CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ
Schváleno Radou obce Krhová, dne 10.2.2015, usnesení č. 5/2015/R-036
TĚŽBA
číslo
položky
1.
2.
3.
4.
popis výkonu
Těžba dříví JMP hmota jehličnatá a listnatá měkká
Těžba dříví JMP hmota jehličnatá a listnatá měkká
Těžba dříví JMP hmota jehličnatá a listnatá měkká
Těžba dříví JMP hmota jehličnatá a listnatá měkká
Listnaté tvrdé:
Ztížené podmínky:
stanovení ceny podle:
těžba holosečná - normální
těžba holosečná - ztížená
těžba neholosečná - normální
těžba neholosečná - ztížená
0,09
241 Kč
277 Kč
285 Kč
328 Kč
0,14
197 Kč
227 Kč
233 Kč
267 Kč
+ 15 Kč
průměrná hmotnatost v m³
0,19
0,29
0,49
0,69
158 Kč
123 Kč
96 Kč
87 Kč
184 Kč
142 Kč
112 Kč
96 Kč
187 Kč
144 Kč
112 Kč
99 Kč
217 Kč
167 Kč
130 Kč
112 Kč
0,99
78 Kč
89 Kč
92 Kč
105 Kč
1+
75 Kč
85 Kč
88 Kč
100 Kč
vzrůstový stupeň
hustá buřeň nad 60 cm
křovinaté spodní patro
svah nad 50%
členitý terén
soustředěná kalamita
celodenní mráz pod -5◦C
souvislá sněhová pokrývka nad 15 cm
střední průměr kuláče v cm
číslo
popis výkonu
do 10
11-14
15-19
položky
5.
Výroba palivového dříví na OM - cena v Kč/prm
145 Kč
111 Kč
95 Kč
V ceně prací je započteno rozřezání dříví na kuláče dlouhé 1m, rozštípnutí kuláčů o větším průměru než 19 cm a uložení do hráně vysoké 1,05 m s přenášením do 15 m.
štěpiny
188 Kč
PŘIBLIŽOVÁNÍ - TRAKTOR
číslo
položky
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
číslo
položky
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
popis výkonu
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
Traktor - přibližování VM-OM
popis výkonu
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
Traktor - přibližování P-OM
stanovení ceny podle:
vzdálenost do 100 m
vzdálenost od 101 do 200 m
vzdálenost od 201 do 300 m
vzdálenost od 301 do 400 m
vzdálenost od 401 do 500 m
vzdálenost od 501 do 600 m
vzdálenost od 601 do 700 m
vzdálenost od 701 do 800 m
vzdálenost od 801 do 900 m
vzdálenost od 901 do 1000 m
stanovení ceny podle:
vzdálenost do 100 m
vzdálenost od 101 do 200 m
vzdálenost od 201 do 300 m
vzdálenost od 301 do 400 m
vzdálenost od 401 do 500 m
vzdálenost od 501 do 600 m
vzdálenost od 601 do 700 m
vzdálenost od 701 do 800 m
vzdálenost od 801 do 900 m
vzdálenost od 901 do 1000 m
do 0,19
143 Kč
150 Kč
161 Kč
175 Kč
186 Kč
196 Kč
208 Kč
