Prodejní průvodce pro pojišťovací makléře
Odpovědnost za environmentální škody
Start
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
PIER EUROPE
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
Environmentální pojištění (též Environmental Impairment
Liability se zkratkou EIL) poskytuje podnikatelům ochranu
před řadou environmentálních rizik. EIL pojištění kryje
všechny typy znečištění – náhlé, nahodilé i postupné – a
též poskytuje široké krytí pro nápravná opatření vyplývající
z aktuálních právních předpisů.
Environmentální pojištění nabízí široké možnosti rozvoje
pojišťovacího trhu pro pojišťovací makléře.
1
2
3
4
5
POTENCIÁLNÍ RIZIKO
VĚTŠÍ, CITLIVĚJŠÍ TRH
Podniky čelí environmentálním
rizikům bez ohledu na druh a
velikost jejich provozní činnosti.
Povinnosti, jak pro podnikatelské
subjekty, tak pro orgány státní
správy, se objevují jak v počtu
nahlášených incidentů, tak i
v náročnosti jejich likvidace.
Povědomí o environmentálních
rizicích je tak intenzivnější nejen
pro firmy, investory a zákazníky,
ale i pro média.
ODPOVĚDNOST ŘEDITELŮ A
MANAŽERŮ
GLOBÁLNÍ MOŽNOSTI
Přísnější právní předpisy v oblasti
ochrany životního prostředí jsou
jedním z faktorů ovlivňujících
společenské povědomí o
environmentálních tématech.
Evropská unie zavádí nová
pravidla ochrany biologické
rozmanitosti a též nové
povinnosti firem v rámci
sanace škod.
KONKURENČNÍ POZICE NA
TRHU
Makléři, kteří mají
obsáhlé znalosti v oblasti
environmentálního pojištění,
a kteří jsou schopni je využít
v rozhovoru se zákazníkem,
posilují svou tržní pozici. Detailní
znalost tématu environmentálních
rizik jim otevírá možnosti získání
nových zákazníků. Díky tomu se
tedy makléř stává i odborníkem
v oblasti analýzy rizik.
V souvislosti se škodami na životním
prostředí mohou být i jednotlivci
osobně odpovědní za škody.
V praxi se v souladu s lokálními
právními předpisy mohou stát
odpovědnými za způsobenou
škodu i ředitelé a manažeři. Důležité
je si tedy uvědomit komplexnost
environmentálního rizika a důležitost
environmentálního pojištění pro
ředitele a manažery. Zejména je
důležité upozornit management
v momentě, kdy rozhoduje o
pojištění jednotlivých rizik.
V praxi to přináší větší
odpovědnost za škody na
životním prostředí zejména pro
podniky, které vykonávají
stále stejnou činnost.
Právní předpisy a lokální tržní
praxe se liší v jednotlivých státech.
Týká se to též implementace
Evropské směrnice o odpovědnosti
za škody na životním prostředí.
Některé státy (např. Španělsko,
Portugalsko, Slovensko a Česká
republika) totiž rozhodly, že
se podniky k provozování své
činnosti musejí finančně zabezpečit
pro případ způsobení škody
(například environmentálním
pojištěním).
1&2
Shrnutí: větší environmentální povědomí a větší potenciální rizika umožnují pojišťovacím makléřům posílit svou
pozici u klienta a vztahy s ním, ale také zvýšit své příjmy. Další části průvodce se podrobně věnují následujícím
tématům: cílovému trhu pro environmentální pojištění, prodejním argumentům, servisu makléřům, argumentaci
a překonávání překážek při prodeji, příkladům škod na životním prostředí.
ZPĚT
2
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
POZNÁMKY
1
Ekologická újma znamená škodu na chráněných druzích
a jejich stanovištích, půdě a vodách. Stovky druhů zvířat,
ptáků, hmyzu, ryb a rostlin jsou chráněny v rámci lokálního
nebo evropského práva.
V Evropě jsou vymezené speciální chráněné oblasti
(zabírají asi 20 procent povrchu Evropy).
Dodatečné informace o chráněných oblastech
naleznete na webové stránce Natura 2000.
ZPĚT
2
Nové typy nápravných opatření (doplňující a kompenzující
nápravná opatření), stanovené aktuálními právními předpisy,
v praxi může prodloužit nápravu škod na půdě, na chráněných
druzích a přírodních stanovištích na dlouhá léta.
Obnova bude zahrnovat i fyzickou obnovu poškozených
stromů a rostlin nebo znovuobnovení populace zvířat a ryb.
V některých případech bude muset podnik provést dodatečná
opatření i v jiných oblastech. Jejich cílem bude kompenzovat
ztráty na životním prostředí spojené s přerušením jeho
přirozeného vývoje.
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
Environmentální pojištění je určeno pro všechny
firmy bez ohledu na to, zda-li jsou mezinárodní
korporací nebo patří mezi malé a střední společnosti.
