e-zpravodaj
3/2014
2. ročník konference
Trvale udržitelná výstavba
Pozvánka na odborné veletrhy v roce 2015
Národní stavební centrum představuje
nové vystavovatele ve 3D expozici a na venkovní ploše
.... než začnete stavět!!!
Obsah
e-zpravodaj
3/2014
Úvodník
Novinky
Ze světa odborné stavební literatury
3
4
Nový exponát vystavovatele CIUR, a.s.
foukané izolace COMPRI®
5
Nový exponát vystavovatele Mountfield
bezpečnostní bazénová krycí plachta UNIVERSAL 6
NSC představuje nového vystavovatele
CORE CZ s.r.o. Watersavers s.r.o.
společnost FENESTRA Sk, spol. s r.o.
8
9
10
Co probíhá
Novinky z evropských projektů realizovaných NSC
12
Co bude – pozvánky na akce
infoTerma 2015
ForPasiv 2015
Veletrh Dřevostavby 2015
Mezinárodní stavební veletrh IBF 2015
Konference „Trvale udržitelná výstavba 2015“
13
14
15
16
16
Co bylo – akce a veletrhy
Sport Life Run proběhl Národním stavebním centrem
ForArch 2014 - zhodnocen
Den dřevostaveb v Národním stavebním centru 2014 Inzerce
Dřevo & Stavby
Dům & zahrada
17
18
19
21
22
Mediální partneři
23
Kontakty
24
2
Úvodník
Vážení čtenáři Zpravodaje NSC,
hlavním tématem minulého Zpravodaje byl
udržitelný rozvoj, a to zejména z pohledu stavebnictví. Naše společnost se čím dál více těmito společensky velmi aktuálními tématy zabývá. Vzdělávací programy, 3D expozice, ale
také Centrum vzorových domů, to vše je postupně orientováno do udržitelné výstavby.
Nízkoenergetické dřevostavby, obnovitelné
zdroje energií a recyklovatelné materiály a jejich využití jsou a budou hlavním směrem, kterým se chceme ubírat. Není to ale až tak úplně
nové téma v naší firmě. Ne nadarmo používáme již delší dobu vedle našeho loga NSC také
logo CUV znamenající Centrum udržitelné výstavby. A rádi bychom je používali ještě častěji,
neboť lépe vystihuje naši činnost.
Uplynulý čtvrtrok byl ze začátku ovlivněn letním prázdninovým režimem. Projevilo se to
jako vždy poklesem návštěvnosti našich expozic. Z pohledu vzdělávací činnosti jsme ale
navzdory prázdninám realizovali větší část pilotních seminářů projektu EDUR 2.
S příchodem září náš areál opět ožil. Asociace
dodavatelů montovaných domů pořádala Den
dřevostaveb, jehož jsme se aktivně zúčastnili
a díky dobrému marketingu účast návštěvníků
byla vysoká. Však také naše poradenské centrum „praskalo ve švech“.
3
e-zpravodaj
3/2014
Nezanedbali jsme ale ani další zviditelnění
naší společnosti. Již tradičně jsme vystavovali
na veletrhu FOR ARCH v Praze, přednášeli na
veletrhu Stavotech v Olomouci, zúčastnili jsme
se neformálního setkání se členy České rady
pro šetrné budovy, kdy členové představenstva
projevili zájem o užší spolupráci s naším NSC
nebo chcete-li CUV. Účastí na konferenci Pasivní domy jsme podpořili aktivity našeho partnera Centrum pasivního domu. Navázali jsme
nové kontakty s potenciálními vystavovateli.
Snad se tato úroda úspěšně sklidí hned počátkem roku 2015.
Vánoce jsou už zase za dveřmi soudě podle
plných parkovišť před nákupními centry. A tak
hodnoťte uplynulý rok v kruhu nejbližších a při
dobrém jídle a pití. A také společně plánujme,
co uděláme proto, abychom udrželi tuto zemi
alespoň tak krásnou jako ji máme teď.
Hodně zdraví a štěstí v roce 2015 přeje
Petr Obst s kolektivem CUV
e-zpravodaj
3/2014
Novinky
Ze světa odborné stavební literatury
Ceny jsou uvedeny vč. DPH a platí při objednávce přes e-shop www.stavebniliteratura.cz.
Otvory v panelových
domech
228 Kč
Zateplení a rekonstrukce
rodinného domu
284 Kč
Rekonstrukce chalupy
237 Kč
4
Autorizovaný inženýr
a technik v procesu
výstavby 4. Vydání
171 Kč
101 věcí, které jsem
se naučil na architektuře
237 Kč
Úsměvy v mechanice
238 Kč
Právní předpisy, hodnocení
míry udržitelnosti
a energetická náročnost
budov
345 Kč
Životní cyklus budovy
(Sustainable Facility
management)
267 Kč
Manuál uživatele budov
s velmi nízkou
spotřebou energie
218 Kč
Nový exponát vystavovatele CIUR, a.s.
e-zpravodaj
3/2014
Zvyšujeme komfort, snižujeme náklady!
