKA VSTUPENEK
VS
VS
Ússt
ÚÚst¼ední
stt¼¼e
¼edn
eeddnní
ní p¼edprodej
pp¼
p¼edp
¼e
¼ed
edp
dp
vstupeene
penek
eneek
ek (Központ
(Központi
ö
Jegyiroda)
V Paulay Ede utca
ut 31. § 322VI.,
p
0000, 322-0101 © pondêlí–pátek:
www.cultur-comfort.hu
9–18 h, www.cultur
Kulturinfo
IX., Lónyai utca 3.
§ 36-70/315-8666
© pondêlí–pátek: 9–18 h
www.kulturinfo.hu
Budapeštské Divadlo operety
VI., Nagymező utca 19. § 472-2030
www.operettszinhaz.hu
ä 70, 78 & 950–15 000 HUF
C2
Palác Duna
V., Zrínyi utca 5. § 317-1377, 317-2754
ã 15 â 2 & 3300–8900 HUF
C2
Divadlo Katona József
V., Petőfi Sándor utca 6. § 318-6599
Ë Ferenciek tere & 1000–3900 HUF
C2
Lézerszínház (Laserové Divadlo)
F4
Planetárium (hvězdárna) X., Népliget § 263-0871
© po–so: 19.30 h www.lezerszinhaz.hu (viz na str. 46.)
Ë Népliget (lidový park) â 1, 1A ã 103
& 600–2700 HUF
Hudební akademie Ference Liszta
(Zeneakadémia)
D2
VI., Liszt Ferenc tér 8. § 462-4600 www.lfze.hu
Secesní budova byla do užívání předaná v roce 1907,
v roce 2009 začala rozsáhlá rekonstrukce budovy,
proto se její brány uzavřely na 2 roky. Hudební život
ale neustal, většině koncertů poskytnou své prostory
divadla v ulici Nagymező.
Madáchovo divadlo
VII., Erzsébet körút 29–33. § 478-2041
â 4, 6 & 800–8900 HUF
Maďarská státní Opera
(Magyar Állami Operaház)
VI., Andrássy út 22. § 353-0170
www.opera.hu (viz na str. 21.)
È Opera â 4, 6 & 300–15 200 HUF
D2
C2
Přírodní amfiteátr na Markétině ostrově
(Margitsziget) a ve Városmajor
B1 / A1
www.szabadter.hu § 375-5922
ã 26 â 4, 6 2 Moszkva tér & pohyblivé ceny
Divadlo Merlin
C2
V., Gerlóczy utca 4. § 317-9338
È 2 Ë nám. Deák tér ã 9 & pohyblivé ceny
Millenáris Rendezvényközpont
(Programové centrum Milenáris)
A1
(Sály: přijímací sál, výstavní prostory, podkroví, park,
přírodní scéna, divadélko, hudební pavilon)
48
Informaƒní kancelá¼e
viz na str. 3
Festivaly & události
Kancelá¼ Tourinform
V., Sütô u. 2. (Deák tér) © 8–20 h
Liszt Ferenc tér
VI., Andrássy út 47.
© 1. b¼.–31. ¼íj.: 12–20 h, 1. lis.–
25. ún.: po–pá: 10-18 h
Agentura Hungária
Koncert / Duna Palota
V., Zrínyi utca 5.
§ 317-13 77, 317 27 54
© 9–18 h
www.ticket.info.hu
II., Fény utca 20–22. § 438-5335 www.millenaris.hu
(viz na str. 21.)
â 4, 6 2 Moszkva tér & pohyblivé ceny
Palác umění (Národní hudební síň
Bély Bartóka, Festivalové divadlo)
D4
IX., Komor Marcell utca 1. § 555-3000
www.mupa.hu (viz na str. 23.)
â 1, 2, 24 ã 23, 54 â HÉV – csepelská lokální dráha
â HÉV – lokální dráha z Ráckeve & pohyblivé ceny
Národní divadlo (Nemzeti Színház)
D4
IX., Bajor Gizi park 1. § 476-6800
â 1, 2, 24 ã 23, 54 â HÉV – csepelská lokální dráha
â HÉV – lokální dráha z Ráckeve & 1000–3900 HUF
Národní divadlo tance
B2
I., Színház u. 1–3. § 356-4085 www. tancszinhaz.hu
ã 16, 16/A â 18 & 700–4500 HUF
Domovem divadla se stalo impozantní historické místo
na Budínském hradě. Jednotlivá představení se věnují komplexnímu spektru maďarského tanečního umění,
klasickým tancem počínaje a moderním tancem konče, zastoupený je zde i lidový tanec a flamenco. Valnou část představení můžeme shlédnout také v Paláci
umění (Fesztivál Színház- Festivalové divadlo).
Divadlo Thália
VI., Nagymező utca 22–24. § 331-0500
ä 70, 78 & 1000–5500 HUF
C2
Trafó Kortárs (současník) Dům umění
D3
IX. Liliom u. 41. § 456-2040 www.trafo.hu (viz na str. 16., 54.)
â 4, 6 Ë Ferenc krt. (okružní) & 1200–2500 HUF
Divadlo komedie (Vígszínház)
C1
XIII., Szent István krt. 14. § 329-2340
Ë Nyugati pu â 4, 6 ã 206 & 300–4200 HUF
!
OBJEDNÁVKA VSTUPENEK P½ES INTERNET:
www.ticket.in
www.ticket.info.hu
www.tex.hu
www.jegyelado.hu
www.jegyelad
j gy
www.atiket.hu
www.musicmix.hu
www.musicmi
www.kulturinfo.hu
www
kulturinf
www.interticket.hu
www.jegymester.hu
www.budapestadventure.com
Pro další informace navštivte naše webové stránky:
www.concertsinbudapest.com
Telefon: +36 70 407 8594
musical agency
Koncerty
v bazilice
svatého Štěpána
Koncerty
v kostele
svatého Michala
Nejkrásnější díla Mozarta, Vivaldiho,
Liszta, Händela, Schuberta
a dalších skladatelů.
Nejznámější sklady klasiků.
(Grieg, Mozart, Dvořák, Liszt, Vivaldi
a další skladatelé)
Každé úterý, pátek a neděli.
Každé pondělí, středu a sobotu.
ve 20.00 hodin
v 19.00 hodin
V. Szent István tér 33. 1051, Budapest
1056 Váci utca 47/b., Budapest
Za zábavou a potěšením
Ruinové hospůdky, retro místa
Jazzové
é kluby,
kl b
zábavní podniky
Restaurace
V posledních letech pro všechny, kdož mají rádi zábavu a
uměleckou tvorbu, se hlavní město změnilo v pravý ráj. Večerní Budapešť má punc neobyčejných míst a uměleckých
produkcí. I Vy se vydejte na objevnou cestu a čerpejte nápady
z naší nabídky. Na konci kapitoly je seznam restaurací, který
jsme sestavili tak, abyste měli možnost poznat známá jídla
maďarské kuchyně a přišli tak na chuť našim chutím.
Ruinové hospůdky, retro místa
Ruinové hospùdky zaƒaly vzkvétat p¼ed 5-6 roky
v dobê p¼estavby VI. a VII. mêstského obvodu v
prostorách domù urƒených k rekonstrukci nebo
k demolici. První místa vznikla ve dvorech opuštêných,
ochozových ƒinžákù a pùsobila dojmem, jako by jejich za¼ízení pocházela ze zbytkù nábytku nêkdejších
nájemníkù. Nebyly tu dvê stejné židle, stoly nebo k¼esla,
ale byl tady stolní fotbal, kuku¼iƒné pukance, obƒas se
tady po¼ádalo promítání a nêkdy i koncert.
Top Tipy
a Terasa Corvin
(Corvintető)
VIII., Blaha Lujza tér 1–2. (na střeše obchodního domu Corvin)
www.corvinteto.com © 18–5 h
V roce 1926 zahájil prodej obchodní dům Corvin, Byl bývalého řetězce státních obchodních domů.
Na posledním poschodí a nad ním
vznikla rozsáhlá terasa. V současné
době je to kultovní místo klubu budapešťského undergroundu. Denně
se tu střídají divadelní představení
s koncerty, s pořady domácích i zahraničními umělců, párty a výstavy.
b Zahradní hospůdka Szimpla
Kert
VII., Kazinczy utca 14. www.szimpla.hu © 12–3 h
Patří k prvním svého žánru. Neexistuje
večer, kdyby nebylo plno. Každý týden
tuto retro hospůdku navštíví spousta
cizinců.- hlavně Italové, Francouzi a Irové – a ti si stále vedou
svou „U nás si nic podobného nemůžeme ani představit!“ Popularita hospůdky již přestoupila hranice. Stálí hosté si její originální
“szimpla“ atmosféru mohou vychutnat i v Berlíně.
c Kavárna & zábavní podnik Szóda
(Sodovka)
VII., Wesselényi u. 18. § 461-0007
www.szoda.com © po–pá: 9–5 h; so–ne: 14–4 h
Host, který sem zavítal, , aby si jen tak sám poseděl v koženkovém křesle ze 70. let minulého století při kávě nebo
skleničce sodovky či si důvěrně popovídal se svým partnerem,
našel to pravé místo:vítaným hostem je tady i ten, kdo si chce
zahrát stolní fotbal či si zatančit.