Svým širokým pojistným krytím vyhoví každému typu
podnikatelské činnosti, mezi nejčastější
zájemce patří:
•
ýrobní závody – od
V
průmyslu těžkého,
chemického/ petrochemického
až po potravinářské závody
•
Výroba a distribuce energie
•
Podniky nakládající s odpady
•
Stavební společnosti
•
Čistírny odpadních vod
•
Velkoobchody a sklady
•
Doprava a logistika
•
Majitelé nemovitostí,
developeři a nájemci prostorů
•
Společnosti specializující se na
environmentální poradenství a
sanační práce
ZPĚT
ALPHA je klientem AIG přes 10 let. Je to velký chemický podnik,
který zaměstnává 30 000 pracovníků a působí ve více než
50 zemích. Společnost ocení, že AIG nabízí globální pojistné
řešení přizpůsobené i lokálním právním předpisům a tržní praxi.
BETA provozuje malé sklady a v tomto odvětví působí téměř 30 let.
Beta má obrat ve výši 30 500 000 Kč ročně a její flotila činí 20
automobilů. Své první environmentální pojištění společnost koupila
od AIG v roce 2008 a od té doby je naším zákazníkem.
GAMMA je sítí obchodů v České republice a na Slovensku.
Její nabídka zahrnuje nářadí a materiál pro stavebnictví a
vybavení interiérů. GAMMA je zákazníkem AIG od roku 2010,
kdy způsobila škodu na životním prostředí, která vyžadovala
nápravu ve výši 30 500 000 Kč.
DELTA je stavební společnost, která provádí stavební
projekty po celé Evropě. Využívá environmentální pojištění
kvůli riziku nového znečištění a znečištění již existujícího,
které ještě nebylo odhaleno. Je si vědoma možných nároků
vůči společnosti v případě, že by byla za znečištění
odpovědná. Dále se bojí vysokých finančních nákladů
na odstranění znečištění a nápravu ekologické újmy,
věcné škody a škody na zdraví.
3
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
V případě vzniku ekologické újmy
je profesionální, specializovaný a
spolehlivý servis velmi důležitou
součástí reakce na vzniklou situaci.
PIER Europe
Bezkonkurenční síť expertů, kteří Vám zajistí pomoc v
případě, že Váš podnik způsobí škodu na životním prostředí –
přístup získáte automaticky sjednáním pojištění u AIG
Co je PIER Europe?
K čemu PIER Europe slouží?
OKAMŽITÁ A CÍLENÁ ODEZVA
NA VELIKOSTI NEZÁLEŽÍ
Když vnikne ekologická ujma, PIER Europe
poskytne odborný komunikační tým odpovídající
Vaším potřebám. Zajistí odborné služby v oblasti
environmentálních rizik např. ohledně dekontaminace
látek uniklých do životního prostředí, prací nutných
pro nápravu škody na životním prostředí, poradenství
v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí nebo
nakládání s odpady.
PIER Europe poskytuje podporu pro všechny typy
škod na životním prostředí. Zajistíme odbornou
pomoc expertů – bez ohledu na rozsah
znečištění nebo následků ekologické újmy.
CELOEVROPSKÁ PŮSOBNOST
KRIZOVÁ KOMUNIKACE A PR PODPORA
PIER Europe služba je dostupná v 32 zemích*
24h/7/365 ve více než 40-ti jazykových mutacích.
Poskytuje rychlý, spolehlivý a komplexní servis pro
zákazníky, kteří mají pojištění environmentálních
rizik od AIG.
Jakákoliv negativní publicita či zmínka o
znečištění může významně ohrozit činnost
podniku a má nežádoucí dopad na jeho pověst.
PIER Europe služba zprostředkuje přístup k
profesionálům v oblasti komunikace s médii, díky
níž je možné minimalizovat dopady události na
podnikání a pověst Vaší společnosti
* PIER Europe služba je dostupná v 32 zemích: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Malta, Norsko, Polsko, Portugalsko,
Rumunsko, Rusko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Nizozemí a Velká Británie.
ZPĚT
4
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
AIG je předním světovým pojistitelem
mezinárodních programů, které
poskytuje svým klientům již více než 60
let, v roce 2012 bylo evidováno více než
30,000 lokálně vydaných pojistek pro
nadnárodní klienty po celém světě.
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
INDIVIDUÁLNÍ LOKÁLNÍ POJISTKY V KAŽDÉ ZEMI
Výchozí nastavení pro mnoho společností se zahraniční působností
lokální smluvní či licenční podmínky dopravce mohou
být potřeba k plnění smluvních a jiných povinností.
Díky šíři našich činností a znalostí po celém světě
jsme schopni vydat místní zásady nebo osvědčení
prakticky ve všech zemích, kde klienti působí.