Rostoucí požadavky na úsporu energií, komfort a zdravé
bydlení ze strany majitelů domů zvyšují nároky na kvalitu a vlastnosti izolačních materiálů. V současné době
je nanejvýš zřejmé, že pouze výběr odpovídajících materiálů a technologií v souvislosti s jejich vzájemným působením zaručí investorovi dlouhodobé a bezstarostné
užívání. V kontextu této lozoe je tu systém COMPRI®.
COMPRI® představuje ucelený skladebný systém
materiálů, který řeší veškeré možné situace týkající se izolací staveb a to dokonce včetně akustického komfortu. Všechny materiály patřící do systému COMPRI® jsou ekologicky a zdravotně 100%
nezávadné, vzájemně se doplňují a funkčně na sebe
navazují.
Naopak v zimě vyrovnává tepelnou pohodu v průběhu celého dne. Climatizer Plus® velmi dobře přilne
ke všem materiálům a spolehlivě vyplní každou dutinu
a tím snižuje riziko tepelných mostů. Climatizer Plus®
je vhodný pro izolaci střech, stropů i stěn.
Climastone® je alternativou v prostorách s vyššími
požadavky na požární odolnost konstrukce (třída A1).
Climastyren® zase spolehlivě funguje v místech, kde
hrozí nebezpečí styku s vodou, například v podlahových
konstrukcích, s nebezpečím poruchy hydroizolace předstěn či obezdívek. Izolační materiál CLIMAWOOD® je
dřevovlákno určené pro stavební tepelné a akustické
izolace v oblasti vnějších i vnitřních konstrukcí.
Foukané izolace
Úkolem každé izolace je ochránit objekt před zimou
a horkem. Současně je však nutné zamezit vzniku plísní, to znamená zabezpečit dostatečný odvod vlhkosti
z konstrukce směrem ven i dovnitř. K tomu slouží systém materiálů pro clima®, který v praxi funguje stejně jako funkční outdoorové oblečení. Jedná se o různé
typy těsnicích materiálů, jako jsou membrány, těsnicí
pásky, průchodky atp. Systém materiálů pro clima®
pracují a automaticky reagují podle toho, co se v okolním prostředí, ale i v samotné konstrukci děje.
Foukaná izolace přináší uživateli celou řadu výhod. Především je to velmi snadná a rychlá aplikace, kterou lze
provádět i za provozu objektu, tzn. hodí se i pro rekonstrukce starších domů. Pokud je dodržena předepsaná
technologie zpracování, je zaručena 100% spolehlivost
a dlouhá životnost. Z hlediska tepelných izolantů nabízí systém COMPRI® foukanou izolaci na bázi celulózy
(Climatizer Plus®), minerálního vlákna (Climastone®),
nenasákavého polystyrenu (Climastyren®) a dřevěného vlákna (CLIMAWOOD®).
Jenom izolace nestačí
Izolace dřevovláknitými deskami
Pro případ vnějšího i vnitřního zateplení objektů jsou
určeny také unikátní dřevovláknité izolační desky Udi.
Protože dřevěná vlákna jsou dokonalým přírodním izolantem, umí desky Udi velmi dobře v létě akumulovat
teplo a v zimě zabraňují tepelným ztrátám.Použitím desek Udi se vytvoří dokonalá tepelná pohoda bez plísní
a tepelných mostů.
Sousedy již nikdy neuslyšíte
Zejména Climatizer Plus® vyniká vysokou měrnou
tepelnou kapacitou, což v praxi znamená, že bezvadně
funguje v zimě i v létě. Má unikátní schopnost vyrovnat
se a následně se rychle zbavit vlhkosti. K jeho výhodám
také patří výborné protipožární a akustické vlastnostmi. V kombinaci s membránami, které regulují průchod
vodních par konstrukcí, lze efektivně vytvořit příjemné klima v interiéru. V případě horkého dne se větší
část zbytkového tepla akumuluje v izolaci, nedostane
se do interiéru a v noci se izolant postupně ochladí.
5
Skladbu materiálů COMPRI® uzavírá řada speciálních
desek značky Wolf®, které jsou určeny pro zvukové izolace objektů nebo jednotlivých místností s vysokými požadavky na akustický komfort. Díky struktuře třívlnného
komorového kartonu vyplněného směsí z křemičitého
písku utlumí desky Wolf® prakticky celé slyšitelné frekvenční spektrum zvuku.
Systém COMPRI® je synonymem pro přirozeně zdravé bydlení v budovách s nízkými náklady na vytápění.
Další informace naleznete na www.compri-izolace.cz
nebo také na www.ciur.cz. Vyrábí a dodává CIUR, a. s.
již od roku 1991.
Nový exponát vystavovatele Mountfield
e-zpravodaj
3/2014
Mountfield představuje v NSC
bezpečnostní bazénovou krycí plachtu UNIVERSAL,
keramický bazén COMPACT v NSC však zůstane po celou zimu dále úplně přístupný k prohlídce!