No, vlastnê sodovka! Víte, že je to maÿarský vynález?
Sodovka byla poprvé vyrobena p¼ed necelými dvêma sty
lety a snadno si jí p¼ipravíme i doma. K tomu staƒí sifónová láhev naplnêná vodou a jedna patrona. Láhev se
musí pevnê uzav¼ít a z patrony do ní vtlaƒit kysliƒník uhliƒitý a
nápoj na žízeñ je hotový.
Sem stojí za to zajít!
d Bobek
VII., Kazinczy u
u. 53
53. © po–čt:
10VII
po čt: 10
24 h, pá: 10–2 h so: 11–2 h, ne:
11–23 h
§ 332-0729 www.bobek.hu
e Cha-cha-cha Terasz
XIII., Margitsziget (Markétin ostrov,
v zahradě atletického centra)
§ 36-70/554-0670
www.chachacha.hu
www.budapestinfo.hu
f Dürer-kert
XIV., Ajtósi Dürer sor 19
19–21.
XIV
21
www.durerkert.com
g Ellátó
VII., Klauzál tér 2. © pondělí–čtvrtek: 18–1 h, pátek–sobota: 18–4 h
h Fecske Terasz
III., Árpád fejedelem útja 8. (na
střeše plovárny Komjádi)
§ 36 /30-699-1641
www.fecsketerasz.hu
© 10–4 h (po celé léto)
i Fészek Klub
VII., Kertész u. 36.
§ 342-6548
© 20–6 h
j Filter Club
VII., Dohány u. 84.
www.filterclub.hu
© pondělí–sobota: od 19 h
51
Ruinové hospůdky, retro místa
k Fogasház
VII., Akácfa utca 51.
§ 36-30/500-3749
www.fogashaz.hu
l Gozsdu Terasz
VII., Király utca 13.
© 10–2 h
www.gozsduterasz.com
m Instant Art Bar Kert
VI., Nagymező utca 38.
© 14–3 h
§ 311-0740
www.instant.co.hu
n Holdudvar
XIII., Margitsziget (Markétin ostrov, Kasino v zahradě)
§ 236-0155
www.holdudvar.net
© 11-5 h (Zahájení v dubnu)
o Jelen
VIII., Blaha L. tér 1–2. (obchodní
dům Corvin) © 11–2 h, so: 16–4 h
§ 36-20/344-3155
www.jelenbisztro.blogspot.com
p Kertem
XIV., Olof Palme sétány 3. © 11–4 h
§ 36-30/225-1399
www.kertemfesztival.hu
q Kiadó
VI., Jókai tér 3.
§ 331-1955
r Könyvtár Klub
VIII., Múzeum körút 4 § 411-1738
www.konyvtarklub.hu
s Kuplung
VI., Király u. 46. www.kuplung.net
© po–so: 14–4 h, ne: 18–2 h
§ 36-30/755-3527
t Lámpás
VII., Dob utca 15.
www.alampas.hu © od 17 h
u Most!
VI., Zichy J. utca 17. © po–pá:
11–2 h, so–ne: 16–2
www.mostjelen.blogspot.com
v Kulturní středisko Mumus dvůr
VII., Dob utca 18.
© 17–2 h
w Pántlika Bisztró
XIV., Városliget (n proti Hermina út
47.) § 2222-949 www.pantlika.hu
x Pótkulcs
VI., Csengery utca 65/B
§ 269-1050
www.potkulcs.hu © 17–1 h
y Sirály
VI., Király utca 50.
§ 36-20/992-7901
www.siraly.co.hu
© po–pá: 9–24 h, so–ne: 10–24 h
z Sixtus
VII., Nagydiófa utca 26.
§ 413-6722
© po–pá: 19–2 h, so: 20–2 h
A Szimpla
VII., Kertész utca 48. § 342-1034
www.szimpla.hu © 10–2 h
B Sziget Klub Terasz
na konci ostrova u příchodu k
mostu Margit (Margit híd)
§ 36-70/531-2955
www.szigetklubterasz.hu
C Tandem Café
IX., Pipa utca 9.
§ 218-9319
www.tandemcafe.hu
© po–pá: 9–1 h, so: 16–1 h
D Terv Presszó
V., Nádor u. 19. © 15–24 h
E Krčma Tűzraktér (Vatra)
VI., Hegedű utca 3.
www.tuzrakter.hu © 18–5 h
Tato ruinová retro hospùdka se
nachází v nezvyklém prost¼edí,
vznikla na dvo¼e školy.
K jejím kladným stránkám
pat¼í, že vêtšinou v pondêlí, nebo v úterý, kdy ostatní podniky mívají zav¼eno,
nás p¼ekvapí bou¼livou zábavou trvající až do rána. Osobitou atmosféru
hosp¼dky Vatra zpest¼ují koncerty,
p¼ednášky a další kulturní akce.
Jazzové kluby, zábavní podniky
Budapešt‘
Bud
Bu
B
uda
dapeš
dap
pešt
št‘ je
št‘
je „h
„hudební
hudeb
hud
dební
bní „velmocí“,
„ve
vellmoc
lmocíí“
í“, s tr
tro
trochou
oc
odvahy mùžeme konstatovat, že je tomu tak i
v oblasti žánrù zábavné hudby. V mêstských jazz
klubech vystupují známí domácí jazzoví umêlci, v extravagantních zábavních podnicích každý den úƒinkuji
umêlci ze zahraniƒí. Hudební znalci si ze dne na den
mohou pochutnávat na nêkteré z hudebních lahùdek
Kde má hlavní roli hudba
a After Music Club 0-24
VII., Nyár u. 6. § 413-2558
www.aftermusicclub.hu © 0–24 h
52
b Alcatraz
VII., Nyár utca 1. § 478-6010
© ne–st: 16–2 h, čt–so: 16–4 h
c Caf
Café del Rió
György tér 1. /
XI., Goldman
Go
Petőfiho mostu na budínském
U Pető
předmostí www.rio.hu © od dubna
do konce září denně: 14–5 h
www.budapestadventure.com
Jazzové kluby,
TOP tippek
d A38 Hajó (Loď A38)
XI., Petőfi híd budai hídfő
XI
§ 464-3940 www.a38.hu © 11–4 h
Loď hraje významnou roli v hudebním životě hlavního města.
Na jejím podiu vystoupila řada
umělců, světové hvězdy i mladí
titáni, v jejich interpretace zazněly nové směry jazzu a nechyběly
ani sklady folk-punk.. Extravagantní pozadí účinkujícím vytváří ukrajinská výletní loď
Artemovsk 38, postavená v roce 1968 a dnes už poslaná
do výslužby. Příjemné lodní prostory se dají vhodně využít, střídá se tu hig-tech s retro prvky.
e Klub Gödör (Jáma) a terasa
V., Erzsébet tér
§ (+36-20)943-5464
www.vilagveleje.hu,
www.godorklub.hu
Klub Gödör a jeho okolí se nachází
v samém centru Budapešti. Po celé
léto se v něm průběžně konají festivaly. Obklopují ho mladí lidé sedící na lavičkách, polehávající na trávě nebo posedávající na obrubníku fontány
náměstí Erzsébet., bezezbytku vychutnávají pěkné počasí. Gödör návštěvníky vábí bohatou škálu programů
– od výstav přes módní přehlídky až po koncerty domácích a zahraničních umělců.
h Columbus Pub & Jazz Club
V., Vigadó tér 4. (na Dunaji před
hotelem InterContinental)
§ 266-9013 © 12–24 h
j Cotton Club
VI., Jókai utca 26. § 354-0886
© 12–24 h
j Fonó Budai Zeneház
XI., Sztregova utca 3. § 206-5300
www.fono.hu © 10–24 h
k Janis’ Pub
V., Királyi Pál utca 8. § 266-2619
© po–čt: 16–2 h, pá–so: 16–3 h,
ne: 18–24 h
!
zábavní podniky
f Budapest Jazz
Club (Budapešťský
jazz Klub)
VIII., Múzeum utca 7.
§ 267-2610
© koncert od 19, 21
www.bjc.hu
Je to nejlepší místo pro milovníky jazzu a pro
ty, kteří se s jazzem teprve seznamují. Pravidelně zde účinkují známí jazzoví umělci z domova i ze zahraničí a konají se tady i pro klubové prostředí nezvyklá vystoupení světových
hvězd. Pro příznivce vážné hudby se každou
neděli v Klubu pořádají komorní koncerty.
g Millenáris
II., Fény u. 20–22.