218 Kč
230 Kč
240 Kč
průměrná hmotnatost v m³/přibližovaný kus
0,20-0,49
109 Kč
118 Kč
123 Kč
139 Kč
150 Kč
161 Kč
171 Kč
180 Kč
191 Kč
202 Kč
0,50 a více
98 Kč
104 Kč
114 Kč
126 Kč
130 Kč
143 Kč
153 Kč
164 Kč
169 Kč
180 Kč
do 0,19
273 Kč
281 Kč
292 Kč
306 Kč
316 Kč
328 Kč
338 Kč
349 Kč
360 Kč
371 Kč
průměrná hmotnatost v m³/přibližovaný kus
0,20-0,49
180 Kč
186 Kč
196 Kč
210 Kč
221 Kč
232 Kč
243 Kč
254 Kč
265 Kč
275 Kč
0,50 a více
137 Kč
143 Kč
153 Kč
164 Kč
169 Kč
180 Kč
191 Kč
196 Kč
208 Kč
218 Kč
PŘIBLIŽOVÁNÍ - POTAH - P-OM
číslo
položky
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
popis výkonu
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Potah - přibližování - P-OM - normální
Potah - přibližování - P-OM - ztížený
Ztížené podmínky:
průměrná hmotnatost v m³/přibližovaný kus
0,1
0,14
0,19
0,29
0,49
0,69
vzdálenost do 100 m
246 Kč
225 Kč
184 Kč
158 Kč
130 Kč
115 Kč
vzdálenost do 100 m
284 Kč
258 Kč
210 Kč
182 Kč
145 Kč
130 Kč
vzdálenost od 101 do 200 m
289 Kč
262 Kč
219 Kč
187 Kč
151 Kč
131 Kč
vzdálenost od 101 do 200 m
332 Kč
300 Kč
252 Kč
217 Kč
174 Kč
151 Kč
vzdálenost od 201 do 300 m
331 Kč
299 Kč
252 Kč
220 Kč
179 Kč
158 Kč
vzdálenost od 201 do 300 m
380 Kč
344 Kč
289 Kč
253 Kč
206 Kč
182 Kč
vzdálenost od 301 do 400 m
371 Kč
336 Kč
284 Kč
252 Kč
209 Kč
183 Kč
vzdálenost od 301 do 400 m
427 Kč
388 Kč
327 Kč
289 Kč
240 Kč
209 Kč
vzdálenost od 401 do 500 m
414 Kč
376 Kč
319 Kč
283 Kč
239 Kč
208 Kč
vzdálenost od 401 do 500 m
476 Kč
432 Kč
367 Kč
324 Kč
275 Kč
239 Kč
vzdálenost od 501 do 600 m
457 Kč
413 Kč
352 Kč
314 Kč
267 Kč
231 Kč
vzdálenost od 501 do 600 m
526 Kč
474 Kč
404 Kč
361 Kč
308 Kč
266 Kč
vzdálenost od 601 do 700 m
497 Kč
450 Kč
386 Kč
345 Kč
298 Kč
256 Kč
vzdálenost od 601 do 700 m
573 Kč
518 Kč
444 Kč
398 Kč
344 Kč
297 Kč
vzdálenost od 701 do 800 m
539 Kč
486 Kč
417 Kč
374 Kč
325 Kč
283 Kč
vzdálenost od 701 do 800 m
620 Kč
561 Kč
482 Kč
434 Kč
376 Kč
324 Kč
vzdálenost od 801 do 900 m
582 Kč
526 Kč
451 Kč
407 Kč
355 Kč
308 Kč
vzdálenost od 801 do 900 m
668 Kč
605 Kč
519 Kč
469 Kč
411 Kč
354 Kč
vzdálenost od 901 do 1000 m
623 Kč
564 Kč
485 Kč
439 Kč
386 Kč
334 Kč
vzdálenost od 901 do 1000 m
716 Kč
649 Kč
559 Kč
505 Kč
444 Kč
382 Kč
V ceně prací je SKLÁDKOVÁNÍ - roztřídění dle sortimentu až na 5 skládek a začelení do 30 cm.