Lamelové zakrytí, foto Mountfiled
Díky tomu, že Mountfield v NSC začátkem roku
otevřel zbrusu novou expozici s keramickou novinkou bazénem Compact, shlédli hned v prvním
roce vystavený model AMETYST stovky návštěvníků. Mnozí z nich se rovnou nechali inspirovat
a tento luxusní typ moderně řešeného bazénu s
neobyčejnými vlastnostmi si už také pořídili.
Novinku r. 2014 v NSC keramický bazén COMPACT nechá Mountfield pro návštěvníky zcela
odkrytý po celou nadcházející zimu. Bezpečnostní celoroční plachtu Universal instaloval
lídr tuzemského bazénového trhu v NSC na
jiném, od svého „keramického drahokamu Ametyst“ jen pár kroků vzdáleném, bazénu.
6
Přestože cca na polovině rodinných bazénů jsou
dle statistik v ČR nainstalována posuvná zastřešení, téměř celá druhá polovina bazénů u nás není
nijak zabezpečena! Velkým hitem posledních 2
let jsou sice např. moderní zakrývací lamely s
elektropohonem a dálkovým ovládáním, které Mountfield též vyrábí, pravdou ale je, že jsou
tisíce majitelů rodinných bazénů v ČR a SR, kteří
na rozdíl od uživatelů z jiných zemí Evropy, zabezpečení rodinných bazénů často vůbec neřeší.
Přitom platí, že bazén má přinášet hlavně radost
nikoli starost, takže aspoň zakrytí bazénu kvalitní, ideálně celoročně použitelnou bezpečnostní
plachtou, by mělo být samozřejmostí!
Nový exponát vystavovatele Mountfield
e-zpravodaj
3/2014
Co umí celoroční bezpečnostní plachta
UNIVERSAL?
chrání po celý rok hlavně děti a domácí mazlíčky před pádem do bazénu
zamezuje tepelným ztrátám z bazénu
chrání bazén před znečištěním (hlavně přes
zimu)
snižuje odpar a spotřebu bazénové chemie a
celkově tak snižuje náklady na provoz bazénu
Co je celoroční bezpečnostní plachta
UNIVERSAL?
vyrábí se na míru každého bazénu s max. šíří
do 6m, v několika barvách (např. zelená, modrá, šedá…)
odolá pádu břemene 85kg (dospělý člověk)
vydrží rovnoměrné zatížení sněhem do výše
15cm
nosná konstrukce je z příčných Al trubek
50/3mm s max. roztečí 1550mm
výplň tvoří speciální PVC plachta se zpevňující
strukturou a s otvory průměru 13mm pro odvod vody
po obvodu je plachta pro správné plnění funkce
ukotvená k podloží
pro maximální zjednodušení manipulace lze
použít naviják plachty Universal
Na zabezpečení bazénu nejen plachtou Universal, ale např. i lamelovým zakrytím nebo
odolným posuvným zastřešením se ptejte u
nejbližšího bazénového specialisty společnosti
Mountfield - viz. www.bazeny-mountfield.cz
a www.mountfield-bazeny.sk .
Bezpečnostní plachta Universal, Mountfiled
Ovladač lamel. zakrytí, foto Mountfiled
Zatřešení Apolo Lux, foto Mountfield
7
NSC představuje nového vystavovatele
e-zpravodaj
3/2014
Pod značkou CORE CZ s.r.o. Znají zákazníci firmu již 13 let. Máme za sebou stovky zajímavých realizací
dveří, schodišt, pouzder pro posuvné dveře zn. Eclisse. Preferujeme individuální přístup s komplexním poradenstvím k výběru optimální varianty vhodné pro každého náročného zákazníka. V rámci rozvoje firmy
jsme před 4 lety spustili neméně zajímavý projekt Bydlíme úsporně. Hlavní vizí je poradenství budoucím i
současným stavebníkům v rámci přípravy, realizace nízkoenergetických domů, převáně se zaměřením na
dřevostavby. Konkrétně analýza situace stavebníka, zajištění vhodného financování, studie domu, výběr firmy s dobrými referencemi a zajištění konroly všech procesů při realizaci domu. Máme za sebou již mnoho
úspěšných referencí.V České republice se jedná o víceméně jedinečný produkt, který přináší zákazníkům
úsporu energií, prostoru, financí ale především vlastního drahoceného času v rámci rychlé a kvalitní realizace. Od listopadu 2014 je možné si dohodnout osobní nezávaznou schůzku přímo v areálu vzorových
domů na BVV a zjistit na kolik je pro vás tato služba přínosná.
Více naleznete na našich stránkách:
nebo přímo na telefonu jednatele splečnosti:
www.schodyadvere.cz
Tel.: 608 861 807
www.bydlimeusporne.cz
8
NSC představuje nového vystavovatele
e-zpravodaj
3/2014
Český vynález šetří vodu.