§ 438-5335, 438-5312
www.millenaris.hu
© 18-24 h
Je skutečným kulturním centrem. Zvláštní
atmosféru mu dodávají rozsáhlá prostranství,
která obklopují zdi továrních budov postavených v roce 1911. Z bývalé montážní tovární
haly vzniklo Teátrum, které se stalo domovem,
koncertů a divadelních představení, z bývalé
galvanizační dílny vznikly výstavní prostory,
kde se příležitostně konají koncerty či jiná
představení. Budapešťané milují travnaté
plochy parku spolu jezírky a fontánami které
zpestřují prostranství obklopující komplex budov protože tady mohou odpočívat
l Jazz Garden
V., Veres Pálné utca 44/A
§ 266-7364 © 18–1 h
m Macskafogó
V., Nádor u. 29.
§ 36-30/921-4666
© cs.: 20–3 h, p.–szo.: 20–4 h
n Mono ElectroniClub
VI., Ó u. 51. www.monoklub.hu
o Morrison’s Music Pub
Opera
VI., Révay utca 25. § 269-4060
© po–so: 19–4 h; do 21 h vstup
volný www.morrisons.hu
p Morrison’s Music Pub 2
V., Honvéd utca 40.
§ 374-3329
© po–so: 17–4 h; do 21 h vstup
volný, koncert od 21.30
q Old Man’s
VII., Akácfa utca 13.
§ 322-7645
© 15–4 h
r Picasso Point Music Club
VI., Hajós utca 31.
§ 312-1727
© po–čt: 17–2 h, pá–so:17–4 h;
pá–so: od 23 h diskotéka
www.picassopoint.hu
Ruinové ho
hospùdky, retro místa, kluby a zábavní podniky snadno najdete na mapêpodle
ƒíslování a barevného rozlišení na stranách 18–19. a na stranê 57.
www.budapestinfo.hu
b d
ti f
53
Klubok,
koncerthelyszínek, szórakozóhelyek
s Soho London Pub
VI,. Nagymező u. 31.
§ 354-1096
© po–st:
11–23 h,
čt–so.: 11–5 h
www.soholondon.hu
t Szilvuplé
VI,. Ó utca 33.
§ 302-2499
© čt–so: 18–4 h, ne–st: 18–2 h;
začátek koncertu je ve 20 h, každý
program je zdarma
www.szilvuple.hu
u Trafó Bár Tangó
IX., Liliom u. 41. § 456-2040
www.trafo.hu © 18-4 h
v Zöld Pardon
XI., U Petőfiho mostu na budínském předmostí www.zp.hu
Restaurace
Do
on
naší
aší
ší nabídky
nabí
bídk
dky jjsme
sme za¼adili
za¼
¼adil
dilii p
p¼edevším
ty restaurace, ve kterých si nepochybnê
mùžete vybrat jak z tradiƒních jídel, tak i ze
specialit moderní kuchynê.
Vydejte se na objevitelskou cestu za labužnickými chutêmi s plnou nebo ménê plnou
penêženkou.
Vyhledejte restaurace,
které p¼ijímají Kartu Budapešt!
!
Vysvêtlivky: prùmêrná
p
spot¼eba na jednu osobu p¼i jídlu o dvou chodech, bez nápoje, s obsluhou:
pod cenou 3000
30 HUF (*), 3000–5000 HUF (**),5000–7000 HUF (***), nad 7000 HUF (****)
Sem stojí za to zajít!
a Admirál**
V., Belgrád rakpart, mezinárodní
přístav § 318-0723 © 12–23 h
Národní kuchyně, atmosféra dunajského nábřeží
b Alabárdos****
I., Országház utca 2.
§ 356-0851
© po–pá: 19–23 h, so: 12–16 h,
19–23 h
Národní kuchyně
c Arany Bárány (zlatý
beránek)**
V., Harmincad utca 4. § 317-2703
© 12–24 h
Maďarská a mezinárodní jídla,
jehněčí speciality
d Bagolyvár (soví hrad)**
XIV., Állatkerti út 2. § 468-3110
ű© 12–23 h
Domácí kuchyně, maďarské chody
54
e Belcanto****
VI., Dalszínház u. 8.
§ 269-2786
© po–so: 12–15 h, 18–2 h
Známí zpěváci,
a zpívající číšníci,
Salonní orchestr
f Biarritz***
V., Kossuth tér 18.
§ 311-4413
© po–pá: 9–22 h,
so–ne: 10–22 h
Nedaleko budovy parlamentu, jídla připravovaná na lávovém kameni, výběrové dezerty
g Café Pierrot***
I., Fortuna utca 14.
§ 375-6971
© 11–24 h
Intimní atmosféra, večer klavír
Výběr mezinárodních jídel
h Callas****
VI., Andrássy út 20. § 354-0954
© út–pá: 8–24 h, so–ne: 10–24 h
Pestrá francouzská a mezinárodní
kuchyně pro labužníky
i Champs Sport Pub*
VII., Dohány u. 20. § 413-1655
© 12–2 h
Sportovní přenosy na 2 velkoplošných obrazovkách a 33 televizích;
jídla pro příznivce fitness
j Cyrano****
V., Kristóf tér 7–8. § 266-3096
© 11.30–24 h
Lehká jídla: drůbež, ryby, bohatý
výběr zeleniny, steaky a maďarské chody
!
k Molnár’s k
kürtőskalács
kávézó, fagylaltozó
fagy
(Molnár’s kavárna a zmrzlinářství)
V., ul. Váci utca 31.
www.kurtoskalacs.com
www.kurtoskal
Jedinečné vůně, nevšední podívaná a chutě na jediném místě!
www.budapestadventure.com
Restaurace
l První Dům na výrobu
závinů v Pešti Kavárna a
restaurace**
V., Október 6. utca 22.
§ 428-0135
© po–pá: 9–23 h, so–ne: 11–23 h
Rezervace stolu a objednávka
závinů: 428-0134 [email protected] www.reteshaz.com
Atmosféra přelomu století: tradiční maďarská jídla; domácí záviny
připravované v místě; Zvláštní
salonek
m Fausto’s****
VI., Székely Mihály u. 2.
§ 877-6210
© pondělí–pátek: 12–15 h, 19–23
h, sobota: 18–23 h v neděli a o
svátcích zavřeno
Italská kuchyně
n Fakanál*
IX., Fővám tér (poblíž Velké tržnice)
§ 217-7860 © po–pá: 10–17 h,
so: 10–14 h
Domácí, laciná jídla, rychlá obsluha
o Firkász**
XIII., Tátra u.18. § 450-1118
© 12–24 h
Oblíbená restaurace místních
obyvatel; příjemné prostředí, domácká jídla, bohatý výběr nápojů
p Fülemüle***
VIII., Kőfaragó utca 5.
§ 266-7947
© ne–čt: 12–22 h, pá–so: 12–23 h
Maďarská, evropská a židovská
kuchyně
q Gundel****
XIV., Állatkerti út 2. § 468-4040
© 12–16 h, 18.30–24 h
Evropsky proslulá kuchyně v osobité atmosféře
r Kaltenberg bavorská
královská pivnice
a restaurace**
IX., Kinizsi utca 30–36.
§ 215-9792
© 12–23 h
V místě vařené pivní speciality,
jídla maďarské a mezinárodní kuchyně
s Kárpátia****
V., Ferenciek tere 7–8.
§ 317-3596 © 11–23 h
Tradiční a moderní kuchyně v historickém prostředí
www.budapestinfo.hu
t Kéhli**
III., Mókus u.22. § 250-4241
© 12–24 h
Oblíbené místo spisovatele z konce 19. století a labužníka Gyuly
Krúdyho, tady nezapomeňte ochutnat polévku z morkových kostí
u Kisbuda Gyöngye***
III., Kenyeres utca 34. § 3686402
© ne–čt: 12–23 h, pá–so: 12–24 h
Domácí jídla nápadité virtuozní
kuchyně v měšťanském prostředí
v Kispipa***
VII., Akácfa u. 38. § 342-2587
© 12–24 h
Maďarská a mezinárodní jídla
w Restaurace a vinárna
Klassz**
VI., Andrássy út 41. © po–so:
11.30–23 h, ne: 11.30–18 h
Pravé klasické místo, kde se podávají výborná a laciná jídla, objednávky se nepřijímají – není zde telefon
x Hostinec Kőleves Vendéglő*
VII., Kazinczy u. 35. § 322-1011
© 11–24 h
Oblíbená restaurace místních obyvatel: menu je za 900Ft, podává se
zde vynikající polévka v kamenině
a diabetický zákusek zdarma
y Manna EUthentic lounge***
I., Palota út 17.
§ 36-20/999-9188 © 12–24 h
www.mannalounge.com
Moderní evropská a mezinárodní
kuchyně
z Mátyás Pince****
V., Március 15. tér 7.
§ 266-8008 © 12–24 h
Maďarská jídla
A Kavárna a restaurace
Múzeum**
VIII., Múzeum krt. 12. § 267-0375
© po–so: 12–24 h
Maďarská kuchyně
B Hostinec tety Náncsi**
II., Ördögárok utca 80.
§ 397-2742 © 12–23 h
Rodinné prostředí, hostinec má
prostornou zahradní restauraci.