hustá buřeň nad 60 cm
křovinaté spodní patro
svah nad 50%
členitý terén
soustředěná kalamita
stanovení ceny podle:
0,7 +
90 Kč
104 Kč
114 Kč
130 Kč
136 Kč
158 Kč
159 Kč
183 Kč
183 Kč
209 Kč
205 Kč
237 Kč
229 Kč
263 Kč
252 Kč
289 Kč
274 Kč
314 Kč
298 Kč
343 Kč
PŘIBLIŽOVÁNÍ - POTAH - P-VM
číslo
položky
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
popis výkonu
Potah - přibližování - P-VM - normální
Potah - přibližování - P-VM - stížené
Potah - přibližování - P-VM - normální
Potah - přibližování - P-VM - stížené
Potah - přibližování - P-VM - normální
Potah - přibližování - P-VM - stížené
Potah - přibližování - P-VM - normální
Potah - přibližování - P-VM - stížené
Potah - přibližování - P-VM - normální
Potah - přibližování - P-VM - stížené
Potah - přibližování - P-VM - normální
Potah - přibližování - P-VM - stížené
Ztížené podmínky:
průměrná hmotnatost v m³/přibližovaný kus
0,14
0,19
0,29
0,1
vzdálenost do 50 m
140 Kč
127 Kč
100 Kč
83 Kč
vzdálenost do 50 m
161 Kč
147 Kč
115 Kč
95 Kč
vzdálenost od 51 do 100 m
161 Kč
147 Kč
116 Kč
104 Kč
vzdálenost od 51 do 100 m
185 Kč
169 Kč
135 Kč
117 Kč
vzdálenost od 101 do 200 m
204 Kč
184 Kč
151 Kč
135 Kč
vzdálenost od 101 do 200 m
232 Kč
194 Kč
174 Kč
156 Kč
vzdálenost od 201 do 300 m
245 Kč
221 Kč
184 Kč
166 Kč
vzdálenost od 201 do 300 m
281 Kč
254 Kč
210 Kč
192 Kč
vzdálenost od 301 do 400 m
288 Kč
261 Kč
219 Kč
197 Kč
vzdálenost od 301 do 400 m
331 Kč
299 Kč
252 Kč
228 Kč
vzdálenost od 401 do 500 m
329 Kč
298 Kč
252 Kč
229 Kč
vzdálenost od 401 do 500 m
378 Kč
343 Kč
289 Kč
263 Kč
V ceně prací je SKLÁDKOVÁNÍ - roztřídění dle sortimentu až na 5 skládek a začelení do 30 cm.
hustá buřeň nad 60 cm
křovinaté spodní patro
svah nad 50%
členitý terén
soustředěná kalamita
stanovení ceny podle:
0,49
62 Kč
71 Kč
78 Kč
90 Kč
106 Kč
123 Kč
136 Kč
158 Kč
166 Kč
192 Kč
194 Kč
225 Kč
PROŘEZÁVKY A VÝŘEZ NEŽÁDOUCÍCH DŘEVIN
číslo
položky
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
popis výkonu
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
Prořezávky a výřez nežádoucích dřevin
JEHLIČNATÉ DŘEVINY
stanovení ceny podle: počtu vyřezávaných
do 4m
nad 4m
jedinců na ha
do 999
1 222 Kč
1 373 Kč
od 1000 do 1499
2 135 Kč
2 595 Kč
od 1500 do 1999
3 051 Kč
3 663 Kč
od 2000 do 2499
4 281 Kč
4 882 Kč
od 2500 do 2999
5 036 Kč
5 951 Kč
od 3000 do 3499
5 951 Kč
7 019 Kč
od 3500 do 3999
6 715 Kč
7 783 Kč
od 4000 do 4499
7 323 Kč
8 545 Kč
od 4500 do 4999
7 935 Kč
9 155 Kč
od 5000 do 5499
8 545 Kč
9 765 Kč
od 5500 do 5999
9 083 Kč
10 376 Kč
od 6000 do 6499
9 308 Kč
10 834 Kč
od 6500 do 6999
9 765 Kč
11 292 Kč
od 7000 do 7999
10 070 Kč
11 749 Kč
od 8000 do 8999
10 376 Kč
12 055 Kč
od 9000 do 10000
11 307 Kč
13 139 Kč
V ceně je zahrnuto rozřezání vyřezávaných jedinců na sekce dlouhé 1,5 m.