Vaše peněženka jásá, vodárenské společnosti zuří.
Česká republika může být právem hrdá na
chytré české hlavy. Typickým příkladem je také
brněnská firma Watersavers, s.r.o., jediný český
výrobce patentovaných šetřičů vody pro umyvadla, dřezy, sprchy a toalety. Spotřebu vody
tak již srazily na dno desetitisíce domácností
a tisíce firem či institucí, malou kavárnou počínaje a ministerstvy konče.
Vše začalo geniální myšlenkou. „Než se naše
vize přerodila z nápadu do sériové výroby,
uběhly 2 roky tvrdé práce s řadou pokusů a
omylů“, vzpomíná na začátky Radomír Božek,
ředitel společnosti. Jak ale dodává, i díky spolupráci s JIC se podařilo v roce 2007 dokončit
vývoj, zajistit konzultace ohledně patentového
práva a převést inovativní řešení úspor vody
do praxe.
Musíme uznat, že se vynaložené úsilí vyplatilo. U všech výrobků lze nastavit průtok vody,
jaký zákazníkovi vyhovuje. Díky unikátní vnitřní
konstrukci jsou výrobky antivápenné a to znamená, že nezarůstají vodním kamenem, což je
velké plus především z hygienického hlediska.
Vysokou kvalitou použitých materiálů a tím i
extrémně dlouhou životností, která přesahuje
životnost i samotných vodovodních baterií, se
Watersavers snaží navázat na tradici poctivých
českých výrobků, které kdysi dobývaly svět.
V současné době máme nabídky spolupráce
téměř ze všech kontinentů. Aktuálně jednáme
ve třech desítkách zemí, nicméně stále hledáme nové obchodní partnery. „Náš výrobek
má velký exportní potenciál, a proto jsme v
9
poslední době zesílili aktivity směřující za hranice.“, uvedl Martin Procházka z obchodního
oddělení. Společnost se orientuje především
na země, které trápí nedostatek pitné vody.
Týká se to například jižní Evropy, severu Afriky,
Blízkého východu, ale i Austrálie nebo USA. Zapomenout nesmíme ani na Indii, kde se Watersavers, s.r.o., opírá o velmi dobrou spolupráci s
Czech Trade.
Ale zpátky domů. V Česku je vody relativně dostatek a problémy jako na západě USA či Maltě
zde nemáme. Co však není, může jednou být.
Filozofií firmy proto není lidem a firmám „jen“
ušetřit náklady na teplou a studenou vodu, ale
současně šířit osvětu a otevírat téma šetrného
zacházení s vodou.
V byznysu ale není nic ideální a tak i Watersavers musí bojovat s poměrně silným tlakem
dovážených výrobků. „Český spotřebitel už nekupuje vše, co se mu jako první dostane pod
ruku. U segmentu výrobků jako je náš, si zákazníci dávají pozor na to, zda má daný výrobek
hygienický atest a certifikát o funkčnosti a parametrech z akreditované laboratoře, sleduje
reference, zajímá se o životnost výrobků a také
o to nejdůležitější - zda šetřič, který si chce pořídit, skutečně efektivně a přitom komfortně
šetří vodu. Všechny nám známé konkurenční
výrobky udávají průtoky při nízkém tlaku vody.
V Asii jsou běžné 3 Bary, v ČR, EU a dalších vyspělých státech je běžný tlak 5-6 Barů, proto
bývá efekt úspory jiný, než uvádí výrobce. Spoléhá na to, že si zákazník skutečnost neověří,
nebo si průtok neumí změřit.“, uzavírá Božek.
NSC představuje nového vystavovatele
e-zpravodaj
3/2014
Od svého založení v roce 1997 patří mezi největší a nejvýznamnější producenty plastových a hliníkových oken. V oblasti plastových
výplní otvorů je od samého začátku spojena s profilovými systémy společnosti REHAU®, ktoré umožňujú výrobu široké škály
prvků v kategorii plastových konstrukcí a prosklených fasád. Od roku 2000 jako jedna z prvních společností soustředěných na
výrobu PVC oken, začala zpracovávat ve velké míře i hliníkové konstrukce systémového dodavatele SCHÜCO®. Sídlo společnosti,
výroba a logistika je lokalizována na Slovensku v Zlatých Moravcích. V roku 2002 firma získala první kontakty na prodej
plastových oken do zahraničí. Příkladem je Česká republika, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Itálie atd. Základním strategickým
cílem činností společnosti je spokojený zákazník, kterému může FENESTRA Sk® navrhnout a následně i poskytnout komplexní
služby od odborného poradenství přes projekci speciálních konstrukcí až po dodávku s montáží „na klíč“. Jako jednomu z
prvních producentů stavebních výplní a prosklených plášťů byl FENESTRA Sk® udělen certifikát řízení kvality ISO 9001, 14001 a
18001. Spokojenost zákazníků, kteří na základě referencí šíří dobré jméno společnosti napomáhají, že FENESTRA Sk® už dlouhé
roky působí jako seriózní producent v oblasti výroby výplní stavebních otvorů s důrazem na kvalitu a komplexnost služeb.