Doporučuje se rezervace místa
C Restaurace Onyx ***
V., Vörösmarty tér 7. § 429-9023
© po–so: 12–15 h, 18–23 h
Klasicky elegantní, domácí a mezinárodní kuchyně
D Pest-Buda***
I., Fortuna utca 3. § 212-5880
© 12–23 h
Maďarská a mezinárodní kuchyně
E Régi Sipos Halászkert
(Starý Sípos)**
III., Lajos utca 46. § 368-6480
© 12–24 h
Hospůdka s rodinným prostředím,
maďarská jídla připravovaná z ryb
F Remíz***
II., Budakeszi út 5. § 275-1396
© pondělí-pátek: 9–23 h, sobotaneděle: 11–23 h
V sousedství tramvajové remízy,
domácí obsluha, jídla pěčená na
lávové zkamelenině
G Rivalda***
I., Színház utca 5–9. § 489-0236
© 11.30–23.30 h
Moderní evropská a mezinárodní
kuchyně
H Robinson****
XIV., Városligeti-tó (u jezírka městských sadů) § 422-0222
© 12–16 h, 18–24 h
Mezinárodní a mediteránní kuchyně
I Rosenstein***
VIII., Mosonyi utca 3. § 333-3492
© po–so: 12–23 h
Po domácku připravená tradiční
židovská jídla
J Sörházpince (pivovarský
sklípek) – Dům Gerbeaud**
V., Vörösmarty tér 8. § 429-9022
© 12–23 h
Rustikální zařízení, jídla k pivu,
grilované speciality
K Spoon Café & Lounge***
V., Vigadó tér, 3. (na Dunaji před
hotelem InterContinental)
§ 411-0933 © 12–24 h
Mezinárodní a maďarské speciality
L Új Sipos (nový Sípos)**
III., Fő tér 6. § 388-8745 © 12–23 h
Maďarská a mezinárodní kuchyně
M Vadrózsa****
II., Pentelei Molnár utca 15.
§ 345-0426 © 12–15 h, 19–24 h
Malá barokní vila pro příznivce romantických večeří
N Restaurace Vénhajó**
V., Lánchíd (Řetězový most) peštské předmostí, ponton č. 2
§ 411 0943; © 12–24h
Labužnické speciality a nejkrásnější
panoráma Budapešti na kolesovém
parníku postaveném v roce 1913
55
Restaurace
Restaurace na náměstí Ference Liszta
a Barokko
VI., Liszt Ferenc tér 5.
© ne–st: 12–1 h, čt–so:12–3 h
b Birdland
VI., Liszt Ferenc tér 7.
§ 413-7983 © 11–24 h
c Buena Vista
VI., Liszt Ferenc tér 4–5.
§ 344-6303 © 11–24 h
d Café Miro Grande
VI., Liszt Ferenc tér 9. § 321-8666
© 10–1 h
e Café Vian
VI., Liszt Ferenc tér 9. § 268-1154
© 9–1 h
f Fresco
VI., Liszt F. tér 10. § 411-0915
© po–čt, ne: 12–24 h, pá–so: 12–1 h
g Incognito
VI., Liszt Ferenc tér 3. § 342-1471
© ne–út: 14–1 h, st-so: 14–3 h
h Karma
VI., Liszt Ferenc tér 11.
§ 413-6764 © 11–2 h
i Ka
Kavárna Mediterrán
VI., Liszt
Lis Ferenc tér 10.
344-4615 © 11.30–24 h
§ 344
j Menza
VI., Liszt F. tér 2. § 413-1482 © 10–24 h
k Moyo Café
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 342-4457 © 10–24 h
l Passion
VI., Liszt Ferenc tér 10.
§ 268-0199 © 11–24 h
m Pompeí
VI., Liszt Ferenc tér 3. § 351-8738
© 11–1 h
Restaurace v ulici Ráday a na náměstí Kálvin
a Caramia
IX., Ráday utca 31. § 215-8079
© 11–24 h
b Fecske
IX., Ráday utca 34.
§ 215-2738
© po–pá: 9–1 h, so-ne: 13–1 h
!
56
6
c Fotocella
IX., Ráday utca 17. § 215-3248
© po–čt: 11–1 h, pá–so: 11–2 h, ne: 12–2 h
d Gotti
IX., Ráday utca 29. § 217-6625
© ne–čt: 12–24 h, pá–so: 12–1 h
e IF Music Café
www.ifcavezo.hu
X., Ráday utca 19. § 299-0694 © 11.30–1 h
f Intenzo
IX., Kálvin tér 9 § 219-5243 © 11–24 h
g Jaffa
IX., Ráday utca 39. § 219-5285
© po–čt: 10–1, pá: 10–2 h, so: 12–2 h, ne: 14–24 h
h Čínská restaurace
IX., Ráday utca 18. § 218-9546 © 11–23 h
i Memoár
IX., Ráday utca 1-3. § 218-8698 © 10–23 h
j Pata Negra
IX., Kálvin tér 8 § 215-5616 © 11–24 h
k Paris, Texas
IX., Ráday utca 22. § 218-0570 © 12–3 h
l Pesti Ráday Vendéglő
IX., Ráday utca 11-13. § 219-5451
© 12–24 h
m Pink Cadillac
IX., Ráday utca 22. § 216-1412
© po–pá: 11–24 h, so–ne: 12–24 h
n Red Café
IX., Ráday utca 14. § 216-5628 © 12–24 h
o Shiraz
IX., Ráday utca 21. § 218-0881 © 12–24 h
p Sir Williams
IX., Ráday u 9. § 217-6093
© po–so: 12–24 h, ne: 12–23 h
q Soul Café
IX., Ráday utca 11–13. § 217-6986 © 12–1 h
Restaurace snadno najdete na mapê podle ƒíslování a barevného rozlišení na stranách 18–19. a na stranê 57.
www.budapestadventure.com
r Tajtékos Napok
(L’Écume des jours)
IX., Ráday utca 1–3. § 215-1730
© 10–24 h
s Time Café
IX., Ráday utca 23. § 476-0433
© po–st: 11–1 h, čt–pá: 11–2 h,
so: 15–2 h, ne: 16–1 h
t Trattoria Café
IX., Ráday utca 16. § 215-2888
© 12–24 h
u Čajovna Vörös Oroszlán
(Rudý lev)
IX., Ráday utca 9. § 215-2101
© 11–23 h
v Vörös Postakocsi
(Čeverný dostavník)
IX., Ráday utca 15. § 217-6756
© 11.30–24 h
w Zoe
IX., Ráday utca 20. § 210-1786
© 11.30–1 h
Restaurace v
ulici Hajós a
Nagymező
a Balettcipő
VI., Hajós utca 14. § 269-3114
© po–pá: 10–24 h, so–ne: 12–24 h
b Car Wash Bár
VI., Hajós utca 25.
§ 36-20/232-4548
© po–so:10–1 h, ne: 12–24 h
c Chagall
VI., Hajós utca 27. § 302-4614
© 9–24 h
d Két Szerecsen
VI., Nagymező u. 14. § 343-1984
© 9–1 h
www.budapestinfo.hu
e Komédiás
VI., Nagymező u. 26.
§ 302-0901
© po–pá: 8–24 h, so÷ne: 14–24 h
f Mai Manó
VI., Nagymező u. 20.
§ 269-5642
© 10–1 h
g Marquis de Salade
VI., Hajós utca 43.
§ 302-4086
© 12–24 h
h Sandokan Lisboa Bár
VI., Hajós utca 23.
§ 302-7002
© po–pá: 12–2 h, so–ne: 16–2 h
57
Užitečné informace
Před cestou
Příjezd
Příj
d do Budapešti
Informace pro každý den
V nouzové situaci
it
i
Městská
doprava
Turista přijíždějící do Budapešti se může cítitt v b
bezpečí.
čí S
Snadd
no se zorientuje a dostane se k informacím. Zároveň od půl
5 ráno do 11 hodin do večera pohodlně dojede hromadnou
městskou dopravou na kterékoli místo v Budapešti. Na následujících stránkách jsme pro Vás, než se vydáte na cestu,
připravili několik užitečných informací.
Nezapomeňte s Kartou Budapešt je jízda
v prostředcích městské hromadné dopravy zdarma!
Před cestou
Cestovní pas, vízum
Vstup do státu na občanský průkaz
Státní občané níže uvedených států pokud se zdržují
na území Maďarska maximálně 90 dnů a jejich cílem
není navázání pracovního poměru nebo obchodní činnosti, mohou na území Maďarska vstoupit s platným
občanským průkazem: Belgie, Česká republika, Estonsko, Finsko, Francie, Holandsko, Itálie, Kypr, Portugalsko, Chorvatsko, Lichtenštejnsko, Litevsko, Lucembursko, Malta, Německo, Polsko, Portugalsko, Rakousko,
Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko.
Vstup s cestovním pasem, bez víza
Státní občané evropských zemí (s výjimkou občanů
Albánie, Černé Hory, Ruska, Srbska, Turecka a Ukrajiny) mohou přestoupit hranice do Maďarska bez víza.