VÝHODY A NEVÝHODY
S těmito zkušenostmi jsme schopni klientům
nabídnout tři různé stupně pojistného krytí,
které odráží jejich potřeby a preference.
PRO VÍCE INFORMACÍ O MOŽNOSTECH V OBLASTI
MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ MŮŽETE VYUŽÍT
OBCHODNÍ PŘÍRUČKU VĚNOVANOU TOMUTO TÉMATU
VOLNÝ POHYB SLUŽEB (FOS)
Jedna smlouva s jednoduchým nastavením a řízením pro společnosti v EU
Naše FoS nastavení znamená jednu smlouvu s pokrytím
několika zemí EU. Znamená jednoduchou administraci
jak pro makléře, tak klienta a umožňuje mít pouze jedno
pojistné, jedno datum obnovy a jedno kontaktní místo v
domovské lokalitě klienta.
VÝHODY A NEVÝHODY
SPRÁVA MEZINÁRODNÍHO PROGRAMU (CMP)
Globální pojistný program kombinující lokálně vydané
pojistky a centrální správu
Široká vlastní celosvětová síť poboček AIG umožňuje
klientům zajistit vydání smlouvy v drtivé většině případů
lokální pobočkou, v souladu s místními předpisy a
zachováním krytí a služeb napříč celou svou působností.
VÝHODY A NEVÝHODY
ZPĚT
5
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
Výhody a nevýhody
lokálně vystavených
pojistných smluv
ZPĚT
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
Výhody a nevýhody
FOS - ­volného
pohybu služeb
ZPĚT
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
Výhody a
nevýhody CMP
ZPĚT
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
PRO VÍCE INFORMACÍ STISKNĚTE NA ŠIPKU
Zákazníci, kteří
environmentální pojištění
poptávají poprvé, by
si měli uvědomit, jakým
environmentálním rizikům
čelí vzhledem ke své
provozní činnosti a jakou
ochranu jim toto pojištění
může nabídnout.
Podívejme se na několik
návrhů k diskuzi.
ARGUMENTY Č.1
ROLE POJIŠTĚNÍ
ZNEČIŠTĚNÍ NÁHLÉ, NAHODILÉ A POSTUPNÉ
Občas lze jen těžko zjistit, jestli znečištění bylo způsobeno náhle a nahodile či
postupně. Environmentální pojištění poskytuje ochranu jak pro znečištění náhlé
a nahodilé, tak i postupné.
VÍTE, ŽE POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI
POSKYTUJE OMEZENOU OCHRANU PROTI ŠKODÁM
ZPŮSOBENÝM NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, TEDY
NEREFLEKTUJE ZMĚNY V PRÁVNÍCH PŘEDPISECH A
NEŘEŠÍ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S POSTUPNÝM
A HISTORICKÝM ZNEČIŠTĚNÍM A ŠKODY
ZPŮSOBENÉ NA VLASTNÍM POZEMKU?
ODSTRANĚNÍ ZNEČIŠTĚNÍ Z VLASTNÍHO POZEMKU
Pojištění obecné odpovědnosti neposkytuje krytí na odstranění znečištění a
nápravná opatření na vlastním pozemku. Environmentální pojištění kryje všechny
náklady spojené s odstraněním znečištění, škodami na zdraví osob třetích a
věcnými škodami v souvislosti se znečištěním životního prostředí.
HISTORICKÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Znečištění může vzniknout v důsledku provozní činnosti, která není momentálně
provozována na určeném místě. Jeho příčinou může být předchozí riziková
provozní činnost. Environmentální pojištění poskytuje ochranu i pro tzv. historické
znečištění na pozemku vlastním i cizím.
HODNOTILI JSTE, JAKÝM RIZIKŮM ČELÍ VAŠE
PROVOZNÍ ČINNOST? VÍTE, ŽE SE V POSLEDNÍ
DOBĚ ZVÝŠILO RIZIKO VZNIKU ŠKOD
NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ?
Nové právní předpisy týkající se nápravy škod na životním prostředí zvyšují
odpovědnost podniků za škody na životním prostředí. Environmentální pojištění
reflektuje jak stávající právní předpisy, tak i budoucí změny v legislativě.
UVĚDOMUJETE SI, ŽE V PŘÍPADĚ VZNIKU ŠKODY NA
ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ, JE ZA NI PODNIK ODPOVĚDNÝ
AŽ DO DOBY NEŽ PROKÁŽE, ŽE JI NEZPŮSOBIL?
Podnik podezřelý ze vzniku škody na životním prostředí je za ni „odpovědný až
do doby, než prokáže, že je nevinen“. Environmentální pojištění kryje náklady na
soudní proces a vyšetřování. Jako bonus pojišťovna zajistí odbornou pomoc při
spolupráci se státními orgány.
PŘEMÝŠLELI JSTE O VLIVU INFORMACÍ O ZNEČIŠTĚNÍ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA REPUTACI VAŠÍ
SPOLEČNOSTI?