Kvalita
v cenách pre všetkých
FENESTRA GENEO 3+
Preco FENESTRA GENEO 3+ ?
1+ Geniálna úspornost.
Materiál RAU-FIPRO® zarucuje životnost a úsporu až 76 % energie.
2+ Neporazitelnost v tepelnej izolácii.
Vdaka Uw = 0,68 W/(m2.K) udáva trendy v šetrení energiou.
3+ Ultrastabilita.
Materiál RAU-FIPRO® prináša bezpecnost a plnenie štandardov budúcnosti.
* info na www.fenestrask.eu
www.fenestrask.eu
OKNÁ S PERSPEKTÍVOU
10
e-zpravodaj
3/2014
Novinky
otevírací doba během vánočních svátků:
23. 12. 2014 10:00 – 14:00
24. 12. 2014 – 1. 1. 2014 ZAVŘENO
od 2. 1. 2014 10:00 – 18:00
11
Co probíhá
e-zpravodaj
3/2014
Projekt Praxe do škol se blíží ke svému závěru
Jako velice úspěšný, tak projekt Praxe do škol hodnotí pedagogové a také samotní žáci, kteří jsou do tohoto
projektu zapojeni. S velkým úspěchem se setkávají organizované exkurze na stavby, workshopy s firmami
a v neposlední řadě i v září zorganizovaný Miniveletrh pracovních příležitostí, který se konal v prostorách
Národního stavebního centra a Nového Tuzexu v Brně. Cílem této akce bylo seznámit studenty s nabídkou
pracovních příležitostí ve firmách, s jejich organizační strukturou a činností a umožnit tak studentům navázat
první kontakt s jejich potenciálními zaměstnavateli. Akce se zúčastnilo přes 160 studentů technických
středních škol a učilišť z Jihomoravského kraje, 15 firem nabízejících práci pro absolventy a 3 vysoké
školy. Dle hodnocení pedagogů i samotných žáků měla tato akce mimořádný úspěch a proto do budoucna
nevylučujeme její zopakování.
Projekt Navrhování rekonstrukcí trochu jinak
Navrhnout kvalitní rekonstrukci není jen tak. Společný vzdělávací projekt Centra pasivního domu a Národního
stavebního centra se zaměřuje na příklady nejlepší praxe. První polovina projektu „Navrhování rekonstrukcí
trochu jinak“ je úspěšně za námi. Během roku se podařilo opravdu „vyladit“ projekty dvou zajímavých objektů
pro bydlení, rodinný dům
v Sedlešovicích u Znojma, a bytový dům v Brně. Cílem bylo pomoci s návrhem rekonstrukce domů tak, aby
proběhla co nejlépe z pohledu energetické a ekonomické efektivnosti.
Během čtyř navazujících workshopů pro různé fáze projektové dokumentace (studie, DSP, DPS - stavební
část a DPS - část TZB) zkušení oponenti pomáhali svými připomínkami
k optimalizaci projektů. Výstupy z těchto workshopů budou sloužit při navrhování dalších projektů rekonstrukcí
s ohledem na snižování energetické náročnosti a udržitelnosti.
V současné době probíhá příprava druhého kola workshopů, které bude zaměřeno na navrhování
rekonstrukcí budov občanské vybavenosti. Zájemci z řad odborné veřejnosti, kteří by měli zájem
se pilotních workshopů zdarma zúčastnit, naleznou přihlašovací formulář na stránkách NSC
(www.stavebnicentrum.cz/vzdelavaci-projekty/aktuality/), případně kontaktujte Ing. Evu Vrbovou,
[email protected]
Rádi byste také úspěšně realizovali vzdělávací či
jiné projekty financované z evropských fondů?
Nabízíme zpracování projektových žádostí k získání dotací a také výpomoc s administrací již
realizovaných projektů. V případě zájmu či dotazů se na nás neváhejte obrátit. Kontaktní osobou je
Ing. Eva Vrbová, [email protected], 541 152 868.
12
Co bude – pozvánky na akce
13
e-zpravodaj
3/2014
Co bude – pozvánky na akce
14
e-zpravodaj
3/2014
Co bude – pozvánky na akce
15
e-zpravodaj
3/2014
e-zpravodaj
3/2014
Co bude – pozvánky na akce
Ucelená nabídka stavebnictví
na brněnském výstavišti
Další ročník stavebního veletrhu IBF se uskuteční v tradičním dubnovém termínu od středy
22. do soboty 25. dubna 2015. Souběžně se
stavebním veletrhem IBF se konají také veletržní akce – veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno
a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX. Tato kombinace veletržních akcí přináší
jedinečnou možnost, jak v rámci jedné návštěvy
získat všechny potřebné informace jak pro samotnou stavbu, rekonstrukci, tak i vybavení
interiéru nábytkem.