Z mimoevropských států neplatí vízová povinnost pro
státní příslušníky následujících zemí: Argentina, Austrálie, Brazílie, Brunei, Chile, Kostarika, Guatemala,
Honduras, Hongkong, Izrael, Japonsko, Kanada,
Korejská republika, Macao, Malajsie, Mexiko, Nicaragua, Nový Zéland, Panama, Paraguay, Salvador,
Singapur, USA, Uruguay, Venezuela.
Bližší informace v angličtině viz na následující webové stránce: www.mfa.gov.hu
g
Všeobecné údaje o Budapešti
Počet slunečných dnů v Budapešti je i v ročním
průměru poměrně vysoký, od dubna do září dosahuje
až 8 hodin.
Pro Budapešť je typická nízká srážková činnost.
Vydatnější deště bývají většinou v květnu, červnu
a v listopadu. Nejsušším obdobím roku je podzim,
v zimních měsících je třeba počítat se sněžením.
Dny pracovního klidu
Dny pracovního klidu a státní svátky (15. březen, 20.
srpen, 23. říjen) a s vyjímkou 1. máje následující křesťanské svátky: 1. leden, velikonoční pondělí, pondělí
Svatodušních svátků, svátek Všech svatých, Vánoce,
Sv
(25–26. prosince)
(2
¾asové pásmo
V Budapešti platí st¼edoevropský ƒas.
GTM+1 hodina
Letní ƒas (platí od konce b¼ezna do
konce ¼íjna): GTM+2 hodiny
Počasí
Mírné klíma, kontinentální podnebí, čtyři roční období. Nejteplejší měsíce: červenec, srpen (teplota dosahuje 28-35°C) Nejchladnější měsíce: prosinec, leden
(teplota klesá na –15°C)
25
VIII.
IX.
V.
15
IV.
10
–5
I.
0
XII. 40
30
0
70
60
F
€
VI.
XI.
V.
50
XII.
IV.
IX.
mm
www.budapestinfo.hu
31,5
27,5
19,6
15,5
X.
III.
30
20
23,6
VIII.
VII.
II.
Únor
B¼ezen
15. b¼ezna
státní svátek
Duben
5. dubna
velikonoƒní pondêlí
Kvêten
1 kvêtna; 24 kvêtna pondêlí
Svatodušních svátkù
¾erven
¾ervenec
Srpen
20. srpna
státní svátek
Zá¼í
½íjen
23. ¼íjna
státní svátek
Listopad
1. listopadu
svátek Všech
svatých
Prosinec
25-26. prosince
Vánoce
XI.
II.
80
40
Leden
1. ledna
70
50
C
I.
80
60
X.
III.
5
0
·
VII.
VI.
20
11,8
inch
!
Budapešt
š v ƒí
Ēslech
Rozloha: 525 kil
kilometrù ƒtvereƒních (rozsah severjih p¼ibližnê 25 km, východ-západ p¼ibližnê 29 km)
obyvatel: 1 815 000
Poƒet obyvate
obyvatelstva: 3456 osob na km2
Hustota obyvatelst
Správní uspo¼ádání: 23 mêstských obvodù
Buda: tvo¼í jednu t¼etinu území mêsta, je to kopcovitá ƒást p¼i pravém b¼ehu Dunaje
Pešt: tvo¼í dvê t¼etiny mêsta, je to rovinatá ƒást p¼i
levém b¼ehu Dunaje; ostrovy (od severu na jih) Starobudínský ostrov, Markétin ostrov, ostrov Csepel
Mosty: 9 mostù, z toho 2 slouží železniƒní dopravê
59
Příjezd do Budapešti
v
Ò
Letadlem
Po příletu na letiště si hned kupte Kartu Budapest a když se s ní prokážete, můžete se slevou
služeb žepoužít služeb letištního mikrobusu , jakož i služ
lezničního spojení do centra města.
Letiště je od centra města relativně daleko (15 km), do
města se ale dostaneme bez potíží.
V příjezdové hale mají své kanceláře veškeré větší
půjčovny osobních vozidel. Oblíbeným a poměrně laciným dopravním prostředkem je Airport minibus, kterým
se cestující za cenu 2900 forintů dopraví do města na
jakoukoli adresu. Jízdenka tam a zpět (cena 4990 Ft) je
platná šest měsíců.
Vlakové spojení do města: z terminálu Ferihegy – 1,
ve všední dny spoj 60, o víkendu spoj 45 (300 Ft, doba
jízdy přibližně 30 minut).
Terminály
Letiště Ferihegy 1 – terminál nízko nákladových letů. Ferihegy 2A – terminál pro linky létající v Schengenském
prostoru. Ferihegy 2B – terminál pro linky létající do států
mimo Shenngenský prostor. Veškeré aktuality a letový řád
na rok 2010 najdete na webové stránce www.bud.hu.
!
Informace na lletišti:
Centrální ƒíslo
Ēslo: (+36-1)296-9696
letových linkách: (+36-1)296-7000
Informace o le
(+36-1)296-5449
Služba ztrát zavazadel:
z
Letištní služba pro rezervaci minibusu: (+36-1)2968555
Parkovištê: (+36-1)296-5232
Sanitka i záchranná služba: (+36-1)296-8000
t
Vl
Vlakem
Budapešt má přímé spojení s 25 hlavnímí měsBu
ty. Denně přijíždí na padesát mezinárodních vlakových spojů. Vlak Budapešt – Vídeň odjíždí v
kov
tříhodinových intervalech a doba jízdy trvá přibližně 2 a půl
hodiny. Dopravní spoje Intercity spojují hlavní město s většími městy, těší se značné oblibě a mají kulturní úroveń.
Nádraží
V Budapešti jsou tři velká nádraží s mezinárodním provozem. Východní nádraží (Keleti), Západní nádraží (Nyugati), Jižní nádraží (Déli). U nádraží jsou stanice metra (u
nádraží Keleti a Jižního nádraží stanice metra trasy 2).
Nonstop telefonické objednávky jízdenek (MÁVDIREKT)
(36-40) 49-49-49. Ze zahraničí lze jízdenky objednávat
na telefonním čísle: (+36-1)371-9449
Další informace: www.mav.hu, www.elvira.hu
60
Autobusem
Autobuse
Vnitrostátní linky mají konečnou stanici na několika stanovištích hlavního města. VnitrostátVnitro
autobusového
ní autobusové linky přijíždějí a odjíždějí z autobusov
nádraží
ád ží Népliget.
Né li t Mezinárodní
M i á d í autobusové
t b
é linky
li k přijížděřijí
jí a odjíždějí z autobusového nádraží Népliget.
Volánbus a.s. dopravuje cestující – z a – do následujících států: Belgie, Bulharsko, Česká republika, Dánsko,
Francie, Holandsko, Chorvatsko, Itálie, Litevsko, Makedonie, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko,
Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Velká Británie.
!
Népliget § (+36-1)219-8086
Stadionok § (+36-1)220-6227
Árpád híd § (+36-1)412-2597
Etele tér § (+36-1)382-4905
Széna tér § (+36-1)201-3688
Online nákup jízdenek: www.volanbusz.hu
Informace o vnitrostátních a mezinárodních
spojích § (+36-1)382-0888
T
Lo
Lodí
Vídně a z Bratislavy lze přicestovat do saZV
mého centra Budapešti rychlou okřídlenou
mé
motorovou lodí.
mo
Řetězovým mostem a Mostem svobody jsou na
Mezi Řetězov
Dunaji tři velké přístavy s mezinárodním provozem.
Informace o plavebních spojích Mahart Passnave: (+361)484-4013
K
Autem
Z pěti maďarských dálnic a 4 hlavních silničs
ních spojů (s výjimkou silnice č. 8) osm doPovinné
pravních tepen vybíhá z Budapešti. Pov
nelepící dálniční známky (e matrica) platné pro dálnice
dá
M1, M 3, M5, M6 a M7 (se prodávají na hraničních přechodech a u větších stanic čerpadel pohonných hmot.)
Pravidla silničního provozu v Maďarsku se v podstatě
zakládají na vídeňské a ženevské konvenci, tudíž dopravní značky a směrové tabule jsou totožné s pravidly
silničního provozu v ostatních státech. Přesto uvedeme
několik důležitých dopravních předpisů, které k nám přijíždějící turisté musí dodržovat. Používání bezpečnostních pásů je povinné jak na předních, tak i zadních sedadlech. V osobním vozidle se může mobiltelefon používat
pouze rostřednictvím zvukového zesilovače, hodlá-li řidič použít mobilního telefonu, má opustit silniční provoz.
Pro řidiče platí přísný zákaz požití alkoholu, za řízení v
podnapilém stavu může být delikvent pokutován finančním postihem až do výše 100 000 Ft (130 €). Nejvyšší
povolená rychlost v obci je 50 km, mimo uzavřené osady
je povolená rychlost 90 km a na dálnici 130 km/ hod. Ve
městě je přípustné použítí zvukových výstražných znamení jen v krajním nebezpečí.
