mirrek kovářík
REDUTA BLUES
vladimír mišík & čdg
booklet_reduta.indd 1
9.4.13 16:49
blues nepromlčitelných lásek ze slavných časů reduty
Na své poněkud již delší životní pouti měl jsem štěstí zažít dvojí „velký
třesk“. Ten prvý, Zlatá šedesátá, nesl všechna znamení zrodu nových
kulturních galaxií: pojednou bylo odtajněno do té doby tolik naprosto nedostupných literárních pramenů a postupně se vyrojily celé plejády nových
jmen, že se nám točila hlava při pomyšlení, jak tohle všecko stihnem do
sebe vstřebat a v sobě srovnat. Jakýsi šestý smysl radil nám neotálet a
jít s kůží na trh. Pro mne tou kůží byla básnická média: některé jejich hlasy
jsem už dávno nosil v sobě, teď nastal čas je odtajnit a nabídnout. Tak
se pomalu rodil můj beatnický repertoár, souběžně s tím, jak jednotlivá
jména vyplouvala ze stránek památné „tlusté revue“ Světová literatura
v sugestivních Zábranových překladech. Někde uprostřed Šedesátých pak
setkání s poezií Václava Hraběte – pro mne podivně nastražený příchod a
vzápětí tragický odchod jednoho z jejích apoštolů… V souběhu s tím
horečně nažívaná poezie scény domácí: málem už u nás zapomenutý Ivan
Blatný v londýnské emigraci neměl tušení, že se jeho Terrestris stane
vizitkou mé úporné snahy představit jednu z nejmagičtějších básní české
poválečné poezie. A do toho lyrický rebel Ivan Diviš svým uhrančivě naléhavým jazykem lásky a nenávisti; z blízkosti nejtěsnější zásoboval mne
texty, které jsem z paměti nikdy už nedokázal odehnat. Na samém konci
toho požehnaného času vynořilo se Znamení moci, sedmidílné básnické panorama Jana Zahradníčka; pro něho předehra k devítiletému vězeňskému
odloučení, pro mne, jak dnes vidím, symbolický přechod k přežití následného dvacetiletí normalizačního bezčasí. Třesk druhý? Porevoluční
Devadesátá! Ne snad tak zlatá jako Šedesátá ve smyslu objevitelském,
spíš zahlcená náhle nabytými sousty příležitostí: co básní jako by čekalo,
booklet_reduta.indd 2-3
až budou odvázány z řetězů mlčení. Některé po tom přímo volaly. To byl
případ Karla Hynka, básníka máchovského osudu, dávno již odešlého.
Dokázal natrvalo, byť ve své době bez možnosti publikovat, posvětit krutý
počátek let padesátých léta patinou bezostyšně detabuizujících seriálů;
jeho Babička po pitvě patří mezi podnes nepřekonané holdy šperku naší
národní literární klenotnice. Pozoruhodný osud čekal další dílo: Josef
Kainar odešel čtyřiapadesátiletý roku 1971, ale pro Vladimíra Mišíka a
muzikanty kolem něho je stále živý podnes, sám jsem toho častým svědkem při společných koncertech. Přispívám do nich výběrem poslední vlny
jeho básní, nasáklých pronikavou kainarovskou člověčinou, nad jejímiž
metaforickými vůněmi i pachy člověk může jen žasnout a nechávat doslova opíjet všechny smysly slastmi nejvyšších stupňů. Není v české poezii
obdoby tak podivně vytvarovaného osudu lidského i básnického, jakého
bylo dopřáno Kainarovi. Člověku obdařenému schopnosti mistrovsky užívat organismu nejcitlivějšího – živé řeči v celé její pocitové variabilitě.
Navíc básníkovi s duší muzikanta… Doba poloviny Devadesátých,
kdy vznikly nahrávky z Reduty, měla svou nenapodobitelnou atmosféru.
V prvním pětiletí po Listopadu patřila Praha k světovým kulturním centrům
a její hudební lokály, Redutu nevyjímaje, navštěvovali umělci i prezidenti.