LISTNATÉ DŘEVINY
do 4m
nad 4m
1 525 Kč
1 679 Kč
2 595 Kč
3 051 Kč
3 663 Kč
4 272 Kč
4 730 Kč
5 645 Kč
5 798 Kč
6 867 Kč
6 715 Kč
7 935 Kč
7 630 Kč
8 851 Kč
8 465 Kč
9 765 Kč
9 308 Kč
10 529 Kč
10 070 Kč
11 292 Kč
10 681 Kč
12 053 Kč
11 292 Kč
12 665 Kč
11 902 Kč
13 123 Kč
12 511 Kč
13 733 Kč
12 971 Kč
14 190 Kč
14 496 Kč
15 716 Kč
PŘÍPRAVA PLOCH PŘED ZALESNĚNÍM
číslo
popis výkonu
položky
74.
Příprava ploch před zalesněním mechanicky i ručně
75.
Příprava ploch před zalesněním mechanicky i ručně
stanovení ceny podle:
cena za ha
celoplošně
v pruzích
4 950,00 Kč
3 600,00 Kč
stanovení ceny podle:
cena za 1 ks
ZALESŇOVÁNÍ
číslo
položky
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
popis výkonu
Zalesnění - normální
Zalesnění - ztížené
Zalesnění - normální
Zalesnění - ztížené
Vylepšení - normální
Vylepšení - ztížené
Vylepšení - normální
Vylepšení - ztížené
Ztížené podmínky:
výška sazenice do 30 cm
výška sazenice do 30 cm
výška sazenice nad 30 cm
výška sazenice nad 30 cm
výška sazenice do 30 cm
výška sazenice do 30 cm
výška sazenice nad 30 cm
výška sazenice nad 30 cm
přecházení od jamky k jamce na více než 5 m
práce na svahu nad 50%
při aplikaci tabletového hnojiva současně při výsadbě
3,50 Kč
4,00 Kč
3,70 Kč
4,20 Kč
3,70 Kč
4,20 Kč
4,00 Kč
4,40 Kč
VYŽÍNÁNÍ LESNÍCH KULTUR
spon do 130 cm
číslo
položky
84.
85.
86.
87.
88.
89.
popis výkonu
Vyžínka celoplošná - normální podmínky
Vyžínka celoplošná - ztížené podmínky
Vyžínka celoplošná - normální podmínky
Vyžínka celoplošná - ztížené podmínky
Vyžínka celoplošná - normální podmínky
Vyžínka celoplošná - ztížené podmínky
Ztížené podmínky:
stanovení ceny podle:
viditelnost sazenic
dobrá
spon nad 130 cm
v Kč/ha
viditelnost sazenic
viditelnost sazenic
viditelnost sazenic
špatná
dobrá
špatná
výška buřeně do 30 cm
3 161 Kč
4 354 Kč
2 863 Kč
výška buřeně do 30 cm
3 635 Kč
5 007 Kč
3 293 Kč
výška buřeně od 30 do 60 cm
3 996 Kč
5 547 Kč
3 519 Kč
výška buřeně od 30 do 60 cm
4 592 Kč
6 379 Kč
4 047 Kč
výška buřeně nad 60 cm
5 069 Kč
6 024 Kč
4 592 Kč
výška buřeně nad 60 cm
5 831 Kč
6 929 Kč
5 282 Kč
příměs křovinaté buřeně do 10% výměry plochy - maliník, ostružiník, nálet nežádoucích dřevin, výmladky
vzájemně prorostlá a poléhavá buřeň
svah nad 50%
4 057 Kč
4 663 Kč
5 069 Kč
5 831 Kč
6 562 Kč
7 546 Kč
VYKLIZOVÁNÍ KLESTU BEZ PÁLENÍ
číslo
položky
90.
91.
92.
93.
94.