Maďarský Autoklub (nonstop): 188. Služba pomoci, informace: (+36-1)345-1777. Informace ve 13 jazycích o
aktuálních uzavíracích dobách, o uzavírkách, dálničních
známkách, atd.: www.motorway.hu
www.budapestadventure.com
Informace pro každý den
(
Telefon
Předvolba pro Maďarsko je: 36, pro Budatelefonické spojení v Maďarsku
pešt: 1, pro tel
číslo: 36
telefonovat do zahraničí, musíHodláme-li z Maďarska te
me vytočit 00, počkáme, až se ozve spojovací tón a potom plynule vytáčíme číslo předvolby daného státu spolu
s předvolbou volaného místa a volané stanice.
Z veřejných telefonních automatů můžeme volat po
vhození 50 a 100 forintové mince nebo s telefonní kartou, kterou si můžete koupit v prodejně tabáku, nebo na
poště, u čerpadel pohonných hmot, nebo ve stáncích s
prodejem novin a časopisů.
Finančně výhodnější jsou tarify ve dnech pracovního klidu a v noci. Mobilní telefony po vytočení čísla 36 mají
devítimístné číslo, což je dané i tím, ke které společnosti
patří, podle toho mají předvolbu čísel 20, 30 nebo 70.
platební karty
Úvěrové, pla
Nejčastěji se používají platební karty –
Ne
AMEX, Diners Club, Cirrus, EnRoute, MasAM
ter
tercad, JBC, VISA – lze s nimi vybrat platidla
banky, bankomatu (ATM) mohou se použít
zb
k zzaplacení hotelového účtu a účtu v restauraci nebo účtu v obchodě.
rac
U vchodu jsou vždy emblémy karet, které
daném místě pohostinských zařízení přivd
jímají.
jím
se ubytování najdeme na web stránce BTH Budapesti
Turisztikai Nonprofit Kft. (Společnost pro poskytování turistických služeb): www.budapestinfo.hu, jakož i v jejích
budapeštských kancelářích (adresy a telefonní čísla viz
str. 3).
.
Poštovní
služby
Po
Poštovní
úřady mají zpravidla otevíraPo
cí dobu od pondělí do pátku a to od 8-l8
hod., v sobotu od 8-12 hodin. Poštovní úřady s prohod
dlouženou službou: II., Szilágyi Erzsébet fasor 121.
(© po–pá: 10–19 h, so.: 8–13 h), VI., Teréz körút 51.
(© po-pá.: 7–20 h, so: 7–18 h), XVII., Pesti út 5–7.
(© po-pá: 8–19 h, so: 8–16 h).
Služba poštamat: na veškerých poštovních úřadech
hl. města se mohou vybírat peníze v hotovosti bankovními kartami (VISA, VISA Electron, EuroCard/Mastercard,
Maestro), jakož i Eurosekk, výměna cestovního šeku
American Express a poštovního šeku.
!
Prroƒ p
Proƒ
P
práv
právê
á turistická
Karta
Budapest?
K
Ka
rta Bud
uu8
8ZW\WÑMRM\
ZW\WÑMRM\W]VMRXWPWLTVêjší formou,
jak poznat mêsto!
uBLIZUIRMPZ
uBLIZUIRMPZWUILV°Uêstská
doprava!
uBLIZUIR[W]Xêší prohlídky mêsta!
uBLIZUIR[W]
uBLIZUIRMKM[\W^V¼XWRQÓ\êní!
uBLIZUIRMKM[
uNa Kartu dosta
dostanete ve mêstê více než 100 dalších
slev!
u5IRQ\MTSIZ\aS\MZáU°[[MJW]L¼\ê do 14 rokù
u5IRQ\MTSIZ\a
slevu i pro dítê!
má nárok na sle
„
Ubytování
Ub
V hlavním městě jsou k dispozici nejrůznější možnosti ubytování, od luxusních hotelů
po ubytování v soukromí. Užitečné informace týkající
~
Elektrické napětí
Ele
V Maďarsku má elektrická síť napětí 230 V.
Zásuvky odpovídají předepsaným kontinenZá
tálním normám.
táln
!
Všeobecná otevírací
otev
doba
Obchody: obcho
obchody s potravinami mají zpravidla otev¼eno mezi 7–18 hodinou, obchody s odêvy mají otev¼eno od
pondêlí do pátku
pát od 10 do18 hodin, v sobotu vêtšina obchodù zavírá ve 13 hodin, v nedêli má otev¼eno vêtšina
nákupních center.
cent Tesco je zákazníkùm k dispozici každý den v týdnu po celých 24 hodin. Ú¼ední hodiny: zpravidla
od pondêlí do pátku mezi 8–17 hodinou.
Pošty: pondêlí–pátek: 8–18 hodin, sobota 8–13 hodin (podrobnosti viz u poštovních služeb).
Banky: pondêlí–ƒtvrtek: 8–17 hodin, pátek 8–14 hodin.
www.budapestinfo.hu
61
V nouzové situaci
!
Bezpečnost v Budapešti
Všeobecnou bezpečnost v hlavním městě, v porovnání
s mezinárodním průměrem, můžeme klasifikovat jako
dobrou: přesto by se měl turista připravit na určité situace, aby se během dovolené necítil podvedený nebo
okradený. Největší nebezpečí číhá na turistovu peněženku, proto v prostředcích hromadné dopravy nebo
ve velkých nákupních centrech, na tržištích, a na všech
místech, kde je dav lidí a může dojít ke tlačenici, věnujme zvýšenou pozornost kabelkám, aktovkám a osobním
zavazadlům. Pro taxi doporučujeme zavolat telefonicky,
tarify jsou lacinější a nejsme vydáni na pospas některému ze soukromých taxikářů a jeho nereálně vysoké
taxe. (Telefonická čísla viz v kapitole taxi: str. 65.)
V restauracích nejdříve požádáme o jídelní lístek s
uvedenými cenami, abychom se vyhnuli případným nepříjemnostem v souvislosti s vysokým účtem.
!
62
DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ¾ÍSLA
Záchranná služba:
104
Policie:
107
Jednotné ƒíslo tísñového volání:
112
Hasiƒi:
105
Vnitrostátní informace:
198
Mimo¼ádné informace:
199
Autoklub služba pomoci v nouzi:
188
P¼esný ƒas:
180
Informace na letišti:
296-9696
Letištní služba pro rezervaci minibusu: 296-8555
MÁVDIREKT (železniƒní doprava): (36-40)49-49-49
Informace o vnitrostátních
a mezinárodních spojích:
382-0888
Informace o plavebních spojích
Mahart Passnave:
484-4013
Tourinform – Police-info:
438-8080
Lékárny s noƒní službou:
311-4439, 355-4691
Léka¼ská péƒe s nonstop službou:
200-0100
Zubní ordinace s nonstop službou:
267-9602
Informaƒní služba Dopravního
podniku (BKV):
258-4636
Ve mêstê nepot
nepot¼ebujete cestovní pas, radêji si ho
uložte v hotelo
hotelovém trezoru, postaƒí vám jakýkoli
prùkaz s hotelu s adresou.
Chraňte se přijímat pozvání krásných žen z ulice ke
konzumaci v barech či v restauracích. Pro místa, která
doporučují jsou často typické nadsazené ceny a v neprospěch hostů nevídaně vysoké účty.
Nevyměňujme platidla na ulici a nikdy se nezapojujeme do hazazardních her. Své osobní doklady nebo
platební karty nosíme v bezpečně zavřených vnitřních
kapsách, nenosíme při sobě větší peněžní obnos. V
osobním voze nenecháváme cenné věci.
V případě jakékoli nepříjemnosti,
která vyžaduje policejní zásah:
Volejte mezinárodní linku 112, nebo v Maďarsku používané tísňové volání 107! Na této lince dostanete informace, v jaké cizí řeči a kde můžete podat oznámení
nebo stížnost. Nakolik byste byl poškozený, nebo z jiných důvodů byste se dostal pod policejní dohled, požádejte úřad, který ve věci postupuje, o zprostředkování
pomoci konzulátu, žádosti se okamžitě vyhoví.
Pokud vy se stanete obětí deliktu informace o svých
právech dostanete u Justičního úřadu pro poskytování
služeb a pomoci postiženým (Igazságügyi Hivatal Áldozatsegítő Szolgálat). V odůvodněném případě se vám
dostane okamžité finanční pomoci. V případě, že se
stanete obětí násilí, můžete dostat jednorázové odškodnění.
Bližší informace se poskytují na 36-80-244-444 (v
rámci Maďarska je volání zdarma) nebo na www.kih.
gov.hu
Telefonická služba Tourinform – (policie) Police-info:
438-8080 (0–24 h)
Na následujících policejních velitelstvích jsou 24 hodinové služby pro návštěvníky ze zahraničí:
Policejní velitelství obvodu I.:
1013 Budapest, Pauler út 13.
Policejní velitelství obvodu V.:
1055 Budapest, Szalay utca 11-13.
Policejní velitelství obvodu XI.:
1113 Budapest, Bocskay út 90.
www.budapestadventure.com
V nouzové situaci
Policejní velitelství obvodu XIII.:
1135 Budapest, Szabolcs utca 36.
Policejní velitelství obvodu XIV.:
1144 Budapest, Stefánia út 83.
Prezidium policejního sboru:
1136 Budapest, Teve utca 4-6.
Úschovna zavazadel
V Budapešti jsou úschovny zavazadel a automaty především na nádražích. Na nádraží Keleti a Déli jsou dvě
a dvě úschovny otevřené nonstop, u nádraží Nyugati je
úschovna otevřená mezi 5-24 hodinou, automat úschovny je k dispozici nonstop.
