Dvojexpozice / Sbírka Pražského domu fotografie v GHMP
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie, Revoluční 1006/5, Praha 1
19. 11.–1. 2. 2015, út–ne 10.00–18.00
Koncepce výstavy a kurátor: Josef Moucha
Autoři vystavených děl: Baňka Pavel (1943), Baňková Markéta (1969), Beneš Jaroslav (1946), Birgus
Vladimír (1954), Brachtlová Michaela (1970), Cudlín Karel (1960), Čapková Gabriela (1957), Dias Pavel
(1938), Dvořáková Alena (1970), Fárová Gabina (1963), Fischer Viktor (1967), Fišer Jaroslav (1965), Foltýn
Jiří (1951), Fuková Eva (1927), Grygar Štěpán (1955), Hamplová Hana (1951), Hanke Jiří (1944), Hochová
Dagmar (1926–2012), Honty Tibor (1907–1968), Chocholová Blanka (1953), Jasanský Pavel (1938), Jirásek
Václav (1965), Kolář Viktor (1941), Kopasz Viktor (1973), Korecký Jiří (1958), Kozlík Vladimír (1953), Krejčí
Jaroslav (1929–2006), Kučera Jaroslav (1946), Kuklík Karel (1937), Kuneš Aleš (1954), Kyndrová Dana
(1955), Lhoták Zdeněk (1949), Machotka Miroslav (1946), Mára Pavel (1951), Moucha Josef (1956),
Novák Robert (1960), Pastor Suzanne (1952), Pinkava Ivan (1961), Podestát Václav (1960), Pohribný Jan
(1961), Prekop Rudo (1959), Prošek Josef (1923–1992), Rajzík Jaroslav (1940), Rečo Ján (1948), Reich Jan
(1942–2009), Reichmann Vilém (1908–1991), Ságl Jan (1942), Saudek Jan (1935), Sejkot Roman (1963),
Schneeberger Adolf (1897–1977), Sláma Vojtěch (1974), Stacho Ľubo (1953), Stanko Vasil (1962), Šplíchal
Jan (1929), Štecha Pavel (1944–2004), Štreit Jindřich (1946), Tůma Stanislav (1950–2005), Varga Kamil
(1962), Zhoř Petr (1948), Zímová Iva (1956), Židlický Vladimír (1945), Župník Peter (1961)
Výstava Dvojexpozice odkazuje k základním silám, určujícím kulturní dějiny. Spolu s jemnějšími impulzy se
totiž jako reflexe světa prosazují buď volná obraznost, anebo vztah k sociální skutečnosti, která má být
nejenom zaznamenána, nýbrž zpětně ovlivněna a tím proměněna. Název výstavy tedy bere v úvahu sociální
působení média fotografie včetně společenského zlomu mezi osmdesátými a devadesátými lety, jehož
počátek před čtvrtstoletím si v současnosti připomínáme.
Ve snaze o reprezentativnost a vstřícnost vůči návštěvníkům jsou drženy autorské příspěvky pohromadě.
To sice na jedné straně narušuje chronologickou návaznost, o to více však vyniká časová souběžnost
různých tvůrčích metod. Ostatně sbírka nesleduje ani tematická hlediska, ani ucelenost žánrového spektra
soudobé tvorby a výstavní průřez na nich tedy nemohl stavět. Postmoderní revitalizace konfesí minulosti
dává prohlídce nanejvýš přídech nostalgie. To by ovšem na historizující bilanci nestačilo. Nepostrádejme ji
tedy a dopřejme si podívané na volně řazené solitéry. Přechody mezi jednotlivými typy exponátů jsou
plynulé, jak to odpovídá návaznosti praxe. Ostře vyhraněné protiklady, jimiž se zdají být třeba kategorie
emotivní a informativní fotografie, vyhovují spíše potřebám teorie.
Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963.
Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a spravovat české umění 19., 20. a 21. století.
V současné době má GHMP ve správě osm objektů: Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Městská knihovna
– 2. patro, Colloredo-Mansfeldský palác, Dům fotografie, Bílkova vila, Zámek Troja a Dům Františka Bílka v Chýnově.