Média a veřejnost jsou citlivá a vnímavá na témata
environmentálních škod. To může mít značný vliv na
reputaci podniku. Sjednání environmentálního pojištění
je důkazem toho, že společnost si je vědoma faktu, jak
může její činnost negativně ovlivnit životní prostředí.
1
VÍCE ARGUMENTŮ >
ZPĚT
6
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
RO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE NA ŠIPKU
OBCHODNÍ
ARGUMENTY
POKRAČOVÁNÍ
ARGUMENTY Č. 2
ROLE POJIŠTĚNÍ
VÍTE, KTERÉMU STÁTNÍMU ORGÁNU OZNÁMIT
VZNIK ŠKODY NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ?
V případě způsobení environmentální škody je velice důležité, abychom se obrátili
na příslušné odborníky. Většina podniků se zatím se škodou tohoto typu nesetkala,
a proto neví, na koho se obrátit. Proto našim klientům nabízíme technickou a
právní pomoc zkušených odborníků.
VÍTE, JAKÝ VLIV NA PROVOZ PODNIKU MOHOU MÍT
DLOUHODOBÁ NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ?
Podnik odpovědný za environmentální škodu je povinen
provést nápravná opatření, která uvedou životní prostředí
do stavu před způsobením znečištění. Je to složitý
a dlouhodobý proces. Environmentální pojištění
2
kryje veškeré náklady spojené s nápravou.
VÍTE, ŽE I JEDNOTLIVÍ PRACOVNÍCI MOHOU
ODPOVÍDAT ZA ZPŮSOBENÍ ŠKODY NA ŽIVOTNÍM
PROSTŘEDÍ?
Za způsobenou škodu mohou být odpovědní i jednotliví pracovníci.
Environmentální pojištění kryje náklady na vyšetřování, právní zastoupení a také
přiznané náhrady škod vyplývající ze znečištění způsobené společností.
VÍTE, ŽE UHRAZENÍ NÁKLADŮ NA NOUZOVÁ
NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ PROVEDENÁ STÁTNÍMI
ORGÁNY, JE NA PODNIKU, KTERÝ ZNEČIŠTĚNÍ
ZPŮSOBIL?
Environmentální pojištění kryje náklady na nápravná
opatření provedená i třetími osobami a příslušnými
orgány státní správy, které tato opatření provádí
jménem podniku.
3
VÍTE, ŽE ZPŘÍSŇUJÍCÍ SE LEGISLATIVA
ZVYŠUJE ODPOVĚDNOST NĚKTERÝCH
PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ?
Restriktivní evropské právní předpisy, zejména Zákon o předcházení ekologické
újmě a o její nápravě zvyšují některým podnikům odpovědnost vůči životnímu
prostředí. Environmentální pojištění garantuje ochranu i pro tyto typy činností a
nabízí komplexní řešení odpovídající potřebám zákazníků.
VÍTE, ŽE PODNIK MŮŽE BÝT ODPOVĚDNÝ
ZA ENVIRONMENTÁLNÍ ŠKODU, I KDYŽ
NEZPŮSOBIL ZNEČIŠTĚNÍ?
4
5
Škoda na životním prostředí může vzniknout nejenom
v důsledku znečištění. Příčinou environmentální škody
může být též oheň nebo těžké stroje. I tento typ
environmentální škody, včetně finančních nákladů je
kryt v rámci environmentálního pojištění.
< ZPĚT
ZPĚT
7
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
POZNÁMKY
1
Primární náprava znamená jakákoliv nápravná opatření,
jejichž cílem je obnovit poškozené životní prostředí do
původního stavu.
Doplňková náprava je jakékoliv nápravné opatření, jehož
smyslem je zlepšit jiným způsobem stav prostředí v poškozené
oblasti nebo v jiné oblasti v případě, že poškozené životní
prostředí již nelze navrátit do původního stavu.
Kompenzační náprava znamená jakákoliv nápravná opatření,
jejichž cílem je kompenzace újmy způsobené ztrátou
dosavadní funkce nebo užitné hodnoty životního prostředí
v období od způsobení škody až do obnovení prostředí.
2
Podnik může řešit nápravu ekologické újmy s více orgány státní
správy. V důsledku těchto procesů mu může hrozit až zmrazení
finančních prostředků a přerušení provozu.
3
Finanční náklady mohou být neomezené a nejsou obvykle
kryté v rámci tradičního pojištění obecné odpovědnosti. Jsou
ale předmětem krytí environmentálního pojištění.