Novinky pro další ročník veletrhu IBF
Pro další ročník veletrhu je pro všechny vystavovatele
připraveno hned několik novinek, hlavní z nich je zcela
nový systém výběru plochy. V čem tato novinka spočívá?
Především v tom, že cena plochy závisí na vaší volbě
umístění výstavního stánku v pavilonu a dřívější přihlášení na veletrh tedy přináší větší možnost výběru plochy.
Co se týká cenových podmínek, pak cena volné plochy je
stanovena na 900 Kč/m2, cena kryté plochy se pohybuje
dle vybrané zóny v pavilonu od 1 200 Kč/m2.
S námi oslovíte nejeden region
S veletrhy IBF, DSB a MOBITEX oslovíte nejenom Prahu
a střední Čechy! Z průzkumu návštěvníků veletrhů v roce
2014 vyplývá, že více než 50 % návštěvníků přijelo na ve-
letrh z jiných krajů ČR než-li z Jihomoravského kraje. Což
potvrzuje veletrh IBF jako veletrh s celorepublikovou působností. Podíváme-li se na tato data blížeji, pak 42 %
návštěvníků je z Jihomoravského kraje, 32 % náleží ostatním krajům Moravy a kraji Vysočina a 12 % pak návštěvníkům z Čech. Zajímavou část tvoří také návštěvníci z blízkého Slovenska, Rakouska, Polska a dalších zemí Evropy.
Mějte přehled o tom, co se ve světě děje
Stavební veletrh IBF se bude věnovat hned několika
tématům, která jsou v současné době aktuální nejenom
ve světě stavebnictví. Zahajovací konference se bude
věnovat problematice církevních a historických staveb
z pohledu stavby, obnovy a správy jednotlivých objektů.
Součástí bude také matchmakingové setkání firem se zástupci církví. Tématem čísla jedna, které se prolne jak
výstavními expozicemi, tak i doprovodným programem
veletrhu, bude problematika energeticky úsporného stavění, rekonstrukcí a bydlení. Součástí bude také odborná
diskuse nad aspekty implementačního procesu evropské
směrnice EPBDII.
Chcete vystavovat výhodněji?
Přihlaste se do 16. února 2015!
Více informací naleznete na www.ibf.cz
22.–25. 4. 2015, Brno – Výstaviště
www.ibf.cz
Národní stavební centrum
pořádá v Brně ve spolupráci s Českou podnikatelskou radou pro udržitelný rozvoj
zahajovací konferenci k Mezinárodnímu stavebnímu veletrhu IBF 2015
TRVALE UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA 2015
22. dubna 2015 10:00 – 15:30
udržitelné stavebnictví a průmysl, metodika BIM, udržitelnost a veřejné budovy, nástroj CESBA,
udržitelnost bytové výstavby, projekt Annex 56 v Brně, renovace bytového domu,
využití odpadního materiálu při výstavbě, systém rekuperace ve veřejných budovách
Místo konání:
Program a přihláška:
Vložné:
Organizátor:
Generální partner:
BVV, Pavilon P, Přednáškový sál P1, Výstaviště 405/1, Brno
www.stavebnicentrum.cz/seminare
Základní cena:
1.200 Kč bez DPH
Zvýhodněná cena: 960 Kč bez DPH – platná od 10. 11. 2014 – 31. 12. 2014
Studentská sleva: 90% (platí pro studenty do 26 let při předložení potvrzení o studiu)
Národní stavební centrum s.r.o., Bauerova 10, 603 00 Brno, tel: 541 159 448, www.stavebnicentrum.cz
Sika CZ, s.r.o.
www.stavebnicentrum.cz/seminare
16
Co bylo – akce a veletrhy
e-zpravodaj
3/2014
Sport Life Run proběhl
Národním stavebním centrem
Občanské sdružení Sportuj s námi připravilo na víkend 8. a 9. listopadu první ročník běhů Sport Life Run 2014,
který byl doprovodnou akcí sportovního veletrhu SPORT Life. Pro běžce velice zajímavá pětikilometrová
trať začínala a končila v pavilonu F, běžci proběhli celý areál brněnského výstaviště, včetně pavilonu Z, kde
se proběhli po ochozu „zetka“ nad hlavami diváků a hráčů baseballu. Po výběhu z pavilonu Z již zamířili do
Národního stavebního centra. Celkem si ho tak za sobotu a neděli prohlédlo 504 běžců. V sobotním Ženském
běhu bylo celkem klasifikováno 164 běžkyň, nejrychlejší byla Karolína Vachová z AKSS Vítkovice, se kterou
dokázala držet krok Irena Pospíšilová z AHA Vyškov. Pro bronz si doběhla Hana Vejrostová.
Hlavním během Sport Life Runu byl nedělní Veletržní běh na 10 km (dva okruhy). Bojovat o prvenství vyběhlo
340 běžců, ale hlavním favoritem byl Daniel Orálek z AC Moravská Slavia Brno. Ten svoji úlohu splnil a jediný,
kdo stačil jeho pekelnému tempu, byl Jiří Petr z Diadory, který zaostal o pouhých 9 sekund. To třetí v cíli Pavel
Franc z Rocktechnik Triatlonu už ztrácel dvě minuty.