95.
popis výkonu
Vyklizování klestu bez pálení - normální podmínky
Vyklizování klestu bez pálení - ztížené podmínky
Vyklizování klestu bez pálení - normální podmínky
Vyklizování klestu bez pálení - ztížené podmínky
Vyklizování klestu bez pálení - normální podmínky
Vyklizování klestu bez pálení - ztížené podmínky
stanovení ceny podle: hmotnatosti
těžených stromů
do 0,59
do 0,59
0,60 - 0,99
0,60 - 0,99
1,00 a více
1,00 a více
1/3
28 Kč
31 Kč
31 Kč
33 Kč
30 Kč
32 Kč
zavětvení těžených stromů
1/2
34 Kč
39 Kč
40 Kč
43 Kč
40 Kč
43 Kč
celý
42 Kč
48 Kč
49 Kč
56 Kč
48 Kč
53 Kč
stanovení ceny podle: hmotnatosti
těžených stromů
do 0,59
do 0,59
0,60 - 0,99
0,60 - 0,99
1,00 a více
1,00 a více
1/3
33 Kč
38 Kč
36 Kč
40 Kč
34 Kč
39 Kč
zavětvení těžených stromů
1/2
41 Kč
47 Kč
48 Kč
53 Kč
46 Kč
50 Kč
celý
51 Kč
58 Kč
59 Kč
68 Kč
56 Kč
62 Kč
VYKLIZOVÁNÍ KLESTU S PÁLENÍ
číslo
položky
96.
97.
98.
99.
100.
101.
popis výkonu
Vyklizování klestu s pálení - normální podmínky
Vyklizování klestu s pálení - ztížené podmínky
Vyklizování klestu s pálení - normální podmínky
Vyklizování klestu s pálení - ztížené podmínky
Vyklizování klestu s pálení - normální podmínky
Vyklizování klestu s pálení - ztížené podmínky
HROMÁDKOVÁNÍ HROUBÍ
číslo
popis výkonu
položky
102.
Hromádkování hroubí
stanovení ceny podle:
cena za 500 ks jedinců
jedinců (jedinci se rozumí i sekce stromů po rozřezání)
520 Kč
OCHRANA SAZENIC PROTI OKUSU NÁTĚREM
číslo
položky
103.
104.
105.
106.
popis výkonu
Nátěry jehličnatých sazenic
Nátěry jehličnatých sazenic
Nátěry listnatných sazenic
Nátěry listnatných sazenic
stanovení ceny podle:
spon do 130 cm/ ha
spon nad 130 cm/ ha
výška sazenice do 70 cm
výška sazenice nad 70 cm
výška sazenice do 70 cm
výška sazenice nad 70 cm
1 949 Kč
1 819 Kč
2 209 Kč
2 015 Kč
1 819 Kč
1 689 Kč
2 015 Kč
1 819 Kč
OPLOCENKY
číslo
položky
107.
108.
109.
110.
popis výkonu
Stavba oplocenky (drátěné pletivo) 160 cm včetně nosných dřevěných kůlů
Stavba oplocenky (drátěné pletivo) 200 cm včetně nosných dřevěných kůlů
Likvidace oplocenky (drátěné i dřevěné)
Údržba a oprava oplocenek
stanovení ceny podle:
cena za 1 m
provedených metrů
provedených metrů
provedených metrů
provedených metrů
70 Kč
80 Kč
8 Kč
10 Kč
OSTATNÍ:
Pro ocenění prací je vždy nutno uplatnit tento schválený "Ceník prací v lesích obce Krhová". Do dodacího listu a faktury je vždy k danému výkonu nutno uvést číslo
položky tohoto ceníku.
V případě výkonu některých prací (drobná údržba cest a svážnic, odvodnění, úklid příkopů a propustí, údržba lesních zařízení apod.) budou uplaněny hodinové sazby:
číslo
popis výkonu
Kč/ hod.
položky
111.
práce v hodinové sazbě bez použití mechanických prostředků
100,00 Kč
112.
práce v hodinové sazbě s použití mechanických prostředků (JPM, křovinořez)
160,00 Kč
113.
práce v hodinové sazbě s traktorem
450,00 Kč
Vysvětlivky:
JMP
práce motorovou pilou (jednomužná motorová pila)
VM
vývozní místo
OM
odvozní místo
P
pařez
Download

CENÍK PRACÍ V LESÍCH OBCE KRHOVÁ