4
Směrnice zavádí přísnější odpovědnost pro provozovatele
(objektivní odpovědnost), zejména pokud jde o provozní
činnost uvedenou v příloze č. III k Směrnici. Provozovatelům
vzniká odpovědnost:
• Předcházet újmě na životním prostředí
• P rovádět veškerá možná opatření v případě
hrozby bezprostřední ekologické újmy
• N
ahlásit příslušným orgánům státní správy ekologickou
újmu jak reálnou, tak i hrozící
Provozní činností uvedené v příloze č. III jsou mimo jiné:
5
• V
šechny povozní činnosti vyžadující
integrované povolení (IPPC)
• Nakládání s odpady
• Lomy a těžební průmysl
• P rovozní činnost vyžadující povolení na
vypouštění odpadních vod
< ZPĚT K ARGUMENTŮM Č. 1
ZPĚT
< ZPĚT K ARGUMENTŮM Č. 2
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
AIG na pojistném trhu vyniká technickým zázemím a
zkušeností s upisováním tohoto rizika. Můžeme Vám
též poskytnout řadu vzdělávacích materiálů, které
mohou pomoci s expanzí trhu s environmentálním
pojištěním. Skvělou podporu klientům zajištuje i
zkušený tým EIL likvidace pojistných událostí, který
jim zabezpečuje odbornou pomoc v případě vzniku
škody na životním prostředí.
LOKÁLNÍ ZKUŠENOST
AIG disponuje největším týmem
environmentálních upisovatelů v Evropě a
nabízí komplexní lokální servis. Díky našim
zkušeným zaměstnancům nabízíme klientům
i makléřům odbornou pomoc při upisování
rizika a prodeje, což jim pomáhá vybrat
nejlepší dostupné pojistné řešení.
ZPĚT
ZKUŠENOST V RÁMCI LIKVIDACE
POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ
AIG v Evropě vyniká velkým a zkušeným
týmem zabývajícím se likvidací pojistných
událostí. Máme bohaté zkušenosti v rámci
likvidace škod EIL v našich lokálních
pobočkách. Našim klientům nabízíme
odborný servis a podporu. Díky celosvětové
působnosti se na nás klienti mohou
spolehnout v případě vzniku environmentální
škody kdekoliv na světě.
NEPŘETRŽITÁ INOVACE
Evropské právní regulace v oblasti ochrany
životního prostředí se stále mění. V AIG
sledujeme aktuální změny v právních
předpisech, což nám umožňuje nabízet
inovativní řešení již více než 20 let. Stále
rozšiřujeme pojistné krytí a svým zákazníkům
nabízíme komplexní pojistná řešení.
MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOSTI
AIG poskytuje nejširší síť klientského servisu
pro pojištění EIL. Naše znalosti a bohaté
zkušenosti nám umožňují upisování lokálních
smluv v rámci mezinárodních pojistných
programů. Díky tomu řídíme pojistné procesy
globálně bez ohledu na místo, ve kterém
společnost působí.
8
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
Odborné znalosti v oblasti
environmentálního pojištění nám
umožňují podporovat makléře školeními
a technickými radami a pomoci jim
v získávání nových EIL klientů.
ŠKOLENÍ
Náš program on-line školení o environmentálním pojištění
je určen zejména pojišťovacím makléřům. Je navržen tak, aby
jim pomáhal rozvíjet své znalosti v oblasti environmentálních
rizik a environmentálního pojištění a pomohl jim komunikovat
se svými klienty.
Program obsahuje základní informace týkající se životního
prostředí, právních předpisů a též řadu praktických informací
týkajících se například nákladů na odstranění znečištění a
rozsahu krytí environmentálního pojištění. Současně AIG
pracuje na lokálních verzích tohoto on-line programu, které
budou brzy k dispozici pojišťovacím makléřům po celé Evropě.
PRO ZÍSKÁNÍ ON-LINE PROGRAMU O ENVIRONMENTÁLNÍM
POJIŠTĚNÍ, PROSÍME VYPLŇTE PŘIHLÁŠKU.
TECHNICKÁ PODPORA PŘED SJEDNÁNÍM
POJISTNÉ SMLOUVY
S pomocí více než 30 zkušených upisovatelů v celé
Evropě zajišťujeme makléřům komplexní technickou
podporu. Můžeme pomoci prostřednictvím telefonních
konferencí, schůzek či speciálních školení.
Z naší zkušenosti víme, jak si makléři váží těchto diskuzí,
během kterých analyzujeme konkrétní případy, mluvíme o
potenciálním riziku vzniku ekologické újmy, nabízíme konkrétní
pojistná řešení pomocí našich produktů. Též vysvětlujeme, jakým
způsobem analyzujeme environmentální rizika a které faktory
provozní činnosti jsou z pohledu úpisu nejdůležitější. Každá tato
diskuse vede ke snížení pochybností makléře a posiluje jeho
argumentační možnosti ve vztahu ke klientům.
JEDNOTLIVÉ PŘÍPADY ŠKOD
JAKO PRODEJNÍ PRODPORA
PRO MAKLÉŘE
“Místní orgány státní správy našly zbytky
chromu ve vodním toku. Podezřelý ze
způsobení znečištění byl náš zákazník.