Všichni běžci byli s tratí i průběhem Sport Life Runu nadšeni a přáli by si, aby se stal tradiční podzimní
běžeckou akcí.
Ing. Jaroslav Parma, Sportuj s námi o.s.
17
Co bylo – akce a veletrhy
18
PR_ARCH_2014_130x210.indd 1
e-zpravodaj
3/2014
21.11.14 16:08
e-zpravodaj
3/2014
Co bylo – akce a veletrhy
Den dřevostaveb 2014
v Centru vzorových domů
byl úspěšný !
Asociace dodavatelů montovaných domů zorganizovala v září roku 2014 pro všechny příznivce
dřevostaveb, zejména však pro ty, kteří se pro výstavbu svého nového dřevěného domu teprve rozhodují, historicky první ročník marketingové akce pod názvem „Den dřevostaveb 2014“. Cílem akce
bylo propagovat u široké veřejnosti kvalitní dřevostavby a to nejenom vzorové a referenční domy,
ale i rozestavěné stavby členských firem ADMD.
„Den dřevostaveb 2014“ se konal v sobotu dne
27. 9. 2014 od 10:00 do 17:00 hodin, kdy byly
otevřeny a zpřístupněny vybrané vzorové a referenční stavby členských firem ADMD na území
celé České republiky. Celkem mohli zájemci o
kvalitní dřevostavby navštívit 43 domů od
13 členských firem sdružených v ADMD.
Jedním z míst, kde si mohli zájemci o dřevostavby
prohlédnout více domů najednou, bylo Centrum
vzorových domů EDEN 3000 na Bauerově ulici
č. 10 v Brně, kde navíc pro návštěvníky probíhal
19
zajímavý doprovodný program, jehož součástí
např. bylo(y):
Komentované prohlídky expozic Národního
stavebního centra,
Poradenství kvalifikovaných odborníků ve vzorových domech,
Zajímavé přednášky a prezentace odborníků z
oblasti nízkoenergetických a pasivních dřevostaveb, vytápění, zahradní architektury a bazénové techniky,
Odborné konzultace v oblasti výstavby nového
montovaného nebo mobilního domu,
Co bylo – akce a veletrhy
e-zpravodaj
3/2014
Prodej odborné stavební literatury,
Prezentace zahradního nábytku, sauny a vířivých van společností Mountfield,
Poradenství v oblasti financování dřevostaveb
prostřednictvím hypotečního úvěru od České
spořitelny,
Slosovací soutěž pro návštěvníky o zajímavé
ceny,
Zábavný program pro děti ve spolupráci s rádiem BEAT a rádiem Kiss Hády.
moderní dřevostavby, jejich konstrukci, vlastnosti
a samotnou technologii výstavby.
Nechybělo ani občerstvení pro návštěvníky a také
počasí se vydařilo.
Jsem rád, že jedním z partnerů „Dne dřevostaveb 2014“ se stala také společnost Národní
stavební centrum s.r.o., která se nejenom významně podílela na propagaci akce, ale navíc připravila a věnovala zajímavou cenu do slosovací
soutěže.
I když se jednalo o první ročník pořádaný na území
ČR, je možno konstatovat, že akce byla z pohledu
organizátora tj. Výkonné rady ADMD a Národního
stavebního centra s.r.o. úspěšná, protože domy,
které byly prezentovány, si přišlo prohlédnout několik set návštěvníků.
Potěšující je také to, že obchodní zástupci jednotlivých firem, kteří vzorové a domy v Brně osobně
prezentovali a dělali poradenství návštěvníkům,
zaznamenali celkem více než 30 kontaktů resp. adres na vážné zájemce o dřevěný
montovaný dům. Tím byl naplněn smysl akce,
tj. poskytnout zájemcům o výstavbu dřevostavby
komplexní a kompetentní informace o dřevěných
montovaných domech, prezentovat a přiblížit
20
Den dřevostaveb 2014 tak umožnil široké veřejnosti si domy nejenom prohlédnout na vlastní oči,
ale i osahat, prozkoumat všechny detaily a dozvědět se od kvalifikovaných zástupců a prodejců
jednotlivých firem všechny potřebné informace,
které při svém rozhodování potřebují a to např.
o cenách, možnostech financování, průběhu stavebního řízení a časovém harmonogramu zakázky, záruce, vybavení domů domácí technikou
apod.
Je potěšující, že akce přinesla všem zájemcům
resp. návštěvníkům nejenom zkvalitnění a prohloubení informací, ale přispěla k dalšímu posílení pozitivního vnímání a zlepšení povědomí o
dřevostavbách. Sám jsem se během akce setkal
s několika vážnými zájemci o novou dřevostavbu,
kteří se rozhodli smlouvu o dílo uzavřít ještě do
konce roku 2014 a mohou se tedy již těšit, že se
během roku 2015 nastěhují a budou si užívat příjemného a energeticky úsporného bydlení ve své
nové kvalitní dřevostavbě.