Naše hudebně-literární podvečerní koláže tam měly své místo: nechali
jsme se nést po vlnách okamžité inspirovanosti, písničky se přelévaly do
básní a z nich – někdy už během jejich interpretace – rodila se další skladba
Mišíkovy kapely. Ano, improvizace jako stav propojenosti obou žánrových
pevnin, hudby a poezie, to nám vydrželo podnes. A doufejme, že ještě
nějaký čas s námi zůstane i v budoucnu. Takové lásky nelze promlčet…
mirek kovářík
9.4.13 16:49
CD 1
1. láska je jako peníze
CD 2
1. královský večer
vladimír mišík / josef škvorecký
vladimír mišík / václav hrabě
2. sochy
2. poezie, jak jsi pořád krásná
3. blues o smutku zhasínajícího teplometu
3. sadem, lesem, parkem
4. chvíle po setmění
4. babička po pitvě
5. moje oči musely vidět – úryvek
5. stříhali dohola malého chlapečka
6. co jsem si vzal
6. ospalé něžnosti
7. jak ulovit štiku dlouhou jako stehno antické bohyně
7. reduta blues
8. šmajdák a ploužáky
8. stoptime
9. půlnoční mše v dešti
9. blues pro vladimíra majakovského
10. první procházka
10. sladké je žít
vladimír mišík / josef kainar
václav hrabě
vladimír mišík / eva rudyšarová-mišíková
ivan diviš
vladimír mišík / vladimír mišík
josef kainar
vladimír mišík / vladimír merta
václav hrabě
václav hrabě
11. jam session s františkem gellnerem
josef kainar
vladimír mišík / jiří dědeček
karel hynek
vladimír mišík / josef kainar
václav hrabě
václav hrabě
václav hrabě
václav hrabě
vladimír mišík / langston hughes, překlad jiří valja
11. čekání
vladimír mišík / václav hrabě
vladimír mišík / jiří dědeček
12. terrestris
12. rozhlásek / vánoce 1970
ivan blatný
josef kainar
13. variace na renesanční téma
vladimír mišík / václav hrabě
booklet_reduta.indd 4-5
9.4.13 16:49
mirek kovářík – recitace
cd 1 / 3, 5, 7, 9, 10, 12; cd 2 / 2, 4, 6–9, 12
vladimír mišík – zpěv, kytara
CD 1 / 1, 2, 4, 6, 8, 11; CD 2 / 1, 3, 5, 10, 11, 13
pavel skála – kytary
CD 1 / 1, 2, 4, 6, 8, 11; CD 2 / 1, 3, 5, 10, 11, 13
jaroslav „olin“ nejezchleba – violoncello
CD 1 / 1, 2, 4, 6, 8, 11; CD 2 / 1, 3, 5, 10, 11, 13
tomáš krček – bicí
XXX
Nahráno v Jazz Clubu Reduta ve dnech 8. a 23. října 1996
Zvuková režie Emil Boháček
Hudební režie Emil Boháček, Robert Jína a Pavel Skála
Mix a mastering v listopadu 2012–březnu 2013
Emil Boháček a Robert Jína
Vydalo nakladatelství Galén v roce 2013
Sleevenote © Mirek Kovářík, 2013
Fotografie © z archivu Mirka Kováříka, 2013
Design © Karel Haloun a Luděk Kubík /3.dílna/, 2013
Produkce Lubomír Houdek
Odpovědný redaktor Radek Lunga
G 13 XXX 2 Stereo (p) + © 2013 Galén
Dvojalbum Reduta blues bylo vydáno
v roce 20. narozenin nakladatelství Galén
All trademarks and logos are protected. Made in the EU
Galén, Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5
www.galen.cz www.olivovniky.cz www.vladimirmisik.cz
Publikováno se souhlasem nositelů práv
Ludmily Divišové (CD 1 / 5)
Jana Miškovského (CD 1 / 3, 9, 10; CD 2 / 6–9)
Aleny Zrůbkové (CD 2 / 4)
agentury DILIA (CD 1 / 7, 12; CD 2 / 2, 12)
agentury OSA (CD 1 / 1, 2, 4, 6, 8, 11; CD 2 / 1, 3, 5, 10, 11)
booklet_reduta.indd 6-7
9.4.13 16:49
G 13 XXX 2
booklet_reduta.indd 8
9.4.13 16:49
Download

REDUTA BLUES - Mirek Kovářík