Katalog výstavy, vydaný Galerií hlavního města Prahy, představuje každého z vystavujících. Předmluva
rekapituluje historii sbírky a ukončenou existenci Pražského domu fotografie – Prague House of
Photography (PHP). Galerii s tímto názvem zpřístupnil roku 1991 spolek v současnosti zvaný FotoForum
Praha.
Zakladatelé a zakladatelky galerie Pražský dům fotografie si během devadesátých let uvědomovali, že v
jednom ze stěžejních odvětví umění ztrácejí veřejné sbírky finanční i organizační předpoklady k
reprezentativnímu doplňování o projevy současné tvorby. Proto soustředil spolek pěti desítek členů kolekci
fotografií, jejichž dílčí vystavení je prvním zhodnocením kurátorsky ani jinak neusměrňovaného narůstání
fondu.
Dvojexpozice je čtvrtou výstavou Galerie hlavního města Prahy v prostorách Domu fotografie. Obsahuje na
160 exponátů od šedesáti dvou autorů a autorek – rozumí se nejenom z okruhu občanského sdružení
FotoForum Praha, které dalo Sbírku Pražského domu fotografie dohromady.
Josef Moucha
Koncepce výstavy a kurátor: Josef Moucha
Koordinace: Dana Haltufová
Grafické řešení: Tomáš Šrámek
Redakce textů: Marta Nožková
Anglický překlad: Vladimíra Šefranka
Vzdělávací programy: Lucie Haškovcová, Iveta Šárníková
Instalace a produkce, vedoucí: Diana Brabcová
Propagace, vedoucí: Miroslav Koláček
Partner výstavy: Skupina ČEZ
Poděkování za spolupráci: FotoForu Praha a Ondřeji Kocourkovi
Mediální partneři: Radio 1, A2, Literární noviny, Metropolis, Art and Antiques, ArtMix, Pražský deník, Rádio
Classic, Artikl, ArtMap, ČRo Vltava, Hyperinzerce
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, +420 725 818 721, [email protected],
Další informace: www.ghmp.cz, fb.com/GHMP.cz
Fotografie uvolněné pro sdělovací prostředky mohou být užity pouze v souvislosti s výstavou
Dvojexpozice. Sbírka Pražského domu fotografie v Galerii hlavního města Prahy.
Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963.
Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a spravovat české umění 19., 20. a 21. století.
V současné době má GHMP ve správě osm objektů: Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Městská knihovna
– 2. patro, Colloredo-Mansfeldský palác, Dům fotografie, Bílkova vila, Zámek Troja a Dům Františka Bílka v Chýnově.
DOPROVODNÝ PROGRAM:
Kurátorská prohlídka: út 25. 11. v 17.00
Lektorské prohlídky: čt 27. 11. a 18. 12. v 16.30
Víkendové výtvarné workshopy
sobota 22. 11. 13.00–18.00 Průzkumy fotografie, Dům fotografie
neděle 24. 1. 13.00–18.00 Fotomontáže a posuny kontextů, Dům fotografie
V rámci výtvarných reakcí na výstavu Dvojexpozice se budeme zabývat různými možnostmi fotografie.
Formou koláží, fotomontáží, dokreslováním, kolorováním a „retušováním“ reprodukcí zde vystavených děl
se pokusíme posouvat jejich podobu i významy do nových kontextů.
Víkendové programy vznikají jako součást oblíbeného cyklu „Tvořivé dialogy s uměním“ a jsou
určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a
znevýhodněných.
Příchod a odchod je individuální – tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
Rezervace do 16.00 předchozího dne (není podmínkou účasti).
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné
výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti
konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná
Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5,– Kč; nad 10 let 20,– Kč
Kontakty: Lucie Haškovcová, [email protected], 606 612 987, 608 216 418
Galerie hlavního města Prahy, po Národní galerii druhá nejvýznamnější v České republice, byla založena 1. května 1963.
Bylo jí uloženo shromažďovat, odborně ochraňovat, vědecky zpracovávat a spravovat české umění 19., 20. a 21. století.
V současné době má GHMP ve správě osm objektů: Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Městská knihovna
– 2. patro, Colloredo-Mansfeldský palác, Dům fotografie, Bílkova vila, Zámek Troja a Dům Františka Bílka v Chýnově.
Download

Dvojexpozice - Sbírka Pražského domu fotografie v GHMP