Naše podpora začala okamžitě
fungovat - nezbytná nápravná opatření
vyžadovaná lokálními předpisy byla
provedena, což našemu klientovi umožnilo
nepřerušený provoz. Makléř byl s likvidací
události tak spokojen, že prezentoval tento
případ svým klientům jako ukázkový.“
AIG EUROPE (Milan)
PRO PŘIHLÁŠENÍ KLIKNĚTE ZDE >
ZPĚT
9
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
PRO VÍCE INFORMACÍ KLIKNĚTE NA ŠIPKU
OTÁZKA
Naše zkušenosti ukazují, že většina otázek
našich zákazníků je spojená s nedostatkem
komplexních informací týkajících se
environmentálních rizik, což vede k nedůvěře
v EIL pojistné produkty a nepochopení
jejich ceny.
NIKDY JSME
NEZPŮSOBILI ŽÁDNOU
EKOLOGICKOU ÚJMU,
TAK PROČ BYCHOM
SI MĚLI KOUPIT
ENVIRONMENTÁLNÍ
POJIŠTĚNÍ?
MOŽNÉ SCÉNÁŘE DISKUZÍ
Podniky čelí momentálně větším environmentálním rizikům než před 5 lety. Změnily se
právní předpisy a také povinnosti podniků v souvislosti s finančním zajištěním v případě
znečištění prostředí. Právní regulace se stávají více restriktivní a tímto směrem budou
pravděpodobně pokračovat i v budoucnu.
Tato představa je riziková zejména pro podniky, kterým vzniká objektivní odpovědnost
1
za škody na životním prostředí, a také pro ty, které pro provozování své činnosti
potřebují získat povolení z oblasti životního prostředí.
Existují podniky, které celá léta nevědomě znečišťovaly životní prostředí.
Je třeba uvědomit ředitele a manažery podniků, jakým rizikům čelí v souvislosti
s historickým znečištěním.
2
Všechny tyto překážky mohou
být efektivně překonány.
INVESTOVÁNÍ DO
TOHOTO POJIŠTĚNÍ
JE ZBYTEČNÉ.
NEPOTŘEBUJEME
POJIŠTĚNÍ EIL.
EVENTUÁLNÍ ŠKODY
BUDEME ŘEŠIT SAMI.
ZPĚT
Některé ekologické škody, zejména újmy na chráněných druzích a chráněných oblastech,
mohou vyžadovat obrovské finanční náklady na jejich nápravu. V důsledku tohoto může
dojít k omezení nebo úplnému přerušení provozní činnosti podniku.
Pojistné za pojištění EIL je v podstatě jen zlomková hodnota nákladů, které je třeba zaplatit
v případě vzniku ekologické újmy. Pouze náklady soudního řízení se mohou dostat až na
několik milionů korun.
Právní regulace se stávají více restriktivní. Pokud je podnik odpovědný za způsobenou
škodu, zaplatí za náklady spojené s odstraněním znečištění a nápravná opatření.
Tato opatření jsou dlouhodobá a mohou vést i k přerušení provozu.
Environmentální škody jsou velmi složité a vyžadují odbornou pomoc během jejich
likvidace. V případě vzniku ekologické újmy musí podnik zaplatit za služby odborných
konzultačních a sanačních firem. Náklady za jejich služby jsou často větší než pojistné
za pojištění EIL. Kromě těchto nákladů musí podnik zaplatit i za odstranění znečištění a
nápravu škody.
10
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
Poznámky
1
Provozní činnost spojená se skladováním paliv a generováním
odpadů je spojená s nutností zajistit vhodná povolení a licence
z oblasti ochrany životního prostředí. Tento požadavek se týká
také činností spojených s nakládáním s odpady, těžebním
průmyslem, činností s povolením na vypouštění odpadních
vod, přepravu nebezpečných látek.
Tyto činnosti korespondují s provozními činnostmi
uvedenými v příloze č. III k Směrnici:
• Všechny povozní činnosti vyžadující integrované povolení
(IPPC)
• Nakládání s odpady
• Lomy a těžební průmysl
• Provozní činnost vyžadující povolení na
vypouštění odpadních vod
• Přeprava nebezpečných látek (licencovaná)
ZPĚT
2
Pojištění je zajímavé pro větší podniky. Například při vzniku
škody spojené s únikem oleje jsou náklady na odstranění
znečištění financovány z rozpočtu oddělení, které likviduje
a náklady na případné finanční sankce vyplývající ze
znečištění z rozpočtu právního oddělení. Ovšem na tyto
položky se lze též dívat jako na pojistitelné náklady/ztráty.
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
Níže Vám prezentujeme příklady škod,
které ukazují, jak pojištění EIL zafunguje
v praxi u různých druhů provozních
činností a rizik.Následující příklady
vycházejí ze skutečných událostí.