Lékařská péče
Lékárny v hlavním městě jsou rovněž dobře vybavené,
na některé potíže může nabídnout odpovídající lék i magistr lékárny. Na dveřích lékárny je uvedená adresa nejbližší lékarny s noční, 24 hodinovou službou.
!
Mêna: Forint ((Ft, HUF)
Mêna:
Mince:
200
20
100
1000
2000
50
20
10
5
Bankovky:
500
5000 10 000 20 000
Smêna penêz
Smêna penêz je povolená pouze v ú¼ednê povolených
smênárnách. Nepodstupujte riziko smêny penêz na
ulicích, protože mùžete dostat falešné peníze a tyto
transakce jsou ilegální.
Maÿarská národní banka dennê registruje a vydává devizový a valutový ú¼ední kurzovní lístek 23
mên. Vêtšina bank disponuje bankomaty s nonstop
provozem. Kromê toho jsou k dispozici bankomaty s
nonstop provozem. Navíc jednotlivé banky a cestovní
kancelá¼e si samy urƒují (a p¼izpùsobují) kurz valut
podle kurzovního listu emisní banky. Ve smênárnách
se musí povinnê vyvêsit platná kurzovní listina. Stvrzenku, kterou o smênê platidel dostaneme si uschováme až do samého výstupu z území státu. Zpravidla
nejvýhodnêjší kurz v hlavním mêstê je poblíž nádraží
nebo v centru mùsta (Petôfi Sándor utca). Banky
zpravidla uplatñují st¼ední kurz, ponêkud nevýhodný
smênárenský kurz je na letišti a v hotelích.
Musíme být opatrní! P¼íležitostnê na ulicích, respektive u nádraží ƒíhají na turisty osoby slibující
ilegální a výhodnêjší výmênu penêz, ale ve svazku valut, který od nich dostaneme, mùžeme najít i novinové
papíry nebo bezcenné cáry papíru, a têch si zpravidla
všimneme až když už je pozdê.
www.budapestinfo.hu
Lékárny s noční službou
(viz! mapku na straně 67.):
Teréz Patika VI., okružní třída Teréz körút 41.
§ 311-4439
Déli Gyógyszertár XII., Alkotás utca 1/B § 355-4691
Elefánt Gyógyszertár X., Pongrácz út 12. § 431-9940
Lékařská péče s nonstop službou:
Falck SOS Hungary, § 200-0100
Zubní ordinace s nonstop službou:
SOS Dent, § 267-9602
!
MALÝ SLOVNÍK
Dobrý den! = Jó napot!
Dobrý večer! = Jó estét! (čti! jó eštét)
Ahoj = Szia (čti! sija )
Jak se máš? = Hogy vagy ? (čti! hoď vaď)
Kolik je hodin? = Hány óra? (čti! háň óra?)
Ano/ne = Igen/nem
Děkuji = Köszönöm (čti jako v němčině, hluboké e kesenem)
Pivnice = Söröző (čti! šereze)
Restaurace = Étterem
Jjídelna/ kavárna = kávéház
Kolik to stojí? = Mennyibe kerül? (čti! jako tvrdé y: Menibe keryl?)
Na tvoje zdraví!, Na zdraví! = Egészségedre! (čti! Egésšégedre!)
Lituji/ promiňte = Sajnálom! / Elnézést! (čti! Šajnálom/ Elnézéšt!)
Zabloudil (a) jsem! Mohl byste mi na mapě ukázat můj
hotel? = Eltévedtem! Meg tudná mutatni a térképen a
szállodámat? (čti! Sálodámat)
Naschledanou! = Viszontlátásra! (čti! Visontlátášra)
Nemocnice = Kórház
Sanitka i záchranná služba = mentö (čti! menté)
Lékárna = gyógyszertár (čti! ďóďsertár)
Policista = Rendör (čti! render)
Ulice = Utca
Náměstí = Tér
Správná výslovnost názvù ulic/ námêstí / institucí a
za¼ízení:
Nyár utca (ňár utca); Batthyány tér (Baťáň tér); Dózsa
György út (Dóža Ďerď út); Rákóczi út (Rákóci út); Hősök
tere (Hések tere); Széchenyi gyógyfürdő (Séčéni ďóďfyrdé); Műcsarnok (Mýčarnok); Gödör (geder); Művészetek
Palotája (Mývésetek Palotája).
63
Městská doprava
Hromadná doprava
Síť hromadné městské dopravy v Budapešti tvoří 180
autobusů, 14 trolejbusů, a 29 tramvajových souprav,
jedna ozubená lanová dráha a tři trasy metra. Autobusy, tramvaje a trolejbusy zpravidla jezdí mezi 4,30
hodinou ranní a 23.00 hodinou večer. Tři trasy metra
se křižují v centru města u Deákova náměstí. Soupravy jsou v provozu ve 2-15 minutových intervalech od
4.30 do 23.10 hodin.
Při stavbě metra trasy 4. (dostavená bude pravděpodobně v roce 2012), může dojít k dočasným změnám v tramvajové a autobusové dopravě (informace:
www.metro4.hu). Výstavba metra se dotýká následujících náměstí, ulic a nádraží: Kelenföldi pályaidvar
(nádraží), Tétényi út (třída), Bocskai út (třída), Móricz
Zsigmond körtér (okružní náměstí), Szent Gellért tér
(náměstí), Fővám tér, Kálvin tér, Rákóczi tér, Népszínház utca (ulice), Keleti pályudvar (nádraží).
Lokální dráha osobní dopravy (HÉV) dopravuje cestující na ostrov Csepel, do jižní části města, další soupravy spojují s hlavním městem blízká městečka Szentendre, Gödölő a Ráckeve. Přehledný plánek ucelené
sítě městské hromadné dopravy je na informační tabuli
při vstupu do metra. Na něm se uvádějí informace pro
cestující a dopravní podmínky také v angličtině a němčině. Všichni maďarští státní občané (včetně občanů
s dvojím státním občanstvím a občanů přistěhovalých
ze zahraničí), jakož i státní příslušníci států Evropské
unie, kteří dosáhli 65 roků věku, mají právo na bezplatné používání prostředků hromadné městské dopravy
(BKV) (kromě jízdy lanovkou (sikló), sedačkovou lanovkou (libegő) a linek lodní přepravy). Svoji totožnost,
respektive státní příslušnost mají prokázat k tomu platným dokladem / průkaz se předkládá kontrolorům.
Jízdenky
Jízdenky se prodávají ve stanicích metra, v automatech prodeje jízdenek, prodejnách tabáku, novin a
časopisů. Nejvýhodnější nákup jízdenek je u stanic
metra, kde si můžete vybrat z více typů jízdenek a
permanentních lístků.
Jízdenka pro přímou jízdu (2009: 300 HUF): opravňuje k jízdě autobusem, tramvají, trolejbusem, metrem,
!
64
4
ozubenou lanovou d
dráhou po celé délce jejich trati. K
jjízdě lokální dráhou (HÉV) v rámci územních správních
hranic Budapešti. Jízdenka se musí zakoupit předem a
na dopravním prostředku (v metru před vstupem do mettra nebo na peronu) se její platnost musí označit v turniketu, automatu na označování jízdenek, a to před nebo
hned po nástupu do dopravního prostředu. Informace
přináší i následující webová stránka: www.bkv.hu
Informační služba Dopravního podniku (BKV): 258-4636
Kontroloři: v dopravním prostředku nebo u východu
z metra žádají cestující o předložení jízdenky. Kontroloři, kteří jsou opatření páskou na rukávu a závěsnou
jmenovkou s fotografií (většinou jsou ve dvojicích, ale
v metru jsou po 4-5 osobách). Proto až do ukončení
jízdy si jízdenku vždy pečlivě uschovejte.
Pokud cestujeme bez platné jízdenky nebo permanentky nebo nedodržujeme dopravní předpisy, musíme zaplatit finanční postih.
Parkování
Území hlavního města je rozdělené na několik zón
a jim odpovídají i rozdílné tarify, podle kterých musíme na jednotlivých místech platit (v rozsahu 160 a
ž 600 Ft za hodinu parkování). Ve smyslu předpisů
od pondělí do pátku od 8 do 18 hod se musí platit
poplatek za parkování. V sobotu, v neděli a o svátcích
je parkování zdarma. (V neděli je parkování zdarma).
V parkovacích automatech si musíme zakoupit ticket
na dobu, po kterou hodláme parkovat a ten musíme
umístnit za přední sklo, na palubní desku vozidla. Minimální parkovací čas je 15 minut, kromě toho parkovací automaty vydávají stvrzenku na dobu odpovídající zaplacené částce. Maximální parkovací doba se
pohybuje mezi 3-4 hodinami.