Příští ročník akce „Den dřevostaveb 2015“ se
bude konat ve stejném termínu v celé Evropě a
to ve dnech 24. – 25. 4. 2015. Tento termín se
shoduje s připravovaným Mezinárodním stavebním veletrhem, který se bude konat na brněnském výstavišti od 22. do 25. dubna 2015.
Ing. Vratislav Blaha, CSc.
předseda
Asociace dodavatelů montovaných domů
Inzerce
DaS+SaR_ctete_stavte_210x297_2014 03.07.14 15:04 Stránka 1
e-zpravodaj
3/2014
ČTĚTE
& Stavte
magazíny o bydlení
v dřevostavbách
www.drevoastavby.cz
21
e-zpravodaj
3/2014
Inzerce
NEJČTENĚJŠÍ ČASOPIS O BYDLENÍ
19. ročník / srpen 2014
8/14
NEJČTENĚJŠÍ
ČASOPIS
O BYDLENÍ
19. ročník / září 2014
9/14
NEJČTENĚJŠÍ
ČASOPIS
O BYDLENÍ
www.dumazahrada.cz
SOUT
Ě
VYHRAJ Ž
LUXUSNTE
Í
SUŠIČK
PRÁDLAU
VELKÉ TÉMA
CO NA TERASU
JAK ZAŘÍDIT
DŘEVO, KÁMEN
NEBO BETON?
19. ročník / říjen 2014
NEJČTENĚJŠÍ
ČASOPIS
O BYDLENÍ
,,
ARCHITEKT MUSÍ
DOSTAT ŠANCI
ŘÍKAJÍ
MILENA KUBISZOVÁ
A ONDŘEJ VOLNÝ
DOMÁCÍ
PRACOVNU
A
VSTUPE
NA VELE NKA
TRH
FOR AR
CH
SPECIÁLNÍ TÉMA
BETONOVÉ
KONSTRUKCE
,,
SPOLEČNOST
SE MUSÍ
KULTIVOVAT
ROZHOVOR
S JANEM SOUKUPEM
JAK ZAŘÍDIT
SPLIT
LEVEL?
19. ročník / listopad 2014
www.dumazahrada.cz
KOUPELNU
BEZ
BARIÉR
VÍTE CO TO JE
10/14
+
www.dumazahrada.cz
ZDARM
11/14
NEJČTENĚJŠÍ
ČASOPIS
O BYDLENÍ
www.dumazahrada.cz
DÁREK
17
STRAN
VSTUPE
SPECIÁL
NÍ
TÉMA
NKA
ENERGIE
MAREK
OBTULOVIČ
PŘEHLED CEN
STAVEBNÍCH PARCEL
ČESKÝ ARCHITEKT,
KTERÝ DOBYL VIETNAM
JAK POZNAT KVALITNÍ
ROZPOČET STAVBY
ZMĚNA DODAVATELE
ÚSPORA VODY
ČEKÁ ENERGETICKÉ
PRŮKAZY ZMĚNA?
ČÍM ZATEPLIT
(A UŠETŘIT)
ADÉLA UŽ
VEČEŘELA!
ANEB PROMĚNA
JEDNÉ ZAHRADY
PROJEKT
OD A DO Z
SVÉPOMOC
KTERÉ PRÁCE V DOMĚ ZVLÁDNETE SAMI
BYDLENÍ
VE STODOLE
DŮM, KTERÝ NADCHL ARCHITEKTY I VEŘEJNOST
DOMY DO
2 500 000
ANEB REALITA DOSTUPNÉHO BYDLENÍ V ČÍSLECH
NEJLEPŠÍ
BUNGALOVY
BYDLENÍ BEZ SCHODŮ SI ZAMILUJETE I VY
Informace pro všechny,
kteří bydlí nebo chtějí bydlet v rodinném domě.
architektura | stavba | rekonstrukce | interiér | zahrada | návštěvy pozoruhodných domů
22
Mediální partneři
23
e-zpravodaj
2/2014
e-zpravodaj
2/2014
Kontakty
unikátní výstavní projekt v areálu B VV
celoroční součást Stavebních veletrhů
vstup pro návštěvníky zdarma
výhodná poloha, areál BVV, 2 km od dálnice D1
parkoviště pro návštěvníky
otevřeno denně
centrum vzorových domů
3D expozice stavebních materiálů
vzdělávání a odborné semináře
prodejna odborné stavební literatury
vzdělávací projekty
Národní stavební centrum s. r. o.
areál BVV, brána 9b, budova Nový Tuzex
Bauerova 10, 603 00 Brno
tel.: 541 152 515
[email protected]
www.stavebnicentrum.cz
www.stavebniliteratura.cz
24
Download

ZDE - Národní stavební centrum