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
1
2
3
4
5
6
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
OKOLNOSTI
KOMENTÁŘ
ŠKODA NA BIOLOGICKÉ ROZMANITOSTI
Poškození potrubí způsobilo únik oleje a znečištění chráněné
oblasti. Dle místních předpisů je podnik povinen odstranit
znečištění a provést primární a doplňková nápravná opatření s
cílem kompenzovat ztráty způsobené na chráněných druzích
a přírodních zdrojích.
Příklad ekologické újmy způsobené v chráněné oblasti a
jejích dlouhodobých následků pro podnik.
POSTUPNÉ ZNEČIŠTĚNÍ
Postupný únik oleje z podzemní zásobovací nádrže byl
odhalen během inspekce.
Společnost byla dle zákona povinna provést nápravná
opatření a odstranit znečištění.
PŘERUŠENÍ PROVOZU POJIŠTĚNÉHO
Únik oleje z čistírny odpadních vod způsobil poruchu
zařízení v čističce, která vedla k přerušení provozu ČOV. Přerušení provozu ČOV trvalo až do doby, kdy bylo
zařízení vyčištěné a filtry vyměněné.
PŘERUŠENÍ PROVOZU TŘETÍCH STRAN
Následkem prasknutí zásobovací nádrže s chemickou látkou
se kontaminovalo sousední zařízení a blízká řeka.
Sousední závod byl uzavřen a jeho provoz přerušen kvůli
provedení sanačních prací a nápravy škod.
NÁKLADY NA VYČIŠTĚNÍ
Únik oleje z potrubí znečistil sousední nemovitost.
Nezbytná nápravná opatření - vyčištění vody, půdy a
odčerpání podzemní vody - trvala 6 měsíců.
ŠKODA NA ZDRAVÍ
Během požáru výrobního závodu na plasty se vzduchem šířily
toxické látky, dostaly se na sousední nemovitosti – podniky a
soukromé pozemky.
Společnosti a obyvatelé vznesli proti podniku žalobu na
odškodnění za škody na zdraví.
VÍCE >
ZPĚT
11
DALŠÍ
JAKÉ JSOU
MOŽNOSTI
PRODEJE?
KDO JSOU NAŠI
CÍLOVÍ ZÁKAZNÍCI?
PIER EUROPE
MEZINÁRODNÍ
PROGRAMY
POKRAČOVÁNÍ
PŘÍKLADŮ ŠKOD
7
8
9
10
11
12
ZPĚT
NABÍDKA
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ NOVÝM
KLIENTŮM
POSKYTOVÁNÍ
ENVIRONMENTÁLNÍHO
POJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍM
ZÁKAZNÍKŮM
SERVIS POJIŠŤOVACÍM
MAKLÉŘŮM
JAK ODPOVÍDAT NA
DOTAZY KLIENTŮ?
PŘÍKLADY
ŠKOD
OKOLNOSTI
KOMENTÁŘ
VĚCNÁ ŠKODA
Únik 800 litrů amoniaku z chladícího zařízení znečistil sousední
nemovitost a poškodil síť potrubí.
Věcná škoda na pozemku třetích osob.
STÁTNÍ INSPEKCE
V řece blízké mlékárně se objevilo znečištění. Mlékárna
musí prokázat, že není původcem tohoto znečištění a musí
spolupracovat s orgány státní správy.
Šetření, jehož cílem bylo odhalit viníka znečištění,
bylo zahájeno.
HROMADNÁ ŽALOBA
Podnik je podezřelý z kontaminace místního vodovodu.
50 obyvatel v blízkém okolí vzneslo proti podniku
hromadnou žalobu.
DŮKAZNÍ BŘEMENO
Podnik podezřelý ze způsobení kontaminace musel na
pokyn Inspekce životního prostředí provést nápravná a
zmírňující opatření. Následné šetření prokázalo, že podnik
znečištění nezpůsobil.
Příklad, kdy společnost, která znečištění nezpůsobila,
provádí náklady na vyčištění okolí.
ZNEČIŠTĚNÍ ZPŮSOBENÉ BĚHEM HAŠENÍ POŽÁRU
Během hašení požáru v podniku, který se zabýval likvidací
kovového odpadu, voda z hasicích zařízení poškodila čistírnu
odpadních vod v areálu podniku.
Podnik musel nést finanční náklady spojené s obnovením
řádného fungování čistírny odpadních vod.
DOPRAVA
V důsledku nehody cisterny s mlékem o objemu 28m3 mléko
kontaminovalo silnici a blízké pole.