Osobní atutomobily, které parkují na zakázaném
místě, dostanou od pracovníků Pořádkové služby hl.
města t.zv. botičky. V těchto případech na auto nalepí
několikajazyčný informační emblém, jehož pomocí se
majitel doví, jak má dál postupovat. O poplatcích za
parkování a dalších podmínkách se můžete podrobně dočíst na webových stránkách a www.parking.hu
a www.budapest.hu
Parkovací budovy a garáže
Parkovací budovy mají zpravidla otevřeno po celých
24 hodin, také větší hotely mají své vlastní podzemní
garáže. Adresy několika větších parkovacích budov:
Bazilika garáž (V., Sas u.), Kristina garáž, za hotelelem Mercure Buda (XII., Kosciusko Tádé u. 15.),
Kastrum (V., Aranykéz utca 4–6.), Pollack garáž (VIII.,
Pollack Mihály tér), Centrum (V., Servita nám. 8.), parkovací budova Corvin (VIII., Futó utca 52.), parkovací
budova Páva (IX., Mester u. 30–32.).
Nechcete-li trávit ƒas nákupem jízdenek a jejich blokováním, kupte si Kartu Budapešt’,
s ní mùžete po Budapešti jezdit zdarma. Kartu zakoupíte
í v kancelá¼ích Tourinform, na letišti, v hotelích, v pokladnách metra.
www.budapestadventure.com
Městská
doprava
Rent-a-car půjčování osobních vozidel
Několik větších půjčoven automobilů: Americana,
Avis, Budget, Hertz, Regina, Sixt.
Základní podmínkou pronájmu vozidla je ve všech
případech dovršení věkové hranice 21 roků, alespoň
roční praxe v řízení vozidel, platný řidičský průkaz a
cestovní pas.
Možnosti placení: v hotovosti nebo s platnou platební kartou.
Na letištích má svou zastupitelskou kancelář každá
větší firma rent-a-car, v recepcích hotelů a v kancelářích Tourinform je vám k dispozici informační brožurka o rent-a-car.
Taxi
Budapeštské taxíky mají žlutou poznávací značku
a většinou jsou označeny žlutým nápisem taxi. Po
skončení cesty se při placení konečná účtenka skládá
ze tří položek: základního poplatku, který je nezávislý
na množství ujetých kilometrů (ve dne to může být
maximálně 300 v nočních hodinách 420 Ft) z částky za ujeté kilometry (ve dne maximálně 240 Ft, v
nočních hodinách 336 Ft za jeden ujetý kilometr) a z
poplatku za čekací dobu: ve dne 60 Ft, v noci 84 Ft/
sec.) Tarify jsou umístněné na dobře viditelné ploše, a
to na zadních dveřích pravé strany auta a na palubní
desce. U těchto maximalizovaných dopravních tarifů
větší taxikářské společnosti pracují s podstatně nižšími tarify, doporučujeme poznamenat si jejich telefonní
čísla a to i proto, že objednávka taxiku telefonem je
lacinější, než je zastavení taxíku na ulici.
Když budete objednávat taxi požádejte v recepci
hotelu, aby vám doporučili bar nebo zábavní podnik a
raději nedbejte na “rady” šoféra taxi. Navrhujeme, aby
jste se v této záležitosti nejdříve informovali v hotelu.
Taxi služby:
6x6 Taxi: 2-666-666, Buda Taxi: 2-333-333, Budapest
Taxi: 4-333-333, City Taxi: 2-111-111,Főtaxi: 2-222222, Mobil Taxi: 333-1757, Rádió Taxi: 3-777-777,
Taxi 2000: 2-000-000, Taxi4: 4-444-444, Tele5Taxi:
5-555-555, Volán Taxi: 4-33-33-22.
Při telefonní objednávce se neplatí příjezdový poplatek, výjimku tvoří jen objednávka na zvláštní přání
(např.: kombi auto, požadavek na určité typy aut, atd.).
Všechna osobní auta jezdí s taxametrem, který při placení vydává účet. Řidič je na požádání povinen vystavit
písemný doklad o zaplacení, což je zároveň i účet.
Spropitné: Zvykem je dávat 10% z placené částky.
Pasažéři by se měli vyvarovat služeb taxikářů nabízených v letištní hale, jsou daleko dražší než maxiVydavatel: BHT Budapeštská turistická nezisková s.r.o.
Oficiální turistická marketinková organizace hl. města
Projekt je dotovaný s cílovým zaměřením
na podporu turistiky
© Veškerá práva vyhrazena!
MANAŽER PUBLIKACE: László Paszternák
Příjem inzerce u vydavatelství
PŘÍPRAVA: Turizmus Kft. (s.r.o.)
www.budapestinfo.hu
mální tarify. Nakolik byste k cestě do města rádi použili taxi, objednejte si ho telefonicky, což je možné i ze
zahraničí, nebo využijte služeb taxi Zóna (365-5555),
ty mají své stanoviště před východem z letiště. Řidiči
taxi Zóna dopraví cestující z letiště do hlavního města za stabilní ceny. Město mají rozdělené do čtyřech
dopravních zón. Tarify pro jednotlivé zóny se pohybují
mezi 3000 až 4000 Ft (14-20 EUR).
!
Karta Budapest
Možnosti fantastických úspor
na 2 nebo 3 dny!
S Kartou mùžete ušet¼it i Vy!
u0ZWUILV°Uêstská doprava zdarma – 3850 HUF!
u8êší prohlídka Pešti zdarma – 2990 HUF!
u8êší prohlídka Budy zdarma – 2990 HUF!
u+M[\W^V¼XWRQÓ\êní zdarma
u>¼KMVMÑUQUW¼ádných slev v lázních, p¼i prohlídce
pozoruhodností, v muzeích
a v restauracích…
Neotálejte, využijte p¼edností turistické karty!
Cena:
Na 72 hodin stojí 7500 HUF, to znamená min. úsporu
15.000 HUF!
Na 48 hodin stojí 6300 HUF , to znamená min. úsporu
12.000 HUF!
Karta Budapest platí pro 1dospêlou osobu a dítê do vêku
14 rokù v jeho doprovodu.
Kartu zakoupíte í v kancelá¼ích Tourinform, na letišti,
v hotelích, v pokladnách metra nebo ji koupíte elektronicky online na stranê www.budapest-card.com
REDAKTORKA: Brigitta Vajk (Zóna zábavy: Judit Csuth)
GRAFICKÁ ÚPRAVA: KAtypo Bt.
PŘEKLAD: Kovács Kveta
OBÁLKA: Future Card Studió • MAPA: TOPOGRÁF
FOTOGRAFIE: BTH
Vydavatel na sebe nebere zodpovědnost za škody vyplývající z případné změny údajů v této publikaci. Uzávěrka rukopisu: listopad 2009
TISK: Infopress Group Hungary Zrt.
65
1. květen – 31. červenec
i|khwlêÀê}kl
}klêÀêi|khwl
R—ˆ•U±ê:—™•—ˆŽ±ê–’…’—„
–—dˆ‡„±ê“5—ˆŽ±ê‘ˆ‡?ˆ
‡ˆ‘‘?
‡ˆ‘‘?
R—ˆ•U±ê:—™•—ˆŽ±ê–’…’—„
–—dˆ‡„±ê“5—ˆŽ±ê‘ˆ‡?ˆ
1. – 29. srpen
31. srpen – 3. říjen
09:00 odjezd
i˜‡„“ˆOP
10:00
}Œ–ˆŠ•5‡Ê
13:30
13:30
i•„—Œ–„™„Ê
10:30
}kl
15:30 “dBˆ‡
“5—ˆ:‘BêB‡ˆ‘Ž„
“dBˆ‡ 14:30
i˜‡„“ˆOPê½ê}Œ–ˆŠ•5‡
odjezd 09:00
i•„—Œ–„™„
§©
i˜‡„“ˆOPê½ê}Œ–ˆŠ•5‡
i•„—Œ–„™„
©©
}B‡ˆG
¡ª©
}B‡ˆG
¨©
¢©
£©
MĚSTSKÁ DOPRAVA
Vysvětlivky
Metro 1
Metro 2
Metro 3
Metro 4 (pravděp. v roce 2012)
HÉV – lokální dráha osobní
dopravy Tramvaj
Autobus
Železnice
Ozubená dráha
Autobusové nadraží
Lékárny s noční službou
MEMENTO PARK PARK SOCH
BUDAPEST
Gigantické památníky komunistické
diktatury. Poslední nahlédnutí za železnou
oponu. Jedna z nejzajímavjších atraktivností
Budapešti, památník pádu diktatury. Jediná
sbírka komunistických soch ve Stední Evrop.
OTEVENO KAŽDÝ DEN
OD 10 HODIN DO SETMNÍ
Další informace najdete na stránkách uvnit sešitu.
www.mementopark.hu
Download

Stáhnete si Pruvodce Budapešt