Společnost hradila náklady na vyčištění a
monitoring podzemích vod v souladu s požadavky
orgánů místní správy.
www.aig.com
AUSTRIA
Mariahilfer Straße 17
1060 Wien
Tel: +43 1 533 25 00-0
FINLAND
Kasarmikatu 44
00130 Helsinki
Tel: +358 2 07010100
BELGIUM
Pleinlaan 11 – Bld de la Plaine
B-1050 Brussels
Tel: +32 2 73 99 00 0
FRANCE
34 Place des Corolles
Paris La Défense 2
92400 COURBEVOIE
Tel: +33 1 49 02 42 22
BULGARIA
4 Iskar str.
Sofia, 1000
Tel: +359 2 930 93 30
GERMANY
Postfach 10 17 36
60017 Frankfurt am Main
Tel: +49 (0) 69 9 71 13-0
CYPRUS
26, Esperidon Street, 2001 Strovolos, Cyprus, P.O.Box 21745, CY-1512
Nicosia
Tel: +357 22 699 999
GREECE
119, Kifissias Avenue
151 24 Maroussi, Athens
Tel: +210 81 27 600
CZECH REPUBLIC
V Celnici 1031/4
Prague 1 110 00
Tel: +420 234 108 311
HUNGARY
Capital Square, Hungary 1133
Budapest Váci út 76
Tel: +36 1 801-0801
DENMARK
Kalvebod Brygge 45
DK-1560 Copenhagen V
Tel: +45 33 73 24 00
IRELAND
AIG House, Merrion Road
Dublin 4
Tel: +353 1 208 1400
ISRAEL
25 Hasivim st, POB 535
PETACH-TIKVA, 49100
ITALY
Via della Chiusa, 2
20123 MILANO
Tel: +39 02 36 90 1
LUXEMBOURG
10B rue des Mérovingiens
L-8070 Bertrange
Tel: +352 44 30 32-1
MALTA
98/2, Melita Street
Valletta VLT 1120
Tel: +356 (21) 238 500
NETHERLANDS
K.P. van de Mandelelaan 50
Postbus 8606
3009 AP Rotterdam
Tel: 010 453 54 55
NORWAY
Fridtjof Nansens plass. 4
PB 1588 Vika, 0118 Oslo
Tel: +47 22 00 20 20
POLAND
Saski Point, ul. Marszalkowska 111
00-102 Warsaw
Tel: +48 22 528 51 00
PORTUGAL
Avda. da Liberdade, 131 - 3ª
1250-004 Lisboa
Tel: +351 21 330 33 60
ROMANIA
145th Calea Victoriei
Victoria Center - 9th Floor
District 1, 010072, Bucharest
Tel: +40 21 300 96 21
SLOVAKIA
AC Diplomat Palisady 29
811 06 Bratislava
Tel: +421 2 59 102 111
SWITZERLAND
Zweigniederlassung Zürich
Gutenbergstrasse 1
CH-8027 Zürich
Tel: +41 (0)43 333 37 00
Succursale de Genève
Avenue Louis-Casaï 18
CH-1211 Genève 28
Tel: +41 (0)22 747 77 25
Zweigniederlassung Schaan
Zollstrasse 23
FL-9494 Schaan
Tel: +423 237 68 81
UNITED KINGDOM
58 Fenchurch Street
London EC3M 4AB
Tel: +44 (0)20 7954 7000
SPAIN
Paseo de la Castellana, 216
3.ª, 4.ª y 5.ª planta, 28046 Madrid
Tel: +34 91 567 7400
SWEDEN
P.O. Box 3506, 103 69 Stockholm
Besöksadress: Drottninggatan 82
Tel: +46 8 506 920 00
American International Group, Inc (AIG) patří k největším světovým poskytovatelům neživotního pojištění a pečuje o své klienty ve více než 130 zemích.
Klienti z řad jednotlivců, středních i velkých mezinárodních společností využívají komfortu jedné z nejrozsáhlejších sítí poboček s vysokou kvalitou
poskytovaných služeb. Kromě toho je AIG také předním poskytovatelem životního pojištění a penzijního připojištění v USA. Akcie společnosti AIG jsou
obchodovány na burze cenných papírů v New Yorku i Tokiu.
AIG je celosvětově používanou marketingovou značkou pro poskytování služeb v oblasti životního i neživotního pojištění společnosti American International
Group, Inc. Pro více informací navštivte prosím naše internetové stránky www.aig.cz. Poskytované produkty a služby jsou zajišťovány pobočkami či dceřinými
společnostmi American International Group, Inc. Hlavním poskytovatelem pojištění v Evropě je AIG Europe Limited. Tento materiál slouží pouze pro informativní
účely. Ne všechny produkty a služby jsou k dispozici v každé zemi. Pojistná ochrana je upravena platnými pojistnými podmínkami, pojistnou smlouvou a
příslušnými právními předpisy. Některé produkty a služby mohou být poskytovány nezávislými třetími stranami, dceřinými společnostmi nebo dalšími partnery.
01/13
ZPĚT
Download

Odpovědnost za environmentální škody